ESAB | LTP 450 | Programming Manual | ESAB LTP 450 Brugermanual

ESAB LTP 450 Brugermanual
DK
PROTIG 450
Programmeringshåndbog
0456 638 171 DK 050420
Valid for program version 2.80A
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1 Indstillingsenhedens arbejdsmåde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Sektorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Display og tastatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
2 SVEJSEPARAMETRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Svejsestrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådfremføringshastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forvarmningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rotationshastighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Buespændingskontrol (AVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pendling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
11
11
12
12
12
13
3 START OG STOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Genstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
4 AT KOMME IGANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
4.2
4.3
4.4
Alment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man angiver værktøjskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man angiver egendefineret værktøjskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man ændrer sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
21
5 PROGRAMEDITERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Hvorledes man indskriver en parameterværdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man forhøjer/mindsker en parameterværdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man skaber en ny sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man ændrer brydepunkt for en sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man skaber en transportsektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man finder en udgangsposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man indskriver en slope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man søger i et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man sletter i et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man ændrer svejsedata under svejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man nulstiller indstillingsenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
23
23
24
24
25
25
26
27
27
6 PROGRAMMERINGSEKSEMPEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Eksempel 1a
Eksempel 1b
Eksempel 1c
Eksempel 1d
Eksempel 1e
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
28
31
33
35
39
7 BIBLIOTEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.1
7.2
7.3
7.4
Hvorledes man lagrer et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man genkalder programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man viser værktøjskoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man sletter programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
44
8 MANUEL MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.1 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Hvorledes man editerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
45
45
9 PC--KORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man installerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man genkalder programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man lagrer et program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man sletter programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man tager PC--kortet ud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
47
48
49
49
10 FEJLKODER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10.1 Fejlhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Fejlediteringskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
55
11 VIS AKTUELLE PARAMETERVÆRDIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.1 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Hvorledes man viser aktuelle parameterværdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
12 PROGRAMOPGRADERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuforklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man opgraderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foranstaltning ved mislykket opgradering af enhederne i svejsestrømkilden . . . . . . .
Foranstaltning ved mislykket opgradering af indstillingsenheden . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
57
60
60
13 Softwarelås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man låser indstillingsenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man låser op indstillingsenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man ændrer koden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glemt koden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man angiver grænseværdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
62
63
63
63
14 NOTESBOGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
14.1 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Hvorledes man indskriver data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3 Eksempel 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
66
66
15 HÅNDSVEJSNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
15.1
15.2
15.3
15.4
Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man skaber et svejseprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksempel 3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hvorledes man svejser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
71
72
75
16 BILAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
16.1 Værktøjskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2 Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3 Svejseparametrenes indstillingsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
76
77
17 MENUSTRUKTUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 FAGTERMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 PROGRAMMERINGSNOTATER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
79
81
83
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 3 --
DK
1
INTRODUKTION
1.1
Indstillingsenhedens arbejdsmåde
Indstillingsenheden kan siges bestå af fire enheder; arbejdsarealet, biblioteket,
notesbogen og tillægsfunktionen.
S
I arbejdsarealet skaber man et svejseprogram.
S
I biblioteket lagrer man svejseprogrammer.
Ved svejsning er det altid indholdet i arbejdsarealet, som styrer processen. Det
er derfor også muligt at kalde et svejseprogram frem fra biblioteket til
arbejdsarealet.
I notesbogen kan man indskrive egne noteringer om svejseparametrene.
S
S
I tillægsfunktionen kan man:
S ændre sprog
S
S
se hvilke fejlmeddelelser der findes
beordre visning af aktuelle parameterværdier
S
S
opgradere programmer
låse software’n.
1.2
Sektorer
Et program for rørsvejsning kan inddeles i forskellige dele, sektorer. Hver sektor
svarer til en vis del af rørets omkreds. Maksimalt antal sektorer i et program er 100
stk.
Sektor 4
Sektor 1
Sektor 3
Sektor 2
En sektor kan tildeles et eget sæt værdier for separate svejseparametre såsom
strøm, rotationshastighed og trådfremføringshastighed m. fl. På denne måde kan
svejsning ske med forskellige indstillinger af svejseparametrene for forskellige dele
af rørfugen.
Inddelingen i sektorer sker på den måde, at man angiver forskellige brydepunkter
langs rørets omkreds. Hvert sådant brydepunkt udgør startpunktet for en ny
sektor. I nedenstående figur er brydepunkt 0,000 startpunkt for sektor 1, brydepunkt
0,250 startpunkt for sektor 2 osv.
Brydepunkt 0.000
Sektor 4
Brydepunkt 0.750
Sektor 3
Sektor 1
Brydepunkt 0.250
Sektor 2
Brydepunkt 0.500
dpa8d1da
-- 4 --
DK
LTP 450 tillader svejsning af op til 10 omgange i samme svejsefuge, dvs.
svejseværktøjet kan roteres 10 omgange omkring røret.
Brydepunkterne i foregående figur begynder alle med heltallet 0, hvilket indebærer,
at de er brydepunkter for omdrejning 1. Brydepunkterne for omdrejning 2
begynder altid med heltallet 1 osv.
S Omdrejning 1 = brydepunkter 0,000 -- 0,999
S Omdrejning 2 = brydepunkter 1,000 -- 1,999
S Omdrejning 3 = brydepunkter 2,000 -- 2,999
S Omdrejning 4 = brydepunkter 3,000 -- 3,999
S Omdrejning 5 = brydepunkter 4,000 -- 4,999
S Omdrejning 6 = brydepunkter 5,000 -- 5,999
S Omdrejning 7 = brydepunkter 6,000 -- 6,999
S Omdrejning 8 = brydepunkter 7,000 -- 7,999
S Omdrejning 9 = brydepunkter 8,000 -- 8,999
S Omdrejning 10 = brydepunkter 9,000 -- 9,999
For at afslutte et svejseprogram angiver man en såkaldt slutsektor.
En sektor regnes som slutsektor, hvis følgende to betingelser er opfyldt:
S
Efterfølgende sektor mangler
S
Sektorens værdi for svejsestrøm = 0 ampere
1.3
Display og tastatur
A
Display
B
Softkeys (programmerbare funktionstaster)
C
Funktionstaster
dpa8d1da
-- 5 --
DK
Display
a
SECTOR 2(4)
e
h
1 WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
ROOT
GAS
b
c
0.500
5
5s
s
s
g
d
START
GAS
f
Følgende information vises i displayet.
a
b
c
d
e
g
h
Hvilken programsektor, man befinder sig i..
Antal sektorer i aktuelt program.
Sektorens brydepunkt (i dette eksempel sektor 2).
Cifferfeltet viser indskrevet cifferværdi og forskellige ciffertegn, se videre
information på side 76.
Indikerer, at værdien er lånt fra den foregående sektor (i dette eksempel fra
sektor 1).
Tekstfelter (5 stk.), som beskriver funktionen for såkaldte softkeys (f).
Infolinje som beskriver aktuel tilstand.
WELDING = en svejsesekvens pågår
END
= en svejsesekvens er fuldstændigt udført.
TRANSPORT= en forflytning uden svejsning.
STOP
= svejsesekvens afbrudt p.g.a stoptasttrykning.
Softkeys
Med softkeys (a) aktiverer man funktioner, som er koblede til resp. display (i dette
eksempel display for parameter GAS), hvis betydning angives i tekstfelterne (b). Op
til fem softkeys aktiveres afhængigt af displayet.
dpa8d1da
-- 6 --
DK
Funktionstaster
Parametertaster
Svejseparametrene er inddelt i sju forskellige grupper. Hver gruppe repræsenteres af
en tast samt et sæt softkeys.
Svejsestrøm
Gas
Rotationshastighed
Trådfremføringshastighed
Pendling
Buespændingskontrol (AVC)
Forvarmningstid
SHIFT--tasten
Anvendes til at give en anden tast ændret betydning.
PLUS/MINUS-- taster
Anvendes til at forhøje eller mindske en indstillet værdi.
Ciffertaster
Anvendes til at indskrive cifrene 0--9 samt decimalkomma.
Øvrige taster
SLOPE
Anvendes når man vil lægge en slopefunktion til en parameter og angives på
følgende måde i displayet
.
Med slope menes en gradvis forandring af en indstillet værdi.
Slope up = gradvis forhøjelse
Slope down = gradvis mindskning
dpa8d1da
-- 7 --
DK
Følgende parametre kan tildeles en slopefunktion:
Strøm (gælder både top-- og baggrundsstrøm ved pulseret strøm), Rotation,
Buelængdekontrol, Trådfremføringshastighed, Pendlingsamplitude.
En slope kan være tidsstyret ved at man angiver, at den skal pågå i et vist antal
sekunder. En slope kan også være sektorstyret, en såkaldt sektorslope, ved at man
angiver mellem hvilke to brydepunkter, den skal findes.
SEKTOR
Anvendes, når man angiver brydepunktet i et program og til at gå til angiven sektor.
SØGE
Anvendes til at gå frem gennem programmet.
SLETTE
Anvendes, når man vil slette et helt program eller dele af et program i arbejdsarealet,
eller kun slette cifrene i cifferfeltet.
MANUEL MODE
Anvendes til at indstille elektroden i den rette stilling inden svejsning, samt at
kontrollere, at programmet i arbejdsarealet fungerer, som det skal.
HUKOMMELSE (bibliotek)
Anvendes til at gå ind i eller ud af biblioteket samt til at lagre eller hente programmer
fra biblioteket til arbejdsarealet.
KORRIGERE
Anvendes, når man i forbindelse med pendling vil korrigere elektrodens stilling
(centrumlinje--justering)
TILLÆG
Anvendes, når man vil komme ind i forskellige tillægsfunktioner såsom fejllog, vis
aktuelle parameterværdier, programopgradering og softwarelås.
NÆSTE
Denne tast anvendes ikke.
NOTESBOG
Anvendes, når man vil indskrive noteringer om en svejsesekvens.
VÆRKTØJSKODE
Anvendes, når man vil se hvilken værktøjskode, som er tilsluttet.
GENSTART
Anvendes, når man vil genstarte en svejsesekvens.
dpa8d1da
-- 8 --
DK
SEKTOR SLOPE
Anvendes, når man vil lave en sektorslope.
DIREKTE STOP
Denne tast giver øjeblikkeligt stop af svejsesekvensen. Gasefterstrømning sker
ifølge information fra slutsektoren.
START
Anvendes til at starte en svejsesekvens.
STOP
Anvendes til at stoppe en svejsesekvens. Svejsesekvensen afsluttes ifølge
indstillingerne i slutsektoren.
2
SVEJSEPARAMETRE
Indstillingsområder for svejseparametrene findes i “BILAG“ på side 77.
2.1
Svejsestrøm
I parametergruppen for svejsestrøm er der fire parametre:
S
PEAK CURRENT (TOPSTRØM)
S
BACKGROUND CURRENT (BAGGRUNDSSTRØM)
S
PEAK TIME (IMPULSTID) (1 s)
S BACKGROUND TIME (BAGGRUNDSTID) (1 s)
Værdier i parentes er forindstillede værdier.
Impulstid
Baggrundstid
Toppstrøm
Baggrundsstrøm
Svejsestrøm kan være pulseret eller kontinuerlig (ikke pulseret).
Vil man svejse med pulseret strøm skal samtlige fire parametre gives en værdi. Vil
man derimod svejse med kontinuerlig strøm behøver man kun at indstille
parameteren topstrøm. Hvis man også indstiller baggrundsstrøm, får man pulseret
strøm med forindstillet impulstid og baggrundstid. Impulstiden og baggrundstiden
kan selvfølgelig også ændres.
Svejsestrømmen (pulseret strøm) kan synkroniseres med pendelbevægelsen,
således at topstrømmen indfalder samtidigt med at elektroden befinder sig i
pendlingens endepositioner. Dette kaldes også specialpulsering. (Topstrømmen
startes også uden specialpulsering, når pendlingen når endepositionen).
dpa8d1da
-- 9 --
DK
Specialpulsering
Specialpulsering indebærer, at svejsestrømmen synkroniseres med pendlingsbevægelsen, således at man får topstrøm, når elektroden befinder sig i pendlingsbevægelsens endepositioner. Tiden for topstrømmen bestemmes med andre ord af
pausetiden for de respektive endepositioner.
Specialpulsering kan anvendes i kombination med såvel kontinuerlig som pulseret
rotation. Specialpulsering med pulseret rotation kaldes også firkantpulsering og
indebærer at tandkransen roterer, når elektroden befinder sig i pendlingsbevægelsens endepositioner.
Specialpulsering
med kontinuerlig
rotation
Specialpulsering
med pulseret rotation
Rotationsretning
Rotationsretning
A = baggrundsstrøm
B = topstrøm
Trådfremføringen ved specialpulsering kan være enten kontinuerlig eller pulseret.
Ved pulseret trådfremføring sker synkronisering med svejsestrømmen således som
tidligere beskrevet, se også kapitel “Trådfremføringshastighed“ på side 11.
SECTOR
1(4)
0.000
PEAK CURRENT
BACKGR. CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR
BACKGR
CURR
PEAK
TIME
A
A
s
s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
For at aktivere funktionen specialpulsering, trykker man på den markerede softkey
i displayet for strømparametre.
dpa8d1da
-- 10 --
DK
2.2
Gas
I parametergruppen for beskyttelsesgas er der tre parametre:
S WELD GAS (SVEJSEGAS)
S ROOT GAS (RODGAS)
S START GAS (STARTGAS)
Med svejsegas menes beskyttelsesgas på svejsefugens overside. Med svejse-gasparameteren indstiller man den tid, som beskyttelsesgassen på fugens overside
skal strømme før og efter svejsning. For svejsegassen findes forindstillede værdier.
Svejsegasforstrømningen og svejsegasefterstrømningen får følgende værdier ved
start, hvis ikke andre værdier indskrives:
S
Svejsegasforstrømning = 2 s
S Svejsegasefterstrømning = 4 s
Med rodgas menes beskyttelsesgas på svejsefugens underside. Parameteren
rodgas angiver den tid, som beskyttelsesgassen på svejsefugens underside skal
strømme før og efter svejsning.
Visse beskyttelsesgasser, f.eks. helium (He), kan bevirke, at lysbuen har svært ved
at tænde. Anvender man en sådan beskyttelsesgas som svejsegas, kan det være en
fordel ved selve startøjeblikket at anvende en gas med anden sammensætning -- en
såkaldt startgas.
Angives en værdi for svejsegas og en værdi for startgas i sektor 1, er det kun
startgassen, som strømmer. Svejsegassen strømmer, når lysbuen er tændt.
2.3
Trådfremføringshastighed
Udnyttes til at angive en fremføringshastighed (cm/min) for tilsatstråd.
Hastigheden kan være pulseret eller kontinuerlig (ikke pulseret).
I parametergruppen for trådfremføringshastighed er der to parametre:
PEAK WIRE FEED SPEED
(TRÅDFREMFØRINGSHASTIGHED VED TOPSTRØM)
S BACKGROUND WIRE FEED SPEED
(TRÅDFREMFØRINGSHASTIGHED VED BAGGRUNDSSTRØM)
Ved svejsning med kontinuerlig trådfremføring skal man kun indstille parameteren
trådfremføringshastighed ved topstrøm.
S
Vil man derimod pulsere trådfremføringshastigheden, skal både parameteren for
trådfremføringens tophastighed og baggrundshastighed indstilles.
Ved pulseret trådfremføring synkroniseres denne automatisk med svejsestrømmen,
således at trådfremføringshastigheden er høj ved topstrøm og lav ved
baggrundsstrøm.
dpa8d1da
-- 11 --
DK
2.4
Forvarmningstid
Udnyttes til at opvarme arbejdsemnet ved startpunktet (og dermed opnå en korrekt
indtrængning af smeltebadet) og defineres som tiden fra det tidspunkt lysbuen
tændes til det at rotationsbevægelsen starter. Er ingen værdi angivet for
forvarmningen, indebærer det at rotationen starter samtidigt med at lysbuen tændes.
OBS!I parametergruppen svejsestrøm er det ikke muligt at angive en sektorslope i
en startsektor, når man har forvarmning.
2.5
Rotationshastighed
Anvendes til at angive elektrodens rotationshastighed rundt om arbejdsemnet og
angives i promille (tusindedele) af maksimal rotationshastighed for det
svejseværktøj, som anvendes.
Rotationshastighed kan ligesom i tilfældet med svejsestrøm og trådfremføringshastighed være pulseret eller kontinuerlig (ikke pulseret).
I parametergruppen for rotationshastighed er der fire parametre:
S
ROTATION FORWARD (ROTATION FREMAD)
S
ROTATION BACKWARDS (ROTATION BAGUD)
S PULSED ROTATION FORWARDS (PULSERET ROTATION FREMAD)
S PULSED ROTATON BACKWARDS (PULSERET ROTATION BAGUD)
Ved pulseret rotation synkroniseres denne automatisk med svejsestrømmen således
at svejseværktøjet står stille ved topstrøm og roterer ved baggrundsstrøm.
2.6
Buespændingskontrol (AVC)
Udnyttes, hvis man vil have en automatisk buespændingskontrol under svejsning
med svejseværktøj forsynet med AVC--enhed.
Buespændingskontrol indebærer, at buespændingen og dermed buelængden, (dvs.
afstanden mellem elektrodespids og arbejdsemnet) reguleres automatisk under
pågående svejsning,
I parametergruppen for buespændingskontrol er der tre parametre:
S
PEAK VOLTAGE (TOPSPÆNDING) (Buespænding ved topstrøm)
S
BACKGROUND VOLTAGE (BAGGRUNDSSPÆNDING) (Buespænding ved
baggrundsstrøm)
S
DELAY TIME (FORSINKELSESTID)
Med parametrene topspænding og baggrundsspænding indstiller man ønsket
værdi for buespændingsreguleringen ved topstrøm og baggrundsstrøm. Ved
kontinuerlig strøm skal kun parameteren topspænding indstilles.
Er der ingen værdi angivet for topspænding, anvendes en værdi opmålt lige efter
svejsestart som ønsket værdi.
dpa8d1da
-- 12 --
DK
Er der ingen værdi angivet for baggrundsspænding, og pulseret svejsestrøm er
indstillet, sker der ingen regulering af buespændingen under baggrundsstrømmen.
OBS! Det er ikke muligt at angive en tidsslope i sektor 1 for topspænding og
baggrundsspænding.
For at lysbuen skal nå at stabiliseres inden buespændingsreguleringen påbegyndes,
kan man indstille en forsinkelsestid. I denne forsinkelsestid er AVC--enheden helt
låst.
Hvis man ikke indstiller en forsinkelsestid, gælder følgende:
S
Forsinkelsestiden bliver lige så lang (mindst 5 sekunder), som eventuel
slope--up tid for svejsestrømmen.
Er indstillet slope--up kortere end 5 sekunder, kan AVC--enheden begynde at
regulere efter afsluttet slope ved kun at forhøje buespændingen (buelængden).
S
Har man ikke indstillet en slope--up tid for svejsestrømmen, gælder en fast
forsinkelsestid på 5 sekunder. AVC--enheden er ikke helt låst, men kan forhøje
buespændingen (buelængden).
2.7
Pendling
Udnyttes, hvis man vil pendle elektroden sideværts ved svejsning med svejseværktøj
forsynet med pendlingsenhed.
I parametergruppen for pendling er der fire parametre:
S
WEAVE AMPLITUDE (PENDLINGSAMPLITUDE) (5 mm)
S
WEAVE SPEED (PENDLINGSHASTIGHED) (5 mm/s)
S
DWELL TIME RIGHT (PAUSETID HØJRE) (1 s)
S
DWELL TIME LEFT (PAUSETID VENSTRE) (1 s)
amplitude (mm)
venstre
pausetid (s)
højre
pausetid (s)
Pendlingshastighed (mm/s)
Værdier i parentes er forindstillede værdier. Angives en af parameterværdierne i
displayet, vises automatisk de øvrige forindstillede værdier.
Pendlingsbevægelsen kan synkroniseres med svejsestrømmen (pulseret strøm)
således at topstrømmen indfalder samtidigt med at elektroden befinder sig i
endepositionerne. Dette kaldes også specialpulsering og er beskrevet i kapitlet
“SPECIALPULSERING“ på side 10.
dpa8d1da
-- 13 --
DK
3
START OG STOP
3.1
Start
Start af svejsning gøres med START--tasten
.
Det er ikke muligt at starte et svejseprogram, hvis man har angivet en anden
værktøjskode, end den som det aktuelle program indeholder.
3.2
Stop
Et beordret svejsestop med STOP--tasten
indebærer, at programmet hopper til
følgende slutsektor, uanset hvilken sektor man i øjeblikket befinder sig i.
Når svejsestop beordres med DIREKTESTOP--tasten
afsluttes svejsesekvensen øjeblikkeligt. Gasefterstrømning sker ifølge indstillet tid i slutsektoren.
3.3
Genstart
Genstart af en svejsning gøres med SHIFT-- og START--tasten
.
Uanset om et svejsestop er udført med STOP--tasten eller med DIREKTE
anvendes startparametre fra den nærmeste foregående
STOP--tasten
startsektor. Derefter fortsætter programmet fra den position i svejseprogrammet,
hvor afbrydelsen skete.
4
AT KOMME IGANG
4.1
Alment
Visse af de faktorer, som styrer svejseprocessen, er specifikke for hvert
svejseværktøj, f.eks. rotationshastigheden. Hvert svejseprogram skal derfor være
koblet til en værktøjskode, som associerer til det værktøj, som programmet skrives
for.
4.2
S
S
Hvorledes man angiver værktøjskode
Drej omkobleren for netspænding på svejsestrømkilden til stilling 1.
Følgende display vises:
CHOOSE CONNECTED TOOL:
PRB, PRC
“
PRH
PRD
POC 12--60 mm
TIG HAND TORCH
A25
ENTER
NEXT
dpa8d1da
-- 14 --
DK
Eksempel: Du har tilsluttet , PRC 33--90.
S
Flyt markeringen til linjen PRB , PRC med softkey next (næste). Vælg det rette
værktøj og tryk enter.
Et display med tilgængelige værktøjsstørrelser vises.
S
Flyt markeringen med softkey next (næste) til størrelsen på det værktøj, du har
tilsluttet (i dette eksempel 33-- 90 mm) og tryk enter.
CHOOSE CONNECTED TOOL:
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 12--60 mm
TIG HAND TORCH
A25
8--17 mm
17-- 49 mm
33-- 90 mm
60--170 mm
"
QUIT
NEXT
ENTER
Resultat: Den nye værktøjskode er accepteret og følgende tekst vises:
CONNECTED TOOL (TILSLUTTET VÆRKTØJ): PRB, PRC 33--90 mm.
OBS! Hvis der allerede findes et program med en anden værktøjskode lagret i
arbejdsarealet, skal dette slettes. Hvis det gamle program skal bevares, glem ikke at
lagre det i biblioteket ved at trykke på tasten MEM
.)
Følgende information vises i displayet:
S
Tryk på softkey
delete existing
program (slet
eksisterende
program).
WARNING!
TOOLTYPE MISMATCH
PROGRAM NO:
1
PROGRAM MADE FOR:
PRB , PRC 17-- 49 mm
CONNECTED TOOL:
PRB , PRC 33-- 90 mm
DELETE
PROG.
Resultat: Den nye værktøjskode er accepteret, og i displayet vises: CONNECTED
TOOL (TILSLUTTET VÆRKTØJ): PRB , PRC 33--90 mm.
Hvis der ikke står et tal efter PROGRAM NO.: _ er der ikke genkaldt noget
svejseprogram fra biblioteket.
OBS! Ved ændring af svejsedata i arbejdsarealet stemmer svejseprogrammet ikke
overens med det program, som er genkaldt fra biblioteket. Hvis man vil beholde
ændringerne, skal de lagres som et nyt svejseprogram i biblioteket.
dpa8d1da
-- 15 --
DK
4.3
Hvorledes man angiver egendefineret værktøjskode
For at angive egendefineret værktøjskode kan det blive nødvendigt at beregne en
del af følgende parameterfaktorer:
ROTATION LENGTH (ROTATIONSLÆNGDE), eksempel A, se side 18.
SCALE FACTOR ROTATION (NORMALISERINGSFAKTOR), eksempel B, se side
18.
SCALE FACTOR ARC VOLTAGE (NORMALISERINGSFAKTOR BUESPÆNDING),
eksempel C, se side 19.
WEAVE -- PULSES/mm (PENDLINGSLÆNGDE), eksempel D, se side 20.
SCALE FACOT WIRE (NORMALISERINGSFAKTOR TRÅDFREMFØRING),
eksempel E, se side 20.
SCALE FACTOR WEAVE (NORMALISERINGSFAKTOR PENDLING), eksempel F,
se side 21.
OBS! De værdier, som er angivet under egendefinerede værktøjskoder, er lagrede,
også selv om man vælger en almindelig værktøjskode.
Forindstillede værdier
Parameterfaktor
PRD
A25
PRB, PRC
Rotationslængde
55350
55350
55350
Normaliseringsfaktor rotation
846024
960000
678000
Normaliseringsfaktor buespænding
30
40
30
Pendlingslængde
84
52
84
Frekvensdeler
nej
ja
nej
Normaliseringsfaktor trådfremføring
120700
230826
230826
Normaliseringsfaktor pendling
119048
190476
119048
S
Drej omkobleren for netspænding på svejsestrømkilden til stilling 1.
Eksempel A: PRD 160
Følgende display vises:
CHOOSE CONNECTED TOOL
PRB, PRC
PRH
PRD
"
POC 12--60 mm
TIG HAND TORCH
A25
ENTER
NEXT
S
Flyt markeringen til linjen PRB med softkey next (næste). Vælg det rette værktøj
og tryk enter.
dpa8d1da
-- 16 --
DK
Følgende display vises:
S
Tryk
y p
på softkey
y set.
CHOOSE CONNECTED TOOL
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 60--170 mm
TIG HAND TORCH
A25
CUSTOMIZED
"
SET
QUIT
ENTER
Følgende display vises:
S
Tryk
y p
på softkey
y
enter to gange.
gange
INSTERT PARAMETERS
DEFAULT
PRD
ROTATIONS LENGTH
SCALE FACTOR ROT..
#
NEXT
A 25
PRB, PRC
55350
678000
QUIT
ENTER
Resultat: PRD bliver markeret.
S
Indtast rotationslængde og normaliseringsfaktor. Se de rette værdier i
brugsanvisning 0440 100 xxx for PRD 160.
S
Tryk på softkey quit (afbryd).
Følgende display vises:
S
Tryk
y p
på softkey
y
enter.
t
CHOOSE CONNECTED TOOL:
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 60--170 mm
TIG HAND TORCH
A25
CUSTOMIZED
"
SET
QUIT
ENTER
Resultat: Den nye værktøjskode er accepteret og følgende tekst vises:
CONNECTED TOOL (TILSLUTTET VÆRKTØJ): PRD
dpa8d1da
-- 17 --
DK
OBS! Hvis der allerede findes et program med en anden værktøjskode lagret i
arbejdsarealet, skal dette slettes. Hvis det gamle program skal bevares, glem ikke at
lagre det i biblioteket ved at trykke på tasten MEM
Følgende information vises i displayet:
S Tryk på softkey
WARNING!
delete existing
TOOLTYPE MISMATCH
program (slet
eksisterende
PROGRAM NO
1
program).
.
PROGRAM MADE FOR:
PRB , PRC 17-- 49 mm
CONNECTED TOOL:
PRD
DELETE
PROG.
Resultat: Den nye værktøjskode er accepteret og følgende tekst vises:
CONNECTED TOOL (TILSLUTTET VÆRKTØJ): PRD.
Beregning og indstilling af rotationslængde
ROTATION LENGTH (ROTATIONSLÆNGDE) = angiver antal pulser/ omdrejning
(fra brydepunkt 0.000 til 1.000).
Beregning og indstilling af rotationslængde
Eksempel B: PRH 6--40, rotation.
Maks. runddrivningshastighed (V) = 2.778 rpm
Mekanisk udveksling af drivenhed (N) = 2140:1
Værdi for impulsgiversignaler pr. omdrejning på motoraksel (P) = 15
Værdi for maksimal indstillelig rotation (M) = 1000.
Tiden mellem nærliggende pulser fra motorens impulsgiver, angiven i
mikrosekunder ved ønsket maksimal hastighed (oplysningerne hentes fra aktuel
specifikation for drivenheden).
(T) = 60 s
x 1 000 000
VxNxP
S En konstant (K) skal angives således at K/T = maksimal indstillelig værdi (M) i
displayet. K = T x M = 672843.
SCALE FACTOR (NORMALISERINGSFAKTOR) = 672843
S
S
S
S
S
S
Gå til følgende display, se eksempel A på side 18.
S
Gå ned til p
parameterfaktor
f k SCALE
FACTOR ROTATION
(NORMALISERINGSFAKTOR
ROTATION) med
softkey next
(næste).
INSERT PARAMETERS
DEFAULT
PRD
ROTATIONS LENGTH
SCALE FACTOR ROT.
#
QUIT
NEXT
dpa8d1da
A 25
-- 18 --
PRB, PRC
55350
672843
ENTER
DK
S Tryk på softkey enter.
S Indtast værdien for normaliseringsfaktoren 672843 med ciffertasterne.
S Tryk på softkey enter.
Resultat: Normaliseringsfaktor for rotation indstillet.
Beregning og indstilling af normaliseringsfaktor for buespænding (AVC)
Eksempel C: AVC-- motor
S
Maksimal ankerspænding (S) = 60 V
S
Værdi for udstyring af maksimal ankerspænding (U) =
(NORMALISERINGSFAKTOR SPÆNDING/ 255) x S
Anbefaling: Vælg udstyring U lav, ca. 7 V og prøv en normaliseringsfaktor for
spænding frem.
SCALE FACTOR VOLTAGE
(NORMALISERINGSFAKTOR SPÆNDING) = U x 255 = 7 x 255 ¶ 30
S
60
S
Gå til følgende display, se eksempel A på side 18.
S
Gå ned til # med
softkey
ftk nextt
(næste).
S
Tryk på softkey
enter.
INSERT PARAMETERS
DEFAULT
PRD
ROTATIONS LENGTH
SCALE FACTOR ROT.
#
A 25
QUIT
NEXT
PRB, PRC
55350
678000
ENTER
Følgende display vises:
S
Tryk
y p
på softkey
y
enter.
INSERT PARAMETERS
S
Indtast 30 med
ciffertasterne.
S
Tryk på softkey
enter igen.
igen
SCALE FACTOR VOLT
WEAVE -- pulses/mm.
PRESCALER
SCALE FACTOR WIRE
SCALE FACTOR WEAVE
NEXT
S
230826
119048
QUIT
Tryk på softkey quit (afbryd).
dpa8d1da
30
84
-- 19 --
ENTER
DK
Følgende display vises:
S
Tryk
y p
på softkey
yq
quit (afbryd).
(
y )
INSERT PARAMETERS
DEFAULT
PRD
ROTATIONS LENGTH
SCALE FACTOR ROT.
#
NEXT
A 25
PRB, PRC
55350
678000
ENTER
QUIT
Resultat: Normaliseringsfaktor for buespænding indstillet.
Beregning og indstilling af pendlingslængde
Eksempel D: PRD 100
S
Værdi for udveksling af pendlingsmotor (N) = 22
112
x 43 r/mm
S Værdi for impulsgiversignaler pr. omdrejning på motoraksel (P) = 15
WEAVE -- pulses/mm (PENDLINGSLÆNGDE) = N x P = 127
Indtast værdierne for WEAVE LENGTH (PENDLINGSLÆNGDE) på samme måde
som i eksempel C på side 19.
Prescaler (Frekvensdeler)
I dette felt kan man vælge at regne hver puls eller hver ottende puls. Dette for at
klare impulsgivere med høj pulsfrekvens (maks. 2000 Hz).
INSERT PARAMETERS
SCALE FACTOR VOLT
WEAVE -- pulses/mm.
PRESCALER
SCALE FACTOR WIRE
SCALE FACTOR WEAVE
NEXT
30
84
230826
119048
QUIT
ENTER
Beregning og indstilling af normaliseringsfaktor for trådfremføring
Eksempel E: Trådfremførerværk MEI 21
S
Maksimal trådfremføringshastighed (V) = 2500 mm/min
S
Gearkassens udveksling (N) = 159:1
S
Fremførerrullernes effektive omkreds (O) ≈ (29.2 x π ) mm
S
Værdi for impulsgiversignaler pr. omdrejning på motoraksel, (P) = 15
S
Værdi for maksimal indstillelig trådfremføringshastighed x 10 (M) =
25.0 x 10 = 250.
dpa8d1da
-- 20 --
DK
S
Motoromdrejninger som svarer til den maksimale hastighed (R) = (V /O) x N rpm
S
Tiden mellem nærliggende pulser fra motorens impulsgiver, angiven i
mikrosekunder ved ønsket maksimal hastighed (oplysningerne hentes fra aktuel
specifikation for motorenheden)
(T) = 60 s
x 1 000 000 = 60 x O
x 1 000 000
RxP
VxNxP
En konstant (K) skal angives således at K/T = maksimal indstillelig værdi (M) i
displayet. K = T x M = 230 779
SCALE FACTOR WIRE
(NORMALISERINGSFAKTOR TRÅDFREMFØRING) = 230 779
S
Indtast værdierne for NORMALISERINGSFAKTOR TRÅDFREMFØRING på samme
måde som i eksempel B på side 18.
Beregning og indstilling af normaliseringsfaktor for pendling
Eksempel F: Pendlingsenhed PRD 100
S
Pendlingsbevægelsens maksimale hastighed (V) = 19 mm/s
S
Værdi for udveksling af pendlingsmotor (N) = 22
112
S
Værdi for impulsgiversignaler pr. omdrejning på motoraksel (P) = 15
S
Værdi for maksimal indstillelig pendling x 10 (M) = 19.0 x 10 = 190.
S
Motoromdrejninger som svarer til den maksimale hastighed (R) = V x N
varv/sekund
S
Tiden mellem nærliggende pulser fra motorens impulsgiver, angiven i
mikrosekunder ved ønsket maksimal hastighed (oplysningerne hentes fra aktuel
specifikation for motorenheden).
1
(T) = 1
x 1 000 000 =
x 1 000 000
RxP
VxNxP
x 43 r/mm
En konstant (K) skal angives således at K/T = maksimal indstillelig værdi (M) i
displayet. K = T x M = 78 929
SCALE FACTOR WEAVE
(NORMALISERINGSFAKTOR PENDLING) = 78 929
S
Indtast værdierne for NORMALISERINGSFAKTOR PENDLING på samme måde
som i eksempel C på side 19.
4.4
Hvorledes man ændrer sprog
Den tekst, som præsenteres i indstillingsenheden, er tilgængelig på følgende fire
sprog:
S
Engelsk, tysk, fransk, svensk
Følgende sproggrupper kan bestilles som tilbehør (se brugsanvisning for
pågældende svejsestrømkilde).
S
Engelsk, tysk, fransk, svensk
S Engelsk, italiensk, finsk, norsk
Ved leverance og efter eventuel nulstilling er teksten engelsk.
dpa8d1da
-- 21 --
DK
Valg af sprog
S
S
Tryk på tasten TILLÆG
display vises:
Tryk på softkey
language.
g g
for at komme ind i tillægsfunktionerne og følgende
AUXILIARY FUNCTIONS
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPDATE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
S
S
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT--.
WARE
UPDATE
SOFT--
WARE
KEY
Tryk på softkey next language og gå frem til ønsket sprog.
Tryk
y på so
softkey
t ey
CHOSEN LANGUAGE: ENGLISH
change
g language.
g g
AVAILABLE LANGUAGES
ENGLISH
DEUTSCH
FRENCH
NEXT
LANG
CHANGE
LANG
SVENSKA
QUIT
Resultat: Samtlige tekster angives i fortsættelsen med det nye sprog (i dette
eksempel svensk).
S Afslut
s ut ved
ed at ttrykke
y e
VALT SPRÅK: SVENSKA
på softkey
p
y avbryt
y
(afbryd).
f
TILLGÄNGLIGA SPRÅK
ENGLISH
DEUTSCH
FRENCH
NÄSTA
SPRÅK
S
Tryk på tasten TILLÆG
BYT
SPRÅK
SVENSKA
AVBRYT
for at vende tilbage til arbejdsarealet.
5
PROGRAMEDITERING
5.1
Hvorledes man indskriver en parameterværdi
S
Sørg for, at den rette parametergruppe vises i displayet ved at trykke på en af de
sju parametertaster.
S Skriv en værdi i cifferfeltet.
S Tryk på den pågældende parameters softkey.
Bemærk, at parametrene altid arver værdien fra foregående sektor, hvis en ny
værdi ikke skrives ind.
dpa8d1da
-- 22 --
DK
5.2
Hvorledes man forhøjer/mindsker en parameterværdi
For at kunne forhøje eller mindske en værdi skal den vises i cifferfeltet.
S
Marker pågældende parameter med en softkey. Indstillet værdi for parameteren
bliver da synlig i cifferfeltet.
S
Tryk på tasten PLUS
5.3
eller tasten MINUS
.
Hvorledes man skaber en ny sektor
En ny sektor skabes, når man i en eksisterende sektor indtaster et nyt brydepunkt.
S
Indtast en værdi for den nye sektors brydepunkt.
.
S Tryk på tasten SEKTOR
I og med dette skabes en ny sektor, som i princippet er en kopi af den oprindelige
sektor, men med et andet brydepunkt og et andet sektornummer. Den nye sektor
placeres automatisk på den rette plads i programmet, og pladsen afgøres af
brydepunktets værdi.
Hvorledes man skaber en ny sektor under svejsning
En ny sektor skabes under svejsning ved at:
S
Indtaste en værdi med ciffertasterne i en af de følgende parametergrupper
S Tryk på en softkey.
Der bliver automatisk en ny sektor.
5.4
Hvorledes man ændrer brydepunkt for en sektor
For at kunne ændre brydepunktet for en sektor skal man først sørge for, at den
eksisterende brydepunktsværdi vises i cifferfeltet.
S
Tryk på tasten SEKTOR
S
I og med dette vises nu brydepunktet i cifferfeltet.
Indtast den nye brydepunktsværdi.
S
Tryk på tasten SEKTOR
.
eller
S
ændre brydepunktsværdien med PLUS
dpa8d1da
-- 23 --
eller MINUS
tasten.
DK
5.5
Hvorledes man skaber en transportsektor
En transportsektor skaber man for at rotere svejseværktøjet uden at svejse i en
sektor. Sektor 1 kan ikke fungere som transportsektor, den kan kun være en forskudt
start.
Transportsektor
S Indtast en værdi med ciffertasterne for den nye sektors brydepunkt.
S
.
Tryk på tasten SEKTOR
S Angiv SVEJSESTRØM
(topstrømmen) til 0.
OBS! Er værdien for svejsestrømmen arvet, vil efterfølgende sektors værdi for
svejsestrøm også at være 0. Glem ikke at ændre til den rette værdi.
Alle andre parameterværdier kan beholdes.
Forskudt start
Ændre brydepunktet for sektor 1 for at få en forskudt start ved at:
S
Gå med SØGE--tasten
S
Tryk på tasten SEKTOR
S
Indtast brydepunktet til f.eks. 0.100 med ciffertasterne i stedet for 0.000.
S
Tryk på tasten SEKTOR
5.6
til sektor 1.
.
igen.
Hvorledes man finder en udgangsposition
Ved anvendelse af rørsvejseværktøjerne PRH og POC er det sommetider
nødvendigt at vende tilbage til udgangspositionen (udgangsstillingen), f.eks. ved et
svejsestop.
S
Rotér værktøjet manuelt indtil det befinder sig inden for en tiendedels omdrejning
til venstre eller til højre for udgangspositionen. For nærmere information om
manuel håndtering, se side 45.
S
Tryk på tasten START
.
Når du har gjort dette, roterer værktøjet automatisk til udgangspositionen, og en
svejsesekvens starter.
dpa8d1da
-- 24 --
DK
5.7
Hvorledes man indskriver en slope
En tids--slope eller sektor--slope kan angives for en af de følgende parametergrupper:
Svejsestrøm
Rotationshastighed
Buespændingskontrol (AVC)
Pendling
Trådfremføringshastighed
Tidsslope
S
Tryk på den aktuelle parametergruppetast.
S
Marker aktuel parameter med en softkey.
S
Indtast ønsket værdi for slope--tiden.
S
Tryk på tasten SLOPE
.
Sektorslope
For at skabe en sektorslope skal man ikke angive en tidsværdi. En sektorslope
pågår altid fra et brydepunkt til næste.
OBS! I parametergruppen svejsestrøm er det ikke muligt at angive en sektorslope i
en startsektor, når man har forvarmning.
S
Tryk på den aktuelle parametergruppetast.
S
Marker aktuel parameter med en softkey.
S
Tryk samtidigt på tasten SHIFT
sektorslope.
og tasten SLOPE
så man får en
Hvad er en slope?
En slope er en lineær forandring mellem to parameterværdier baseret på tid eller
position (brydepunkt).
En slope baseret på tid kaldes tids--slope og er aktiveret i en angivet tid.
En slope baseret på position kaldes sektorslope og er aktiv mellem to nærliggende
brydepunkter.
5.8
Hvorledes man søger i et program
Flytte til næste parametergruppe
kan man gå igennem et svejseprogram. Når man går frem,
Med SØGE--tasten
vises kun de parametergrupper, som er tildelt en værdi i programmet.
Når man går frem gennem slutsektoren, hopper man automatisk til værktøjskoden.
dpa8d1da
-- 25 --
DK
Flytte mellem sektorer
Man kan lave hop mellem programmets sektorer ved at skrive et sektornummer i
displayets cifferfelt og derefter trykke på SEKTOR--tasten
. Ved hop til ny sektor
havner man altid i samme parametergruppe, som den man forladt.
5.9
Hvorledes man sletter i et program
Slette en parameterværdi
Man kan slette en parameterværdi, hvis den ikke er arvet fra den foregående sektor.
Værdien skal vises i cifferfeltet for at kunne slettes.
. I cifferfeltet spørges DEL?
S
Tryk på tasten RADERA
S
Tryk på parameterens softkey for at bekræfte sletningen.
Slette en sektor
Man kan kun slette den sektor, man befinder sig i. Man kan gøre det på to forskellige
måder:
Alternativ 1
S
Tryk på tasten SLETTE
og derefter tasten SEKTOR
.
Alternativ 2
S
Tryk på tasten SEKTOR
. Sektorens brydepunkt præsenteres i cifferfeltet.
S
Tryk på tasten RADERA
. I cifferfeltet spørges DEL?
S
Tryk på tasten SEKTOR
for at bekræfte sletningen.
Slette indholdet i arbejdsarealet
Arbejdsarealet indeholder altid det sidst anvendte svejseprogram. Sommetider er det
nødvendigt at rense arbejdsarealet helt, f.eks. for at kunne bytte værktøjskode.
Slet eksisterende program i arbejdsarealet ved at:
S
Tryk på tasten RADERA
dpa8d1da
og derefter tasten HUKOMMELSE
-- 26 --
.
DK
5.10
Hvorledes man ændrer svejsedata under svejsning
For at ændre svejsedata under svejsning, skal en værdi vises i cifferfeltet.
S
Marker pågældende parameter med en softkey. Indstillet værdi for parameteren
bliver da synlig i cifferfeltet.
S
Indtast den nye værdi med ciffertasterne eller forhøje / mindske værdien med
PLUS
/ MINUS
--taster.
OBS! Når man ændrer en værdi i arbejdsarealet, skrives den gamle værdi over og
den nye gælder. Hvis det er en arvet værdi, ændres værdien i den efterfølgende
sektor.
5.11
Hvorledes man nulstiller indstillingsenheden
Hvis indstillingsenheden låser sig, d.v.s ikke reagerer på tasttrykningen, er det
nødvendigt at nulstille indstillingsenheden som følger:
S
Drej omkobleren for netspænding på svejsestrømkilden til stilling 0.
S
Hold den midterste af de fem softkeys på indstillingsenheden inde og drej
omkobleren for netspænding til stilling 1.
dpa8d1da
-- 27 --
DK
6
PROGRAMMERINGSEKSEMPEL
6.1
Eksempel 1a
Det første eksempel er et enkelt svejseprogram bestående af to sektorer, hvor sektor
2 er slutsektor. Programmet indeholder fire parametre: svejsestrøm, rotation,
svejsegasforstrømning og svejsegasefterstrømning.
Sektor 1
Sektor 2
Brydepunkt
0.000
1.010
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
160
0
Rotation (kontinuerlig) (‰)
250
250
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
5
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
7
Sektor 1
Brydepunkt
Sektor 1 tildeles automatisk brydepunkt 0.000, hvis ikke andet angives.
Svejsestrøm
Topstrøm= 160 A
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
displayet.
S
S
Indtast værdien 160 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
1(1)
continuous peak
pulse current
PEAK CURRENT
(kontinuerlig
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
top--impulsstrøm).
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
. Billedet for indstilling af svejsestrøm vises i
160
0.000
BACKGR
CURR.
A
A
s
s
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 160 A i sektor 1.
Rotationshastighed
Kontinuerlig rotation fremad = 250 ‰ af maksimale rotationshastighed.
S
Tryk på tasten ROTATIONSHASTIGHED
S
Indtast værdien 250 med ciffertasterne.
dpa8d1db
-- 28 --
.
DK
S
Tryk på softkey
rotation forward
(rotation fremad).
fremad)
SECTOR
1(1)
250
0.000
ROTATION FORWARD
ROTATION BACKW.
PULSE ROT. FORWARD
PULSE ROT. BACKW.
ROTA-TION
FORW.
ROTA-TION
BACKW.
PULSE
ROT
BACKW.
PULSE
ROT
FORW
Resultat: ROTATION FORWARD (ROTATION FREMAD) = 250 i sektor 1
Gas
Gasforstrømning svejsegas = 5 s i sektor 1.
S
Tryk på tasten GAS
S
Indtast værdien 5 med ciffertasterne.
(Gasforstrømningen har en forindstillet værdi (2 s). Denne værdi gælder, hvis
ingen anden værdi indskrives og vises i displayet ved start.)
Tryk
y på so
softkey
t ey weld
ed
SECTOR
1(1)
0.000
gas (svejsegas).
5
S
.
WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
Resultat: WELD GAS (SVEJSEGAS) = 5 s i sektor 1.
Sektor 2
Brydepunkt
S
S
Indtast værdien for det nye brydepunkt 1.010 med ciffertasterne.
Tryk
y på
SECTOR
1(1)
0.000
SEKTOR--tasten.
1.010
1 WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
5s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
Resultat: Sektor 2 af totalt 2 sektorer
Svejsestrøm
Topstrøm= 0 A
Eftersom sektor 2 er slutsektor, skal svejsestrømmen tildeles værdien 0 ampere.
Bemærk, at parameteren topstrøm er tildelt værdien 160, eftersom den er arvet fra
foregående sektor.
dpa8d1db
-- 29 --
DK
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
.
S
S
Indtast værdien 0 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
2(2)
continuous peak
current (kontinuer(kontinuer
1 PEAK CURRENT
lig topstrøm).
BACKGR CURRENT
160 A
A
s
s
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0
1.010
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 0 A i sektor 2 (slutsektor)
Rotationshastighed
Eftersom dette er programmets sidste sektor, og svejsestrømmen = 0 ampere, tolkes
sektoren som slutsektor uanset, hvad rotationen har for værdi. Vi kan med andre ord
beholde den arvede værdi for rotation fra den foregående sektor.
S
Tryk på tasten ROTATIONSHASTIGHED
SECTOR
2(2)
for at se værdien.
1.010
1 ROTATION FORWARD
ROTATION BACKW.
PULSAD ROT FRAMÅT
PULSAD ROT BACKW.
ROTA-TION
FORW.
ROTA-TION
BACKW.
250
PULSE
ROT
BACKW.
PULSE
ROT
FORW.
Resultat: ROTATION FORWARD (ROTATION FREMAD) = 250 i sektor 2 (lånt værdi)
Gas
Gasefterstrømning svejsegas = 7 s.
.
S
Tryk på tasten GAS
S
Gasefterstrømningen har en forindstillet værdi (4 s) som gælder, hvis ingen
anden værdi indskrives og ses i displayet ved start.
Tryk
y på so
softkey
t ey weld
ed
SECTOR
2(2)
1.010
gas (svejsegas).
7
S
1 WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
5s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
Resultat: WELD GAS (SVEJSEGAS) = 7 s i sektor 2.
dpa8d1db
-- 30 --
DK
6.2
Eksempel 1b
Vi udbygger foregående program ved til svejsestrømmen at lægge en slope-- up og
en slope-- down. Desuden udvider vi programmet med en sektor, som placeres
mellem de eksisterende sektorer.
Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Brydepunkt
0.000
0.500
1.010
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
160
145
0
Slope up (s)
2
--
--
Slope down (s)
--
--
4
Rotation, kontinuerlig( ‰)
250
250
250
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
5
--
--
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
--
--
7
Sektor 1
Gå tilbage til sektor 1
S
S
Indtast værdien 1 med ciffertasterne
Tryk
y på
SECTOR
2(2)
SEKTOR-tasten
tasten.
1
1.010
2 WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
SVETS
GAS
7s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
Resultat: Der er vendt tilbage til sektor 1 med brydepunkt 0.000.
Slope
Slope up = 2 s for topstrøm i sektor 1
Når man skal lægge en slope--funktion til, skal man først sørge for, at det rette
parameterbillede vises i displayet.
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
S
S
Tryk på softkey continuous peak current (kontinuerlig topstrøm).
Indtast
dtast værdien
æ d e 2.
2
S
Tryk på SLOPE-SLOPE
tasten.
SECTOR
.
1(2)
1 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
2
0.000
BACKGR
CURR.
160 A
A
s
s
PEAK
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 160 A,
dpa8d1db
-- 31 --
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
2.0 s i sektor 1.
DK
Sektor 2
Nyt brydepunkt = 0.500
Vi skal nu lægge en sektor til i programmet. Den nye sektor skal have brydepunktet
0.500 og vil automatisk blive placeret mellem de nu eksisterende to sektorer.
S
Indtast værdien 0.5
05
S
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
1(2)
1 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0.5
0.000
160 A
A
s
s
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: Brydepunkt 0,500 ligger som sektor 2 (lånt værdi).
Svejsestrøm
Topstrøm = 145 A
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
S
S
Indtast værdien 145 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
2(3)
continuos peak
current (kontinuer(kontinuer
1 PEAK CURRENT
lig topstrøm).
BACKGR CURRENT
.
2.0 s
160 A
A
s
s
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
145
0.500
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 145 A i sektor 2.
Sektor 3
Gå til sektor 3
S Indtast
dtast værdien
æ de 3
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
2(3)
2 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
3
0.500
BACKGR
CURR.
145 A
A
s
s
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
Resultat: Flyttet frem til sektor 3 med brydepunkt 1.010.
dpa8d1db
-- 32 --
SPEC.
PULS
DK
Slope
Slope down = 4 s for topstrøm i sektor 3
S
S
Tryk på softkey continuous peak current (kontinuerlig topstrøm).
Indtast værdien 4.
4
S
Tryk på SLOPE-SLOPE
tasten.
SECTOR
3(3)
4
1.010
3 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0A
A
s
s
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
BACKGR
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 0 A,
6.3
SPEC.
PULS
4.0 s i sektor 3 (slutsektor).
Eksempel 1c
Vi udbygger foregående program ved at ændre svejsestrømmen i sektor 1 fra 200 A
til 180 A. Desuden udvider vi programmet med en sektor, som automatisk vil blive
placeret mellem sektor 1 og sektor 2.
Sektor 1
Sektor 2 Sektor 3
Brydepunkt
0.000
0.250
0.500
1.010
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
155
150
145
0
Slope up (s)
2
--
--
--
Slope down (s)
--
4
--
4
Rotation, kontinuerlig( ‰)
250
250
250
250
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
5
--
--
--
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
--
--
--
7
Sektor 1
Gå tilbage til sektor 1
S Indtast
dtast værdien
æ de 1
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
3(3)
3 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
1
1.010
BACKGR
CURR.
0A
A
s
s
PEAK
TIME
4.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: Der er vendt tilbage til til sektor 1 med brydepunkt 0.000.
dpa8d1db
-- 33 --
Sektor 4
DK
Svejsestrøm
Topstrøm = ændres fra 160 A til 155 A.
S
S
Indtast værdien 155 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
1(3)
continuous peak
current (kontinuer(kontinuer
1 PEAK CURRENT
lig topstrøm).
BACKGR CURRENT
160 A
A
s
s
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
155
0.000
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
2.0 s
BACKGR
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 155 A,
SPEC.
PULS
2.0 s i sektor 1.
Sektor 2
Nyt brydepunkt = 0.250
Vi skal nu lægge til en sektor i programmet. Den nye sektor skal have brydepunktet
0.250 og vil automatisk blive placeret på den rette plads mellem sektor 1 og 2.
S
S
Indtast
dtast værdien
æ de
0.25.
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
1(3)
1 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0.25
0.000
155 A
A
s
s
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: SEKTOR 0,250 ligger som sektor 2 i programmet med arvede værdier fra
sektor 1.
Svejsestrøm
Topstrøm = 150 A.
S
S
Indtast værdien 150 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
2(4)
continuous peak
current (kontinuer(kontinuer
1 PEAK CURRENT
lig topstrøm).
BACKGR CURRENT
155 A
A
s
s
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
150
0.250
BACKGR
CURR.
PEAK
TIME
2.0 s
BACKGR
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 150 A i sektor 2.
dpa8d1db
-- 34 --
SPEC.
PULS
DK
Slope
Slope down = 4 s for topstrøm i sektor 2.
S
S
Tryk på softkey continuous peak current (kontinuerlig topstrøm).
Indtast værdien 4
SECTOR
2(4)
0.250
med ciffertasterne.
4
S
Tryk på SLOPE-tasten.
2 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
155 A
A
s
s
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 155 A,
6.4
SPEC.
PULS
4.0 s i sektor 2.
Eksempel 1d
Vi udbygger programmet yderligere med nogle nye svejseparametre.
Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
Brydepunkt
0.000
0.250
0.500
1.010
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
155
150
145
0
Svejsestrøm (Baggrundsstrøm) (A)
100
100
100
100
Svejsestrøm (Impulstid) (s)
0,5
0,5
0,5
0,5
Svejsestrøm (Baggrundstid) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Slope up (s)
2
--
--
--
Slope down (s)
--
3
--
4
Forvarmning (s)
2
2
2
2
Rotation, (kont. fremad)( ‰)
250
250
250
250
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
5
--
--
--
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
--
--
--
7
Trådfremføring (kontinuerlig) (cm/min)
110
110
110
110
AVC, (impulsspænding) (V)
11,2
11,2
11,2
11,2
AVC, (baggrundsspænding) (V)
10,9
10,9
10,9
10,9
Pendling, (pendlingsampl) (mm)
5,0
5,0
5,0
5,0
Pendling, (pendlingshastighed) (mm/s)
8,0
8,0
8,0
8,0
Pendling, (endepositionstid højre) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Pendling, (endepositionstid venstre) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
dpa8d1db
-- 35 --
DK
Sektor 1
Gå tilbage til sektor 1
S Indtast værdien 1
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
2(4)
2 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
1
0.250
150 A
A
s
s
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
4.0 s
SPEC.
PULS
BACKGR
TIME
Resultat: Der er vendt tilbage til sektor 1 med brydepunkt 0.000.
Svejsestrøm
Baggrundsstrøm = 100 A.
.
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
S
S
Indtast værdien 100 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1(4)
background
current (bag(bag
1 PEAK CURRENT
grundsstrøm).
BACKGR CURRENT
155 A
A
s
s
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
100
0.000
PEAK
TIME
BACKGR
CURR.
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: BACKGR. CURRENT (BAGGRUNDSSTRØM) = 100 A.
2,0 s i sektor 1
og PULSE TIME (IMPULSTID) = 1,00 s og BACKGR. TIME (BAGGRTID) = 1,00 s
(forindstillede værdier).
Impulstid = 0.5 s i stedet for 1,0
S
S
Indtast værdien 0,5 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1(4)
peak time (impulstid)
tid).
1 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0,5
0.000
BACKGR
CURR.
155 A
100 A
1,00 s
1,00 s
PEAK
TIME
2.0 s
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK TIME (IMPULSTID) = 0,50 s i stedet for 1,00 s i sektor 1.
dpa8d1db
-- 36 --
DK
Forvarmningstid
Forvarmningstid = 2 s
S
S
S
Tryk på tasten FORVARMNINGSTID
Indtast værdien 2.0 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
1(4)
preheat (forvarmning)
ning).
.
2,0
0.000
PREHEAT
s
PRE-HEAT
Resultat: PREHEAT (FORVARMNING) = 2,0 i sektor 1.
Trådfremføringshastighed
Nu skal vi anvende en tilsatstråd, og eftersom vi skal svejse med kontinuerlig (ikke
pulseret) trådfremføring er det kun nødvendigt at indstille fremføringshastigheden for
parameteren impulstråd.
Impulstråd = 110 cm/min
S
S
S
Tryk på tasten TRÅDFREMFØRINGSHASTIGHED
Indtast værdien 110 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1(4)
0.000
continuous peak
wire feed (konti(konti
PEAK WIRE.
cm/min
nuerlig top-- trådsBACKGR. WIRE.
cm/min
fremføring).
CONT/
PEAK
WIRE
.
110
BACKGR
WRIE.
Resultat: PEAK WIRE FEED (TOP--TRÅDSFREMFØRING) = 110 cm/min i sektor 1.
Buespændingskontrol, (AVC)
Topspænding = 11,2 V
S
S
S
Tryk på tasten BUESPÆNDINGSKONTROL, (AVC)
.
Indtast værdien 11.2 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1(4 ) 0.000
continuous /peak
11,2
voltage (kontinuer(kontinuer
PEAK VOLTAGE
V
lig / topspænding).
BACKGR VOLTAGE
V
DELAY TIME
CONT/
PEAK
VOLT.
s
BACKGR
VOLT.
DELAY.
TIIME
Resultat: PEAK VOLTAGE (TOPSPÆNDING) = 11.2 V i sektor 1.
dpa8d1db
-- 37 --
DK
Baggrundsspænding = 10,9 V.
S
S
Indtast værdien 10.9 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
1(4 ) 0.000
background
voltage (bag(bag
1 PEAK VOLTAGE
grunds--spænBACKGR VOLTAGE
DELAY TIME
ding).
11,2 V
V
s
DELAY.
BACKGR
CONT/
PEAK
VOLT.
10,9
VOLT.
TIME
Resultat: BACKGR. VOLTAGE (BAGGRUNDSSPÆNDING) = 10.9 V i sektor 1.
Pendling
Nu skal vi lægge værdier til for pendling. Visse værdier er forindstillede og behøver
ikke at indskrives. Se forindstillede værdier på side NO TAG.
Pendlingshastighed = 8,0 mm
S
Tryk på tasten PENDLING
.
S
S
Indtast værdien 8.0 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1 (4 )
weaving speed
(pendlings (pendlingsWEAVE. AMPL.
hastighed).
WEAVE SPEED.
mm
mm/s
s
s
DWELL RIGHT
DWELL LEFT
WEAVE
AMPL
8.0
0.000
DWELL
RIGHT
WEAVE
SPEED
DWELL
LEFT
Resultat: WEAVING SPEED (PENDL. HAST) = 8,0 mm/s. De forindstillede værdier
vises også (sektor 1).
Sektor 2
Gå til sektor 2
S Indtast
dtast værdien
æ de 2
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR-tasten.
SECTOR
1
1
1
1
1(4)
WEAVE AMPL
WEAVE SPEED
DWELL RIGHT
DWELL LEFT
WEAVE
AMPL
2
1.010
WEAVE.
SPEED
5,0 mm
8,0 mm/s
1,0 s
1,0 s
DWELL
RIGHT
DWELL
LEFT
Resultat: Du er flyttet frem til sektor 2(4) med brydepunkt 0.250.
dpa8d1db
-- 38 --
DK
Slope
Nu skal vi ændre værdien på en slope--down i sektor 2. Sørg for, at det rette
parameterbillede vises i displayet.
Slope down = 3 s i stedet for 4 s.
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
S
S
Tryk på softkey continuous perak current (kontinuerlig topstrøm).
Indtast værdien 3
SECTOR
2(4)
0.250
med ciffertasterne.
3
S
Tryk på SLOPE
tasten.
2
1
1
1
.
PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
150 A
100 A
0,50 s
1,00 s
PEAK
TIME
4.0 s
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 150 A 3,0 s SLOPE i sektor 2.
6.5
Eksempel 1e
Vi ændrer i programmet ved at flytte brydepunktet i sektor 3 fra 0.500 til 0.750 och
lägga till en special pulsning og en sektor--slope til i sektor 2 og en i sektor 3.
Sektor 1
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
Brydepunkt
0.000
0.250
0.750
1.010
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
155
150
145
0
Svejsestrøm (baggrundsstrøm) (A)
100
100
100
100
Svejsestrøm (impulstid) (s)
0,5
0,5
0,5
0,5
Svejsestrøm (baggrundstid) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Specialpulsering
--
--
--
--
Slope up (s)
2
--
--
--
Slope down (s)
--
Sektor
slope
Sektor
slope
4
Forvarmning (s)
2
2
2
2
Rotation, (kont. fremad)( ‰)
250
250
250
250
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
5
--
--
--
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
--
--
--
7
Trådfremføring (kontinuerlig) (cm/min)
110
110
110
110
AVC, (impulsspænding) (V)
11,2
11,2
11,2
11,2
AVC, (baggrundsspænding)(V)
10,9
10,9
10,9
10,9
Pendl. (pendlingsampl) (mm)
5,0
5,0
5,0
5,0
Pendl. (pendlingshastighed) (mm/s)
8,0
8,0
8,0
8,0
Pendl. (endepositionstid højre) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Pendl.(endepositionstid venstre)(s)
1,0
1,0
1,0
1,0
dpa8d1db
-- 39 --
DK
Sektor 1
Gå tilbage til sektor 1
S Indtast værdien 1
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
2
1
1
1
2(4)
PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
1
0.250
150 A
100 A
0,50 s
1,00 s
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
3.0 s
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: Der er vendt tilbage til til sektor 1 med brydepunkt 0.000.
Specialpulsering (svejsestrøm)
Nu skal vi lægge en specialpulsering til. Sørg for, at det rette parameterbillede vises i
displayet.
S
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
special
p
pulsing
p
g
(
(specialpulsering).
i l l
i )
1
1
1
1
.
1(4)
0.000
PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
155 A
100 A
0,50 s
1,00 s
BACKGR
PEAK
TIME
CURR.
2.0 s
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: SPECIAL PULSING (SPECIALPULSERING) = sker gennem hele
programmet.
Sektor 2
Gå til sektor 2
S Indtast
dtast værdien
æ de 2
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR--tasten.
SECTOR
1(4)
2
0.000
1 PEAK CURRENT
1 BACKGR CURRENT
155 A
100 A
2.0 s
2.0 s
1 SPECIAL PULSING
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
Resultat: Du er flyttet frem til sektor 2.
dpa8d1db
-- 40 --
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
DK
Sektor slope
Nu skal vi lægge en sektor--slope til i sektor 2.
S
Tryk på softkey continuous peak current (kontinuerlig topstrøm).
S
Tryk på tasterne SHIFT
og SLOPE
SECTOR
2(4)
.
0.250
2 PEAK CURRENT
1 BACKGR CURRENT
150 A
100 A
2.0 s
2 SPECIAL PULSING
BACKGR
CONT/
PEAK
CURR.
PEAK
TIME
CURR.
BACKGR
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 150 A
SPEC.
PULS
i sektor 2.
Sektor 3
Gå til sektor 3
S Indtast
dtast værdien
æ de 3
med ciffertasterne.
S
Tryk på
SEKTOR-- tasten.
SECTOR
2(4)
3
0.250
2 PEAK CURRENT
1 BACKGR CURRENT
150 A
100 A
2.0 s
2 SPECIAL PULSING
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: Du er flyttet frem til sektor 3.
Brydepunkt
Brydepunkt = 0.750 i stedet for 0.500.
Når man skal ændre brydepunktet, gør man som følger:
S
Tryk på tasten SEKTOR
S
S
Indtast værdien 0.75 med ciffertasterne.
Tryk
y på S
SEKTOR-O
SECTOR
3(4)
0.500
tasten igen.
I cifferfeltet står der nu 0.500.
3 PEAK CURRENT
1 BACKGR CURRENT
0.75
145 A
100 A
2.0 s
3 SPECIAL PULSING
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
PEAK
TIME
Resultat: Det nye brydepunkt = 0.750 i sektor 3.
dpa8d1db
-- 41 --
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
DK
Sektor slope
Nu skal vi lægge en sektor--slope til i sektor 3.
S
Tryk på softkey continuous peak current (kontinuerlig topstrøm).
S
Tryk på tasterne SHIFT
og SLOPE
SECTOR
3(4)
.
0.750
3 PEAK CURRENT
1 BACKGR CURRENT
145 A
100 A
2.0 s
3 SPECIAL PULSING
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
PEAK
TIME
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 145 A
dpa8d1db
-- 42 --
BACKGR
TIME
.
SPEC.
PULS
DK
7
BIBLIOTEK
I biblioteket lagres forskellige svejseprogrammer, som er skabt i arbejdsarealet. Man
kan spare på 250 steder, afhængigt af programmernes størrelse.(Se også kapitlet
PC--KORT på side 47).
7.1
Hvorledes man lagrer et program
S
Skriv et program i arbejdsarealet.
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
S
S
Indtast programplads (f.eks 3) med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
LIBRARY
Page 1 (1)
store (lagre).
(NEXT)
PAGE
STORE
RECALL
3
PC-CARD
DELETE
PROG.
I cifferfeltet blinker STO.
Resultat: På programplads 3 er der et lagret program i biblioteket.
OBS! Hvis biblioteket er fuldt, når man gemmer, komprimeres biblioteket, hvilket
tager ca. 10 sekunder. Hvis der er plads til programmet, gemmes det. Hvis der ikke
er plads til programmet, vises fejlediteringskoden xxx.
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
7.2
for at komme tilbage til arbejdsarealet.
Hvorledes man genkalder programmer
OBS! Når man henter et program fra biblioteket, skal arbejdsarealet være tomt.
.
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
S
S
Indtast programplads (f.eks 3) med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
LIBRARY
Page 1 (1)
recall (tilbagekalde)
de).
3
3
(NEXT)
PAGE
STORE
I cifferfeltet blinker RCL.
dpa8d1dc
-- 43 --
RECALL
PC-CARD
DELETE
PROG.
DK
S Tryk på tasten HUKOMMELSE
for at komme tilbage til arbejdsarealet.
Resultat: Du har hentet en kopi af program nr. 3 fra biblioteket til arbejdsarealet.
7.3
Hvorledes man viser værktøjskoden
I biblioteket kan man også se, hvilken værktøjskode, som hører sammen med en
speciel programplads.
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
.
S
S
Indtast programplads (f.eks 3) med ciffertasterne.
Tryk
y på S
SHIFT-- og
LIBRARY
Page 1 (1)
HUKOMMELSE -tasten samtidigt.
samtidigt
3
3
(NEXT)
PAGE
STORE
RECALL
PC-CARD
DELETE
PROG.
Resultat: I displayet vises, hvilken værktøjskode (PRB , PRC 33--90 mm) som hører
sammen med programplads 3.
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
7.4
for at komme tilbage til arbejdsarealet.
Hvorledes man sletter programmer
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
.
S
S
Indtast programplads (f.eks 3) med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
LIBRARY
Page 1 (1)
delete program
(slet program)
program).
3
3
(NEXT)
PAGE
dpa8d1dc
STORE
-- 44 --
RECALL
PC-CARD
DELETE
PROG
DK
Følgende display vises:
S
Tryk på softkey yes
(ja).
LIBRARY
Page
DEL?
1 (1)
3
NO
YES
Resultat: Du har slettet programplads nr. 3 i biblioteket.
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
8
MANUEL MODE
8.1
Anvendelsesområde
for at komme tilbage til arbejdsarealet.
MANUEL MODE. Anvendes til at indstille elektroden i den rette stilling inden
svejsning, samt at kontrollere, at programmet i arbejdsarealet fungerer, som det skal.
Følgende svejseparametre kan ændres:
S
Gas
S
Trådfremføringshastighed
S
Rotationshastighed
S
Buespændingskontrol (AVC)
S
Pendling
OBS! Ved tryk på start i hvilken som helst manuel menu, foruden gasmenuen, køres
programmet i arbejdsarealet men uden lysbue.
8.2
S
Hvorledes man editerer
Tryk på tasten MANUEL MODE
dpa8d1dc
.
-- 45 --
DK
Ændre rotationshastigheden fremad
S
Tryk på tasten ROTATIONSHASTIGHED
.
MANUAL
ROTATION FORWARD
ROTATION BACKW.
ROTA-TION
FORW.
S
ROTA-TION
BACKW.
Tryk på softkey rotation forward (rotation fremad) og kør motoren ved at
trykke på PLUS--
eller MINUS--
tasten.
OBS! Trykker man på softkey rotation backward (rotation bagud) og trykker
på PLUS--tasten
eller
går rotationen fremad.
Indtast en værdi med ciffertasterne og tryk på softkey rotation forward
(rotation fremad) (rotationen standser efter 1 omdrejning).
Når man vender tilbage til arbejdsarealet, vil programmet at starte fra den justerede
stilling.
S
MANUAL
ROTATION FORWARD
ROTATION BACKW.
ROTA-TION
FORW.
ROTA-TION
BACKW.
Resultat: Programmet starter, men uden lysbue (dvs. strømværdien = 0).
Samme fremgangsmåde benyttes til at ændre værdien på trådfremføringshastighed ,
bågspänning samt pendlingsparametern.
For gasparameteren gælder følgende:
S
Tryk på softkey weld gas (svejsegas) for at åbne gasventilen,
S Tryk igen på softkey weld gas (svejsegas) for at lukke for gasventilen
Fra denne stilling kan man starte et svejseaggregat (med lysbue) ved at:
S Tryk på tasten START
.
Dette er den eneste svejseparameter, man kan starte en svejsesekvens fra.
dpa8d1dc
-- 46 --
DK
På infolinjen
j står det welding
g
(svejsning)
(svejsning).
MANUAL
WELDING
WELD
GAS
ROOT
GAS
START
GAS
Automatisk kommer man tilbage til arbejdsarealet.
9
PC--KORT
9.1
Anvendelsesområde
PC--kortet anvendes for at lagre alle svejseprogrammer, som er i biblioteket og gøre
det muligt at kopiere svejseprogrammer mellem forskellige indstillingsenheder.
9.2
Hvorledes man installerer
S
Åbn lugen på indstillingsenhedens venstre gavl.
S
Skub PC--kortet ind i kortlæseren, så låsebøjlen snappes
fast.
S
Luk lugen.
9.3
S
Hvorledes man genkalder programmer
Tryk på tasten HUKOMMELSE
.
Obs! Når man tilbagekalder programmer fra PC--kortet, slettes automatisk alle
programmer i biblioteket. Hvis man vil have beholde programmerne fra biblioteket,
skal de først lagres på et andet PC--kort.
S
S
Tryk på softkey PC-- card (PC-- kort).
Tryk
y på so
softkey
t ey
PC--CARD
recall ((tilbagekalg
d )
de).
STORE
RECALL
QUIT
DELETE
CARD
Efter et lille stykke tid vises en popup--menu, som bekræfter foranstaltningen.
dpa8d1dc
-- 47 --
DK
PC--CARD
RECALLED WELD DATA
SET FROM PC--CARD
LAGRA
ÅTER-KALLA
AVBRYT
RADERA
KORT
Resultat: Alle programmer, som er lagret på PC--kortet, er nu kopierede og lagrede i
biblioteket.
S
Tryk på softkey quit (afbryd) for at komme tilbage til biblioteket.
9.4
Hvorledes man lagrer et program
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
.
S
Tryk på softkey PC-- card (PC-- kort).
Obs! Når man lagrer program på PC--kortet, slettes automatisk alle
programmer, som er på PC--kortet.
S
Tryk
y på so
softkey
t ey
store (lagre).
( g )
PC--CARD
STORE
RECALL
QUIT
DELETE
CARD
Efter et lille stykke tid vises en popup--menu, som bekræfter foranstaltningen.
PC--CARD
STORED WELD DATA
SET IN PC--CARD
STORE
RECALL
QUIT
DELETE
CARD
Resultat: Alle programmer, som er lagret i biblioteket, er nu kopierede og lagrede på
PC--kortet.
S
Tryk på softkey quit (afbryd) for at komme tilbage til biblioteket.
dpa8d1dc
-- 48 --
DK
9.5
Hvorledes man sletter programmer
S
Tryk på tasten HUKOMMELSE
.
S
S
Tryk på softkey PC-- card PC-- kort.
Tryk på softkey
PC--CARD
delete card ((slette
k t)
kort).
STORE
RECALL
QUIT
DELETE
CARD
Efter et lille stykke tid vises en popup--menu, som bekræfter foranstaltningen.
PC--CARD
DELETED WELD DATA
SET IN PC--CARD
STORE
RECALL
QUIT
DELETE
CARD
Resultat: Du har slettet alle programmer på PC--kortet.
S
Tryk på softkey quit (afbryd) for at komme tilbage til biblioteket.
9.6
Hvorledes man tager PC--kortet ud
S
Åbn lugen på indstillingsenhedens venstre side.
S
Tryk på den sorte lille tast til højre for PC--kortet.
S
Træk PC--kortet ud af kortlæseren.
S
Luk lugen.
10
FEJLKODER
10.1
Fejlhåndtering
Fejlhåndteringskoder anvendes til at påvise, at der er opstået en fejl i
svejseprocessen. Det angives i displayet ved hjælp af en popup--menu, som vises i
2,5 sekunder. Derefter vises et udråbstegn
i øverste venstre hjørne af displayet.
Fejlhåndteringskoder lagres i en såkaldt fejllog og kan aflæses bagefter.
dpa8d1dc
-- 49 --
DK
SECTOR
3(4)
0.500
3 TOPPSTRÖM
ERROR12
1 BAKGR STRÖM
IN WELD DATA UNIT
150 A
100 A
3 SPECIALPULSING
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: En fejl er opstået i svejsedataenheden (indstillingsenheden).
Hvorledes man aflæser fejlloggen
S
S
.
Tryk på tasten TILLÆG
Tryk på softkey
error log (fejllog).
AUXILIARY FUNCTIONS
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UJPGRADE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT
WARE
UPGR.
SOFT----
WARE
KEY
Resultat: Du er kommet ind i fejlloggen.
OBS!
forsvinder fra displayet direkte, når man går ind i denne menu.
I displayet ses følgende:
1. Hvilket nummer fejlen har.
2. Hvornår fejlen er opstået (Dato, Klokkeslæt).
3. Hvor fejlen er opstået.
4. Hvilken fejlkode.
For at få mere information om fejlen, gør man sådan:
S
S
Indtast f.eks fejlnr. 2 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey view
e
ERROR LOG Page 1(2 )
error number (vis
(
f jl
fejlnummer).
)
2
Error No"
Date
Tim
Unit
1"
2"
3"
971007
971007
971007
13:07.03
13:07.50
14:56.07
PSOURCE
CBOX
ROT/WIRE
1
18
2
QUIT
DELETE
(NEXT)
PAGE
PREV
PAGE
VIEW
ERROR
NO.
Error
ALL
Resultat: Information om fejlkode 18 vises, CBOX (svejsedataenheden i
indstillingsenheden) har mistet kontakten med svejsestrømkilden.
dpa8d1dc
-- 50 --
DK
En mere udførlig beskrivelse af fejlen samt foranstaltning vises i tabellen for
fejlhåndteringskoder, se side 52.
Hvorledes man sletter fejlloggen
S Tryk på softkey
delete error ((slette
fejl).
Error 18:
ERROR LOG -- VIEW MESSAGE 1
" Lost contact with power source
Unit:
CBOX
Date: 971007
Time: 13:07,50
QUIT
DELETE
ERROR
Resultat: Fejlkoden forsvinder fra displayet.
Hvis man vil have fuldstændig kontrol over hvilke fejl, som sker i en periode, skal
man ikke slette fejlen. Op til 100 stk. fejlnumre kan lagres i indstillingsenheden.
Oversigt fejlhåndteringskoder
Kode Beskrivelse
CBOX
ROT/WIRE
WEAVE/AVC
PSOURCE
x
x
x
x
x
x
x
x
1
2
3
EPROM
RAM
Ekstern RAM (skrive, læse)
4
5
Fremføringsspænding 5V
Høj ensrettet mellemspænding
x
x
6
7
8
Høj temperatur
Høj primærstrøm
Fremføringsspænding 1*
x
x
x
x
9
Fremføringsspænding 2*
x
x
10
Fremføringsspænding 3*
x
11
Strømservo / Trådhastighedsservo
x
12
13
Kommunikationsfejl (advarsel)
Servo 1
x
14
Kommunikationsfejl (busoff)
x
15
Mistede meddelelser
x
16
Servo 2
17
18
Mistet kontakten med motorenheden.
Mistet kontakten med svejsestrømkilden.
x
x
19
20
Hukommelsesfejl i batterifødet datahukommelse
Ikke--tilladte indstillingsværdier
x
x
21
22
23
Strømgrænse 1
Spild i senderbuffer
Spild i modtagerbuffer
x
x
25
Inkompatible svejsedataformater
x
26
Watch dog
x
27
Strømgrænse 2
x
dpa8d1dc
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 51 --
x
DK
Kode Beskrivelse
CBOX
ROT/WIRE
WEAVE/AVC
PSOURCE
x
x
x
28
29
30
Spild i stakken
Ingen vandgennemstrømning
Mistet kontakten med TIG--kortet
x
31
32
Intet svar fra displayenheden
Ingen gasgennemstrømning
x
x
x
Enhed
Fremførings-spænding 1*
CBOX
+3V
ROT/WIRE
WEAVE/AVC
+15V
+ 60V
+15VC
--15V
PSOURCE
CBOX
Fremførings-spænding 2*
Fremførings-spænding 3*
+15VB
= Printkort i indstillingsenheden
ROT/WIRE = Printkort for styring af rotations-- og trådfremføringsmotorer
WEAVE/AVC
= Printkort for styring af pendling og AVC--motorer
PSOURCE = Printkort for styring af svejsestrømkilde
Fejlhåndteringskoder
Ko- Beskrivelse
de
1
Programhukommelsesfejl (EPROM)
Årsag: Programhukommelsen har “mistet“ en værdi. D.v.s værdien i en vis hukommelsesposition stemmer ikke længere med den oprindelige. Ingen funktioner spærres af denne fejl.
Foranstaltning: Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes
servicetekniker.
2
Fejl i mikroprocessorens RAM
Årsag: Mikroprocessoren kan ikke skrive/læse en vis hukommelsesposition i sin interne
hukommelse.
Ingen funktioner spærres af denne fejl.
Foranstaltning: Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes
servicetekniker.
3
Fejl i ekstern RAM
Årsag: Mikroprocessoren kan ikke skrive/læse en vis hukommelsesposition i sin interne hukommelse.
Ingen funktioner spærres af denne fejl.
Foranstaltning: Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes
servicetekniker.
4
Spændingsfald i 5 V fremføringsspænding
Årsag: Fremføringsspændingen er for lav.
Mikroprocessoren ophører med al normal virksomhed, mens den venter på slukning.
Foranstaltning: Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes
servicetekniker.
5
Ensrettet mellemspænding uden for grænseværdien
Årsag: Spændingen er for høj eller for lav. For høj spænding kan skyldes kraftige transienter
på nettet eller svagt net (høj induktans i nettet). Svejsestrømkilden slukkes automatisk.
Foranstaltning: Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes
servicetekniker.
dpa8d1dc
-- 52 --
DK
6
Høj temperatur
Årsag: Temperaturvagten udløst.
Svejsestrømkilden slukkes automatisk, og kan ikke kobles til, før temperaturvagten har slået
til igen.
Foranstaltning: Kontroller, at køleluftindtaget / udslippet ikke er tilstoppet eller snavset til.
Kontroller, at mærkedata ikke overskrides i arbejdscyklusen.
7
Høj primærstrøm
Årsag: Svejsestrømkilden får for høj strøm.
Svejsestrømkilden slukkes automatisk og holdes spærret permanent.
Foranstaltning: Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes
servicetekniker.
8
Lav batterispænding, svejsedatakort (indstillingsenheden)
Årsag: For lav batterispænding.
Ingen funktioner spærres af denne fejl.
Foranstaltning: Lagre en backup på et PC--kort og tilkalde servicetekniker.
8
Fremføringsspænding +15VC, printkort (svejsestrømkilde)
Årsag: For høj eller for lav spænding.
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
8
Fremføringsspænding +15V, motorkort
(rotation/tråd)(pendl/AVC)
Årsag: For lav spænding.
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
9
Fremføringsspænding --15V, printkort (svejsestrømkilde)
Årsag: Spændingen er for høj eller for lav.
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
9
Fremføringsspænding +60V, motorkort
(rotation/tråd)(pendl/AVC)
Årsag: For lav spænding.
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
10
Fremføringsspænding +15VB, printkort (svejsestrømkilde)
Årsag: Spændingen er for høj eller for lav.
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
11
Fejlagtig strøm, printkort (svejsestrømkilde)
Årsag: Svejsestrømkilden kan ikke holde den strøm, som processoren beordrer.
Ingen funktioner spærres af denne fejl.
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
12
Kommunikationsfejl (advarsel)
Årsag: CAN--kredsens fejltæller har en for høj værdi, og kontakten med indstillingsenheden
kan brydes.
Dette kan ske ved en midlertidig for høj belastning.
13
Fejlagtig rotationshastighed
Årsag: Kan ikke holde den hastighed, som computeren beordrer.
Svejsningen afbrydes.
Foranstaltning: Kontrollér kablerne. Er fejlen ikke væk, tilkaldes servicetekniker.
14
Kommunikationsfejl
Årsag: CAN--kredsens fejltæller har en for høj værdi, svejseprocessen stoppes. Dette kan
ske ved en midlertidig for høj belastning.
Foranstaltning: Kontrollér svejseprogramshåndteringen under svejsning. Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes servicetekniker.
15
Mistede meddelelser
Årsag: En meddelelse er skrevet over en anden meddelelse. Ofte forekommende tasttrykninger på indstillingsenheden under pågående svejsning kan give denne fejl. Svejseprocessen
stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér svejseprogramshåndteringen under svejsning. Spændingsfrakobling kræves for tilbagestilling. Er fejlen ikke væk, tilkaldes servicetekniker.
dpa8d1dc
-- 53 --
DK
16
Fejlagtig trådfremførings--/ pendlingshastighed
Årsag: Kan ikke holde den hastighed, som processoren beordrer.
Foranstaltning: Kontrollér kablerne.
17
Mistet kontakten
Årsag: Indstillingsenheden har mistet kontakten med en eller begge motorenheder. Pågående
aktivitet stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér kablerne. Er fejlen ikke væk, tilkaldes servicetekniker.
18
Mistet kontakten
Årsag: Indstillingsenheden har mistet kontakten med svejsestrømkilden. Pågående aktivitet
stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér kablerne. Er fejlen ikke væk, tilkaldes servicetekniker.
19
Hukommelsesfejl i datahukommelse (RAM)
Årsag: Kan ske ved en programopgradering.
Foranstaltning: Kobl netspændingen til og en automatisk nulstilling sker.
20
Ikke--tilladte indstillingsværdier lagrede (RAM)
Årsag: Ikke--tilladte værdier er fundet ved starten. Kan indtræffe ved en programopgradering.
Sletter alle data, som er i indstillingsenheden.
Foranstaltning: Kobl netspændingen til og en automatisk nulstilling sker.
21
Strømgrænse 1
Årsag: Motor overbelastet for rotation eller pendling.
Foranstaltning: Kontrollér svejseværktøjet og dets kabler.
22
Spild i senderbuffer
Årsag: Senderbufferen er blevet overfyldt. Pågående aktivitet stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér svejseprogramshåndteringen under svejsning.
23
Spild i modtagerbuffer
Årsag: CAN--meddelelser tages imod i højere takt end svejsedatakortet har kapacitet til. Pågående aktivitet stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér svejseprogramshåndteringen under svejsning.
25
Inkompatibelt svejsedataformat
Årsag: Prøvet at lagre svejsedata på et PC--kort. PC--kortet har et andet dataformat end svejsedatahukommelsen.
Foranstaltning: Anvend et andet PC--kort.
26
Watchdog
Årsag: Noget har forhindret processoren i at udføre sine normale opgaver i programmet.
Ingen funktioner spærres af denne fejl.
Foranstaltning: Kontrollér svejseprogramshåndteringen under svejsning.
27
Strømgrænse 2
Årsag: Motor overbelastet for WEAVE/AVC, ROT/WIRE
Foranstaltning: Kontrollér svejseværktøjet.
28
Spill i stacken
Årsag: Den interne hukommelse er blevet overfyldt. Fejlen kan forårsages af unormal arbejdsbelastning på processoren.
Foranstaltning: Kontrollér svejseprogramshåndteringen under svejsning.
29
Ingen vandgennemstrømning
Årsag: Kølevandgennemstrømningen er under 0,7 l/min. Pågående aktivitet stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér kølevandskreds og pump.
30
Mistet kontakten med TIG--kortet
Årsag: Indstillingsenheden har mistet kontakten med TIG--kortet.
Pågående aktivitet stoppes.
Foranstaltning: Kontrollér kablerne. Er fejlen ikke væk, tilkaldes servicetekniker.
dpa8d1dc
-- 54 --
DK
31
Intet svar fra displayenheden
Årsag: Mikroprocessorn får ingen kvittering fra displaykortet
Foranstaltning: Tilkald servicetekniker.
32
Ingen gasgennemstrømning
Årsag: Gasgennemstrømningen er under 6 l/min.
Foranstaltning: Kontrollér gasventil, slanger og koblinger.
10.2
Fejlediteringskoder
Fejlediteringskoder er fejlkoder, som vises i cifferfeltet ved en fejlagtig tasttrykning.
Fejlkodenummeret begynder altid med dette tegn: p
Kod
13
Årsag
Programfejl.
110 Arbejdsarealet ikke tomt ved tilbagekaldelse af programmer fra biblioteket.
111
Programnummer er ikke i biblioteket
131 Ikke--tilladt tasttrykning under svejsning.
132 Ikke--tilladt tasttrykning under svejsning med specialpulsering
133 Tilladt kun under svejsning
134 PC--kort mangler
135 PC--kortet er ikke af godkendt model for svejsestrømkilden (LTP 450)
136 Forkert programversion på PC--kortet.
160 Arbejdsarealet fuldt.
163 Værdien i cifferfeltet kan ikke tolkes af indstillingsenheden
176 Svejseprogrammet ikke godkendt for svejsning.
177 Start af svejsning er ikke tilladt i denne programstilling i indstillingsenheden.
178 En genstart fungerer ikke, skal forudgås af et stop.
198 Svejsestart forbudt, når motorer er aktiverede i manuelt program.
199 Svejsestart forbudt under aktivitet i biblioteket.
204 En sektorværdi kan ikke ændres til at ligge før foregående sektor eller efter efterfølgende sektor.
205 En tast er trykket ind ved start af værktøj.
206 Værktøjskode for tilsluttet værktøj mangler.
207 Ikke godkendt værktøjskode.
212 Ikke aktiveret softkey.
213 Slettestatus: Tast ikke tilladt.
221 Tasten er ikke defineret i denne tilstand.
222 Ved start: Kun værktøjskode tilladt.
223 Slettetilstand: Tast ikke defineret
229 Korrektionsstatus: Denne tasttrykning ikke tilladt.
233 Ønsket slope--funktion: Parameteren er tom eller udefineret.
252 Værktøjskoden for tilsluttet værktøj overensstemmer ikke med værktøjskoden i svejseprogrammet, som ligger i arbejdsarealet.
dpa8d1dc
-- 55 --
DK
11
VIS AKTUELLE PARAMETERVÆRDIER
11.1
Anvendelsesområde
Med denne funktion kan man under pågående svejsning se opmålte værdier for
forskellige svejseparametre. Værdierne opdateres hvert 0,5 sekund.
Følgende parametergrupper kan vise aktuelle parameterværdier:
Svejsestrøm
Trådfremføringshastighed
Rotationshastighed
Gas
Buespændingskontrol (AVC)
Pendling
11.2
S
S
Hvorledes man viser aktuelle parameterværdier
Tryk på tasten TILLÆG
Tryk på softkey
show parameter
(vis parameter).
for at komme ind i tillægsfunktionerne.
AUXILIARY FUNCTIONS
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPGRADE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT-WARE
UPGR.
SOFT
WARE
KEY
Resultat: SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES (VIS AKTUELLE PARAMETERVÆRDIER) bliver markeret, og du har aktiveret show actual parameter values (vis
aktuelle parameterværdier).
S
Tryk på tasten START
for at starte programmet.
S
Tryk på ønsket parametertast.
I displayet vises nu aktuelle parameterværdier.
12
PROGRAMOPGRADERING
12.1
Anvendelsesområde
Med denne funktion kan man opgradere (udskifte) programmer i svejseudrustningens forskellige enheder (printkort) med ny software fra et PC--kort.
Med unit (enhed) menes et printkort med software, som kan opgraderes.
dpa8d1dc
-- 56 --
DK
12.2
Menuforklaring
SOFTWARE UPGRADE
Unit
Curr.ver
SYSTEM VERSION.
BOOT SOFTWARE
j POWER SOURCE
j ROT/WIRE UNIT
j WEAVE/AVCUNIT
j WELD DATA UNIT
NEXT
#
PC--card
1.00B
1,12
2.00
----
1.00
?
0.00
0,00
QUIT
j
j
UP-GRADE
Curr--ver
Beskriver hvilken programversion, som er aktiv i denne enhed.
PC--card
Beskriver hvilken programversion af denne enhed, som er lagret
på PC--kortet.
?
Der er en enhed, men computeren ved ikke, hvilken version det
er.
--
Der er ikke noget program for denne enhed på PC--kortet.
SYSTEMVERSION
Angiver, hvilken programsæt, der er lagret på PC--kortet. En programsæt kan bestå af 1-- 4 stk. programmer (1 for hver enhed).
BOOT SOFTWARE
Program for opgraderingshåndtering.
POWER SOURCE
Printkort for styring af svejsestrømkilden.
ROT/WIRE UNIT
Printkort for styring af rotations-- og trådfremføringsmotorer.
WEAVE/AVC UNIT
Printkort for styring af pendling og AVC--motorer.
WELD DATA UNIT
Printkort i indstillingsenheden.
12.3
Hvorledes man opgraderer
Ved en opgradering af indstillingsenheden slettes alle svejsedata. Glem
ikke at lagre alle svejsedata på et PC-- kort først.
For at opgradere enheden ROT/WIRE (ROT/TRÅD) ,WEAVE/AVC (PENDL/AVC), WELD
DATA (SVEJSEDATA) (indstillingsenheden) gør på samme måde som for enheden
POWER SOURCE (STRØMKILDE).
Opgradering af enheden strømkilde
Sørg for, at netspændingen til svejsestrømkilden ikke frakobles under
pågående opgradering.
S
Indsæt PC--kortet med opgraderingsprogram.
S
Tryk på tasten TILLÆG
dpa8d1dc
for at komme ind i tillægsfunktionerne.
-- 57 --
DK
S
Tryk på softkey
software upgrade
(program-- opgradering).
AUXILIARY FUNCTIONS
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPGRADE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT
WARE
UPGR.
SOFT--
WARE
KEY
Resultat: Du er kommet ind i menuen software upgrade (programopgradering).
I dette eksempel består PC--kortets programsæt kun af et opgraderingsprogram for
enheden strømkilde.
Følgende display vises.
S
Tryk på softkey next
(næste) indtil man
kommer til
“strømkilde“.
SOFTWARE UPGRADE
Unit
SYSTEM VERSION.
BOOT SOFTWARE
j POWER SOURCE
j ROT/WIRE UNIT
j WEAVE/AVC UNIT
j WELD DATA UNIT
NEXT
#
S
Curr.ver
PC--card
1.00B
1,12
2.00
----
1.00
?
0.00
0,00
QUIT
j
j
UP-GRADE
Tryk på den anden softkey for at vælge enheden strømkilde (bliver markeret).
Er der yderligere enheder, som skal opgraderes, vælger man dem på samme
måde.
S
Ved igen at trykke på den anden softkey, fortryder man markeret valg
(markeringen forsvinder).
Tryk på softkey
SOFTWARE UPGRADE
upgrade (opgrad(opgrad
Unit
Curr.ver PC--card
ere)
ere).
SYSTEM VERSION.
BOOT SOFTWARE.
j POWER SOURCE
j ROT/WIRE UNIT
j WEAVE/AVC UNIT
j WELD DATA UNIT
NEXT
#
dpa8d1dc
j
j
-- 58 --
1,00B
1,12
2.00
----
1.00
?
0.00
0,00
QUIT
UP
GRADE
DK
Et dialogfelt vises i displayet:
S
Tryk på softkey yes
(ja) for at opgradere
opgradere.
SOFTWARE UPGRADE
THE SOFTWARE UPGRADING CAN
TAKE UP TO 5 MIN/UNIT AND.
CANNOT BE INTERRUPTED!
DO YOU STILL WANT TO DO IT ?
YES
NO
Følgende dialogfelt vises i displayet under pågående opgradering:
SOFTWARE UPGRADE
DO NOT SWITCH OF THE EQUIPMENT
DURING THIS PROCESS!!
UPPGRADERAR POWER SOURCE.....
23% completed
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Når opgraderingen er færdig, vises følgende i displayet:
SOFTWARE UPGRADE
SUCCESSFUL UPGRADE!
YOU MAY NOW RESTART THE EQUIPMENT !
Resultat: Du har opgraderet enheden strømkilde til programversion 2.00.
For at kunne anvende svejseudrustningen skal svejsestrømkilden genstartes ved at:
S
Dreje omkobleren for netspænding på svejsestrømkilden til stilling 0.
S
Dreje omkobleren for netspænding til stilling 1.
dpa8d1dc
-- 59 --
DK
12.4
Foranstaltning ved mislykket opgradering af enhederne i
svejsestrømkilden
Programopgraderingen kan mislykkes, f.eks hvis netspændingen til svejsestrømkilden afbrydes under pågående opgradering.
Mislykket opgradering af enhed: power source (strømkilde), rot/wire
(rotation/tråd) , weave/AVC (pendl/AVC).
Ved en mislykket programopgradering, vises følgende dialogfelt i displayet:
SOFTWARE UPGRADE
UPGRADING PROCESS FAILED!: 6
UNIT: 2!
Gør en ny opgradering ved at:
S
Dreje omkobleren for netspænding på svejsestrømkilden til stilling 0.
S
Holde den fjerde af de fem softkeys på indstillingsenheden inde og dreje
omkobleren for netspænding til stilling 1.
Hold softkey’en inde, indtil der høres en dobbelt pibelyd.
Svejsestrømkilden starter igen med enhederne strømkilde, rot/tråd , pendl/AVC i
en programopgraderingsstilling, som muliggør at en ny opgradering kan gøres.
Indstillingsenheden viser displayet for opgraderingsmenuen.
Gentag programproceduren igen, “Hvorledes man opgraderer“ se side 57 .
12.5
Foranstaltning ved mislykket opgradering af
indstillingsenheden
Programopgraderingen kan f.eks. mislykkes, hvis netspændingen til svejsestrømkilden afbrydes under pågående opgradering.
Skulle dette ske i de første femten sekunder, skal man tilkalde ESAB’s
servicetekniker.
Gør en ny opgradering ved at:
S
Dreje omkobleren for netspænding til stilling 0.
S
Indsæt PC--kortet med opgraderingsprogrammet for indstillingsenheden.
S
Hold den femte af de fem softkeys inde samtidigt med at du drejer omkobleren
for netspænding til stilling 1.
dpa8d1dc
-- 60 --
DK
Hold softkey’en inde, indtil der høres en dobbelt pibelyd.
Under opgraderingen af indstillingsenheden er displayet blankt, og når
opgraderingen er klar, starter indstillingsenheden på normal måde.
Opgraderingen tager ca. 5 minutter.
OBS! Sluk ikke for svejsestrømkilden under opgraderingen.
Hvis det stadigvæk ikke fungerer, tilkaldes serviceteknikeren.
13
SOFTWARELÅS
13.1
Generelt
Softwarelåsen er beregnet til at låse visse funktioner, såsom at ændre
indstillingsdata i et svejseprogram, lagre programmer i biblioteket, lagre programmer
på pc--kort og at forhindre adgang til ”tillægsfunktionerne“.
13.2
S
S
Hvorledes man låser indstillingsenheden
Tryk på tasten TILLÆG
Tryk på softkey
software key
(softwarelås).
for at komme ind i tillægsfunktionerne.
AUXILIARY FUNCTIONS
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
ASHWO ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPGRADE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT-WARE
UPGR.
SOFT-WARE-KEY
Resultat: Du er kommet ind i menuen software key (softwarelås).
S
Indtast 4 cifre med ciffertasterne for at angive koden.
dpa8d1dc
-- 61 --
DK
S
Tryk på softkey
enter.
SOFTWARE KEY
1234
KEY CODE (4 NUMBERS):
THE CONTROLBOX IS UNLOCKED!
LOCK
UN--
LOCK
LIMITS
QUIT
ENTER
Følgende display vises:
S
Tryk
y på so
softkey
t ey lock
oc
((lås).
å )
SOFTWARE KEY
KEY CODE (4 NUMBERS): 1234
THE CONTROLBOX IS UNLOCKED!
LOCK
UN--
LOCK
LIMITS
QUIT
ENTER
Resultat: Indstillingsenheden er låst.
S
Tryk på tasten
13.3
for at vende tilbage til arbejdsarealet.
Hvorledes man låser op indstillingsenheden
S Tryk på tasten TILLÆG
Følgende display vises:
S
.
Indtast
dtast det rette
ette
kodnr. med ciffertast
terne
(f k 1234).
(f.eks.
1234)
THE CONTROLBOX IS LOCKED!
KEY CODE (4 NUMBERS):
.
ENTER
For hvert kodeciffer, som man indtaster, får man : som kvittering på at cifret er
taget imod.
S Tryk på softkey enter.
Resultat: Indstillingsenheden er ulåst, og du er kommet til menuen “tillægs-funktioner”.
dpa8d1dc
-- 62 --
DK
13.4
S
S
Hvorledes man ændrer koden
Indtast 4 nye cifre med ciffertasterne for at angive en ny kode.
Tryk på softkey
SOFTWARE KEY
1111
enter.
KEY CODE (4 NUMBERS): 1234
THE CONTROLBOX IS UNLOCKED!
LOCK
UN--
LOCK
LIMITS
QUIT
ENTER
Følgende display vises:
S
Tryk
y på so
softkey
t ey lock
oc
((lås).
)
SOFTWARE KEY
KEY CODE (4 NUMBERS): 1111
THE CONTROLBOX IS UNLOCKED!
LOCK
UN--
LOCK
LIMITS
QUIT
ENTER
Resultat: Indstillingsenheden har en ny kode og er låst.
S
Tryk på tasten
13.5
for at vende tilbage til arbejdsarealet.
Glemt koden?
Hvis man glemt koden, skal man ringe til ESABs nærmeste servicetekniker.
13.6
Hvorledes man angiver grænseværdier
På følgende svejseparametre kan man angive grænseværdier i procent,
maks.10% af indstillet værdi:
STRØM
Topstrøm og baggrundsstrøm
ROTATION
Rotation fremad, rotation bagud, pulseret rotation fremad eller pulseret rotation
bagud
TRÅDFREMFØRING
Trådfremføringshastighed ved topstrøm og trådfremføringshastighed ved
baggrundsstrøm
dpa8d1dc
-- 63 --
DK
POSITION
Brydepunkt
PENDLING HAST
Pendlingshastighed
PENDLING AMPL.
Pendlingsamplitude
AVC SPÆNDING
Topspænding og baggrundsspænding
STRØMTID
Impulstid og baggrundstid
For at angive grænseværdier skal man først have gjort et program i arbejdsarealet.
S
S
Tryk på tasten TILLÆG
Tryk på softkey
software key
(softwarelås).
for at komme ind i tillægsfunktionerne.
AUXILIARY FUNCTIONS
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPGRADE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
ERROR
LOG
SHOW
PARA-METER
SOFT-WARE
UPGR.
SOFT-WARE
KEY
Følgende display vises:
S
Tryk
y på so
softkey
t ey
limits (græns).
(g
)
SOFTWARE KEY
KEY CODE (4 NUMERS):
THE CONTROLBOX IS UNLOCKED!
LOCK
UN--
LOCK
LIMITS
QUIT
ENTER
Resultat: Du er kommet ind i menuen software key limit values (softwarelås
grænseværdier).
dpa8d1dc
-- 64 --
DK
Følgende display vises:
S
Tryk på softkey next
((næste)) for at flytte
y
til ønsket parameter.
parameter
SOFTWARE KEY LIMITS
+/--
+/--
CURRENT:
0%
CURRENT TIME
ROTATION:
0%
WEAVING AMPL:
0%
WIRE FEED:
0%
WEAVING SPEED.
0%
POSITION:
0%
AVC VOLTAGE
0%
NEXT
--
.
+
QUIT
0%
ENTER
S
Tryk på softkey -- eller + for at angive grænseværdier i procent, maks. ¦10% af
indstillet værdi.
S
Når dine indstillinger er klare, tryk på softkey enter (et pib høres) for at lagre
indstillingerne.
S Tryk på softkey quit (afbryd).
Følgende display vises:
S
Tryk
y på so
softkey
t ey lock
oc
((lås!).
)
SOFTWARE KEY
KEY CODE (4 NUMBERS):
THE CONTROLBOX IS UNLOCKED!
LOCK
UN--
LOCK
LIMITS
QUIT
ENTER
Resultat: Indstillingsenheden er låst med indstillede grænseværdier.
OBS! Næste gang man går ind i menuen software key limit values (softwarelås
grænseværdier), er værdierne 0% igen. Nye grænseværdier regnes ud, når man
har trykket på softkey enter.
S
Tryk på tasten
dpa8d1dc
for at vende tilbage til arbejdsarealet.
-- 65 --
DK
14
NOTESBOGEN
14.1
Anvendelsesområde
Notesbogen anvendes til at indskrive noteringer om bl.a:
S
MATERIALE, RØRYDERDIAMETER, VÆGTYKKELSE, LØBENUMMER
S
STARTPUNKT, SVEØSETID
S
ELEKTRODEDIAMETER, ELEKTRODEUDSTIK, ELEKTRODEVINKEL
S
AFSTAND: ELEKTRODE--TRÅD, ELEKTRODE--ARBEØDSEMNE
S
TRÅDTYPE, TRÅDDIAMETER, ELEKTRODEKVALITET
S
SVEJSEGAS
S
RODGAS
S STARTGAS
Alle notater lagres med det pågældende svejseprogram i biblioteket.
14.2
S
Hvorledes man indskriver data
Tryk på tasterne SHIFT
og SØGE
for at komme til notesbogen.
NOTE BOOK
Page
1(8)
MATERIAL
TUBE DIAMETER
WALL THICKNESS
RUN NUMBER
(NEXT)
PAGE
14.3
TUBE
DIAM.
MATER.
WALL
THICKN
RUN NO
Eksempel 2a
Vi viser et eksempel på, hvilke noteringer man kan indskrive i notesbogen.
Welding
parameter
Svejse-parameter
Forklaring
Værdi
Material
Materiale
SIS--betegnelse for rustfrit stål
2333
Tube diameter
Røryder-diameter
Rørets yderdiameter
60 mm
Wall thickness
Vægtykkelse Rørets godstykkelse
Run number
Løbe-nummer
Hvilket fugenummer det er.
2
Start point
Startpunkt
Hvor startpunktet er på røret.
Klokken 3
Weld time
Svejsetid
Hvor lang tid det tager at svejse et svejseprogram.
1 h 20 min 30 s
dpa8d1dc
-- 66 --
3 mm
DK
Electrode
diameter
Elektrodediameter
Wolframelektrodens diameter.
Electrode
stick--out
Elektrodeudstik
Hvor langt wolframelektroden stikker ud fra elekt- 5 mm
rodeholderen.
Electrode
angle
Elektrodevinkel
Hvilken vinkel wolframelektroden har i forhold til
røret.
30 5
Distance:
Electrode-wire
Afstand:
Elektrode-tråd
Afstanden mellem wolframelektroden og tilsatstråden.
5 mm
Distatnce
ELectrode-workpiece
Afstand:
Afstanden mellem wolframelektroden og arbejdElektrode-semnet (røret).
arbejdsemne
Wire Type
Trådtype
Hvilken tilsatstråd man anvender.
OK 12.51
Wire dimension
Tråd-diameter
Tilsatstrådsdiameter.
0.8 mm
Electrode ty- Elektrode-pe
kvalitet
Wolframelektrodens tilsats af thorium og lantan.
2% Th, 2% La
Weld gas
Svejsegas
Hvad svejsegassen består af i Argon,
Helium, Brint og Kvælstof
100 % Ar
Root gas
Rodgas
Hvad rodgassen består af i Argon,
Helium, Brint og Kvælstof.
100 % Ar
Start gas
Startgas
Hvad startgassen består af i Argon,
Helium, Brint og Kvælstof.
100 % He
1,6 mm
5 mm
Materiale = 2333
S
S
Indtast 2333 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
NOTE BOOK
material (materiale)
le).
Page
1(8)
2333
MATERIAL
TUBE DIAMETER..
WALL THICKNESS
RUN NUMBER
(NEXT)
PAGE
TUBE
DIAM.
MATER.
WALL
THICKN
RUN NO
Røryderdiameter = 60 mm
S
S
Indtast 60 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey tube
NOTE BOOK
diameter (rørdiameter)
meter).
Page
MATERIAL
TUBE DIAMETER..
WALL THICKNESS
RUN NUMBER
(NEXT)
PAGE
MATER.
1(8)
60
2333
TUBE
DIAM.
WALL
THICKN
RUN NO
(Har man indtastet en værdi for rørets yderdiameter, vises måleværdien af
rotationshastigheden i cm/min.)
Vægtykkels = 3 mm
S
Indtast 3 med ciffertasterne.
dpa8d1dc
-- 67 --
DK
S
Tryk på softkey wall
thickness (vægtykkelse)
kelse).
NOTE BOOK
Page
MATERIAL
TUBE DIAMETER.
WALL THICKNESS
RUN NUMBER
(NEXT)
PAGE
3
1(8)
2333
60,0 mm
TUBE
DIAM.
MATER.
WALL
THICKN
RUN NO
Løbenummer = Nr 2
S
S
S
Indtast 2 med ciffertasterne.
Tryk på softkey run
NOTE BOOK
number (løbenummer)
mer).
Tryk på softkey next
page (næste side).
Page
MATERIAL
TUBE DIAMETER
WALL THICKNESS
RUN NUMBER
(NEXT)
PAGE
2
1(8)
2333
60.0 mm
3.00 mm
TUBE
DIAM.
MATER.
WALL
THICKN
RUN NO
Startpunkt = Klokken 3
S
S
Indtast 3 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey sta
startt
NOTE BOOK
point (startpunkt).
Page
3
2(8)
START POINT
WELD TIME
(NEXT)
PAGE
MIN
HOUR
START
POINT
SECOND
Svejsetid= 1 h 20 min 30 s
S
Indtast 1 med ciffertasterne.
S
Tryk på softkey hour (timer).
S
Indtast 20 med ciffertasterne.
S
Tryk på softkey minute (minut).
S
Indtast 30 med ciffertasterne.
S
S
Tryk på softkey second (sekund).
Tryk
y på so
softkey
t ey next
e t
NOTE BOOK
page (næste side).
Page
START POINT
WELD TIME.
(NEXT)
PAGE
dpa8d1dc
2(8)
3 o’clock
1h
20 min
30 s
START
POINT
-- 68 --
HOUR
MIN
SECOND
DK
Elektrodediameter = 1,6 mm
S
S
Indtast 1,6 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
NOTE BOOK
diameter (diameter)
ter).
Page
1.6
3(8)
ELECTRODE DIAMETER
ELECTRODE STICKOUT
ELECTRODE ANGLE
(NEXT)
PAGE
STICK--
DIAM.
OUT
ANGLE
Elektrodeudstik = 5 mm
S
S
Indtast 5 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
NOTE BOOK
stick--out (udstik).
5
Page3(8)
ELECTRODE DIAMETER
ELECTRODE STICKOUT
ELECTRODE ANGLE
(NEXT)
PAGE
1.6 mm
STICK -OUT
DIAM.
ANGLE
Elektrodevinkel = 30˚
S
S
S
Indtast 30 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
NOTE BOOK
angle (vinkel).
Tryk på softkey next
page (næste side).
Page
ELECTRODE DIAMETER
ELECTRODE STICKOUT
ELECTROE ANGLE
(NEXT)
PAGE
1.6 mm
5.0 mm
ANGLE
STICK
DIAM.
30
3(8)
OUT
Afstand: Elektrode-- tråd = 5 mm
S
S
Indtast 5 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
NOTE BOOK
electrode-- wire
(elektrode - tråd).
(elektrodetråd)
Page
4(8)
DISTANCE:
ELECTRODE -- WIRE
ELECTRODE -- WORKPIECE
(NEXT)
PAGE
dpa8d1dc
ELECT.
WIRE
-- 69 --
ELECT.
-WORKP
5
DK
Afstand: Elektrode--arbejdsemne = 5 mm
S
S
S
Indtast 5 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
NOTE BOOK
electrode-- workpiece (elektrode(elektrode DISTANCE:
arbejdsemne).
Tryk på softkey next
page (næste side).
Page
4(8)
5
ELECTRODE -- WIRE
5.0 mm
ELECTRODE -- WORKPIECE
(NEXT)
PAGE
ELECT.
ELECT.
-WIRE
WORKP
Trådkvalitet = OK 12.51
S
S
Indtast 12.51 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey wire
e
NOTE BOOK
type (trådtype).
Page
5(8)
12.51
WIRE TYPE
WIRE DIAMETER
ELECTRODE TYPE
(NEXT)
PAGE
ELECT.
%Th
WIRE.
WIRE
TYPE
DIAM.
ELECT.
% La
Tråddiameter = 0.8 mm
S
S
Indtast 0.8 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey wire
e
NOTE BOOK
diameter (tråddiameter)
meter).
Page
WIRE TYPE
WIRE DIAMETER
ELECTRODE TYPE
(NEXT)
PAGE
WIRE
TYPE
5(8)
0.8
12.51
WIRE
DIAM.
ELECT.
%Th
ELECT.
% La
ELECT.
%Th
ELECT.
% La
Elektrodekvalitet = 2% Th, 2 % La
S
S
S
S
S
Indtast 2 med ciffertasterne.
Tryk på softkey electrode (elektrode) % Th.
Indtast 2 med ciffertasterne.
Tryk på softkey electrode (elektrode) % La.
Tryk
y på so
softkey
t ey next
e t
NOTE BOOK
Page
page (næste side).
WIRE TYPE
WIRE DIAMETER
ELECTRODE TYPE
(NEXT)
PAGE
dpa8d1dc
WIRE
TYPE
-- 70 --
5(8)
12.51
0.8 mm
WIRE.
DIAM.
DK
Svejsegas = 100 % Ar
S
S
S
Indtast 100 med ciffertasterne.
Tryk på softkey %
NOTE BOOK
Argon.
Tryk på softkey next
page (næste side).
Page
100
6(8)
WELD GAS
(NEXT)
PAGE
%H
% He
% Ar
%N
Rodgas= 100 % Ar
S
S
S
Indtast 100 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey %
NOTE BOOK
Argon.
Tryk på softkey next
page (næste side).
Page
100
7(8)
ROOT GAS
(NEXT)
PAGE
%H
% He
% Ar
%N
Startgas = 100 % He
S
S
Indtast 100 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey %
NOTE BOOK
Helium.
Page
100
8(8)
START GAS
(NEXT)
PAGE
S
Tryk på tasterne SHIFT
arbejdsarealet.
% Ar
og SØGE
15
HÅNDSVEJSNING
15.1
Anvendelsesområde
% He
%H
%N
for at komme tilbage til
Manuel TIG--svejsning med håndbrænder (se pågældende brugsanvisning).
15.2
Hvorledes man skaber et svejseprogram
For at kunne håndsvejse er det nødvendigt at skabe et svejseprogram bestående af
2 sektorer med strøm-- og gasparametre angivet.
Obs! Rotation kan ikke angives.
dpa8d1dc
-- 71 --
DK
15.3
Eksempel 3a
Begynd med at vælge den rette værktøjskode TIG HAND TORCH.
Dette er et enkelt svejseprogram bestående af 2 sektorer, hvor sektor 2 er stopsektor.
Sektor 1
Sektor 2
Brydepunkt
0.000
1.000
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
80
0
Svejsestrøm (baggrundsstrøm) (A)
40
40
Svejsestrøm (impulstid) (s)
0,5
0,5
Svejsestrøm (baggrundstid) (s)
0,5
0,5
Slope up (s)
2
--
Slope down (s)
--
5
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
5
--
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
--
10
Sektor 1
Brydepunkt
Sektor 1 får automatisk brydepunkt 0.000, hvis ikke andet angives. Begynd derfor
med at indstille strømparameteren.
Svejsestrøm
Topstrøm = 80 A
S
S
S
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
.
Billedet for indstilling af svejsestrøm vises i displayet.
Indtast värdet 80 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
1(1)
0.000
continuous peak
80
current (kontinuer(kontinuer
PEAK CURRENT
A
lig topstrøm).
BACKGR CURRENT
A
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
s
s
PEAK
TIME
BACKGR
CURR.
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 80 A i sektor 1.
Baggrundsstrøm= 40 A
S
S
Indtast värdet 40 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1(1)
continuous
background
PEAK CURRENT
current (kontinuerBACKGR CURRENT
PEAK TIME
lig baggrundsBACKGR. TIME
strøm).
CONT/
PEAK
CURR.
40
0.000
BACKGR
CURR.
80 A
A
s
s
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: BACKGROUND CURRENT (BAGGRUNDSSTRØM) = 40 A i sektor 1.
dpa8d1dc
-- 72 --
DK
Impulstid = 0.5 s i stedet for 1,0
S
S
Indtast värdet 0,5 med ciffertasterne.
Tryk på softkey
SECTOR
1(1)
peak time (impulstid)
tid).
1 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0,5
0.000
80 A
40 A
1,00 s
1,00 s
PEAK
TIME
BACKGR
CURR.
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK TIME (IMPULSTID) = 0,50 s i stedet for 1,00 s i sektor 1.
Baggrundstid = 0.5 s i stedet for 1,0
S
S
Indtast værdien 0,5 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
1(1)
background time
(baggrundstid)
(baggrundstid).
1 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR
0,5
0.000
BACKGR
CURR.
80 A
40 A
0,50 s
1,00 s
PEAK
TIMI
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: BACKGROUND TIME (BAGGRUNDSTID) = 0,50 s i stedet for 1,00 s i
sektor 1.
Slope
Slope up = 2 s for topstrøm.
S
S
Tryk på softkey continuous current (kontinuerlig topstrøm).
Indtast
dtast værdien
æ de 2
SECTOR
1(1)
0.000
med ciffertasterne.
2
S
Tryk på SLOPE-tasten.
2 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
BACKGR
CURR.
80 A
40 A
0.50 s
0.50 s
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 80 A,
2.0 s i sektor 1 og
BACKGROUND CURRENT (BAGGRUNDSSTRØM) = 40 A,
2.0 s i sektor 1.
Gas
Gasforstrømning svejsegas = 5 s.
S
S
Tryk på tasten GAS
.
Indtast værdien 5 med ciffertasterne.
Gasforstrømningen har en forindstillet værdi (2 s), som gælder, hvis ingen anden
værdi indskrives og angives i displayet ved start.
dpa8d1dc
-- 73 --
DK
S
Tryk på softkey weld
gas (svejsegas).
SECTOR
1(1)
5
0.000
WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
Resultat: WELD GAS (SVEJSEGAS) = 5 s i sektor 1.
Sektor 2
Brydepunkt
S
S
Indtast værdien for det nye brydepunkt 1.010 med ciffertasterne.
Tryk
y på
SECTOR
1(1)
0.000
1.010
SEKTOR-t t
tasten.
1 WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
5s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
Resultat: Sektor 2 af totalt 2 sektorer
Svejsestrøm
Impulsstrøm = 0 A
Eftersom sektor 2 skal være stopsektor, skal svejsestrømmen tildeles værdien 0
ampere.
S
S
S
.
Tryk på tasten SVEJSESTRØM
Indtast værdien 0 med ciffertasterne.
Tryk
y på so
softkey
t ey
SECTOR
2(2)
continuous peak
current (kontinuer(kontinuer
1 PEAK CURRENT
lig topstrøm).
1 BACKGR CURRENT
80 A
40 A
0.50 s
0.50 s
1 PEAK TIME
1 BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR.
0
1.000
BACKGR
CURR.
PEAK
TIME
2.0 s
2.0 s
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 0 A i sektor 2 (stopsektor)
dpa8d1dc
-- 74 --
DK
Slope
Slope down = 5 s för topstrøm.
S
S
Tryk på softkey continuous peak current (kontinuerlig topstrøm).
Indtast værdien 5
SECTOR
2(2)
1.000
med ciffertasterne.
5
S
Tryk på SLOPE--tasten.
2 PEAK CURRENT
BACKGR CURRENT
PEAK TIME
BACKGR. TIME
CONT/
PEAK
CURR
BACKGR
CURR.
0A
40 A
0.50 s
0.50 s
PEAK
TIME
BACKGR
TIME
SPEC.
PULS
Resultat: PEAK CURRENT (TOPSTRØM) = 0 A,
5.0 s i sektor 2 og
BACKGROUND CURRENT (BAGGRUNDSSTRØM) = 40 A,
5.0 s i sektor 1.
Gas
Gasefterstrømning svejsegas = 10 s i sektor 2.
.
S
Tryk på tasten GAS
S
Indtast værdien 10 med ciffertasterne.
S
Gasefterstrømningen har en forindstillet værdi (4 s) som gælder, hvis ingen
anden værdi indskrives og ses i displayet ved start.
Tryk
y på so
softkey
t ey weld
ed
SECTOR
2(2)
1.000
gas (svejsegas).
10
1 WELD GAS
ROOT GAS
START GAS
WELD
GAS
Resultat:
15.4
s
s
s
ROOT
GAS
START
GAS
WELD GAS (SVEJSEGAS) = 10 s i sektor 2.
Hvorledes man svejser
For at starte en svejsesekvens (tænde lysbuen)
S
Tryk på brænderkontakten og slip op den igen.
Parameterværdierne for sektor 1 (startsektoren) gælder hele tiden under
svejsesekvensen.
For at afslutte en svejsesekvens
S
Tryk på brænderkontakten og slip op den igen.
Parameterværdierne for sektor 2 (slutsektoren) anvendes.
dpa8d1dc
-- 75 --
DK
16
BILAG
16.1
Værktøjskoder
Svejseværktøj
Størrelse
PRB , PRC
8--17 *
17--49 *
33--90
60--170
PRH
3--12
3--38
6--76
PRD
Se egendefinerede værktøjskoder på side 16.
POC
12--60
TIG--håndbrænder
--
A25
Med rotation
Uden rotation
*)
Ved anvendelse af ombygningssæt PRB , PRC 8--17 anvendes værktøjskode 17--49.
Ved anvendelse af drivenhed med motorudveksling 134:1 anvendes værktøjskode
8--17.
16.2
Symboler
Symboler
Forklaring
STO
Lagre.
RCL
Hente.
OK
Accepteret.
p
Fejl. (Efter dette tegn følger altid et fejlkodenummer).
Korrigere en værdi.
Værdien er for høj.
Værdien er for lav.
DEL
DEL?
Slette
Skal dette slettes?
Plus -- minus.
En fejl er opstået i svejseprocessen.
dpa8d1dc
"
En undermenu findes.
p
Denne funktion er valgt.
-- 76 --
DK
16.3
Svejseparametrenes indstillingsområder
Parameter
Indstillingsområde
Rotationshastighed
5 -- 100 % af rørsvejseværktøjets maksimale
hastighed
Svejsestrøm*
5 -- 450 A
Impulstid
0,01 -- 25 s
Baggrundstid
0,01 -- 25 s
Gasforstrømnings-- og efterstrømningstider, (svejsegas, startgas, rodgas)
0 -- 6000 s
Forvarmningstid
0 -- 600 s
Trådfremføringshastighed
15 -- 250 cm/min
AVC--reguleret buespænding
8 -- 33 V
Forsinkelsestid, AVC
0,5 -- 6000 s
Pendlingshastighed
1 -- 12 mm/s (5 mm/s)
Pendlingsamplitude
0 -- 12 mm (5 mm)
Endepositionstid (højre og venstre)
0,1 -- 10 s (1 s)
Slope up / down--tider
0,1 -- 25 s
Inden for parentes angivne værdier er forindstillede værdier.
*Maksimal svejsestrøm for luftkølede rørsvejseværktøj er 100 A.
Maksimal svejsestrøm for vandkølede rørsvejseværktøj er 250 A.
Se også brugsanvisningerne for det pågældende rørsvejseværktøj.
dpa8d1dc
-- 77 --
17
dpa8d1dd
MENUSTRUKTUR
-- 78 --
DK
Startmenu
Se side 14 Lagre
Se side 43
Arbejdsareal
Se side 4
Se side 43
Biblioteket
Se side 43 PC--kort
Se side 47
Notater
Se side 66 Slette
Se side 44
Tillægsfunktioner
Se side 4
Sprog
Se side 21
Svejsestrøm
Se side 9
Fejlhåndtering
Se side 49
Gas
Se side 11 Vis aktuelle parameterværdier
Se side 56
Trådfremføringshastighed
Se side 11 Programopgradering
Se side 56
Forvarmningstid
Se side 12 Softwarelås
Se side 61
Rotationshastighed
Se side 12 Lås!
Se side 61
AVC
Se side 12 Lås op
Se side 62
Pendling3
Se side 13 Angiv grænseværdier
Se side 63
18
Tilbagekalde
FAGTERMER
Arbejdsareal
Hukommelsesplads for editering og eksekvering af svejseprogrammer.
BaggBuespænding ved baggrundsstrøm.
rundsspænding
Baggrundsstrøm
Den laveste strømværdi af to ved pulseret strøm.
Baggrundstid
Tid for baggrundsstrøm, som sammen med tid for topstrøm giver impulsperiode.
Bibliotek
Hukommelse for lagring af svejseprogrammer.
Boot program
Program for starthåndtering.
Brydepunkt
Startpunkt for ny sektor.
Buespændings- Automatisk regulering af elektrodeafstand.
kontrol
Cifferfelt
Viser indskrevet cifferværdi og ciffertegn.
Enhed
Et printkort med en software, som kan opdateres.
Enhed pendl/
avc
Printkort for styring af pendling og AVC--motorer.
Enhed rod/tråd
Printkort for styring af rotation og trådfremføringsmotor .
Enhed strømkil- Printkort for styring af svejsestrømkilden.
de
Enhed svejsedata
Printkort i indstillingsenheden.
Fejlediteringskode
En kode, som angives i cifferfeltet ved en forkert tasttrykning.
Fejlhåndteringskode
En kode, som angives i fejlloggen, når der er opstået en fejl i svejseprocessen.
Firkantpulsering
Specialpulsering med pulseret rotation.
Forvarmningstid
Forsinkelsestid af svejsebevægelse for forvarmning af arbejdsemne.
Impulstid
Den tid, strømmen er “til“ i en impulsperiode.
Manual mode
Maskintilstand for positionering af elektrode manuelt.
dpa8d1dd
-- 79 --
DK
Notesbog
Plads til egne noteringer om en svejsesekvens.
PC--kort
Hukommelseskort for ekstern lagring af svejseprogrammer.
Pendling
Pendle svejseelektroden sideværts.
Rodgas
Beskyttelsesgas for svejsefugens underside (rodside).
Rotationshastighed
Elektrodens rotationshastighed rundt om arbejdsemnet.
Sektor
En vis del af et rør.
Slope down
Gradvis mindskning af en værdi.
Slope up
Gradvis forhøjelse af en værdi.
Slutsektor
Sidste svejsesektor i en svejsesekvens.
Specialpulsering
Svejsestrømmen synkroniseres med pendlingsbevægelsen.
Startgas
En speciel gas med højt ioniserende egenskaber, hvilket letter tænding af lysbuen.
Startsektor
Første svejsesektor i en svejsesekvens.
Svejsegas
Beskyttelsesgas på svejsefugens overside.
Systemversion
Angiver hvilken programversion, der er lagret på PC-- kortet eller i indstillingsenheden.
Topspænding
Buespændingsregulering ved topstrøm.
Topstrøm
Den højeste strømværdi af to ved pulseret strøm eller strømværdi ved kontinuerlig strøm.
Trådfremføringshastighed ved topstrøm.
Toptrådfremføringshastighed
Trådfremføringshastighed i angivet baggrundstid.
Trådfremføringshastighed ved
baggrundsstrøm
Transportsektor Forflytte svejseelektroden uden at svejse i en sektor.
Udgangsposition
dpa8d1dd
Udgangsstilling.
-- 80 --
DK
19
PROGRAMMERINGSNOTATER
Sektor 1
Brydepunkt
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
Svejsestrøm (baggrundsstrøm) (A)
Svejsestrøm (impulstid) (s)
Svejsestrøm (baggrundstid) (s)
Specialpulsering
Slope up (s)
Slope down (s)
Forvarmning (s)
Rotation, (kont. fremad)( ‰)
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
Trådfremføring (kontinuerlig) (cm/min)
AVC, (impulsspænding) (V)
AVC, (Baggrundsspænding)(V)
Pendl. (pendlingsampl) (mm)
Pendl. (pendlingshastighed) (mm/s)
Pendl. (endepositionstid højre) (s)
Pendl.(endepositionstid venstre)(s)
dpa8d1dd
-- 81 --
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
DK
Sektor 1
Brydepunkt
Svejsestrøm (kontinuerlig) (A)
Svejsestrøm (baggrundsstrøm) (A)
Svejsestrøm (impulstid) (s)
Svejsestrøm (baggrundstid) (s)
Specialpulsering
Slope up (s)
Slope down (s)
Forvarmning (s)
Rotation, (kont. fremad)( ‰)
Gasforstrømning (svejsegas) (s)
Gasefterstrømning (svejsegas) (s)
Trådfremføring (kontinuerlig) (cm/min)
AVC, (impulsspænding) (V)
AVC, (baggrundsspænding) (V)
Pendl. (pendlingsampl) (mm)
Pendl. (pendlingshastighed) (mm/s)
Pendl. (endepositionstid højre) (s)
Pendl. (endepositionstid venstre) (s)
dpa8d1dd
-- 82 --
Sektor 2
Sektor 3
Sektor 4
PROTIG 450
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0456 665 880 Control box
PROTIG 450
0456 638 170
0456 638 171
0456 638 172
0456 638 173
0456 638 174
0456 638 175
0456 638 176
0456 638 177
0456 638 178
0456 638 179
0456 638 180
0456 638 086
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
Programming manual SE
Programming manual DK
Programming manual NO
Programming manual FI
Programming manual GB
Programming manual DE
Programming manual FR
Programming manual NL
Programming manual ES
Programming manual IT
Programming manual PT
Programming manual RU
The programing manual is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
dpa8oLTP
-- 83 --
Edition 050420
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising