ESAB | Control panel A4 | Instruction manual | ESAB Control panel A4 User manual

ESAB Control panel A4 User manual
HU
Control panel A4
Kezelési utasítások
0458 856 083 HU 050801
Valid from program version 1.00
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
A vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.1
2.2
A fõmenü és a mérési adatok menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
3 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
4 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
A hibakódok jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
5 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
BEVEZETÉS
Ez az útmutató az AristoArc 400 & AristoArc 500 tápegységre szerelt A4 vezérlõpanel
használatát ismerteti.
A mûködésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
1.1
1.2
A vezérlõpanel
1
Kijelzõ
2
Áramerõsség beállító gomb
3
A növekedés (+) vagy csökkenés (-) a funkció
nyomógombokkal állítható be. →.
4
Elsõ, második és harmadik funkció
nyomógomb
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ-egység használata esetén a hegesztési folyamat elsõdleges paraméterei a
vezérlõ panelen kívül, egy másik eszközrõl vezérelhetõk.
A távvezérlõ helyes mûködéséhez az integrált vezérlõpanellel felszerelt Aristo-gépeknél
legalább 1.21 vagy ennél magasabb programverzió szükséges.
A vezérlõpanel viselkedése a távvezérlõ-csatlakoztatásakor
S
A kijelzõn annak a menünek a képe rögzül, amely az csatlakoztatásakor volt látható.
A mérési és a beállítási értékeket aktualizálják, de csak azokban a menükben,
amelyekben az értékek megjeleníthetõk.
S
Amennyiben egy hibakód jelenik meg, az mindaddig nem törölhetõ, ameddig a
távvezérlõ csatlakoztatva van.
bi07d1ua
-- 3 --
HU
2
MENÜK
A vezérlõ panelen többféle menü fut: Ezek a fõmenü, a mérési adatok és a beállítások
menüje.
2.1
A fõmenü és a mérési adatok menüje
A fõmenü a berendezés bekapcsolása után azonnal megjelenik.
A menüben a beállított értékek láthatók. Amennyiben a hegesztés
megkezdésekor a fõmenü látható, automatikusan átvált, hogy a
mérési értékek jelenjenek meg (mérési adatok menüje). A mért
értékek azt követõen is láthatóak maradnak, hogy a hegesztés
befejezõdött.
A beállítások menü a mérési értékek elvesztése nélkül is elõhívható. A mérési értékek helyett
csak akkor jelennek meg a beállítások, amikor a gombot elfordítják.
2.2
Beállítások menü
A beállítások menüben különféle értékek adhatók meg.
-t,
A beállítások menü elõhívásához nyomja meg a
-t,
-t vagy a
-t.
Amikor az áramforrást kikapcsolják, majd visszakapcsolják, az utolsó beállítandó értékek
jelennek meg.
3
MMA HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapérték
Melegindítás*
BE vagy KI
-
KI
Melegindítási idõ
1 - 30
1
10
Ív ereje
0 - 10
0,5
3*
Elektróda
Rutil, cellulóz,
Ívgyalulás, bázikus
4
Rutil**
16 − 400 A
16 - 500 A
1A
1A
100 A
100 A
Áramerõsség
AristoArc 400
AristoArc 500
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
**) Az elektróda típusának a kiválasztásakor, az ív nyomására vonatkozó indítóérték mindig 3.
bi07d1ua
-- 4 --
HU
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható idõtartamig megnöveli a
hegesztõáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a gyenge hegesztés veszélyét.
Az ív ereje
Az ív erõssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik az ívhossz
változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb anyagot kifröcskölõ ív
keletkezik.
Áramerõsség
Az erõsebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áramerõsség beállított értéke módosítható.
Az érték csak a fõmenüben jelenik meg.
3.2
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólumok
Az ív ereje
Melegindítás
Rutil elektróda
Cellulóz elektróda
Elektróda ívgyaluláshoz
Bázikus elektróda
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) Aktív“ azt jelenti, hogy a szimbólumhoz tartozó
funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum aktív.
Inaktív szimbólum (világos háttér) Inaktív“ azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció beállításai nem módosíthatók. A beállítások menüben egy inaktív szimbólum
lenyomásával visszatérhet a fõmenübe.
A jobb felsõ sarokban látható pont azt jelzi, hogy a “melegindítás”BE van
kapcsolva.
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
bi07d1ua
-- 5 --
HU
3.3
Az ívnek nincs ereje
Az ív erõsebb
Rövid melegindítási idõ
Hosszú melegindítási idõ
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Elektróda
Bázikus
Melegindítás
BE
Melegindítási idõ
5
Ív ereje
5,0
Áramerõsség
120 A
Elektróda = bázikus
S
Az elektróda típusának kiválasztásához addig nyomja az elsõ funkciógombot, ameddig
megjelenik a kijelzõn a
.
Melegindítási idõ = 5
S
A melegindítás bekapcsolásához (BE) nyomja meg a
S
Nyomja addig a
bi07d1ua
-t, ameddig 5,0 jelenik meg a kijelzõn.
-- 6 --
-t.
HU
AZ ív ereje = 5
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 5,0 jelenik meg a kijelzõn.
.
Áramerõsség = 120 A
S
Az áramerõsség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 120 A jelenik meg a
kijelzõn.
4
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzõn az alábbiakban
bemutatott szimbólumok jelennek meg:
A hibakódok frissítése három másodpercenként történik. A szimbólumban
látható felsõ szám a konkrét hibakód száma. Lásd a 4.1 tételt. Az alsó szám
azt jelzi, hogy hol található a hiba.
0 = a vezérlõpanel
2 = a tápegység
4 = a távvezérlõ.
A fenti szimbólum azt jelzi, hogy nincs összeköttetés a vezérlõpanel (0) és a tápegység között.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára elõforduló hiba kódja jelenik meg.
Bármely funkció billentyû megnyomásával törölheti a szimbólumot a kijelzõrõl.
A szimbólumok világíthatnak folyamatosan, illetve villoghatnak az adott hiba típusától függõen.
A villódzó szimbólumokat a hibakódok listájában egy “ o ” jelzi.
bi07d1ua
-- 7 --
HU
4.1
A hibakódok jegyzéke
Hibakó Leírás
d
Vezérlõpanel
Tápegység
Távvezérlõ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
EPROM
RAM
x
x
3
4
5
Külsõ írható/olvasható RAM
5 V-os áramellátás
Magas közvetlen feszültségû áramellátás
x
6
8
Magas hõmérséklet
Hálózati áramellátás 1*
9
10
12
Hálózati áramellátás 2*
Hálózati áramellátás 3*
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
x
x
x
x
14
15
Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
Elvesztett üzenetek
x
x
x
x
18
Nincs kapcsolat a tápegységgel
x
19
20
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
Memória allokációs hiba
x
x
22
23
Jeladó puffer túlcsordulás
Vevõ puffer túlcsordulás
x
x
26
28
29
Felügyelõ
Verem túlcsordulás
Nincs hûtõvíz-áram
x
x
x
x
x
x
31
32
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
Nincs gázáram
x
x
Egység
x
x
Hálózati áramellátás
1*
Hálózati áramellátás
2*
Hálózati áramellátás
3*
+24 V
Vezérlõpanel
+3V V
Tápegység
+15V V
-15V V
Távvezérlõ
+13 V
+10V
4.2
A hibakódok leírása
1.
Leírás
hibakód
1
2
bi07d1ua
A programozható memória hibája (EPROM)
A programozható memóriából “ elveszett ” egy érték, vagyis az egyik konkrét memóriahelyen
õrzött érték eltér az eredeti értéktõl.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
Mikroprocesszor RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a belsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Indítsa újra a berendezést.. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust
.
-- 8 --
HU
1.
Leírás
hibakód
3
4
5
6
8
8
9
10
12
14
bi07d1ua
Külsõ RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a külsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
5 V áramellátás alacsony
Az áramellátás feszültség értéke túl alacsony.
A mikroprocesszor minden szokásos tevékenységet leállít, miközben kikapcsolásra vár.
Intézkedés Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust .
A közbensõ egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség vagy túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erõs feszültség ingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az áramellátás
magas induktanciája).
A tápegység automatikusan kikapcsol.
Intézkedés Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust .
Magas hõmérséklet
Mûködésbe lépett a túlmelegedés ellen védõ megszakító.
A tápegység automatikusan kikapcsol és addig nem lehet újraindítani, ameddig a megszakítót
vissza nem kapcsolják.
Intézkedés Ellenõrizze, hogy a hûtõlevegõ bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek elzáródva
vagy eltömõdve. Ellenõrizze az alkalmazott mûködési ciklust, megvizsgálva, hogy a berendezés
nincs-e túlterhelve.
Kis akkumulátor feszültség +3 V (vezérlõpanel)
A vezérlõpanelben a memória-tartalom akkumulátorának túl alacsony a feszültsége.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
+15 V áramellátás (huzaladagoló egység és tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
-15V V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
+24 V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A CAN áramkör hibaszámlálóján túl nagy az érték és megszakadhat a kapcsolat a
vezérlõpanellel. Ez akkor következhet be, ha a terhelés átmenetileg túl nagy.
Intézkedés: Ellenõrizze a berendezést, hogy csak egyetlen adapteres huzaladatoló egység legyen csatlakoztatva.. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba
Ha CAN áramkör hibaszámlálóján az érték túl nagy, a hegesztés leáll.
Ez akkor következhet be, ha a terhelés átmenetileg túl nagy.
Intézkedés Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust .
-- 9 --
HU
1.
Leírás
hibakód
15
18
19
20
22
23
26
28
29
31
32
bi07d1ua
Elvesztett üzenetek
Egy üzenet felülírt egy másik üzenetet. Ez a hiba akkor következhet be, ha túl gyakran nyomják
meg a vezérlõpanel nyomógombjait, miközben a hegesztés folyik.
A hegesztés folyamata leáll.
Intézkedés Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust .
Megszakadt a kapcsolat
Megszûnt az összeköttetés a vezérlõpanel és a tápegység között.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
A hiba akkor érzékelhetõ, ha az akkumulátorral támogatott memóriában lévõ információ sérül.
Intézkedés A hiba önjavító, de az adott memóriahelyen tárolt adatok elvesznek.
Memória allokációs hiba
A mikroprocesszor képtelen elegendõ memóriát biztosítani.
A hiba következtében a 26. hibakód jelenik meg.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
Jeladó puffer túlcsordulás
A jeladó puffer megtelt.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés során.
Vevõ puffer túlcsordulás
A CAN üzenetek gyorsabb ütemben érkeznek, mint amit a hegesztõ adattáblája kezelni képes.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés során.
Felügyelõ
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos feladatait ellássa.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során.
Verem túlcsordulás
A belsõ memória megtelt.
Ez a hiba a processzor abnormális terhelése miatt léphet fel.
Intézkedés Ellenõrizze az adatbeállításokat a hegesztés során.
Nincs hûtõvíz-áram
Mûködésbe lépett a hûtõközeg áramlásfigyelõ kapcsoló.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés Ellenõrizze a hûtõvíz-kört és a szivattyút.
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
A mikroprocesszor nem kap válaszokat a kijelzõtõl.
Intézkedés Hívja a szerviz technikust.
Nincs gázáram
A gázáram 6 l/percnél kisebb.
Intézkedés Ellenõrizze a gázszelepet, a tömlõket és a csatlakozásokat.
-- 10 --
HU
5
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bi07d1ua
-- 11 --
Kapcsolási rajz
bi07e11a
-- 12 --
Control panel A4
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0458 535 888 Control Panel A4
0458 856 070
0458 856 071
0458 856 072
0458 856 073
0458 856 074
0458 856 075
0458 856 076
0458 856 077
0458 856 078
0458 856 079
0458 856 080
0458 856 081
0458 856 082
0458 856 083
0458 856 084
0458 856 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 856 990 Spare parts list contol panel A2
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi07o
-- 13 --
Edition 050801
P
-- 14 --
P
-- 15 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising