ESAB | LTP 450 | Programming Manual | ESAB LTP 450 Kasutusjuhend

ESAB LTP 450 Kasutusjuhend
FI
PROTIG 450
Ohjelmointikasikirjassa
0456 638 173 FI 050420
Valid for program version 2.81A
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.1 Ohjauslaatikon toimintatapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Sektorit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Näyttö ja näppäimistö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
2 HITSAUSPARAMETRIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Hitsausvirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langan syöttönopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esilämmitysaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pyörimisnopeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaarijännitteen säätö (AVC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sivuttaisliike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
11
11
11
12
13
3 KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.1 Käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Pysäytys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Uudelleenkäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
4 ENSIKÄYNNISTYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
4.2
4.3
4.4
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka työkalukoodi ilmoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miten itse määritetty työkalukoodi ilmoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka kieli vaihdetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
21
5 OHJELMAN EDITOINTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
Kuinka parametriarvo kirjoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka parametriarvoa lisätään/vähennetään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka luodaan uusi sektori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miten sektorin leikkauspistettä muutetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka kuljetussektori luodaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka löytää alkuasennon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka siirtymä näppäillään laitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjelman sisällä siirrytään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjelma poistetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka hitsaustietoja muutetaan hitsauksen aikana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjauslaatikko nollataan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
6 ESIMERKKEJÄ OHJELMOINNISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Esimerkki 1a
Esimerkki 1b
Esimerkki 1c
Esimerkki 1d
Esimerkki 1e
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
28
31
33
35
39
7 KIRJASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.1
7.2
7.3
7.4
Kuinka ohjelma tallennetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miten ohjelma haetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka työkalukoodin saa näkyviin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miten ohjelma poistetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
44
8 KÄSIOHJAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
8.1 Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Miten editointi suoritetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
45
45
9 PC-- KORTTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka kortti asennetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjelma haetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjelmia tallennetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjelma poistetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka PC--kortti irrotetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
47
48
49
49
10 VIRHEKOODIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10.1 Virhekäsittely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Vikaeditointikoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
55
11 NÄYTÄ VOIMASSA OLEVAT PARAMETRIARVOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
11.1 Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Kuinka voimassa olevat parametriarvot näytetään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
56
12 OHJELMISTON PÄIVITYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valikkoselitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka päivitys tehdään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suoritettava toimenpide hitsausvirtalähteen päivityksen epäonnistuessa . . . . . . . . . .
Suoritettava toimenpide ohjauslaatikon päivityksen epäonnistuessa . . . . . . . . . . . . . .
56
57
57
60
60
13 SOFTWARE-- NÄPPÄIN (OHJELMISTOLUKKO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjauslaatikko lukitaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka ohjauslaatikko avataan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka koodia muutetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unohdettu koodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miten raja--arvot ilmoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
62
63
63
63
14 MUISTIKIRJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
14.1 Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.2 Kuinka tiedot kirjoitetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.3 Esimerkki 2a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
66
66
15 KÄSIHITSAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
15.1
15.2
15.3
15.4
Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka hitsausohjelma laaditaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esimerkki 3a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kuinka hitsaus suoritetaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
72
72
76
16 LIITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
16.1 Työkalukoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.2 Symbolit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.3 Hitsausparametrien asetusarvot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
77
77
17 VALIKKORAKENNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 AMMATTITERMEJÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 OHJELMOINTIMUISTIINPANOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
79
80
83
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 3 --
FI
1
JOHDANTO
1.1
Ohjauslaatikon toimintatapa
Ohjauslaatikon voi sanoa koostuvan neljästä yksiköstä: työalue, kirjasto,
muistikirja ja lisätoiminto.
S
S
S
S
Hitsausohjelma luodaan työalueella.
Kirjastoon tallennetaan hitsausohjelma.
Hitsatessa työalueen sisältö ohjaa aina prosessia. Sen vuoksi on myös
mahdollista hakea hitsausohjelma kirjastosta työalueelle.
Muistikirjaan kirjoitetaan omia muistiinpanoja tietyistä hitsausparametreistä.
Lisätoiminnossa voidaan:
S muuttaa kieltä
S tarkistaa syntyneet vikailmoitukset
S hakea esiin voimassaolevien parametrien näyttö
S päivittää ohjelma
S ohjelmistolukko (software--näppäin)
1.2
Sektorit
Putkihitsausohjelma voidaan jakaa eri osiin, sektoreihin. Jokainen sektori vastaa
tiettyä osaa putken ympärysmitasta. Ohjelman suurin sektorimäärä on 100
kappaletta.
Sektori 4
Sektori 1
Sektori 3
Sektori 2
Jokaiselle sektorille voidaan jakaa oma ryhmänsä arvoja eri hitsausparametrejä,
kuten virta, pyörimisnopeus ja langan syöttönopeus yms. Sillä tavoin hitsaus voidaan
tehdä hitsausparametrien eri asetuksilla eri putkirailon osissa.
Jako sektoreihin tapahtuu siten, että leikkauspisteet ilmoitetaan putken
ympärysmitan eri kohtiin. Jokainen leikkauspiste on samalla uuden sektorin
alkukohta. Alla näkyvässä kuvassa leikkauspiste 0,000 on sektorin 1 alkukohta,
leikkauspiste 0,250 on sektorin 2 alkukohta jne.
Leikkauspiste 0.000
Sektori 4
Leikkauspiste 0.750
Sektori 3
Sektori 1
Leikkauspiste 0.250
Sektori 2
Leikkauspiste 0.500
LTP 450 mahdollistaa hitsauksen aina 10 kierrokseen asti samassa hitsausrailossa,
ts. hitsaustyökalua voidaan kiertää 10 kierrosta putken ympäri.
dpa8d1xa
-- 4 --
FI
Kaikki edellisessä kuvassa näkyvät leikkauspisteet alkavat kokoluvulla 0, mikä
tarkoittaa, että ne ovat kierroksen 1 leikkauspisteitä. Mahdollisen 2. kierroksen
leikkauspisteet alkavat kokoluvulla 1 jne.
S
Kierros 1 = leikkauspisteet 0,000 -- 0,999
S
Kierros 2 = leikkauspisteet 1,000 -- 1,999
S
Kierros 3 = leikkauspisteet 2,000 -- 2,999
S
Kierros 4 = leikkauspisteet 3,000 -- 3,999
S
Kierros 5 = leikkauspisteet 4,000 -- 4,999
S
Kierros 6 = leikkauspisteet 5,000 -- 5,999
S
Kierros 7 = leikkauspisteet 6,000 -- 6,999
S
Kierros 8 = leikkauspisteet 7,000 -- 7,999
S
Kierros 9 = leikkauspisteet 8,000 -- 8,999
S Kierros 10 = leikkauspisteet 9,000 -- 9,999
Hitsausohjelman lopettamiseksi ilmoitetaan ns. loppusektori.
Sektori lasketaan loppusektoriksi, jos seuraavat kaksi ehtoa on täytetty:
S
Mitään sektoria ei seuraa sen jälkeen
S
Sektorin hitsausvirran arvo = 0 ampeeria
1.3
Näyttö ja näppäimistö
A
Näyttö
B
Hipaisupainikkeet
C
Toimintonäppäimet
dpa8d1xa
-- 5 --
FI
Näyttö
Näytössä näytetään seuraavat tiedot.
a
b
c
d
e
g
h
Millä ohjelmasektorilla parhaillaan ollaan.
Parhaillaan käytettävän ohjelman sektorimäärä.
Sektorin leikkauspiste (tässä tapauksessa sektori 2).
Numeroruutu näyttää kirjoitetun numeroarvon ja eri numerosymboleja, niistä
on lisätietoja sivulla 77.
Näyttää, että arvo on otettu joltakin edeltävistä sektoreista (tässä tapauksessa
sektorilta 1).
Tekstiruudut (5 kpl), jotka kuvaavat ns. hipaisupainikkeiden (f) toimintaa
Tiedotusrivi, joka kuvaa laitteen senhetkistä tilaa.
HITSAUS = hitsausprosessi käynnissä
LOPPU
= hitsausprosessi on suoritettu täysin loppuun.
SIIRTO
= siirto ilman hitsausta.
SEIS
= hitsausprosessi keskeytetty pysäytysnäppäintä painamalla.
Hipaisupainikkeet
Hipaisupainikkeilla (a) aktivoidaan vastaavaan näyttöön (tässä tapauksessa
KAASU--parametrin näyttöön ) kytkettyjä toimintoja, joiden toiminto kuvataan
näytöissä (b). Aina 5 hipaisupainiketta voidaan aktivoida näytöstä riippuen.
dpa8d1xa
-- 6 --
FI
Toimintonäppäimet
Parametrinäppäimet
Hitsausparametrit on jaettu seitsemään eri ryhmään. Jokaista ryhmää edustaa yksi
näppäin sekä ryhmä hipaisupainikkeita.
Hitsausvirta
Kaasu
Pyörimisnopeus
Langan syöttönopeus
Sivuttaisliike
Kaarijännitteen säätö (AVC)
Esilämmitysaika
SHIFT--näppäin
Käytetään muuttamaan toisen näppäimen toimintoa.
PLUS/MIINUS-- näppäimet
Käytetään asetetun arvon lisäämiseen tai vähentämiseen.
Numeronäppäimet
Käytetään numeroiden 0--9 sekä desimaalipilkun kirjoittamiseen.
Muut näppäimet
SIIRTYMÄ (RAMPPI)
Käytetään silloin kun johonkin parametriin halutaan lisätä siirtymätoiminto.Tämä
näytetään näytöllä seuraavalla tavalla
.
Siirtymällä tarkoitetaan asetetun arvon asteittaista muuttumista.
Siirtymä ylöspäin = asteittainen lisäys
Siirtymä alaspäin = asteittainen vähentyminen
dpa8d1xa
-- 7 --
FI
Seuraaviin parametreihin voidaan lisätä siirtymätoiminto:
Virta (koskee pulssitetun virran sekä huippu-- että perusvirtaa), Pyöritys,
Kaarijännitteen säätö,Langan syöttönopeus, Levitysleveys.
Siirtymä voi olla aikasäätöinen siten, että sen kesto säädetään tietyn sekuntimäärän
pituiseksi. Siirtymä voi myös olla sektorisäätöinen, sektorisiirtymä, jolloin laitteeseen
näppäillään ne leikkauspisteet, joiden välillä siirtymä voi tapahtua.
SEKTORI
Käytetään ilmaisemaan ohjelmassa olevaa leikkauspistettä ja siirtymistä ilmoitettuun
sektoriin.
ASKEL
Käytetään siirryttäessä askelmin ohjelman läpi.
POISTAMINEN
Käytetään haluttaessa poistaa koko ohjelma tai osia ohjelmasta työalueelta, tai vain
numeroruudussa olevien numeroiden poistamiseen.
KÄSIOHJAUS
Käytetään elektrodin säätämiseen oikeaan asentoon ennen hitsauksen aloittamista
sekä valvomaan, että ohjelma toimii työalueella halutulla tavalla.
MUISTI (kirjasto)
Käytetään kirjastoon siirtymiseen ja siitä poistumiseen sekä ohjelmien tallentamiseen
ja noutamiseen kirjastosta työalueelle.
KORJAUS
Käytetään silloin kun sivuttaisliikkeen yhteydessä halutaan korjata elektrodin asentoa
(keskilinjan säätö)
LISÄTOIMINNOT
Käytetään silloin kun halutaan käyttää eri lisätoimintoja, mm. kieliä, virhememoa,
näyttää eri voimassa olevia parametriarvoja ja päivittää ohjelmistoa.
SEURAAVA
Tätä näppäintä ei käytetä.
MUISTIKIRJA
Käytetään silloin kun halutaan muistiin merkintöjä hitsausprosessista.
TYÖKALUKOODI
Käytetään silloin kun halutaan nähdä, mikä työkalukoodi on liitettynä järjestelmään.
UUDELLEENKÄYNNISTYS
Käytetään silloin kun hitsausprosessi halutaan käynnistää uudelleen.
dpa8d1xa
-- 8 --
FI
SEKTORISIIRTYMÄ
Käytetään silloin kun halutaan tehdä sektorisiirtymä.
PIKAPYSÄYTYS
Tämä näppäin pysäyttää välittömästi hitsausprosessin. Kaasun jälkivirtaus tapahtuu
loppusektorin tietojen mukaisesti.
KÄYNNISTYS
Käytetään hitsausprosessin käynnistämiseksi.
PYSÄYTYS
Käytetään hitsausprosessin pysäyttämiseksi. Hitsausprosessi päättyy loppusektorin
asetusten mukaisesti.
2
HITSAUSPARAMETRIT
Hitsausparametrien säätöalueet ovat LIITTEESSÄ, sivulla 77.
2.1
Hitsausvirta
Hitsausvirran parametriryhmässä on neljä parametriä:
S HUIPPUVIRTA
S PERUSVIRTA
S HUIPPUAIKA (1 s)
S PERUSAIKA (1 s)
Suluissa olevat arvot ovat esiasetettuja.
Huippuaika
Perusaika
Huippuvirta
Perusvirta
Hitsausvirta voi olla pulssitettu tai jatkuva (ei--pulssitettu).
Jos halutaan hitsata pulssitetulla virralla, pitää kaikille neljälle parametrille antaa
jokin arvo. Jos taas halutaan hitsata jatkuvalla virralla, tarvitsee ainoastaan
huippuvirran lukemat säätää. Jos myös perusvirta säädetään samalla kertaa,
saadaan pulssitettu virta, jossa on esiasetettu huippuaika ja perusaika. Pulssi-- ja
perusaikoja voidaan luonnollisesti myös säätää.
Hitsausvirran (pulssitusvirran) voi tahdistaa heiluriliikkeellä siten, että huippuvirta
osuu samaan aikaan, jolloin elektrodi on heiluriliikkeen kummassakin päässä. Tästä
käytetään myös nimitystä erikoispulssitus. (Huippuvirta käynnistyy ilman
erikoispulssitustakin, kun heilahdus saavuttaa päätekohdan).
Erityispulssitus
Erityispulssitus merkitsee sitä, että hitsausvirta voidaan synkronoida sivuttaisliikkeen
kanssa niin, että huippuvirta luodaan samaksi hetkeksi kun elektrodi on
dpa8d1xa
-- 9 --
FI
sivuttaisliikkeen ääriasennoissa. Huippuvirran aika määräytyy toisin sanoen
vastaavan ääriasennon taukoajan mukaisesti.
Erityispulssitusta voi käyttää yhdessä sekä jatkuvan että pulssitetun pyörityksen
kanssa. Erityispulssitusta voidaan käyttää yhdessä nelikanttipulssituksen kanssa ja
se merkitsee, että hammaskehä pyörii elektrodin ollessa sivuttaisliikkeen
ääriasennossa.
Erityispulssitus
jatkuvalla pyörityksellä
Erityispulssitus
pulssitetulla
pyörityksellä
Pyörimissuunta
Pyörimissuunta
A = perusvirta
B = huippuvirta
Pulssitetulla pyörityksellä tehty langansyöttö voi olla joko jatkuva tai pulssitettu.
Synkronointi hitsausvirtaan suoritetaan pulssitetussa langansyötössä edellä kuvatun
tapaisesti, lue myös sivun 11 kappale “Langansyötön nopeus“.
SEKTORI
1(4)
0.000
HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
A
A
s
s
HUIPPU-- PERUS-AIKA
AIKA
ERIT.
PULSSI
Erityispulssituksen aktivoimiseksi paina näytön merkittyä hipaisupainiketta
virtaparametrien esiinsaamiseksi.
2.2
Kaasu
Suojakaasujen parametriryhmässä on kolme parametriä:
S
SUOJAKAASU
S
JUURIKAASU
S
LÄHTÖKAASU
dpa8d1xa
-- 10 --
FI
Suojakaasulla tarkoitetaan hitsaussauman yläpuolella olevaa suojakaasua.
Suojakaasun parametrillä säädetään se aika, jona sauman yläpuolella olevan
suojakaasun tulee virrata ennen ja jälkeen hitsauksen. Suojakaasun arvot ovat
esiasetettuja. Suojakaasun esi-- ja jälkivirtaukset saavat käynnistettäessä seuraavat
arvot, ellei niitä aseteta muihin arvoihin:
S
S
Suojakaasun esivirtaus = 2 s
Suojakaasun jälkivirta = 4 s
Juurikaasulla tarkoitetaan hitsaussauman alapuolella käytettävää suojakaasua.
Juurikaasun parametri ilmoittaa sen ajan, jolloin hitsaussauman alapuolella
käytettävän suojakaasun tulee virrata ennen hitsausta ja sen jälkeen.
Tietyt suojakaasut, kuten helium (He) voivat vaikeuttaa valokaaren syttymistä. Jos
sellaista suojakaasua käytetään suojakaasuna, voi olla parempi käyttää itse
käynnistyksen aikana toisenlaista kaasua -- ns. käynnistyskaasua.
Jos sektorissa 1 ilmoitetaan yksi arvo suojakaasulle ja toinen arvo käynnistyskaasulle, virtaa tällöin vain käynnistyskaasu. Suojakaasu alkaa virrata valokaaren sytyttyä.
2.3
Langan syöttönopeus
Käytetään lisälangan syöttönopeuden ilmoittamiseen (cm/min).
Nopeus voi olla pulssitettu tai jatkuva (ei--pulssitettu).
Langan syöttönopeuden parametriryhmässä on kaksi parametriä:
S HUIPPULANKA
S PERUSLANKA
Jatkuvalla (ei--pulssitetulla) langansyötöllä hitsattaessa tulee ainoastaan säätää
huippulangan syöttönopeus.
Jos taas langan syöttönopeus halutaan pulssittaa, tulee sekä huippu-- että
peruslangan syöttönopeudet säätää.
Pulssitetussa langansyötössä tämä synkronoidaan automaattisesti hitsausvirralla
niin, että langan syöttönopeus on suuri huippuvirralla ja pieni perusvirralla.
2.4
Esilämmitysaika
Käytetään työkappaleen lämmittämiseksi käynnistyksen aikana (ja oikean
tunkeuman aikaansaamiseksi hitsisulaan) ja se määritellään ajaksi valokaaren
syttymisestä pyörimisliikkeen alkuun. Ellei esilämmitykselle ole annettu mitään arvoa,
merkitsee tämä sitä, että pyöritys alkaa samalla kun valokaari syttyy.
HUOM! Hitsausvirran parametriryhmässä ei voida antaa käynnistyssektorin
sektorisiirtymää silloin kun esilämmitystä käytetään.
2.5
Pyörimisnopeus
Käytetään elektrodin pyörimisnopeuden ilmoittamiseksi promilleina (tuhannesosina)
käytettävän hitsaustyökalun maksimipyörimisnopeudesta sen kiertäessä
työkappaleen ympäri.
dpa8d1xa
-- 11 --
FI
Pyörimisnopeus voi olla pulssitettu tai jatkuva (ei--pulssitettu), kuten hitsausvirran
ja langan syöttönopeudenkin ollessa kyseessä
Pyörimisnopeuden parametriryhmässä on neljä parametriä:
S PYÖRIMISL. ETEEN
S PYÖRIMISL. TAAKSE
S PULSSI PYÖR. ETEEN
S PULSSI PYÖR. TAAKSE
Pulssitetun pyörimisen aikana tämä tahdistuu automaattisesti hitsausvirran kanssa
siten, että hitsaustyökalu on paikallaan huippuvirran aikana ja pyörii taustavirran
aikana.
2.6
Kaarijännitteen säätö (AVC)
Käytetään haluttaessa säätää kaarijännite automaattisesti hitsattaessa
AVC--yksiköillä varustetuilla hitsaustyökaluilla.
Kaarijännitteen säätö (AVC) merkitsee sitä, että kaarijännite ja siten kaaren pituus,
(ts. elektrodin kärjen ja työkappaleen välinen etäisyys) säätyy automaattisesti
hitsauksen aikana.
Kaarijännitteen säädön (AVC) parametriryhmässä on kolme parametriä:
S
S
S
HUIPPUJÄNNITE (Kaarijännite huippuvirralla)
PERUSJÄNNITE (Kaarijännite perusvirralla)
VIIVE
Parametreillä huippujännite ja perusjännite säädetään kaarijännitteen säädön
asetusarvo huippu-- ja perusvirroilla. Jatkuvaa virtaa käytettäessä tulee säätää vain
huippujännitteen parametri.
Ellei huippujännitteelle ole annettu mitään arvoa, käytetään tällöin asetusarvoa,
joka mitattiin välittömästi ennen hitsauksen käynnistymistä.
Ellei perusjännitteelle ole annettu mitään arvoa ja pulssitettu hitsausvirta on
säädetty, ei kaarijännitettä säädetä perusvirtaa käytettäessä.
HUOM! Sektorille 1 ei voi säätää aikasiirtymää huippu-- ja perusjännitteitä
käytettäessä.
Jotta valokaari ehtisi stabiloitua ennen kuin kaarijännitteen säätö käynnistyy, voidaan
tätä varten säätää viive. AVC--yksikkö on täysin lukittu tämän viiveen aikana.
Ellei mitään viivettä säädetä, on seuraava voimassa:
S
S
Viive on yhtä pitkä kuin (vähintään 5 sekuntia) mahdollinen hitsausvirran
kasvava siirtymäaika.
Jos kasvava siirtymäaika on lyhyempi kuin 5 sekuntia, voi AVC--yksikkö alkaa
säätää loppuunsuoritetun siirtymän jälkeen, mutta ainoastaan lisäämällä kaaren
jännitettä (kaaren pituutta).
Ellei mitään kasvavaa siirtymäaikaa ole asetettu hitsausvirralle, on voimassa
kiinteä 5 sekunnin viive. AVC--yksikkö ei ole täysin lukittu, vaan voi lisätä
kaarijännitettä (kaaren pituutta).
dpa8d1xa
-- 12 --
FI
2.7
Sivuttaisliike
Käytetään silloin kun elektrodia halutaan siirrellä edestakaisin sivusuunnassa
sivuttaisliikelaitteella varustetussa hitsaustyökalussa.
Sivuttaisliikkeen parametriryhmässä on neljä parametriä:
S
S
S
S
LEVITYSLEVEYS (5 mm)
LEVITYSNOPEUS. (5 mm/s)
LEPOAIKA OIKEA. (1 s)
LEPOAIKA VASEN (1 s)
levitys (mm)
vasen
leopaika (s)
oikea
lepoaika (s)
levitysnopeus (mm/s)
Suluissa näkyvät esiasetetut arvot.Jos yksi parametriarvo näytetään näytössä,
tulevat myös muut esiasetetut arvot automaattisesti esiin.
Sivuttaisliike voidaan synkronoida hitsausvirran kanssa (pulssitettu virta) niin, että
huippuvirta saavutetaan silloin kun elektrodi on ääriasennoissaan. Tätä kutsutaan
myös erityispulssitukseksi, ja se on kuvattu sivun 9 kappaleessa ERITYISPULSSITUS.
3
KÄYNNISTYS JA PYSÄYTYS
3.1
Käynnistys
Hitsaus käynnistetään START (KÄYNNISTYS) --näppäimellä
.
Hitsausohjelmaa ei voi käynnistää, jos on annettu eri työkalukoodi kuin se, mikä
käytössä olevassa ohjelmassa on.
3.2
Pysäytys
Hitsauksen pysäyttäminen STOP (PYSÄYTYS) --näppäimellä
merkitsee sitä,
että ohjelma siirtyy seuraavaan loppusektoriin riippumatta siitä, missä sektorissa
parhaillaan ollaan. Hitsaus päättyy loppusektorin asetusten mukaisesti.
Jos hitsaus keskeytetään DIRECTSTOP (PIKAPYSÄYTYS) --näppäimellä
päättyy hitsausprosessi välittömästi. Kaasun jälkivirtaus tapahtuu loppusektoriin
säädetyllä ajalla.
dpa8d1xa
-- 13 --
FI
3.3
Uudelleenkäynnistys
Hitsauksen uudelleenkäynnistys tehdään SHIFT-- (VAIHTO) ja START
(KÄYNNISTYS) --näppäimillä
.
Riippumatta siitä, onko hitsaus pysäytetty STOP-- (PYSÄYTYS)
tai
DIRECTSTOP (PIKAPYSÄYTYS) --näppäimillä
käytetään uudelleenkäynnistyksessä edeltävän käynnistyssektorin käynnistysparametrejä, minkä jälkeen ohjelma
jatkaa siitä hitsausohjelman kohdasta, jossa keskeytys tapahtui.
4
ENSIKÄYNNISTYS
4.1
Yleistä
Tietyt hitsausprosessia ohjaavista tekijöistä, esim. pyörimisnopeus, ovat
hitsaustyökalukohtaisia. Jokaisen hitsausohjelman tulee sen vuoksi kytketty
johonkin työvälinekoodiin, joka liittää sen siihen työkaluun, jota varten ohjelma on
kirjoitettu.
4.2
Kuinka työkalukoodi ilmoitetaan
S
Kierrä hitsausvirtalähteen verkkojännitekytkin asentoon 1.
S
Näytölle ilmestyy seuraava viesti:
VALITSE LIITETTY TYÖKAL
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 12--60 mm
KÄSIPOLTIN
A25
"
ENTER
SEUR
Esimerkki: Olet liittänyt laitteistoon PRC 33-- 90:n
S
Siirrä kohdistin riville PRB , PRC hipaisupainikkeella seuraava, ja valitse oikea
työkalu ja paina enter--näppäintä.
Näyttöön ilmestyy valittavat työkalukoot sisältävä ikkuna.
S
Siirrä kohdistin seuraava--hipaisupainikkeella siihen työkalukokoon, jonka olet
liittänyt laitteistoon (tässä tapauksessa 33-- 90 mm), ja paina enter--näppäintä.
dpa8d1xa
-- 14 --
FI
VALITSE LIITETTY TYÖKAL
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 12--60 mm
KÄSIPOLITIN
A25
"
8--17 mm
17-- 49 mm
33-- 90 mm
60--170 mm
LOPETA
SEUR
ENTER
Tulos: Uusi työkalukoodi on hyväksytty ja näytölle ilmestyy seuraava teksti:
LIITETTY TYÖKALU: PRB , PRC 33--90 mm.
HUOM! Jos työalueella on jo ohjelma, johon on tallennettu toinen työkalukoodi, tulee
tämä poistaa. Jos vanha ohjelma halutaan takaisin, älä unohda sen tallentamista
kirjastoon painamalla painiketta MEM
.
Näytöllä näytetään seuraavat tiedot:
S
Paina
a a sisään
s sää hipaisupainike
pa supa
e
poista käytössä oleva ohjelma.
VAROITUS!
TYYPPIVIRHE
OHJELMA NO
1
OHJELMA TEHTY:
PRB , PRC 17-- 49 mm
LIITETTY TYÖKALU
PRB , PRC 33-- 90 mm
POISTA
OHJ.
Tulos: Uusi työkalukoodi on hyväksytty ja näytöllä näkyy seuraava teksti: LIITETTY
TYÖKALU: PRB , PRC 33--90 mm.
Ellei kohdassa OHJELMA NO: _ ole numeroa, hitsausohjelmaa ei ole haettu
kirjastosta.
HUOM! Jos hitsaustietoja muutetaan työalueella, hitsausohjelma ei vastaa
kirjastosta haettua ohjelmaa. Jos muutokset halutaan säilyttää, ne pitää tallentaa
kirjastoon uutena hitsausohjelmana.
4.3
Miten itse määritetty työkalukoodi ilmoitetaan
Itse määritetyn työkalukoodin ilmoittamiseksi saattaa joutua laskemaan joukon
seuraavia parametritekijöitä:
PYÖRIMISPITUUS, esimerkki A, ks. sivulla 18.
SKAALAUS KERROIN PYÖRIMINEN, esimerkki B, ks. sivulla 18.
SKAALAUS KERROIN JÄNN., esimerkki C, ks. sivulla 18.
LEVITUS pulsial/mm, esimerkki D, ks. sivulla 20.
dpa8d1xa
-- 15 --
FI
SKAALAUS KERROIN LANKA, esimerkki E, ks. sivulla 20.
SKAALAUS KERROIN LEVIT, esimerkki F, ks. sivulla 21.
HUOM! Ne arvot, jotka on annettu itse määritettävien työkalukoodien kohdalla, ovat
jäljellä, vaikka tavallinen työkalukoodi valittaisiinkin.
Esiasetetut arvot
Parametritekijä
PRD
A25
PRB, PRC
Pyörimispituus
55350
55350
55350
Skaalaus kerroin pyöriminen
846024
960000
678000
Skaalaus kerroin jänn.
30
40
30
Levitys pulsia/mm
84
52
84
Taajuudenjakain
Ei
Kyllä
Ei
Skaalaus kerroin lanka
120700
230826
230826
Skaalaus kerroin levit.
119048
190476
119048
S
Kierrä hitsausvirtalähteen verkkojännitekytkin asentoon 1.
Esimerkki A: PRD 160
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
VALITSE LIITETTY TYÖKAL
PRB, PRC
PRH
PRD
"
POC 12--60 mm
KASIPOLITIN
A25
ENTER
SEUR
S Siirrä merkintä riville PRD pehmeällä painikkeella seur ja paina enter.
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina pehmeää
p
painiketta set.
set
VALITSE LIITETTY TYÖKAL
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 60--170 mm
KÄSIPOLTIN
A25
"
MUOKATTU
ASETA
dpa8d1xa
-- 16 --
LOPETA
ENTER
FI
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina pehmeää
p
painiketta enter
kaksi kertaa.
ANNA ARVOT
OLETUS ARVO
PRD
PYÖRIMISPITUUS
SKAALAUS KERROIN PYÖR.
#
A 25
SEUR
PRB, PRC
55350
678000
LOPETA
ENTER
Tulos: PRD merkitään.
Näppäile pyörimispituus ja normitustekijä. Katso oikeat arvot PRD160:n
käyttöohjeesta 0440100.
S Paina pehmeää painiketta lopeta.
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
S
Paina pehmeää
p
painiketta enter.
enter
VALITSE LIITETTY TYÖKAL
PRB, PRC
PRH
PRD
POC 60--170 mm
KÄSIPOLTIN
A25
MUOKATTU
"
ASETA
LOPETA
ENTER
Tulos: Uusi työkalukoodi on hyväksytty ja näyttöön tulee seuraava teksti: LIITETTY
TYÖKALU: PRD.
HUOM! Jos työalueelle on tallennettuna jo joku toisella työkalukoodilla varustettu
ohjelma, se on pyyhittävä pois. (Jos vanha ohjelma halutaan takaisin, älä unohda
sen tallentamista kirjastoon painamalla painiketta MEM
.)
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina
a a pehmeää
pe eää
painiketta pyyhi
olemassa oleva
ohjelma.
VAROITUS!
TYYPPIVIRHE
OHJELMA NO
1
OHJELMA TEHTY:
LIITETTY TYÖKALU:
PRB , PRC 17-- 49 mm
PRD
POISTA
OHJ.
dpa8d1xa
-- 17 --
FI
Tulos: Uusi työkalukoodi on hyväksytty ja näyttöön tulee seuraava teksti: LIITETTY
TYÖKALU: PRD.
Pyörimispituuden laskeminen ja säätö.
PYÖRIMISPITUUS = ilmoita pulssien lukumäärä / kierros (murtokohdasta 0.000 -1.000).
Normitustekijän laskeminen ja säätö
Esimerkki B: PRH 6--40, pyöriminen.
Suurin pyörimisnopeus (V) = 2.778 rpm
Vetoyksikön mekaaninen välitys (N) = 2140:1
Pulssianturisignaalit/kierros moottorin akselilla (P) = 15
Arvo seuraaville suurin asetettava pyöriminen (M) = 1000.
Aika kahden lähellä toisiaan olevan, moottorin pulssianturista tulevan pulssin
välillä, ilmoitettuna mikrosekunteina halutun suurimman nopeuden kohdalla
(tiedot haetaan vetolaitteen kysymyksessä olevista teknisistä tiedoista)
(T) = 60 s
x 1 000 000
VxNxP
S Vakio (K) on ilmoitettava siten, että K/T = suurin merkki--ikkunaan setettavissa
oleva arvo, (M). K = T x M = 672843
NORMITUSTEKIJÄ = 672843
S
S
S
S
S
S
Näppäile seuraavaan merkki--ikkunaan saakka, esimerkki A sivulta 18.
S
Siirryy pehmeällä
p
painikkeella seur.
seur
alaspäin parametritekijään NORMITUSTEKIJÄ
PYÖRIMINEN.
ANNA ARVOT
OLETUS ARVO
PRD
PYÖRIMISPITUUS
SKAALAUS KERROIN PYÖR.
#
LOPETA
SEUR
S
A 25
PRB, PRC
55350
672843
ENTER
Paina pehmeää painiketta enter.
S Näppäile normitustekijän arvo 1153801 numeronäppäimillä.
S Paina pehmeää painiketta enter.
Tulos: NORMITUSTEKIJÄ seuraaville säädetty pyöriminen.
Normitustekijän laskeminen ja säätö kaarijännitettä varten (AVC)
Esimerkki C: AVC-- moottori
S
Suurin ankkurijännite (S) = 60 V
S
Arvo seuraaville suurimman ankkurijännitteen toiminta (U) =
(NORMITUSTEKIJÄ JÄNNITE / 255) x S
Suositus: Valitse toiminto U matala, n. 7 V ja hae kokeilemalla esiin
normitustekijä jännitettä varten.
dpa8d1xa
-- 18 --
FI
NORMITUSTEKIJÄ JÄNNITE = U x 255 = 7 x 255 [ 30
S
60
S
Näppäile seuraavaan merkki--ikkunaan saakka, esimerkki A sivulta 18.
S
Siirryy pehmeällä
p
painikkeella seur.
seur
alaspäin kohtaan # .
S
Paina pehmeää
painiketta enter.
ANNA ARVOT
OLETUS ARVO
PRD
PYÖRIMISPITUUS
SKAALAUS KERROIN PYÖR
#
A 25
LOPETA
SEUR
PRB, PRC
55350
678000
ENTER
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina pehmeää
painiketta enter.
enter
S
Näppäile 30
numeronäppäimillä.
S
Paina pehmeää
painiketta enter
uudelleen.
ANNA ARVOT
SKAALAUS KERROIN JÄNN.
LEVITUS pulsia/mm
PULSIA ESISKAALA
SKAALAUS KERROIN LANKA.
SKAALAUS KERROIN LEVIT.
SEUR
30
84
230826
119048
LOPETA
ENTER
S Paina sisään hipaisupainike lopeta.
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina sisään
hipaisupainike
lopeta.
ANNA ARVOT
OLETUS ARVO
PRD
PYÖRIMISPITUUS
SKAALAUS KERROIN PYÖR.
#
SEUR
A 25
LOPETA
Tulos: Normitustekijä seuraaville säädetty kaarijännite.
dpa8d1xa
-- 19 --
PRB, PRC
55350
678000
ENTER
FI
Heilahduspituuden laskeminen ja säätö
Esimerkki D: PRD 100
S
Arvo seuraaville heilurimoottorin välitys (N) =
22 x 43 r/mm
112
S Pulssianturisignaalit/kierros moottorin akselilla (P) = 15
HEILAHDUSPITUUS = N x P = 127
Näppäile HEILAHDUSPITUUDEN arvot samalla tavalla kuin sivun 18 esimerkissä C.
Taajuudenjakain
Tässä ruudussa on kaksi valinnanmahdollisuutta, 8--kertaisella jaolla tai ilman sitä,
toisin sanoen, että joka kahdeksas pulssi lasketaan pulssiksi. Tämä suuren
pulssitaajuuden (enintään 2000 Hz) omaavan pulssianturin vuoksi.
ANNA ARVOT
SKAALAUS KERROIN JäNN.
LEVITYS pulsia/mm.
PULSIN ESISKAALAUS
SKAALAUS KERROIN LANKA
SKAALAUS KERROIN LEVIT..
SEUR
30
84
230826
119048
LOPETA
ENTER
Normitustekijän laskeminen ja säätö langansyöttöä varten
Esimerkki E: Langansyöttöyksikkö MEI 21
S
Langansyötön suurin nopeus (V) = 2500 mm/min
S
Vaihdelaatikon välitys (N) = 159:1
S
Syöttörullien tehokkaan ympärysmitan välityssuhde (O) ≈ (29.2 x π ) mm
S
Pulssianturisignaalit/kierros moottorin akselilla (P) = 15
S
Langansyötön suurin nopeus x 10 (M) = 25.0 x 10 = 250.
S
Suurinta nopeutta vastaava moottorin kierrosluku (R) = (V /O) x N rpm
S
Aika kahden lähellä toisiaan olevan, moottorin pulssianturista tulevan pulssin
välillä, ilmoitettuna mikrosekunteina halutun suurimman nopeuden kohdalla
(tiedot haetaan vetolaitteen kysymyksessä olevista teknisistä tiedoista)
(T) = 60 s
x 1 000 000 = 60 x O
x 1 000 000
RxP
VxNxP
Vakio (K) on ilmoitettava siten, että K/T = suurin merkki--ikkunaan setettavissa
oleva arvo K = T x M = 230 779
NORMITUSTEKIJÄ LANGANSYÖTÖN = 230 779
S
Näppäile NORMITUSTEKIJÄ LANGANSYÖTÖN arvot samalla tavalla kuin sivun 18
esimerkissä B.
dpa8d1xa
-- 20 --
FI
Normitustekijän laskeminen ja säätö heilahdusta varten
Esimerkki F: Heilurilaite PRD 100
S
Heiluriliikkeen suurin nopeus (V) = 19 mm/s
S
Heilurimoottorin välitys (N) =
22 x 43 r/mm
112
S
Pulssianturisignaalit/kierros moottorin akselilla (P) = 15
S
Arvo seuraaville suurin säädettävä heiluriliike x 10 (M) = 19.0 x 10 = 190.
S
Suurinta nopeutta vastaava moottorin kierrosluku (R) = V x N kierrosta/sekunti
S
Aika kahden lähellä toisiaan olevan, moottorin pulssianturista tulevan pulssin
välillä, ilmoitettuna mikrosekunteina halutun suurimman nopeuden kohdalla
(tiedot haetaan vetolaitteen kysymyksessä olevista teknisistä tiedoista)
(T) = 1
1
x 1 000 000 =
x 1 000 000
RxP
VxNxP
Vakio (K) on ilmoitettava siten, että K/T = suurin merkki--ikkunaan setettavissa
oleva arvo K = T x M = 78 929
NORMITUSTEKIJÄN HEILURILIIKE = 78 929
S
Näppäile NORMITUSTEKIJÄN HEILURILIIKE arvot samalla tavalla kuin sivun 18
esimerkissä C.
4.4
Kuinka kieli vaihdetaan
Ohjauslaatikon kieli on valittavissa seuraavista neljästä:
S Englanti, italia, suomi ja norja
Seuraavat kieliryhmät ovat tilattavissa lisätarvikkeena (katso vastaavan
hitsausvirtalähteen käyttöohjeesta).
S
Englanti, saksa, ranska, ruotsi.
S Englanti, italia, suomi, norja.
Toimitettaessa kieli on asetettu englanniksi, samoin laite nollattaessa kieleksi
palautuu englanti.
Kielen valinta
S
S
Paina sisään painike LISÄVALINNAT
, jotta pääsisit siirtymään
lisätoimintoihin. Tällöin tulee näkyviin seuraava näyttö:
Paina
a a sisään
s sää
AUXILIARY FUNCTIONS
hipaisupainike
p
p
language
LANGUAGE
"
ERROR LOG
"
SHOW ACTUAL PARAMETER VALUES
SOFTWARE UPDATE
"
SOFTWARE KEY
"
LAN-GUAGE
dpa8d1xa
ERROR
LOG
-- 21 --
SHOW
PARA-METER
SOFT--.
WARE
UPDATE
SOFT--
WARE
KEY
FI
S
S
Paina sisään hipaisupainike seuraava kieli ja siirry haluttuun kieleen.
Paina sisään
CHOSEN LANGUAGE: ENGLISH
hipaisupainike
p
p
change language.
AVAILABLE LANGUAGES
ENGLISH
ITALIANO
SUOMI
NEXT
LANG
NORSK
CHANGE
QUIT
LAN-GUAGE
Tulos: Kaikki tekstit näytetään vastaisuudessa uudella kielellä (tässä tapauksessa
suomi).
S
Lopeta
opeta painamalla
pa a a a
sisään hipaisupainip
p
ke lopeta.
VALITTU KIELI: SUOMI
VALITTAVISSA OLEVAT KIELET
ENGLISH
NORSK
ITALIANO
SUOMI
SEUR
KIELI
S
LOPETA
VAIHDA
KIELI
Paina sisään painike LISÄVALINNAT
palataksesi työalueelle.
5
OHJELMAN EDITOINTI
5.1
Kuinka parametriarvo kirjoitetaan
S
Tarkista, että oikea parametriryhmä näytetään näytöllä painamalla sisään jonkin
seitsemästä parametrinäppäimestä.
S
Kirjoita arvo numeroruutuun.
S Paina sisään halutun parametrin hipaisupainike.
Huomaa, että parametrit aina “perivät“ arvonsa edelliseltä sektorilta, ellei mitään
uutta arvoa kirjoiteta.
5.2
Kuinka parametriarvoa lisätään/vähennetään
Arvon lisäämiseksi tai vähentämiseksi se pitää saada esiin numeroruutuun.
S
Merkitse haluttu parametri joillakin hipaisupainikkeista. Asetettu parametriarvo
ilmestyy tällöin näkyviin numeroruutuun.
S
Paina sisään PLUS--
dpa8d1xa
tai MIINUS--painike
-- 22 --
.
FI
5.3
Kuinka luodaan uusi sektori
Uusi sektori luodaan, kun parhaillaan käytössä olevalla sektorilla näppäillään uusi
leikkauspiste.
S
Näppäile uuden sektorin leikkauspisteen arvo.
.
S Paina sisään painike SEKTOR
Tällä tavoin luodaan uusi sektori, joka on periaatteessa alkuperäissektorin kopio,
mutta jossa on toinen leikkauspiste ja toinen sektorin numero. Uusi sektori sijoitetaan
automaattisesti oikealle paikalleen ohjelmaan. Tämän määrittelee leikkauspisteen
arvo.
Miten luodaan uusi sektori hitsauksen aikana
Uusi sektori luodaan hitsauksen aikana seuraavalla tavalla:
S
Näppäile jokin arvo numeronäppäimillä jossakin seuraavista parametriryhmistä
S Paina sisään jokin seuraavista hipaisupainikkeista.
Tällöin syntyy automaattisesti uusi sektori.
5.4
Miten sektorin leikkauspistettä muutetaan
Jotta sektorin leikkauspistettä voitaisiin muuttaa, pitää voimassa oleva leikkauspiste
ottaa esiin näytölle.
S
Paina sisään painike SEKTOR
.
Tällöin uusi leikkauspiste näytetään numeroruudussa.
S
Näppäile uuden leikkauspisteen arvo.
S
Paina sisään painike SEKTOR
tai
S
muuta leikkauspisteen arvoa PLUS--
5.5
tai MIINUS--
näppäimellä.
Kuinka kuljetussektori luodaan
Kuljetussektori luodaan silloin kun halutaan kiertää hitsaustyökalua hitsaamatta
sektorissa. Sektori 1 ei voi olla kuljetussektori, se voi ainoastaan toimia lykättynä
käynnistyksenä.
dpa8d1xa
-- 23 --
FI
Kuljetussektori
S
Näppäile numeronäppäimillä uuden sektorin leikkauspisteen arvo.
S
Paina sisään painike SEKTOR
.
S Ilmoita HITSAUSVIRTA
(huippuvirta) 0:na.
HUOM! Jos hitsausvirran arvo on “peritty“, tulee seuraavien sektorien
hitsausvirta--arvo myös olemaan 0. Älä unohda muuttaa niitä oikeaan arvoon.
Kaikki muut parametriarvot voidaan säilyttää samoina.
Lykätty käynnistys
Muuta sektori 1:n leikkauspistettä käynnistyksen lykkäämiseksi seuraavalla tavalla:
S
Paina sisään ASKEL--painike
S
Paina sisään painike SEKTOR
S
Näppäile leikkauspiste numeronäppäimillä arvon 0.000 sijasta esim. arvoon
0.100.
S
Paina SEKTORI--painike jälleen
5.6
kunnes ollaan kohdassa sektori 1.
.
sisään.
Kuinka löytää alkuasennon
Putkihitsaustyökaluja PRH ja POC käytettäessä on joskus välttämätöntä pystyä
palaamaan alkuasentoon (lähtöasentoon) esim. hitsauksen pysäyttämisen jälkeen.
S
Pyöritä työkalua, kunnes se on asennossa noin kymmenesosakierrosta
vasemmalle tai oikealle alkuasennosta. Lue lisätietoja kohdasta Käsiohjaus,
sivulta 45.
S
Paina sisään painike START
.
Kun olet tehnyt sen, työkalu kiertää automaattisesti alkuasentoonsa, ja
hitsausprosessi käynnistyy.
5.7
Kuinka siirtymä näppäillään laitteeseen
Aika-- tai sektorisiirtymä voidaan näppäillä jollekin seuraavista parametriryhmistä:
Hitsausvirta
Pyörimisnopeus
Kaarijännitteen säätö (AVC)
Sivuttaisliike
Langan syöttönopeus
dpa8d1xa
-- 24 --
FI
Aikasiirtymä
S
Paina sisään käytössä olevan parametriryhmän painike.
S
Merkitse käytettävä parametri jollakin hipaisupainikkeista.
S
Näppäile siirtymäajan haluttu arvo.
S
Paina sisään painike SIIRTYMÄ
.
Sektorisiirtymä
Sektorisiirtymän luomiseksi ei pidä antaa mitään aika--arvoa. Sektorisiirtymä jatkuu
aina yhdestä leikkauspisteestä seuraavaan.
HUOM! Hitsausvirran parametriryhmässä ei voida antaa käynnistyssektorin
sektorisiirtymää silloin kun esilämmitystä käytetään.
S
Paina sisään käytössä olevan parametriryhmän painike.
S
Merkitse käytettävä parametri jollakin hipaisupainikkeista.
S
Paina samanaikaisesti sisään painikkeet SHIFT
esiin sektorisiirtymän.
ja SIIRTYMÄ
ja saat
Mitä siirtymä on?
Siirtymä on lineaarinen, kahden parametriarvon välinen muutos, joka perustuu
aikaan tai asentoon (leikkauspiste).
Aikaan perustuvaa siirtymää kutsutaan aikasiirtymäksi ja se on aktiivinen määrätyn
aikajakson ajan.
Asentoon perustuvaa siirtymää kutsutaan sektorisiirtymäksi, ja se on aktiivinen
kahden vierekkäisen leikkauspisteen välillä.
5.8
Kuinka ohjelman sisällä siirrytään
Siirry seuraavaan parametriryhmään
ASKEL --näppäimellä
voi askelittain kulkea koko hitsausohjelman läpi. Tätä
tehtäessä näytetään ainoastaan ne parametriryhmät, joille on annettu arvo
ohjelmassa.
Loppusektoria läpi kuljettaessa siirrytään automaattisesti työkalukoodiin.
Sektorista toiseen siirtyminen
Ohjelman sektoreiden välillä voi hyppiä kirjoittamalla sektorin numero näytön
. Uuteen
numeroruutuun ja painamalla sen jälkeen sisään SEKTORI--painike
sektoriin hypättäessä joudutaan aina samaan parametriryhmään kuin mistä hypättiin.
dpa8d1xa
-- 25 --
FI
5.9
Kuinka ohjelma poistetaan
Poista parametriarvo
Parametriarvo voidaan poistaa, ellei sitä ole lainattu edellisestä sektorista. Arvo tulee
näyttää numeroruudussa, jotta se voitaisiin poistaa.
S
Paina sisään painike POISTA
S
Paina sisään parametrin hipaisupainike vahvistaaksesi poiston.
. Numeroruudussa kysytään DEL?
Sektorin poisto
Ainoastaan se sektori, jossa parhaillaan ollaan, voidaan “poistaa Se voidaan tehdä
kahdella tavalla:“
Vaihtoehto 1
S
Paina sisään POISTA--painike
ja sen jälkeen SEKTORI--painike
.
Vaihtoehto 2
S
Paina sisään painike SEKTORI
numeroruudussa.
S
Paina sisään painike POISTA
S
Paina sisään SEKTORI--painike
. Sektorin leikkauspiste esitetään
. Numeroruudussa kysytään DEL?
vahvistaaksesi poiston.
Poista työalueen sisältö
Työalueella on ainoastaan viimeksi käytetty hitsausohjelma. Joskus on tarpeen
puhdistaa työalue kokonaan, esim. työkalukoodin vaihtamiseksi.
Poista työalueella käytössä oleva ohjelma seuraavalla tavalla:
S
Paina sisään POISTA--painike
5.10
ja sen jälkeen MUISTI--painike
.
Kuinka hitsaustietoja muutetaan hitsauksen aikana
Jotta hitsaustietoja voitaisiin muuttaa hitsauksen aikana, pitää jokin arvo muuttaa
numeroruudussa.
S
Merkitse haluttu parametri jollakin hipaisupainikkeista. Parametrin asetettu arvo
tulee tällöin näkyviin numeroruutuun.
S
Näppäile uusi arvo numeronäppäimillä tai lisää/vähennä arvoa
PLUS
/ MIINUS
-- näppäimillä.
HUOM! Kun työalueella olevaa arvoa muutetaan, kirjoitetaan uusi vanhan päälle ja
uusi astuu voimaan. Jos se on “peritty“ arvo, muuttuu arvo myös seuraavassa
sektorissa.
dpa8d1xa
-- 26 --
FI
5.11
Kuinka ohjauslaatikko nollataan
Jos ohjauslaatikko lukittuu, ts. se ei reagoi näppäinten painalluksiin, on tärkeää
nollata ohjauslaatikko, mikä tehdään seuraavalla tavalla:
S
Kierrä hitsausvirtalähteen verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 0.
S
Pidä ohjauslaatikon viidestä hipaisupainikkeesta keskimmäinen sisäänpainettuna
ja kierrä verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 1.
dpa8d1xa
-- 27 --
FI
6
ESIMERKKEJÄ OHJELMOINNISTA
6.1
Esimerkki 1a
Ensimmäinen esimerkki on yksinkertainen hitsausohjelma, joka koostuu kahdesta
sektorista, joista sektori 2 on loppusektori. Ohjelmassa on neljä parametriä:
hitsausvirta, pyöritys, suojakaasun esivirtaus ja suojakaasun jälkivirtaus.
Sektori 1
Sektori 2
Leikkauspiste
0,000
1.010
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
160
0
Pyöritys (jatkuva) (‰)
250
250
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
5
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
7
Sektori 1
Leikkauspiste
Sektori 1 saa automaattisesti leikkauspisteekseen 0,000, ellei muuta arvoa anneta.
Hitsausvirta
Huippuvirta= 160 A
S
S
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
näytetään näytössä.
Näppäile numeronäppäimillä arvo 160.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(1)
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippuh i
HUIPPUVIRTA
pulssivirta.
PERUSVIRTA
. Hitsausvirran säätöä esittävä kuva
160
0.000
A
A
s
s
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
HUIP--
PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 160 A sektorissa 1.
Pyörimisnopeus
Jatkuva pyörintä eteenpäin = 250 ‰ maksimipyörimisnopeudesta.
S
Paina sisään painike PYÖRIMISNOPEUS
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 250.
dpa8d1xb
-- 28 --
.
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
pyörintä
ö i tä eteenpäin.
t
äi
SEKTORI
1(1)
250
0.000
PYÖRIMISL. ETEEN
PYÖRIMISL. TAAKSE
PULSSI PYÖR. ETE
PULSSI PYÖR. TAAK
PYÖRI-MISL.
ETEEN
PYÖRI-MISL.
TAAKSE
PULSSI
PYÖR.
ETEEN
PULSSI
PYÖR.
TAAKSE
Tulos: PYÖRIMISL. ETEEN = 250 sektorissa 1
Kaasu
Suojakaasun esivirtaus = 5 s sektorissa 1.
S
Paina sisään painike KAASU
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 5.
(Kaasun esivirtauksella on esiasetettu arvo (2 s), joka on voimassa, ellei muuta
arvoa kirjoiteta, ja se näkyy näytössä käynnistyksessä.)
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(1)
0.000
hipaisupainike
5
suojakaasu.
j k
S
.
SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
JUURI-KAASU
s
s
s
LÄHTÖ-KAASU
Tulos: SUOJAKAASU = 5 s sektorissa 1.
Sektori 2
Leikkauspiste
S
S
Näppäile uuden leikkauspisteen arvo 1,010 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(1)
0.000
SEKTORI--painike.
1.010
1 SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
5s
s
s
JUURI.-KAASU
Tulos: Sektori 2 yhteensä 2 sektorista
dpa8d1xb
-- 29 --
LÄHTÖ-KAASU
FI
Hitsausvirta
Huippuvirta= 0 A
Koska sektori 2 on loppusektori tulee sille antaa arvo 0 ampeeria. Ota huomioon,
että parametrille (huippuvirta) on annettu arvo 160, koska se on “peritty“ edellisestä
sektorista.
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
.
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 0.
Paina sisään
SEKTORI
2(2)
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippuvirh i
i
1 HUIPPUVIRTA
ta.
PERUSVIRTA
1.010
160 A
A
s
s
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
0
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 0 A sektorissa 2 (loppusektori)
Pyörimisnopeus
Koska tämä on ohjelman viimeinen sektori ja koska hitsausvirta 0 ampeeria, tulkitaan
tämä sektori loppusektoriksi pyörinnän arvosta riippumatta. “Voimme toisin sanoen
säilyttää edellisestä sektorista saadun (lainatun) pyörimistä koskevan arvon.”
S
Paina sisään painike PYÖRIMISNOPEUS
SEKTORI
2(2)
1.010
1 PYÖRIMISL. ETEEN
PYÖRIMISL. TAAKSE
PULSSI PYÖR. ETEEN
PULSSI PYÖR. TAAKSE
PYÖRI-MISL.
ETEEN
arvon tarkistamiseksi.
PYÖRI-MISL.
TAAKSE
PULSSI
PYÖR.
ETEEN
250
PULSSI
PYÖR.
TAAKSE
Tulos: PYÖRIMISL. ETEEN = 250 sektorissa 2 (lainattu arvo)
Kaasu
Suojakaasun jälkivirtaus = 7 s.
.
S
Paina sisään painike KAASU
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 7. (Kaasun jälkivirtauksella on esiasetettu arvo
(4 s), joka on voimassa, ellei muuta arvoa kirjoiteta, ja se näkyy näytöllä
käynnistyksen aikana.)
dpa8d1xb
-- 30 --
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
suojakaasu.
j k
SEKTORI
2(2)
1 SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
7
1.010
5s
s
s
JUURI-KAASU
LÄHTÖ-KAASU
Tulos: SUOJAKAASU = 7 s sektorissa 2.
6.2
Esimerkki 1b
Asetus perustuu edelliseen ohjelmaan ja hitsausvirtaan lisätään siirtymä ylöspäin
ja alaspäin. Sen lisäksi laajennetaan ohjelmaa lisäsektorilla, joka sijoitetaan jo
käytössä olevien sektoreiden väliin.
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 3
Leikkauspiste
0,000
0,500
1,010
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
160
145
0
Siirtymä ylös (s)
2
--
--
Siirtymä alas (s)
--
--
4
Jatkuva pyörintä (‰)
250
250
250
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
5
--
--
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
--
--
7
Sektori 1
Palaa sektoriin 1
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 1.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
2(2)
SEKTORI--painike.
2 SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
1
1.010
7s
s
s
JUURI-KAASU
LÄHTÖ-KAASU
Tulos: Paluu sektoriin 1 leikkauspisteellä 0,000.
Siirtymä
Siirtymä ylös = 2 s huippuvirralle sektorissa 1
Siirtymätoimintoa asetettaessa pitää ensin tarkistaa, että näytöllä näkyy oikea
parametrikuva.
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
dpa8d1xb
-- 31 --
.
FI
S
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
Näppäile arvo 2.
2
S
Paina sisään
SIIRTYMÄ--painike
(SLOPE).
SEKTORI
1(2)
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 160 A,
160 A
A
s
s
PERUS-VIRTA
TASA/
PULSSI
VIRTA
2
0.000
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
2.0 s sektorissa 1.
Sektori 2
Uusi leikkauspiste = 0,500
Ohjelmaan lisätään nyt uusi sektori. Uuden sektorin leikkauspiste on 0,500, ja se
sijoitetaan automaattisesti jo käytössä olevien sektoreiden väliin.
S
Näppäile
äppä e arvo
a o 0,5
05
S
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
1(2)
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
0.5
0.000
2.0 s
160 A
A
s
s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Leikkauspiste 0,500 on nyt sektorina 2 (lainattu arvo).
Hitsausvirta
Huippuvirta = 145 A
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 145.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
2(3)
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippuvirh i
i
1 HUIPPUVIRTA
ta.
PERUSVIRTA
.
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 145 A sektorissa 2.
dpa8d1xb
145
0.500
-- 32 --
160 A
A
s
s
HUIP-PUAIKA
2.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
FI
Sektori 3
Siirry sektoriin 3
S
S
Näppäile numeronumero
näppäimillä arvo 3.
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
2(3)
2 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
3
0.500
145A
A
s
s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Siirretty sektorille 3 leikkauspisteellä 1,010.
Siirtymä
Siirtymä alaspäin = 4 s huippuvirralle sektorissa 3
S
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
Näppäile
äppä e arvo
a o 4.
4
S
Paina sisään
SIIRTYMÄ--painike
(SLOPE).
SEKTORI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 0 A,
4
1.010
3 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
6.3
3(3)
0A
A
s
s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
4.0 s sektorissa 3 (loppusektori).
Esimerkki 1c
Asetus perustuu edelliseen ohjelmaan muuttamalla hitsausvirtaa 200 A:sta 180
A:han. Sen lisäksi laajennetaan ohjelmaa lisäsektorilla, joka sijoitetaan sektorin 1 ja
väliin sektorin 2.
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 3
Sektori 4
Leikkauspiste
0,000
0,250
0,500
1,010
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
155
150
145
0
Siirtymä ylös (s)
2
--
--
--
Siirtymä alas (s)
--
4
--
4
Jatkuva pyörintä ( ‰)
250
250
250
250
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
5
--
--
--
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
--
--
--
7
dpa8d1xb
-- 33 --
FI
Sektori 1
Palaa sektoriin 1
S Näppäile numeronumero
näppäimillä arvo 1.
S
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
3(3)
1
1.010
3 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
0A
A
s
s
PERUS-VIRTA
TASA/
PULSSI
VIRTA
HUIP-PUAIKA
4.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Paluu sektoriin 1 leikkauspisteellä 0,000.
Hitsausvirta
Huippuvirta = muutetaan 160 A:sta 155 A:han.
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 155.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(3)
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippuvirh i
i
1 HUIPPUVIRTA
ta.
PERUSVIRTA
160 A
A
s
s
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
PERUS-VIRTA
TASA/
PULSSI
VIRTA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 155 A,
155
0.000
HUIP-PUAIKA
2.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
2.0 s sektorissa 1.
Sektori 2
Uusi leikkauspiste = 0,250
Ohjelmaan lisätään nyt uusi sektori. Uuden sektorin leikkauspiste on 0,250, ja se
sijoitetaan automaattisesti jo sektoreiden 1 ja 2 väliin.
S
Näppäile
äppä e arvo
a o 0,
0 25
0,25.
5
S
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
1(3)
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
0.25
0.000
155 A
A
s
s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
2.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: SEKTORI 0,250 on nyt ohjelmassa sektori 2:na sektorista 1 lainatuilla arvoilla.
dpa8d1xb
-- 34 --
FI
Hitsausvirta
Huippuvirta = 150 A.
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 150.
Paina sisään
SEKTORI
2(4)
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippuvirh i
i
1 HUIPPUVIRTA
ta.
PERUSVIRTA
2.0 s
155 A
A
s
s
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
150
0.250
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT
PULSSI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 150 A sektorissa 2.
Siirtymä
Siirtymä alaspäin = 4 s huippuvirralle sektorissa 2.
S
S
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
Näppäile
äppä e arvo
a o4
SEKTORI
2(4)
0.250
numeronäppäimillä.
Paina sisään
SIIRTYMÄ--painike
(SLOPE).
2 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 155 A,
6.4
4
155 A
A
s
s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
4.0 s sektorissa 2.
Esimerkki 1d
Ohjelmaa laajennetaan edelleen muutamalla uudella hitsausparametrilla.
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 3
Sektori 4
Leikkauspiste
0,000
0,250
0,500
1,010
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
155
150
145
0
Hitsausvirta (Perusvirta) (A)
100
100
100
100
Hitsausvirta (Huippuaika) (s)
0,5
0,5
0,5
0,5
Hitsausvirta (Perusvirta) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Siirtymä ylös (s)
2
--
--
--
Siirtymä alas (s)
--
3
--
4
Esilämmitys (s)
2
2
2
2
Pyörintä, (jatkuva eteenpäin) (‰)
250
250
250
250
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
5
--
--
--
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
--
--
--
7
dpa8d1xb
-- 35 --
FI
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 3
Sektori 4
Langan syöttö (jatkuva) (cm/min)
110
110
110
110
AVC, (pulssijännite) (V)
11,2
11,2
11,2
11,2
AVC, (perusjännite) (V)
10,9
10,9
10,9
10,9
Sivuttaisliike, (sivuttaisliikelaajuus) (mm)
5,0
5,0
5,0
5,0
Sivuttaisliike, (sivuttaisliikenopeus) (mm/s)
8,0
8,0
8,0
8,0
Sivuttaisliike, (ääriasentoaika, oikea) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Sivuttaisliike, (ääriasentoaika, vasen) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Sektori 1
Palaa sektoriin 1
S
S
Näppäile
äppä e numerou eo
näppäimillä arvo 1.
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
2(4)
2 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
1
0.250
150 A
A
s
s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
4.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Paluu sektoriin 1 leikkauspisteellä 0,000.
Hitsausvirta
Perusvirta = 100 A.
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 100.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(4)
hipaisupainike
perusvirta
it
.
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
100
0.000
PERUS-VIRTA
155 A
A
s
s
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
2.0 s
ERIT.
PULSSI
Tulos: PERUSVIRTA = 100 A.
2,0 s sektorissa 1 ja
HUIPPUAIKA = 1,00 s ja PERUSAIKA = 1,00 s (esiasetetut arvot)
Huippuaika = 0,5 s arvon 1,0 sijaan
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 0,5.
dpa8d1xb
-- 36 --
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
h i
huippuaika.
ik
SEKTORI
1(4)
0,5
0.000
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
2.0 s
2.0 s
155 A
100 A
1,00 s
1,00 s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: HUIPPUAIKA = 0,50 s arvon 1,00 s sijaan sektorissa 1.
Esilämmitysaika
Esilämmitysaika = 2 s
S
S
S
Paina sisään painike ESILÄMMITYSAIKA
.
Näppäile numeronäppäimillä arvo 2.0.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(4)
0.000
hipaisupainike
esilämmitys
ilä
it
ESILÄMMITYS
2,0
s
ESI-LÄMPÖ
Tulos: ESILÄMMITYS = 2,0 sektorissa 1.
Langan syöttönopeus
Nyt tulemme käyttämään lisälankaa ja koska hitsaamme jatkuvalla ei--pulssitetulla
langansyötöllä, tarvitsee ainoastaan parametri pulssilanka säätää.
Pulssilanka = 110 cm/min
S
S
S
Paina sisään painike LANGAN SYÖTTÖNOPEUS
Näppäile numeronäppäimillä arvo 110.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(4)
0.000
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippulanh i
l
HUIPPU LANKA.
cm/min
gan syöttö
PERUS LANKA.
cm/min
TASA/
HUIPPU
LANKA
PERUS-LANKA
Tulos: HUIPPULANKA. = 110 cm/min sektorissa 1.
Kaarijännitteen säätö, (AVC)
Huippujännite = 11,2 V
dpa8d1xb
-- 37 --
.
110
FI
S
S
S
Paina sisään painike KAARIJÄNNITTEEN SÄÄTÖ, (AVC)
Näppäile numeronäppäimillä arvo 11,2.
Paina sisään
SEKTORI
1(4 ) 0.000
hipaisupainike
11,2
j tk
jatkuva/
/ huippujänh i
jä
HUIPPUJÄNNITE
V
nite
PERUSJÄNNITE
V
VIIVE
TASA/
HUIPPU
JÄNN.
.
s
PERUS-JÄNN.
VIIVE
Tulos: HUIPPUJÄNNITE = 11,2 V sektorissa 1.
Perusjännite = 10,9 V
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 10,9.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(4 )
hipaisupainike
perusjännite
jä it
1 HUIPPUJÄNNITE
PERUSJÄNNITE
VIIVE
TASA/
HUIPPU
JÄNN.
10,9
0.000
11,2 V
V
s
VIIVE.
PERUS-JÄNN.
Tulos: PERUSJÄNNITE= 10,9 V sektorissa 1.
Sivuttaisliike
Nyt lisäämme sivuttaisliikkeen arvon. Tietyt esiasetetut arvot on asetettu, joten niitä
ei tarvitse näppäillä. Tarkista esiasetetut arvot sivulta .
Sivuttaisliikenopeus = 8,0 mm
S
Paina sisään painike SIVUTTAISLIIKE
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 8,0.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1 (4 )
hipaisupainike
sivuttaisliikkeen
i tt i liikk
LEVITYSLEVEYS.
nopeus.
LEVITYSNOPEUS
.
mm
mm/s
s
s
LEPOAIKA OIK.
LEPOAIKA VAS.
LEVIT.
LEVEYS
8.0
0.000
LEVIT.
NOPEUS
LEPO-AIKA
OIKEA
LEPO-AIKA
VASEN
Tulos: LEVIT.NOPEUS = 8,0 mm/s ja esiasetetut arvot tulevat myös näkyviin (sektori
1).
dpa8d1xb
-- 38 --
FI
Sektori 2
Siirry sektoriin 2
S Näppäile numeronumero
näppäimillä arvo 2.
S
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
1
1
1
1
1(4)
LEVITYSLEVEYS.
LEVITYSNOPEUS
LEPOAIKA OIK.
LEPOAIKA VAS.
LEVIT.
LEVEYS
2
1.010
5,0 mm
8,0 mm/s
1,0 s
1,0 s
LEVIT.
LEPO-AIKA
OIKEA
NOPEUS
LEPO-AIKA
VASEN
Tulos: Siirretty sektorille 2(4) leikkauspisteellä 0,250.
Siirtymä
Nyt muutamme sektorin 2 alaspäinsiirtymän arvoa. Tarkista, että näytössä on oikea
parametrikuva.
Siirtymä alaspäin = 3 s arvon 4 s sijaan.
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
S
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
Näppäile
äppä e numerou eo
SEKTORI
2(4)
0.250
näppäimillä arvo 3.
S
Paina sisään painike
SIIRTYMÄ. (SLOPE).
2
1
1
1
.
HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
3
150 A
100 A
0,50 s
1,00 s
PERUS-VIRTA
HUIP-AIKA
4.0 s
2.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 150 A 3,0 s SIIRTYMÄ sektorissa 2.
6.5
Esimerkki 1e
Muutamme ohjelmaa siirtämällä 3. sektorin leikkauspisteen 0,500:sta 0,750:een ja
yhden erityispulssitus ja yhden sektorisiirtymän sektoriin 2 ja yhden sektoriin 3.
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 3
Sektori 4
Leikkauspiste
0,000
0,250
0,750
1,010
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
155
150
145
0
Hitsausvirta (Perusvirta) (A)
100
100
100
100
Hitsausvirta (Huippuaika) (s)
0,5
0,5
0,5
0,5
Hitsausvirta (Perusvirta) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Erityispulssitus
--
--
--
--
Siirtymä ylös (s)
2
--
--
--
Siirtymä alas (s)
--
Sekt. siirt Sekt. siirt 4
dpa8d1xb
-- 39 --
FI
Sektori 1
Sektori 2
Sektori 3
Sektori 4
Esilämmitys (s)
2
2
2
2
Pyörintä, (jatkuva eteenpäin) ( ‰)
250
250
250
250
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
5
--
--
--
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
--
--
--
7
Langan syöttö (jatkuva) (cm/min)
110
110
110
110
AVC, (pulssijännite) (V)
11,2
11,2
11,2
11,2
AVC, (perusjännite)(V)
10,9
10,9
10,9
10,9
Sivuttaisliike (sivuttaisliikelaajuus) (mm)
5,0
5,0
5,0
5,0
Sivuttaisliike (sivuttaisliikenopeus) (mm/s)
8,0
8,0
8,0
8,0
Sivuttaisliike (ääriasentoaika, oikea) (s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Sivuttaisliike (ääriasentoaika, vasen)(s)
1,0
1,0
1,0
1,0
Sektori 1
Palaa sektoriin 1
S
S
Näppäile
äppä e numerou eo
näppäimillä arvo 1.
Paina sisään
SEKTORI--painike.
SEKTORI
2
1
1
1
2(4)
HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
1
0.250
150 A
100 A
0,50 s
1,00 s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
3.0 s
2.0 s
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Paluu sektoriin 1 leikkauspisteellä 0,000.
Erityispulssitus (Hitsausvirta)
Nyt lisäämme erityispulssituksen. Tarkista, että oikea parametrikuva on näytöllä.
S
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
Paina
a a sisään
s sää
SEKTORI
1(4)
hipaisupainike
p
p
erityispulssitus
1 HUIPPUVIRTA
.
0.000
1 PERUSVIRTA
1 HUIPPUAIKA
1 PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
155 A
100 A
0,50 s
1,00 s
HUIP-PUAIKA
2.0 s
2.0 s
PERUS-AIKA
Tulos: ERITYISPULSSITUS = toteutetaan koko ohjelmassa.
dpa8d1xb
-- 40 --
ERIT.
PULSSI
FI
Sektori 2
Siirry sektoriin 2
S Näppäile numeronumero
näppäimillä arvo 2.
S
Paina sisään
SEKTORI--painike
SEKTORI
1(4)
2
0.000
1 HUIPPUVIRTA
1 PERUSVIRTA
155 A
100 A
2.0 s
2.0 s
1 ERITYSPULSSITUS
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Siirretty sektorille 2.
Sektorisiirtymä
Nyt lisäämme sektorisiirtymän sektoriin 2.
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
S
Paina sisään painikkeet SHIFT
SEKTORI
ja SIIRTYMÄ
2(4)
.
0.250
2 HUIPPUVIRTA
1 PERUSVIRTA
150 A
100 A
2.0 s
2 ERITYSPULSSITUS
TASA/
PULSSI
VIRTA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 150 A
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
sektorissa 2.
Sektori 3
Siirry sektoriin 3
S Näppäile
äppä e numerou eo
näppäimillä arvo 3.
S
Paina sisään
SEKTORI--painike
SEKTORI
2(4)
3
0.250
2 HUIPPUVIRTA
1 PERUSVIRTA
150 A
100 A
2.0 s
2 ERITYSPULSSITUS
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
Tulos: Siirretty sektorille 3.
dpa8d1xb
-- 41 --
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
FI
Leikkauspiste
Leikkauspiste = 0,750 arvon 0,500 sijaan.
Leikkauspisteen muutos tapahtuu seuraavalla tavalla:
numeroruudussa näkyy nyt 0,500.
S
Paina sisään painike SEKTORI
S
S
Näppäile numeronäppäimillä arvo 0,75.
Paina uudestaan
SEKTORI
3(4)
sisään painike
SEKTORI
0.75
0.500
3 HUIPPUVIRTA
1 PERUSVIRTA
145 A
100 A
2.0 s
3 ERITYSPULSSITUS
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: Uusi leikkauspiste = 0,750 sektorissa 3.
Sektorisiirtymä
Nyt lisäämme sektorisiirtymän sektoriin 3.
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
S
Paina sisään painikkeet SHIFT
ja SIIRTYMÄ
SEKTORI
3(4)
.
0.750
3 HUIPPUVIRTA
1 PERUSVIRTA
145 A
100 A
2.0 s
3 ERITYSPULSSITUS
TASA/
PULSSI
VIRTA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 145 A
dpa8d1xb
PERUS-VIRTA
.
-- 42 --
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
FI
7
KIRJASTO
Eri työalueilla luodut hitsausohjelmat tallennetaan kirjastoon. Tallennus voidaan
tehdä 250 paikalle riippuen siitä, kuinka isoja ohjelmia käytetään. (lue myös kappale
PC--KORTTI sivulta 47).
7.1
Kuinka ohjelma tallennetaan
S
Tee ohjelma työalueelle.
S
Paina sisään painike MUISTI
S
S
Näppäile ohjelmapaikka (esim. 3) numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
KIRJASTO
Sivu
1 (1)
hipaisupainike
3
t ll
tallenna.
(SEUR)
SIVU
TAL-LENNA
HAE
PC-KORTTI
POISTA
OHJ.
Numeroruudussa vilkkuu STO.
Tulos: Ohjelma tallentuu kirjaston ohjelmapaikalle 3.
HUOM! Jos kirjasto on tallennettaessa täynnä, kirjasto pakataan. Pakkaaminen
kestää noin 10 sekuntia. Jos ohjelmalle saadaan tilaa, se tallennetaan. Jos sille ei
saada tilaa, saadaan editointivirhekoodi xxx.
S
palataksesi työalueelle.
Paina sisään painike MUISTI
7.2
Miten ohjelma haetaan
HUOM! Ohjelmaa kirjastosta haettaessa työalueen tulee olla tyhjä.
S
Paina sisään painike MUISTI
S
S
Näppäile ohjelmapaikka (esim. 3) numeronäppäimillä
Paina
a a sisään
s sää
KIRJASTO
Sivu
1 (1)
hipaisupainike hae
3
.
3
(SEUR)
SIVU
dpa8d1xc
TAL-LENNA
-- 43 --
HAE
PC-KORTTI
POISTA
OHJ.
FI
Numeroruudussa vilkkuu teksti RCL.
S Paina sisään painike MUISTI
palataksesi työalueelle.
Tulos: Olet hakenut kirjastosta työalueelle kopion ohjelmasta nro 3.
7.3
Kuinka työkalukoodin saa näkyviin
Kirjastosta voi myös tarkistaa, mikä työkalukoodi kuuluu yhteen ohjelmapaikan 3
kanssa.
S
Paina sisään painike MUISTI
S
S
Näppäile ohjelmapaikka(esim. 3) numeronäppäimillä
Paina
a a samanaikaisa a a a
KIRJASTO
Sivu
1 (1)
sesti sisään painik3
k t SHIFT ja
keet
j
3
MINNE.
(SEUR)
SIVU
.
TAL-LENNA
HAE
PC-KORTTI
POISTA
OHJ.
Tulos: Näytössä näkyy, mikä työkalukoodi (PRB , PRC 33--90 mm) kuuluu yhteen
ohjelmapaikan 3 kanssa.
S
Paina sisään painike MUISTI
7.4
palataksesi työalueelle.
Miten ohjelma poistetaan
S
Paina sisään painike MUISTI
S
S
Näppäile ohjelmapaikka (esim. 3) numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
KIRJASTO
Sivu
1 (1)
hipaisupainike
3
ohjelman
hj l
poistamii t i
3
nen
(SEUR)
SIVU
dpa8d1xc
.
TAL-LENNA
-- 44 --
HAE
PC-KORTTI
POISTA
OHJ.
FI
Seuraava näyttö tulee näkyviin:
S
Paina sisään
hipaisupainike kyllä.
KIRJASTO
Sivu
DEL?
1 (1)
3
EI
KYLLÄ
Tulos: Olet poistanut kirjastosta ohjelmapaikan 3.
S
Paina näppäintä MUISTI
8
KÄSIOHJAUS
8.1
Käyttöalue
palataksesi työalueelle.
Käsiohjausta käytetään volframielektrodin asettamiseksi oikeaan asentoon hitsausta
varten ja jotta voitaisiin tarkistaa, että työalueen ohjelma toimii halutulla tavalla.
Seuraavia hitsausparametrejä voidaan muuttaa:
S
Kaasu
S
Langan syöttönopeus
S
Pyörimisnopeus
S
Kaarijännitteen säätö (AVC)
S
Sivuttaisliike
HUOM! Jos käynnistysnäppäintä painetaan missä tahansa käsiohjausvalikossa
kaasuvalikkoa lukuun ottamatta, työalueella oleva ohjelma toimii, mutta ilman
valokaarta.
8.2
S
Miten editointi suoritetaan
Paina sisään painike KÄSIOHJAUS
.
Muuta pyörimisnopeutta eteenpäin
S
Paina sisään painike PYÖRIMISNOPEUS
dpa8d1xc
-- 45 --
.
FI
KÄSIOHJAUS
PYÖRIMISL. ETEEN
PYÖRIMISL. TAAKSE
PYÖRI-MISL.
ETEEN
S
PYÖRI-MISL.
TAAKSE
Paina sisään hipaisupainike ja käytä moottoria painamalla sisään PLUS-MIINUS--
tai
näppäin.
HUOM! Jos hipaisupainike pyörimisl. taakse painetaan sisään, ja sen jälkeen
painetaan PLUS--näppäintä
pyörimisliike käy eteenpäin.
tai
Näppäile arvo numeronäppäimillä ja paina sisään hipaisupainike pyörimisl.
eteen. (pyörintä lakkaa 1 kierroksen jälkeen)
Kun työalueelle palataan, ohjelma käynnistyy säädetystä asennosta.
S
KÄSIOHJAUS
PYÖRIMISL. ETEEN
PYÖRIMISL. TAAKSE
PYÖRI-MISL.
ETEEN
PYÖRI-MISL.
TAAKSE
Tulos: Ohjelma käynnistyy, mutta ilman valokaarta (ts. virran arvo on = 0).
Samaa menettelyä käytetään langan syöttönopeuden , kaarijänniteen ja sivutaisliikkeen
parametrien arvojen muuttamiseen..
Kaasuparametriä koskee seuraava:
S
Paina sisään hipaisupainike suojakaasu kaasuventtiilin avaamiseksi.
S Paina uudestaan hipaisupainiketta suojakaasu kaasuventtiilin sulkemiseksi.
Hitsaus voidaan käynnistää tästä asennosta (valokaarella) seuraavalla tavalla:
S Paina sisään painike KÄYNNISTYS
,
Tämä on ainoa hitsausparametri, josta hitsausprosessi voidaan aloittaa.
dpa8d1xc
-- 46 --
FI
Tiedoterivillä lukee hitsaus.
hitsaus
KÄSIOHJAUS
HITSAUS
SUOJA-KAASU
JUURI-KAASU
LÄHTÖ-KAASU
Paluu työalueelle tapahtuu automaattisesti.
9
PC--KORTTI
9.1
Käyttöalue
PC--korttia käytetään kaikkien kirjastossa olevien hitsausohjelmien tallentamiseen ja
sen avulla voidaan myös kopioida hitsausohjelmia eri ohjauslaatikkojen välillä.
9.2
Kuinka kortti asennetaan
S
Avaa ohjauslaatikon vasemmassa päädyssä oleva
luukku.
S
Työnnä PC--kortti kortinlukijaan niin, että lukitushaka
napsahtaa kiinni.
S
Sulje luukku.
9.3
S
Kuinka ohjelma haetaan
Paina sisään painike MUISTI
.
Huom! Kun PC--kortilla oleva ohjelma haetaan, häviävät kaikki kirjastossa
olevat ohjelmat automaattisesti. Jos kirjastossa olevat ohjelmat halutaan säilyttää,
tallenna ne ensin jollekin muulle PC--kortille.
S
S
Paina sisään hipaisupainike PC--kortti.
Paina
a a sisään
s sää
PC--KORTTI
hipaisupainike
p
p
hae.
TAL-LENNA
HAE
LOPETA
POISTA
OHJ.
Vähän päästä näyttöön ilmestyy ponnahdusvalikko, joka vahvistaa suoritetun
toimenpiteen.
dpa8d1xc
-- 47 --
FI
PC--KORTTI
VIRHE!
TOIMINTO EPÄONNISTUI
TAL-LENNA
HAE
LOPETA
POISTA
OHJ.
Tulos: Kaikki PC--kortille tallennetut ohjelmat on nyt kopioitu ja tallennettu kirjastoon.
S
Paina sisään hipaisupainike lopeta palataksesi kirjastoon.
9.4
Kuinka ohjelmia tallennetaan
S
Paina sisään painike MUISTI
.
S
Paina sisään hipaisupainike PC--kortti.
Huom! Kun PC--kortille tallennetaan ohjelmia, häviävät kaikki PC--kortilla olevat
ohjelmat.
S
Paina
a a sisään
s sää
hipaisupainike
p
p
tallenna.
PC--KORTTI
TAL-LENNA
HAE
LOPETA
POISTA
OHJ.
Vähän päästä näyttöön ilmestyy ponnahdusvalikko, joka vahvistaa suoritetun
toimenpiteen.
PC--KORTTI
PC--KORTTIIN TALLENNETUT
ARVOT
TAL-LENNA
HAE
LOPETA
POISTA
OHJ.
Tulos: Kaikki kirjastoon tallennetut ohjelmat on nyt kopioitu ja tallennettu PC--kortille.
S
Paina sisään hipaisupainike lopeta palataksesi kirjastoon.
dpa8d1xc
-- 48 --
FI
9.5
Kuinka ohjelma poistetaan
S
Paina sisään painike MUISTI
.
S
S
Paina sisään hipaisupainike PC--kortti.
Paina sisään
PC--KORTTI
hipaisupainike
p
p
kortin poistaminen
TAL-LENNA
HAE
LOPETA
POISTA
OHJ.
Vähän päästä näyttöön ilmestyy ponnahdusvalikko, joka vahvistaa suoritetun
toimenpiteen.
PC--KORTTI
POISTA HITSAUSARVOT
PC--KORTILTA
TAL-LENNA
HAE
KALLA
LOPETA
POISTA
OHJ.
Tulos: Olet poistanut kaikki PC--kortilla olevat ohjelmat.
S
Paina sisään hipaisupainike lopeta palataksesi kirjastoon.
9.6
Kuinka PC--kortti irrotetaan
S
Avaa ohjauslaatikon vasemmassa päädyssä oleva luukku.
S
Paina PC--kortin oikealla puolella olevaa pientä mustaa painiketta.
S
Vedä PC--kortti irti kortinlukijasta.
S
Sulje luukku.
10
VIRHEKOODIT
10.1
Virhekäsittely
Virhekäsittelykoodeja käytetään ilmoittamaan hitsausprosessissa syntyneestä viasta.
Virhe näytetään näytössä ponnahdusvalikolla, joka näkyy 2,5 sekunnin ajan. Sen
jälkeen näytön vasemmassa
yläkulmassa näkyy huutomerkki.
Virhekäsittelykoodit tallennetaan ns. virhememoon, ja ne voidaan lukea jälkikäteen.
dpa8d1xc
-- 49 --
FI
SEKTORI
3(4)
0.500
VIRHE 12
HITSA
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT...
PULSSI
Tulos: On syntynyt vika hitsausdatayksikköön (ohjauslaatikko).
S
S
Paina sisään painike LISÄVALINNAT
Paina sisään
hipaisupainike
virhememo
.
LISÄTOIMINNOT
KIELI
"
VIRHEMUISTIO
"
NÄYTÄ TODELLISET PARAMETRIEN ARVOT
OHJELMAPÄIVITYS
"
SOFTWARE--NÄPPÄIN
"
KIELI
VIRHE-MEMO
NÄYTÄ
ARVOT
OHJ.
PÄI-VITYS
SOFTW.
NÄP-PÄIN
Tulos: Olet saapunut virhememoon.
HUOM!
Häviää näytöstä suoraan silloin kun tähän valikkoon siirrytään.
Näytössä näkyy seuraavaa:
1. Virheen vikanumero.
2. Milloin virhe on syntynyt (Päiväys, kelloNaika).
3. Missä virhe on syntynyt.
4. Mikä vikakoodi.
Halutessasi lisätietoja virheestä, menettele seuraavasti:
S
S
Näppäile numeronäppäimillä esim. virhenumero 2.
Paina
a a sisään
s sää
VIRHEMEMO SIVU 1(2 )
hipaisupainike
p
p
näytä
y
virhenumero
2
Virhe nro "
Pvm.
Aika
Yks
1"
2"
3"
971007
971007
971007
13:07,03
13:07,50
14:56,07
VIRTALÄH
OHJAUSL.
PYÖ/LANK
1
18
2
LOPETA
POISTA
(SEUR)
SIVU
EDELL
SIVU
NÄYTÄ
VIRHE
NRO...
Virhe
KAIKKI
Tulos: Näytöllä näkyy tietoja vikakoodista 18, OHJAUSL. (ohjauslaatikon
hitsausdatayksikkö) on menettänyt yhteyden hitsausvirtalähteeseen.
dpa8d1xc
-- 50 --
FI
Vian yksityiskohtaisempi kuvaus sekä toimenpide--ehdotus on nähtävänä
virhekäsittelykooditaulukossa, sivulla NO TAG.
S
Paina sisään
hipaisupainike
p
p
poista virhe.
VIRHEMEMO -- NÄYTÄ VIESTI 2
Virhe 18:
" Ei yhteyttä virtalähteeseen
Yks:
OHJAUSL.
Pvm: 971007
Aika: 13:07,50
LOPETA
POISTA
VIRHE
Tulos: Vikakoodi häviää näytöstä.
Jos halutaan saada selvyys kaikista määrättynä aikana tapahtuneista virheistä, ei
virheitä tule poistaa. Ohjauslaatikkoon voidaan tallentaa aina 100 kpl vikanumeroita.
Koodi Kuvaus
OHJAUSL
PYÖ/LANK
VAAP/AVC
VIRTALÄH
1
EPROM
x
x
x
2
3
RAM
Ulkoinen RAM (kirjoita, lue)
x
x
x
x
x
4
5
Syöttöjännite 5V
Korkea tasavälijännite (tasajännite kah--den
jänniteasennon välillä)
x
x
6
Korkea lämpötila
x
7
8
Korkea ensiövirta
Syöttöjännite 1*
x
x
9
10
11
Syöttöjännite 2*
Syöttöjännite 3*
Virtaservo/ Langan nopeusservo
12
Tietoliikennevika (varoitus)
13
Servo 1
14
Tietoliikennevika (busoff)
x
15
16
Menetettyjä tiedotteita
Servo 2
x
17
Yhteys menetetty moottoriyksikköön.
x
18
Yhteys menetetty hitsausvirtalähtee--seen.
x
19
Muistivika paristokäyttöisessä datamuistissa
x
20
21
Väärät asetusarvot
Virtaraja 1
x
22
23
Ylivuoto lähetyspuskurissa
Ylivuoto vastaanottopuskurissa
x
x
25
26
27
Sopimattomat hitsausdataformaatit
Watch dog
Virtaraja 2
x
28
Ylivuotoa suovassa
x
29
Ei vedenkiertoa
30
Yhteys menetetty TIG--korttiin
dpa8d1xc
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-- 51 --
FI
Koodi Kuvaus
31
32
OHJAUSL
Ei vastausta näyttöyksiköstä
Ei kaasuvirtausta
Yksikkö
PYÖ/LANK
VAAP/AVC
VIRTALÄH
x
x
Syöttöjännite 1*
Syöttöjännite 2*
OHJAUSL.
+3V
PYÖ/LANK
VAAP/AVC
+15V
+ 60V
VIRTALÄH
+15VC
--15V
Syöttöjännite3*
+15VB
OHJAUSL. = Piirikortti ohjauslaatikossa
PYÖ/LANK = Piirikortti pyörinnän ja langansyöttömoottorin ohjausta varten
VAAP/AVC = Piirikortti sivuttaisliikkeen ja AVC--moottorien ohjausta varten
VIRTALÄH = Piirikortti hitsausvirtalähteen ohjausta varten
Koodi Kuvaus
1
Ohjelmamuistivika (EPROM)
Syy: Ohjelmamuisti on “kadottanut“ yhden arvon. Ts. eräässä muistipaikassa oleva muistin
arvo ei täsmää enää alkuperäisen kanssa.
Tämä vika ei pysäytä mitään toimintoja.
Toimenpide: Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on
jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
2
Vika mikroprosessorin RAM--muistissa
Syy: Mikroprosessori ei pysty kirjoittamaan tiettyä muistipaikkaa omassa työmuistissaan.
Tämä vika ei pysäytä mitään toimintoja.
Toimenpide: Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on
jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
3
Vika ulkopuolisessa RAM--muistissa
Syy: Mikroprosessori ei pysty kirjoittamaan tiettyä muistipaikkaa omassa työmuistissaan.
Tämä vika ei pysäytä mitään toimintoja.
Toimenpide: Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on
jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
4
Syöttöjännitteessä 5 V:n jännitehäviö
Syy: Syöttöjännite on liian pieni.
Mikroprosessorin normaali toiminta lakkaa sulkemista varten.
Toimenpide: Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on
jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
5
Tasavälijännite raja--arvon ulkopuolella
Syy: Jännite on liian korkea tai liian matala. Liian korkea jännite voi johtua verkossa olevista
voimakkaista jännitepiikeistä (korkea induktanssi verkossa). Hitsausvirtalähde sulkeutuu
automaattisesti.
Toimenpide: Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on
jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
6
Korkea lämpötila
Syy: Lämpötilavahti on lauennut.
Hitsausvirta lähde sulkeutuu automaattisesti, eikä sitä voi kytkeä päälle ennen kuin lämpötilavahti on asetettu päälle uudestaan.
Toimenpide: Tarkista, että jäähdytysilman tulo/lähtö ei ole tukossa eikä likaantunut umpeen. Tarkista, ettei työsykli ylitä nimellisiä parametrejä.
dpa8d1xc
-- 52 --
FI
Koodi Kuvaus
7
Korkea ensiövirta
Syy: Hitsausvirtalähde saa liian suuren virran.
Hitsausvirtalähde sulkeutuu automaattisesti, eikä sitä voi käyttää.
Toimenpide: Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on
jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
8
Matala akkujännite, hitsaustietokortti (ohjauslaatikko)
Syy: Liian matala akkujännite.
Tämä vika ei pysäytä mitään toimintoja.
Toimenpide: Tallenna varmistustiedot PC--kortille ja kutsu paikalle huoltoteknikko.
8
Syöttöjännite+15VC, piirikortti (hitsausvirtalähde)
Syy: Liian korkea tai matala jännite.
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
8
Syöttöjännite+15V moottorikortti (pyörintä/lanka) (vaap/AVC)
Syy: Liian matala jännite.
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
9
Syöttöjännite--15V, piirikortti (hitsausvirtalähde)
Syy: Liian korkea tai matala jännite.
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
9
Syöttöjännite+60V moottorikortti (pyörintä/lanka) (vaap/AVC)
Syy: Liian matala jännite.
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
10
Syöttöjännite+15VB, piirikortti (hitsausvirtalähde)
Syy: Liian korkea tai matala jännite.
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
11
Virheellinen virta, piirikortti (hitsausvirtalähde)
Syy: Hitsausvirtalähde ei pysty pitämään prosessorin määräämää virtaa.
Tämä vika ei pysäytä mitään toimintoja.
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
12
Tietoliikennevika (varoitus)
Syy: CAN--piirin vikalaskurissa on liian korkea arvo ja yhteys ohjauslaatikkoon voi katketa.
Tämä voi tapahtua kuormituksen ollessa tilapäisesti liian korkea.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana.
13
Virheellinen pyörimisnopeus
Syy: Ei pysty pitämään tietokoneen määräämää nopeutta.
Hitsaus keskeytyy.
Toimenpide: Tarkista kaapelit. Mikäli vika on jäljellä virta uudel--leen päälle kytkettäessä, on
huoltoteknikon syytä tutkia vika.
14
Tietoliikennevika
Syy: CAN--piirin vikalaskurissa on liian korkea arvo ja hitsausprosessi keskeytyy. .
Tämä voi tapahtua kuormituksen ollessa tilapäisesti liian korkea.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana. Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
15
Menetettyjä tiedotteita
Syy: Tiedote on kirjoitettu toisen päälle. Useasti toistuvat ohjauslaatikon näppäimen painallukset hitsauksen aikana voivat luoda tämän virheen. Hitsausprosessi keskeytyy.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana. Toiminnan palauttamiseksi pitää virta kytkeä välillä pois päältä. Mikäli vika on jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on huoltoteknikon syytä tutkia vika.
16
Virheellinen langansyöttö --/ levitysnopeus
Syy: Ei pysty pitämään tietokoneen määräämää nopeutta.
Toimenpide: Tarkista kaapelit..
dpa8d1xc
-- 53 --
FI
Koodi Kuvaus
17
Menettänyt yhteyden
Syy: Ohjauslaatikko on menettänyt yhteyden yhden tai useamman moottoriyksikön kanssa.
Jatkuva toiminto keskeytetään.
Toimenpide: Tarkista kaapelit. Mikäli vika on jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on
huoltoteknikon syytä tutkia vika.
18
Menettänyt yhteyden
Syy: Ohjauslaatikko on menettänyt yhteyden hitsausvirtalähteeseen. Jatkuva toiminto keskeytetään.
Toimenpide: Tarkista kaapelit. Mikäli vika on jäljellä virta uudelleen päälle kytkettäessä, on
huoltoteknikon syytä tutkia vika.
19
Muistivika datamuistissa (RAM)
Syy: Voi sattua ohjelmaa päivitettäessä.
Toimenpide: Kytke verkkojännite ja nollautuminen tapahtuu automaattisesti
20
Virheelliset asetusarvot tallennettu(RAM)
Syy: Käynnistyksen aikana on havaittu virheellisiä asetusarvoja. Näin voi käydä ohjelmaa
päivitettäessä. Poistaa kaiken ohjauslaatikossa olevan datan
Toimenpide: Kytke verkkojännite ja nollautuminen tapahtuu automaattisesti
21
Virtaraja 1
Syy: Moottori ylikuormitettu pyörityksessä tai sivuttaisliikkeessä.
Toimenpide: Tarkista hitsaustyökalu ja sen kaapelit.
22
Ylivuoto lähetyspuskurissa
Syy: Lähetyspuskuri on ylitäynnä. Jatkuva toiminto keskeytetään.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana.
23
Ylivuoto vastaanottopuskurissa
Syy: CAN--tiedotukset otetaan vastaan nopeammassa tahdissa kuin mihin hitsausdatakortti
ehtii. Käynnissä oleva toiminta keskeytyy.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana.
25
Sopimaton hitsausdataformaatti
Syy: Laite on yrittänyt tallentaa hitsausdatta PC--kortille. PC--kortin formaatti eroaa kuitenkin
hitsausdatamuistin formaatista.
Toimenpide: Käytä toista PC--korttia.
26
Watchdog
Syy: Jokin on estänyt prosessoria suorittamasta normaaleja teh--täviään ohjelmassa.
Tämä vika ei pysäytä mitään toimintoja.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana.
27
Virtaraja 2
Syy: Moottori on ylikuormitettu kohdissa VAAP/AVC, PYÖ/LANK
Toimenpide: Tarkista hitsaustyökalu.
28
Ylivuotoa suovassa
Syy: Työmuisti on tullut liian täyteen. Vika voi johtua prosessorin epänormaalista työkuormituksesta.
Toimenpide: Tarkista hitsausohjelman käsittely hitsauksen aikana.
29
Ei veden virtausta
Syy: Jäähdytysveden virtaus on alittanut 0,7 l/min. Käynnissä oleva toiminta keskeytyy.
Toimenpide: Tarkista jäähdytysvesipiiri ja --pumppu.
30
Yhteys menetetty TIG--korttiin
Syy: Ohjauslaatikko on menettänyt yhteyden TIG--korttiin.
Jatkuva toiminto keskeytetään.
Toimenpide: Tarkista kaapelit. Mikäli vika on jäljellä virta uudel--leen päälle kytkettäessä, on
huoltoteknikon syytä tutkia vika.
dpa8d1xc
-- 54 --
FI
Koodi Kuvaus
31
Ei vastausta näyttöyksiköstä
Syy: Mikroprosessori ei saa kuittausta näyttökortilta
Toimenpide: Kutsu paikalle huoltoteknikko.
32
Ei kaasun virtausta
Syy: Kaasun virtaus on alittanut määrän 6 l/min.
Toimenpide: Tarkista kaasuventtiili, letkut ja kytkennät.
10.2
Vikaeditointikoodit
Vikaeditointikoodit ovat vikakoodeja, jotka näytetään numeronäytöllä väärän
näppäimen painalluksen yhteydessä. Vikakoodinumero alkaa aina merkillä p.
Koodi
Syy
13
Ohjelmankäyttövika.
110
Työalue ei ollut tyhjä, kun kirjastosta haettiin ohjelmaa.
111
Ohjelmanumeroa ei ole kirjastossa
131
Väärä näppäimen painallus hitsattaessa.
132
Väärä näppäimen painallus erityispulssituksella hitsattaessa
133
Sallittu ainoastaan hitsauksen aikana
134
PC--kortti puuttuu
135
PC--korttityyppiä ei ole hyväksytty tätä hitsausvirtalähdettä varten (LTP 450)
136
Väärä ohjelmaversio PC--kortilla.
160
Työalue täynnä
163
Ohjauslaatikko ei pysty tulkitsemaan numeroruudussa olevaa arvoa
176
Hitsausohjelmaa ei ole hyväksytty hitsaukseen.
177
Hitsauksen käynnistäminen ei ole sallittu ohjauslaatikon tässä ohjelmatilassa.
178
Uudelleenkäynnistys ei onnistu, laite pitää pysäyttää sitä ennen.
198
Hitsauksen käynnistäminen on kielletty moottoreiden ollessa aktivoituina käsiohjausohjelmassa.
199
Hitsauksen käynnistäminen on kielletty kirjaston ollessa aktiivinen.
204
Sektorin arvoa ei voida muuttaa sellaiseksi, että se edeltäisi edeltävää sektoria tai että se
olisi seuraavan sektorin jälkeinen.
205
Jokin painike on sisäänpainettuna työkalua käynnistettäessä.
206
Liitetyn työkalun työkalukoodi puuttuu.
207
Ei--hyväksytty työkalukoodi.
212
Ei--aktivoitu hipaisupainike.
213
Poistotila: Näppäimen käyttö ei ole sallittu.
221
Näppäintä ei ole määritelty tässä tilassa.
222
Käynnistettäessä: Ainoastaan työkalukoodi sallittu.
223
Poistotila: Näppäintä ei ole määritelty
229
Korjaustila: Tämän näppäimen painallus ei ole sallittu.
233
Haluttu siirtymätoiminto: Parametri on tyhjä tai määrittämätön.
252
Liitetyn työkalun työkalukoodi ei täsmää työalueella olevan hit--sausohjelman työkalukoodin
kanssa.
dpa8d1xc
-- 55 --
FI
11
NÄYTÄ VOIMASSA OLEVAT PARAMETRIARVOT
11.1
Käyttöalue
Tällä toiminnolla voidaan hitsauksen aikana tarkistaa eri hitsausparametrien mitatut
arvot. Arvot päivitetään joka 0,5. sekunti.
Seuraavista parametriryhmistä voidaan nähdä kunkinhetkiset arvot:
Hitsausvirta
Langan syöttönopeus
Pyörimisnopeus
Kaasu
Kaarijännitteen säätö (AVC)
Sivuttaisliike
11.2
S
S
Kuinka voimassa olevat parametriarvot näytetään
Paina sisään painike LISÄVALINNAT
Paina sisään
hipaisupainike näytä
parametriarvot
päästäksesi lisätoimintoihin.
LISÄTOIMINNOT
KIELI
"
VIRHEMUISTIO
"
NÄYTÄ TODELLISET PARAMETRIEN ARVOT
OHJELMAPÄIVITYS
"
SOFTWARE--NÄPPÄIN
"
KIELI
VIRHE-MEMO
NÄYTÄ
ARVOT
OHJ.
PÄI-VITYS
SOFTW.
NÄP-PÄIN
Tulos: Näytä voimassa olevat parametriarvot rastitaan ja olet nyt aktivoinut toiminnon
NÄYTÄ VOIMASSA OLEVAT PARAMETRIARVOT.
S
Paina sisään painike KÄYNNISTYS
S
Paina sisään haluttu parametrinäppäin.
ohjelman käynnistämiseksi.
Näytössä näytetään nyt voimassa olevat parametriarvot.
12
OHJELMISTON PÄIVITYS
12.1
Käyttöalue
Tällä toiminnolla voidaan päivittää (korvata) ohjelmia hitsauslaitteiden eri yksiköissä
(piirikortti) uudella PC--kortissa olevalla ohjelmistolla.
Yksiköllä tarkoitetaan ohjelmistolla varustettua piirikorttia, joka voidaan päivittää.
dpa8d1xc
-- 56 --
FI
12.2
Valikkoselitys
OHJELMAPÄIVITYS
Yksikkö
Nyk.vers. PC--kortti
SYSTEEMIVERSIO:.
BOOT OHJELMA
j VIRTALÄHDE
j PYÖR/LANG YKS
j VAAP/AVC YKS
j OHJAUSYKSIKKÖ
SEUR
#
1.00
?
0.00
0,00
1.00B
1,12
2.00
----
LOPETA
j
j
PÄIVI-TYS
Nyk.vers
Kuvaa, mikä ohjelmistoversio on aktiivinen tässä yksikössä.
PC--kortti
Kuvaa, mikä ohjelmistoversio on tallennettu tämän yksikön PC-kortille.
?
Yksikkö on laitteessa, mutta tietokone ei tiedä mikä versio se on.
--
PC--kortissa ei ole ohjelmaa tätä yksikköä varten.
SYSTEEMVERSIO:
Ilmoittaa, mikä ohjelmakokonaisuus on tallennettu PC--kortille.
Ohjelmistokokonaisuus voi koostua 1--4 kpl:sta ohjelmia (1 jokaista yksikköä kohti).
BOOT--OHJELMA
Ohjelma päivityksen käsittelyä varten.
VIRTALÄHDE
Piirikortti hitsausvirtalähteen ohjausta varten.
PYÖR/LANG YKS
Piirikortti pyöritystä ja langansyöttömoottoreita varten.
VAAP/AVC YKS
Piirikortti sivuttaisliikkeen ja AVC--moottorien ohjausta varten.
OHJAUSYKSIKKÖ
Ohjauslaatikon piirikortti.
12.3
Kuinka päivitys tehdään
Ohjauslaatikkoa päivitettäessä häviää kaikki hitsausdata. Älä unohda
ensin tallentaa kaikkea hitsausdataa PC-- kortille.
Jotta voisit päivittää yksikön PYÖR/LANG YKS , VAAP/AVC YKS, OHJAUSYKSIKKÖ
(ohjauslaatikko), menettele samalla tavoin kuin yksikön VIRTALÄHDE kohdalla.
Virtalähdeyksikön päivitys
Pidä huolta siitä, ettei hitsausvirtalähteeseen menevää verkkojännitettä
kytketä pois päältä päivityksen aikana.
S
Asenna paikalleen päivitysohjelman sisältävä PC--kortti.
S
Paina sisään painike LISÄVALINNAT
dpa8d1xc
-- 57 --
jotta voisit päästä lisätoimintoihin.
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
ohjelmiston
päivitys.
LISÄTOIMINNOT
KIELI
"
VIRHEMUISTIO
"
NÄYTÄ TODELLISET PARAMETRIEN ARVOT
OHJELMAPÄIVITYS
"
SOFTWARE--NÄPPÄIN
"
KIELI
VIRHE-MEMO
NÄYTÄ
ARVOT
OHJ.
PÄI-VITYS
SOFTW.
NÄP-PÄIN
Tulos: Olet tullut ohjelmiston päivitysvalikkoon.
Tässä tapauksessa PC--kortin ohjelmistokokonaisuus koostuu ainoastaan
päivitysohjelmasta virtalähdeyksikköä varten.
Näyttöön ilmestyy seuraava teksti.
S
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava kunnes
seuraava,
ollaan kohdassa
“virtalähde“.
OHJELMAPÄIVITYS
Yksikkö
SYSTEEMIVERSIO:.
BOOT--OHJELMA
j VIRTALÄHDE
j PYÖR/LANG YKS
j VAAP/AVC YKS
j OHJAUSYKSIKKÖ
SEUR
#
S
Nyk.vers. PC--kort
1.00
?
0.00
0,00
1.00B
1,12
2.00
----
LOPETA
j
j
PÄIVI-TYS
Paina sisään toinen hipaisupainike valitaksesi yksikön virtalähde (rastittuu).
Jos vielä muita yksikköjä pitää päivittää, valitaan ne samalla tavalla.
S
Painamalla uudestaan toista hipaisupainiketta, perutaan merkitty valinta (rasti
katoaa).
Paina sisään
OHJELMAPÄIVITYS
hipaisupainike
Yksikkö
Nyk.vers. PC--kort
päivitys
päivitys.
SYSTEEMIVERSIO:.
BOOT--OHJELMA.
j VIRTALÄHDE
j PYÖR/LANG YKS
j VAAP/AVC YKS
j OHJAUSYKSIKKÖ
SEUR
#
dpa8d1xc
j
j
-- 58 --
1.00
?
.0.00
0,00
1,00B
1,12
2.00
----
LOPETA
PAIVI-TYS
FI
Näytössä näytetään valintaikkuna:
S
Paina sisään
hipaisupainike kyllä
tehdäksesi päivipäivi
tyksen.
OHJELMAPÄIVITYS
OHJELMAN PÄIVITYS VOI
VIEDÄ 5 MIN./YKS. EIKÄ
SITÄ VOIDA KESKEYTTÄÄ!
HALUATKO SILTI TEHDÄ SEN?
EI
KYLLÄ
Seuraava valintaikkuna näytetään näytöllä päivityksen ajan:
OHJELMAPÄIVITYS
ÄLÄ SAMMUTA LAITTEISTOA
PROSESSIN AIKANA!!
PÄIVITTÄÄ .....
23% completed
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Kun päivitys on valmis, näytetään seuraava valintaikkuna:
OHJELMAPÄIVITYS
PÄIVITYS SUORITETTU!
KONE TÄYTYY KÄYNNISTÄÄ UUDELLEEN..
Tulos: Olet päivittänyt virtalähdeyksikön ohjelmistoversioon 2,00.
Jotta voisit käyttää hitsauslaitteistoa, tulee hitsausvirtalähde käynnistää uudelleen
näin:
S
Kierrä hitsausvirtalähteen verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 0.
S
Kierrä verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 1.
dpa8d1xc
-- 59 --
FI
12.4
Suoritettava toimenpide hitsausvirtalähteen päivityksen
epäonnistuessa
Ohjelmiston päivitys voi epäonnistua esim. silloin kun hitsausvirtalähteen
verkkojännite katkeaa kesken päivityksen.
Yksikön epäonnistunut päivitys: virtalähde, juuri/lanka , pendl/AVC.
Ohjelmiston päivityksen epäonnistuessa näytetään näytöllä seuraava valintaikkuna:
OHJELMA PÄIVITYS
PÄIVITYS EPÄONNISTUI ! : 6
Yksikkö: 2
Yritä päivitystä uudelleen tällä tavalla:
S
Kierrä hitsausvirtalähteen verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 0.
S
Pidä neljäs ohjauslaatikon viidestä hipaisunäppäimestä sisäänpainettuna ja
kierrä verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 1.
Pidä hipaisupainike alaspainettuna, kunnes kuuluu kaksi piippausta.
Hitsausvirtalähde käynnistyy uudelleen, ja virtalähde--, juuri/lanka-- , vaap/AVC
asettuvat päivitysvalmiuteen, minkä johdosta uusi päivitys voidaan aloittaa.
Ohjauslaatikko näyttää näytöllä päivitysvalikon.
Toista ohjelmaprosessi “kuinka päivitys tehdään“, sivu 57, uudelleen.
12.5
Suoritettava toimenpide ohjauslaatikon päivityksen
epäonnistuessa
Ohjelmiston päivitys voi epäonnistua esim. silloin kun hitsausvirtalähteen
verkkojännite katkeaa kesken päivityksen.
Jos tämä tapahtuu ensimmäisten 15 sekunnin aikana, tulee paikalle
kutsua ESABin huoltoteknikko.
Tee uusi päivitys seuraavalla tavalla:
S
Kierrä hitsausvirtalähteen verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 0.
S
Asenna päivitysohjelman sisältävä PC--kortti ohjauslaatikkoon.
S
Pidä viides ohjauslaatikon viidestä hipaisunäppäimestä sisäänpainettuna ja
kierrä verkkojännitteen sähkökytkin asentoon 1.
dpa8d1xc
-- 60 --
FI
Pidä hipaisupainike sisäänpainettuna, kunnes kuuluu kaksi piippausta.
Ohjauslaatikon päivityksen aikana näyttö on tyhjä ja kun päivitys on valmis,
ohjauslaatikko käynnistyy normaalisti.
Päivitys kestää noin 5 minuuttia.
HUOM! Älä sulje hitsausvirtalähdettä päivityksen ajaksi.
Ellei päivitys vieläkään onnistu, ota yhteyttä huoltoteknikkoon.
13
SOFTWARE--NÄPPÄIN (OHJELMISTOLUKKO)
13.1
Yleistä
Ohjelmistolukitus on tarkoitettu määrättyjen toimintojen lukitsemiseen, kuten
hitsausohjelman asetustietojen muuttaminen, ohjelman säilyttäminen kirjastossa,
ohjelman säilyttäminen PC--kortilla ja pääsyn estämiseksi ”lisätoimintoihin”.
13.2
S
S
Kuinka ohjauslaatikko lukitaan
Paina sisään painike LISÄVALINNAT
Paina sisään
hipaisupainike
software-- näppain
päästäksesi lisätoimintoihin.
LISÄTOIMINNOT
KIELI
"
VIRHEMUISTIO
"
NÄYTÄ TODELLISET PARAMETRIEN ARVOT
OHJELMAPÄIVITYS
"
SOFTWARE--NÄPPÄIN
"
KIELI
VIRHE-MEMO
NÄYTÄ
ARVOT
OHJ.
PÄI-VITYS
SOFTW.
NÄP-PÄIN
Tulos: Olet tullut valikkoon software-- näppain.
S
Näppäile 4 numeroa numeronäppäimillä kirjoittaaksesi koodin.
dpa8d1xc
-- 61 --
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
p
p
enter.
SOFTWARE--NÄPPÄIN
1234
AVAINKOODI (4 NUMEROA):
OHJAUSLAATIKKO ON AVOIN.
LUK.
AVAA
LUK.
RAJAT
LOPETA
ENTER
Näyttöön tulee seuraava teksti:
S
Paina sisään
hipaisupainike
p
p
lukitse.
lukitse
SOFTWARE--NÄPPÄIN
AVAINKOODI (4 NUMEROA):
OHJAUSLAATIKKO ON AVOIN.
LUK.
AVAA
LUK.
RAJAT
LOPETA
ENTER
Tulos: Ohjauslaatikko on lukittu.
S
Paina sisään hipaisupainike
13.3
palataksesi työalueelle.
Kuinka ohjauslaatikko avataan
S Paina sisään painike LISÄVALINNAT
Näyttöön ilmestyy seuraava teksti:
S
Näppäile
äppä e numerou eo
näppäimillä
pp
oikea
koodinumero(esim.1234)
.
OHJAUSLAATIKKO ON LUKITTU.
ANNA AVAINKOODI (4 NUMEROA):
.
ENTER
Jokainen näppäilty koodinumero tuo näytölle yhden : kuittauksena numeron
näppäilystä.
S Paina sisään hipaisupainike enter.
Tulos: Ohjauslaatikko on nyt avattu ja olet siirtynyt valikkoon “lisätoiminnot“.
dpa8d1xc
-- 62 --
FI
13.4
S
S
S
Kuinka koodia muutetaan
Näppäile numeronäppäimillä neljä uutta numeroa uuden koodin luomiseksi.
Knappa in 4 nya siffror med sifferknapparna för att ange en ny koden.
Paina sisään
SOFTWARE--NÄPPÄIN
1111
hipaisupainike
p
p
enter.
AVAINKOODI (4 NUMEROA): 1234
OHJAUSLAATIKKO ON AVOIN.
LUK.
AVAA
LUK.
RAJAT
LOPETA
ENTER
Näyttöön ilmestyy seuraava teksti:
S
Paina
a a sisään
s sää
hipaisupainike
p
p
lukitse.
lukitse
SOFTWARE--NÄPPÄIN
AVAINKOODI (4 NUMEROA): 1111
OHJAUSLAATIKKO ON AVOIN.
LUK.
AVAA
LUK.
RAJAT
LOPETA
ENTER
Tulos: Ohjauslaatikko on nyt varustettu uudella koodilla ja lukittu.
S
Paina hipaisupainike sisään
13.5
palataksesi työalueelle.
Unohdettu koodi
Jos koodi on unohtunut, on soitettava ESAB:in lähimmälle huoltoteknikolle.
13.6
Miten raja--arvot ilmoitetaan
Seuraavista hitsausparametreistä voi ilmoittaa raja--arvot prosenteissa korkeintaan
10% asetetusta arvosta:
VIRTA
Huippuvirta ja taustavirta
PYÖRIMINEN
Pyöriminen eteenpäin, pyöriminen taaksepäin, pulssituspyöriminen eteenpäin tai
pulssituspyöriminen taaksepäin
LANGANSYÖTTÖ
Pyöriminen eteenpäin, pyöriminen taaksepäin, pulssituspyöriminen eteenpäin tai
pulssituspyöriminen taaksepäin
dpa8d1xc
-- 63 --
FI
ASENTO
Leikkauspiste
HEILURIN NOP.
Sivuttaisliikkeen nopeus
HEILURIN AMPL.
Sivuttaisliikkeen laajuus
AVC--JÄNNITE
Huippujännite ja perusjännite
VIRTAAIKA
Huippuaika ja perusaika
Raja--arvojen ilmoittamiseksi on ensin tehtävä työalueen ohjelma.
S
S
Paina näppäintä LISÄYS
Paina sisään
hipaisupainike
ohjelmistolukitu.
lisäystoimintoihin pääsemiseksi.
LISÄTOIMINNNOT
KIELI
"
VIRHEMUISTIO
"
NÄYTÄ TODELLISET PARAMETRIEN ARVOT
OHJELMAPÄIVITYS
"
SOFTWARE--NÄPPÄIN
"
KEILI
VIRHE-MEMO
NÄYTÄ
ARVOT
OHJ.
PÄI-VITYS
SOFTW.
NÄP-PÄIN
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina
a a sisään
s sää
hipaisupainike
p
p
raja.
j
SOFTWARE--NÄPPÄIN
AVAINKOODI (4 NUMEROA):
OHJAUSLAATIKKO ON AVOIN.
LUK.
AVAA.
LUK
RAJAT
LOPETA
ENTER
Tulos: Olet tullut valikon ohjelmistolukituksen raja-- arvoihin..
dpa8d1xc
-- 64 --
FI
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
Paina sisään
hipaisupainike
p
p
seur.
siirtymiseksi
haluttuun parametriin.
SOFTWARE--NÄPPAIN RAJAT
+/--
+/--
VIRTA:
0%
VIRTA--AIKA:
0%
PYÖRIMINEN
0%
LEVITYSLEVEYS
0%
LANGANSYÖTTÖ: 0%
LEVITYSNOPEUS.
0%
ASEMA:
AVC JÄNNITE :
0%
LOPETA
ENTER
0%
SEUR
--
.
+
Paina pehmeitä näppäimiä -- tai + ilmoittaaksesi raja--arvot prosentteina
korkeintaan 10% asetetusta arvosta.
S Kun asetukset on tehty, paina pehmeää näppäintä enter (kuuluu piip) asetusten
tallentamiseksi.
S Paina sisään hipaisupainike lopeta.
Seuraavat merkki--ikkunat näytetään:
S
S
Paina
a a sisään
s sää
hipaisupainike
p
p
luk.!
SOFTWARE--NÄPPÄIN
AVAINKOODI (4 NUMEROA):
OHJAUSLAATIKKO ON AVOIN.
LUK.
AVAA
LUK.
RAJAT
LOPETA
ENTER
Tulos: Ohjauslaatikko on lukittu asetetuin raja--arvoin.
HUOM! Seuraavan kerran, kun mennään valikkoon ohjelmistolukitusraja--arvot, arvot
ovat jälleen 0%. Uudet raja--arvot lasketaan sen jälkeen, kun on painettu pehmeää
näppäintä enter.
S
Paina näppäin
sisään työalueelle palaamiseksi.
14
MUISTIKIRJA
14.1
Käyttöalue
Muistikirjaa käytetään kirjaamaan muistiin mm. seuraavia asioita:
S
MATERIAALI, PUTKEN HALKAISJA, SEINÄMÄN PAKSUUS, PALKOMÄÄRÄ
S
ALOITUSKOHTA, HITSAUSAIKA
S
ELEKTRODIN HALKAISIJA. ELEKTRODIN ULKONEMA, ELEKTRODIN KULMA
S
ETÄISYYS: ELEKTRODILISÄAINE, ELEKTRODPUTKI
S
LANKATYYPPI, LANGAN HALKAISIJA, ELEKTRODITYYPPI
dpa8d1xc
-- 65 --
FI
S SUOJAKAASU
S JUURIKAASU
S LÄHTÖKAASU
Kaikki muistiinpanot tallennetaan vastaavan hitsausohjelman kanssa.
14.2
S
Kuinka tiedot kirjoitetaan
Paina sisään painikkeet SHIFT
ja ASKEL
päästäksesi muistikirjaan.
MUISTIKIRJA SIVU1(8)
MATERIAALI
PUTKEN HALKAISJA
SEINÄMÄN PAKSUUS
PALKOMÄÄRÄ
(SEUR)
SIVU
14.3
PUTKI
HALK.
MATER.
SEIN.
PAKS.
PALKO
Esimerkki 2a
Annamme esimerkin niistä muistiinpanoista, joita muistikirjaan voi kirjoittaa.
Hitsausparametri
Selitys
Arvo
Materiaali
SIS--merkintä ruostumattomasta teräksestä
2333
Putken halkaisja
Putken ulkoläpimitta
60 mm
Seinämän paksuus
Putken seinämäpaksuus
3 mm
Juoksunumero
Mikä railon numero
2
Aloituskohta
Missä aloituskohta on putkessa.
Kello 3
Hitsausaika
Kuinka kauan hitsausohjelman hitsaaminen kestää.
1 h 20
min 30 s
Elektrodin hal-kasij
Elektrodin läpimitta
1,6 mm
Elektrodin ulkonema
Kuinka pitkälle volframielektrodi pistää esiin puikonpitimestä.
5 mm
Elektrodin kulma Missä kulmassa volframielektrodi on suhteessa putkeen.
30 ˚
Etäisyys:
Elektrodi-lisäaine
Volframielektrodin ja lisälangan välinen etäisyys.
5 mm
Etäisyys:
Elektrodiputki
Volframielektrodin ja työkappaleen (putken) välinen etäisyys
5 mm
Lankatyyppi
Mitä lisälankatyyppiä käytetään.
OK 12.51
Langan halkaisija
Lisälangan läpimitta
0,8 mm
Elektrodityyppi
Volframielektrodin laatu, joka koostuu pienestä määrästä toriumia
ja lantaania
2% Th,
2% La
Suojakaasu
Mistä suojakaasu koostuu argonin, heliumin, vedyn ja typen muodossa
100 % Ar
dpa8d1xc
-- 66 --
FI
Hitsausparametri
Selitys
Arvo
Juurikaasu
Mistä juurikaasu koostuu argonin, heliumin, vedyn ja typen muodossa
100 % Ar
Lähtökaasu
Mistä lähtökaasu koostuu argonin, heliumin, vedyn ja typen muodossa
100 % He
Materiaali = 2333
S
S
Näppäile 2333 numeronäppäimillä.
Paina sisään
MUISTIKIRJA SIVU 1(8)
hipaisupainike
materiaali.
t i li
2333
MATERIAALI
PUTKEN HALKAISJA
SEINÄMÄN PAKSUUS
PALKOMÄÄRÄ
(SEUR)
SIVU
MATER.
PUTKI
HALK.
SEIN.
PAKS.
PALKO
Putken ulkoläpimitta = 60 mm
S
S
Näppäile 60 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
putken
tk lä
läpimitta.
i itt
MATERIAALI
PUTKEN HALKAISJA
SEINÄMÄN PAKSUUS
PALKOMÄÄRÄ
(SEUR)
SIVU
60
SIVU 1(8)
MATER.
2333
PUTKI
HALK.
SEIN.
PAKS.
PALKO
(Jos putken ulkoläpimittaa varten on näppäilty joku arvo, näyttöön tulee
pyörimisnopeuden mittausarvo cm/min.)
Seinämäpaksuus = 3 mm
S
S
Näppäile 3 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
putken
tk paksuus.
k
MATERIAALI
PUTKEN HALKAISJA
SEINÄMÄN PAKSUUS
PALKOMÄÄRÄ
(SEUR)
SIVU
dpa8d1xc
3
SIVU 1(8)
MATER.
-- 67 --
2333
60,0 mm
PUTKI
HALK.
SEIN.
PAKS.
PALKO
FI
Juoksunumero = Nr 2
S
S
S
Näppäile 2 numeronäppäimillä.
Paina sisään
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
j k
juoksunumero.
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava sivu.
MATERIAALI
PUTKEN HALKAISJA
SEINÄMÄN PAKSUUS
PALKOMÄÄRÄ
(SEUR)
SIVU
2
SIVU 1(8)
MATER.
2333
60.0 mm
3.00 mm
PUTKI
HALK.
SEIN.
PAKS.
PALKO
Lähtökohta = Kello 3
S
S
Näppäile 3 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
lähtök ht
lähtökohta.
3
SIVU 2(8)
ALOITUSKOHTA
HITSAUSAIKA
(SEUR)
SIVU
ALOIT.
KONTA
TUNTI
MIN
SEK.
Hitsausaika = 1 h 20 min 30 s
S
Näppäile 1 numeronäppäimillä.
S
Paina sisään hipaisupainike tunteja.
S
Näppäile 20 numeronäppäimillä.
S
Paina sisään hipaisupainike minuutteja.
S
Näppäile 30 numeronäppäimillä.
S
S
Paina sisään hipaisupainike sekunteja
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA SIVU 2(8)
hipaisupainike
seuraava sivu.
i
ALOITUSKOHTA
HITSAUSAIKA
(SEUR)
SIVU
dpa8d1xc
ALOIT.
KONTA
-- 68 --
3 o’clock
1h
20 min
30 s
TUNTI
MIN
SEK.
FI
Elektrodin läpimitta = 1,6 mm
S
S
Näppäile 1,6 numeronäppäimillä.
Paina sisään
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
lä i itt
läpimitta.
1.6
SIVU 3(8)
ELEKTRODIN HALKAISI
ELEKTRODIN ULKONEM
ELEKTRODIN KULMA
(SEUR)
SIVU
HALK.
ULKO--
NEMA
KULMA
Elektrodin ulkonema = 5 mm
S
S
Näppäile 5 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
ulkonema.
lk
ELEKTRODIN HALKAISI
ELEKTRODIN ULKONEM
ELEKTRODIN KULMA
(SEUR)
SIVU
5
SIVU 3(8)
HALK.
1.6 mm
ULKO--
NEMA
KULMA
Elektrodin kulma = 30˚
S
S
S
Näppäile 30 numeronäppäimillä.
Paina sisään
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
k l
kulma.
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava sivu.
ELEKTRODIN HALKAISI
ELEKTRODIN ULKONEM
ELEKTRODIN KULMA
(SEUR)
SIVU
30
SIVU 3(8)
HALK.
1.6 mm
5.0 mm
ULKO--
NEMA
KULMA
Etäisyys: Elektrodilanka = 5 mm
S
S
Näppäile 5 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
elektrodilanka.
l kt dil k
SIVU 4(8)
ETÄISYYS:
ELEKTRODILISÄAINE
ELEKTRODPUTKI
(SEUR)
SIVU
dpa8d1xc
ELEKT.
LANKA
-- 69 --
ELEKT.
-PUTKI
5
FI
Etäisyys: Elektrodi-- lanka = 5 mm
S
S
S
Näppäile 5 numeronäppäimillä.
Paina sisään
MUISTIKIRJA SIVU 4(8)
hipaisupainike
elektrodil kt di -työkapt ök
ETÄISYYS:
pale.
ELEKTRODLANKA
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava sivu.
sivu
5
5.0 mm
ELEKTRODTYÖKAPPALE
(SEUR)
SIVU
ELEKT.
-LANKA
ELEKT.
PUTKI
Lankalaatu = OK 12.51
S
S
Näppäile 12.51 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA SIVU 5(8)
hipaisupainike
l k t
lankatyyppi.
i
12.51
LANKATYYPPI
LANGAN HALKAISIJA
ELEKTRODITYYPPI
(SEUR)
SIVU
LANKA--
TYYPPI
mm
LANKA--
HALK.
ELEKT.
%Th
ELEKT.
% La
Langan läpimitta = 0,8 mm
S
S
Näppäile 0,8 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike
l
langan
lä
läpimitta.
i itt
LANKATYYPPI
LANGAN HALKAISIJA
ELEKTRODITYYPPI
(SEUR)
SIVU
LANKA
TYYPPI
12.51
mm
LANKA--
HALK.
Elektrodin laatu = 2% Th, 2 % La
S
Näppäile 2 numeronäppäimillä.
S
Paina sisään hipaisupainike elektrodi % Th.
S
Näppäile 2 numeronäppäimillä.
S
Paina sisään hipaisupainike elektrodi % La.
dpa8d1xc
0.8
SIVU 5(8)
-- 70 --
ELEKT.
%Th
ELEKT.
% La
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava sivu.
i
MUISTIKIRJA SIVU 5(8)
LANKATYYPPI
LANGAN HALKAISIJA
ELEKTRODITYYPPI
(SEUR)
SIVU
LANKA
TYYPPI
12.51
0.8 mm
LANKA.
HALK.
ELEKT.
%Th
ELEKT.
% La
Suojakaasu = 100 % Ar
S
S
S
Näppäile 100 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike %
A
Argonia.
i
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava sivu.
100
SIVU 6(8)
SUOJAKAASU
(SEUR)
SIVU
% Ar
% He
%H
%N
Juurikaasu = 100 % Ar
S
S
S
Näppäile 100 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike %
A
Argonia.
i
Paina sisään
hipaisupainike
seuraava sivu.
100
SIVU 7(8)
JUURIKAASU
(SEUR)
SIVU
% Ar
% He
%H
%N
Aloituskaasu = 100 % He
S
S
Näppäile 100 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
MUISTIKIRJA
hipaisupainike %
H li
Helium.
100
SIVU 8(8)
ALOITUSKAASU
(SEUR)
SIVU
S
Paina sisään painikkeet SHIFT
dpa8d1xc
% He
% Ar
ja ASKEL
-- 71 --
%H
%N
palataksesi työalueelle.
FI
15
KÄSIHITSAUS
15.1
Käyttöalue
Käsikäyttöinen TIG--hitsaus käsipolttimella (lue polttimen käyttöohje)
15.2
Kuinka hitsausohjelma laaditaan
Jotta käsihitsaus voitaisiin suorittaa on välttämätöntä luoda hitsausohjelma, joka
koostuu 2 sektorista, joiden virta-- ja kaasuparametrit on annettu.
Huom! Pyörimistä ei voi ilmoittaa.
15.3
Esimerkki 3a
Aloita valitsemalla työkalukoodi KÄSIPOLTIN.
Se on yksinkertainen hitsausohjelma, joka koostuu 2 sektorista, joista sektori 2 on
pysäytyssektori.
Sektori 1
Sektori 2
Leikkauspiste
0,000
1,000
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
80
0
Hitsausvirta (Perusvirta) (A)
40
40
Hitsausvirta (Huippuaika) (s)
0,5
0,5
Hitsausvirta (Perusaika) (s)
0,5
0,5
Siirtymä ylöspäin (s)
2
--
Siirtymä alaspäin (s)
--
5
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
5
--
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
--
10
Leikkauspiste
Sektori 1 saa auotmaattiseti leikkauspisteekseen arvon 0,000, ellei sille näppäillä
muuta arvoa. Aloita sen vuoksi säätämällä virtaparametri.
Hitsausvirta
Huippuvirta = 80 A
S
S
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
.
Näyttöön ilmestyy kuva hitsausvirran säätämisestä.
Näppäile 80 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTOR
1(1)
0.000
hipaisupainike
80
j tk
jatkuva
huippuvirh i
i
HUIPPUVIRTA
A
ta.
PERUSVIRTA
A
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
dpa8d1xc
s
s
PERUS-VIRTA
-- 72 --
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
FI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 80 A sektorissa 1.
Perusvirta= 40 A
S
S
Näppäile 40 numeronäppäimillä.
Paina sisään
SEKTOR
hipaisupainike
j tk
jatkuva
perusvirta.
it
1(1)
HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULLSI
VIRTA
40
0.000
80 A
A
s
s
HUIP-PUAIKA
PERUS-VIRTA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: PERUS--USVIRTA = 40 A sektorissa 1.
Huippuaika = 0,5 s arvon 1,0 sijaan
S
S
Näppäile 0,5 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTOR
hipaisupainike
V i
Vuippuaika.
ik
1(1)
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
0,5
0.000
80 A
40 A
1,00 s
1,00 s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: HUIPPUAIKA = 0,50 s arvon 1,00 s sijaan sektorissa 1.
Perusaika = 0,5 s arvon 1,0 sijaan
S
S
Näppäile 0,5 numeronäppäimillä.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTOR
hipaisupainike
P
Perusaika.
ik
1(1)
1 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
0,5
0.000
80 A
40 A
0,50 s
1,00 s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
Tulos: PERUSAIKA = 0,50 s arvon 1,00 s sijaan sektorissa 1.
dpa8d1xc
-- 73 --
ERIT.
PULSSI
FI
Siirtymä
Siirtymä ylöspäin = 2 s huippuvirralle.
S
S
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
Näppäile 2 numero
numeroSEKTOR
1(1)
0.000
näppäimillä
Paina sisään
SIIRTYMÄ--painike
(SLOPE).
2 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 80 A,
sektorissa 1.
80 A
40 A
0.50 s
0.50 s
PERUS-VIRTA
TASA/
PULSSI
VIRTA
2
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
2,0 s i sektor 1 och PERUSVIRTA = 40 A,
2,0 s
Kaasu
Suojakaasun esivirtaus = 5 s.
S
S
S
Paina sisään painike KAASU
.
Näppäile 5 numeronäppäimillä.
Kaasun esivirtauksella on esiasetettu arvo (2 s), joka on voimassa, ellei muuta
arvoa näppäillä, ja se ilmestyy näytölle käynnistyksen aikana.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTOR
1(1)
0.000
hipaisupainike
5
suojakaasu.
j k
SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
JUURI-KAASU
s
s
s
LÄHTÖ-KAASU
Tulos: SUOJAKAASU = 5 s sektorissa 1.
Leikkauspiste
S
S
Näppäile numeronäppäimillä uuden leikkauspisteen arvo 1,010.
Paina
a a sisään
s sää
SEKTOR
1(1)
0.000
1.010
SEKTORI--painike.
p
1 SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
5s
s
s
JUURI-KAASU
Tulos: Sektori 2 yhteensä 2 sektorista
dpa8d1xc
-- 74 --
LÄHTÖ-KAASU
FI
Hitsausvirta
Pulssitettu virta = 0 A
Koska sektori 2 tulee olemaan pysäytyssektori, tulee hitsausvirran arvo olemaan 0
ampeeria.
S
Paina sisään painike HITSAUSVIRTA
.
S
S
Näppäile 0 numeronäppäimillä.
Paina sisään
SEKTOR
2(2)
hipaisupainike
j tk
jatkuva
huippuvirh i
i
1 HUIPPUVIRTA
ta.
1 PERUSVIRTA
1.000
1 HUIPPUAIKA
1 PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
PERUS-VIRTA
0
2.0 s
2.0 s
80 A
40 A
0.50 s
0.50 s
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
Tulos: HUIPPUVIRTA = 0 A sektorissa 2 (pysäytyssektori).
Siirtymä
Siirtymä alaspäin = 5 s huippuvirralle.
S
S
S
Paina sisään hipaisupainike jatkuva huippuvirta.
Näppäile
äppä e 5 numerou eo
SEKTOR
2(2)
1.000
näppäimillä.
Paina sisään
SIIRTYMÄ--painike
(SLOPE).
2 HUIPPUVIRTA
PERUSVIRTA
HUIPPUAIKA
PERUSAIKA
TASA/
PULSSI
VIRTA
Tulos: HUIPPUVIRTA = 0 A,
s sektorissa 1.
5
0A
40 A
0.50 s
0.50 s
PERUS-VIRTA
HUIP-PUAIKA
PERUS-AIKA
ERIT.
PULSSI
5,0 s sektorissa 12 ja PERUSVIRTA = 40 A,
5,0
Kaasu
Suojakaasun jälkivirtaus = 10 s sektorissa 2.
S
Paina sisään painike KAASU
S
Näppäile 10 numeronäppäimillä.
.
Kaasun jälkivirtauksella (4 s) on esiasetettu arvo, joka on voimassa, ellei muuta
arvoa näppäillä, ja se näkyy näytössä käynnistyksen aikana.
dpa8d1xc
-- 75 --
FI
S
Paina sisään
hipaisupainike
suojakaasu.
j k
SEKTOR
2(2)
1 SUOJAKAASU
JUURIKAASU
LÄHTÖKAASU
SUOJA-KAASU
10
1.000
s
s
s
JUURI-KAASU
LÄHTÖ-KAASU
Tulos: SUOJAKAASU = 10 s sektorissa 2.
15.4
Kuinka hitsaus suoritetaan
Hitsausprosessin käynnistämiseksi (sytytä valokaari)
S
Paina poltinkytkin sisään ja päästä se jälleen ulos.
Sektorin 1 parametriarvot (käynnistyssektori) ovat voimassa koko
hitsausprosessin ajan.
Hitsausprosessin lopettamiseksi
S
Paina poltinkytkin sisään ja päästä se jälleen ulos.
Sektorin 2 parametriarvot (lopetussektori) tulevat käyttöön.
16
LIITE
16.1
Työkalukoodit
Hitsaustyökalu
Koko
PRB , PRC
8--17 *
17--49 *
33--90
60--170
PRH
3--12
3--38
6--76
PRD
Katso itse määritetyistä työkalukoodeista sivulta
15.
POC
12--60
TIG--käsipoltin
--
A25 Hitsausasema
Pyörityksellä
Ilman pyöritystä
*)
Käytettäessä kunnostussarjaa PRB , PRC 8--17 käytetään työkalukoodia 17--49.
Käytettäessä moottorivälityksellä varustettua käyttöyksikköä 134: käytetään työkalukoodia 8--17.
dpa8d1xc
-- 76 --
FI
16.2
Symbolit
Symbolit
Selitys
STO
Tallenna.
RCL
Hae.
OK
Hyväksytty
p
Vika. (Tämän merkin jälkeen näkyy aina vikakoodinumero).
Korjaa arvo.
Arvo on liian suuri.
Arvo on liian pieni.
DEL
DEL?
Poista
Poistetaanko tämä?
Plus -- miinus.
Hitsausprosessissa on syntynyt vika.
16.3
"
Alivalikko on käytettävissä.
p
Tämä toiminto on valittu.
Hitsausparametrien asetusarvot
Parametri
Säätöalue
Pyörimisnopeus
5 -- 100 % putkihitsaustyökalujen maksiminopeudesta
Hitsausvirta*
5 -- 450 A
Huippuaika
0,01 -- 25 s
Perusaika
0,01 -- 25 s
Kaasun esi-- ja jälkivirtausajat, (suojakaasu, aloituskaasu, juurikaasu)
0 -- 6000 s
Esilämmitysaika
0 -- 600 s
Langan syöttönopeus
15 -- 250 cm/min
AVC--säätöinen kaarijännite
8 -- 33 V
Viive, AVC
0,5 -- 6000 s
Sivuttaisliikkeen nopeus
1 -- 12 mm/s (5 mm/s)
Sivuttaisliikkeen laajuus
0 -- 12 mm (5 mm)
Ääriasentoaika (oikea ja vasen)
0,1 -- 10 s (1 s)
Siirtymäajat alas-- ja ylöspäin
0,1 -- 25 s
Suluissa annetut arvot ovat esiasetettuja.
* Ilmajäähdytteisten putkihitsaustyökalujen maksimi hitsausvirta on 100 A.
Vesijäähdytteisten putkihitsaustyökalujen maksimi hitsausvirta on 250 A.
Lue myös käytettävän putkihitsaustyökalun käyttöohjeet.
dpa8d1xc
-- 77 --
FI
17
VALIKKORAKENNE
Käynnistysvalikko
Sivulla 14
Tallenna
Sivulla 43
Työalue
Sivulla 4
Haetaan
Sivulla 43
Kirjasto
Sivulla 43
PC--kortti
Sivulla 47
Mustikirja
Sivulla 65
Poistetaan
Sivulla 44
Lisätoiminito
Sivulla 4
Kieli
Sivulla 21
Hitsausvirta
Sivulla 9
Virthemuistio
Sivulla 49
Kassu
Sivulla 10
Näytä todelliset parametrien
Sivulla 56
Langan syöttönopeus
Sivulla 11
Ohjelmapäivitys
Sivulla 56
Esilämmitysaika
Sivulla 11
Softwarenäppäin
Sivulla 61
Pyörimisnopeus
Sivulla 11
Lukitse!
Sivulla 61
AVC
Sivulla 12
Avoimet lukitse
Sivulla 62
Siguttisliike
Sivulla 13
Raja arvo
Sivulla 63
dpa8d1xd
-- 78 --
FI
18
AMMATTITERMEJÄ
Alkuasento
Lähtöasento.
Erityispulssitus Hitsausvirta synkronoidaan sivuttaisliikkeeseen.
Esilämmitysaika
Hitsausliikkeen viive työkappaleen esilämmittämiseksi.
Huippuaika
Aika, jona virta on “päällä“ pulssijakson aikana.
Huippujännite
Kaarijännitteen säätö huippuvirtaa käytettäessä.
Huippulangansyöttönopeus
Langan syöttönopeus huippuvirtaa käytettäessä.
Huippuvirta
Suurempi virran arvo kahdesta tai virran arvo jatkuvaa virtaa käytettäessä.
Järjestelmäversio
Ilmoita, mikä ohjelmavesio on tallennettuna PC--kortilla tai ohjauslaatikossa.
Juurikaasu
Suojakaasu hitsausrailon alapuolella (juuripuoli).
Kaarijännitteen
säätö
Elektrodin etäisyyden automaattinen säätö.
Käsiohjaus
Koneen tila elektrodin käsin tapahtuvaa sijoittamista varten.
Käynnistysohjelma
Ohjelma käynnistyksen käsittelyä varten.
Kirjasto
Hitsausohjelman tallennusmuisti.
Kuljetussektori
Hitsauselektrodin siirtäminen sektorissa hitsaamatta.
Lähtökaasu
Erikoiskaasu, jolla erittäin jonisoivat ominaisuudet, mikä helpottaa valokaaren
sytyttämistä.
Lähtösektori
Hitsausprosessin 1. hitsaussektori.
Leikkauspiste
Uuden sektorin alkukohta.
Loppusektori
Hitsausprosessin viimeinen hitsaussektori.
Muistikirja
Tila omia, hitsausprosessia koskevia merkintöjä varten.
Nelikanttipulssitus
Erityispulssitus pulssitetulla pyörinnällä.
Numeroruutu
Näyttää kirjoitetun numeroarvon ja numeromerkin.
PC--kortti
Muistikortti hitsausohjelman ulkopuolista tallennusta varten.
Perusaika
Perusvirran aika, joka yhdessä huippuvirran ajan kanssa tuottaa pulssijakson.
Perusjännite
Kaarijännite perusvirtaa käytettäessä.
Peruslangan
syöttönopeus
Langan syöttönopeus ilmoitetulla perusajalla.
Perusvirta
Pienempi virran arvo kahdesta pulssitettua virtaa käytettäessä
Pyörimisnopeus
Elektrodin pyörimisnopeus työkappaleen ympäri.
Sektori
Putken tietty osa.
Siirtymä alas-päin
Arvon asteittainen vähentyminen.
Siirtymä ylös-päin
Arvon asteittainen lisääntyminen.
Sivuttaisliike
Siirrä hitsauselektrodia edestakaisin sivuttain.
Suojakaasu
Suojakaasu hitsausrailon yläpuolella.
Työalue
Muistitila hitsausohjelman editointia ja suoritusta varten.
dpa8d1xd
-- 79 --
FI
Vianeditointikoodi
Koodi, joka ilmoitetaan numeroruudussa väärän näppäinpainalluksen yhteydessä.
Viankäsittelykoodi
Koodi, joka ilmoitetaan vikalokissa, kun hitsausprosessissa on tullut virhe.
Yksikkö
Päivitettävällä ohjelmistolla varustettu piirikortti.
Yksikkö hitsaustiedot
Piirikortti ohjauslaatikossa.
Yksikkö juuri/
lanka
Piirikortti seuraavien ohjaamiseksi: pyörimis-- ja langansyöttömoottorit.
Yksikkö pendl/
avc
Piirikortti seuraavien ohjaamiseksi: heiluri-- ja AVC--moottorit.
Yksikkö virtalähde
Piirikortti hitsausvirtalähteen ohjaamiseksi
19
OHJELMOINTIMUISTIINPANOT
Sektori 1 Sektori 2 Sektori 3 Sektori 4
Leikkauspiste
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
Hitsausvirta (Perusvirta) (A)
Hitsausvirta (Huippuaika) (s)
Hitsausvirta (Perusvirta) (s)
Erityispulssitus
Siirtymä ylös (s)
Siirtymä alas (s)
Esilämmitys (s)
Pyörintä, (jatkuva eteenpäin) ( ‰)
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
Langan syöttö (jatkuva) (cm/min)
AVC, (pulssijännite) (V)
AVC, (perusjännite)(V)
Sivuttaisliike (sivuttaisliikelaajuus) (mm)
Sivuttaisliike (sivuttaisliikenopeus) (mm/s)
Sivuttaisliike (ääriasentoaika, oikea) (s)
Sivuttaisliike (ääriasentoaika, vasen)(s)
dpa8d1xd
-- 80 --
FI
Sektori 1 Sektori 2 Sektori 3 Sektori 4
Leikkauspiste
Hitsausvirta (jatkuva) (A)
Hitsausvirta (Perusvirta) (A)
Hitsausvirta (Huippuaika) (s)
Hitsausvirta (Perusvirta) (s)
Erityispulssitus
Siirtymä ylös (s)
Siirtymä alas (s)
Esilämmitys (s)
Pyörintä, (jatkuva eteenpäin) ( ‰)
Kaasun esivirtaus (suojakaasu) (s)
Kaasun jälkivirtaus (suojakaasu) (s)
Langan syöttö (jatkuva) (cm/min)
AVC, (pulssijännite) (V)
AVC, (perusjännite)(V)
Sivuttaisliike (sivuttaisliikelaajuus) (mm)
Sivuttaisliike (sivuttaisliikenopeus) (mm/s)
Sivuttaisliike (ääriasentoaika, oikea) (s)
Sivuttaisliike (ääriasentoaika, vasen)(s)
dpa8d1xd
-- 81 --
notes
-- 82 --
PROTIG 450
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0456 665 880 Control box
PROTIG 450
0456 638 170
0456 638 171
0456 638 172
0456 638 173
0456 638 174
0456 638 175
0456 638 176
0456 638 177
0456 638 178
0456 638 179
0456 638 180
0456 638 086
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
PROTIG 450
Programming manual SE
Programming manual DK
Programming manual NO
Programming manual FI
Programming manual GB
Programming manual DE
Programming manual FR
Programming manual NL
Programming manual ES
Programming manual IT
Programming manual PT
Programming manual RU
The programing manual is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
dpa8oLTP
-- 83 --
Edition 050420
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising