ESAB | AristoMig 400 | Instruction manual | ESAB AristoMig 400 User manual

ESAB AristoMig 400 User manual
HU
AristoMig 400
Kezelési utasítások
0458 814 001 HU 060228
Valid for serial no. 050--xxx--xxxx, 105--xxx--xxxx,
347--xxx--xxxx, 445--xxx--xxxx, 524--xxx--xxxx
1 UTASÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
A berendezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 MÛSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TELEPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Emelési utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektromos berendezés (autotranszformátorral) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hálózati áramellátás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Végellenállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
9
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Csatlakozások és vezérlõ eszközök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az áramforrás bekapcsolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ventillátor szabályozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Túlmelegedés elleni védelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hûtõegység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
7.2
A légszûrõ tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hûtõközeg feltöltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
8 HIBAKERESÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOPÓ ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
17
18
18
19
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
UTASÍTÁSOK
NYILATKOZAT
ESAB Welding Equipment AB, S-695 81 LAXÅ, Svédország, felelõssége tudatában kinyilatkozza, hogy a
AristoMig 400 hegesztõ áramforrás a 105 gyártási számtól kielégíti az IEC/EN 60974--1 szabványt a
(73/23/EGK) sz. utasítás elõírásai szerint a (93/68/EGK) kiegészítéssel együtt, valamint az EN 50199
szabványt a (89/336/EGK) sz. utasítás elõírásai szerint a (93/68/EGK) kiegészítéssel együtt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--04--18
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BIZTONSÁG
Az ESAB hegesztõkészülék használói végsõ soron maguk felelnek azért, hogy bárki, aki a
berendezést használja, vagy annak közelében dolgozik, minden vonatkozó biztonsági óvintézkedést
betartson. A biztonsági óvintézkedéseknek meg kell felelniük az adott típusú hegesztõkészülékre
vonatkozó követelményeknek. A munkahelyen alkalmazandó szokásos elõírások mellett a következõ
ajánlásoknak kell eleget tenni:
Minden munkát szakképzett személynek kell végeznie, aki jól ismeri a hegesztõkészülék mûködését.
A hegesztõkészülék szabálytalan üzemeltetése veszélyhelyzetet teremthet, és a készüléket
üzemeltetõ sérülését, vagy a készülék meghibásodását eredményezheti.
1.
Mindenkinek, aki a hegesztõkészüléket üzemelteti, tisztában kell lennie a következõkkel:
S a hegesztõkészülék mûködésével,
S a vészkapcsolók helyével,
S azok funkciójával,
S a vonatkozó biztonsági óvintézkedésekkel,
S a hegesztés menetével.
2.
A készülék üzemeltetõjének biztosítania kell, hogy
S illetéktelen személy ne tartózkodjon a készülék hatósugarában, amikor azt beindítják,
S a hegesztõív közelében mindenki használja a védõeszközöket.
3.
A munkahely legyen
S munkavégzésre alkalmas,
S huzatmentes,
4.
Egyéni védõeszközök
S Mindig használják az ajánlott egyéni védõeszközöket, azaz a védõszemüveget, a tûzálló
védõruhát és a védõkesztyûket.
S Ne viseljenek laza ruhadarabokat, például sálat, vagy karkötõt, gyûrût, stb., ami beakadhat
vagy égési sérülést okozhat.
5.
Általános óvintézkedések
S Ellenõrizzük, hogy a visszavezetõ kábel csatlakozása rendben van-e.
S Nagyfeszültségû berendezésen csak szakképzett villanyszerelõ dolgozhat.
S Jól látható jelöléssel ellátott, megfelelõ tûzoltó készülék legyen kéznél.
S Üzemeltetés közben a készüléken nem végezhetõ olajozás és karbantartás.
ba34d0ua
-- 3 --
HU
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
Az ESAB minden hegesztéshez szükséges védõeszközt és kiegészítõt kínál.
VIGYÁZAT!
Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a bekötés és
használatbavétel elött.
FIGYELEM!
Ne használja a hegesztõ berendezést befagyott csövek kiolvasztására!
Ez a termék kizárólag csak ívhegesztésre alkalmas.
Az elektromos berendezéseket ne helyezze el a közönséges szeméttel együtt!
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvre és
annak a nemzheti jogszabályok szerinti végrehajtására tekintettel az elektromos
berendezéseket hasznos élettartamuk leteltével külön-külön össze kell gyûjteni és vissza
kell szállítani egy környezetvédelmi szempontból megfelelõ újrahasznosító létesítménybe.
A berendezés tulajdonosaként a helyi képviselõtõl kell információt szereznie a jóváhagyott
begyûtõ rendszerekrõl.
Ennek az EU irányelvnek az alkalmazásával javul a környezet minõsége és az emberi
egészség.
ba34d1ua
-- 4 --
HU
3
BEVEZETÉS
Az AristoMig 400 olyan MIG/MAG hegesztõ berendezés, amellyel MMA hegesztés is
végezhetõ.
Az áramforrásnak négy változata van:
S
AristoMig 400 hûtõegység vagy autotranszformátor nélkül,
S
AristoMig 400 hûtõegységgel,
S
AristoMig 400 autotranszformátorral,
S AristoMig 400 hûtõegységgel és autotranszformátorral.
MEGJEGYZÉS: Ebben a használati utasításban egy hûtõegységgel és
autotranszformátorral rendelkezõ AristoMig 400-ról lesz szó.
Az áramforrás rendeltetésszerûen az ArostoFeed 30 vagy ArostoFeed 48 jelû
huzaladagolóval együtt használható.
A termékkel kapcsolatos ESAB tartozékok a 19 oldalon találhatók.
3.1
A berendezés
Az ArostoMig 400-at végellenállással, 5m kábel bekötése és használati utasítással szállítjuk.
4
MÛSZAKI ADATOK
AristoMig 400
nem csatlakoztatható újra
AristoMig 400
újra csatlakoztatható
Hálózati feszültség
400V, ±10%, 3∼ 50 Hz
208/230/400/460/475/500/575V,
±10%, 3∼ 50/60 Hz
Primer áram
Imax MIG/MAG
Imax MMA
36 A
38 A
61/54/36/28/28/25/19 A
65/57/38/30/30/26/20 A
60 W
235 W
Feszültség/áramtartomány
MIG/MAG
MIG/MAG, M2
MMA
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16-- 400 A
8--60 V / 16--400 A
8-- 42 A
16-- 400 A
Megengedhetõ terhelés -nál
MIG/MAG
35%-os mûködési ciklus
60 %-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
400 A / 34 V
320 A / 30 V
250 A / 27 V
Megengedhetõ terhelés -nál MMA
35%-os mûködési ciklus
60 %-os mûködési ciklus
100%-os mûködési ciklus
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
400 A / 36 V
320 A / 33 V
250 A / 30 V
Teljesítménytényezõ maximális áram
esetén
0.65
0.65
Hatékonyság maximális áram esetén
85 %
85 %
Nyitott áramköri feszültség
MIG/MAG
MMA
55 -- 70 V
78 -- 90 V
55 -- 70 V
78 -- 90 V
Terhelés nélküli áramigény
energiatakarékos üzemmódban,
hegesztés után 6,5 perccel
ba34d1ua
-- 5 --
HU
AristoMig 400
nem csatlakoztatható újra
AristoMig 400
újra csatlakoztatható
Üzemi hõmérséklet
--10 − +40˚C
--10 − +40˚C
Befoglaló méret, h x sz x m
hûtõegységgel együtt
625 x 394 x 496 mm
625 x 394 x 776 mm
625 x 394 x 776 mm
625 x 394 x 1.056 mm
Folyamatos A-súlyozású
hangnyomás
<70 db
<70 db
Tömeg
hûtõegységgel együtt
57 kg
77 kg
114 kg
134 kg
Szigetelési fokozat
H
H
Készülékház védettségi foka
IP 23
IP 23
Alkalmazási osztály
A mûködési ciklus 40 ˚ C-ra van tervezve.
Hûtõegység
Hûtõteljesítmény
2500 W 40˚C hõmérséklet különbség és 1,5 l/min
áramlás mellett
Hûtõközeg
50 % víz / 50 % glikol
Hûtõközeg mennyisége
5,5 l
Maximális vízáramlás
2,0 l/min
A csatlakoztatható vízhûtéses hegesztõpisztolyok
maximális száma
két MIG hegesztõpisztoly vagy egy TIG és egy MIG
hegesztõpisztoly
Szakaszossági tényezõ
A szakaszossági tényezõ 10 perces idõszakra vetítve százalékban azt az idõt fejezi ki, ami alatt
meghatározott terheléssel lehet hegeszteni.
A mûködési ciklus 40 ˚ C-ra van tervezve.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. A berendezés IP23 védettségû, egyaránt alkalmas bel- és kültéri használatra.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
ba34d1ua
-- 6 --
HU
5
TELEPÍTÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
MEGJEGYZÉS!
Csatlakoztassa az áramforrást 0.200 ohmos vagy kisebb hálózati impedanciájú elektromos hálózathoz.
Amennyiben a hálózat impedanciája nagyobb, fennáll a veszély, hogy a világítóeszköz villódzni fog.
5.1
Emelési utasítások
Áramforrással
5.2
Kocsival és áramforrással
Kocsi2-vel és áramforrással
Elhelyezés
Az áramforrás elhelyezésekor semmi se akadályozza a hûtõlevegõ áramlását a bemeneti és
kimeneti nyílásokon keresztül.
ba34d1ua
-- 7 --
HU
5.3
ba34d1ua
Elektromos berendezés (autotranszformátorral)
-- 8 --
HU
5.4
Hálózati áramellátás
Ellenõrizze, hogy a berendezés megfelelõ feszültségre van-e
kapcsolva és megfelelõ méretû biztosítékkal védett-e. Az
elõírásoknak megfelelõ védõföldelést kell kialakítani.
Adattábla a hálózatra kapcsolás adataival
Ajánlott biztosíték méret és minimális kábel keresztmetszet
AristoMig 400
Hálózati feszültség
A hálózati kábel
keresztmetszete mm
Fázisáram, I RMS
Biztosíték
Túláram-gátló
C MCB típus
60 Hz
50 Hz
60 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
208 V
4G6
50/60
Hz
230 V
4G6
400 V
4G4
460 V
4G4
475 V
4G4
500 V
4G4
575 V
4G4
38 A
33 A
22 A
18 A
18 A
16 A
11 A
50 A
50 A
50 A
50 A
25 A
32 A
20 A
--
20 A
--
16 A
--
16 A
--
MEGJEGYZÉS:
A fentiekben bemutatott kábel-keresztmetszeti értékek és biztosíték méretek megfelelnek a svéd
elõírásoknak. Lehet, hogy más országokban nem alkalmazhatók: ezért gyõzõdjön meg arról, hogy a
kábel-keresztmetszet és a biztosíték mérete megfelel-e az adott országban érvényes elõírásoknak.
5.5
Végellenállás
A rádió/TV, stb. interferencia megelõzése érdekében a CAN
busz végeit végellenállásokkal kell ellátni.
A CAN busz egyik végzõdése az integrált végellenállással
ellátott vezérlõpanelhez csatlakozik. Az áramforrásnál lévõ
másik véget a jobb oldalon mutatott módon végellenállással
kell ellátni.
ba34d1ua
-- 9 --
HU
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a 3. oldaltól
olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
6.1
Csatlakozások és vezérlõ eszközök
1
A hûtõvíz bekötése E modell esetében nem
alkalmazott.
8
Fehér jelzõlámpa − áramellátás bekapcsolva
(BE)
2
A hûtõvíz bekötése E modell esetében nem
alkalmazott.
9
Narancs jelzõláma − Túlmelegedés
3
Hûtõvíz betöltés
10
MCB
4
A hegesztõáram kábel bekötése (+) (MMA
hegesztés)
11
A vezérlõkábel bekötése a huzaladagolóba,
vagy a végellenálláshoz
5
Csatlakoztatás a távirányító egységhez
12
A hegesztõáram csatlakoztatása a
huzaladagolóhoz
6
A visszafutó kábel bekötése (-)
13
Hûtõvíz-bekötés a huzaladagolóhoz − KÉK
7
Áram fõkapcsoló, 0 / 1 / START
14
A huzaladagolótól visszatérõ hûtõvíz
bekötése − PIROS
6.2
Az áramforrás bekapcsolása
A (7) kapcsoló “START“ állásba kapcsolásával helyezze áram alá a berendezést. Engedje el
a kapcsolót, mire az visszatér az ”1“ állásba.
Ha a fõkapcsolót hegesztés közben ki kell kapcsolni, majd újból visszakapcsolni, az
áramforrás mindaddig nem szolgáltat energiát, amíg a kapcsolót nem állítja kézzel újból
“START“ állásba.
A berendezést a kapcsoló “0“ állásba helyezésével kapcsoljuk ki.
Akár áramszünet következik be, akár az áramforrást a rendes módon kapcsolják ki, a
hegesztési adatokat a berendezés úgy tárolja, hogy azok a következõ újraindításkor
rendelkezésre állnak.
ba34d1ua
-- 10 --
HU
6.3
Ventillátor szabályozás
Az áramforrás ventillátorai a hegesztés befejezése után még 6,5 percig mûködnek és a
berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol. A hegesztés újrakezdésével a
ventillátorok újraindulnak.
A ventillátorok 144 A áramerõsségig csökkentett fordulattal üzemelnek, nagyobb
áramerõsség mellett már teljes sebességgel.
6.4
Túlmelegedés elleni védelem
Az áramforrás két túlhevülés elleni kapcsolóval van ellátva, amelyek akkor lépnek
mûködésbe, ha a belsõ hõmérséklet túlságosan megnõ. A hegesztõáram megszakad és
kigyullad a berendezés elõlapján egy narancsszínû lámpa. Ezek a hõmérséklet
lecsökkenésekor automatikusan kikapcsolnak.
6.5
Hûtõegység
Mûködés hegesztés közben
A hegesztés megkezdéséhez a hegesztõ benyomja a hegesztõpisztoly mûködtetõ
kapcsolóját. Az áramforrás bekapcsol és beindítja a huzaladagolót és a hûtõvíz-szivattyút.
A hegesztés leállításakor a hegesztõ elengedi a hegesztõpisztoly mûködtetõ kapcsolóját. A
hegesztés befejezése után a hûtõvíz-szivattyú még 6,5 percig tovább mûködik, majd a
berendezés energiatakarékos üzemmódra kapcsol.
Vízáram-szabályozó
A vízáram-szabályozó megszakítja a hegesztõáramot, ha a hûtõközeg áramlása
megszûnik; ekkor hibaüzenet jelenik meg a vezérlõpanelen. A vízáram-szabályozó
tartozéknak minõsül.
6.6
Távvezérlõ-egység
Az AristoPendant U8-hoz szükséges programverzió legalább 1.20, vagy ennél magasabb. A
távvezérlõ helyes mûködéséhez az integrált vezérlõpanellel felszerelt Aristo-gépeknél
legalább 1.21 vagy ennél magasabb programverzió szükséges.
Az csatlakoztatásakor az áramforrás és a huzaladagoló távvezérlés módba kerül, így a
nyomógombok és kapcsológombok nem reagálnak. A funkciók kizárólag a
távvezérlõ-egységen keresztül módosíthatók.
Amennyiben nem kívánja használni a távvezérlõ-egységet, az adaptert és a
távvezérlõ-egységet le kell választani az áramforrásról / a huzaladagolóról, máskülönben az
távvezérlés módban marad.
Amennyiben további információt kíván kapni a távvezérlõ-egységrõl, tanulmányozza át a
vezérlõpanel használati utasítását.
ba34d1ua
-- 11 --
HU
7
KARBANTARTÁS
A rendszeres karbantartás fontos a biztonságos és megbízható mûködéshez.
Csak megfelelõ képzettségû (jogosult) személy veheti le a hegesztõ berendezés takaró
lemezeit a gép bekötésekor, szervizelésekor, karbantartásakor vagy javításakor.
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
7.1
A légszûrõ tisztítása
S
Nyissa fel a porszûrõt tartalmazó
fedõlemezt. (1)
S
Fordítsa ki a fedõlemezt. (2)
S
Távolítsa el a porszûrõt. (3)
S
Csökkentett nyomású sûrített levegõvel
fúvassa át.
S
Helyezze vissza a szûrõt úgy, hogy a
finomabb méretû lyukak a fedõlemez felé
nézzenek. (2)
S
Helyezze vissza a fedõlemezt a szûrõvel.
7.2
A hûtõközeg feltöltése
Javasoljuk víz és etilén-glikol 50-50 %-os elegyének
alkalmazását.
Addig töltse a hûtõközeget, amíg az a töltõnyílással egy szintbe
kerül.
ba34d1ua
-- 12 --
HU
8
HIBAKERESÉS
Mielõtt a szakszerviz szerelõjét hívná, próbálkozzon az alábbi javasolt ellenõrzési
módszerek valamelyikével:
Hiba típusa
Nincs ív
Intézkedés
S
S
S
S
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek mûködésbe.
S
S
Ellenõrizze, hogy a fõkapcsoló be van-e kapcsolva?
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e megadva?
Ellenõrizze, hogy az MCB nem kapcsolt-e le?
Ellenõrizze, hogy a túlmelegedés elleni kapcsolók valóban
mûködtek-e (ég-e az elõlapon a narancsszínû lámpa).
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
A túlmelegedés elleni kapcsolók
gyakran lépnek mûködésbe.
S
S
Ellenõrizze, hogy nincsenek-e tömõdve a légszûrõk.
Gyõzõdjön meg arról, hogy nem lépték-e túl az áramforrásra
megadott határértékeket (azaz a berendezés nincs-e túlterhelve).
Gyenge hegesztési teljesítmény
S
Ellenõrizze, hogy a hegesztõáram és a visszafutó kábelek
helyesen vannak-e bekötve?
Ellenõrizze, hogy a helyes áramérték van-e beállítva?
Ellenõrizze, hogy megfelelõ elektródákat használ-e?
Ellenõrizze a fõ áramforrás biztosítékait.
S
S
S
9
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
Javítást és elektromos munkákat csak engedéllyel rendelkezõ ESAB szerelõ végezhet.
Csak eredeti ESAB pótalkatrészeket és kopó alkatrészeket használjon.
A AristoMig 400 kialakítása és tesztelése az IEC/EN 60974--1 és az EN 50199
nemzetközi és európai szabványok szerinti.
A szervizelést vagy javítást végzõ szerviz feladata annak ellenõrzése, hogy a termék
még megfelel-e a felsorolt szabványoknak.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
ba34d1ua
-- 13 --
Kapcsolási rajz
AristoMig 400
ba34e11a
-- 14 --
AristoMig 400
ba34e11a
-- 15 --
Cooling unit
ba34e11a
-- 16 --
AristoMig 400
Rendelési szám
1.
Ordering no.
0458 625 880
0458 625 881
0458 625 882
0458 625 883
Denomination
Welding power source
Welding power source
Welding power source
Welding power source
0458 814 990 Spare part list
Type
AristoMig 400
AristoMig 400
AristoMig 400
AristoMig 400
Notes
with cooling unit
with auto transformer
with cooling unit and auto transformer
AristoMig 400
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
ba34o11a
-- 17 --
Edition 060228
AristoMig 400
Tartalékalkatrészlista Tartalékalkatrészlista
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 001 Front grill
ba37s
-- 18 --
Edition 060228
AristoMig 400
Kopó alkatrészek
Trolley for AristoMig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 530 880
Trolley 2 for AristoMig (for feeder with
counterbalance device and/or 2 gas bottles) . 0458 603 880
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
ba34a11a
-- 19 --
Edition 060228
AristoMig 400
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
For setting of wire feed speed, current and
arc force.
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
For setting of voltage and current. Choice of
on of 10 programs.
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
For setting of current.
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
For rough and fine setting of current.
Remote control cable 12 pole -- 4 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Connection set
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 880
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 890
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 881
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 883
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 884
Connection set, water
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 885
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 895
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 886
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 887
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 888
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 528 889
Return cable 5 m 70 mm2 . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 743 881
ba34a11a
-- 20 --
Edition 060228
AristoMig 400
Water flow guard 0.7 l/min . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 855 880
MMC kit AristoMig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 579 880
ba34a11a
-- 21 --
Edition 060228
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising