ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 Kasutusjuhend

ESAB PRC 33-90 Kasutusjuhend
A21 PRC 17- 49
A21 PRC 33- 90
A21 PRC 60- 170
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 934 101
060208
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 538--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1
2
3
4
5
DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
47
48
49
5.1 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
50
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6.1
6.2
6.3
6.4
Hitsaustyökalun kiinnittäminen hitsausta varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säädöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsausksen käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hitsaaminen ahtaissa tioloissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
52
53
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarvittaessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulutusosien vaihto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volframielektrodin asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pihtien irrottaminen työkalusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
57
58
58
8 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
173
175
224
TOCx
-- 45 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että putkihitsaustyökalu A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 sarjanumerosta 732 täyttää standardin EN 60292 vaatimukset direktiivin (89/392/EEC) ja sen lisäyksen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--22
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dsa9d1xa
-- 46 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
3
JOHDANTO
A21 PRC 17-- 49 / 33-- 90 / 60-- 170 on tarkoitettu putkiliitosten TIG--hitsaukseen.
Putkihitsaustyökalut ovat vesijäähdytteisiä ja niissä on sivuttaisliiketoiminto (6) sekä
automaattinen kaarenpituuden säätö (kaarijännitteen säädön avulla = AVC) (5). Ne
on sovitettu liitettäviksi hitsausvirtalähteeseen LTP 450. Lisälankaa tarvittaessa
käytetään langansyöttölaitetta MEI 21.
Putkihitsaustyökalut on suunniteltu erityisen pihtiperiaatteen mukaisesti.
Tämä mahdollistaa nopean ja tarkan
kiinnittämisen putkeen. Pihtiperiaate
tarkoittaa, että leukapari (4) lukitsee
putkihitsaustyökalun putkeen, kun
lukitusvipu (1) painetaan kahvaa vasten.
Hitsattaessa pyörivät vain hammaskehä (3)
ja siihen asennetut osat.
Pyörittämiseen käytetään
vetoyksikköä (2), joka muodostuu
kestomagnetoidusta tasavirtamoottorista
ja pulssianturista kierrosluvun säätöä
varten. Moottori saa jännitteensä
ohjausvarustukselta (liitettäväksi).
dsa9d1xa
-- 47 --
FI
A21 PRC:stä on seuraavat versiot
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60-- 170
AVC:lla varustettu
0443 751 881
0443 761 881
0443 771 881
AVC:lla ja sivuttaisliikelaitteella varustettu
0443 752 881
0443 762 881
0443 772 881
Kunnostussarjoja A21 PRB:n muuntamiseksi A21 PRC:ksi
PRB 17--49
PRB 33--90
PRB 60-- 170
AVC--yksikkö
0443 936 880
0443 936 881
0443 936 882
Sivuttaisliikelaite
0443 937 880
0443 937 880
0443 938 880
Pidä mielessä, ettei sivuttaisliikettä voida normaalioloissa tehdä ilman
AVC--yksikköä.
4
TEKNISET TIEDOT
Putken hitsaustyökalu
Maks. hitsausvirta 100--prosentin palveluaikasuhteella (A)
Putken ulkohalkaisija (mm)
Pyöritysliikkeen (r/min)
Paino ilman kaapeleita, letkusarjaa, AVC-- ja sivuttaisliikelaitteita (kg)
Letkupaketin pituus (m)
Volframielektrodin läpimitta (mm)
Lisäainelangan halkaisija (mm) Fe, SS
Käyttöyksikkö
Maks. akkurijännite (V DC) ankkuri
Maks. akkurivirta (A DC) ankkuri
Ankkurin kierrosluku jännitteellä 20 V (r/min)
Mekaaninen välityssuhde
Sivuttaisliike
Moottori
Maks. akkurijännite (V DC) ankkuri
Maks. akkurivirta (A DC) ankkuri
Sivuttaisliike, maks. nopeus (mm/s)
Sivuttaisliike, min. nopeus (mm/s)
Säätöalue (mm)
Amplitudi (mm)
Paino (kg)
AVC (Kaarijännitteen säätö)
Moottori
Maks. akkurijännite (V DC) ankkuri
Maks. akkurivirta (A DC) ankkuri
Normaali säätönopeus 10 V:ssä
(kaaren säätö, mm/s)
Paino (kg)
dsa9d1xa
-- 48 --
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60--170
250
250
250
17--49
33--90
60--170
0,12 -- 2,4
0,08 -- 1,6
0,05 -- 0,95
2,8
3,2
4,4
7
7
7
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
0,6 / 0,8 / 0.9
0,6 / 0,8 / 0.9
0,6 / 0,8 / 0.9
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
24
0,5
6950
246:1
24
0,2
12
2
20
6
1,8
24
0,2
12
2
20
6
1,8
24
0,2
12
2
20
6
2,2
12
0,2
2
12
0,2
2
12
0,2
2
0,5
0,5
0,5
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
Hitsausvirtalähde LTP 450, katso käyttöohjetta 0456 634 xxx,
Langansyöttöyksikkö MEI 21, katso käyttöohjetta 0443 831 xxx
S
S
5.1
Liitännät
A
Pyöritysmoottorin -- kaapeli
B
Langanjohdin
C
Jäähdytysvesiletku ulos
D
Jäähdytysvesiletku sisään
E
Hitsauskaapeli
F
Kaasuletku
G
Pyöritysmoottorin -- Sivuttaisliikelaite
H
Mittauskaapeli -- AVC--yksikkö
I
Pyöritysmoottorin -- AVC--yksikkö
dsa9d1xa
-- 49 --
FI
5.2
Asennusohjeet
AVC-- yksikkö
Sivuttaisliikelaite
Sivuttaisliikelaite (3), pihdit voidaan (1)
irrottaa työkalusta päinvastaisessa
järjestyksessä, ts. lukitusvipu (1c) alaspäin.
S
Pihtien irrottaminen (1) ja
sivuttaisliikelaite (3), ka
kiinnitettäessä (4).
Erityinen kiinnitin voidaan (5) toimittaa
asennettavaksi kiristysleukojen (1b) ja
hammaskehän väliin (4b), ennen kuin
ne kiristetään kiinni. Tämä tehdään
keskikohdan siirtymisen (1)
välttämiseksi tonkia käyttöyksikköön
kiinnitettäessä (4).
dsa9d1xa
-- 50 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 46. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
Hitsausvirtalähde LTP 450, katso ohjelmointikäsikirjassa 0456 638 xxx,
S
VAROITUS!
Hitsaustyökaluun kohdistuvien vaurioiden välttämiseksi tarkista ennen hitsauksen aloitusta, että
maadoituskaapeli on kytketty työkappaleeseen ja että volframielektrodi on käynnistysasennossa.
6.1
Hitsaustyökalun kiinnittäminen hitsausta varten
S
Aseta oikea putken läpimitta
säätöruuvilla (3), kun lukitusvipu (1)
on kiinni--asennossa.
S
Avaa putkihitsaustyökalu
lukitusvivulla (1).
S
Kierrä säätöruuvia (3) vielä 1/4 kierrosta
oikean esijännityksen aikaansaamiseksi.
HUOM! Suurempi esijännitys voi tuhota pihdit,
mistä tuloksena on keskikohdan siirtyminen ja
hitsausvirhe.
8--17 mm:n putkien hitsaukseen tarkoitettuja
hitsausvarusteita (lue kohta ”Lisävarusteet” sivulta 224)
käytettäessä pitää hitsaustyökalu kiinnittää putki
pystyasennossa. Jos putki on vaakasuorassa, tulee tukea ja
kuormituksen poistoa käyttää käyttöyksikön alla, jotta vältettäisiin
hitsaustyökalun kiertyminen putken ympärille.
S
Sulje putkihitsaustyökalu uudelleen lukitusvivulla (1).
S
Vapauta hammaskehä vapautusviulla (2)
S
Käännä hammaskehää (4) noin 1,5 kierrosta liitäntäjohdon kelaamiseksi.
6.2
Säädöt
Volframielektrodin asennon säätö hitsaussaumaan
S
Säädä elektrodiväli säteettäisessä
suunnassa AVC--yksikön (3)
ohjelmointikotelosta
HUOM! Kun läpimitaltaan maksimimittaista (49,
90, 170 mm) putkea käytetään työkalussa, ei
putken laidan ja kaasukopan välinen etäisyys saa
ylittää 7,5 mm:ä.
S
Säädä elektrodien asento akselin suunnassa
säätöruuvilla (1) tai sivuttaisliikelaitteen (2)
ohjelmointikotelosta.
dsa9d1xa
-- 51 --
FI
Puikonpitimen varren jousivoima on säädetty tehtaalla.
Halutessasi säätää sitä uudelleen ota yhteys lähimpään
ESAB--edustajaan lisätietojen saamiseksi.
Lisäainelangan syöttö
S Katso käyttöohjetta 0443 831 xxx,
langansyöttöyksikkö MEI 21,
Lisäainelangan ja hitsausparametrien säätäminen
S
Aseta lisäainelankasuutin (1)
säteissuunnassa kuusiokoloavaimella
ja tee hienosäätö säätimellä (2).
6.3
Hitsausksen käynnistäminen
S
Hae hisauksessa käytettävä ohjelma työalueelle (lue ohjelmointikäsikirjan
vvastaava kohta).
S
Paina ohjausrasian (A) käynnistyspainike.
dsa9d1xa
-- 52 --
FI
6.4
Hitsaaminen ahtaissa tioloissa
PRC 17--49 AVC:lla varustettu
PRC 17--49 AVC:lla ja sivuttaisliikelaitteella varustettuna
PRC 17--49
D
C--C min
S Täydellinen.
D±49
70+D
S Ilman langan (1) hienosäädintä.
S Poltinkotelo (3) coidaan joutua vaihtamaan lyhyempiin.
D±49
70+D/2
D±34
34±D±49
56+ D/2
39+D
S
S
S
S
S
lman langan (1) hienosäädintä.
Ilman päätylevyjä (2).
Johdinpaikkoineen pitkittäissuunnassa
Poltinkotelo (3) voidaan joutua vaihtamaan lyhyempiin.
Ja lisäainelanka 0443 880 880.
dsa9d1xa
-- 53 --
FI
PRC 33--90 AVC:lla varustettu
PRC 33--90 AVC:lla ja sivuttaisliikelaitteella varustettuna
PRC 33--90
D
C--C min
D±68
68±D±90
94+D/2
60+D
S Ilman langan (1) hienosäädintä.
S Poltinkotelo (3) voidaan joutua vaihtamaan lyhyempiin.
D±90
94+D/2
lman langan (1) hienosäädintä.
Ilman päätylevyjä (2).
Johdinpaikkoineen pitkittäissuunnassa
Poltinkotelo (3) voidaan joutua vaihtamaan lyhyempiin.
D±90
82+D/2
S Täydellinen.
S
S
S
S
dsa9d1xa
-- 54 --
FI
PRC 60--170 AVC:lla varustettu
PRC 60--170 AVC:lla ja sivuttaisliikelaitteella varustettuna
PRC 60 -- 170
S Täydellinen
dsa9d1xa
-- 55 --
D
C--C min
D±170
137+D/2
FI
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Päivittäin
Tarkasta, että johtimet ja letkut ovat virheettömiä.
7.2
Tarvittaessa
Puhdista ja voitele kaikki liukupinnat voitelurasvalla, tilausnumero 0444 044 001 (BP
Energrease LS EP 00).
Täydellisen puikonpitimen vaihto.
S
Avaa suojakoppa (1).
S
Irrota liitoslaatat (2) ja (3) irrottamalla niiden kuusiokoloruuvit.
S
Irrota kiinnitin (6).
S
Vedä ulos vanha puikonpidin (5) suojakotelon (1) kautta. Palauta se yhdessä
kiinnittimen (6) kanssa lähimmälle ESAB--edustajalle vaihtojärjestelmämme
mukaisen vaihdon suorittamiseksi.
S
Asenna uusi puikonpidin käänteisessä järjestyksessä.
S
Tarkista, että liitoslaattojen (2) ja (3) väliset O--renkaat on asennettu oikein.
Monijohtimen korjaus
HUOM! Tämä tulee teettää valtuutetulla ESAB- asentajalla.
S
Avaa kiristimet (4), (6) vaurioituneesta päästä ja vedä letku (7) pois.
S
Juota virtaliittimet (11) irti elektrodinpitimestä (12) / liitinryhmästä (2)
juotoskolvilla.
S
Leikkaa letkun vaurioitunut osa pois, mutta jätä virtaliitännöistä jäljelle muutamia
senttimetrejä enemmän.
S
Kiinnitä teippi (8) virtaliitäntöjen (9) ympärille letkun pään tasalle letkun pituuden
merkitsemiseksi.
dsa9d1xa
-- 56 --
FI
S
Vedä virtaliittimiä (9) 60--70 mm ulos letkusta ja estä niitä liukumasta takaisin
varmistusneulan tai metallilangan (10) avulla
S
Katkaise virtaliitännät (9) siten, että ne ovat n. 15 mm lyhyempiä kuin letku.
S
Purista uudet virtaliittimet (11) kiinni liitinpihdeillä tai muulla sopivalla työkalulla.
S
Juota virtaliittimet (11) elektrodinpitimeen (12) / liitinryhmään (2).
S
Poista varmistusneula / metallilanka (10).
S
Kostuta virtaliittimet (11) ja työnnä letku (7) päälle.
S
Asenna kiristimet (4), (6).
7.3
Kulutusosien vaihto
S
Poista poltinkotelo (1).
S
Poista volframielektrodi (5).
S
Poista kiristysholkki (2).
S
Poista kaasukotelo (6).
S
Kierrä elektrodinpidin (4) irti kaasulinssistä (3)
kuusiokoloavaimen avulla.
S Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOM! Pidä huolta siitä, että kaasulinssi (3)
asennetaan tasainen puoli tiivistysrengasta (7) vasten.
dsa9d1xa
-- 57 --
FI
7.4
Volframielektrodin asennus
Hionnan jälkeen volframielektrodi asennetaan elektrodinpitimeen:
S
Poistamalla poltinkotelo (1).
S
Laittamalla volframielektrodi (5) elektrodisuuttimeen (4) ja kiristysholkkiin (2).
S
Kiinnittämällä volframielektrodi poltinkotelolla (1).
7.5
Pihtien irrottaminen työkalusta
Ja “Sivuttaisliikelaite” sivulla 50.
8
VARAOSIEN TALAAMINEN
A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 --laitteet on rakennettu ja testattu kansainvälisen standardin EN 60 292 (IEC 292) mukaisiksi.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen
tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot olevan varaosaluettelon mukaisesti. Tämä helpottaa
toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dsa9d1xa
-- 58 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising