ESAB | T6 | Instruction manual | ESAB T6 Handleiding

ESAB T6 Handleiding
NL
Control panel T6
Gebruiksaanwijzing
0458 855 177 NL 051003
Valid for program version 1.30
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Doe dit eerst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werking bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 MENU’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1 Het hoofdmenu en het metingenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Het selectiemenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Menustructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
7
3 TIG--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
3.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
4 MMA--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5 ELEKTRISCH GUTSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6 ALGEMENE FUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
7 GEHEUGENBEHEER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7.1 Lasgegevens opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 Lasgegevens oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3 Lasgegevens wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
19
8 PINCODE BLOKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9 FOUTCODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9.1 Lijst met foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Beschrijvingen foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
10 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
INLEIDING
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het T6--bedieningspaneel.
Algemene informatie over de werking van de stroombron vindt u in de bijbehorende
handleiding.
Als deze waarschuwing in het display verschijnt, betekent dit dat de stroombron
deze functie niet ondersteunt.
Neem voor een software--update contact op met een erkende ESAB--technicus
1.1
Doe dit eerst
Als u de stroombron voor de eerste keer inschakelt, verschijnt dit hoofdmenu op het
display.
Bij aflevering zijn het bedieningspaneel en het display ingesteld op Engels. In het
bedieningspaneel zijn 14 talen opgeslagen: zo kunt u uw taal instellen.
voor het eerste selectiemenu.
S
Druk op
S
Druk op
S
Druk op
(dit is de knop rechts onder het symbool
taal op het display verschijnt.
bi05inth1
voor het configuratiemenu.
-- 3 --
) tot de gewenste
NL
1.2
Werking bedieningspaneel
Het bedieningspaneel bestaat uit twee eenheden: het primaire geheugen en het
geheugen met de lasgegevens.
Opslaan
Primair geheugen
Geheugen lasgegevens
Oproepen
In het primaire geheugen wordt een volledige reeks lasinstellingen aangemaakt die
kan worden opgeslagen in het geheugen voor de lasgegevens.
Tijdens het lassen bestuurt de inhoud van het primaire geheugen het lasproces. Het
is dan ook mogelijk lasinstellingen van het geheugen met lasgegevens via het
primaire geheugen op te roepen.
Het primaire geheugen bevat altijd de meest recente lasgegevens. Dit kunnen
instellingen uit het geheugen met lasgegevens zijn of instellingen die u zelf hebt
aangepast. Het primaire geheugen is dus nooit leeg en wordt nooit “gereset.”
1.3
Bedieningspaneel
1
Display
2
Knop voor instelling van de stroom
3
Drukknoppen (functietoetsen)
4
MENU--knop
Drukknoppen
De functie van deze knoppen is afhankelijk van het op het display afgebeelde
submenu. De specifieke functie van iedere knop wordt weergegeven door de tekst in
de vier blokken (die horen bij de knoppen) onder in het display. (Een witte stip naast
de tekst geeft aan dat de knop actief is.)
“MENU-- drukknop
Deze drukknop brengt u naar het selectiemenu (zie paragraaf 2.2) als u zich in het
hoofdmenu bevindt. Als u zich in een ander menu bevindt, kunt u met deze knop
naar het vorige menu gaan.
bi05inth1
-- 4 --
NL
1.4
Symbolen op het display
Terug naar het hoofdmenu.
De cursor naar beneden verplaatsen voor een nieuwe parameter.
De functie in de geselecteerde regel wijzigen.
De waarde verhogen.
2
De waarde verlagen.
MENU’S
Het bedieningspaneel heeft verschillende menu’s: het hoofmenu, het
metingenmenu, het selectiemenu, het procesmenu, het instelmenu, het
configuratiemenu en het geheugenmenu. Bij het inschakelen verschijnt er op het
display een startscherm met informatie over het soort bedieningspaneel en de versie
van de gebruikte software.
2.1
Het hoofdmenu en het metingenmenu
Het hoofdmenu verschijnt altijd meteen na het inschakelen
en toont de ingestelde waarden. Als u zich in het
hoofdmenu bevindt als u begint met lassen, verandert het
menu automatisch om de gemeten waarden weer te geven
(het metingenmenu). De gemeten waarden blijven
zichtbaar op het display, ook als u stopt met lassen.
U krijgt toegang tot andere menu’s zonder de gemeten waarden te verliezen.
Alleen als de knop wordt verdraaid of de lasmethode wordt gewijzigd, worden de
ingestelde in plaats van de gemeten waarden weergegeven.
bi05inth1
-- 5 --
NL
2.2
Het selectiemenu
Via het selectiemenu kunt u het volgende gewenste menu
kiezen: procesmenu, instelmenu, configuratiemenu of
geheugenmenu.
Procesmenu
Gebruik dit menu om
het lasproces, het
begin van de eerste las
etc. te wijzigen.
Instelmenu
Gebruik dit menu voor
het instellen van de
lasparameters, zoals
gasvoorstroom,
“upslope”, pulsstroom
etc.
Configuratiemenu
Gebruik dit menu voor
het wijzigen van de
taal, de meeteenheden
(meters of inches) etc.
Geheugenmenu
Gebruik dit menu voor
het opslaan, oproepen
en/of wissen van
verschillende opgeslagen lasinstellingen. Er
zijn tien geheugenposities voor het opslaan
van gegevens.
bi05inth1
-- 6 --
bi05menh2
-- 7 --
HF
Liftarc
1) E--type
E--diam
MMA
Process menu
TIG
Gas purge
2/4 stroke
2) E--diam
Air gouging
Menustructuur
TIG
TIG Puls
2.3
Gas post fl.
Slope down
Slope up
Gas pre fl,
TIG
Peak puls A
Peak puls T
Gas pre fl.
Slope up
S.lope down
Gas post fl.
TIG Puls
Setting menu
TIG Puls
Arc force
Hot start0
MMA
Gas purge
2/4 stroke
3) Language
Dimension
Panel enable
Trigger data
TIG
TIG Puls
3) Language
Dimension
Panel enable
MMA
Configure menu
MMA
3) Language
Dimension
Panel enable
Air gouging
Hot start
Store
Recall
Delete
TIG
TIG Puls
MMA
Air gouging
Memory menu
Air gouging
NL
1)
In onderstaande tabel staan de elektrodediameters die geselecteerd kunnen worden in het
MMA--procesmenu.
Elektrodetype
Elektrodediameter
Basisch
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Rutiel
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Cellulose
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
2)
Folgende elektrodediameters die geselecteerd kunnen worden in het Gutsen
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
3)
De displaytekst is beschikbaar in de volgende talen:
Zweeds, Deens, Noors, Fins, Engels, Duits, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees,
Pools, Tsjechisch, Hongaars, Turks en Amerikaans Engels.
bi05tabh3
-- 8 --
NL
3
TIG--LASSEN
Bij TIG--lassen wordt gebruik gemaakt van een niet smeltende wolframelektrode. Via
deze elektrode wordt de boog ontstoken die het werkstuk smelt. Het lasbad en de
wolframelektrode worden beschermd door een beschermgas.
Door pulseren heeft u meer controle over het lasbad en de stolling. De pulsfrequentie is laag genoeg om tussen iedere puls een gedeelte van het lasbad te laten stollen. Pulsering heeft vier controleerbare parameters: pulstijd, grondstroomtijd, pulsstroom en grondstroom.
3.1
Instellingen
TIG--lassen zonder pulseren
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardinstelling
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
HF of Liftarc
--
HF
--
--
Gasvoorstroomtijd
0 -- 5 s
0,1 s
0,5 s
“Upslope”--tijd (aanlooptijd)
0 -- 5 s
0,1 s
0,0 s
”Downslope”--tijd
(aflooptijd)
0 -- 10 s
0,1 s
2,0 s
Gasnastroomtijd
0 -- 25 s
0,1 s
5,0 s
Stroom 2)
4 -- 500 A
1A
100 A
Dataswitch
DISABLE,
ARC ON of
ARC OFF
--
DISABLE
Maateenheid
METER of INCH
--
METRIC
Paneel aan
UIT of AAN
--
AAN
UIT of AAN
--
UIT
Stel limit 3)
UIT of AAN
--
UIT
Pin blokk 3)
UIT of AAN
--
UIT
Tweetakt/viertakt
1)
HF / Liftarc
1)
Gassnelheid
Aut opslaan
3)
1))
Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
De maximale stroom is afhankelijk van de gebruikte apparatuur.
3) Neem voor het activeren van deze functie contact op met een ESAB--technicus.
2)
bi08tigh5
-- 9 --
NL
TIG--lassen met pulseren
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardwaarde
Tweetakt/viertakt 1)
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
HF / Liftarc
HF of Liftarc
--
HF
--
--
Gasvoorstroomtijd
0 -- 5 s
0,1 s
0,5 s
“Upslope”--tijd (aanlooptijd)
0 -- 5 s
0,1 s
0,0 s
”Downslope”--tijd
(aflooptijd)
0 -- 10 s
0,1 s
2,0 s
Gasnastroomtijd
0 -- 25 s
0,1 s
5,0 s
Pulstijd
0,001 --0,1 s
0,1 --5 s
0,001 s
0,1 s
0,100 s
Grondstroomtijd
0,001 --0,1 s
0,1 -- 1 s
0,001 s
0,1 s
0,200 s
Pulsstroom 2)
4 -- 500 A
1A
100 A
4 -- 500 A
1A
25 A
Dataswitch
DISABLE,
ARC ON of
ARC OFF
--
DISABLE
Maateenheid
METER of INCH
--
METRIC
Paneel aan
UIT of AAN
--
AAN
Aut opslaan 3)
UIT of AAN
--
UIT
UIT of AAN
--
UIT
UIT of AAN
--
UIT
Gassnelheid
1)
Grondstroom
Stel limit
Pin blokk
3)
3)
2)
1)
Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
De maximale stroom is afhankelijk van de gebruikte apparatuur.
3) Neem voor het activeren van deze functie contact op met een ESAB--technicus.
2)
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd
Up
slope
Downslope
(aflooptijd)
Gasnastroomtijd
Tweetaktwerking van de lastoortsschakelaar.
Als de schakelaar in de tweetakt--modus wordt ingedrukt, wordt gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) en wordt de boog ontstoken (1). De stroom gaat naar de
ingestelde waarde (deze wordt gereguleerd door de “upslope”--functie, indien
ingeschakeld). Als de schakelaar op de lastoorts wordt losgelaten (2), daalt de
stroom (of “downslope” wordt geactiveerd) en wordt de boog gedoofd. Gasnastroom
volgt, indien in werking.
-- Tweetaktwerking kunt u in het hoofdmenu activeren.
bi08tigh5
-- 10 --
NL
Viertakt
Gasvoorstroomtijd
Downslope
(aflooptijd)
Up
slope
(aanlooptijd)
Gasnastroomtijd
Viertaktwerking van de lastoortsschakelaar.
Als de schakelaar in de viertakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) (1). Aan het einde van de gasvoorstroomtijd stijgt de stroom
tot controleniveau (een paar ampère) en de boog wordt ontstoken. Als de
schakelaar wordt losgelaten (2), stijgt de stroom tot de ingestelde waarde (met
aanloop (upslope) indien in gebruik). Als de lasser klaar is, drukt deze nogmaals op
de schakelaar van de lastoorts (3), zodat het huidige stroomniveau weer daalt (met
“downslope (afloop)”, indien in gebruik). Als de schakelaar weer wordt losgelaten
(4), dooft de boog en begint de gasnastroom (indien in gebruik).
-- Viertaktwerking kunt u in het hoofdmenu activeren.
HF
De HF--functie ontsteekt de boog door een vonk die wordt geproduceerd door een
wolframelektrode binnen een bepaalde afstand van het werkstuk.
-- De HF--functie kunt u in het procesmenu activeren.
Liftarc
De “liftarc”--functie ontsteekt de boog als de elektrode in contact wordt gebracht met
het werkstuk en er daarna weer van af wordt bewogen.
De boog ontsteken met de “Lift Arc”--functie. Stap 1: de elektrode in contact met het werkstuk.
Daarna wordt de knop ingedrukt (Stap 2) en een lage stroom stroomt. De boog wordt ontstoken als
de lasser de lastoorts van het werkstuk af beweegt (Stap 3). Hierdoor stijgt de stroom automatisch
naar de ingestelde waarde.
-- “Lift--Arc” kunt in het procesmenu activeren.
bi08tigh5
-- 11 --
NL
Gassnelheid
Gebruik de gasstroomsnelheid--functie voor het meten van de gasstroom of om de
gasslangen vrij te maken van lucht en/of vocht voordat u met lassen begint.
Gasstroom gaat door als u de schakelaar ingedrukt houdt en zorgt ervoor dat er
geen stroom gaat lopen en dat de draadtoevoereenheid niet start.
-- Gasstroom kunt u in het hoofdmenu instellen.
Gasvoorstroomtijd
De gasvoorstroomtijd beheert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de
boog wordt ontstoken.
-- Gasvoorstroomtijd kunt u in het instelmenu kiezen.
Upslope (aanlooptijd)
“Upslope” houdt in dat de oorspronkelijke TIG--boogstroom laag is en dat deze
langzaam stijgt naar de ingestelde waarde. Zo wordt de wolframelektrode minder
snel verhit waardoor de lasser meer tijd krijgt om de elektrode en de boog te
positioneren voordat de lasstroom start.
-- “Upslope” (aanlooptijd) kunt u in het instelmenu kiezen.
Downslope (aflooptijd)
De “downslope”--functie bij TIG--lassen wordt gebruikt om kraterscheuren tegen te
gaan bij het einde van het lassen. Het vermindert de stroomtoevoer geleidelijk aan
over een instelbare periode.
-- “Downslope” (aflooptijd) kunt u in het instelmenu kiezen.
Gasnastroomtijd
Gasnastroomtijd is de tijd waarin het beschermgas blijft stromen nadat de boog
gedoofd is.
-- Gasnastroomtijd kunt u in het instelmenu kiezen.
Pulstijd
Dit is de tijdsduur waarin de pulsstroom aan staat in een pulscyclus.
-- Pulstijd kunt u in het instelmenu kiezen.
Grondstroomtijd
Dit is de tijdsduur waarin de grondstroom stroomt. Samen met de pulstijd geeft de
grondstroomtijd de totale pulscyclustijd.
-- Grondstroomtijd kunt u in het instelmenu kiezen.
Grondstroom
Dit is de lagere stroomwaarde van de twee gebruikte stroomsterktes bij pulsstroomlassen.
-- Grondstroom kunt u in het instelmenu kiezen.
bi08tigh5
-- 12 --
NL
Pulsstroom
Dit is de hogere stroomwaarde van de twee gebruikte stroomsterktes bij stroomlassen.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor pulsstroom altijd worden
gewijzigd. De waarde wordt weergegeven in het hoofdmenu, het selectiemenu of het
instelmenu.
Stroom
Grondstroomtijd
Pulsstroom
Grondstroom
Pulstijd
Tijd
TIG--lassen met pulseren
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een bredere en diepere penetratie in het werkstuk.
Ongeacht het weergegeven menu, kan de waarde voor stroom altijd worden
gewijzigd. De waarde wordt weergegeven in het hoofdmenu of het selectiemenu.
Wijziging startgegevens
Deze functie maakt het mogelijk om te schakelen tussen de verschillende ingestelde
lasgegevens. Druk de schakelaar van de lastoorts twee keer in.
U kunt schakelen tussen geheugenposities 1, 2 en 3 (zie hoofdstuk 7
“Geheugenbeheer”). Als geheugenpositie 2 geen gegevens bevat, wordt er
geschakeld tussen posities 1 en 3.
ARC ON -- U kunt voor, na of tijdens het lassen schakelen tussen de verschillende
geheugenposities.
ARC OFF -- U kunt alleen voor of na het lassen schakelen tussen de verschillende
geheugenposities.
Schakelen tussen startgegevens kunt u in het configuratiemenu activeren.
bi08tigh5
-- 13 --
NL
4
MMA--LASSEN
Bij MMA--lassen wordt gebruik gemaakt van beklede elektroden. Als de boog wordt
ontstoken, smelt de elektrode en de bekleding. Deze bekleding vormt daarna de
beschermende slak.
4.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van
Standaardinstelling
“Hot start” 1)
AAN of UIT
--
UIT
Hot start--tijd
1 -- 30
1
10
Arc force
0 -- 10
0,5
3
16 -- 500 A
1A
164 A
Maateenheid
METER of INCH
--
METRIC
Paneel aan
UIT of AAN
--
AAN
Aut opslaan 3)
UIT of AAN
--
UIT
Stel limit 3)
UIT of AAN
--
UIT
Pin blokk 3)
UIT of AAN
--
UIT
Stroom
2)
1)
Deze functie kan tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
De maximale stroom is afhankelijk van de gebruikte apparatuur.
3) Neem voor het activeren van deze functie contact op met een ESAB--technicus.
De synergische lijn bij aflevering: rutiel draad 4,0 mm.
2)
Hot start
De hot start--functie verhoogt de lasstroom voor een instelbare tijd bij het begin van
het lassen. Dit vermindert de kans op problemen door slechte samensmelting aan
het begin van de las.
-- Hot start--tijd kunt u in het instelmenu kiezen.
Arc force
De druk van de lasboog reguleert de verandering van de stroom wanneer de lengte van
de boog verandert. Een lagere waarde zorgt voor een minder kromme boog met minder
spatten.
-- Arc force kunt u in het instelmenu kiezen.
Stroom
Hogere stroom zorgt voor een bredere en diepere penetratie in het werkstuk.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor stroom altijd worden
gewijzigd. De waarde wordt weergegeven in het hoofdmenu of het selectiemenu.
bi08mmah6
-- 14 --
NL
5
ELEKTRISCH GUTSEN
Elektrisch gutsen (ArcAir) maakt gebruikt van een speciale elektrode die bestaat uit
een koolstofstaaf met een koperen omhulsel. Er wordt een boog gevormd tussen de
koolstofstaaf en het werkstuk, lucht wordt gebruikt om het gesmolten materiaal weg
te blazen en er ontstaat een naad.
5.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van
Standaardinstelling
Draaddiameter
4,0--8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Spanning
8--60 V
0,25 V (Op display
weergegeven in één
decimaal)
37,0 V
Draaddiameter
Een grotere draaddiameter zorgt voor een bredere en diepere penetratie in het
werkstuk.
Spanning
Hogere spanning zorgt voor een bredere en diepere penetratie in het werkstuk
bi08gougingh
-- 15 --
NL
6
ALGEMENE FUNCTIES
6.1
Afstandsbediening
Bij Aristo--apparatuur met geïntegreerde bedieningspanelen werkt de
afstandsbediening alleen als programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Werking bedieningspaneel na aansluiting van de afstandsbediening
S
S
S
Het display blijft het menu tonen dat zichtbaar was toen de afstandsbediening
werd aangesloten.
De meet-- en instelwaarden worden bijgewerkt, maar worden alleen
weergegeven in de menu’s waarin dit mogelijk is.
Als er een foutcode wordt weergegeven, kan deze pas worden verwijderd nadat
de afstandsbediening is losgekoppeld.
Bij afstandsbedieningen met 10 programma’s kunt u schakelen tussen
geheugenposities 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Als geheugenpositie 2 leeg is,
worden de waarden van positie 1 behouden. Kijk voor meer informatie in
hoofdstuk 7 “Geheugenbeheer”.
6.2
Instellingen
Paneel aan
Als er een afstandsbediening is aangesloten, kan de stroom of spanning en de
draadaanvoersnelheid worden ingesteld via het bedieningspaneel of de
afstandsbediening.
Opmerking: deze functie moet geactiveerd zijn voordat de afstandsbediening wordt
aangesloten.
-- ”Paneel aan” wordt geactiveerd in het configuratiemenu.
Aut opslaan
Als een lasinstelling wordt opgeroepen uit het lasgeheugen en de instellingen zijn
aangepast, worden deze gewijzigde instellingen automatisch opgeslagen als er een
nieuwe lasinstelling uit het geheugen wordt gekozen.
Neem voor het activeren van deze functie contact op met een ESAB--technicus.
-- ”Aut opslaan” wordt geactiveerd in het configuratiemenu.
Stel lim.
Met deze functie kunnen de max. en min. waarden voor draadaanvoersnelheid,
stroom en spanning worden ingesteld. De grenswaarden kunt u opslaan onder de
eerste 5 geheugenposities van het lasgeheugen.
Neem voor het activeren van deze functie contact op met een ESAB--technicus.
-- ”Stel lim.” wordt geactiveerd in het configuratiemenu.
Pincode blokk
Met deze functie kan het instelmenu worden geblokkeerd. Het is dan alleen mogelijk
het hoofdmenu en het metingenmenu te selecteren. Zie het hoofdstuk 8 ”Pincode
blokk”.
Neem voor het activeren van deze functie contact op met een ESAB--technicus.
-- ”Pincode blokk” wordt geactiveerd in het configuratiemenu.
bi08genh7
-- 16 --
NL
7
GEHEUGENBEHEER
De in het primaire geheugen ingestelde lasgegevens kunnen in het geheugenmenu
worden opgeslagen. Er kunnen maximaal 10 verschillende lasinstellingen worden
opgeslagen.
7.1
Lasgegevens opslaan
S
Kies lasinstellingen in het primaire geheugen.
S
Druk op
voor toegang tot het “selectiemenu” en dan op
toegang tot de bijbehorende instellingen.
voor
Controleer of de lasinstellingen juist zijn.
S
Druk op
S
Druk op
tot u de geheugenpositie bereikt waar u de lasinstellingen wilt
opslaan, bijv. positie 2.
S
Druk op
, de lasinstelling wordt nu opgeslagen in geheugenpositie 2. De
andere geheugenposities zijn leeg.
bi05mfh8
voor toegang het geheugenmenu.
-- 17 --
NL
7.2
Lasgegevens oproepen
S
Druk op
voor toegang tot het selectiemenu en dan op
toegang tot de bijbehorende instellingen.
S
Druk op
S
Kies de geheugenpositie die u wilt oproepen, bijv. positie 2. Druk op
positie 2 bereikt.
S
Druk op
verschijnt:
S
Druk op “JA” als u de lasgegevens van geheugenpositie 2 wilt oproepen als
vervanging van de huidige instellingen in het primaire geheugen. (Als u zich
bedenkt, drukt u op “NEE”)
voor toegang het geheugenmenu.
tot u
om geheugenpositie 2 op te roepen. De volgende vraag
in het hoofdmenu
Dit pictogram
opgeroepen geheugenpositie.
bi05mfh8
voor
toont de
-- 18 --
NL
7.3
Lasgegevens wissen
S
Druk op
voor toegang tot het selectiemenu en dan op
toegang tot de bijbehorende instellingen.
S
Druk op
S
Kies de geheugenpositie die u wilt wissen, bijv. positie 2. Druk op
positie 2 bereikt.
S
Druk op
S
Druk op “JA” als u de lasgegevens uit geheugenpositie 2 wilt verwijderen (als u
zich bedenkt, drukt u op “NEE”). Geheugenpositie 2 is nu leeg.
8
voor
voor toegang het geheugenmenu.
om geheugenpositie 2 te wissen. De volgende vraag verschijnt:
PINCODE BLOKK
Neem voor het activeren van de functie Pincode blokk contact op met een
ESAB--technicus.
S
Druk op
S
Druk op
S
Druk op
om het eerste getal van de code op te slaan. Herhaal de
procedure voor de resterende getallen.
S
Druk op
bi05mfh8
tot u
voor toegang tot het menu Pincode blokk
tot het eerste getal van de PIN--code geselecteerd is.
om het bedieningspaneel te ontgrendelen.
-- 19 --
NL
9
FOUTCODES
Foutcodes worden gebruikt om aan te geven dat er een fout in de apparatuur is
opgetreden. Ze worden met de volgende symbolen op het display weergegeven:
Foutcodes worden om de drie seconden geactualiseerd. Het bovenste
cijfer in het symbool is het nummer van de foutcode: zie paragraaf 9.1.
Het onderste cijfer geeft aan waar de fout zich heeft voorgedaan:
0 = het bedieningspaneel
2 = de stroombron
4 = de afstandsbediening.
Het bovenstaande symbool geeft aan dat het bedieningspaneel (0) geen verbinding
meer heeft met de stroombron.
Als er verschillende fouten worden gedetecteerd, wordt alleen de code voor de laatst
opgetreden fout weergegeven.
Druk op een functietoets om symbolen van het display te verwijderen.
Afhankelijk van het soort fout kunnen symbolen constant zichtbaar zijn of knipperen.
Knipperende symbolen worden in de lijst met foutcodes gemarkeerd met een “o”.
9.1
Foutcode
Lijst met foutcodes
Beschrijving
Bedieningspaneel
Stroombron
Afstands-bediening
x
1
EPROM
x
x
2
3
4
RAM
Extern lees/schrijf--RAM
5 V voedingsspanning
x
x
x
5
Te hoge DC--spanningspiek
x
6
Hoge temperatuur
x
8
Netspanning 1*
9
10
Netspanning 2*
Netspanning 3*
12
Communicatiefout (waarschuwing)
x
14
Communicatiefout (bus uit)
x
15
Meldingen verloren
x
18
19
Geen verbinding met stroombron
Onjuiste instellingen in extern RAM
x
x
20
22
Allocatiefout geheugen
Zendbuffer vol
x
x
23
26
28
Ontvangstbuffer vol
Bewakingscircuit
Geheugen vol
x
29
Geen koelwaterstroom
31
Geen reactie van display
32
Geen gasstroom
bi05mfh8
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 20 --
NL
Eenheid
Netspanning 1*
Netspanning 2*
Netspanning 3*
+24 V
Bedieningspaneel
+3 V
Stroombron
+15 V
--15 V
Afstandsbediening
+13 V
+10V
9.2
Beschrijvingen foutcodes
Fout- Beschrijving
code 1
1
2
3
4
5
6
8
bi05mfh8
Fout in programmageheugen (EPROM)
Een waarde in het programmageheugen is “verloren gegaan”. Dit houdt in dat de waarde
op een bepaalde plaats in het geheugen afwijkt van de oorspronkelijke waarde.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de machine opnieuw op. Neem contact op met een reparateur als de
fout zich blijft voordoen.
Fout in microprocessor--RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde positie in het interne
geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de machine opnieuw op. Neem contact op met een reparateur als de
fout zich blijft voordoen.
Fout in extern RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde positie in het externe
geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Restart the machine. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
5 V voedingsspanning laag
De voedingsspanning is te laag.
De microprocessor stopt met alle normale activiteiten tot deze wordt uitgeschakeld.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
DC--spanningspiek overschrijdt limiet
De spanning is te laag of te hoog. Een te hoge spanning kan worden vooroorzaakt door
sterke fluctuaties in de netspanning of door een slechte stroombron (hoge inductantie).
De stroombron wordt automatisch uitgeschakeld.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Hoge temperatuur
De beveiliging tegen oververhitting is in werking getreden.
De stroombron wordt automatisch uitgeschakeld en kan niet opnieuw worden ingeschakeld
tot de overhittingsbeveiligingen zijn teruggezet.
Oplossing: Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn of vuil zijn. Controleer de huidige inschakelduur om er zeker van te zijn dat de eenheid niet overbelast
wordt.
Lage batterijspanning +3 V (bedieningspaneel)
De geheugenbatterij van het bedieningspaneel is bijna leeg.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
-- 21 --
NL
Fout- Beschrijving
code 1
8
9
10
12
14
15
18
19
20
22
bi05mfh8
+15 V voedingsspanning, (draadtransporteenheid en stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
--15 V voedingsspanning, (stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+24 V voedingsspanning, (stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Communicatiefout (waarschuwing)
De foutteller van het CAN--circuit heeft een te hoge waarde en de verbinding met het bedieningspaneel kan verbroken zijn. Dit kan gebeuren als de temperatuur tijdelijk te hoog
is.
Oplossing: Bekijk de lasinstellingen tijdens het lassen opnieuw.
Communicatiefout
De foutteller van het CAN--circuit heeft een te hoge waarde en het lassen is gestopt.
Dit kan gebeuren als de temperatuur tijdelijk te hoog is.
Oplossing: Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts één afstandsbediening is aangesloten. Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Meldingen verloren
Een melding heeft een andere melding overschreven. Deze foutmelding kan veroorzaakt
worden door het veelvuldig indrukken van de drukknoppen op het bedieningspaneel tijdens
het lassen.
Het lasproces stopt.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw. Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
Geen verbinding
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de stroombron.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Controleer de kabels. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
Onjuiste instellingen in extern RAM
De fout wordt gedetecteerd als de informatie in het door een batterij ondersteunde geheugen beschadigd is.
Oplossing: De fout herstelt zichzelf, maar de opgeslagen gegevens in de huidige geheugenpositie gaan verloren.
Allocatiefout geheugen
De microprocessor heeft onvoldoende geheugen.
Deze fout wordt weergegeven door code 26.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Zendbuffer vol
De zendbuffer is vol.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw.
-- 22 --
NL
Fout- Beschrijving
code 1
23
26
28
29
31
32
10
Ontvangstbuffer vol
Er worden meer CAN--meldingen ontvangen dan het lasdatabord kan verwerken.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw.
Bewakingscircuit
Door een bepaalde oorzaak kan de processor de normale taken niet uitvoeren.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw.
Geheugen vol
Het interne geheugen is vol.
Deze fout kan zijn ontstaan door een overmatige belasting van de processor.
Oplossing: Bekijk de lasinstellingen tijdens het lassen opnieuw.
Geen koelwaterstroom
De waterstroombeveiliging is in werking getreden.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Controleer het koelwatercircuit en de pomp.
Geen reactie van display
De microprocessor ontvangt geen informatie van het display.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Geen gasstroom
De gasstroom is minder dan 6 l/min.
Oplossing: Controleer de gaskraan, de slangen en de aansluitingen.
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bi05mfh8
-- 23 --
Schema
bi05e11a
-- 24 --
Control panel T6
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 885 Control panel T6
0458 855 170
0458 855 171
0458 855 172
0458 855 173
0458 855 174
0458 855 175
0458 855 176
0458 855 177
0458 855 178
0458 855 179
0458 855 180
0458 855 181
0458 855 182
0458 855 183
0458 855 184
0458 855 127
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 855 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi05o11a
-- 25 --
Edition 051003
p
-- 26 --
p
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising