ESAB | TA4 Aristo | Instruction manual | ESAB TA4 Aristo Handleiding

ESAB TA4 Aristo Handleiding
NL
Control panel T4
Gebruiksaanwijzing
0458 819 077 NL 051003
Valid from program version 1.30
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.1 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENU’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1 Het hoofd-- en metingenmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Instelmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
3 TIG--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Voorbeeld instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
7
8
4 MMA--LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Voorbeeld instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
5 ELEKTRISCH GUTSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Symbolen op het display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Voorbeeld instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
6 FOUTCODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1 Lijst met foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Beschrijvingen foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
7 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
INLEIDING
Deze handleiding beschrijft het gebruik van het T4--bedieningspaneel, dat is
geïnstalleerd in de AristoTig 400 stroombron.
Algemene informatie over de werking van de stroombron vindt u in de bijbehorende
handleiding.
1.1
Bedieningspaneel
1.2
1
Display
2
Knop voor instelling van de stroom.
3
Verhogen (+) of verlagen (--) van de met de
functieknoppen geselecteerde functies →
4
Eerste, tweede en derde functieknop.
Afstandsbediening
Met de afstandsbediening kunnen de primaire parameters van het lasproces worden
ingesteld zonder gebruik te maken van het bedieningspaneel.
Bij Aristo--apparatuur met geïntegreerde bedieningspanelen werkt de
afstandsbediening alleen als programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Werking bedieningspaneel na aansluiting van de afstandsbediening
S
Het display blijft het menu tonen dat zichtbaar was toen de afstandsbediening
werd aangesloten.
De meet-- en instelwaarden worden bijgewerkt, maar worden alleen
weergegeven in de menu’s waarin dit mogelijk is.
S
Als er een foutcode wordt weergegeven, kan deze pas worden verwijderd nadat
de afstandsbediening is losgekoppeld.
2
MENU’S
Het bedieningspaneel heeft verschillende menu’s. Het hoofdmenu, het
metingenmenu en het instelmenu.
2.1
Het hoofd-- en metingenmenu
Het hoofdmenu verschijnt zodra de machine is
ingeschakeld. Het menu toont de ingestelde waardes. Als
het hoofdmenu wordt getoond wanneer het lassen begint,
schakelt het automatisch over om de gemeten waardes te
tonen (metingenmenu). De gemeten waardes blijven
zichtbaar op het display, ook als u stopt met lassen.
bi04d1ha
-- 3 --
NL
Het instelmenu is toegankelijk zonder dat de gemeten waardes verloren gaan. Alleen
als de knop wordt verdraaid worden de ingestelde in plaats van de gemeten waarden
weergegeven.
2.2
Instelmenu
In het instelmenu kunt u verschillende waardes ingeven.
,
Druk op
gaan.
of
om naar het instelmenu te
Wanneer de voedingsbron wordt uitgeschakeld en opnieuw wordt opgestart, worden
de laatst ingestelde waardes weergegeven.
3
TIG--LASSEN
3.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardinstelling
Lasmethode
TIG, MMA of
Elektrisch gutsen
--
TIG
Tweetakt/viertakt *
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
HF / Liftarc*
HF of Liftarc
--
HF
Gasvoorstroomtijd
0--5 s
0,1 s
0,5 s
Slope up tijd
0--5 s
0,1 s
0,0 s
Slope down tijd
0--10 s
0,1 s
2,0 s
Gasnastroomtijd
0--25 s
0,1 s
1,0 s
Stroom
4 -- 400 A
1A
100 A
*) Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
TIG
Bij TIG--lassen wordt het metaal met behulp van een boog, die wordt ontstoken door
een wolframelektrode (die zelf niet kan smelten), in het werkstuk gesmolten. Het
lasbad en de elektrode worden beschermd door een beschermgas.
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd
Slope
up
Slope down
(aflooptijd)
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
bi04d1ha
-- 4 --
Gasnastroomtijd
NL
Als de schakelaar in de tweetakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) en wordt de boog ontstoken (1). De stroom gaat naar de
ingestelde waarde (deze wordt, indien ingeschakeld, gereguleerd door de slope
up--functie). Als de schakelaar op de lastoorts (2) wordt losgelaten, daalt de stroom
(of slope down wordt geactiveerd) en wordt de boog gedoofd. Gasnastroom volgt,
indien in werking.
Viertakt
Gasvoorstroomtijd
Slope
up
Slope down
(aflooptijd)
Gasnastroomtijd
In werking als de viertaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de schakelaar in de viertakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) (1). Na afloop van de gasvoorstroomtijd stijgt de stroom tot
het controleniveau (een paar ampère) en wordt de boog ontstoken. Als de
schakelaar (2) wordt losgelaten, stijgt de stroom tot de ingestelde waarde (met slope
up, indien in gebruik). Als de lasser klaar is, drukt hij nogmaals op de schakelaar
van de lastoorts (3), zodat het huidige stroomniveau weer daalt (met slope down,
indien in gebruik). Als de schakelaar weer wordt losgelaten (4), dooft de boog en
begint de gasnastroom.
HF
Bij de HF--functie wordt de boog met behulp van een wolframelektrodevonk
ontstoken. Deze vonk ontstaat als de elektrode dichter bij het werkstuk wordt
gebracht.
bi04d1ha
-- 5 --
NL
Liftarc
De liftarc--functie ontsteekt de boog als de elektrode in contact wordt gebracht met
het werkstuk en er daarna weer van wordt verwijderd.
De boog ontsteken met de Liftarc--functie. Stap 1: de elektrode wordt in contact gebracht met het
werkstuk. Stap 2: de schakelaar wordt ingedrukt en er begint een lage stroom te lopen. Stap 3: de
lasser haalt de lastoorts van het werkstuk: de boog wordt ontstoken en de stroom stijgt automatisch
naar de ingestelde waarde.
Gasvoorstroom
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog is
gedoofd.
Slope up (aanlooptijd)
Dit houdt in dat wanneer de TIG--boog wordt ontstoken, de stroom geleidelijk naar
de ingestelde waarde stijgt. Zo wordt de elektrode geleidelijker verhit en kan de
lasser de elektrode goed plaatsen voordat de volledige stroomwaarde wordt bereikt.
Slope down (aflooptijd)
Bij TIG--lassen wordt gebruikt gemaakt van afloop (slope down). De stroom daalt
dan ”langzaam” binnen een bepaalde tijd ter voorkoming van kraters en/of scheuren
in de lasnaad.
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor de stroom worden gewijzigd.
De waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
bi04d1ha
-- 6 --
NL
3.2
Symbolen op het display
Functiesymbolen
TIG
Tweetakt
Viertakt
HF--start
Liftarc--start
Gasvoorstroom
Gasnastroom
Aanloop (up slope)
Afloop (down slope)
Uitleg over de symbolen
Actief--symbool (donkere achtergrond). Actief betekent dat de bij het
symbool behorende functie in werking kan worden gesteld. Nieuwe waarden kunnen
alleen worden ingegeven als het symbool actief is.
Non--actief--symbool (lichte achtergrond). Non--actief betekent dat de bij
het symbool behorende functie niet veranderd kan worden.
Als er in het instelmenu een non--actief--symbool wordt ingedrukt zal de machine
naar het hoofdmenu terugkeren.
Waardesymbolen
De waardesymbolen voor iedere functie worden in het instelmenu weergegeven.
Korte gasstroomtijd en aflooptijd/aanlooptijd
Lange gasstroomtijd en aflooptijd/aanlooptijd
bi04d1ha
-- 7 --
NL
3.3
Voorbeeld instelling
Hier volgt een voorbeeld van de instellingen bij TIG--lassen.
Instellingen
Waarde
Lasmethode
TIG
Tweetakt/viertakt
Viertakt
HF / Liftarc
Liftarc
Gasvoorstroomtijd
1,0 s
“Slope up” tijd
0,5 s
”Downslope”--tijd (aflooptijd)
1,0 s
Gasnastroomtijd
3,0 s
Stroom
150 A
Lasmethode = TIG--lassen
S
Druk op de eerste functieknop voor weergave van het hoofdmenu voor
TIG--lassen.
Tweetakt/viertakt=Viertakt
S
Druk op
om viertakt te selecteren.
HF / Liftarc = Liftarc
S
Druk op
bi04d1ha
om te schakelen naar Liftarc.
-- 8 --
NL
Gasvoorstroomtijd = 1,0 s
S
Druk op
tot
S
Druk op
tot 1,0 s op het display verschijnt.
op het display verschijnt.
Aanlooptijd (up slope) = 0,5 s
S
Druk op
tot
op het display verschijnt.
S
Druk op
tot 0,5 s op het display verschijnt.
Aflooptijd (down slope) = 1,0 s
S
Druk op
tot
S
Druk op
tot 1,0 s op het display verschijnt.
bi04d1ha
op het display verschijnt.
-- 9 --
NL
Gasnastroomtijd = 3,0 s
S
Druk op
tot
op het display verschijnt.
S
Druk op
tot 3 s op het display verschijnt.
Stroom = 150 ampère
S
Stel met de draaiknop de stroom in tot op het display 150 Ampverschijnt.
4
MMA--LASSEN
4.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardwaarde
Lasmethode
TIG, MMA of
Elektrisch gutsen
--
TIG
”Hot start”*
AAN of UIT
--
UIT
Hot start tijd
1 -- 30
1
10
Druk lasboog
0 -- 99
0,5
30
Stroom
16 --400 A
1A
100 A
*) Deze functie kan tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
MMA
MMA wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt de
elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Hot start
Hot start verhoogt de lasstroom gedurende een bepaalde tijd aan het begin van het
lasproces. Zo wordt de kans op slechte samensmelting aan het begin van de
lasverbinding verkleind.
bi04d1ha
-- 10 --
NL
Druk lasboog
Door de druk van de lasboog wordt bepaald hoe de stroom verandert als reactie op een
verandering in de booglengte. Een lagere waarde zorgt voor een minder kromme boog
met minder spatten.
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
Ongeacht het weergegeven menu kan de waarde voor de stroom worden gewijzigd.
De waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
4.2
Symbolen op het display
Functiesymbolen
MMA--lassen
Druk lasboog
Hot start
Uitleg over de symbolen
Actief--symbool (donkere achtergrond). Actief betekent dat de bij het
symbool behorende functie in werking kan worden gesteld. Nieuwe waarden kunnen
alleen worden ingegeven als het symbool actief is.
Non--actief--symbool (lichte achtergrond). Non--actief betekent dat de bij
het symbool behorende functie niet veranderd kan worden.
Als er een non--actief symbool wordt ingedrukt zal u naar het hoofdmenu terugkeren.
Een punt in de rechter bovenhoek geeft aan dat ”Hot start”aanstaat
Waardesymbolen
De waardesymbolen voor iedere functie worden in het instelmenu weergegeven.
bi04d1ha
Lage druk lasboog
Hoge druk lasboog
Korte warme start--tijd
Lange warme start--tijd
-- 11 --
NL
4.3
Voorbeeld instelling
Instellingen
Waarde
Lasmethode
MMA
Hot start
AAN
Hot start tijd
12
Druk lasboog
5,0
Stroom
250 Amp.
Lasmethode = MMA-- lassen
S
Druk op de eerste functieknop voor weergave van het hoofdmenu voor
MMA--lassen.
Warme start-- tijd = 12
S
Druk op
om warme start AANte zetten.
S
Druk op
tot 12,0 op het display verschijnt.
Druk lasboog = 5,0
S
Druk op
tot
S
Druk op
tot 5,0 op het display verschijnt.
bi04d1ha
op het display verschijnt.
-- 12 --
NL
Stroom = 250 ampère
S
Stel met de draaiknop de stroom in tot op het display 250 Ampverschijnt.
5
ELEKTRISCH GUTSEN
Elektrisch gutsen (ArcAir) maakt gebruikt van een speciale elektrode die bestaat uit
een koolstofstaaf met een koperen omhulsel. Er wordt een boog gevormd tussen de
koolstofstaaf en het werkstuk, lucht wordt gebruikt om het gesmolten materiaal weg
te blazen en er ontstaat een naad.
5.1
Instellingen
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van
Standaardinstelling
Proces
MMA, TIG of elektrisch
gutsen
--
TIG
Spanning
8 --60 V
0,25 V (op display
weergegeven in één
decimaal)
37,0 V
Spanning
Hogere spanning zorgt voor een bredere en diepere penetratie in het werkstuk.
5.2
Symbolen op het display
Functiesymbool
Elektrisch gutsen
5.3
Voorbeeld instelling
Instelling
Waarde
Proces
Elektrisch gutsen
Spanning
45 V
Proces = Elektrisch gutsen
S
Druk op de eerste functieknop om het proces te kiezen tot
verschijnt.
bi04d1ha
-- 13 --
op het display
NL
Spanning = 45 V
Stel met de draaiknop de stroom in tot op het display 45 Vverschijnt.
S
6
FOUTCODES
Foutcodes worden gebruikt om aan te geven dat er een fout in de apparatuur is
opgetreden. Ze worden met de volgende symbolen op het display weergegeven:
Foutcodes worden om de drie seconden geactualiseerd. Het bovenste
cijfer in het symbool is het nummer van de foutcode: zie paragraaf
NO TAG. Het onderste cijfer geeft aan waar de fout zich heeft
voorgedaan:
0 = het bedieningspaneel
2 = de stroombron
4 = de afstandsbediening
Het bovenstaande symbool geeft aan dat het bedieningspaneel (0) geen verbinding
meer heeft met de stroombron.
Als er verschillende fouten worden gedetecteerd, wordt alleen de code voor de laatst
opgetreden fout weergegeven.
Druk op een functietoets om symbolen van het display te verwijderen.
Afhankelijk van het soort fout kunnen symbolen constant zichtbaar zijn of knipperen.
Knipperende symbolen worden in de lijst met foutcodes gemarkeerd met een ”o”.
6.1
Foutcode
Lijst met foutcodes
Beschrijving
Bedieningspaneel
Stroombron
Afstandsbediening
x
1
EPROM
x
x
2
RAM
x
x
3
Extern lees/schrijf--RAM
x
4
5
5 V netspanning
Te hoge DC--spanningspiek
x
x
6
8
Te hoge temperatuur
Netspanning 1*
x
x
x
9
10
12
Netspanning 2*
Netspanning 3*
Communicatiefout (waarschuwing)
x
x
x
x
x
14
Communicatiefout (bus uit)
x
15
Meldingen verloren gegaan
x
x
x
16
Hoge open spanning
bi04d1ha
x
-- 14 --
x
x
NL
Foutcode
Beschrijving
Bedieningspaneel
18
19
20
Geen verbinding met stroombron
Onjuiste instellingen in extern RAM
Allocatiefout geheugen
x
x
x
22
23
Zendbuffer vol
Ontvangstbuffer vol
x
x
26
28
29
Bewakingscircuit
Geheugen vol
Geen koelwaterstroom
31
32
Geen reactie van display
Geen gasstroom
Eenheid
x
Afstandsbediening
x
x
x
x
x
Netspanning 1*
Netspanning 2*
Netspanning 3*
+24 V
Bedieningspaneel
+3 V
Stroombron
+15 V
--15 V
Afstandsbediening
+13 V
+10 V
6.2
Stroombron
Beschrijvingen foutcodes
Fout- Beschrijving
code 1
1
2
3
4
bi04d1ha
Fout in programmageheugen (EPROM)
Een waarde in het programmageheugen is “verloren gegaan”. Dit houdt in dat de waarde
op een bepaalde plaats in het geheugen afwijkt van de oorspronkelijke waarde.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de machine opnieuw. Neem contact op met een reparateur als de fout
zich blijft voordoen.
Fout in microprocessor--RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde geheugenpositie in het
interne geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing:Start de machine opnieuw. Neem contact op met een reparateur als de fout
zich blijft voordoen.
Fout in extern RAM
De microprocessor kan niet lezen/schrijven van/naar een bepaalde geheugenpositie in het
externe geheugen.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Start de apparatuur opnieuw op. Neem contact op met een reparateur als de
fout zich blijft voordoen.
5 V netspanning laag
De netspanning is te laag.
De microprocessor stopt met alle normale activiteiten tot deze wordt uitgeschakeld.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
-- 15 --
NL
Fout- Beschrijving
code 1
5
6
8
8
9
10
12
14
15
16
bi04d1ha
Te hoge/te lage gelijkspanning
De spanning is te laag of te hoog. Een te hoge spanning kan worden vooroorzaakt door
sterke fluctuaties in de netspanning of door een slechte stroombron (hoge inductantie).
De stroombron wordt automatisch uitgeschakeld.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met
een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Te hoge temperatuur
De beveiliging tegen oververhitting is in werking getreden.
De stroombron wordt automatisch uitgeschakeld en kan niet opnieuw worden opgestart tot
de overhittingsbeveiliging is teruggezet.
Oplossing: Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd of vuil zijn. Controleer
de huidige inschakelduur om er zeker van te zijn dat de eenheid niet overbelast wordt.
Lage batterijspanning +3 V (bedieningspaneel)
De geheugenbatterij van het bedieningspaneel is bijna leeg.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+15 V voedingsspanning, (draadaanvoereenheid en stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
--15 V spanning, (stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
+24 V spanning, (stroombron)
De spanning is te hoog of te laag.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Communicatiefout (waarschuwing)
De foutteller van het CAN--circuit heeft een te hoge waarde en de verbinding met het bedieningspaneel kan verloren zijn gegaan. Dit kan gebeuren als de temperatuur tijdelijk te
hoog is.
Oplossing: Bekijk de lasinstellingen tijdens het lassen opnieuw.
Communicatiefout
De foutteller van het CAN--circuit heeft een te hoge waarde en het lassen is gestopt.
Dit kan gebeuren als de temperatuur tijdelijk te hoog is.
Oplossing: Controleer de apparatuur om er zeker van te zijn dat er slechts één afstandsbediening is aangesloten. Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem
contact op met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
Meldingen verloren gegaan
Een melding heeft een andere melding overschreven. Deze foutmelding kan veroorzaakt
worden door het veelvuldig indrukken van de drukknoppen op het bedieningspaneel tijdens
het lassen.
Het lasproces stopt.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw. Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
Hoge open spanning
De open spanning is te hoog.
Oplossing: Schakel de netspanning uit om de eenheid te resetten. Neem contact op
met een reparateur als de fout zich blijft voordoen.
-- 16 --
NL
Fout- Beschrijving
code 1
18
19
20
22
23
26
28
29
31
32
7
Geen verbinding
Het bedieningspaneel heeft geen contact meer met de stroombron.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Controleer de kabels. Neem contact op met een reparateur als de fout zich
blijft voordoen.
Onjuiste instellingen in extern RAM
De fout wordt gedetecteerd als de informatie in het door een batterij ondersteunde geheugen beschadigd is.
Oplossing: De fout herstelt zichzelf, maar de opgeslagen gegevens in de huidige geheugenpositie gaan verloren.
Allocatiefout geheugen
De microprocessor heeft onvoldoende geheugen.
Deze fout wordt weergegeven door code 26.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Zendbuffer vol
De zendbuffer is vol.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw.
Ontvangstbuffer vol
Er worden meer CAN--meldingen ontvangen dan het lasdatabord kan verwerken.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw.
Bewakingscircuit
Door een bepaalde oorzaak kan de processor de normale taken niet uitvoeren.
Deze fout schakelt geen functies uit.
Oplossing: Bekijk de lasprogramma’s tijdens het lassen opnieuw.
Geheugen vol
Het interne geheugen is vol.
Deze fout kan zijn ontstaan door een overmatige belasting van de processor.
Oplossing: Bekijk de lasinstellingen tijdens het lassen opnieuw.
Geen koelwaterstroom
De waterstroombeveiliging is in werking getreden.
De huidige activiteit stopt.
Oplossing: Controleer het koelwatercircuit en de pomp.
Geen reactie van display
De microprocessor ontvangt geen informatie van het display.
Oplossing: Neem contact op met een reparateur.
Geen gasstroom
De gasstroom is minder dan 6 l/min.
Oplossing: Controleer de gaskraan, de slangen en de aansluitingen.
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
bi04d1ha
-- 17 --
NL
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bi04d1ha
-- 18 --
Schema
bi04e11a
-- 19 --
Control panel T4
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0458 535 883 Control Panel T4
0458 819 070
0458 819 071
0458 819 072
0458 819 073
0458 819 074
0458 819 075
0458 819 076
0458 819 077
0458 819 078
0458 819 079
0458 819 080
0458 819 081
0458 819 082
0458 819 083
0458 819 084
0458 819 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 819 990 Spare parts list contol panel T4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi04o
-- 20 --
Edition 051003
p
-- 21 --
p
-- 22 --
p
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising