ESAB | MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP | Instruction manual | ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Brugermanual

ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Brugermanual
DK
ESAB MXH 400w PP
Brugsanvisning
0459 693 001 DK 050331
Valid from manufacturing week 502
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 TRANSPORT OG EMBALLAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
6.1 Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Montering og/eller udskiftning af trådleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af mellemmundstykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af kontaktmundstykke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsrulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af svanehals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
9
8 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.1 Daglig eller ved behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
9 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 BESTILLING AF RESERVEDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 DEMONTERING OG SKROTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
13
14
16
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S-- 695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsepistol
ESAB MXH 400w PP fra serienummer 502 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--7 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--02--02
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
bg17d
-- 3 --
DK
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
3
INDLEDNING
Svejsepistol MXH 400w PP er vandkølet, forsynet med en lige svanehals og beregnet til
manuel MIG/MAG--svejsning. Svejsepistolen har et trådfremføringsværk, der drives af
en elektrisk motor, og et potentiometer til indstilling af trådfremføringshastigheden.
Kontaktmundstykket er monteret i et udskifteligt mellemmundstykke. Sammen med en
trådfremføringsenhed og/eller strømkilde opnås et ”Push--Pull”--system.
Trådfremføringsenheden giver den skubbende (Push) kraft, og svejsepistolens
trådfremføringsværk den trækkende (Pull) kraft.
Svejsepistolen kan forsynes med en svanehals 45˚(tilbehør), der kan drejes 360°.
Svanehalsen gør det nemmere at komme til ved svejsning på trange steder.
Svejsepistolen fås i 6 og 10 meters længde med separate trådledere, svejsestrøm,
styrestrøm og separate slanger til beskyttelsesgas og vand.
Trådlederen er unik for hver type svejsetråd, se tilbehør.
Push--Pull system bruges for at opnå det bedste fremføringsresultat med f.eks.
aluminiumstråd eller i lange slanger op til 10 m.
Pistolmotoren forsynes med spænding fra trådfremføringsenheden eller strømkilden.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 14.
3.1
Udstyr
Svejsepistolen MXH 400w PP leveres med brugsanvisning, trådleder (10 m teflon
rød) og monteret fremføringsrulle beregnet til 1,2 mm tråd.
4
TRANSPORT OG EMBALLAGE
Komponenterne kontrolleres og pakkes omhyggeligt, men der kan opstå skader
under transporten.
Kontrol ved modtagelse af leverance
• Kontroller, at forsendelsen stemmer overens med fragtsedlen.
I tilfælde af skade
• Kontroller visuelt emballagen og komponenterne med hensyn til skade.
I tilfælde af klager
Hvis emballagen og/eller nogle af komponenterne er transportbeskadigede, skal du:
S
uden forsinkelse kontakte den transportør, som senest har håndteret
forsendelsen,
S
beholde emballagen med henblik på eventuel inspektion fra transportørens eller
leverandørens side eller i forbindelse med returnering af leverancen.
bg17d
-- 4 --
DK
Opbevares i lukket rum
Omgivelsestemperatur
-- transport og opbevaring:
Relativ luftfugtighed:
5
–25 °C til 55 °C
op til 90 % ved 20 °C
TEKNISKE DATA
Svejsepistol
Kølevæske
Tryk, maks.
Tryk, min.
Temperatur, maks.
Flow, min.
MXH 400w PP
50 % vand / 50 % glykol
3,5 bar
2,0 bar
50˚ C
1,0 l/min
Tilladt belastning
ved intermittensfaktor 60 % *)
Kuldioxid CO2
420 A
Blandgas Ar/CO2
380 A
Tilladt belastning
ved intermittensfaktor 100 % *)
Kuldioxid CO2
400 A
Blandgas Ar/CO2
350 A
Spændingstype
Jævnstrømsspænding
Anbefalet gasflow
10 -- 20 l/min
Tråddimension
0,8 -- 1,2 mm
Beskyttelsesgas
Tryk, maks.
Alle typer beregnet til MIG/MAG--svejsning
5 bar
Vægt
6,0 m slangepakke
5,6 kg
10,0 m slangepakke
7,8 kg
Kabel
Længde
Manøvrekabel
6,0 m / 10,0 m
23--polet Burndy
Tilslutning af svejsepistol
EURO
Kapslingsklasse
Tilslutningens kapslingsklasse
maskinside (EN 60 529)
IP3X
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
*) Ved pulssvejsning kan maks. belastning reduceres med op til 30%.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande >
2,5 mm Ø.
bg17d
-- 5 --
DK
6
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
6.1
Tilslutninger
S
Tilslut svejsepistolen til fremføringsenhedens EURO--tilslutning.
S
Tilslut den røde vandslange til den rødmarkerede hurtigkobling og den blå
vandslange til den blåmarkerede hurtigkobling på trådfremføringsenheden/
strømkilden.
Smør O--ringen på gasniplen i centralkoblingen, så O--ringen sidder korrekt og
forhindrer gaslækage.
S
Tilslut svejsepistolens styrekontakt til fremføringsenhedens/strømkildens
23--polede Burndy--udtag.
For visse trådfremføringsenheder/strømkilder (f.eks. AristoFeed eller ESABMig
C420) er det nødvendigt, at man installerer et tilslutningskit i fremføringsenheden/
strømkilden, se relevant brugsanvisning og tilbehør på side 14.
Svejsestrømmen afhænger af og reguleres ved hjælp af trådfremføringshastigheden.
Potentiometeret for trådfremføringshastigheden er monteret på svejsepistolens
håndtag. Trådfremføringshastigheden reguleres ved, at potentiometeret drejes med
uret, hvorved fremføringshastigheden øges.
Svejsepistolens fremføringsruller fås i 3 versioner til tråddiameter 0,8, 1,0 og 1,2
mm.
Ved valg af kontaktmundstykke, se separat tabel på side 14.
7
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
Sluk for strømkilden!
bg17d
-- 6 --
DK
7.1
Montering og/eller udskiftning af trådleder
7.1.1
Teflontrådleder
1.
a. Ved brug af en 10 m svejsepistol anvendes hele trådlederen. Ved brug af en
6 m svejsepistol afklippes først 4 meter af trådlederen (1).
b. Udfas trådlederen ca. 40 grader for en blød overgang.
c. Løsn låsemøtrikken (2) til trådlederen.
d. Sørg for, at svejseslangen ligger udstrakt.
e. Træk trådlederen ud fra indløbsenden.
f.
Skub derefter trådlederen ind gennem slangen så langt som muligt.
g. Montér fastspændingspatron (3) og O--ring (4), påsæt låsemøtrikken til
trådlederen.
h. Skub trådlederen godt ind og stram låsemøtrikken til med en svensknøgle.
i.
7.1.2
Afskær trådlederen med en kniv ved låsemøtrikken.
Spiraltrådleder
1.
a. Følg instruktionen fra 7.1.1 a -- e.
b. For at gøre det lettere at montere trådlederen i svejsepistolen tilslibes
spiralens ende til en vinkel på ca. 40°.
Fjern eventuelle grater på yder-- og indersiden af trådlederen.
c. Skub derefter trådlederen ind gennem slangen så langt som muligt.
d. Fastskru låsemøtrikken (2) i svejseslangens pistolende.
bg17d
-- 7 --
DK
7.2
Udskiftning af mellemmundstykke
1.
a. Løsn mellemmundstykket med egnet værktøj.
Hindr svanehalsen i at rotere ved hjælp af en polygrip.
b. Montér i omvendt rækkefølge
7.3
Udskiftning af kontaktmundstykke
1.
a. Hindr mellemmundstykket i at rotere ved hjælp af en svensknøgle.
b. Løsn kontaktmundstykket med egnet værktøj.
c. Montér i omvendt rækkefølge.
bg17d
-- 8 --
DK
7.4
Udskiftning af fremføringsrulle
Vælg korrekt fremføringsrulle ift. tråddimensionen. Bemærk, at hver fremføringsrulle
er specifik for en bestemt tråddimension; ved levering er der monteret en
fremføringsrrulle til 1,2 mm tråd.
1.
a. Afmontér dækslet (1) på svejsepistolen ved at trække det lige op. Hindr
fremføringsrullen (2) i at rotere ved hjælp af en ca. 2 mm stålaksel (en lille
skruetrækker eller en unbrakonøgle).
b. Løsn den skrue (3), der holder fremføringsrullen, ved hjælp af en
skruetrækker.
c. Træk fremføringsrullen lige op og sæt en ny fremføringsrulle i. Sørg for, at
rillerne på fremføringsrrullen kommer i korrekt position, og montér i omvendt
rækkefølge.
Trykket på fremføringsrullerne kan justeres ved behov med to skruer, der er placeret
på hver sin side af pistolen.
7.5
Udskiftning af svanehals
VIGTIGT! Sluk køleaggregatet ved udskiftning af svanehals og ved ændring af
svanehalsens 45˚ position.
Vend svejsepistolens svanehals nedad for at undgå, at der løber vand tilbage i
pistolen.
1.
a. Løsn låsemøtrikken på svejsepistolen og træk svanehalsen lige ud.
b. Montér en ny svanehals og stram låsemøtrikken til.
Efter udskiftning af svanehalsen skal man lade gas strømme igennem svejsepistolen
i et par minutter for at fjerne det vand, der kan have samlet sig i gaskanalerne.
bg17d
-- 9 --
DK
8
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
8.1
Daglig eller ved behov
Mundstykker
S
Afmontér gasmundstykket.
S
Rens for sprøjt på gasmundstykket,
mellemmundstykket og kontaktmundstykket, så beskyttelsesgassen kan strømme
frit og kortslutningsrisikoen elimineres.
S
Kontrollér, at gasmundstykket er fejlfrit. Et beskadiget eller slidt mundstykke skal
udskiftes med et nyt.
S
Vælg kontaktmundstykke efter tråddimension.
S
Montér delene.
S
Gasmundstykket og pistolens forreste dele skal holdes rene for svejsesprøjt.
Spray svejsespray skråt ind i gasmundstykket fra to retninger. Brug ESAB
svejsespray, som forhindrer, at svejsesprøjtet sætter sig fast.
OBS! Spray aldrig lige ind i mundstykket. Alt for store mængder spray kan binde
snavs.
Kontaktmundstykket skal udskiftes, når hulåbningen er slidt til mere end den
dobbelte tråddiameter. Sørg for, at det nye mundstykke er skruet ordentligt fast.
Rengøring af trådleder, svanehals og fremføringsrulle
VIGTIGT! Sluk køleaggregatet ved rengøring.
S
Løsn slangepakken fra trådfremføringsenheden, og læg den helt udstrakt.
S
Løsn møtrikken, og træk trådlederen ud. Fjern og rengør de øvrige dele på
svanehalsen.
S
Blæs trykluft gennem trådlederen fra begge ender for at blæse trådfragmenter
ud.
S
Sæt trådlederen tilbage i slangepakken, og skru møtrikken på igen.
Vend svejsepistolens svanehals nedad for at undgå, at der løber vand tilbage i
pistolen. I kontaktenheden/svanehalsen er der et slidrør. Det skal blæses rent
regelmæssigt eller udskiftes, når tråden har slidt dybe riller.
Fremføringsmekanismen rengøres ved behov. Trykluftblæsningen skal udføres med
den største forsigtighed, så ingen dele beskadiges.
Afmontér fremføringsrullen, se punkt 7.4, og rengør rullens spor ved hjælp af en
stålbørste.
bg17d
-- 10 --
DK
9
FEJLFINDING
Læs også betjeningsvejledningerne til svejsekomponenterne, f.eks. strømkilden og
trådfremføringsenheden.
Hvis tiltagene nedenfor ikke er nok til at løse problemet, skal du kontakte din
forhandler.
Problem
Årsag
Løsning
Svejsepistolen bliver for S
varm
S
Kontaktmundstykket er ikke
ordentligt strammet.
El--tilslutninger ved pistolen og
arbejdsstykket er løse.
S
Kontroller, og stram til.
S
Kontroller, og stram til.
Udløserkontakten
fungerer ikke
S
Brud/fejl i manøvrekablet.
S
Kontroller/reparer.
Tråden brænder op til
kontaktmundstykket
ved stop
S
Forkert efterbrændingstid
indstillet.
Slidt kontaktmundstykke.
S
Sænk efterbrændingstiden.
S
Udskift.
Ujævn trådfremføring
S
S
Trådlederen er blokeret.
Kontaktmundstykket passer ikke
til tråddiameteren.
Forkert spænding indstillet i
trådfremføringsenheden.
S
S
Blæs rent i begge retninger.
Udskift kontaktmundstykket.
S
Korriger ifølge producentens
anvisninger.
S
S
Lysbue mellem
gaskappen og
arbejdsstykket
S
Svejsestænk har dannet en bro
mellem kontaktrøret og
gaskappen.
S
Rengør og spray gaskappen
indvendigt.
Varierende lysbue
S
Kontaktmundstykket er slidt eller
passer ikke til den anvendte
tråddiameter.
Der er indstillet forkerte
svejseparametre.
Trådlederen er slidt.
S
Kontroller/udskift kontakt-mundstykket.
S
Indstil rigtige svejseparametre.
S
Udskift trådlederen.
For meget svejsestænk i
gasmundstykket.
Utilstrækkeligt eller
ikke--eksisterende
beskyttelsesgasflow.
Beskyttelsesgassen blæser væk
på grund af træk.
S
Kontroller gasmundstykket.
S
Kontroller gasflasken/slanger og
trykindstillingen.
S
Beskyt svejsestedet mod træk
ved hjælp af skærme.
S
S
Porøse svejsninger
S
S
S
10
BESTILLING AF RESERVEDELE
ESAB MXH 400w PP er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--7.
Efter udført service eller reparation påhviler det den udførende serviceinstans at
kontrollere, at produktet ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
11
DEMONTERING OG SKROTNING
Svejsepistoludstyret er hovedsagelig fremstillet af stål, plast og ikke--jernmetaller og
skal affaldshåndteres i henhold til de lokale miljøbestemmelser.
Kølevæsken skal ligeledes affaldshåndteres i henhold til de lokale miljøbestemmelser.
bg17d
-- 11 --
p
-- 12 --
ESAB MXH 400w PP
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 200 015 Welding gun
MXH 400w PP
Length 6 m
0700 200 016 Welding gun
MXH 400w PP
Length 10 m
0459 694 990 Spare part list
MXH 400w PP
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bg17or
-- 13 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
Sliddele
Pos
1
2
3
4
5
6
Denomination
Ordering number
Notes
Steel liner
0.8 mm
0700 200 176
Steel liner
1.0/1.2 mm
0700 200 177
Teflon liner
0.8 mm
0700 200 179
Teflon liner
1.0/1.2 mm, red
0700 200 181
Feed roll
Feed roll
0.8 mm -- Ss, Al, Ms
1.0 mm -- Ss, Al, Ms
0700 200 184
0700 200 185
Feed roll
1.2 mm -- Ss, Al, Ms
0700 200 186
S
Wear insert
0.8 -- 1,2 mm Cu tube
0700 200 182
For straight swan neck
Wear insert
0.8 -- 1,2 mm Brass spiral
0700 200 183
For 45˚ swan neck
Tip adaptor
M8 short
0366 394 002
S
Tip adaptor
M8 long
0458 224 001
Contact tip CuCrZr
Contact tip CuCrZr
W0.8 M8 x 37
W0.9 M8 x 37
0468 502 003
0468 502 004
Contact tip CuCrZr
W1.0 M8 x 37
0468 502 005
Contact tip CuCrZr
W1.2 M8 x 37
0468 502 007
S
S
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0458 464 882
Gas nozzle
Gas nozzle
conical Ø 9.5 mm
straight Ø 16 mm
0458 465 882
0458 470 882
7
Spatter protection
0458 471 003
8
Gas nozzle “slip on”
0469 753 880
9
Spatter protection “slip on”
0469 539 001
10
Cooling sleeve
0469 757 880
S = Standard delivery
bg17we
-- 14 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
bg17we
-- 15 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
Tilbehør
bg17a
Connection kit for AristoFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 020 883
Connection and wire feed control kit AristoFeed . . .
0459 681 881
Connection kit ESABMig C420 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 308 337
Swan neck 45˚ . . . . . . .
0700 200 251
-- 16 --
Edition 050331
p
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising