ESAB | T6 | Instruction manual | ESAB T6 User manual

ESAB T6 User manual
HU
Control panel T6
Kezelési utasítások
0458 855 183 HU 051003
Valid for program version 1.30
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
3
Kezdje itt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A vezérlõpanel mûködési módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
4
5
2 MENÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.1
2.2
2.3
A fõmenü és a mérési menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A választást kínáló menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menüstruktúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
3 TIG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3.1
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.1
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
5 ELJÁRÁS SZÉNÉVES FAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5.1
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6 ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1
6.2
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
7 MEMÓRIAKEZELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.1
7.2
7.3
A hegesztési adatok tárolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hegesztési adatok elõhívása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Törölje a hegesztési adatokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
8 ZÁRKÓD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9.1
9.2
A hibakódok jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
10 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
BEVEZETÉS
E kézikönyv az T6 vezérlõpanel mûködését mutatja be.
A mûködésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
Ha ez a figyelmeztetés megjelenik a kijelzon, ez azt jelenti, hogy az áramforrás nem
támogatja ezt a funkciót.
A frissített szoftvert kérje az ESAB engedéllyel rendelkezo szervizmérnökétol.
1.1
Kezdje itt!
Ez a fõmenü akkor jelenik meg a kijelzõn, amikor elsõ alkalommal bekapcsolja a
tápegységet.
A leszállított berendezés kijelzõjén elsõként az angol nyelvû szöveg jelenik meg. A
vezérlõpanel 14 választható nyelven programozható. A választott nyelv beállítása:
-t, hogy belépjen az elsõ, választást kínáló menübe.
S
Nyomja meg a
S
Nyomja meg a
S
Nyomja addig a
-t (azaz a
nyelv megjelenik a kijelzõn .
bi05intu1
-t, hogy belépjen az elsõ konfigurációs menübe.
szimbólum alatti gombot, ameddig a kívánt
-- 3 --
HU
1.2
A vezérlõpanel mûködési módja
A vezérlõpanel két egységbõl áll: az elsõdleges memóriából és a hegesztési adatokat
tartalmazó memóriából.
Tárol
Elsõdleges memória
A hegesztési adatokat
tartalmazó memória
Elõhív
Az elsõdleges memóriában létrejön a hegesztési beállítások adatainak teljes halmaza, ami a
hegesztési adatok számára fenntartott memóriában tárolódik.
Hegesztés közben mindig az elsõdleges memória tartalma vezérli a folyamatot. Éppen ezért
a hegesztési adatok memóriájából elõ lehet hívni a hegesztési beállítások adatait az
elsõdleges memóriába.
Ne feledje, hogy az elsõdleges memória a legfrissebb hegesztési beállítások adatait
tartalmazza. Ezeket a beállításokat a hegesztési adatok memóriájából lehet elõhívni, vagy
egyenként lehet módosítani a beállításokat. Más szóval, az elsõdleges memória soha nem
üres, illetve soha nincsen “ lenullázva ”.
1.3
Vezérlõpanel
1
Kijelzõ
2
Áramerõsség beállító gomb
3
Kijelzõ nyomógombok (funkció billentyûk)
4
MENÜ gomb
Kijelzõ nyomógombok
E gombok funkciói (tehát az, hogy melyik mit csinál) attól függõen változnak, hogy a
kijelzõn melyik almenü jelenik meg. Az egyes gombok konkrét funkciójára a kijelzõ alján
megjelenõ, a gomboknak megfelelõ 4 karakter utal. (A szöveg melletti fehér pont jelzi,
hogy a gomb aktív.)
“MENÜ nyomógomb
A fõmenübõl ezzel a gombbal jut el a választást felkínáló menühöz ( lásd a 2.2 tételt). Ha
egy másik menüben van, egy menüvel vissza tud lépni.
bi05intu1
-- 4 --
HU
1.4
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Vissza a fõmenübe
Léptesse a kurzort egy új beállítási paraméterre.
Módosítsa a funkciót a kiválasztott sorban.
Növelje az értéket.
2
Csökkentse az értéket.
MENÜK
A vezérlõ panelen többféle menü fut: a fõmenü, a mérési menü, a választást kínáló menü,
a folyamat menü, a beállítások menü, a konfigurációs menü és a memória menü Indításkor
egy induló képernyõ látható, ami a vezérlõ panelre és az alkalmazott szoftver verzióra
vonatkozó információt tartalmaz.
2.1
A fõmenü és a mérési menü
A fõmenü az indítás után mindig azonnal megjelenik, bemutatva
a beállított értékeket. Ha a hegesztés megkezdésekor a
fõmenüben van, a menü automatikusan vált és a mért értékeket
mutatja (a mérési menü). A mért értékek a hegesztés befejezése
után is láthatóak maradnak a kijelzõn.
A többi menü a mérési értékek elvesztése nélkül is elõhívható.
A mérési értékek helyett csak akkor jelennek meg a beállítások, amikor a gombot elfordítják,
illetve megváltoztatják a hegesztési módszert.
2.2
A választást kínáló menü
A választást kínáló menüben választhatja ki azt a menüt, ahová
tovább kíván lépni. folyamat, beállítások, konfigurációs és
memória menü.
A folyamat menü
Ezzel a menüvel
módosíthatja a
hegesztés folyamatát, a
hegesztés indításának a
módszerét, stb.
Beállítások menü
Ezzel a menüvel állíthatja
be a hegesztési
paramétereket, például
az elõzetes gázáramot, a
“ felfutást, a ” lefutást, a
impulzus áramot, stb.
Konfigurációs menü
Ezzel a menüvel
módosíthatja a nyelvet, a
mértékegységet, stb.
(métert vagy collt) stb.
Memória menü
Ezzel a menüvel
tárolhatja, hívhatja elõ
és/vagy törölheti a tárolt
hegesztési beállításokat.
Tíz adattárolási pozíció áll
rendelkezésre.
bi05intu1
-- 5 --
bi05menj2
-- 6 --
HF
Liftarc
1) E--type
E--diam
MMA
Process menu
TIG
Gas purge
2/4 stroke
2) E--diam
Air gouging
Menüstruktúra
TIG
TIG Puls
2.3
Gas post fl.
Slope down
Slope up
Gas pre fl,
TIG
Peak puls A
Peak puls T
Gas pre fl.
Slope up
S.lope down
Gas post fl.
TIG Puls
Setting menu
TIG Puls
Arc force
Hot start0
MMA
Gas purge
2/4 stroke
3) Language
Dimension
Panel enable
Trigger data
TIG
TIG Puls
3) Language
Dimension
Panel enable
MMA
Configure menu
MMA
3) Language
Dimension
Panel enable
Air gouging
Hot start
Store
Recall
Delete
TIG
TIG Puls
MMA
Air gouging
Memory menu
Air gouging
HU
1) Az alábbi táblázat bemutatja az MMA folyamat beállítási menüben választható elektróda átmérõket.
Elektróda típusa
Elektróda átmérõje
Bázikus
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Rutil
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Cellulóz
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
2) Fúvottlevegõs szénelektródás ívmegmunkálás
4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
3) A kijelzõ paneljén látható szöveg a következõ nyelveken áll rendelkezésre:
svéd, dán, norvég, finn, angol, német, holland, francia, spanyol (kasztíliai), olasz, portugál, lengyel,
cseh, magyar, török és amerikai angol.
bi05tabu3
-- 7 --
HU
3
TIG HEGESZTÉS
A TIG hegesztéshez nem olvadó wolfram elektródát használnak, amellyel a munkadarabot
megolvasztó ívet húznak. Az ömledéket és a wolftram elektródát védõgáz veszi körül.
Impulzusokat az ömledék és a szilárdulás jobb szabályozása végett alkalmaznak. Az
impulzusok kellõen ritkán követik egymást ahhoz, hogy az ömledék két impulzus között
megszilárdulhasson. Az impulzusnak négy szabályozható paramétere van. az impulzus
hossza, a háttér áram idõtatama, az impulzusáram és a háttér áram.
3.1
Beállítások
Impulzus nélküli TIG hegesztés
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
HF vagy Liftarc
-
HF
−
-
Elõzetes gázáram
0 − 5 másodperc
0,1 másodperc
0,5 másodperc
“Felfutási” idõ
0 − 5 másodperc
0,1 másodperc
0,0 másodperc
Lefutási idõ
0 − 10 másodperc
0,1 másodperc
2,0 másodperc
0 − 25 másodperc
0,1 másodperc
5,0 másodperc
4 − 500 A
1A
100 A
Tr data byte
LEZÁRVA,
AKTÍV vagy
PASSZÍV
-
LEZÁRVA
Mértékegység
METRIKUS vagy COLL
-
METRIKUS
KI vagy BE
-
BE
KI vagy BE
-
KI
KI vagy BE
-
KI
KI vagy BE
-
KI
2/4 ütem
1)
HF / Liftarc
1)
Gáz kifúvatás
Utólagos gázáram
Áramerõsség
2)
Pult enged.
Autom mentés
Limit meghat
Lezárás
3)
3)
3)
1))
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
A maximális áram attól függ, hogy milyen géptípust használnak.
3) E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
2)
bi08tigu5
-- 8 --
HU
Impulzusos TIG hegesztés
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapérték
2/4 ütem 1)
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
HF vagy Liftarc
-
HF
-
-
Elõzetes gázáram
0 − 5 másodperc
0,1 másodperc
0,5 másodperc
“Felfutási” idõ
0 − 5 másodperc
0,1 másodperc
0,0 másodperc
Lefutási idõ
0 − 10 másodperc
0,1 másodperc
2,0 másodperc
Utólagos gázáram
0 − 25 másodperc
0,1 másodperc
5,0 másodperc
Impulzus idõtartama
0.001 - 0.1 s
0.1 -5 s
0.001 s
0.1 s
0,100 másodperc
Háttér idõtartam
0.001 - 0.1 s
0.1 -1 s
0.001 s
0.1 s
0,200 másodperc
Impulzus áram 2)
4 − 500 A
1A
100 A
Háttér áram 2)
4 − 500 A
1A
25 A
Tr data byte
LEZÁRVA,
AKTÍV vagy
PASSZÍV
-
LEZÁRVA,
Mértékegység
METRIKUS vagy COLL
-
METRIKUS
KI vagy BE
-
BE
KI vagy BE
-
KI
Limit meghat 3)
KI vagy BE
-
KI
Lezárás 3)
KI vagy BE
-
KI
HF / Liftarc
Gáz kifúvatás
1)
Pult enged.
Autom mentés
1))
3)
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
2)
A maximális áram attól függ, hogy milyen géptípust használnak.
funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
3) E
2 ütem
Elõzetes gázáram
Felfutás
Lefutás
Utólagos
gázáram
A hegesztõpisztoly kapcsolójának kétütemû mûködtetése
A kétütemû vezérlési módban a mûködtetõ kapcsoló megnyomásával megindul az
elõzetes gázáram (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak (1). Az áram a beállított
értékre emelkedik (a “felfutási ”funkció által szabályozottan, amennyiben mûködik). A
mûködtetõ kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (“lefutó” szakaszba lép,
amennyiben mûködik) és kioltja az ívet. Amennyiben mûködik, jön a gáz utóáram.
- A 2-ütem aktiválása a fõmenüben történik.
bi08tigu5
-- 9 --
HU
4 ütem
Elõzetes gázáram
Felfutás
Lefutás
Utólagos
gázáram
A hegesztõpisztoly kapcsolójának négyütemû mûködtetése
A négyütemû vezérlési módban a mûködtetõ kapcsoló megnyomásával megindul az
elõzetes gázáram (1) (amennyiben alkalmazzák). Az elõzetes gázáram idejének lejárta
után az áram a próba szintre emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A mûködtetõ
kapcsoló elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (“felfutással”, amennyiben
mûködik). A hegesztés végén a hegesztõ ismét megnyomja a mûködtetõ kapcsolót (3),
ami újból próba szintre csökkenti az áramot (“lefutással”, amennyiben mûködik). A
kapcsoló ismételt elengedésével (4) kioltódik az ív és jön az utólagos gázáram (amennyiben
mûködik).
- A 4-ütem aktiválása a fõmenüben történik.
HF
A HF funkció révén egy szikrával húznak ívet, amikor a wolfram elektródát a munkadarabtól
meghatározott távolságra állítják be.
- A HF aktiválása a fõmenüben történik.
Lift Arc
A “Lift Arc” funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik a
munkadarabhoz, majd eltávolítják attól.
Ívhúzás a “Lift Arc” funkcióval. 1. lépés: az elektróda érintkezik a munkadarabbal. Nyomják meg a
gombot (2. lépés), és kis áramerõsségû áram kezd áramlani. A hegesztõ akkor húz ívet, amikor a
hegesztõpisztolyt eltávolítja a munkadarabtól (3. lépés), ekkor az áram automatikusan a beállított
értékig emelkedik .
- A “ Lift-Arc ” aktiválása a fõmenüben történik.
bi08tigu5
-- 10 --
HU
Gáz kifúvatás
Használja a gáz kifúvatás funkciót, hogy megmérje a gázáramot, illetve kifúvassa a levegõt
és/vagy a nedvességet a gázvezetékbõl a hegesztés megkezdése elõtt. A kifúvatás addig
tart, ameddig benyomva tartja a mûködtetõ kapcsolót, és megakadályozza, hogy az áram
áramoljon, illetve meginduljon a huzaladagolás.
- A gázlefúvatás aktiválása a fõmenüben történik.
Elõzetes gázáram
Az elõzetes gázáram beállítás szabályozza azt az idõt, ami alatt a védõgáz már a
hegesztõív húzását megelõzõen áramlik.
- A gáz elõáramlási idõ beállítása a beállítások menüben történik.
Felfutás
“ A felfutás ” azt jelenti, hogy az eredeti TIG íváram alacsony és lassan nõ, amíg eléri a
beállított értéket. Így a wolfram elektróda kevésbé melegszik fel, marad elég ideje a
hegesztõnek az elektróda pozicionálására és az ívhúzásra, mielõtt a teljes hegesztõáram
értéket elérnék.
- A “ felfutási ” idõ beállítása a beállítások menüben történik.
Lefutás
A TIG hegesztés során a “ lefutás ” funkciót arra használják, hogy a hegesztés végén
megelõzzék az ömledék repedezését. Szabályozható idõszak alatt lassan csökken a
hegesztõáram.
- A “ lefutási ” idõ beállítása a beállítások menüben történik.
Utólagos gázáram
Az utólagos gázkiáramlás ideje alatt a védõgáz még az ív kioltása után is áramlik.
- A utólagos gázáram idõ beállítása a beállítások menüben történik.
Impulzus idõtartama
Ez az az idõtartam, ami alatt az impulzusáram egy impulzus ciklus alatt mûködik .
- Az impulzus idõtartamának a beállítása a beállítások menüben történik.
Háttér idõtartam
Ez az az idõtartam, ami alatt a háttér áram áramlik. Az impulzus idõtartamával együtt ez
adja a teljes impulzus ciklusidejét.
- A háttéridõ beállítása a beállítások menüben történik.
Háttér áram
Az impulzusos hegesztés során használt két áram közül ennek van az alacsonyabb
áramerõssége.
- A háttéráram beállítása a beállítások menüben történik.
bi08tigu5
-- 11 --
HU
Impulzus áram
Az impulzusos hegesztés során használt két áram közül ennek van a nagyobb áramerõssége.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az impulzusáram beállított értéke mindig
módosítható. Az érték a fõmenüben, a kiválasztás menüben vagy a beállítások jelenik meg.
Áramerõsség
Háttér idõtartam
Háttér
áramerõsség
Impulzus idõ
Impulzus áramerõssége
Idõ
Impulzusos TIG hegesztés
Áramerõsség
A nagyobb áramerõsség szélesebb sávban és mélyebben hevíti fel a munkadarabot.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áramerõsség beállított értéke mindig
módosítható. Az érték a fõmenüben vagy a kiválasztás menüben jelenik meg.
A trigger adatok változása
Ennek a funkciónak az igénybevételével, a hegesztõpisztoly gombjával kettõt kattintva
különféle, elõre beállított hegesztési adatok hívhatók elõ.
A váltás az 1., 2. és 3. memóriahelyek között történik (lásd az 7 fejezetet, a “
memóriakezelés ” cím alatt). Ha a 2. memóriahelyen nincsenek adatok, az átkapcsolás az 1.
és a 3. memóriahely között történik.
AKTÍV - A memória pozíciók közötti átkapcsolás történhet a hegesztés elõtt,, után vagy
közben.
PASSZÍV - A memóriapozíciók közötti átkapcsolás csak a hegesztés elõtt vagy után
történhet.
A trigger adatok közötti váltás aktiválása a konfigurációs menüben történik.
bi08tigu5
-- 12 --
HU
4
MMA HEGESZTÉS
Az MMA hegesztés olyan hegesztés, aminek a során bevonatos elektródákat használnak. Az
ívhúzás megolvasztja az elektródát és annak bevonatát azzal, hogy a bevonat képezi a
védõsalakot.
4.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
BE vagy KI
-
KI
Melegindítási idõ
1 - 30
1
10
Ív ereje
0 - 10
0,5
3
16 − 500 A
1A
164 A
METRIKUS vagy COLL
-
METRIKUS
KI vagy BE
-
BE
KI vagy BE
-
KI
KI vagy BE
-
KI
KI vagy BE
-
KI
Melegindítás
1)
Áramerõsség
2)
Mértékegység
Pult enged.
Autom mentés
Limit meghat
Lezárás
3)
3)
3)
1)
Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
A maximális áram attól függ, hogy milyen géptípust használnak.
3) E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
A szinergiavezeték szállításkor 4,0 mm-es rutilhuzal.
2)
Melegindítás
A melegindítással a hegesztés megkezdésekor szabályozható ideig megnövekszik a
hegesztõáram. Ezzel csökken a hegesztés kezdetén a gyenge fúziós hibák veszélye.
A melegindítási idõ beállítása a beállítások menüben történik.
Ív ereje
Az ív ereje funkció szabályozza az áramerõsség változását, az ív hosszának változása közben.
Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb anyagot kifröcskölõ ív keletkezik.
Az ív elejének a beállítása a beállítások menüben történik.
Áramerõsség
A nagyobb áramerõsség szélesebb sávban és mélyebben hevíti fel a munkadarabot.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áramerõsség beállított értéke mindig
módosítható. Az érték a fõmenüben, vagy a kiválasztás menüben jelenik meg.
bi08mmau6
-- 13 --
HU
5
ELJÁRÁS SZÉNÉVES FAR
A eljárás széníves far különleges rézbevonatú szénelektróda használatát igényli. A szénrúd
és a munkadarab között ív jön létre, a levegõ biztosítja a megolvadt anyag lefúvatását, és
varrat keletkezik.
5.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Huzalátmérõ
4,0 ’2d 8,0 mm
1 mm
4,0 mm
Feszültség
8 ’2d 60 V
0,25 V (egy tizedes
jeggyel)
37,0 V
Huzalátmérõ
A nagyobb huzalátmérõ miatt szélesebb sávban és mélyebben hevíthetõ fel a munkadarab.
Feszültség
A nagyobb feszültségerõsséggel szélesebb sávban és mélyebben hevíthetõ fel a
munkadarab.
bi08gougingu
-- 14 --
HU
6
ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK
6.1
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ helyes mûködéséhez az integrált vezérlõpanellel felszerelt Aristo-gépeknél
legalább 1.21 vagy ennél magasabb programverzió szükséges.
A vezérlõpanel viselkedése a távvezérlõ csatlakoztatásakor
S
A kijelzõn annak a menünek a képe rögzül, amely csatlakoztatásakor volt látható.
A mérési és a beállítási értékeket aktualizálódnak, de csak azokban a menükben
láthatók, amelyekben az értékek megjeleníthetõk.
S
Amennyiben egy hibakód jelenik meg, az mindaddig nem törölhetõ, ameddig a
távvezérlõ csatlakoztatva van.
S
Az ötprogramos távvezérlõ egységekkel váltani lehet az 1., 2., 3., 4. 5, 6, 7, 8, 9, és 10.
memóriahely között. Ha a 2. memóriahely üres, az 1. memóriahely adatai maradnak
érvényben. További információ található a 7 fejezetben, a “ memóriakezelés ” cím alatt.
6.2
Beállítások
Panel engedélyezve
Amikor a távvezérlõ-egység csatlakoztatva van, az áramerõsséget és a feszültséget,
valamint a huzal sebességét a vezérlõpanelrõl vagy a távvezérlõ-egységrõl lehet beállítani.
MEGJEGYZÉS! Ezt a funkciót még a távvezérlõ-egység csatlakoztatása elõtt kell aktiválni.
- A panel engedélyezés aktiválása a konfigurációs menüben történik.
Automatikus mentés
Amikor a hegesztési beállításokat a hegesztési adatok memóriájából hívják elõ és
módosítanak a beállításokon, a megváltoztatott beállításokat a rendszer automatikusa
elmenti, amikor az új hegesztési adatokat elõhívják a memóriából.
E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
Az automatikus mentés aktiválása a konfigurációs menüben történik.
Határértékek
Ezzel a funkcióval max. és min. értékek adhatók meg a huzalsebességre / áramra vagy
feszültségre. A határértékek a hegesztési adatok memóriában az elsõ 5 memóriapozícióban
menthetõk el.
E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
- A határértékek aktiválása a konfigurációs menüben történik.
Zárkód
Ezzel a funkcióval a beállítások menü lezárható. Ilyenkor csak a fõmenü és a mérések menü
választható. Lásd a Zárkód c. 8 fejezetet.
E funkció aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
- A zárkód aktiválása a konfigurációs menüben történik.
bi08genu7
-- 15 --
HU
7
MEMÓRIAKEZELÉS
Az elsõdleges memóriában keletkezõ különféle hegesztési adatok a memória menüben
tárolhatók. Maximálisan 10 különféle hegesztési adat beállítás tárolható.
7.1
A hegesztési adatok tárolása
S
Hegesztési adatok sorozatának beállítása az elsõdleges memóriában
S
-t, hogy beléphessen a “kiválasztás menü” -be, majd a
Nyomja meg a
-t, hogy hozzáférhessen a releváns beállításokhoz.
Ellenõrizze, hogy a hegesztési adatok beállításai helyesek-e?
S
Nyomja meg a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig el nem jut ahhoz a memóriahelyhez, ahol a
hegesztési adatbeállításokat tárolni akarja, vagyis a 2. memóriahelyig.
S
Nyomja meg a
-t, egy hegesztési adat el van tárolva a 2. memóriahelyen. A többi
memóriahelyek üresek.
7.2
-t, hogy beléphessen a memória menübe.
Hegesztési adatok elõhívása
S
Nyomja meg a
-t, hogy beléphessen a kiválasztás menübe, majd a
hogy hozzáférhessen a releváns beállításokhoz.
S
Nyomja meg a
bi05mfu8
-t, hogy beléphessen a memória menübe.
-- 16 --
-t,
HU
S
Válassza ki a visszahívni kívánt memóriahelyet, például a 2-at. Nyomja addig a
-t, ameddig el nem jut a 2. memóriahelyhez.
S
Nyomja meg a
meg:
S
Nyomja meg az “IGEN” -t, ha vissza akarja hívni a 2. memóriahelyrõl a hegesztési
adatokat, és meg akarja változtatni az adott idõpillanatban az elsõdleges memóriában
található beállításokat. (Ha meggondolja magát, nyomja meg a “NEM”-et.)
-t, hogy visszahívja 2. memóriahelyet. A következõ kérdés jelenik
Ez a fõmenüben lévõ
ikon
melyik memóriapozició tartalmát töltötték be.
7.3
mutatja meg, hogy
Törölje a hegesztési adatokat
S
Nyomja meg a
-t, hogy beléphessen a kiválasztás menübe, majd a
hogy hozzáférhessen a releváns beállításokhoz.
S
Nyomja meg a
S
Válassza ki a törölni kívánt memóriahelyet, például a 2-at. Nyomja addig a
ameddig el nem jut a 2. memóriahelyhez.
S
Nyomja meg a
meg:
bi05mfu8
-t,
-t, hogy beléphessen a memória menübe.
-t,
-t, hogy törölje 2. memóriahelyet. A következõ kérdés jelenik
-- 17 --
HU
S
Nyomja meg az “IGEN” -t, ha törölni kívánja a hegesztési adatokat a 2.
memóriahelyrõl. (Ha meggondolja magát, nyomja meg a “NEM”-t.) A 2. memóriahely
most már üres.
8
ZÁRKÓD
A zárkód aktiválása érdekében vegye fel a kapcsolatot egy engedéllyel rendelkezõ ESAB
szervizmérnökkel.
S
Nyomja meg a
gombot, hogy hozzáférjen a zárkód menüjéhez.
S
Nyomja addig a
gombot, ameddig a PIN-kód elsõ jegye megjelenik.
S
Nyomja meg a
kód többi jegyével.
S
Nyomja meg a
bi05mfu8
gombot, hogy a kód elsõ jegyét tárolja. Ismételje meg az eljárást a
gombot, hogy kioldja a vezérlõpanelt.
-- 18 --
HU
9
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzõn az alábbiakban
bemutatott szimbólumok jelennek meg:
A hibakódok frissítése három másodpercenként történik. A szimbólumban
látható felsõ szám a konkrét hibakód száma. Lásd a 9.1 tételt. Az alsó szám
azt jelzi, hogy hol található a hiba.
0 = a vezérlõpanel
2 = a tápegység
4 = a távvezérlõ.
A fenti szimbólum azt jelzi, hogy nincs összeköttetés a vezérlõpanel (0) és a tápegység között.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára elõforduló hiba kódja jelenik meg.
Bármely funkció billentyû megnyomásával törölheti a szimbólumot a kijelzõrõl.
A szimbólumok világíthatnak folyamatosan, illetve villoghatnak az adott hiba típusától függõen.
A villódzó szimbólumokat a hibakódok listájában egy “ o ” jelzi.
9.1
A hibakódok jegyzéke
Hibakó Leírás
d
Vezérlõpanel
Tápegység
Távvezérlõ
1
EPROM
x
x
x
2
3
RAM
Külsõ írható/olvasható RAM
x
x
x
x
4
5
6
5 V-os áramellátás
Magas közvetlen feszültségû áramellátás
Magas hõmérséklet
x
x
x
x
x
x
8
9
Hálózati áramellátás 1*
Hálózati áramellátás 2*
x
x
x
x
10
12
14
Hálózati áramellátás 3*
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
x
x
x
x
x
x
15
18
Elvesztett üzenetek
Nincs kapcsolat a tápegységgel
x
x
x
x
19
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
x
20
22
Memória allokációs hiba
Jeladó puffer túlcsordulás
x
x
23
26
Vevõ puffer túlcsordulás
Felügyelõ
x
x
x
28
29
31
Verem túlcsordulás
Nincs hûtõvíz-áram
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
x
x
x
x
x
32
Nincs gázáram
x
x
bi05mfu8
x
x
-- 19 --
HU
Egység
Hálózati áramellátás
1*
Hálózati áramellátás
2*
Hálózati áramellátás
3*
+24 V
Vezérlõpanel
+3V V
Tápegység
+15V V
--15V V
Távvezérlõ
+13 V
+10V
9.2
A hibakódok leírása
1.
Leírás
hibakód
1
2
3
4
5
6
8
8
bi05mfu8
A programozható memória hibája (EPROM)
A programozható memóriából “ elveszett ” egy érték, vagyis az egyik konkrét memóriahelyen
õrzött érték eltér az eredeti értéktõl.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
Mikroprocesszor RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a belsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
Külsõ RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a külsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
5 V áramellátás alacsony
Az áramellátás feszültség értéke túl alacsony.
A mikroprocesszor minden szokásos tevékenységet leállít, miközben kikapcsolásra vár.
Intézkedés Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust .
A közbensõ egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség vagy túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erõs feszültség ingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az áramellátás
magas induktanciája).
A tápegység automatikusan kikapcsol.
Intézkedés Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust .
Magas hõmérséklet
Mûködésbe lépett a túlmelegedés ellen védõ megszakító.
A tápegység automatikusan kikapcsol és addig nem lehet újraindítani, ameddig a megszakítót
vissza nem kapcsolják.
Intézkedés Ellenõrizze, hogy a hûtõlevegõ bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek elzáródva
vagy eltömõdve. Ellenõrizze az alkalmazott mûködési ciklust, megvizsgálva, hogy a berendezés
nincs-e túlterhelve.
Kis akkumulátor feszültség +3 V (vezérlõpanel)
A vezérlõpanelben a memória-tartalom akkumulátorának túl alacsony a feszültsége.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
+15 V áramellátás (huzaladagoló egység és tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
-- 20 --
HU
1.
Leírás
hibakód
9
10
12
14
15
18
19
20
22
23
26
bi05mfu8
-15V V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
+24 V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A CAN áramkör hibaszámlálóján túl nagy az érték és megszakadhat a kapcsolat a
vezérlõpanellel. Ez akkor következhet be, ha a terhelés átmenetileg túl nagy.
Intézkedés Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során.
Kommunikációs hiba
Ha CAN áramkör hibaszámlálóján az érték túl nagy, a hegesztés leáll.
Ez akkor következhet be, ha a terhelés átmenetileg túl nagy.
Intézkedés Ellenõrizze a berendezést, hogy csak egyetlen adapteres huzaladatoló egység
le-gyen csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
Elvesztett üzenetek
Egy üzenet felülírt egy másik üzenetet. Ez a hiba akkor következhet be, ha túl gyakran nyomják
meg a vezérlõpanel nyomógombjait, miközben a hegesztés folyik.
A hegesztés folyamata leáll.
Intézkedés Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust .
Megszakadt a kapcsolat
Megszûnt az összeköttetés a vezérlõpanel és a tápegység között.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
A hiba akkor érzékelhetõ, ha az akkumulátorral támogatott memóriában lévõ információ sérül.
Intézkedés A hiba önjavító, de az adott memóriahelyen tárolt adatok elvesznek.
Memória allokációs hiba
A mikroprocesszor képtelen elegendõ memóriát biztosítani.
A hiba következtében a 26. hibakód jelenik meg.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
Jeladó puffer túlcsordulás
A jeladó puffer megtelt.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés során.
Vevõ puffer túlcsordulás
A CAN üzenetek gyorsabb ütemben érkeznek, mint amit a hegesztõ adattáblája kezelni képes.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés során.
Felügyelõ
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos feladatait ellássa.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során.
-- 21 --
HU
1.
Leírás
hibakód
28
29
31
32
10
Verem túlcsordulás
A belsõ memória megtelt.
Ez a hiba a processzor abnormális terhelése miatt léphet fel.
Intézkedés Ellenõrizze az adatbeállításokat a hegesztés során.
Nincs hûtõvíz-áram
Mûködésbe lépett a hûtõközeg áramlásfigyelõ kapcsoló.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a hûtõvíz-kört és a szivattyút.
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
A mikroprocesszor nem kap válaszokat a kijelzõtõl.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
Nincs gázáram
A gázáram 6 l/percnél kisebb.
Intézkedés Ellenõrizze a gázszelepet, a tömlõket és a csatlakozásokat.
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bi05mfu8
-- 22 --
Kapcsolási rajz
bi05e11a
-- 23 --
Control panel T6
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0458 535 885 Control panel T6
0458 855 170
0458 855 171
0458 855 172
0458 855 173
0458 855 174
0458 855 175
0458 855 176
0458 855 177
0458 855 178
0458 855 179
0458 855 180
0458 855 181
0458 855 182
0458 855 183
0458 855 184
0458 855 127
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 855 990 Spare parts list
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi05o11a
-- 24 --
Edition 051003
p
-- 25 --
p
-- 26 --
p
-- 27 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising