ESAB | MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP | Instruction manual | ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Kasutusjuhend

ESAB MXH 300 PP / MXH 400w PP - ESAB MXH 400w PP Kasutusjuhend
FI
ESAB MXH 400w PP
Käyttöohjeet
0459 693 001 FI 050331
Valid from manufacturing week 502
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4 KULJETUS JA PAKKAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
6
6.1 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Langanohjausputken asennus ja/tai uusinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välisuuttimen uusinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kosketussuuttimen uusinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttörullan uusinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaulaputken uusinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
9
9
8 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.1 Päivittäin tai tarvittaessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
9 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 PURKAMINEN JA HÄVITTÄMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
13
14
16
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsauspistooli ESAB MXH 400w PP alkaen sarjanumerosta 502 täyttää standardin EN 60974--7 vaatimukset
direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2005--02--02
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
bg17x
-- 3 --
FI
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
3
JOHDANTO
MXH 400w PP on vesijäähdytteinen, suoralla kaulaputkella varustettu hitsauspistooli,
joka on tarkoitettu käsikäyttöiseen MIG/MAG--hitsaukseen. Hitsauspistoolissa on
sähkömoottorikäyttöinen syöttölaite ja langansyöttönopeuden säätöpotentiometri.
Kosketussuutin on kiinnitetty vaihdettavaan välisuuttimeen. Hitsauspistooli muodostaa
yhdessä langansyöttöyksikön ja/tai virtalähteen kanssa Push--Pull--järjestelmän.
Langansyöttöyksikkö tuottaa työntävän voiman (Push) ja hitsauspistoolin syöttölaite
vetävän voiman (Pull).
Hitsauspistooli voidaan varustaa 45˚ taitetulla kaulaputkella (lisävaruste), joka kääntyy
360°. Tällainen kaulaputki parantaa luokse päästävyyttä ahtaissa tiloissa hitsattaessa.
Hitsauspistoolista on saatavana 6 ja 10 metrin versiot. Pistooleissa on erillinen putki
langalle ja erilliset johtimet hitsaus-- ja ohjausvirralle sekä erilliset letkut suojakaasulle ja
vedelle.
Kullekin hitsauslankatyypille on oma langanohjausputki, katso lisävarusteet.
Push--Pull--järjestelmällä varmistetaan optimaalinen syöttötulos esim.
alumiinilankaa käytettäessä tai pitkiä, jopa 10 m pituisia letkuja käytettäessä.
Pistoolin moottori saa jännitteen langansyöttöyksiköstä tai virtalähteestä.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 14.
3.1
Varusteet
MXH 400w PP --hitsauspistoolin mukana toimitetaan käyttöohje, langanohjausputki
(10 m, teflonia, punainen) ja valmiiksi asennettu syöttörulla 1,2 mm langalle.
4
KULJETUS JA PAKKAUS
Osat tarkastetaan ja pakataan huolella, mutta kuljetuksen aikana niihin saattaa tulla
vaurioita.
Vastaanottotarkastus
• Varmista, että lähetys vastaa rahtikirjaa.
Vauriot
• Tarkasta pakkaus ja osat vaurioiden varalta.
Valitus
Jos pakkauksessa ja/tai osissa todetaan kuljetusvaurioita:
S
ota heti yhteys kuljetusliikkeeseen, joka on käsitellyt lähetystä viimeksi
S
säilytä pakkaus kuljetusliikkeen tai toimittajan tarkastusta / lähetyksen palautusta
varten.
bg17x
-- 4 --
FI
Säilytä suljetussa tilassa
Ympäristön lämpötila
-- kuljetus ja varastointi :
Suhteellinen ilmakosteus:
5
–25 °C -- 55 °C
alle 90 % lämpötilassa 20 °C
TEKNISET TIEDOT
Hitsauspistooli
Jäähdytysneste
Paine, maks.
Paine, min.
Lämpötila, maks.
Virtaus, min.
MXH 400w PP
50 % vettä / 50 % glykolia
3,5 bar
2,0 bar
50˚ C
1,0 l/min
Sallittu kuormitus
60 % kuormitusaikasuhteella *)
Hiilidioksidi CO2
420 A
Seoskaasu Ar/CO2
380 A
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhteella *)
Hiilidioksidi CO2
400 A
Seoskaasu Ar/CO2
350 A
Jännite
Tasajännite
Suositeltu kaasun virtaama
10–20 l/min
Langan läpimitta
0,8–1,2 mm
Suojakaasu
Paine, maks.
Kaikki MIG/MAG--hitsaukseen tarkoitetut tyypit
5 bar
Paino
6,0 m letkupaketti
5,6 kg
10,0 m letkupaketti
7,8 kg
Kaapeli
Pituus
Ohjauskaapeli
6,0 m/10,0 m
23--napainen Burndy
Pistooliliitäntä
EURO
Kotelointiluokka
Liitännän kotelointiluokka
koneen puoli (EN 60 529)
IP3X
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
*) Pulssihitsauksessa maksimikuormitusta voidaan pienentää jopa 30 %.
Kotelointiluokka
IP--koodi ilmaisee kotelointiluokan eli kuinka hyvin laite on suojattu > 2,5 mm Ø kiinteiden esineiden
tunkeutumista vastaan.
bg17x
-- 5 --
FI
6
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
6.1
Liitännät
S
Kytke hitsauspistooli langansyöttöyksikön EURO--liitäntään.
S
Liitä punainen vesiletku punaisella merkittyyn pikaliittimeen ja sininen vesiletku
sinisellä merkittyyn pikaliittimeen langansyöttöyksikössä/virtalähteessä.
Voitele O--rengas keskusliittimessä, niin että O--rengas asettuu oikein paikoilleen
ja estää kaasuvuodot.
S
Liitä hitsauspistoolin ohjauspistoke langansyöttöyksikön/virtalähteen
23--napaiseen Burndy--liitäntään.
Tiettyihin langansyöttöyksiköihin/virtalähteisiin (esim. AristoFeed ja ESABMig C420)
pitää asentaa liitäntäsarja, katso käyttöohjeet ja lisävarusteet sivulla 14.
Hitsausvirta riippuu pelkästään langansyöttönopeudesta ja virtaa säädetään
nopeutta säätämällä. Langansyöttönopeuden säätöpotentiometri on asennettu
hitsauspistoolin kahvaan. Langansyöttönopeutta suurennetaan kiertämällä
potentiometriä myötäpäivään.
Hitsauspistooliin on saatavana 3 eri kokoista syöttörullaa, joita vastaavat lankakoot
ovat 0,8, 1,0 ja 1,2 mm.
Kosketussuutin valitaan sivulla 14 oleva taulukon avulla.
7
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
Kytke virtalähde pois päältä!
bg17x
-- 6 --
FI
7.1
Langanohjausputken asennus ja/tai uusinta
7.1.1
Teflonlanganohjausputki
1.
a. 10 m hitsauspistoolia käytettäessä käytetään koko langanohjausputki. 6 m
hitsauspistoolia käytettäessä langanohjausputkea lyhennetään 4 metriä (1).
b. Viistä langanohjausputki noin 40 asteen kulmaan asennuksen
helpottamiseksi.
c. Irrota langanohjausputken lukitusmutteri (2).
d. Varmista, että hitsausletku on vedetty suoraksi.
e. Vedä langanohjausputki ulos tulopäästä.
f.
Työnnä langanohjausputki letkuun niin pitkälle kuin se menee.
g. Asenna kiristysholkki (3) ja O--rengas (4). Asenna langanohjausputken
lukitusmutteri.
h. Työnnä langanohjausputki kunnolla sisään ja tiukkaa lukitusmutteri.
i.
7.1.2
Leikkaa langanohjausputki lukitusmutterin tasoon.
Spiraalilanganohjausputki
1.
a. Suorita kohdissa 7.1.1 a -- e neuvotut toimenpiteet.
b. Langanohjausputken asennuksen helpottamiseksi spiraalin pää kannattaa
viistää noin 40° kulmaan.
Poista purseet langanohjausputken sisä-- ja ulkopuolelta.
c. Työnnä langanohjausputki letkuun niin pitkälle kuin se menee.
d. Kierrä lukitusmutteri (2) hitsausletkun pistoolin puoleiseen päähän.
bg17x
-- 7 --
FI
7.2
Välisuuttimen uusinta
1.
a. Irrota välisuutin sopivalla työkalulla.
Pidä kaulaputki paikallaan siirtoleukapihdeillä.
b. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
7.3
Kosketussuuttimen uusinta
1.
a. Pidä välisuutin paikallaan kita--avaimella.
b. Irrota kosketussuutin sopivalla työkalulla.
c. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.
bg17x
-- 8 --
FI
7.4
Syöttörullan uusinta
Valitse lankakokoa vastaava syöttörulla. Huomaa, että kukin syöttörulla on tarkoitettu
tietylle lankakoolle. Toimitettaessa pistooliin on asennettu syöttörulla 1,2 mm
langalle.
1.
a. Irrota hitsauspistoolin kansi (1) vetämällä sitä suoraan ylöspäin. Pidä
syöttörulla (2) paikallaan noin 2 mm terästapilla (pieni ruuvitaltta tai
kuusiokoloavain).
b. Irrota syöttörullan kiinnitysruuvi (3) ruuvitaltalla.
c. Vedä syöttörulla suoraan ylös ja asenna uusi syöttörulla. Varmista, että
syöttörullan ura tulee oikeaan asentoon. Asenna päinvastaisessa
järjestyksessä.
Syöttörullien painetta voidaan säätää pistoolin sivuilla olevilla ruuveilla.
7.5
Kaulaputken uusinta
TÄRKEÄÄ! Kytke jäähdytysyksikkö pois päältä kaulaputken uusinnan ja 45˚
kaulaputken asennon säädön ajaksi.
Suuntaa hitsauspistoolin kaulaputki alaspäin, jotta vesi ei valu pistooliin.
1.
a. Irrota lukitusmutteri ja vedä kaulaputki suoraan ulos.
b. Asenna uusi kaulaputki ja tiukkaa lukitusmutteri.
Anna kaasun virrata pistoolin läpi parin minuutin ajan kaulaputken uusinnan jälkeen,
jotta kaasukanaviin kertynyt vesi kuivuu.
bg17x
-- 9 --
FI
8
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
8.1
Päivittäin tai tarvittaessa
Suuttimet
S
Irrota kaasusuutin.
S
Puhdista roiskeet kaasusuuttimesta,
välisuuttimesta ja kosketussuuttimesta
niin, että suojakaasu virtaa esteettä ja
oikosulkuriski pienenee.
S
Tarkasta, että kaasusuutin on kunnossa. Uusi vaurioitunut tai kulunut
kaasusuutin.
S
Valitse lankakokoa vastaava kosketussuutin.
S
Asenna osat paikalleen.
S
Pidä kaasusuutin ja pistoolin etumaiset osat puhtaana hitsausroiskeista.
Suihkuta hitsaussuihketta kahdelta suunnalta vinosti kaasusuuttimeen. Käytä
ESAB--hitsaussuihketta, joka estää roiskeiden tarttumisen.
HUOM! Älä suihkuta suoraan suuttimeen. Liian suuri määrä suihketta voi sitoa
likaa.
Kosketussuutin pitää uusia, kun reikä on kulunut kaksinkertaiseksi lankakokoon
nähden. Kierrä uusi suutin kunnolla paikalleen.
Langanohjausputken, kaulaputken ja syöttörullan puhdistus
TÄRKEÄÄ! Kytke jäähdytysyksikkö pois päältä puhdistuksen ajaksi.
S
Irrota letkupaketti langansyöttöyksiköstä ja suorista se.
S
Irrota mutteri ja vedä langanohjausputki ulos. Irrota ja puhdista muut kaulaputken
osat.
S
Puhalla paineilmaa langanohjausputken läpi molemmista suunnista
lankajätteiden poistamiseksi.
S
Asenna langanohjausputki letkupakettiin ja tiukkaa mutteri.
Suuntaa hitsauspistoolin kaulaputki alaspäin, jotta vesi ei valu pistooliin.
Kosketussuuttimessa/kaulaputkessa on kulutusputki. Se pitää puhaltaa puhtaaksi
säännöllisin väliajoin tai uusia, kun lanka on kuluttanut siihen syviä uria.
Puhdista syöttömekanismi tarvittaessa. Ole varovainen paineilmaa käyttäessäsi,
jotta osat eivät vaurioidu.
Irrota syöttörulla, katso 7.4 ja puhdista rullan urat teräsharjalla.
1.
bg17x
-- 10 --
FI
9
VIANETSINTÄ
Lue myös muiden hitsauslaitteiden, esim. virtalähteen ja langansyöttöyksikön
käyttöohjeet.
Ellei vika häviä kuvatuilla toimenpiteillä, ota yhteys jälleenmyyjään.
Ongelma
Syy
Hitsauspistooli
kuumenee liikaa
S
S
Ratkaisu
Kosketussuutin löysällä
Pistoolin ja työkappaleen
sähköliitännät löysällä.
S
Tarkasta ja tiukkaa.
S
Tarkasta ja tiukkaa.
Katkos/vika ohjauskaapelissa.
S
Tarkasta/korjaa.
Lanka palaa kosketus- S
suuttimeen saakka, kun S
hitsaus lopetetaan
Virheellinen jälkipaloaika.
Kosketussuutin kulunut.
S
S
Lyhennä jälkipaloaikaa.
Uusi.
Epätasainen langansyöttö
S
Langanohjausputki tukossa.
S
S
S
Väärän kokoinen kosketussuutin. S
Langansyöttöyksikköön on
S
säädetty väärä jännite.
Puhalla puhtaaksi molemmista
suunnista.
Uusi kosketussuutin.
Korjaa valmistajan ohjeiden
mukaan.
Valokaari kaasukuvun
ja työkappaleen välillä
S
Hitsausroiskeet ovat silloittaneet
kosketusputken ja kaasukuvun.
S
Puhdista kaasukupu ja suihkuta
hitsausuihketta.
Vaihteleva valokaari
S
Kosketussuutin kulunut tai
väärän kokoinen.
Virheelliset hitsausparametrit.
Langanohjausputki kulunut.
S
Tarkasta/uusi kosketussuutin
S
S
Säädä hitsausparametrit oikein.
Uusi langanohjausputki.
Liipasin ei toimi.
S
S
S
Huokoinen hitsi
S
S
S
10
Hitsausroiskeita
S
kaasusuuttimessa.
Suojakaasun virtaus liian pieni tai S
puuttuu.
Suojakaasu häviää vedon
S
vuoksi.
Tarkasta kaasusuutin.
Tarkasta kaasupullo/--letkut ja
paineasetukset.
Suojaa hitsauspaikka vedolta
esim. sermeillä.
VARAOSIEN TILAAMINEN
ESAB MXH 400w PP on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--7 .
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
11
PURKAMINEN JA HÄVITTÄMINEN
Hitsauspistooli on valmistettu pääosin teräksestä, muovista ja ei--rautametalleista. Se
tulee hävittää paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
Jäähdytysneste pitää hävittää paikallisten jätteenkäsittelymääräysten mukaisesti.
bg17x
-- 11 --
p
-- 12 --
ESAB MXH 400w PP
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 200 015 Welding gun
MXH 400w PP
Length 6 m
0700 200 016 Welding gun
MXH 400w PP
Length 10 m
0459 694 990 Spare part list
MXH 400w PP
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
bg17or
-- 13 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
Kulutusosat
Pos
1
2
3
4
5
6
Denomination
Ordering number
Notes
Steel liner
0.8 mm
0700 200 176
Steel liner
1.0/1.2 mm
0700 200 177
Teflon liner
0.8 mm
0700 200 179
Teflon liner
1.0/1.2 mm, red
0700 200 181
Feed roll
Feed roll
0.8 mm -- Ss, Al, Ms
1.0 mm -- Ss, Al, Ms
0700 200 184
0700 200 185
Feed roll
1.2 mm -- Ss, Al, Ms
0700 200 186
S
Wear insert
0.8 -- 1,2 mm Cu tube
0700 200 182
For straight swan neck
Wear insert
0.8 -- 1,2 mm Brass spiral
0700 200 183
For 45˚ swan neck
Tip adaptor
M8 short
0366 394 002
S
Tip adaptor
M8 long
0458 224 001
Contact tip CuCrZr
Contact tip CuCrZr
W0.8 M8 x 37
W0.9 M8 x 37
0468 502 003
0468 502 004
Contact tip CuCrZr
W1.0 M8 x 37
0468 502 005
Contact tip CuCrZr
W1.2 M8 x 37
0468 502 007
S
S
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
0458 464 882
Gas nozzle
Gas nozzle
conical Ø 9.5 mm
straight Ø 16 mm
0458 465 882
0458 470 882
7
Spatter protection
0458 471 003
8
Gas nozzle “slip on”
0469 753 880
9
Spatter protection “slip on”
0469 539 001
10
Cooling sleeve
0469 757 880
S = Standard delivery
bg17we
-- 14 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
bg17we
-- 15 --
Edition 050331
ESAB MXH 400w PP
Lisävarusteet
bg17a
Connection kit for AristoFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 020 883
Connection and wire feed control kit AristoFeed . . .
0459 681 881
Connection kit ESABMig C420 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 308 337
Swan neck 45˚ . . . . . . .
0700 200 251
-- 16 --
Edition 050331
p
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising