ESAB | TA4 Aristo | Instruction manual | ESAB TA4 Aristo User manual

ESAB TA4 Aristo User manual
HU
Control panel T4
Kezelési utasítások
0458 819 083 HU 051003
Valid from program version 1.30
1 BEVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
3
Vezérlõpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Távvezérlõ-egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
2 MENÜK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2.1
2.2
A fõmenü és a mérési adatok menüje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beállítások menü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
3 TIG HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3.1
3.2
3.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
7
8
4 MMA HEGESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
4.1
4.2
4.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
5 FÚVOTT LEVEGÕS SZÉNELEKTRÓDÁS ÍVMEGMUNKÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . 13
5.1
5.2
5.3
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Példák a beállításokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
6 HIBAKÓDOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6.1
6.2
A hibakódok jegyzéke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A hibakódok leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
7 PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
RENDELÉSI SZÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
TOCu
-- 2 --
HU
1
BEVEZETÉS
Ez az útmutató az AristoTig400 tápegységre szerelt T4 vezérlõpanel használatát
ismerteti.
A mûködésre vonatkozó általános információt megtalálja az áramforrás kezelési
utasításában.
1.1
1.2
Vezérlõpanel
1
Kijelzõ
2
Áram beállító gomb
3
A növekedés (+) vagy -csökkenés (-) a →
funkció nyomógombokkal állítható be.
4
Elsõ, második és harmadik funkció
nyomógombja
Távvezérlõ-egység
A távvezérlõ-egység használata esetén a hegesztési folyamat elsõdleges paraméterei a
vezérlõpanelen kívül, egy másik eszközrõl vezérelhetõk.
Az integrált vezérlõpaneles Aristo gépekben 1.21 vagy magasabb verziójú programoknak
kell futniuk ahhoz, hogy a távvezérlés helyesen mûködjön.
A vezérlõpanel viselkedése a távvezérlõ csatlakoztatásakor
S
S
A kijelzõn annak a menünek a képe rögzül, amely a távvezérlõ csatlakoztatásakor volt
látható.
A mérési és a beállítási értékeket aktualizálják, de csak azokban a menükben,
amelyekben az értékek megjeleníthetõk.
Amennyiben egy hibakód jelenik meg, az mindaddig nem törölhetõ, ameddig a
távvezérlõ csatlakoztatva van.
2
MENÜK
A vezérlõpanelen többféle menü fut: Ezek a fõmenü, a mérési adatok és a beállítások
menüje.
2.1
A fõmenü és a mérési adatok menüje
A fõmenü a berendezés bekapcsolása után azonnal megjelenik.
A menüben a beállított értékek láthatók. Amennyiben a hegesztés
megkezdésekor a fõmenü látható, automatikusan átvált, hogy a
mérési értékek jelenjenek meg (mérési adatok menüje). A mért
értékek azt követõen is láthatóak maradnak, hogy a hegesztés
befejezõdött.
bi04d1ua
-- 3 --
HU
A beállítások menü a mérési értékek elvesztése nélkül is elõhívható. A mérési értékek helyett
csak akkor jelennek meg a beállítások, amikor a gombot elfordítják.
2.2
Beállítások menü
A beállítások menüben különféle értékek adhatók meg.
A beállítások menü elõhívásához nyomja meg a
vagy a
,
gombot.
Amikor az áramforrást kikapcsolják, majd visszakapcsolják, az utolsó beállítandó értékek
jelennek meg.
3
TIG HEGESZTÉS
3.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Hegesztési módszer
TIG, MMA vagy
FÚVOTT LEVEGÕS
SZÉNELEKTRÓDÁS
ÍVMEGMUNKÁLÁS
-
TIG
2/4 ütem*
2 ütem vagy 4 ütem
-
2 ütem
HF / Liftarc*
HF vagy Liftarc
-
HF
Elõzetes gázáram
0-5 másodperc
0,1 másodperc
0,5 másodperc
Felfutási idõ
0-5 másodperc
0,1 másodperc
0,0 másodperc
Lefutási idõ
0-10 másodperc
0,1 másodperc
2,0 másodperc
Utólagos gázáram
0-25 másodperc
0,1 másodperc
1,0 másodperc
Áram
4 - 400 A
1A
100 A
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
TIG
TIG hegesztés során a nem olvadó wolfram elektródával húzott ívvel megömlesztik a
munkadarabot. Az ömledéket és az elektródát védõgáz veszi körül.
2 ütem
Elõzetes gázáram
Lefutás
Merede
kség
fel
A hegesztõpisztoly kétütemû vezérlése során használt funkciók
bi04d1ua
-- 4 --
Utólagos
gázáram
HU
A kétütemû vezérlési módban a mûködtetõ kapcsoló megnyomásával megindul az
elõzetes gázáram (amennyiben alkalmazzák) és ívet húznak (1). Az áram a beállított
értékre emelkedik (a felfutási funkció által szabályozottan, amennyiben mûködik). A
mûködtetõ kapcsoló (2) elengedésével csökken az áram (lefutó szakaszba lép, amennyiben
mûködik) és kioltja az ívet. Amennyiben mûködik, jön a gáz utóáram.
4 ütem
Elõzetes gázáram
Lefutás
Merede
kség
fel
Utólagos
gázáram
A hegesztõpisztoly négyütemû vezérlése során használt funkciók
A négyütemû vezérlési módban a mûködtetõ kapcsoló megnyomásával megindul az
elõzetes gázáram (1) (amennyiben alkalmazzák). Az elõzetes gázáram idejének lejárta
után az áram a próba szintre emelkedik (néhány amperig) és ívet húznak. A mûködtetõ
kapcsoló elengedésével (2) az áram a beállított értéket veszi fel (felfutással, amennyiben
mûködik). A hegesztés végén a hegesztõ ismét megnyomja a mûködtetõ kapcsolót (3),
ami újból próba szintre csökkenti az áramot (lefutással, amennyiben mûködik). A kapcsoló
ismételt elengedésével (4) kioltódik az ív és jön az utólagos gázáram.
HF
A HF funkció révén úgy lehet ívet húzni, hogy a wolfram elektródát közelítik a
munkadarabhoz, aminek a csúcsa érintkezik a munkadarabbal.
bi04d1ua
-- 5 --
HU
Lift Arc
A Lift Arc funkcióval úgy lehet ívet húzni, hogy az elektródát elõször hozzáérintik a
munkadarabhoz, majd elemelik attól.
Ívhúzás a LiftArc funkcióval. 1. lépés Érintse hozzá az elektródát a munkadarabhoz. 2. lépés: Nyomja
meg a mûködtetõ kapcsolót: megindul a kis áramerõsségû áram. 3. lépés: a hegesztõ elemeli a
hegesztõpisztolyt a munkadarabtól: ívet húz és az áram automatikusan a beállított értékre nõ.
Elõzetes gázáram
Ez szabályozza azt az idõt, ami alatt a védõgáz már kiáramlik még az ívhúzást megelõzõen.
Utólagos gázáramlás
Ez szabályozza azt az idõt, ami után a védõgáz még kiáramlik az ív kioltását követõen.
Felfutás
A felfutási funkció azt jelenti, hogy amikor TIG hegesztéssel ívet húznak, az áramerõsség
lassan emelkedik a beállított értékre. Ezzel az elektróda kevésbé melegszik fel, és
lehetõséget teremt a hegesztõnek arra, hogy az elektródát megfelelõen pozícionálja, mielõtt
a maximális áramerõsséget elérné.
Lefutás
A TIG hegesztés során lefutást alkalmaznak, ami révén az áramerõsség meghatározott idõ
alatt ”lassan” csökken, hogy elkerülhetõ legyen a kráterek és/vagy a repedések kialakulása a
hegesztés befejezésekor.
Áram
Az erõsebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áram beállított értéke módosítható. Az
érték csak a fõmenüben jelenik meg.
bi04d1ua
-- 6 --
HU
3.2
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólumok
TIG
2 ütem
4 ütem
HF indítás
Lift Arc indítás
Elõzetes gázáram
Utólagos gázáram
Felfutás
Lefutás
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) Aktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz tartozó
funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum aktív.
Inaktív szimbólum (világos háttér) Inaktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció beállításai nem módosíthatók.
A beállítások menüben egy inaktív szimbólum lenyomásával visszatérhet a fõmenübe.
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
Rövid gázáram és fel/lefutási idõ
Rövid gázáram és fel/lefutási idõ
bi04d1ua
-- 7 --
HU
3.3
Példák a beállításokra
Az alábbiakban a TIG hegesztés egy beállítási mintáját mutatjuk be.
Beállítások
Érték
Hegesztési módszer
TIG
2/4 ütem
4 ütem
HF / Liftarc
Liftarc
Elõzetes gázáram
1,0 másodperc
Felfutási” idõ
0,5 másodperc
Lefutási” idõ
1,0 másodperc
Utólagos gázáram
3,0 másodperc
Áram
150 A
Hegesztési módszer = TIG hegesztés
S
Az elsõ funkció nyomógombbal jeleníthetõ meg az TIG hegesztés fõnemüje.
2/4 ütem = négy ütem
S
A 4 ütem kiválasztásához nyomja meg a
-t.
HF / Liftarc =Liftarc
S
A Liftarc -ra való átálláshoz nyomja meg a
bi04d1ua
-- 8 --
-et.
HU
Elõzetes gázáram = 1,0 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 1,0 jelenik meg a kijelzõn.
.
Felfutás = 0,5 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 0,5 jelenik meg a kijelzõn.
.
Lefutás = 1,0 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 1,0 jelenik meg a kijelzõn.
bi04d1ua
-- 9 --
.
HU
Utólagos gázáram = 3,0 másodperc
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
-t, ameddig 3 jelenik meg a kijelzõn.
.
Áramerõsség = 150 A
Az áramerõsség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig a 150 A jelenik meg
a kijelzõn.
S
4
MMA HEGESZTÉS
4.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapérték
Hegesztési módszer
TIG, MMA vagy
FÚVOTT LEVEGÕS
SZÉNELEKTRÓDÁS
ÍVMEGMUNKÁLÁS
-
TIG
BE vagy KI
-
KI
Melegindítási idõ
1 - 30
1
10
Ív ereje
0 - 99
0,5
30
Áram
16 -400 A
1A
100 A
Melegindítás”*
*) Ezeket a funkciókat mindaddig nem lehet megváltoztatni, ameddig a hegesztés folyik.
MMA
Az MMA módszert bevonatos elektródával végzett hegesztésnek is lehet nevezni. Az ívhúzás
megolvasztja az elektródát, annak bevonata védõ salakréteget képez.
Melegindítás
A melegindítás a hegesztés megkezdésekor szabályozható idõtartamig megnöveli a
hegesztõáramot, ezáltal csökkentve a varrat kezdésénél a gyenge hegesztés veszélyét.
bi04d1ua
-- 10 --
HU
Az ív ereje
Az ív erõssége fontos annak meghatározásában, hogy az áram hogyan változik az ívhossz
változásának hatására. Kisebb érték esetén nyugodtabb, kevesebb anyagot kifröcskölõ ív
keletkezik.
Áram
Az erõsebb áram szélesebb olvadékot eredményez, jobb a munkadarab áthevítése.
Függetlenül attól, hogy melyik menü látható, az áramerõsség beállított értéke módosítható.
Az érték csak a fõmenüben jelenik meg.
4.2
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólumok
MMA hegesztés
Az ív ereje
Melegindítás
A szimbólumok ismertetése
Aktív szimbólum (sötét háttér) Aktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz tartozó
funkció aktiválható. Új értékek csak akkor adhatók meg, amikor a szimbólum aktív.
Inaktív szimbólum (világos háttér) Inaktív” azt jelenti, hogy a szimbólumhoz
tartozó funkció beállításai nem módosíthatók.
Egy inaktív szimbólum megnyomásával visszatérhet a fõmenübe.
A jobb felsõ sarokban látható pont azt jelzi, hogy a melegindítás” BE van
kapcsolva.
Érték szimbólumok
A beállítások menüben minden egyes funkció értékszimbóluma látható.
bi04d1ua
Az ívnek nincs ereje
Az ív erõsebb
Rövid melegindítási idõ
Hosszú melegindítási idõ
-- 11 --
HU
4.3
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Hegesztési módszer
MMA
Melegindítás
BE
Melegindítási idõ
12
Ív ereje
5,0
Áram
250 A
Hegesztési módszer = MMA hegesztés
S
Az elsõ funkció nyomógombbal hívható be az MMA hegesztés fõmenüje.
Melegindítási idõ = 12
S
A melegindítás bekapcsolásához (BE) nyomja meg a
S
Nyomja addig a
-t.
-t, ameddig 12,0 jelenik meg a kijelzõn.
Ív ereje = 5,0
S
Nyomja addig a
-t, ameddig a kijelzõn megjelenik a
S
Nyomja addig a
kijelzõn.
-t, ameddig 5,0 jelenik meg a
bi04d1ua
-- 12 --
.
HU
Áramerõsség = 250 A
S
Az áramerõsség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig 250 A jelenik meg a
kijelzõn.
5
FÚVOTT LEVEGÕS SZÉNELEKTRÓDÁS ÍVMEGMUNKÁLÁS
A fúvott levegõs szénelektródás ívmegmunkálás különleges rézbevonatú szénelektróda
használatát igényli. A szénrúd és a munkadarab között ív jön létre, a levegõ biztosítja a
megolvadt anyag lefúvatását, és varrat keletkezik.
5.1
Beállítások
Beállítások
Beállítási tartomány
Lépések
Alapbeállítás
Folyamat
MMA, TIG vagy fúvott
levegõs szénelektródás
ívmegmunkálás
-
TIG
Feszültség
8-60 V
0,25 V (egy tizedes
jeggyel)
37,0 V
Feszültség
A nagyobb áramerõsség szélesebb sávban és mélyebben hevíti fel a munkadarabot.
5.2
A kijelzõn megjelenõ szimbólumok
Funkció szimbólum
Fúvott levegõs szénelektródás ívmegmunkálás
5.3
Példák a beállításokra
Beállítások
Érték
Folyamat
Fúvottlevegõs
szénelektródás
ívmegmunkálás
Feszültség
45 V
bi04d1ua
-- 13 --
HU
Folyamat = Fúvott levegõs szénelektródás ívmegmunkálás
S
A folyamat kiválasztásához addig nyomja az elsõ funkciógombot, ameddig a kijelzõn
megjelenik a
Feszültség = 45 V
S
Az áramerõsség beállításához forgassa addig a gombot, ameddig a kijelzõn megjelenik
a 45 V.
6
HIBAKÓDOK
A hibakódok azt jelzik, hogy hiba keletkezett a berendezésben. A kijelzõn az alábbiakban
bemutatott szimbólumok jelennek meg:
A hibakódok frissítése három másodpercenként történik. A szimbólumban
látható felsõ szám a konkrét hibakód száma. Lásd a NO TAG tételt. Az alsó
szám azt jelzi, hogy hol található a hiba.
0 = vezérlõpanel
2 = tápegység
4 = távirányító
A fenti szimbólum azt jelzi, hogy nincs összeköttetés a vezérlõpanel (0) és a tápegység között.
Ha egyszerre több hibát érzékelnek, csak az utoljára elõforduló hiba kódja jelenik meg.
Bármely funkcióbillentyû megnyomásával törölheti a szimbólumot a kijelzõrõl.
A szimbólumok világíthatnak folyamatosan, illetve villoghatnak az adott hiba típusától függõen.
A villódzó szimbólumokat a hibakódok listájában egy “o” jelzi.
bi04d1ua
-- 14 --
HU
6.1
A hibakódok jegyzéke
Hibakó
d
Leírás
Vezérlõpanel Tápegység
1
2
EPROM
RAM
x
x
3
4
5
Külsõ írható/olvasható RAM
5 V-os áramellátás
Magas közvetlen feszültségû áramellátás
x
6
8
Túl nagy hõmérséklet
Áramellátás 1*
9
10
12
Távirányító
x
x
x
x
x
x
x
x
Áramellátás 2*
Áramellátás 3*
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
x
x
x
x
x
14
15
Kommunikációs hiba (busz kikapcsolva)
Elvesztett üzenetek
x
x
x
x
16
Magas nyílt áramköri feszültség
18
19
Nincs kapcsolat a tápegységgel
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
x
x
20
22
Memória allokációs hiba
Jeladó puffer túlcsordulás
x
x
23
26
28
Vevõ puffer túlcsordulás
Felügyelõ
Verem túlcsordulás
x
29
Nincs hûtõvíz-áram
31
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
32
Nincs gázáram
Egység
x
x
x
x
x
x
x
x
Áramellátás 1*
Áramellátás 2*
Vezérlõpanel
+3V
Tápegység
+15V
--15V
Távirányító
+13V
+10V
6.2
x
Áramellátás 3*
+24V
A hibakódok leírása
1.
Leírás
hibakód
1
2
bi04d1ua
A programozható memória hibája (EPROM)
A programozható memóriából elveszett” egy érték, vagyis az egyik konkrét memóriahelyen
õrzött érték eltér az eredeti értéktõl.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Mikroprocesszor RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a belsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés:Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
-- 15 --
HU
1.
Leírás
hibakód
3
4
5
6
8
8
9
10
12
14
bi04d1ua
Külsõ RAM hiba
A mikroprocesszor képtelen a külsõ memória egy bizonyos memória pozícióját olvasni/írni.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Indítsa újra a berendezést. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
5 V áramellátás alacsony
Az áramellátás feszültség értéke túl alacsony.
A mikroprocesszor minden szokásos tevékenységet leállít, miközben kikapcsolásra vár.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust .
A közbensõ egyenáramú feszültség a határértékeken kívül van.
A feszültség vagy túl alacsony, vagy túl magas. A túl magas feszültség kiváltó oka lehet az
elektromos hálózat erõs feszültség ingadozása, vagy a túl gyenge áramellátás (az áramellátás
magas induktanciája).
A tápegység automatikusan kikapcsol.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
Túl nagy hõmérséklet
Mûködésbe lépett a túlmelegedés ellen védõ megszakító.
A tápegység automatikusan kikapcsol és addig nem lehet újraindítani, ameddig a megszakítót
vissza nem kapcsolják.
Intézkedés: Ellenõrizze, hogy a hûtõlevegõ bemeneti vagy kimeneti nyílásai nincsenek
elzáródva vagy eltömõdve. Ellenõrizze az alkalmazott mûködési ciklust, megvizsgálva, hogy a
berendezés nincs-e túlterhelve.
Kis akkumulátor feszültség +3 V (vezérlõpanel)
A vezérlõpanelben a memória-tartalom akkumulátorának túl alacsony a feszültsége.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+15 V áramellátás (huzaladagoló egység és tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+24 V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
+24 V áramellátás (tápegység)
A feszültség túl alacsony, vagy túl magas.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Kommunikációs hiba (figyelmeztetés)
A CAN áramkör hibaszámlálóján túl nagy az érték és megszakadhat a kapcsolat a
vezérlõpanellel. Ez akkor következhet be, ha a terhelés átmenetileg túl nagy.
Intézkedés: Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során.
Kommunikációs hiba
Ha CAN áramkör hibaszámlálóján az érték túl nagy, a hegesztés leáll.
Ez akkor következhet be, ha a terhelés átmenetileg túl nagy.
Intézkedés: Ellenõrizze a berendezést, hogy csak egyetlen távirányító egység legyen
csatlakoztatva. Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba
makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust .
-- 16 --
HU
1.
Leírás
hibakód
15
16
18
19
20
22
23
26
28
29
31
32
bi04d1ua
Elvesztett üzenetek
Egy üzenet felülírt egy másik üzenetet. Ez a hiba akkor következhet be, ha túl gyakran nyomják
meg a vezérlõpanel nyomógombjait, miközben a hegesztés folyik.
A hegesztés folyamata leáll.
Intézkedés: Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során. Az egység
újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz
technikust.
Magas nyílt áramköri feszültség
A nyílt áramköri feszültség túl magas.
Intézkedés: Az egység újraindításához kapcsolja ki a hálózati áramellátást. Ha a hiba makacsul
visszatér, hívja a szerviz technikust.
Megszakadt a kapcsolat
Megszûnt az összeköttetés a vezérlõpanel és a tápegység között.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a kábeleket. Ha a hiba makacsul visszatér, hívja a szerviz technikust.
Nem megfelelõ beállítások a külsõ RAM-ban
A hiba akkor érzékelhetõ, ha az akkumulátorral támogatott memóriában lévõ információ sérül.
Intézkedés: A hiba önjavító, de az adott memóriahelyen tárolt adatok elvesznek.
Memória allokációs hiba
A mikroprocesszor képtelen elegendõ memóriát biztosítani.
A hiba következtében a 26. hibakód jelenik meg.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Jeladó puffer túlcsordulás
A jeladó puffer megtelt.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés során.
Vevõ puffer túlcsordulás
A CAN üzenetek gyorsabb ütemben érkeznek, mint amit a hegesztõ adattáblája kezelni képes.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a hegesztési programok beállításait a hegesztés során.
Felügyelõ
Valami meggátolta a processzort abban, hogy szokásos feladatait ellássa.
A hiba nem tilt le semmilyen funkciót.
Intézkedés: Tekintse át a beállítások adatainak a kezelését a hegesztés során.
Verem túlcsordulás
A belsõ memória megtelt.
Ez a hiba a processzor abnormális terhelése miatt léphet fel.
Intézkedés: Ellenõrizze az adatbeállításokat a hegesztés során.
Nincs hûtõvíz-áram
Mûködésbe lépett a hûtõközeg áramlásfigyelõ kapcsoló.
A folyamatban lévõ tevékenység leáll.
Intézkedés: Ellenõrizze a hûtõvíz-kört és a szivattyút.
Nincs válasz a kijelzõ egységtõl
A mikroprocesszor nem kap válaszokat a kijelzõtõl.
Intézkedés: Hívja a szerviz technikust.
Nincs gázáram
A gázáram 6 l/percnél kisebb.
Intézkedés: Ellenõrizze a gázszelepet, a tömlõket és a csatlakozásokat.
-- 17 --
HU
7
PÓTALKATRÉSZEK RENDELÉSE
MEGJEGYZÉS!
A szállító minden garanciális kötelezettsége megszûnik, ha a vevõ kísérletet tesz arra,
hogy bármilyen hibát saját maga javítson ki a garanciális idõszak alatt.
Pótalkatrészek rendelhetõk a legközelebbi ESAB forgalmazótól. Lásd e kiadvány legutolsó
oldalát.
bi04d1ua
-- 18 --
Kapcsolási rajz
bi04e11a
-- 19 --
Control panel T4
Rendelési szám
Ordering no.
Denomination
0458 535 883 Control Panel T4
0458 819 070
0458 819 071
0458 819 072
0458 819 073
0458 819 074
0458 819 075
0458 819 076
0458 819 077
0458 819 078
0458 819 079
0458 819 080
0458 819 081
0458 819 082
0458 819 083
0458 819 084
0458 819 027
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual GR
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
Instruction manual RU, GB
0458 819 990 Spare parts list contol panel T4
The instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instructions and spare parts lists.
bi04o
-- 20 --
Edition 051003
P
-- 21 --
P
-- 22 --
P
-- 23 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 8027 9869
Fax: +60 3 8027 4754
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 095 543 9281
Fax: +7 095 543 9280
LLC ESAB
St Petersburg
Tel: +7 812 336 7080
Fax: +7 812 336 7060
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
051118
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising