ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 Brugermanual

ESAB PRC 33-90 Brugermanual
A21 PRC 17- 49
A21 PRC 33- 90
A21 PRC 60- 170
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 934 101
060208
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 538--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
DANSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
19
20
21
5.1 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
22
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.1
6.2
6.3
6.4
Svejseværktøjets fastsættelse for svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsning på steder med begrænset plads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
25
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Efter behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af sliddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af wolframelektrode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering af tangen fra værktøjet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
30
30
30
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
173
175
224
TOCd
-- 17 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at rørsvejseværktøj A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 fra serienummer 732 er i
overensstemmelse med standard EN 60292 ifølge betingelserne i direktiv
(89/392/EEC) med tillægg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--22
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
dsa9d1da
-- 18 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
3
INDLEDNING
A21 PRC 17-- 49 / 33-- 90 / 60-- 170 er beregnet til TIG--svejsning af rørsamlinger.
Rørsvejseværktøjerne er vandkølede og har pendlingsfunktion (6) og automatisk
buelængderegulering (ved regulering af buespændingen = AVC) (5). De er forberedt
for tilslutning til svejsestrømkilde LTP 450. Ved behov for tilsatstråd anvendes
trådfremføringsenhed MEI 21.
Rørsvejseværktøjerne er konstruerede ifølge et specielt tangprincip, som muliggør
hurtig og præcis fastsættelse på røret. Tangprincippet indebærer, at bakkeparret (4)
låser rørsvejseværktøjet ved røret ved at
låsetang (1) presses ind mod håndtaget.
Ved svejsning roterer kun tandkransen (3)
med påmonterade detaljer.
Til runddrivning anvendes en drivenhed (2)
bestående af en permanentmagnetiseret
jævnstrømsmotor og en impulsgiver for
omdrejningstalregulering. Motoren får
spænding fra styreudrustningen
(svejsestrømkilde).
dsa9d1da
-- 19 --
DK
A21 PRC fås i følgende varianter:
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60-- 170
Med AVC
0443 751 881
0443 761 881
0443 771 881
Med AVC & pendlingsenhed
0443 752 881
0443 762 881
0443 772 881
Ombygningssæt for konvertering fra A21 PRB til A21 PRC:
PRB 17--49
PRB 33--90
PRB 60-- 170
AVC enhed
0443 936 880
0443 936 881
0443 936 882
Pendlingsenhed
0443 937 880
0443 937 880
0443 938 880
Bemærk, at det normalt ikke er muligt at pendle uden AVC--enhed.
4
TEKNISKE DATA
Rørsvejseværktøj
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60--170
250
250
250
17--49
33--90
60--170
0,12 -- 2,4
0,08 -- 1,6
0,05 -- 0,95
2,8
3,2
4,4
7
7
7
Wolframelektrodediameter (mm)
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
Tilsatstråd diameter (mm) Fe, SS
0,6 / 0,8 / 0.9
0,6 / 0,8 / 0.9
0,6 / 0,8 / 0.9
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
24
0,2
12
2
20
6
1,8
24
0,2
12
2
20
6
1,8
24
0,2
12
2
20
6
2,2
12
0,2
2
12
0,2
2
12
0,2
2
0,5
0,5
0,5
Max. svejsestrøm ved 100 %
Intermittens (A)
Rør yderdiameter (mm)
Omdrejningshastighed (o/min)
Vægt ekskl. kabel, slangepakke, AVC-- og pendlingsenhed (kg)
Slangepakkens længde (m)
Drivenhed
Max. ankerspænding (V DC)
Max. ankerstrøm (A DC)
Ankerets omdrejningstal ved 20 volt (o/min)
Mekanisk udveksling
Pendling
Motor
Max ankerspænding (V DC)
Max ankerstrøm (A DC)
Max hastighed, pendlingsbevægelse (mm/s)
Min. hastighed, pendlingsbevægelse (mm/s)
Indstillingsområde (mm)
Amplitude (mm)
Vægt (kg)
AVC (Buespændingsregulering)
Motor
Max ankerspænding (V DC)
Max ankerstrøm (A DC)
Normal reguleringshastighed ved 10 V (bueregulering mm/s)
Vægt (kg)
dsa9d1da
-- 20 --
DK
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
Svejsestrømkilde LTP 450, se brugsanvisning 0456 634 xxx.
Trådfremføringsenhed MEI 21, se brugsanvisning 0443 831 xxx.
S
S
5.1
Tilslutning
A
Motorkabel -- rotation
B
Trådstyr
C
Kølevandsslange ud
D
Kølevandsslange ind
E
Svejsekabel
F
Gasslange
G
Motorkabel -- pendlingsenhed
H
Målekabel -- AVC enhed
I
Motorkabel -- AVC enhed
dsa9d1da
-- 21 --
DK
5.2
Monteringsanvisning
AVC-- enhed
Pendlingsenhed
Pendlingsenheden (3) / tangen (1) kan
monteres omvendt på værktøjet, dvs. med
låsestangen (1c) “nedad”.
S
Demontera tang (1) og
pendlingsenhed (3) fra
rotationsenheden (4).
En speciel fikstur (5), som medleveres,
skal anbringes mellem klembakkerne
(1b) og tandkransen (4b) før
tilspænding. Dette for at undgå
centrumforskydning ved fastgørelse af
tangen (1) mod rotationsenheden (4).
dsa9d1da
-- 22 --
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 18. Læs disse, inden du anvender udstyret.
Svejsestrømkilde LTP 450, se programmeringshåndbog 0456 638 xxx.
S
ADVARSEL!
For at undgå skader på svejseværktøjet skal man kontrollere, at returlederen er tilsluttet
arbejdsemnet, og at wolframelektroden er i startposition inden svejsestart.
6.1
Svejseværktøjets fastsættelse for svejsning
S
Indstil korrekt rørdiameter med
stilleskrue (3), når låsestang (1)
er i lukket stilling.
S
Åbn rørsvejseværktøjet med låsestang (1).
S
Drej yderligere ca. 1/4 omgang på stilleskrue (3)
for at opnå korrekt forspænding.
OBS! Større forspænding kan deformere tangen og
medføre centrumforskydning og svejsefejl
For svejsning med udstyr for rørdimension 8--17 mm
(se tilbehør side 224) skal svejseværktøjet fikseres med
drivenheden i vertikal stilling, alternativt skal støtte eller
aflastning anbringes under drivenheden for at undgå, at
svejseværktøjet vrider sig omkring røret.
S
Luk rørsvejseværktøjet igen med låsestang (1).
S
Tandkransen med frakoblingsarm (2) kobles fra.
S
Drej tandkrans (4) ca. 1,5 omgang for at vikle et tilslutningskabel op.
6.2
Indstillinger
Indstilling af wolframelektrodens placering i svejsefugen
S
Indstil elektrodeafstanden radialt via
programmeringsboksen med
AVC--enheden (3).
OBS! Når maks rørdiameter (49, 90, 170 mm)
anvendes i værktøjet, kan afstanden mellem
rørets periferi og gaskappen ikke overstige 7,5 mm
Indstil elektrodens stilling aksialt med stilleskrue (1)
eller via programmeringsboksen med
pendlingsenheden (2).
Elektrodeholderarmens fjederkraft er indstillet på
fabrikken. For eventuel justering, kontakt nærmeste
ESAB--repræsentant for information.
S
dsa9d1da
-- 23 --
DK
Indføring af tilsatstråd
S Se brugsanvisning for
trådfremføringsenhed MEI 21,
0443 831 xxx.
Indstilling af tilsatstråd
S
Tillsatsmundstykket (1) indstilles radialt med en
unbraconøgle og finindstilles med drejegreb (2).
6.3
Svejsestart
S
Kald det for svejsningen beregnede program frem til arbejdsarealet ( se
programmeringsmanualen).
S
Tryk startknap (A) ind på indstillingsboksen.
dsa9d1da
-- 24 --
DK
6.4
Svejsning på steder med begrænset plads
PRC 17--49 med AVC
PRC 17-- 49 med AVC og pendlingsenhed
PRC 17--49
D
C--C min
S Komplet.
D±49
70+D
S Uden finstillingsgreb (1) for tråd.
S Det kan være nødvendigt at udskifte brænderdæksel og (3)
med en kortere variant.
D±49
70+D/2
Uden finstillingsgreb (1) for tråd.
Uden endeplader (2).
Med plads til kabler aksialt.
Det kan være nødvendigt at udskifte brænderdæksel og (3)
med en kortere variant.
S Med tilsatstrådmundstykke 0443 880 880.
D±34
34±D±49
56+ D/2
39+D
S
S
S
S
dsa9d1da
-- 25 --
DK
PRC 33--90 med AVC
PRC 33-- 90 med AVC og pendlingsenhed
PRC 33--90
D
C--C min
D±68
68±D±90
94+D/2
60+D
S Uden finstillingsgreb (1) for tråd.
S Det kan være nødvendigt at udskifte brænderdæksel og (3)
med en kortere variant.
D±90
94+D/2
Uden finstillingsgreb (1) for tråd.
Uden endeplader (2).
Med plads til kabler aksialt.
Det kan være nødvendigt at udskifte brænderdæksel og (3)
med en kortere variant.
D±90
82+D/2
S Komplet.
S
S
S
S
dsa9d1da
-- 26 --
DK
PRC 60--170 med AVC
PRC 60-- 170 med AVC og pendlingsenhed
PRC 60 -- 170
S Komplet.
dsa9d1da
-- 27 --
D
C--C min
D±170
137+D/2
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Dagligt
Kontrollér, at kabler og slanger er fejlfrie.
7.2
Efter behov
Rengør og smør alle glideflader med nyt smørefedt, art.nr. 0444 044 001 (BP
Energrease LS EP 00).
Udskiftning af komplet elektrodeholder.
S
Åbn beskyttelsesdækslet (1).
S
Demonter tilslutningsblokken (2) og (3) ved at fjerne unbrakoskruerne.
S
Demonter klemmen (6).
S
Træk den gamle elektrodeholder (5) ud gennem beskyttelseskappen (1).
Returner den sammen med klemme (6) til den nærmeste ESAB--respræsentant
for udskiftning i henhold til vort udskiftningssystem.
S
Monter den nye elektrodeholder i omvendt rækkefølge
S
Kontroller, at o--ringene mellem forbindelsesklemmerne (2) og (3) er korrekt
monterede.
Reparation af multileder
OBS! Dette bør gøres af autoriseret ESAB service- personale.
S
Løsn klemmerne (4), (6) i den beskadigede ende og træk slangen (7) tilbage.
S
Lod strømniplerne (11) løs fra elektrodeholder (12) / tilslutningsblok (2) med en
loddekolbe.
S
Skær den beskadigede del af slangen bort, men efterlad nogle cm af
litzetrådene.
dsa9d1da
-- 28 --
DK
S
Fæstn et stykke tape (8) rundt om litzetrådene (9) i højde med slangens ende,
for at markere slangens længde.
S
Træk litzetrådene (9) 60--70 mm ud af slangen og brug en sikkerhedsnål eller
metaltråd (10) til at forhindre, at litzetrådene glider tilbage.
S
Kap litzetrådene (9), således at de er ca. 15 mm kortere end slangen.
S
Pres nye strømnipler (11) fast med en kabeltang eller andet egnet værktøj.
S
Tinlod strømniplerne (11) mod elektrodeholderen (12) / tilslutningsblokken (2).
S
Fjern sikkerhedsnålen / metaltråden (10).
S
Fugt strømniplerne (11) og skub slangen (7) over.
S
Sæt klemmerne (4), (6) tilbage.
dsa9d1da
-- 29 --
DK
7.3
Udskiftning af sliddele
S
Fjern brænderdæksel (1).
S
Fjern wolframelektrode (5).
S
Fjern spændehylster (2).
S
Fjern gasdæksel (6).
S
Skru elektrodemundstykke (4) ud fra
gaslinse (3) ved hjælp af en unbraconøgle.
S Monter i omvendt følge.
OBS! Sørg for, at gaslinse (3) monteres med den glatte
side mod pakningsskiven (7).
7.4
Montering af wolframelektrode
Efter slibning monteres wolframelektroden i elektrodeholder ved at:
S
Fjerne brænderdækslet (1).
S
Føre wolframelektrode (5) ind i elektrodemundstykke (4) og spændehylster (2).
S
Spænde wolframelektroden fast med brænderdæksel (1).
7.5
Demontering af tangen fra værktøjet
Se “Pendlingsenhed ” på side 22.
8
RESERVDELSBESTILLING
A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 er konstruerede og testede i henhold til
den internationale standard EN 60 292 (IEC 292).
Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
dsa9d1da
-- 30 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising