ESAB | AristoPendant U8 | Instruction manual | ESAB AristoPendant U8 Kasutusjuhend

ESAB AristoPendant U8 Kasutusjuhend
FI
AristoPendant U8
Käyttöohjeet
0459 310 173
051125
Valid for program version 1.30
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.2 Aloita näin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.3 Näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.3.1
Näytön symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4 Painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.5 Yleistä asetuksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.5.1
Asetus numeroarvoilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5.2
Asetus valmiiden vaihtoehtojen avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.5.3
Asetukset PÄÄLLÄ/POIS ja KYLLÄ/EI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.6 ENTER ja PERUUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2 VALIKOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Päävalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Lisätoimintovalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Hitsausarvojen asetus --valikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Näyttökuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Muistivalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
Pikatoimintovalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Valikkorakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
13
14
3.1 Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
MIG/MAG--hitsaus vakiokaarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
MIG/MAG--hitsaus, pulssikaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Toimintojen selitykset asetuksia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Jännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Langansyöttönopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Induktanssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
Säätimen tyyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
Pulssivirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
Pulssiaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7
Pulssitaajuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.8
Perusvirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.9
Virran nousu/lasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.10 Ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.11 Ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.12 Synergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.13 Kaasun etuvirtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.14 Ryömintäaloitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.15 Kuumasytytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.16 Kraaterintäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.17 Irrotuspulssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.18 Jälkipaloaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.19 Kaasun jälkivirtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.20 Rajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.21 Pistehitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
20
20
20
4.1 Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Toimintojen selitykset asetuksia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Virta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2
Kaaripaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3
Pienin virtakerroin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4
Synergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5
Rajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
21
21
21
21
3 MIG/MAG-- HITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4 PUIKKOHITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
5 TIG--HITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1 Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
TIG--hitsaus ilman pulssitusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
TIG--hitsaus pulssikaarella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Toimintojen selitykset asetuksia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2
LiftArc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3
2--tahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4
4--tahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5
Virta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.6
Pulssivirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.7
Perusvirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.8
Pulssiaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.9
Perusaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.10 Virran nousu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.11 Virran lasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.12 Kaasun etuvirtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.13 Kaasun jälkivirtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.14 Rajat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Muut toimintoselitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Kaasun virtaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26
26
6 HIILIK.TALTTAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.1 Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
6.2 Toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
6.2.1
Jännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.2
Induktanssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.2.3
Säätimen tyyppi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
7 Aristo SuperPulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.1 Lanka-- ja kaasuyhdistelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7.2 Erilaiset pulssitusmenetelmät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
7.3 Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
7.4 Toimintojen selitykset asetuksia varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
7.4.1
Vaihe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.5 Langansyöttöyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
8 MUISTINHALLINTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Ohjausrasian toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tallenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lataa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopioi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
31
32
33
34
9 LISÄTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
10 TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
10.1 Aseta compact flash --kortti / PC--kortti ohjausrasiaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
10.2 Esimerkki: Hitsaustietoasetusten tallentaminen sisäiseen muistiin . . . . . . . . . . . . . . . .
37
10.3 Esimerkki: Uuden kansion luominen muistikortille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
10.4 Tiedoston tai kansion poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10.5 Tiedoston/kansion nimen muuttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10.6 Tiedostojen kopioiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
10.7 Hitsaustietojen kutsuminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
10.8 Laatutietotiedostojen sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
10.8.1 Tiedot hitsausvarustuksesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10.8.2 Tiedot hitseistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 3 --
11 HITSAUSARVOJEN ASETUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11.1 Esimerkki: Hitsaustietojen tallentaminen muistikortille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Hitsaustietojen kutsuminen muistikortilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 Hitsaustietojen poistaminen muistikortilta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
41
12.1 Lukitustoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.1 Lukituksen tila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.2 Aseta/vaihda lukituskoodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2 Kaukosäätimen määrittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.1 Palaa aloitustasolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.2 Digitaalisen kaukosäätimen määrittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.3 Analogisen kaukosäätimen määrittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.2.4 Säätöalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3 MIG/MAG perusasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.1 Liipaisintoiminto (2--tahti/ 4--tahti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.2 Pikanäppäintoiminto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.3 Jännitteensyöttö lyhytpulssituksessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.3.4 4--tahti määrittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4 Puikko, perusasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.1 Kuumasytytyksen virta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.2 Kuumasytytyksen aika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.4.3 Täppäyshitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5 Yleiset perusasetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.1 Pikatoiminnot pikanäppäimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.2 Vaihtoehtoinen aloitussignaali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.3 Paneeli päällä kaukos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.4 Automaattinen tallennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.5 Hitsausarvojen vaihto liipaisimesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.5.6 Laatutietojen kirjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.6 Kaksoislangansyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.6.1 Hitsausarvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.7 Mittayksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
44
44
44
45
45
46
46
46
47
49
49
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
53
54
55
55
12 MÄÄRITTELYVALIKKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
13 LAATUTOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
13.1 Laatutietojen tallentaminen compact flash --kortille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
14 TUOTANTOTIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
15 VIRHETILASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
15.1
15.2
15.3
15.4
Tuhoa virheilmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Näytä vikojen yhteenveto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikakoodiluettelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikakoodien kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
58
58
59
16 KÄYTTÄJÄN ANTAMAT SYNERGIATIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
16.1 Määritä jännite-- / lankakoordinaatit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
16.1.1 Vakiokaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
16.1.2 Pulssikaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
16.2 Anna hyväksytty lankakaasu--yhdistelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
16.3 Oman lanka/kaasu--yhdistelmän luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
16.4 Oman synergialinjan poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
17 SÄÄTÖRAJAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
18 MUUTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
18.1 ESAB Logic Pump (Jäähdytysnesteen sulkuventtiili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
LANKA-- JA KAASUYHDISTELMÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 4 --
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 5 --
FI
1
JOHDANTO
Lue tämä käyttöohje huolella, jotta saisit parhaan mahdollisen hyödyn
hitsauslaitteistostasi.
Yleiset käyttöohjeet löydät virtalähteen käyttöohjeesta.
Valittavissa ovat seuraavat valikkokielet:
englanti, ruotsi, suomi, norja, tanska, saksa, ranska, italia, hollanti, espanja,
portugali, unkari, puola, amerikanenglanti ja tsekki.
1.1
Varusteet
AristoPendant U8 –ohjausrasian mukana toimitetaan pidin, 3 välikeruuvia ja
englanninkielinen käyttöohje.
FI Muilla kielillä olevia käyttöohjeita ja varaosaluetteloita löydät Internet--sivuiltamme
www.esab.com.
Kohdassa ”Products” ja ”Welding and cutting equipment” on linkki sivulle, jossa
voit etsiä ja ladata käyttöohjeita ja varaosaluetteloita.
1.2
Aloita näin
Tämä valikko tulee näyttöön, kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran.
Tehdasasetuksena ohjausrasian valikkokieli on englanti. Kieli vaihdetaan
seuraavasti:
Avaa päävalikko painamalla
.
ESAB AristoMig
Siirrä osoitin
nuolinäppäinten
avulla AUXILIARY
FUNCTIONS–rivin
kohdalle
Paina ENTER
PROCESS:
METHOD:
WIRE TYPE:
SHIELDING GAS:
WIRE DIMENSION:
AUXILIARY FUNCTIONS"
SET
bi09dintx
MEASURE
-- 6 --
MIG/MAG
DIP / SPRAY
Fe
Ar+8%CO2
1,2 mm
MEMORY
FAST
MODE
ENTER
FI
AUXILIARY FUNCTIONS
Siirrä osoitin CONFIGURATION--rivin kohdalle
Paina ENTER
FILEMANAGER
WELD DATA SETS
CONFIGURATION
QUALITY FUNCTIONS
PRODUCTION STATISTICS
ERROR LOG
USER DEFINED SYNERGIC DATA
LIMIT EDITOR
QUIT
ENTER
LISÄTOIMINNOT -- MÄÄRITTELY
Tuo näyttöön ohjausrasian
valittavissa olevat
valikkokielet painamalla
ENTER.
LANGUAGE:
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
PUIKKO DEFAULTS
TIG DEFAULTS
GENERAL DEFAULTS
UNIT OF LENGTH:
ENGLISH
METRIC
QUIT
Siirrä osoitin haluamasi kielen kohdalle ja paina ENTER.
bi09dintx
-- 7 --
ENGLISH
SVENSKA
SUOMI
DANSK
DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
ENTER
↓
FI
1.3
Näyttö
ESAB AristoMig
HITSAUSMENETELMÄ:
KAARITYYPPI:
LANKATYYPPI:
SUOJAKAASU:
LANGAN HALKAISIJA
LISÄTOIMINNOT
ASETA
NÄYTTÖ
MUISTI
MIG/MAG
VAKIOKAARI
Teräs(Fe)
CO2
1,2 mm
PIKA-TOIMIN.
ENTER
Osoitin
Ohjausrasiassa osoitin näkyy varjostettuna kenttänä tekstin ympärillä, jolloin merkitty
teksti näkyy valkoisena. Käyttöohjeessa osoitin osoitetaan lihavoinnilla.
Tekstiruudut
Näytön alareunassa on viisi tekstiruutua, joissa kerrotaan niiden alla olevien viiden
painikkeen kulloinenkin toiminto.
Säästötila
Taustavalaistuksen eliniän pidentämiseksi se sammuu kolmen minuutin kuluttua ellei
mitään toimenpiteitä tehdä.
1.3.1
bi09dintx
Näytön symbolit
-- 8 --
A
Valittu hitsausarvo
B
Haettu muistipaikkanumero
C
Lisätietoa on seuraavalla sivulla
D
Suurenna tai pienennä parametriarvoa
painamalla tähdellä (*) merkittyjä
plus--/miinuspainikkeita
E
Suurenna tai pienennä parametriarvoa
painamalla ruutumerkillä (#) merkittyjä
plus--/miinuspainikkeita
FI
1.4
Painikkeet
Nuolinäppäimillä
siirretään osoitinta näytön rivien kohdalle.
voidaan palata päävalikkoon.
Valikkopainikkeella
Plus/miinus--painikkeilla
suurennetaan (+) tai pienennetään (--) asetusarvoa.
Molemmat plus-- ja miinuspainikkeet on merkitty omilla symboleilla. Useimmat
asetukset voidaan tehdä molemmilla plus/minus--painikkeilla, mutta tietyt asetukset
on tehtävä
näytössä).
tai
--symboleilla merkityillä painikkeilla (symbolit näkyvät
Lyhyt painallus suurentaa/pienentää asetusta pienin askelein. Kun painike pidetään
painettuna, säätöaskel suurenee.
Pikanäppäimet
Näytön alla olevien näppäinten toiminnot
vaihtelevat. Ne ovat nk. pikanäppäimiä, joiden
ohjaama toiminto riippuu siitä, missä
valikossa kulloinkin ollaan. Näppäinten
toiminnot ilmenevät näytön alareunassa
olevista tekstiruuduista.
Kun toiminto on aktiivinen, se osoitetaan tekstin
vieressä näkyvällä valkoisella merkillä
.
1.5
Yleistä asetuksista
Pääasiallisesti käytetään kolmen tyyppisiä asetuksia:
S
Asetus numeroarvoilla
S
Asetus valmiiden vaihtoehtojen avulla
S
Tilojen PÄÄLLÄ/POIS ja KYLLÄ/EI--asetus
1.5.1
Asetus numeroarvoilla
Numeroarvoa asetettaessa käytetään plus/minus--painikkeita annetun arvon
suurentamiseen/pienentämiseen. Eräät arvot voidaan muuttaa kaukosäätimestä
käsin.
bi09dintx
-- 9 --
FI
1.5.2
Asetus valmiiden vaihtoehtojen avulla
Tietyt asetukset tehdään valitsemalla vaihtoehto luettelosta.
Vaihtoehtoluettelo voi näyttää tällaiselta:
MIG/MAG
PUIKKO
TIG
HIILIK.TALTTAUS
MIG SUPERPULSSI
Tässä esimerkissä osoitin on vaihtoehdon MIG/MAG--kohdalla. MIG/MAG--vaihtoehto on valittu painamalla ENTER--painiketta.
Jos sen sijaan halutaan valita toinen vaihtoehto, osoitin siirretään oikealle riville
nuolipainikkeilla.
Sen jälkeen vaihtoehto valitaan ENTER--painikkeella.
Luettelosta voidaan poistua tekemättä muutoksia painamalla PERUUTA--painiketta.
Eräissä asetuksissa on niin monta vaihtoehtoa, ettei niitä voi näyttää yhdellä sivulla.
Nuoli luettelon oikeassa ala-- tai yläkulmassa osoittaa, että luettelossa on lisää
vaihtoehtoja, joita voi tarkastella ylös-- ja alasnuolipainikkeilla.
1.5.3
Asetukset PÄÄLLÄ/POIS ja KYLLÄ/EI
Tietyille asetuksille valitaan arvo PÄÄLLÄ ja POIS tai KYLLÄ ja EI. MIG/MAG-- ja
puikkohitsauksen synergiatoiminto on esimerkki tällaisesta toiminnosta. Asetukset
PÄÄLLÄ/POIS tai KYLLÄ/EI voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
PÄÄLLÄ/POIS tai KYLLÄ/EI--vaihtoehdot voidaan valita luettelosta edellä kuvatulla
tavalla.
Vaihtoehtoisesti tila (PÄÄLLÄ/POIS tai KYLLÄ/EI) voidaan valita plus--/miinuspainikkeilla. (Tietyt toiminnot)
S
S
1.6
+ (plus) = PÄÄLLÄ tai KYLLÄ
-- (miinus) = POIS tai EI
ENTER ja PERUUTA
Oikeanpuolimaiset pikanäppäimet on varattu toiminnoille ENTER ja PERUUTA.
S
S
ENTER--painikkeella vahvistetaan valikossa tai luettelossa tehty valinta.
PERUUTA--painikkeella palataan edelliseen valikkoon tai kuvaan.
bi09dintx
-- 10 --
FI
2
VALIKOT
Ohjauspaneelissa on useita erilaisia valikoita. Nämä ovat lisätoiminnot--, määrittely--,
hitsausarvojen asetus--, näyttö--, muisti-- ja pikanäppäinvalikko. Käynnistyksen
aikana näytössä näkyy aloituskuva, jossa kerrotaan asennettu ohjelmaversio.
2.1
Päävalikko
PÄÄVALIKOSSA voidaan
vaihtaa hitsausmenetelmää,
hitsausmenetelmää
kaarityyppiä, lankatyyppiä
jne.
Tästä valikosta päästään
kaikkiin alivalikoihin.
ESAB AristoMig
HITSAUSMENETELMÄ:
KAARITYYPPI:
LANKATYYPPI.
SUOJAKAASU:
LANGAN HALKAISIJA
LISÄTOIMINNOT
ASETA
2.1.1
NÄYTTÖ
MIG/MAG
VAKIOKAARI
Teräs(Fe)
Ar+8%CO2
1.2 mm
MUISTI
PIKA-TOIMIN.
ENTER
Lisätoimintovalikko
LISÄTOIMINNOT--valikossa
voidaan tarkastella
muistikorttitoimintoja,
määrittelyvalikkoa,
tarkastella laatutoimintoja,
tuotantotietoja, virhetilastoja
ym.
LISÄTOIMINNOT
TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ
HITSAUSARVOJEN ASETUS
MÄÄRITTELY
LAATUTOIMINNOT
TUOTANTOTIEDOT
VIRHETILASTO
KÄYTTÄJÄN ANTAMAT SYNERGIATIEDOT
SÄÄTÖRAJAT
PERUUTA
ENTER
2.1.1.1 Määrittelyvalikko
MÄÄRITTELY--valikossa
voidaan vaihtaa valikkokieli,
valikkokieli
muuttaa perusasetuksia,
mittayksikkö jne.
LISÄTOIMINNOT -- MÄÄRITTELY
KIELI:
LUKITUSTOIMINTO
KAUKOSÄÄTÖ
MIG/MAG, PERUSASETUKSET
PUIKKO, PERUSASETUKSET
TIG, PERUSASETUKSET
YLEISET PERUSASETUKSET
KAKSOISLANGANSYÖTTÖ
SOUMI
PERUUTA
bi09dintx
-- 11 --
ENTER
FI
2.1.2
Hitsausarvojen asetus --valikko
HITSAUSARVOJEN
ASETUS
ASETUS-valikossa voidaan säätää
erilaisia hitsausparametreja
. Valikon rakenne riippuu
valitusta hitsausmenetelmästä. Tässä esimerkissä
valittuna on MIG/MAG--hitsaus vakiokaarella.
HITSAUSARVOJEN ASETUS
JÄNNITE:
LANGANS.NOPEUS:
INDUKTANSSI:
SYNERGIA
ALOITUSARVOT...
LOPETUSARVOT...
RAJAT
KRAAT.
TÄYTTÖ
2.1.3
KUUMA-ALOITUS
# 26.8
*
4-TAHTI
(+0.0) V
6.0 m/min
80
%
PÄÄLLÄ
PERUUTA
Näyttökuva
NÄYTTÖKUVASTA voidaan
tarkastella eri hitsausparahitsauspara
metrien mitattuja arvoja
hitsauksen aikana.
Mitatut arvot näkyvät
näytössä myös hitsauksen
lopetuksen jälkeen.
Muihin valikoihin voidaan
siirtyä ilman, että
mittausarvot kadotetaan.
VAKIOKAARI. Teräs (Fe), CO2, 1,2 mm
#
22.5 V
126 A
6,0 m/min
*
KRAAT.
TÄYTTÖ
KUUMA-ALOITUS
4-TAHTI
K.SÄÄTÖ
2.
TOIM.
↓
Näytön oikeassa alakulmassa näkyvä nuoli osoittaa, ettei kaikki tieto mahdu
näyttöön.
Näyttökuvassa voidaan muuttaa tiettyjen parametrien arvoja. Muutettavat parametrit
riippuvat valitusta hitsausmenetelmästä. Säädettävät parametriarvot on merkitty # tai
* --symbolein.
Jos arvoa on muutettu muulloin kuin hitsauksen aikana, arvo nollataan vahinkojen
estämiseksi.
VIHJE!
Pulssihitsauksessa voidaan valita näytetäänkö jännite keskiarvona vai huippuarvona.
Tämä asetus tehdään MIG/MAG--perusasetuksissa, katso kappale 12.3.
bi09dintx
-- 12 --
FI
2.1.4
Muistivalikko
MUISTITOIMINNOT--valikossa voidaan tallentaa,
tallentaa
ladata ja poistaa
ohjelmoituja hitsausarvoja.
Hitsausarvot voidaan
tallentaa 255 muistipaikkaan.
MUSTITOIMINNOT -- TALLENNETUT ARVOT
1 2 5 11 12
TALLETA
2.1.5
PERUUTA
Pikatoimintovalikko
PIKATOIMINTO-valikossa voidaan liittää
pikanäppäimiä
hitsausarvomuistipaikkoihin.
Tämä tehdään yleisissä
perusasetuksissa.
VAKIOKAARI. Teräs (Fe), CO2, 1,2 mm
#
0.0 V
0 A
6,0 m/min
*
HITSI
ARVOT 1
HITSI
ARVOT 2
HITSI
ARVOT 3
HITSI
ARVOT 4
Lisätietoja valikon asetuksista on kappaleessa 12.5.1 ”Pikatoiminto”.
bi09dintx
-- 13 --
2.
TOIM.
↓
FI
2.2
Valikkorakenne
LISÄTOIMINNOT
ASETA
NÄYTTÖ
MUISTI
PIKATOIMINTO
LOPETUSARVOT
ALOITUSARVOT
KOPIOI
KUTSU
TUHOA
TALLETA
*) Tämä on aloituskuva (näyttökuva), joka tulee näyttöön kun laite käynnistetään.
Edellä annettu esimerkki koskee MIG/MAG--hitsausta synergialla.
LISÄTOIMINNOT
lisätoimintovalikko
S
katso sivu 35
ASETA
hitsausarvovalikko
S
S
S
S
S
MIG/MAG--hitsaus, katso sivu 15
puikkohitsaus, katso sivu 21
TIG--hitsaus, katso sivu 22
hiilikaaritalttaus, katso sivu 26
MIG Superpulssi, katso sivu 28
NÄYTTÖ
näyttökuva
S
katso sivu 12
MUISTI
muistivalikko
S
katso sivu 30
PIKATOIMINTO
pikatoimintovalikko
S
katso sivu 51
bi09dintx
-- 14 --
FI
3
MIG/MAG--HITSAUS
Päävalikko - - > Hitsausmenetelmä
MIG/MAG--hitsauksessa valokaari sulattaa jatkuvasti syötettävää lankaa. Sulate
suojataan suojakaasulla.
Pulssituksella vaikutetaan pisaroiden poistumiseen valokaaresta niin, että se
tapahtuu vakaasti ja roiskeettomasti myös alhaisilla hitsausarvoilla.
Sivun 68 taulukossa on esitetty valittavissa olevat langan poikkileikkausmitat
MIG/MAG--hitsaukseen LYHYT--/KUUMAKAARELLA.
Sivun 69 taulukossa on esitetty valittavissa olevat langan poikkileikkausmitat
MIG/MAG--hitsaukseen PULSSITUKSELLA.
3.1
Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset
3.1.1
MIG/MAG--hitsaus vakiokaarella
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Jännite
8 -- 60
0,25 V
Synergia(näytetään poikkeama
yhden
¦0
desimaalin
tarkkuudella)
Langansyöttönopeus**
0,8 -- 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Induktanssi
0 -- 100 %
1
80 %
x
Säätimen tyyppi
1 -- 12
1
4
x
Synergia
POIS tai PÄÄLLÄ
--
PÄÄLLÄ*
--
Kaasun etuvirtaus
0,1 --25 s
0,1 s
0,1 s
x
Ryömintäaloitus
EI tai KYLLÄ
--
EI
x
Kuumasytytys
EI tai KYLLÄ
--
EI
x
Kuumasytytysaika
0 --10 s
0,1 s
1,5 s
x
Kuumasytytys langansyöttö
Koko langansyöttöalue
0,1 m/min
2 m/min
x
Kuumasytytysjännite
Koko jännitealue
0,25 V
4,5 V
Kraaterintäyttö
EI tai KYLLÄ
--
EI
x
Kraaterintäyttöaika
0 --10 s
0,1 s
1,5 s
x
Lopullinen kraaterintäytön langansyöttö
1,5 m/min – nykyinen 0,1 m/min
langansyöttönopeus
3 m/min
x
Lopullinen kraaterintäytön jännite
8 V – nykyinen
jännite
0,25 V
18 V
x
Irrotuspulssi
10 -- 120 %
1
60 %
x
Jälkipaloaika
0 --1 s
0,01 s
0,12 s
x
Kaasun jälkivirtaus
0,1 --25 s
0,1 s
0,1 s
x
Rajat
1 -- 50
--
--
bi09d1x2
-- 15 --
Arvo paSynergia-- Säädettälautuksen riippuva
vä synerjälkeen
giassa
x
x
x
x
--
x
--
--
FI
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo paSynergia-- Säädettälautuksen riippuva
vä synerjälkeen
giassa
Pistehitsaus
POIS tai PÄÄLLÄ
--
POIS
x
Pistehitsausaika
0 --25 s
0,1 s
0,5 s
x
*) Synergialinja toimitettaessa: umpilanka (Fe), suojakaasu CO2 yhdessä 1,2 mm langan kanssa.
**) Säätöalue riippuu käytettävästä langansyöttöyksiköstä.
3.1.2
MIG/MAG-- hitsaus, pulssikaari
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Jännite
10 -- 50
0,25 V
synergia(näytetään poikkeama
yhden
¦0
desimaalin
tarkkuudella)
Langansyöttönopeus**
0,8 -- 25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Pulssivirta
100 --600 A
4A
476 A
x
Pulssiaika
1,7 --25,5 ms
0,1 ms
2,2 ms
x
Pulssitaajuus
36 -- 312 Hz
2 Hz
96 Hz
x
Perusvirta ***
4 --300 A
1A
52 A
x
Virran nousu/lasku
1 -- 9
1
9
x
Ka
0 -- 100 %
1
13 %
x
Ki
0 -- 100 %
1
0%
x
Synergia
POIS tai PÄÄLLÄ
--
PÄÄLLÄ*
--
Kaasun etuvirtaus
0,1 --25 s
0,1 s
0,1 s
x
Ryömintäaloitus
EI tai KYLLÄ
--
EI
x
Kuumasytytys
EI tai KYLLÄ
--
EI
x
Kuumasytytysaika
0 --10 s
0,1 s
1,5 s
x
Kuumasytytys langansyöttö
Koko langansyöttöalue
0,1 m/min
2 m/min
x
Kuumasytytysjännite
Koko jännitealue
0,25 V
4,5 V
Kraaterintäyttö
EI, EI PULSSITETTU
tai PULSSITETTU
--
EI
x
Kraaterintäyttöaika
0 --10 s
0,1 s
1,5 s
x
Lopullinen kraaterintäytön langansyöttö
1,5 m/min – nykyinen
langansyöttönopeus
0,1 m/min
3 m/min
x
Lopullinen kraaterintäytön jännite
8 V – nykyinen jännite 0,25 V
34,5 V
x
Lopullinen kraaterintäytön pulssivirta
100 A – nykyinen
pulssivirta
4A
464 A
x
Lopullinen kraaterintäytön perusvirta
12 A – nykyinen
perusvirta
4A
36 A
x
Lopullinen kraaterintäyttötaajuus
20 Hz – nykyinen
taajuus
2 Hz
62 Hz
x
Jälkipaloaika
0 --1 s
0,01 s
0,13 s
bi09d1x2
-- 16 --
Arvo paSynergialautuksen riippuva
jälkeen
x
Säädettävä synergiassa
x
x
--
x
x
FI
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo paSynergialautuksen riippuva
jälkeen
Kaasun jälkivirtaus
0,1 --25 s
0,1 s
0,1 s
Rajat
1 -- 50
--
--
Pistehitsaus
POIS tai PÄÄLLÄ
--
POIS
x
Pistehitsausaika
0 --25 s
0,1 s
0,5 s
x
Säädettävä synergiassa
x
--
--
*) Synergialinja toimitettaessa: umpilanka (Fe), suojakaasu CO2 yhdessä 1,2 mm langan kanssa.
**) Säätöalue riippuu käytettävästä langansyöttöyksiköstä.
***) Pienin perusvirta riippuu käytettävästä laitetyypistä.
3.2
Toimintojen selitykset asetuksia varten
3.2.1
Jännite
Suurempi jännite kasvattaa valokaaren pituutta ja synnyttää kuumemman ja
leveämmän hitsauspalon.
Jänniteasetukset ovat erilaiset synergiaa käytettäessä ja ilman synergiaa
hitsattaessa. Synergiaa käytettäessä jännite annetaan positiivisena tai negatiivisena
poikkeamana jännitteen synergialinjasta. Hitsauksessa ilman synergiaa
jänniteasetus annetaan absoluuttisena arvona.
Jännitteen asetus tehdään näyttökuvassa, hitsausarvojen asetus –valikossa tai
pikatoimintovalikossa. Kaukosäädintä käytettäessä asetukset voidaan tehdä siitä
käsin.
3.2.2
Langansyöttönopeus
Langansyöttönopeus määrittää langan syöttönopeuden (m/min).
Langansyöttönopeuden asetus tehdään näyttökuvassa, hitsausarvojen asetus
–valikossa tai pikatoimintovalikossa. Kaukosäädintä käytettäessä asetukset voidaan
tehdä siitä käsin.
3.2.3
Induktanssi
Suuri induktanssi synnyttää tasaisemman hitsin ja vähemmän hitsausroiskeita. Pieni
induktanssi synnyttää kovemman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta vakiokaarella.
3.2.4
Säätimen tyyppi
Vaikuttaa oikosulkutapahtumaan ja hitsin lämpötilaan.
Asetusta ei tulisi muuttaa.
3.2.5
Pulssivirta
Suurempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
3.2.6
Pulssiaika
Pulssivirran päälläoloaika pulssijakson aikana.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
bi09d1x2
-- 17 --
FI
3.2.7 Pulssitaajuus
Perusvirran aika, joka yhdessä pulssivirran ajan kanssa muodostaa pulssijakson.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
3.2.8 Perusvirta
Alempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
Virta
Pulssivirta
Perusvirta
Pulssiaika
Pulssinjaksoaika
Aika
MIG/MAG--hitsaus pulssikaarella
3.2.9 Virran nousu/lasku
Nousu/lasku tarkoittaa, että pulssivirta suurenee/pienenee hitaasti asetettuun
arvoon. Nousu/lasku--parametrilla on 9 säätöaskelta ja askelväli on 100 µs.
Nousu/lasku--parametri vaikuttaa meluun. Jyrkempi nousu/lasku synnyttää
kovemman ja terävämmän äänen. Liian loiva nousu/lasku voi pahimmassa
tapauksessa heikentää pulssin kykyä irrottaa pisara.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
3.2.10 Ka
Ka on suhteellinen osuus ja vastaa säätimen vahvistusta. Pienellä arvolla jännitettä
ei pidetä yhtä tarkasti tasaisena.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
3.2.11 Ki
Ki on integroitu osa, joka pyrkii pitkällä aikavälillä poistamaan vian. Silläkin pienempi
arvo antaa heikomman säätelyvaikutuksen.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta pulssikaarella.
3.2.12 Synergia
Jokaisella lankatyypin, langan halkaisijan ja kaasuseoksen yhdistelmällä myös
langansyöttönopeuden ja jännitteen (valokaaren pituus) suhteen on oltava oikea,
jotta valokaari toimii tasaisesti. Jännite (valokaaren pituus) seuraa automaattisesti
valittua esiohjelmoitua synergialinjaa, mikä helpottaa oikeiden hitsausparametrien
valintaa. Langansyöttönopeuden ja muiden parametrien suhdetta kutsutaan
synergialinjaksi.
Tilauksesta on saatavana muita arvokäyräpaketteja, mutta valtuutetun
ESAB--asentajan on asennettava ne.
bi09d1x2
-- 18 --
FI
3.2.13 Kaasun etuvirtaus
Kaasun etuvirtauksella määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa ennen
valokaaren sytytystä.
3.2.14 Ryömintäaloitus
Ryömintäaloitus tarkoittaa, että lankaa syötetään 50 % säädetystä syöttönopeudesta, kunnes se saa sähköisen kosketuksen työkappaleeseen. Kuumasytytyksellä se
on 50 % kuumasytytysajasta.
3.2.15 Kuumasytytys
Kuumasytytys suurentaa langansyöttönopeutta ja jännitettä määrätyksi ajaksi
hitsausvaiheen alussa. Päätarkoitus on antaa lisää energiaa hitsauksen aloitukseen,
mikä pienentää tartuntavirheiden riskiä hitsisauman alussa.
Kuumasytytyksen langansyöttönopeus
Langansyöttönopeutta voidaan suurentaa määrätyksi ajaksi hitsauksen aloituksen
energian lisäämiseksi ja tunkeutumisen parantamiseksi. Nopeus annetaan tavallisen
langansyöttönopeuden suhteen. Aika alkaa kun valokaari syttyy ja kestää asetetun
kuumasytytysajan. Synergia antaa 2 m/min suuremman langansyöttönopeuden.
Kuumasytytysjännite
Jännitettä suurennetaan 2 V + lisäykset synergialinjan kallistuksesta ja 2 m/min
suuremmasta langansyöttönopeudesta. Jos synergia ei ole käytössä, jännitteenä
käytetään asetettua arvoa eikä synergia vaikuta siihen.
HUOM!: Kuumasytytyksen langansyöttönopeudelle ja jännitteelle voidaan antaa
negatiivinen arvo. Sitä voidaan käyttää suurilla hitsausarvoilla hitsattaessa
tasoittamaan hitsauksen aloitusta suurentamalla aloituksen hitsausarvoja.
-- Kuumasytytys aktivoidaan näyttökuvassa.
3.2.16 Kraaterintäyttö
Kraaterintäyttö mahdollistaa hallitun lämmön laskun ja hitsisulan koon pienennyksen
hitsauksen lopussa. Kraaterintäytön avulla voidaan välttää huokosten,
lämpöhalkeamien ja kraatereiden muodostuminen hitsisaumaan.
Pulssikaarihitsauksessa valittavana on pulssitettu ja pulssittamaton kraaterintäyttö.
Pulssittamaton kraaterintäyttö on nopein suorittaa. Pulssitettu kraaterintäyttö kestää
hieman pitempään, mutta varmistaa roiskeettoman kraaterintäytön sopivia arvoja
käytettäessä.
Synergia
Synergiassa kraaterintäyttöaika ja lopullinen langansyöttönopeus on asetettu sekä
pulssitetulle että pulssittamattomalle kraaterintäytölle. Jännite ja pulssiparametrit
pienenevät lopullisiin arvoihin synergian avulla.
Ei synergiaa
Ellei synergia ole käytössä asetuksia voidaan muuttaa, niin että saadaan erilainen
kaaren pituus kraaterintäytön lopussa.
Käytettäessä pulssittamatonta kraaterintäyttöä voidaan asettaa lopullinen jännite.
Pulssitetussa kraaterintäytössä voidaan asettaa lopullinen jännite, lopullinen
pulssivirta, lopullinen perusvirta sekä lopullinen taajuus.
bi09d1x2
-- 19 --
FI
Lopullisten parametriarvojen pitää aina olla yhtä suuria tai pienempiä kuin jatkuvan
hitsauksen asetusten. Jos jatkuvan hitsauksen asetukset lasketaan loppuarvojen
alapuolelle, myös loppuarvoja lasketaan. Lopullisia parametriarvoja ei suurenneta,
jos jatkuvan hitsauksen asetuksia suurennetaan.
Esimerkki:
Lopullinen langansyöttönopeus on 4 m/min ja langansyöttönopeus lasketaan arvoon
3,5 m/min. Lopullinen langansyöttönopeus lasketaan silloin arvoon 3,5 m/min.
Lopullinen langansyöttönopeus pysyy arvossa
3,5 m/min, vaikka langansyöttönopeutta suurennettaisiin.
-- Kraaterintäyttöaika aktivoidaan näyttökuvassa
3.2.17 Irrotuspulssi
Irrotuspulssi on pulssi, joka lisätään jotta langan päähän ei jäisi palloa hitsauksen
lopussa.
Koskee vain MIG/MAG--hitsausta vakiokaarella. Pulssikaarihitsauksessa lopetus
tahdistetaan pulssilla, lopetuspulssilla.
3.2.18 Jälkipaloaika
Jälkipaloaika määrittää viiveajan langan jarrutuksen aloitushetkestä siihen kun
virtalähde katkaisee hitsausjännitteen. Liian lyhyt jälkipaloaika aiheuttaa sen, että
lankaa on liian paljon esillä hitsauksen loputtua ja lanka saattaa jäädä kiinni
sulatteeseen. Liian pitkä jälkipaloaika aiheuttaa sen, että lankaa on vähän esillä
hitsauksen loputtua ja valokaari saattaa palaa suuttimeen.
3.2.19 Kaasun jälkivirtaus
Kaasun jälkivirtauksella määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa valokaaren
sammutuksen jälkeen.
3.2.20 Rajat
Rajat--valikossa voidaan valita raja--arvo. Asetukset, katso kappale 17 ”Säätörajat”.
3.2.21 Pistehitsaus
Pistehitsausta käytetään ohutlevyjen pistehitsaukseen.
Huomautus! Hitsausaikaa ei voi lyhentää päästämällä pistoolin koskettimen.
bi09d1x2
-- 20 --
FI
4
PUIKKOHITSAUS
Päävalikko - - > Hitsausmenetelmä
Puikkohitsaus on päällystetyillä elektrodeilla suoritettavaa hitsausta. Kun valokaari syttyy, elektrodi sulaa ja kuori muodostaa suojaavan kuonakerroksen.
Sivun 69 taulukossa on esitetty valittavissa olevat elektrodin poikkileikkausmitat
puikkohitsaukseen.
4.1
Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo paSynergia-- Säädettälautuksen riippuva
vä synerjälkeen
giassa
Virta*
16 --500 A
1A
128 A
Synergia
POIS tai PÄÄLLÄ
--
PÄÄLLÄ**
--
Kaaripaine
0 -- 100 %
1%
10 %
x
Pienin virtakerroin
0 -- 100 %
1%
25 %
x
x
--
*) Suurin virta riippuen käytettävästä laitetyypistä.
*) Synergialinja toimitettaessa: elektrodin tyyppi emäksinen 3,2 mm.
4.2
Toimintojen selitykset asetuksia varten
4.2.1
Virta
Suuremmalla virralla tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
Virta asetetaan näyttökuvassa, hitsausarvojen asetus –valikossa tai pikatoimintovalikossa.
4.2.2
Kaaripaine
Kaaripaine määrittää sen, kuinka virranvoimakkuus muuttuu kaaren pituuden muuttuessa. Pieni arvo synnyttää rauhallisemman valokaaren ja vähemmän hitsausroiskeita.
4.2.3
Pienin virtakerroin
Pienintä virtakerrointa käytetään tiettyjä elektrodeja käytettäessä. HUOM! Asetusta
ei tulisi muuttaa.
4.2.4
Synergia
Puikkohitsauksen synergia tarkoittaa, että hitsausvirtalähde optimoi asetukset
automaattisesti valittua elektrodityyppiä ja --kokoa varten.
4.2.5
Rajat
Rajat--valikossa voidaan valita raja--arvo. Asetukset, katso kappale 17 ”Säätörajat”.
-- Rajat aktivoidaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
bi09d1x2
-- 21 --
FI
5
TIG--HITSAUS
Päävalikko - - > Hitsausmenetelmä
TIG--hitsauksessa valokaari sulattaa työkappaletta wolframielektrodin avulla. Sulate
ja wolframielektrodi suojataan suojakaasulla.
Hitsausvirran pulssituksella parannetaan hitsisulan ja jähmettymisen hallittavuutta.
Pulssitaajuus on valittava niin pieneksi, että sulate ehtii ainakin osittain jähmettyä pulssien välillä. Pulssitustiedot määritetään neljällä parametrillä: pulssiaika, perusaika, pulssivirta ja perusvirta.
5.1
Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset
5.1.1
TIG-- hitsaus ilman pulssitusta
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo palautuksen
jälkeen
HF / LiftArct
HF tai Liftarc
--
LiftArc
2/4--tahti
2--tahti tai 4--tahti
--
2--tahti
Virta*
4 --500 A
1A
25 A
Nousuaika
0 --25 s
0,1 s
1,0 s
Laskuaika
0 --25 s
0,1 s
2,0 s
Kaasun etuvirtaus
0 --25 s
0,1 s
1,0 s
Kaasun jälkivirtaus
0 --25 s
0,1 s
3,0 s
Rajat
1 -- 50
--
--
*) Suurin virta riippuen käytettävästä laitetyypistä.
5.1.2
TIG-- hitsaus pulssikaarella
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo palautuksen
jälkeen
HF / LiftArct
HF tai Liftarc
--
LiftArc
2/4--tahti
2--tahti tai 4--tahti
--
2--tahti
Pulssivirta*
4 --500 A
1A
25 A
Pulssiaika
0,001 --5 s
0,001 s
0,010 s
Perusaika
0,001 --5 s
0,001 s
0,020 s
Perusvirta *
4 --500 A
1A
25 A
Nousuaika
0 --25 s
0,1 s
1,0 s
Laskuaika
0 --25 s
0,1 s
2,0 s
Kaasun etuvirtaus
0 --25 s
0,1 s
1,0 s
Kaasun jälkivirtaus
0 --25 s
0,1 s
3,0 s
Rajat
1 -- 50
--
--
*) Suurin virta riippuen käytettävästä laitetyypistä.
bi09d1x2
-- 22 --
FI
5.2
Toimintojen selitykset asetuksia varten
5.2.1
HF
HF--tilassa valokaari sytytetään kipinällä, joka syntyy, kun elektrodin ja työkappaleen
välinen etäisyys on tietyn suuruinen.
-- HF aktivoidaan päävalikossa.
5.2.2
LiftArc
LiftArct --toimintoa käytettäessä valokaari syttyy, kun elektrodi nostetaan irti
työkappaleesta.
Sytytys LiftArct --toiminnon avulla. Vaiheessa 1 elektrodia pidetään suoraan työkappaletta vasten.
Kun kosketinta painetaan vaiheessa 2, elektrodiin syötetään pieni virta. Valokaari syttyy vaiheessa 3,
kun käyttäjä nostaa elektrodin irti työkappaleesta. Tämän jälkeen virta kasvaa asetettuun arvoon.
-- LiftArct aktivoidaan päävalikossa.
5.2.3
2--tahti
Kaasun etuvirtaus
Virran
nousu
Virran lasku
Kaasun jälkivirtaus
Toiminnot pistoolikoskettimen 2--tahtiohjauksella.
2--tahtiohjauksessa mahdollinen kaasun etuvirtaus käynnistyy ja valokaari syttyy, kun
TIG--pistoolin kosketinta painetaan (1). Tämän jälkeen virta kasvaa säädettyyn
arvoon (mahdollisessa nousuajassa). Kun kosketin vapautetaan (2), virtaa
pienennetään (mahdollisessa virran laskuajassa) ja valokaari sammutetaan. Tämän
jälkeen seuraa mahdollinen kaasun jälkivirtaus.
-- 2--tahti aktivoidaan näyttökuvassa tai päävalikossa.
bi09d1x2
-- 23 --
FI
5.2.4
4--tahti
Kaasun etuvirtaus
Virran
nousu
Virran lasku
Kaasun jälkivirtaus
Toiminnot pistoolikoskettimen 4--tahtiohjauksella.
4--tahtiohjauksessa mahdollinen kaasun etuvirtaus käynnistyy, kun pistoolin
kosketinta painetaan (1). Etuvirtausajan kuluttua virta kasvaa ohjaustasolle
(muutaman ampeerin) ja valokaari syttyy. Kun kosketin vapautetaan (2), virta kasvaa
säädettyyn arvoon (mahdollisessa nousuajassa). Kun kosketinta painetaan (3), virta
laskee takaisin ohjaustasolle (mahdollisessa laskuajassa). Kun kosketin vapautetaan
(4), valokaari sammuu ja mahdollinen kaasun jälkivirtaus alkaa.
-- 4--tahti aktivoidaan näyttökuvassa tai päävalikossa.
5.2.5
Virta
Suuremmalla virralla tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
-- Virta asetetaan näyttökuvassa, hitsausarvojen asetus –valikossa tai
pikatoiminnot--valikossa.
Koskee vain TIG/--hitsausta vakiovirralla.
5.2.6
Pulssivirta
Suurempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa. Pulssitettaessa pulssitetaan myös virran nousuaika ja laskuaika.
-- Pulssivirran asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
Koskee vain TIG--hitsausta pulssituksella
5.2.7
Perusvirta
Alempi virran arvo pulssivirralla hitsattaessa.
-- Perusvirran asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
Koskee vain TIG--hitsausta pulssituksella.
5.2.8
Pulssiaika
Pulssivirran päälläoloaika pulssijakson aikana.
-- Pulssiajan asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
Koskee vain TIG--hitsausta pulssituksella.
bi09d1x2
-- 24 --
FI
5.2.9
Perusaika
Perusvirran aika, joka yhdessä pulssivirran ajan kanssa muodostaa pulssijakson.
-- Perusajan asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
Koskee vain TIG--hitsausta pulssituksella.
Virta
Perusaika
Pulssivirta
Perusvirta
Pulssiaika
Aika
TIG--hitsaus pulssituksella.
5.2.10 Virran nousu
Virran nousu tarkoittaa, että virta kasvaa TIG--kaaren sytytyksen jälkeen hitaasti
säädettyyn arvoon. Tämän ansiosta elektrodi kuumenee hitaammin ja käyttäjä ehtii
suunnata elektrodin ennen kuin virta nousee asetettuun arvoon.
-- Virran nousun asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
5.2.11 Virran lasku
TIG--hitsauksessa virran laskulla estetään kraaterihalkeamien muodostuminen
hitsauksen lopussa. Virta pienenee silloin hitaasti säädettyyn arvoon.
-- Virran laskun asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
5.2.12 Kaasun etuvirtaus
Kaasun etuvirtauksella määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa ennen
valokaaren sytytystä.
-- Kaasun etuvirtauksen asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
5.2.13 Kaasun jälkivirtaus
Kaasun jälkivirtauksella määritetään kuinka kauan suojakaasua virtaa valokaaren
sammutuksen jälkeen.
-- Kaasun jälkivirtauksen asetus suoritetaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
5.2.14 Rajat
Rajat--valikossa voidaan valita raja--arvo. Asetukset, katso kappale 17 ”Raja--arvojen
määrittely”.
-- Rajat aktivoidaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
bi09d1x2
-- 25 --
FI
5.3
Muut toimintoselitykset
5.3.1
Kaasun virtaus
Kaasuhuuhtelutoimintoa käytetään kaasuvirtaaman mittaamiseen ja kaasuletkujen
puhdistamiseen ilmasta ja kosteudesta ennen hitsauksen aloitusta. Kaasuhuuhtelu
jatkuu niin kauan kuin painike pidetään painettuna. Virran ja langan syöttö on
katkaistu huuhtelun aikana.
-- Kaasun virtaus aktivoidaan näyttökuvassa.
6
HIILIK.TALTTAUS
Päävalikko - - > Hitsausmenetelmä
Hiilikaaritalttauksessa käytetään erikoiselektrodia, joka koostuu kuparikuoren sisässä
olevasta hiilisauvasta.
Hiilisauvan ja työkappaleen väliin syntyy valokaari, joka sulattaa materiaalin.
Sulatettu materiaali puhalletaan pois paineilmalla.
Sivun 69 taulukossa on esitetty valittavissa olevat elektrodin poikkileikkausmitat
hiilikaaritalttaukseen.
6.1
Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo paSynergia-- Säädettälautuksen riippuva
vä synerjälkeen
giassa
Jännite
8 --60 V
1V
39 V
x
Induktanssi
0 -- 100 %
70 %
x
Säätimen tyyppi
1 -- 5
1
1
x
Synergia
POIS tai PÄÄLLÄ
--
PÄÄLLÄ
--
x
--
*) Synergialinja toimitettaessa: 5.0 mm elektrodi (hiilisauva).
6.2
Toimintojen selitykset
6.2.1
Jännite
Suuremmalla jännitteellä tunkeuma työkappaleeseen on leveämpi ja syvempi.
-- Jännitteen asetus tehdään näyttökuvassa, hitsausarvojen asetus –valikossa tai
pikatoimintovalikossa.
6.2.2
Induktanssi
HUOM! Asetusta ei tulisi muuttaa
6.2.3
Säätimen tyyppi
HUOM! Asetusta ei tulisi muuttaa
bi09d1x2
-- 26 --
FI
7
Aristo SuperPulse
Päävalikko - - > Hitsausmenetelmä
MIG SUPERPULSSI (Aristo SuperPulset) –toiminnolla parannetaan hitsisulan ja
jäähtymisen hallittavuutta. Sulate ehtii osittain jäähtyä jokaisen pulssin välillä.
MIG SUPERPULSSI –menetelmän tarjoamat edut:
Vähemmän herkkä raon vaihteluille
Parempi sulan hallinta asentohitsauksessa
Parempi tunkeutuman ja tunkeutumaprofiilin hallinta
Vähemmän herkkä epätasaiselle lämmönjohtumiselle
S
S
S
S
MIG SUPERPULSSI –toimintoa voidaan pitää ohjelmoituna vaihteluna kahden
MIG/MAG--asetuksen välillä. Aikavälin määrittävät vaiheajan ensiö-- ja
toisioasetukset.
MIG SUPERPULSSI varaa kaksi paikkaa hitsausarvomuistista. Ensiötiedot
tallennetaan parittomaan muistipaikkaan ja toisiotiedot seuraavaan parilliseen
muistipaikkaan. Tämän seurauksena muistipaikkoja ei voi tasata digitaalisella
kaukosäätimellä, jos muistiin on tallennettu MIG SUPERPULSSI --dataa.
Hitsaus alkaa aina ensiövaiheessa. Jos valittuna on kuumasytytys, kuumasytytysaikana käytetään ensiötietoja sekä ensiötietojen vaiheaikaa. Kraaterintäyttö perustuu
aina toisiotietoihin. Jos pysäytyskomento aktivoidaan ensiövaiheajan kuluessa,
prosessi alkaa välittömästi käyttää toisiotietoja. Hitsauksen lopetus perustuu
toisiotietoihin.
7.1
Lanka-- ja kaasuyhdistelmät
Lanka-- ja kaasuyhdistelmät löytyvät taulukosta sivulla 68.
7.2
Erilaiset pulssitusmenetelmät
Alla on selostettu valittavat pulssitusmenetelmät hitsattavan materiaalin paksuuden
mukaan.
Lämpö
C
Vakiokaari ensiövaiheessa ja
pulssikaari toisiovaiheessa
B
Pulssikaari ensiövaiheessa
ja pulssikaari toisiovaiheessa
A
Pulssikaari ensiövaiheessa
ja vakiokaari toisiovaiheessa
Pellin mitat
bi09d1x2
-- 27 --
FI
7.3
Hitsausarvojen asetus --valikon asetukset
Vakiokaaren ja pulssikaaren asetukset, katso kappaleet 3.1.1 ja 3.1.2.
Asetukset
Säätöalue
Säätöaskel
Arvo palautuksen jälkeen
Vaihe
Ensiö tai toisio
--
Ensiö
x
Vaihehitsausaika
0 --2,50 s
0,01 s
0,05 (toisio)
0,22 (ensiö)
x
7.4
Synergiariippuva
Säädettävä synergiassa
Toimintojen selitykset asetuksia varten
Toimintojen selitykset superpulssi--menetelmän ja muun MIG/MAG--hitsauksen
asetuksia varten, katso 17--20.
7.4.1
Vaihe
Tällä toiminnolla valitaan ensiö-- tai toisiovaihe
Ensiövaiheessa syötetään suuret arvot ja toisiovaiheessa pienet.
Asetuksilla määritetään tulee ensiö-- vai toisiotiedon olla käytettävissä muokkausta
varten. Tämä määrittää myös mihin tietoihin vaikutetaan näyttö-- ja kaukosäätötilassa. Näyttökuvassa näkyvä langansyöttönopeus osoittaa nopeuden valitussa
vaiheessa. Jännite, virta ja hitsausteho perustuvat vaiheiden aikana tehtyihin
mittauksiin.
Ensiö-- ja toisiovaiheelle voidaan valita erilaiset synergiatapaukset. Huomaa, että
sama valinta on tehtävä sekä ensiö-- että toisiovaiheelle, jos halutaan käyttää samaa
synergiatapausta.
-- Vaihe valitaan päävalikossa.
7.5
Langansyöttöyksikkö
Käytä vain AristoFeed 30--4 –langansyöttöyksikkö MIG SUPERPULSSI --hitsauksessa.
Turvallisuusohjeita!
MIG SUPERPULSSI –hitsausmenetelmää käytettäessä langansyöttöyksikköön
kohdistuu suuri kuormitus. Langansyöttöyksikön toimintavarmuuden varmistamiseksi
arvojen pitää olla seuraavan kaavion rajojen sisällä.
bi09d1x2
-- 28 --
FI
Ero langansyöttönopeudessa
n m/min
Jaksonaika (s)
Käyrät 15 m/min ja 20 m/min langansyöttönopeuksille tarkoittavat ensiölangansyöttönopeutta. Jaksonaika on ensiö-- ja toisiovaiheajan yhteenlaskettu aika.
Ensiö-- ja toisiolangansyöttönopeuden ero ei olla suurempi kuin ensiölangansyöttönopeuden käyrien antama nopeus.
Esimerkki: Jos jaksonaika on 0,25 s ja ensiölangansyöttönopeus on 15 m/min,
ensiö-- ja toisiolangansyöttönopeuksien ero saa olla enintään
6 m/min.
Hitsausesimerkki A
Tässä esimerkissä hitsataan 10 mm peltiä 1,2 mm alumiinilangalla ja
argonsuojakaasulla
Tee seuraavat säädöt ohjausrasiassa:
Hitsausmenetelmä
MIG SUPERPULSSI
MIG SUPERPULSSI
Vaihe
Ensiö
Toisio
Kaarityyppi
Vakiokaari
Pulssikaari
Lankatyyppi
AlMg
AlMg
Suojakaasu
Ar
Ar
Langan läpimitta
1,2 mm
1,2 mm
Jännite
(+ 1.0V)
(+3,0V)
Langansyöttönopeus
15,0 m/min
11,0 m/min
Vaiheaika
0,1 s
0,1 s
Ensiö-- ja toisiovaiheajat ovat 0.1 s + 0.1 s = 0.2 s.
Langansyöttönopeuksien ero on 15.0 m/min -- 11.0 m/min = 4 m/min.
bi09d1x2
-- 29 --
FI
Hitsausesimerkki B
Tässä esimerkissä hitsataan 6 mm peltiä 1,2 mm alumiinilangalla ja
argonsuojakaasulla.
Tee seuraavat säädöt ohjausrasiassa:
Hitsausmenetelmä
MIG SUPERPULSSI
MIG SUPERPULSSI
Vaihe
Ensiö
Toisio
Kaarityyppi
Pulssikaari
Pulssikaari
Lankatyyppi
AlMg
AlMg
Suojakaasu
Ar
Ar
Langan läpimitta
1,2 mm
1,2 mm
Jännite
(+ 1.0V)
(+2,0V)
Langansyöttönopeus
12,5 m/min
9,0 m/min
Vaiheaika
0,15 s
0,15 s
Ensiö-- ja toisiovaiheajat ovat 0,15 s +0,15 s = 0,3 s.
Langansyöttönopeuksien ero on 12,5 m/min --9,0 m/min = 3,5 m/min.
8
MUISTINHALLINTA
8.1
Ohjausrasian toiminta
Ohjausrasia koostuu kahdesta yksiköstä: työmuisti ja hitsausarvomuisti.
Tallenna
Työmuisti
Hitsausarvomuisti
Lataa
Työmuistiin luodaan täydellinen hitsausarvosarja, joka sitten tallennetaan
hitsausarvomuistiin.
Hitsatessa työmuistin sisältö ohjaa aina prosessia. Tämän ansiosta on mahdollista
myös ladata hitsausarvosarja hitsausarvomuistista työmuistiin.
Huomaa, että työmuisti sisältää aina viimeisimmät hitsausarvoasetukset. Ne voivat
olla hitsausarvomuistista haettuja tai yksitellen muutettuja asetuksia. Työmuisti ei
siis koskaan ole tyhjä tai nollattu.
Päävalikko - - >
Ohjausrasiaan voidaan tallentaa 255 hitsausarvosarjaa. Jokaiselle sarjalle
annetaan numero 1 -- 255.
Hitsausarvosarjoja voidaan myös poistaa ja kopioida sekä ladata työmuistiin.
Seuraavassa esimerkissä on selostettu hitsausarvosarjan tallennus, lataus, kopiointi
ja poisto.
bi09d1x2
-- 30 --
FI
8.2
Tallenna
Jos hitsausarvomuisti on tyhjä, näytössä näkyy seuraava kuva.
MUISTITOIMINNOT -- TALLENNETUT ARVOT
Seuraavassa esimerkissä
esitetään hitsausarvosarjan
tallentaminen muistiin. Se
tulee muistipaikkaan 5.
Paina TALLETA--painiketta.
* EI TALLENNETTUJA TIETOJA *
TALLETA
PERUUTA
Näytössä näkyy seuraava kuva.
TALLENNA HITSAUSARVOT NUMEROON 1
Jos nyt painetaan
ENTER--painiketta,
hitsausarvosarja
tallennetaan
muistipaikkaan 1. Tämä
ilmenee näytön ylimmältä
riviltä.
PERUUTA
ENTER
Plus/miinus--painikkeilla voidaan valita hitsausarvosarjalle annettava muistipaikka.
Näytön ylimmällä rivillä näkyvä numero osoittaa ensimmäisen tyhjän muistipaikan.
TALLENNA HITSAUSARVOT NUMEROON 5
Valitse numero 5
plus/miinus-painikkeilla. Paina ENTER
PERUUTA
ENTER
Hitsausarvosarja on nyt tallennettu muistipaikkaan 5. Näytön alareunassa näkyy osa
hitsausarvosarjan 5 sisällöstä.
bi09d1x2
-- 31 --
FI
TALLENNA HITSAUSARVOT NUMEROON 5
5
" VAKIOKAARI, Teräs (Fe), CO2, 1..
PERUUTA
ENTER
Palaa muistivalikkoon PERUUTA--painikkeella.
Huomautus! MIG SUPERPULSSI--tietoja tallennettaessa käytetään aina kaksi
muistipaikkaa.
8.3
Poista
Muistivalikossa voidaan poistaa yksi tai useampia hitsausarvosarjoja.
Esimerkissä poistetaan edellisessä esimerkissä tallennettu hitsausarvosarja.
MUISTITOIMINNOT -- TALLENNETUT ARVOT
Paina TUHOA-painiketta.
5
TALLETA
TUHOA
KUTSU
KOPIOI
PERUUTA
Viimeisin tallennettu hitsausarvosarja merkitään automaattisesti. Jos muistiin on
tallennettu useampia hitsausarvosarjoja, ne voidaan valita oikealla ja vasemmalla
nuolinäppäimellä.
bi09d1x2
-- 32 --
FI
POISTA HITSAUSARVOT NUMERO 5
Vahvista hitsausarvosarjan
5 poisto painamalla
ENTER.
5
" VAKIOKAARI, Teräs (Fe), CO2, 1..
PERUUTA
ENTER
Palaa muistivalikkoon PERUUTA--painikkeella.
Huomautus! MIG SUPERPULSSI--muistipaikkoja tyhjennettäessä tyhjennetään
paikat 5 ja 6.
8.4
Lataa
Seuraavassa esimerkissä ladataan tallennettu hitsausarosarja.
MUISTITOIMINNOT -- TALLENNETUT ARVOT
Paina KUTSU-painiketta.
5
TALLETA
TUHOA
KUTSU
KOPIOI
PERUUTA
Viimeisin tallennettu hitsausarvosarja merkitään automaattisesti. Jos muistiin on
tallennettu useampia hitsausarvosarjoja, ne voidaan valita oikealla ja vasemmalla
nuolinäppäimellä.
KUTSU HITSAUSARVOT NUMERO 5
Vahvista hitsausarvosarjan
5 lataus painamalla
ENTER.
5
" VAKIOKAARI, Teräs (Fe), CO2, 1..
PERUUTA
bi09d1x2
-- 33 --
ENTER
FI
Hetken kuluttua näyttöön tulee seuraava tekstiruutu:
KUTSUTTU ASETUS NUMERO 5
Palaa muistivalikkoon PERUUTA--painikkeella.
Tämä näyttökuvassa näkyvä kuvake osoittaa
kutsutun muistipaikan.
8.5
Kopioi
Hitsausarvosarja voidaan kopioida toiseen muistipaikkaan. Toimi seuraavasti:
MUISTITOIMINNOT -- TALLENNETUT ARVOT
Paina KOPIOI-painiketta.
5
TALLETA
TUHOA
KUTSU
KOPIOI
PERUUTA
Viimeisin tallennettu hitsausarvosarja merkitään automaattisesti. Jos muistiin on
tallennettu useampia hitsausarvosarjoja, ne voidaan valita oikealla ja vasemmalla
nuolinäppäimellä. Seuraavassa esimerkissä kopioidaan muistipaikan 5 sisältö
muistipaikkaan 50.
Plus/miinus--painikkeilla voidaan valita muistipaikka, johon hitsausarvosarja
kopioidaan.
bi09d1x2
-- 34 --
FI
KOPIOI ARVOT NUMEROSTA 5 NUMEROON 50
Valitse 50 plus--painikkeella
ja paina ENTER.
5
" VAKIOKAARI, Teräs (Fe), CO2, 1..
PERUUTA
ENTER
Hitsausarvosarja 5 on nyt kopioitu muistipaikkaan 50.
Jos muistipaikka 50 on täynnä, näyttöön tulee asiasta kertova viesti.
KOPIOI ARVOT NUMEROSTA 5 NUMEROON 50
5
50
" VAKIOKAARI, Teräs (Fe), CO2, 1..
PERUUTA
Palaa muistivalikkoon PERUUTA--painikkeella.
9
LISÄTOIMINNOT
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko
Tässä valikossa on seuraavat alivalikot:
S
Tiedostonkäsittelijä, katso kappale 10.
S
Hitsaustiedot, katso kappale 11.
S
Määrittelyt, katso kappale 12.
S
Laatutoiminnot, katso kappale 13.
S
Tuotantotiedot, katso kappale 14.
S
Virhetilasto, katso kappale 15.
S
Käyttäjän antamat synergialinjat, katso kappale 16.
S
Säätörajat, katso kappale 17.
bi09d1x2
-- 35 --
ENTER
FI
10
TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ
Päävalikko → Lisätoimintovalikko → Tiedostonkäsittelijä
Tiedostonkäsittelijässä voidaan käsitellä ohjausrasian sisäisessä muistissa (R:\) ja
compact flash –kortilla tai PC--kortilla (PCMCIA) (C:\) olevia tietoja. Tiedostonkäsittelijän avulla voidaan manuaalisesti tallentaa, poistaa ja kopioida hitsaus-- ja
laatutietoja sekä kutsua hitsaustietoja.
Ohjausrasia tallentaa muistiin sijainnin tiedostonkäsittelijää käytettäessä, joten
tiedostonkäsittelijä avautuu samaan paikkaan tiedostorakenteessa kun se avataan
seuraavan kerran.
Tieto muistien jäljellä olevasta tilasta saadaan toiminnolla INFO.
10.1
Aseta compact flash --kortti / PC--kortti ohjausrasiaan
Tämän toiminnon käyttöä varten pitää ensin asettaa compact flash –kortti / PC--kortti
(PCMCIA) ohjausrasiaan. Jotta compact flash –kortti ja hitsauskone toimivat
yhdessä, tarvitaan lisäksi korttisovitin.
S
Kytke virtalähteen pääkatkaisin pois päältä.
S
Avaa luukku ohjausrasian vasemmassa päädyssä.
S
Aseta kortti sovittimeen.
S
Työnnä sovitin ohjausrasiaan niin,
että lukitussanka lukittuu.
S
Sulje luukku.
Kytke virtalähteen pääkatkaisin
päälle.
Huomautus! Compact flash –kortin tiedostojärjestelmän pitää olla FAT 16. Useimpien
uusien korttien tiedostojärjestelmä on FAT 32 ja ne pitää siksi alustaa ennen käyttöä.
S
Kortti alustetaan seuraavasti:
S
Aseta kortti/sovitin tietokoneeseen.
S
Avaa Resurssienhallinta.
S
Valitse asema ja napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella, valitse Alusta.. ja
valitse tiedostojärjestelmä FAT tai FAT 16 (ei 32),
S
Napsauta Käynnistä.
bi09d1x2
-- 36 --
FI
10.2
Esimerkki: Hitsaustietoasetusten tallentaminen sisäiseen
muistiin
TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ
Valitse R:\ alasnuolinäppäimellä. Paina ALT.
C:\
R:\
INFO
ALT
Valitse WeldData.awd alasnuolinäppäimellä ja paina ENTER.
PERUUTA
ENTER
UUSI KANSIO
WeldData.awd
Qdata050622_01.aqd
Kaikki hitsaustietomuistiin tallennetut hitsaustietoasetukset (varatut muistipaikat
1--255) on nyt tallennettu tiedostoon WeldData.awd. Tallenna samalla tavalla
muistikortille.
Ohjausrasiaan tallennetut laatutiedot tallennetaan samalla tavalla, mutta anna
tiedoston tunnisteeksi nyt .aqd ja paina ENTER. Olet nyt tallentanut tiedot 100
viimeisestä hitsauksesta.
Laatutiedot on selostettu kappaleessa 13 Laatutoiminnot ja laatutietotiedostojen
sisältö on selostettu kappaleessa 10.8 Laatutietotiedostojen sisältö.
Huomautus! Jos olet jo kerran tallentanut hitsaustiedot ja tallennat ne uudelleen
samaan kansioon, uusi tiedosto kirjoitetaan vanhan päälle ilman varoitusta. Jos
haluat säilyttää aikaisemmin tallennetut tiedot, sinun on nimettävä vanha tiedosto
uudelleen tai tallennettava uusi tiedosto toiseen kansioon.
10.3
Esimerkki: Uuden kansion luominen muistikortille
TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ
Valitse C:\ ja paina ALT.
C:\
R:\
INFO
bi09d1x2
ALT
-- 37 --
PERUUTA
ENTER
FI
Valitse UUSI KANSIO ja paina ENTER.
UUSI KANSIO
WeldData.awd
Qdata050622_01.aqd
Näyttöön tulee näppäimistö. Valitse käytettävä merkki/toiminto nuolinäppäimillä ja
paina pikanäppäintä PAINA PAINIKETTA. Kun kansion nimi on kirjoitettu, vahvista
painamalla ENTER
.
10.4
Tiedoston tai kansion poistaminen
.\QData\
Valitse poistettava tiedosto
tai kansio ja paina ALT.
..
Qdata050621_01.aqd
Qdata050621_02.aqd
Qdata050621_03.aqd
INFO
ALT
Valitse POISTA ja paina ENTER.
PERUUTA
ENTER
KOPIOI
LEIKKAA
NIMEÄ UUDELLEEN
Tiedosto/kansio on nyt poistettu.
Poistettavan kansion pitää olla tyhjä ts. sinun on ensin poistettava kansiossa olevat
tiedostot.
10.5
Tiedoston/kansion nimen muuttaminen
Valitse uudelleennimettävä tiedosto tai kansio ja paina ALT. Valitse NIMEÄ
UUDELLEEN ja paina ENTER.
Näyttöön tulee näppäimistö. Valitse käytettävä merkki/toiminto nuolinäppäimillä ja
paina pikanäppäintä PAINA PAINIKETTA. Kun tiedoston/kansion nimi on kirjoitettu,
vahvista painamalla ENTER
.
10.6
Tiedostojen kopioiminen
Valitse kopioitava tiedosto ja paina ALT. Valitse KOPIOI ja paina ENTER.
Valitse kansio, johon tiedosto kopioidaan tai ko. kansiossa oleva tiedosto ja paina
ALT. Valitse LIITÄ ja paina ENTER.
Kopio tallennetaan nimellä Copy of plus alkuperäinen nimi esim. Copy of
WeldData.awd.
bi09d1x2
-- 38 --
FI
10.7
Hitsaustietojen kutsuminen
Kun valittuna on tiedosto, jonka tunniste on .awd, ALT antaa käyttöön myös
toiminnon KUTSU. KUTSU palauttaa hitsaustiedot tiedostosta hitsaustietomuistiin,
niin että asetuksia voidaan käyttää hitsattaessa.
KUTSU ei korvaa koko hitsaustietomuistia, vaan pelkästään ne muistipaikat, joilla on
arvo tiedostossa. Eli jos muistipaikkoihin 1 ja 3 oli tallennettu hitsaustietoasetus
tiedoston luontihetkellä, korvataan vain muistipaikoissa 1 ja 3 olevat arvot kun
tiedosto kutsutaan. Muiden muistipaikkojen arvot säilyvät ennallaan.
10.8
Laatutietotiedostojen sisältö
Laatutietotiedostojen rakenne on seuraava:
Ensimmäinen lohko sisältää tiedot hitsauslaitteistosta ja toinen lohko tiedot hitseistä.
Samalla rivillä olevat tiedot on erotettu puolipisteillä. Lainausmerkeillä erotetaan
teksti ts. kaikki, jota ei tulkita ja käsitellä lukuina. Hitsit erotetaan rivinvaihdolla.
Tiedostojen rakenne on tällainen, jotta .aqd--tiedosto voidaan avata laskentaohjelmassa (esim. Excel) ja eri arvot erottuvat selkeästi.
Tiedostomuoto on FAT, minkä ansiosta tiedostoja voidaan käsitellä tavallisissa
PC--käyttöjärjestelmissä. Compact flash –kortin tiedostojärjestelmän pitää olla FAT.
Esimerkki Excel--laskentaohjelmasta.
bi09d1x2
-- 39 --
FI
10.8.1 Tiedot hitsausvarustuksesta
Ensimmäisen lohkon selostus rivi riviltä.
Sernr
Virtalähteen valmistenumero (tämä toiminto ei ole vielä täysin tuettu. Siksi
esimerkissä valmistenumero on 0--0--0)
Powersource
Käytetty virtalähde, esimerkissä AristoMig U500.
WD version
Ohjausrasian ohjelmistoversio, esimerkissä 1.30.
PS version
Virtalähteen ohjelmistoversio, esimerkissä 1.20.
WF version
Langansyöttölaitteen ohjelmistoversio, esimerkissä 3.02.
Synergy date
Kun synergiatietoja muutetaan, päiväys tulee uuden version versionumeroksi.
Esimerkissä päiväys/versionumero on 050915.
10.8.2 Tiedot hitseistä
Toisen lohkon selostus sarakeotsikoittain
Weld nr
Esimerkissä on tallennettua tietoa neljästä hitsistä, mikä ilmenee
vasemmanpuolimaisesta sarakkeesta Weld nr. Jokaisesta uudesta hitsistä
luodaan uusi rivi, jolla on uusi Weld nr. Hitsin keston on oltava yli sekunti, jotta se
rekisteröidään.
Date
Hitsin päiväys muodossa VV/KK/PP.
Start time
Hitsin aloitusaika muodossa tunnit, minuutit ja sekunnit.
Weld time
Hitsausaika ts. hitsauksen kesto sekunteina.
Iave
Hitsausvirran keskiarvo hitsauksen aikana ampeereina.
Imax
Hitsausvirran maksimiarvo hitsauksen aikana (A).
Imin
Hitsausvirran minimiarvo hitsauksen aikana (A).
Uave
Jännitteen keskiarvo hitsauksen aikana voltteina.
Umax
Suurin jännitearvo hitsauksen aikana (V).
Umin
Pienin jännitearvo hitsauksen aikana (V).
Pave
Tehon keskiarvo hitsauksen aikana watteina.
Pmax
Tehon maksimiarvo hitsauksen aikana (W).
Pmin
Tehon minimiarvo hitsauksen aikana (W).
bi09d1x2
-- 40 --
FI
11
HITSAUSARVOJEN ASETUS
Päävalikko → Lisätoimintovalikko
Tämän toiminnon käyttöä varten aseta compact flash –kortti tai PC--kortti
ohjausrasiaan, katso 10 Tiedostonkäsittelijä.
Huomaa, että myös PC--korttia, jota käytettiin aikaisemmin U8--ohjausrasioissa,
voidaan käyttää hitsaustietojen tallentamiseen ja kutsumiseen. PC--kortille
tallennettuja hitsaustietoja ei siis ole menetetty tämän U8--ohjausrasian muutoksen
ansiosta. Edellytyksenä on, että tallennuksen aikana käytetyssä U8:ssa ei ole niin
vanhaa ohjelmistoversiota, että yhteensopivuusongelmia esiintyy. PUA:lla
tallennettuja tietoja ei voi kutsua tässä ohjausrasiassa.
11.1
Esimerkki: Hitsaustietojen tallentaminen muistikortille
LISÄTOIMINNOT
Valitse hitsaustiedot. Paina
TALLETA.
TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ
HITSAUSARVOJEN ASETUS
MÄÄRITTELY
LAATUTOIMINNOT
TUOTANTOTIEDOT
VIRHETILASTO
KÄYTTÄJÄN ANTAMAT SYNERGIATIEDOT
SÄÄRÖTJAT
TALLETA
POSITA
KUTSU
PERUUTA
Kaikki hitsaustietomuistiin tallennetut hitsaustietoasetukset (varatut muistipaikat
1--255) on nyt tallennettu muistikortille tiedostoon WeldData.awd. Tiedosto on
kansiossa WData. WData luodaan automaattisesti, kun muistikortti asetetaan
ohjausrasiaan.
Huomautus! Jos olet jo kerran tallentanut hitsaustiedot ja tallennat ne uudelleen, uusi
tiedosto kirjoitetaan vanhan päälle ilman varoitusta. Jos vanha tiedosto halutaan
säilyttää, se pitää nimetä uudelleen.
11.2
Hitsaustietojen kutsuminen muistikortilta
Toiminto KUTSU palauttaa hitsaustiedot kansiossa Wdata olevasta tiedostosta
WeldData.awd hitsaustietomuistiin.
Jos haluat palauttaa hitsaustiedot toisesta tiedostosta tai toisesta kansiosta, käytä
tiedostonkäsittelijän palautustoimintoa (katso 10 Tiedostonkäsittelijä)
11.3
Hitsaustietojen poistaminen muistikortilta
Toiminto POISTA tyhjentää hitsaustiedot tiedostosta WeldData.awd.
bi09d1x2
-- 41 --
FI
12
MÄÄRITTELYVALIKKO
Päävalikko -- --> Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko
Tässä valikossa on seuraavat alivalikot:
S
Kieli, katso kappale Aloita näin 1.2.
S
Lukitustoiminto, katso kappale 12.1.
S
Kaukosäätö, katso kappale 12.2.
S
MIG/MAG, perusasetukset, katso kappale 12.3.
S
Puikko, perusasetukset, katso kappale 12.4.
S
Yleiset perusasetukset, katso kappale 12.5.
S
Kaksoislangansyöttö, katso kappale 12.6.
S
Pituusyksikkö, katso kappale 12.7.
12.1
Lukitustoiminto
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - - >Lukitustoiminto
Kun lukitustoiminto on aktivoitu ja avattuna on näyttökuva, kaukosäätö ja
pikatoimintovalikko, vaaditaan salasana (lukituskoodi) näistä valikoista poistumiseksi.
LUKITUSTOIMINTO
LUKITUSTOIMINTO TILA:
ASETA/VAIHDA LUKITUSKOODI
POIS
PERUUTA
-- Lukitustoiminto akivoidaan määrittelyvalikossa.
bi09d1x2
-- 42 --
ENTER
FI
12.1.1 Lukituksen tila
Lukituksen tila –valikossa voidaan
aktivoida/deaktivoida lukitustoiminto. Nykyistä
lukituskoodia ei poisteta kun toiminto
deaktivoidaan. Jos lukituskoodia ei ole
tallennettu ja lukitustoiminto yritetään aktivoida,
näyttöön tulee seuraava kuva, jossa voidaan
syöttää uusi lukituskoodi.
Kun koodi aktivoidaan, näyttöön tulee pieni avainkuvake, joka osoittaa että
lukitustoiminto on aktivoitu. Kaikissa valikoissa voidaan liikkua vapaasti kunnes
tullaan näyttökuvaan, kaukosäätötilaan tai pikatoimintovalikkoon. Silloin
lukitustoiminto estää poistumisen valikosta ennen kuin on syötetty oikea lukituskoodi.
LUKITUSTOIMINTO
LUKITUSTOIMINTO TILA:
ASETA/VAIHDA LUKITUSKOODI
POIS
PERUUTA
ENTER
Lukitustilasta poistuminen
Kun avattuna on näyttökuva tai pikatoimintovalikko ja lukitustoiminto on deaktivoitu,
valikoista voidaan poistua esteettä painamalla PERUUTA tai VALIKKO--painiketta
päävalikkoon siirtymiseksi.
Jos lukitustoiminto on aktivoitu ja valikosta yritetään poistua, näyttöön tulee
seuraava kuva, jossa käyttäjää varoitetaan koodisuojauksesta.
PAINA ENTER
LUKITUSKOODIA VARTEN...
Valitse nyt PERUUTA, jos haluat palata edelliseen valikkoon tai siirry lukituskoodin
syöttöön painamalla ENTER.
Näyttöön tulee näppäimistö, jolla voidaan syöttää lukituskoodi. Paina jokaisen merkin
--painikkeeljälkeen PAINA NÄPPÄIN –pikanäppäintä ja vahvista koodi ENTER
la.
bi09d1x2
-- 43 --
FI
Näyttöön tulee seuraava tekstiruutu:
YKSIKKÖ LUKITSEMATTA
Ellei koodi ole oikein, näyttöön tulee virheilmoitus, joka antaa käyttäjälle
vaihtoehdoksi yrittää uudelleen tai palata takaisin alkuperäiseen valikkoon ts.
näyttökuvaan tai pikatoimintovalikkoon.
Jos koodi on oikein, voidaan vapaasti siirtyä muihin valikoihin mutta lukitustoiminto
jää aktiiviseksi. Käyttäjä voi nyt poistua näyttökuvasta tai pikatoimintovalikosta, mutta
niihin palattaessa lukitustila aktivoituu uudelleen.
12.1.2 Aseta/vaihda lukituskoodi
Aseta/vaihda lukituskoodi –valikossa voidaan muokata nykyistä lukituskoodia tai
syöttää uusi koodi. Lukituskoodi voi koostua enintään 10 kirjaimesta tai numerosta.
12.2
Kaukosäätimen määrittely
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - - >Kaukosäätö
Muut kuin CAN--väylään kytkettävät kaukosäätimet on kytkettävä kauko--ohjaussovittimen avulla. Kytkemisen jälkeen kaukosäädin aktivoidaan pikanäppäimellä
K.SÄÄTÖ avattavassa valikossa.
12.2.1 Palaa aloitustasolle
Siirrä osoitin PALAA
ALOITUSTASOLLE --rivin
rivin
kohdalle. Tuo näyttöön
vaihtoehtoluettelo
painamalla ENTER.
MIG/MAG -- KAUKOSÄÄTÖ
PALAA ALOITUSTASOLLE
DIGITALI--OHJATTU:
SÄÄTÖ 1:
SÄÄTÖ 2:
SÄÄTÖALUEET:
SÄÄTÖ 1,DIG +/-SÄÄTÖ 2
PIENIN
SUURIN
PIENIN
SUURIN
POIS
5--OHJ
JÄNNITE
LANGANS.NOPEUS
--10.0 V
10.0 V
1.5 m/min
25.0 m/min
PERUUTA
ENTER
Kun PALAA ALOITUSTASOLLE --toiminto on PÄÄLLÄ, viimeinen kutsuttu
muistipaikka kutsutaan automaattisesti ennen jokaista uutta hitsauksen aloitusta.
Tällä poistetaan kaikkien viimeisen hitsausvaiheen aikana tehtyjen muutosten
vaikutus.
bi09d1x2
-- 44 --
FI
12.2.2 Digitaalisen kaukosäätimen määrittely
Ilman kauko--ohjaussovitinta
CAN--perusteisten kauko--ohjaimien kytkennän yhteydessä suoritetaan
automaattisesti konfigurointi DIGITALI--OHJATTU. Konfigurointia ei voi muuttaa.
Kauko--ohjaussovittimellac
Digitaalisia kaukosäätimiä käytettäessä pitää määritellä käytettävän kaukosäätimen
tyyppi:
Kun osoitin siirretään rivin DIGITALI--OHJATTU kohdalle ja painetaan ENTER,
näyttöön tulee vaihtoehtoluettelo.
BIN.KOODATTU
5--OHJ
S
32--ohjelmainen kaukosäädin
BINÄÄRIKOODATTU
S
5--ohjelmainen tai jos hitsauspistoolissa on 3--ohjelmavalintaa 5--OHJELMAINEN
12.2.3 Analogisen kaukosäätimen määrittely
Ilman kauko--ohjaussovitinta
CAN--perusteisten kauko--ohjaimien kytkennän yhteydessä suoritetaan konfigurointi
SÄÄTÖ 1 ja SÄÄTÖ 2.
Analogisia kaukosäätimiä käytettäessä voidaan ohjausrasiassa määritellä mitä
potentiometreja (enintään 2) käytetään.
Potentiometrit nimetään ohjausrasiassa SÄÄTÖ 1 ja SÄÄTÖ 2. Ne säätävät
hitsausmenetelmäkohtaisia parametreja, esim. jännite (SÄÄTÖ 1) ja langansyöttö
(SÄÄTÖ 2) MIG/MAG--hitsauksessa.
Kun osoitin siirretään rivin SÄÄTÖ 1 kohdalle ja
painetaan ENTER, näyttöön tulee vaihtoehtoluettelo.
EI MITÄÄN
JÄNNITE
Luettelosta voidaan nyt valita käytetäänkö potentiometriä SÄÄTÖ 1 (JÄNNITE) vai ei
(EI MITÄÄN).
Valitse JÄNNITE ja paina ENTER
Kun osoitin siirretään rivin SÄÄTÖ 2 kohdalle ja
painetaan ENTER, näyttöön tulee vaihtoehtoluettelo.
EI MITÄÄN
LANGANS.NOPEUS
Luettelosta voidaan nyt valita käytetäänkö potentiometriä SÄÄTÖ 2 (LANGANS.NOPEUS) vai ei (EI MITÄÄN).
Valitse LANGANS.NOPEUS ja paina ENTER
Kaikki kaukosäätimien määritelmät koskevat kaikkia kytkettyjä syöttöyksiköitä.
Jos SÄÄTÖ 1 poistetaan käytöstä, määritelmät koskevat molempia syöttöyksiköitä
kaksoissyöttöyksiköitä käytettäessä.
bi09d1x2
-- 45 --
FI
12.2.4 Säätöalueet
Valikossa voidaan asettaa myös käytettävien potentiometrien säätöalue. Tämä
tehdään asettamalla minimiarvo ja maksimiarvo plus/miinus--painikkeilla.
Huomaa, että voit asettaa erilaiset jänniterajat hitsaukselle synergialla ja ilman
synergiaa. Synergiajännitearvo on poikkeama (plus tai miinus) synergia--arvosta.
Hitsauksessa ilman synergiaa jänniteasetus annetaan absoluuttisena arvona.
Synergiahitsaukselle annettu arvo on voimassa synergiatilassa. Muissa tiloissa
käytetään absoluuttista arvoa.
Voit myös antaa erilaiset jännitteensäätörajat vakiokaari-- ja pulssihitsaukselle ilman
synergiaa.
Arvo palautuksen jälkeen
Synergia, vakiokaari ja pulssikaari
Ei synergia, vakiokaari
Ei synergia, pulssikaari
12.3
min --10 V
min 8 V
min 8 V
maks 10 V
maks 60 V
maks 50 V
MIG/MAG perusasetukset
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - - >MIG/MAG,
perusasetukset
Tässä valikossa voidaan määrittää:
S
Liipaisintoiminto (2--tahti/ 4--tahti)
S
Pikanäppäintoiminto
S
Jännitteensyöttö pulssituksessa
S
4--tahti määrittely
12.3.1 Liipaisintoiminto (2-- tahti/ 4-- tahti)
2--tahti
Kaasun etuvirtaus
Kuuma
sytytys
Kraate- Kaasun jälkivirtaus
rintäyttö
Hitsaus
Toiminnot pistoolikoskettimen 2--tahtiohjauksella.
bi09d1x2
-- 46 --
FI
2--tahtiohjauksessa mahdollinen kaasun etuvirtaus käynnistyy, kun pistoolin
kosketinta painetaan (1). Tämän jälkeen käynnistyy hitsausprosessi. Kun kosketin
vapautetaan (2), alkaa mahdollinen kraaterintäyttö, hitsaus lopetetaan täysin ja
mahdollinen kaasun jälkivirtaus alkaa.
VIHJE! Jos pistoolin kosketinta painetaan uudelleen kraaterintäytön aikana,
hitsausta voidaan jatkaa kraaterintäytön lopetusarvoilla halutun ajan (katkoviiva).
Kraaterintäyttö voidaan myös keskeyttää painamalla ja vapauttamalla pistoolin
kosketin nopeasti kraaterintäytön aikana.
-- 2--tahtiohjaus aktivoidaan näyttökuvassa, määrittelyvalikossa tai näyttökuvan
pikanäppäimillä.
4--tahti
4--tahtiohjaukselle on 3 käynnistys-- ja 2 pysäytysasentoa. Tämä on käynnistys-- ja
lopetusasento 1. Palautuksen yhteydessä valitaan asento 1. Katso kappale 12.3.4
”4--tahtimääritelmät”.
Kaasun etuvirtaus
Kuuma
sytytys
Hitsaus
Kraaterintäyttö
Kaasun jälkivirtaus
Toiminnot pistoolikoskettimen 4--vaiheohjauksella.
4--vaiheohjauksessa kaasun etuvirtaus käynnistyy, kun pistoolin kosketinta
painetaan (1). Hitsausprosessi käynnistyy, kun kosketin vapautetaan (2). Kun
kosketinta painetaan uudelleen (3), alkaa mahdollinen kraaterintäyttö ja
hitsausarvoja pienennetään. Kun kosketin vapautetaan (4), hitsaus lopetetaan täysin
ja mahdollinen kaasun jälkivirtaus käynnistyy.
VIHJE! Kraaterintäyttö lopetetaan, kun kosketin vapautetaan. Jos kosketin pidetään
painettuna, hitsaus jatkuu kraaterintäytön lopetusarvoilla (katkoviiva).
-- 4--tahtiohjaus aktivoidaan näyttökuvassa, määrittelyvalikossa tai näyttökuvan
pikanäppäimillä.
12.3.2 Pikanäppäintoiminto
Edellä on mainittu ohjausrasian pikanäppäimet. MIG/MAG--hitsauksessa käyttäjä voi
itse asettaa näiden näppäinten toiminnon valitsemalla haluamansa toiminnon
vaihtoehtoluettelosta. Seitsemälle pikanäppäimelle voidaan määrittää toiminto.
Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot:
S
Ei mitään
bi09d1x2
-- 47 --
FI
Kaasuhuuhtelu
Kylmä langansyöttö
2--tahti / 4--tahti
Kraaterintäyttö PÄÄLLÄ/POIS
Ryömintäaloitus PÄÄLLÄ/POIS
Kuumasytytys PÄÄLLÄ/POIS
Arvojen vaihto liipaisimesta PÄÄLLÄ/POIS
Kun arvojen vaihto liipaisimesta --tila on PÄÄLLÄ, käytössä on ennen
pikanäppäimen aktivointia hitsausarvojen vaihdolle tehty asetus. PÄÄLLÄ tai ON
POIS.
Kun hitsausarvojen vaihdon tila on POIS, hitsausarvojen vaihto on deaktivoitu.
Näyttökuvassa on kaksi saraketta: toiminto ja pikanäppäin.
S
S
S
S
S
S
S
PIKANÄPPÄINTOIMINNOT
Toiminto
Siirrä kohdistin riville
RYÖMINTÄALOITUS
PÄÄLLÄ/POIS. Paina
näppäintä 1, jossa lukee
kraaterintäyttö.
Pikanäppäin
EI MITÄÄN
KAASUN VIRTAUS
LANGANSYÖTTÖ
2/4--TAHTI
KRAATERINTÄYTTÖ PÄÄLLÄ/POIS
RYÖMINTÄALOITUS PÄÄLLÄ/POIS
RYÖM
ALOITUS
KUUMA-ALOITUS
4-TAHTI
7
6
5
3
1
4
PERUUTA
2.
TOIM.
Ohjausrasiassa on viisi pikanäppäintä. Painamalla oikeanpuolimaista näppäintä
2. TOIM, saadaan käyttöön viisi lisäpikanäppäintä.
Kun näppäimille määritellään toimintoja, ne numeroidaan vasemmalta lähtien
seuraavasti
1
2
3
PERUUTA
4
5
6
7
2.
TOIM.
2.
TOIM.
•
Pikanäppäimelle määritetään uusi toiminto seuraavasti:
S
S
S
Aseta kohdistin toimintoriville EI MITÄÄN ja paina pikanäppäintä, jolle on
määritetty toiselle näppäimelle siirrettävä toiminto.
Toista edellä kuvattu käytettävän pikanäppäimen yhteydessä.
Siirrä kohdistin sen toiminnon riville, jolle halutaan määrittää uusi näppäin ja
paina pikanäppäintä, jolle toiminto määritetään.
Muille näppäimille voidaan samalla tavoin määrittää uudet toiminnot yhdistämällä
vasemman sarakkeen toiminto ja oikean sarakkeen näppäinnumero.
Kaasun virtaus
Kaasuvirtaustoimintoa käytetään kaasuvirtaaman mittaamiseen ja kaasuletkujen
puhdistamiseen ilmasta ja kosteudesta ennen hitsauksen aloitusta. Kaasun virtaus
bi09d1x2
-- 48 --
FI
jatkuu niin kauan kuin painike pidetään painettuna. Virran ja langan syöttö on
katkaistu huuhtelun ajaksi.
Kylmä langansyöttö
Jännitteetöntä langansyöttöä käytetään silloin, kun lankaa halutaan syöttää esiin
ilman, että hitsausjännite kytkeytyy päälle. Lankaa syötetään niin kauan kuin
painiketta pidetään painettuna.
12.3.3 Jännitteensyöttö lyhytpulssituksessa
Jännitevaihtoehdot lyhytpulssituksessa ovat seuraavat:
S
Pulssijännitteen huippuarvo (PULSSI)
Jännite mitataan vain pulssiosan aikana ja suodatetaan ennen kuin jännitearvo
näytetään näytössä.
S
Jännitteen keskiarvo (KESKIARVO)
Jännite mitataan jatkuvasti ja suodatetaan ennen kuin se näytetään näytössä.
Näytössä näkyviä jännitearvoja käytetään sisäisten ja ulkoisten laatutoimintojen
tulotietoina.
12.3.4 4--tahti määrittely
4--tahtimäärittelyssä voidaan asettaa eri toimintoja 4--tahdin käynnistykselle ja
pysäytykselle.
4--tahti aloitustoiminto
1 Liipaisimella ohjattu (trigger) kaasun etuvirtaus, katso kappale 12.3.1 ”4--tahti”
2 Aikaohjattu kaasun etuvirtaus
Kaasun virtaus
Langansyöttö
Kaasun etuvirtaus Hitsaus
Paina pistoolin kosketinta (1): kaasun etuvirtaus käynnistyy ja esiasetetun
etuvirtausajan jälkeen käynnistyy hitsausprosessi. Vapauta pistoolikosketin (2).
bi09d1x2
-- 49 --
FI
3 Liipaisinohjattu (trigger) kuumasytytys (”hotstart”)
Kaasun virtaus
Langansyöttö
Kaasun etuvirtaus
Kuumakäynnistys
Hitsaus
Paina pistoolin kosketinta (1): kaasun etuvirtaus käynnistyy ja kuumasytytys on
käynnissä kunnes kosketin vapautetaan (2).
4--tahti lopetustoiminto
1 Aikaohjattu kraaterintäyttö mahdollisella pidennyksellä, katso kappale 12.3.1
”4--tahti”
2Liipaisinohjattu kraaterintäyttöaika
Kaasun virtaus
Langansyöttö
Hitsaus
--------Kraaterintäyttö--------
Paina pistoolin kosketinta (3): kraaterintäyttö alkaa ja suoritetaan loppuun. Kun
pistoolikosketin (4) vapautetaan kraaterintäyttöajan sisällä (kraaterintäyttöaikaa
lyhennetään), hitsaus keskeytetään.
12.4
Puikko, perusasetukset
Päävalikko -- --> Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - - >Puikko,
perusasetukset
12.4.1 Kuumasytytyksen virta
Asetus määrittelee kuumasytytysvirran. Paksuja työkappaleita hitsattaessa ja
tiettyjen elektrodien kanssa tarvitaan suurempi kuumasytytyksen virta
12.4.2 Kuumasytytyksen aika
Kuumakäynnistys suurentaa hitsausvirtaa säädettävän ajanjakson ajan
hitsausprosessin alussa. Tämä vähentää hitsisauman alkuun muodostuvan liitosvian
vaaraa.
bi09d1x2
-- 50 --
FI
12.4.3 Täppäyshitsaus
Täppäyshitsauksessa valokaari sytytetään ja sammutetaan lämmönsiirron hallinnan
parantamiseksi. Valokaari sammutetaan nostamalla hieman elektrodia. Käynnistys
optimoidaan kuuman materiaalin käynnistykselle.
12.5
Yleiset perusasetukset
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - - >Yleiset
perusasetukset
12.5.1 Pikatoiminnot pikanäppäimet
Pikanäppäimet ”1 ARVOT” -- ”4 ARVOT” näkyvät pikatoimintovalikossa.
Pikanäppäimet määritellään seuraavasti:
PIKATOIMINTO
Siirrä osoitin pikanäppäimen numeron kohdalle.
Näppäimet on numeroitu
1--4 vasemmalta oikealle.
Valitse haluttu näppäin
antamalla sen numero
plus/miinus-painikkeilla.
PIKANÄPPÄINNUMERO:
1
MUKAAN KUULUVAT HITSAUSARVOT:
" VAKIOKAARI, Teräs (Fe), CO2, 1..
1
PERUUTA
Siirry sitten alasnuolipainikkeella riville ”MUKAAN LIITTYVÄT HITSAUSARVOT”.
Tässä voit selata hitsausarvomuistiin tallennettuja hitsausarvoja. Valitse haluttu
hitsausarvosarja plus/miinus--painikkeilla.
12.5.2 Vaihtoehtoinen aloitussignaali
Kun tämä vaihtoehto on aktivoitu (PÄÄLLÄ), voit käynnistää MIG/MAG--hitsauksen
langansyöttöyksikön käynnistystulosta ja virtalähteen TIG--käynnistystulosta sekä
päinvastoin. Jos hitsaus käynnistyy käynnistyssignaalitulosta, se pitää lopettaa
samasta tulosta.
12.5.3 Paneeli päällä kaukos.
Asetuksia ei voi tavallisesti muuttaa painikkeilla, kun paneeli on kauko--ohjaustilassa.
Kun asetus Aktiivinen paneeli kauko--ohjain on PÄÄLLÄ, virta/langansyöttönopeus tai
jännite voidaan säätää ohjauspaneelista ja kauko--ohjaimesta.
Jos ”Paneeli päällä kaukos.”--asetusta käytetään yhdessä rajojen kanssa, laitteen
käyttö voidaan rajoittaa tietylle säätöalueelle. Tämä koskee seuraavia asetuksia:
langansyöttö ja jännite MIG/MAG--hitsauksessa, virta puikko-- ja TIG--hitsauksessa,
pulssivirta pulssitetussa TIG--hitsauksessa.
bi09d1x2
-- 51 --
FI
12.5.4 Automaattinen tallennus
Jos hitsausarvosarja on ladattu hitsausarvomuistin muistipaikasta ja asetuksia sitten
muutetaan, muutokset tallennetaan automaattisesti muistipaikkaan, kun uusi
hitsausarvosarja ladataan muistista.
Hitsausarvojen tallennus käsin estää seuraavan automaattisen tallennuksen.
Muistipaikka, johon hitsausarvosarja on tallennettu, näytetään näytön oikeassa
yläkulmassa.
12.5.5 Hitsausarvojen vaihto liipaisimesta
Tämän toiminnon avulla voidaan hitsauspistoolin liipaisimen kaksoispainalluksella
vaihtaa ohjelmoituja hitsaustietoja.
Vaihto tapahtuu valittujen (enintään 5 kpl) muistipaikkojen välillä. (katso kappale 8
”muistinhallinta”.
POIS – Ei hitsausarvojen vaihtoa.
PÄÄLLÄ --Käyttäjä ei voi vaihtaa muistipaikkaa hitsauksen aikana.
ON POIS -- Käyttäjä voi aina vaihtaa muistipaikkaa.
Hitsausarvojen vaihdon aktivointi
HITSAUSARVOJEN VAIHTO LIIPAISIMESTA
Siirrä osoitin rivin
HITSAUSARVOJEN
VAIHTO LIIPAISIMESTA
kohdalle ja paina ENTER.
Valitse POIS, PÄÄLLÄ tai
ON POIS. Paina ENTER
HITSAUSARVOJEN VAIHTO LIIPAISIMESTA
LISÄÄ/POISTA HITSAUSARVOT
POIS
1
VALITUT HITSAUSARVOT
TALLETA
TUHOA
PERUUTA
ENTER
Hitsausarvosarjan valitseminen muistista
HITSAUSARVOJEN VAIHTO LIIPAISIMESTA
Aseta osoitin rivin
LISÄÄ/POISTA HITSAUSARVOT kohdalle.
Valitse haluamasi
hitsausarvosarjan
muistipaikan numero
plus/miinus--painikkeilla ja
paina sitten TALLETA
HITSAUSARVOJEN VAIHTO LIIPAISIMESTA
LISÄÄ/POISTA HITSAUSARVOT
PÄÄLLÄ
10
VALITUT HITSAUSARVOT: 52 4 10
TALLETA
TUHOA
PERUUTA
ENTER
Rivillä VALITUT HITSAUSARVOT näkyvät valitut hitsausarvot sekä niiden järjestys
vasemmalta oikealle.
Hitsausarvo poistetaan samalla tavalla, mutta talleta--painikkeen sijaan painetaan
TUHOA.
bi09d1x2
-- 52 --
FI
12.5.6 Laatutietojen kirjaus
Tämän toiminnon käyttöä varten aseta compact flash –kortti ohjausrasiaan, katso 10
Tiedostonkäsittelijä.
Aktivoi/deaktivoi laatutietojen kirjaus
MÄÄRITTELY -- YLEISET PREUSASETUKSET
Valitse LAATUTIETOJEN
KIRJAUS nuolinäppäimillä
ja paina ENTER.
PIKATOIMINTO SOFT BUTTONS
ALOITUSSINGNAALIT KAKS.L:
PANEELI PÄÄLÄ KAUKOS
AUTOMAATTINEN TALLENNUS:
VAIHTOEHT. ALOITUSSING
LAATUTIETOJEN KIRJAUS
POIS
POIS
POIS
POIS
PERIITA
Valitse PÄÄLLÄ ja aktivoi painamalla ENTER. Valitse POIS ja
deaktivoi painamalla ENTER.
ENTER
PÄÄLLÄ
POIS
Kun kirjaus on aktivoitu, laatutiedot tallennetaan jatkuvasti compact flash –kortille ts.
jokaisen hitsauksen jälkeen tiedot tallennetaan automaattisesti uudelleen kortilla
olevaan tiedostoon. Kun kirjaus on aktivoitu, ensimmäisen hitsauksen yhteydessä
luodaan tiedosto, johon tallennetaan myös kaikkien myöhempien hitsausten tiedot.
Laatutiedot on selostettu kappaleessa 13 Laatutoiminnot ja laatutietotiedostojen
sisältö on selostettu kappaleessa 10.8 Laatutietotiedostojen sisältö.
Laatutietotiedostojen nimeäminen jatkuvalla tallennuksella
Tiedostot nimetään mallin CQdata050621_01.aqd mukaan. Tiedoston nimi alkaa
aina CQdata (koskee vain jatkuvasti tallennettuja laatutietoja) ja sen tunniste on .aqd
(yhteinen kaikille laatutietotiedostoille). Esimerkkinimen numerot osoittavat, että
tiedosto on luotu 21. kesäkuuta 2005 ja että se on ensimmäinen kyseisenä päivänä
luotu tiedosto.
Jos kirjaus lopetetaan ja aloitetaan uudelleen samana päivänä, seuraavalle
tiedostolle annetaan suurempi järjestysnumero. Tässä esimerkissä uuden tiedoston
nimi olisi CQdata050621_02.aqd.
Jos kirjausta jatketaan seuraavana päivänä, luodaan uusi tiedosto, jonka nimessä on
kyseisen päivän päiväys. Tässä esimerkissä uuden tiedoston nimi olisi
CQdata050622_01.aqd.
Tiedostot tallennetaan kansioon QData. QData luodaan automaattisesti, kun
compact flash –kortti asetetaan ohjausrasiaan.
bi09d1x2
-- 53 --
FI
12.6
Kaksoislangansyöttö
Päävalikko -- --> Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - >Kaksoislangansyöttö
Kun laitteeseen kytketään useita langansyöttöyksiköitä (enintään 4 kpl), pitää käyttää
syöttöyksikköjä ilman hitsausarvoyksikköä, säätöpaneeli M0.
Kaikkien asiakkaalle toimitettujen syöttöyksiköiden tunniste on 0.
Ensimmäinen toimenpide, joka pitää suorittaa useita syöttöyksiköitä kytkettäessä, on
vaihtaa toisen syöttöyksikön tunnistenumero (nodeadress).
Tunnistenumero vaihdetaan seuraavasti:
S
Kytke ensimmäinen syöttöyksikkö ja siirry valikkoon ”KAKSOISLANGANSYÖTTÖ”.
S
Aktivoi syöttöyksikkö painamalla ja vapauttamalla liipaisin (trigger).
S
Lue sitten ensimmäiseltä riviltä syöttöyksikön tunnistenumero (tulisi olla 0
ensimmäisellä kerralla). Valitse sitten uusi tunnistenumero 1--3.
KAKSOISLANGANSYÖTTÖ
Aseta osoitin rivin VALITSE
UUSI ID--NUMERO
kohdalle. Valitse haluttu
numero 0--3 plus/miinus-painikkeilla.
Paina ENTER
NYKYINEN ID--NUMERO
VALITSE UUSI ID--NUMERO:
0
LIITETYT LANGANSYÖTTÖL. ID
PERUUTA
ENTER
Ylimmän rivin tunnistenumero muuttuu nyt valituksi numeroksi.
S
Kytke seuraava syöttöyksikkö.
Aktivoi tämä syöttöyksikkö painamalla ja vapauttamalla liipaisin (trigger).
Näytössä näkyy että syöttöyksikön tunnistenumero on 0.
Määrittely on nyt valmis ja laitteistoa voidaan käyttää tavalliseen tapaan. Samalla
tavalla voidaan määritellä ja käyttää neljää syöttöyksikköä. Useita syöttöyksiköitä
käytettäessä ei ole tärkeää mitkä tunnistenumerot niille annetaan, vaan se että
kaikille annetaan eri numero.
S
Jos kahdelle syöttöyksikölle annetaan sama tunnistenumero, näyttöön tulee
jatkuvasti virheilmoitus 15. Kytke irti toinen syöttöyksikkö ja suorita edellä kuvattu
toimenpide uudelleen. Voit aina palata KAKSOISLANGANSYÖTTÖ--valikkoon ja
tarkastaa kytkettyjen syöttöyksiköiden tunnistenumerot painamalla liipaisinta (trigger)
.
Rivillä LIITETYT LANGANSYÖTTÖL. ID nähdään kaikkien liitettyjen syöttöyksiköiden
tunnisteet.
bi09d1x2
-- 54 --
FI
12.6.1 Hitsausarvo
Hitsausarvot liitetään yksittäin kuhunkin langansyöttöyksikköön. Jotta hitsausarvot
voidaan liittää syöttöyksikköön, sen pitää olla aktiivinen, sillä juuri syöttöyksikkö lataa
arvot muistista. Katso kappale 8 ”Muistitoiminnot” ja suorita tarvittavat säädöt. Kaikki
tämä liitetään silloin aktiiviseen syöttöyksikköön.
Seuraava syöttöyksikkö aktivoidaan painamalla ja vapauttamalla liipaisin (trigger).
Lataa sitten syöttöyksikköön liitettävät hitsausarvot.
12.7
Mittayksikkö
Päävalikko -- --> Lisätoimintovalikko - - > Määrittelyvalikko - - >Pituusyksikkö
Tässä voidaan valita pituusyksiköksi:
METRI
TUUMA
13
LAATUTOIMINNOT
Päävalikko -- --> Lisätoimintovalikko - - > Laatutoiminnot
Laatutoiminnoilla voidaan tarkastella yksittäisten hitsausten kiinnostavia
hitsausarvoja.
Toiminnot ovat
S
Hitsauksen aloitusaika
S
Hitsauksen kestoaika
S
Keskimääräinen, suurin ja pienin virta hitsauksen aikana
S
Keskimääräinen, suurin ja pienin jännite hitsauksen aikana
S Keskimääräinen, suurin ja pienin teho hitsauksen aikana
Lisäksi voidaan käsin syöttää hitsisauman pituus, jolloin hitsausarvoyksikkö laskee
tarvittavan hitsausenergian.
Valikossa nähdään myös hitsausten määrä viimeisen palautuksen jälkeen. Muistiin
voidaan tallentaa enintään 100 hitsin tiedot. Kun kaikki muistipaikat ovat täynnä,
hitsausarvojen tallennus aloitetaan uudelleen ensimmäisestä muistipaikasta.
Hitsauksen pitää kestää yli 1 sekunnin rekisteröityäkseen.
Viimeisen havaittu hitsaus näytetään näytössä, mutta voit myös helposti selata muita
havaittuja hitsauksia. Kaikki muuttujat nollataan painamalla NOLLAUS.
bi09d1x2
-- 55 --
FI
LAATUTOIMINNOT
HITSI 1
ALKOI:
26--TOU--03
HITSAUSAIKA:
PITUUS
0cm
LÄMMÖNT
K.ARVO
SUURIN
I (Amp)
0.00
0.00
U (V)
0.00
0.00
P (kW)
0.00
0.00
HITSIEN LKM NOLLAUKSEN JÄLKEEN
NOLLAUS
16.55.13
0.00 kJ/mm
PIENIN
0.00
0.00
0.00
0
PERUUTA
Haluttu hitsi valitaan painamalla miinus--/plus--painikkeita kun osoitin on sen rivin
kohdalla, jossa näkyy kyseinen hitsinumero.
Vastaavalla tavalla voidaan antaa hitsisauman pituus hitsausenergian laskentaa
varten.
13.1
Laatutietojen tallentaminen compact flash --kortille
Tämän toiminnon käyttöä varten aseta compact flash –kortti ohjausrasiaan, katso 10
Tiedostonkäsittelijä.
LISÄTOIMINNOT
Valitse laatutoiminnot.
Paina TALLETA.
TIEDOSTONKÄSITTELIJÄ
HITSAUSARVOJEN ASETUS
MÄÄRITTELY
LAATUTOIMINNOT
TUOTANTOTIEDOT
VIRHEITILASTO
KÄYTTÄJÄN ANTAMAT SYNERGIATIEDOT
SÄÄTORJAT
PERUUTA
TALLETA
ENTER
Kaikki ohjausrasiaan tallennetut laatutiedot (tiedot 100 viimeisestä hitsauksesta) on
nyt tallennettu compact flash --kortille.
Laatutiedot on selostettu kappaleessa 13 Laatutoiminnot ja laatutietotiedostojen
sisältö on selostettu kappaleessa 10.8 Laatutietotiedostojen sisältö.
Tiedostot nimetään mallin CQdata050620_01.aqd mukaan. Nimi alkaa aina Qdata
ja tunniste on aina .aqd. Numerot osoittava päiväyksen ja järjestysnumeron.
Esimerkissä nähdään, että tiedosto on luotu 20. kesäkuuta 2005 ja että se on
ensimmäinen kyseisenä päivänä luotu laatutietotiedosto.
Tiedosto on kansiossa QData. QData luodaan automaattisesti, kun compact flash
–kortti asetetaan ohjausrasiaan.
bi09d1x2
-- 56 --
FI
14
TUOTANTOTIEDOT
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Tuotantotiedot
Tuotantotiedoista nähdään kokonaiskaariaika, materiaalin kokonaismäärä sekä
hitsausten lukumäärä viimeisen nollauksen jälkeen. Lisäksi toiminto tallentaa tiedot
viimeisen hitsauksen kaariajasta ja materiaalimäärästä. Lisäksi näytetään myös
sulatettu lankamateriaali pituusyksikköä kohti.
Hitsausten lukumäärä ei suurene, jos kaariaika on alle 1 sekunnin. Siksi ei
myöskään näytetä kuinka paljon materiaalia näin lyhyeen hitsiin kuluu.
Materiaalimäärä ja kaariaika lisätään kuitenkin kokonaismateriaalimäärään ja
--aikaan.
TUOTANTOTIEDOT
VIIMEISIN
KAIKKIAAN
0s
0g
8.9 g/m
0s
0g
KAARIAIKA
LANGANKULUTUS
PERUSTUU
HITSIEN LKM
VIIM.NOLLAUS
0
26--TOU--03
NOLLAUS
16.55.13
PERUUTA
Kaikki laskurit nollataan painamalla NOLLAUS. Päiväys ja aika osoittavat viimeisen
nollauksen.
Ellei laskuria nollata, kaikki nollataan automaattisesti kun joku niistä saavuttaa
maksimiarvon.
Laskurin maksimiarvo
Aika
Paino
Määrä
15
999 tuntia, 59 minuuttia, 59 sekuntia
13350000 g
65535 kpl
VIRHETILASTO
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Virhetilasto
Vikakoodeilla osoitetaan, että hitsausprosessissa on ilmennyt vika. Tämä ilmoitetaan
näyttöön avautuvassa ikkunassa, joka näytetään 2,5 sekunnin ajan. Sen jälkeen
näkyy huutomerkki
näytön oikeassa yläkulmassa.
HUOM!
häviää näytöstä kun siirrytään virhetilastovalikkoon.
Kaikki hitsauslaitteiston käytön aikana ilmenneet viat tallennetaan virheilmoituksina
virhetilastoon. 99 virheilmoitusta voidaan tallentaa. Jos virhetilasto täyttyy eli siihen
on tallennettu 99 virheilmoitusta, vanhin vika poistetaan automaattisesti seuraavan
vian ilmetessä.
bi09d1x2
-- 57 --
FI
Virhetilastosta voidaan lukea seuraavat tiedot:
S
Vian vikanumero
S
Vian ilmenemishetki (päiväys, kellonaika)
S
Missä vika ilmeni
S
Vikakoodi
67 " Päiväys
Yksikkö
Vika
030528
11:24,13
U8
Virhe patterilla ylläp. muistissa
19
030528
11:24,18
Ei yhteyttä virtalähteeseen
U8
18
030528
11:24,18
U8
Ei yhteyttä langansyöttölaitteeseen
17
TUHOA
15.1
Aika
TUHOA
KAIKKI
NÄYTÄ
KAIKKI
PERUUTA
Tuhoa virheilmoitukset
Virheilmoitukset voidaan poistaa kahdella tavalla, joilla on kummallakin oma
pikanäppäin.
S
Poista valitutilmoitukset
S
Poista kaikkiilmoitukset
15.2
Näytä vikojen yhteenveto
Painike ”NÄYTÄ KAIKKI” tuo näyttöön ikkunan, jossa näkyy virhetilaston sisältämien
virheilmoitusten lukumäärä. Ikkunassa näkyy myös vanhimman ja uusimman
virheilmoituksen päiväys ja aika.
15.3
Vikakoodiluettelo
Vikakoodi
Kuvaus
Ohjausrasia
Virtalähde
Langansyöttöyksikkö
1
Muistivirhe, EEPROM
x
x
x
2
Muistivirhe, RAM
x
x
x
3
Muistivirhe, ulkoinen RAM
x
4
Syöttöjännite, 5 V
x
x
x
5
Suuri tasavirtavälijännite
x
6
Korkea lämpötila
x
7
Suuri ensiövirta
x
8
Syöttöjännite 1*
9
x
x
Syöttöjännite 2*
x
x
10
Syöttöjännite 3*
x
11
Langansyöttönopeusservo
x
bi09d1x2
x
-- 58 --
x
FI
Vikakoodi
Kuvaus
Ohjausrasia
Virtalähde
Langansyöttöyksikkö
x
x
x
x
x
x
12
Tiedonsiirtovika (varoitus)
x
14
Tiedonsiirtovika (väylävika)
x
15
Hävinneitä viestejä
x
17
Ei yhteyttä virtalähteeseen
x
18
Ei yhteyttä virtalähteeseen
x
19
Ulkoisen RAM--muistin asetukset
virheelliset
x
20
Ei sallittuja arvoja tallennettu RAM:iin
x
21
Yhteensopim. arv tallennettu RAM:iin
x
22
Lähettimen välimuisti ylitäynnä
x
23
Vastaanottajan välimuisti ylitäynnä
x
25
Yhteensopimattomia hitsausarvoja
x
26
Ohjelmavirhe
x
27
Lanka lopussa
28
Ohjelmatietoja hävinnyt
29
Ei veden virtausta
30
Ei yhteyttä TIG--korttiin
x
31
Ei vastausta näyttöyksiköstä
x
32
Ei kaasun virtausta
x
Yksikkö
x
x
x
x
Syöttöjännite 1*
Ohjausrasia
x
Syöttöjännite 2*
x
Syöttöjännite 3*
+3 V
AristoMig 320 / 450
+15 VC
--15 V
+15 VB
AristoMig 400 / 500
+15 V
--15 V
+24 V
Langansyöttöyksikkö
15 V
20 V
15.4
Vikakoodi
1
2
3
bi09d1x2
Vikakoodien kuvaus
Kuvaus
Ohjelmamuistivirhe (EEPROM)
Vika ohjelmamuistissa.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Vika mikrosuorittimen RAM--muistissa
Mikrosuoritin ei voi kirjoittaa/lukea sisäistä muistia.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Vika ulkoisessa RAM--muistissa
Mikrosuoritin ei voi kirjoittaa/lukea ulkoista muistia.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Käynnistä laite uudelleen. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
-- 59 --
FI
Vikakoodi
4
5
Kuvaus
Jännitehäviö 5 V --syöttöjännitteessä
Syöttöjännite liian alhainen.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide:Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Tasavirtavälijännite raja--arvojen ulkopuolella
Jännite liian suuri tai liian pieni. Liian suuri jännite voi johtua hetkellisistä jännitepiikeistä
verkossa tai heikosta verkosta (verkon induktanssi suuri tai yksi vaihe puuttuu).
Virtalähde kytketään pois päältä eikä sitä voi kytkeä päälle.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
6
Korkea lämpötila
Lämpövaroke on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään eikä virtalähdettä voi kytkeä päälle ennen
kuin lämpövaroke on sulkeutunut.
Toimenpide: Tarkasta, että jäähdytysilman tulo--/poistoaukot eivät ole tukossa tai likaiset.
Tarkasta myös työjakso ja ettei nimellisarvoja ylitetä.
7
Suuri ensiövirta
Virtalähde ottaa liikaa virtaa sille syötetystä tasajännitteestä.
Virtalähde kytketään pois päältä eikä sitä voi kytkeä päälle.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
8
Alhainen paristojännite +3 V (ohjausrasia)
Liian alhainen paristojännite. Jos paristoja ei vaihdeta, tallennetut tiedot häviävät.
Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon paristojen vaihtoa varten.
Syöttöjännite +15VC, (AristoMig 320/450)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +15V, (AristoMig 400/500)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +20V (syöttöyksikkö)
Piirikortin syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite –15 V (virtalähde)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +20 V (syöttöyksikkö)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +15VB (AristoMig 320/450)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Syöttöjännite +24 V (AristoMig 400/500)
Syöttöjännite liian suuri tai liian pieni.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
8
8
8
9
9
10
10
bi09d1x2
-- 60 --
FI
Vikakoodi
11
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
bi09d1x2
Kuvaus
Langansyöttönopeus
Langansyöttönopeus poikkeaa ohjelmoidusta arvosta.
Langansyöttö pysäytetään vian ilmetessä.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Tiedonsiirtovika (varoitus)
Järjestelmän CAN--väylän kuormitus on hetkellisesti liian suuri.
Ohjausrasian ja virtalähteen / syöttöyksikön välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Tarkasta, että kaikki on oikein kytketty.
Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Tiedonsiirtovika
Järjestelmän CAN--väylä on lopettanut toimintansa liian suuren kuormituksen vuoksi.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta, että kaikki on oikein kytketty. Nollaa laitteisto katkaisemalla
jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Hävinneitä viestejä
Mikrosuoritin ei ehdi käsitellä tulevia viestejä riittävän nopeasti ja tietoja on hävinnyt.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Katkennut yhteys
Ohjausrasian ja syöttöyksikön välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Katkennut yhteys
Ohjausrasian ja virtalähteen välinen yhteys katkennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
Muistivirhe paristovarmennetussa RAM--muistissa
Paristo on tyhjentynyt.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Ohjausrasia nollataan.
Valikkokieleksi tulee englanti MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm. Jos vika ei häviä,
ota yhteys huoltoon.
Kielletty säätöarvo tallennettu RAM--muistiin
Käynnistyksen aikana on löytynyt kiellettyjä arvoja. Poista kaikki ohjausrasian tiedot.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Ohjausrasia nollataan.
Valikkokieleksi tulee englanti MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm. Jos vika ei häviä,
ota yhteys huoltoon.
Yhteensopim. arv tallennettu RAM:iin
Syötetyt hitsausarvoyhdistelmät eivät kelpaa.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
Lähettimen välimuisti ylitäynnä
Ohjausrasia ei ehdi lähettää tietoa muihin yksiköihin riittävän nopeasti.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö.
Vastaanottajan välimuisti ylitäynnä
Ohjausrasia ei ehdi käsitellä muilta yksiköiltä tulevaa tietoa riittävän nopeasti.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö.
-- 61 --
FI
Vikakoodi
Kuvaus
25
Yhteensopimattomia hitsausarvoja
Hitsausarvoja on yritetty tallentaa PC--kortille. PC--kortilla on erilainen dataformaatti kuin
hitsausarvomuistilla.
Toimenpide: Käytä toista PC--korttia.
26
Ohjelmavirhe
Jokin on estänyt suorittimen toiminnan ohjelman suorituksen aikana.
Ohjelma käynnistetään automaattisesti uudelleen. Käynnissä oleva hitsausprosessi
pysäytetään. Tämä vika ei salpaa mitään toimintoja.
Toimenpide: Tarkasta hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana. Jos vika ilmenee
uudelleen, ota yhteys huoltoon.
27
Lanka lopussa (syöttöyksikkö)
Lankayksikkö ei syötä lankaa. Käynnissä oleva hitsausprosessi pysäytetään ja hitsauksen
aloitus estetään.
Toimenpide: Asenna uusi lankakela.
28
Ohjelmatietoja hävinnyt
Ohjelman suoritus ei toimi.
Toimenpide: Nollaa laitteisto katkaisemalla jännitteensyöttö. Jos vika ei häviä, ota yhteys
huoltoon.
29
Ei veden virtausta
Virtausvartija on lauennut.
Käynnissä oleva hitsausprosessi keskeytetään ja käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta jäähdytyspiiri ja pumppu.
Ei yhteyttä TIG--korttiin
Ohjausrasian ja TIG--kortin välinen yhteys katkennut. Käynnissä oleva toiminto
pysäytetään.
Toimenpide: Tarkasta kaapelit. Jos vika ei häviä, ota yhteys huoltoon.
30
31
32
bi09d1x2
Ei vastausta näyttöyksiköstä
Mikrosuorittimen ja näyttökortin välinen yhteys katkennut.
Toimenpide: Ota yhteys huoltoon.
Ei kaasun virtausta
Kaasun virtaus on alle 6 l/min. Käynnistys estetään.
Toimenpide: Tarkasta kaasuventtiili, letkut ja liitännät.
-- 62 --
FI
16
KÄYTTÄJÄN ANTAMAT SYNERGIATIEDOT
Päävalikko - - > Lisätoimintovalikko - - > Käyttäjän antamat synergiatiedot
Käyttäjä voi luoda omia langansyöttönopeuden ja jännitteen synergialinjoja. Muistiin
voidaan tallentaa 10 itse määritettyä synergialinjaa.
Synergialinja luodaan kahdessa vaiheessa:
1. Määritä uusi synergialinja antamalla muutamia jännite-- /langansyöttönopeuskoordinaatit, katso kohdat A--D seuraavassa kuvassa:
Jännite
Langansyöttö
2. Määritä mitä lanka--/kaasuyhdistelmää synergialinja koskee.
16.1
Määritä jännite-- / lankakoordinaatit
Hitsausmenetelmälle vakiokaari tarvitaan neljä koordinaattia ja menetelmälle
pulssikaari tarvitaan kaksi koordinaattia. Nämä koordinaatit tallennetaan sitten
hitsausarvopaikkoihin hitsausarvomuistiin.
16.1.1 Vakiokaari
S
Avaa päävalikko ja valitse MIG/MAG--menetelmä VAKIOKAARI.
S
Syötä ensimmäisen koordinaatin jännite-- ja langansyöttönopeusarvot.
S
Avaa muistivalikko ja tallenna ensimmäinen koordinaatti muistipaikkaan 96.
S
Vakiokaarilinjaa koskevat neljä koordinaattia pitää tallentaa paikkoihin 96,
97, 98 ja 99.
Lisäksi on huomioitavat seuraavat:
S
S
Suurempinumeroisen muistipaikan jännitteenja langansyöttönopeuden
arvojen pitää olla suurempia kuin sitä edeltävän muistipaikan.
S
Yhden linjan kaikkien koordinaattien hitsausparametrien induktanssi,
säädintyyppija kuumasytytys--jännitepitää olla yhtä suuret.
Määrittele tarvittava määrä koordinaatteja ja siirry sitten kappaleeseen 16.2
”Anna hyväksytty lanka--kaasu--yhdistelmä”
bi09d1x2
-- 63 --
FI
16.1.2 Pulssikaari
S
Avaa päävalikko ja valitse MIG/MAG--menetelmä PULSSIKAARI.
S
Syötä ensimmäisen koordinaatin jännite-- ja langansyöttönopeusarvot.
S
Avaa muistivalikko ja tallenna ensimmäinen koordinaatti muistipaikkaan 96.
S
Pulssikaarilinjaa koskevat kaksi koordinaattia pitää tallentaa paikkoihin 96 ja
97.
Lisäksi on huomioitavat seuraavat:
S
S
Suurempinumeroisen muistipaikan jännitteen, langansyöttönopeuden ,
pulssitaajuuden, pulssivirran ja perusvirran arvojen pitää olla suurempia
kuin sitä edeltävän muistipaikan.
S
Molempien koordinaattien hitsausparametrien pulssiaika,
kuumasytytys--jännite, Ka, Ki ja virran nousu pitää olla yhtä suuret.
Määrittele tarvittava määrä koordinaatteja ja siirry sitten kappaleeseen 16.2
”Anna hyväksytty lanka--kaasu--yhdistelmä”
16.2
Anna hyväksytty lankakaasu--yhdistelmä
TEE OMA SYNERGIALINJA
Siirrä osoitin riville
LANKATYYPPI ja paina
ENTER.
LANKATYYPPI.
SUOJAKAASU:
LANGAN HALKAISIJA
:
Teräs...
CO2
1.2 mm
TALLENNA UUSI LINJA HITSAUSARVOJEN
MUISTI NUMEROSTA
96, 97
POISTA SYNERGIALINJA
PERUUTA
S
S
Valitse vaihtoehto luettelosta ja paina ENTER.
Valitse samalla tavalla suojakaasu ja paina ENTER.
bi09d1x2
-- 64 --
ENTER
Teräs(Fe)
Ruostumaton(Rst)
Duplex
AlMg
AlSi
Metallitäytel.(Fe)
Rutiilitäytel.(Fe)
CO2
Ar+20%CO2
Ar+2%O2
Ar
He
Ar+30%He+1%O2
Ar+2%CO2
↓
↓
FI
S
Valitse samalla tavalla langan halkaisija ja paina
ENTER.
0,6 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,2 mm
1,4 mm
1,6 mm
2.0 mm
↓
S Merkitse rivi TALLENNA UUSI LINJA..... ja paina ENTER.
Toimenpide on valmis – uusi synergialinja on määritetty.
Huomautus! Jokaiselle pulssitustapaukselle tarvitaan vastaava vakiokaarisynergia.
Kun pulssikaarimenetelmälle laaditaan uusi synergialinja, näyttöön tulee varoitus
ellei vastaavaa linjaa ole laadittu vakiokaarimenetelmälle.
VAROITUS!
Vastaava synergialinja
puuttuu MIG/MAG--vakiokaaresta
16.3
Oman lanka/kaasu--yhdistelmän luominen
Lanka-- / kaasuvaihtoehtojen luetteloa voidaan laajentaa
10 omalla vaihtoehdolla. Luettelon alareunassa on tyhjä
rivi (------). Kun osoitin siirretään tämän rivin kohdalle ja
painetaan ENTER, näyttöön tulee näppäimistö, jonka
avulla voidaan syöttää omia vaihtoehtoja.
Ar+15%CO2+5%O2
Ar+50%He
SUOJAKAASUTON
Ar+16%CO2
Ar+25%CO2
Ar+1%O2
------
Ohjausrasian näppäimistöä käytetään seuraavasti:
S
Siirrä osoitin halutun merkin kohdalle
nuolinäppäimillä. Paina pikanäppäintä
PAINA NÄPPÄIN. Voit kirjoittaa tällä tavoin
13 merkin pituisen tekstirivin.
S
Siirrä osoitin
kohdalle ja paina PAINA
NÄPPÄIN –pikanäppäintä, jolloin syötetty
vaihtoehto näkyy luettelossa.
Oma yhdistelmä poistetaan seuraavasti:
S
Merkitse haluttu lanka/kaasuyhdistelmä luettelossa.
S Paina pikanäppäintä TUHOA.
Huomautus! Omaa lanka--/kaasuyhdistelmää ei voi poistaa, jos se sisältyy
työmuistissa olevaan hitsausarvosarjaan.
bi09d1x2
-- 65 --
↑
FI
16.4
Oman synergialinjan poistaminen
Käyttäjän luoma synergialinja voidaan poistaa, jos se ei ole aktiivinen eli se ei sisälly
työmuistissa olevaan hitsausarvosarjaan.
S
Siirrä osoitin rivin POISTA SYNERGIALINJA kohdalle.
S Paina pikanäppäintä ENTER.
Näyttöön tulee uusi ikkuna. Voit nyt selata tallennettuja itsemääriteltyjä
synergialinjoja pikanäppäimellä SEURAAVA.
TEE OMA SYNERGIALINJA
Etsi poistettava linja ja
paina TUHOA--näppäintä
VALITSE POISTETTAVA SYNERGIALINJA
" PULSSIKAARI, Ss duplex, Ar, 1.4 mm
SEURAAVA
17
TUHOA
PERUUTA
SÄÄTÖRAJAT
Päävalikko-- - > Lisätoiminnot - - > Säätörajat
Arvo langansyöttönopeudelle / virralle tai jännitteelle. Muistiin voidaan tallentaa 50
raja--arvoa.
Toiminto ei koske hiilikaaritalttausta.
-- Rajat aktivoidaan hitsausarvojen asetus --valikossa.
Raja--arvot tallennetaan seuraavasti;
YLEISET PERUSASETUKSET -- SÄÄTÖRAJAT
Valitse muistipaikka (2) ja
paina ENTER.
Valitse mitä hitsausmenetelmää rajat koskevat
(MIG/MAG) ja paina
ENTER
RAJANUMERO:
HITSAUSMENETELMÄ:
TUHOA
bi09d1x2
-- 66 --
1
--
PERUUTA
ENTER
FI
Näyttöön tulee seuraava valikko:
YLEISET PERUSASETUKSET -- SÄÄTÖRAJAT
Siirrä osoitin JÄNNITE--rivin
kohdalle. Aseta suurin
jännite #plus/miinus--painikkeella ja pienin jännite
*plus/miinus--painikkeella.
RAJANUMERO:
HITSAUSMENETELMÄ:
1
MIG/MAG
JÄNNITE:
SUURIN
PIENIN
SUURIN
PIENIN
LANGANS.NOPEUS:
AUTO
TUHOA
60.0 V
8.0 V
25.0 m/min
1.5 m/min
PERUUTA
Aseta samalla tavoin LANGANS.NOPEUS.
VIHJE! Jos haluat määrittää raja--arvoiksi +/-- 10 % nykyisestä arvosta, paina AUTO.
Kun olet valinnut rajanumeron, rajoja ei lukita ennen kuin langansyöttönopeus / virta
ja jännite on säädetty raja--arvojen sisälle.
18
MUUTA
18.1
ESAB Logic Pump (Jäähdytysnesteen sulkuventtiili)
AristoPendant U8 toimii yhdessä langansyöttöyksikön / virtalähteen ELP--toiminnon
kanssa, lisätietoa on langansyöttöyksikön / virtalähteen käyttöohjeessa.
bi09d1x2
-- 67 --
Lanka-- ja kaasuyhdistelmät
MIG/MAG welding with DIP/SPRAY
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Magnesium--alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon--alloyed aluminium
wire (AlSi)
Metal powder cored wire (Fe)
Rutile flux cored wire
(Fe)
Basic flux cored wire
(Fe)
Stainless flux cored wire
(Ss)
Duplex rutile flux
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless
wire (Ss)
Nickel base
Silicon bronze (CuSi3)
Shielding gas
CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
SELF--SHIELDING
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 (1.6*)
0.8 1.0 1.2 (1.6*)
0.8 0.9 1.0 1.2 (1.6*)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 (1.6*)
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6
Ar
Ar + 50% He
Ar + 20% CO2
Ar+ 8% CO2
CO2
Ar + 20% CO2
CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 20% CO2
Ar+ 8% CO2
SELF--SHIELDING
Ar + 20% CO2
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.6
1.2
Ar + 8% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 20% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 50% He
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
Ar + 1%O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for AristoMig 400, AristoMig 450, AristoMig 500
bi09syn
-- 68 --
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.2
1.2
2.4
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.4
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 20% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
1.0LOW 1.0HIGH 1.2 1.6
1.0 1.2 1.6
0,9 1.0LOW 1.0HIGH 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium--alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
1.2
Silicon--alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
Metal powder cored wire (Fe)
Ar + 20% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4 1.6
1.0 1.2 1.4 1.6
Metal powder cored stainless
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
*) Only for AristoMig 400, AristoMig 450, AristoMig 500
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
2.5 3.2 4.0 5.0
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
bi09syn
5.0
6.0
8.0
-- 69 --
1.2 (1.6*)
1.2 (1.6*)
(1.6*)
1.2 (1.6*)
1.2 (1.6*)
(1.6*)
(1.6*)
AristoPendant U8
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
0456 290 981 Control box AristoPendant U8
0459 310 170
0459 310 171
0459 310 172
0459 310 173
0459 310 174
0459 310 175
0459 310 176
0459 310 177
0459 310 178
0459 310 179
0459 310 180
0459 310 182
0459 310 183
0459 310 184
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
0459 310 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi09o11a
-- 70 --
Edition 051125
page
-- 71 --
page
-- 72 --
page
-- 73 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
0511118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising