ESAB | AristoPendant U8 | Instruction manual | ESAB AristoPendant U8 Brugermanual

ESAB AristoPendant U8 Brugermanual
NO
AristoPendant U8
Bruksanvisning
0459 310 072
050221
Valid for program version 1.20
1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.1 Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Gjør dette først . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.1
Symboler i displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4 Tastene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5 Generelt om innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.1
Innstilling av tallverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.2
Innstilling med gitte alternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5.3
Innstillinger PÅ/AV eller JA/NEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6 ENTER og AVBRYT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
7
7
8
8
8
9
9
9
2.1 Hovedmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Tilleggsfunksjonsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2
Sveisedatainnstillingsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3
Målbilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4
Minnemeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5
Hurtiginnstillingsmeny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Menystruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
12
12
13
3.1 Innstillinger i sveisedatamenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
MIG/MAG−sveising med kort−/spraybue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
MIG/MAG−sveising med pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
Spenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.2
Trådmatehastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.3
Induktans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.4
Regulatortype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.5
Pulsstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.6
Pulstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.7
Pulsfrekvens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.8
Bakgrunnsstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.9
”Slope” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.10 Ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.11 Ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.12 Synergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.13 Gassforstrømning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.14 Krypstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.15 Varmstart ”Hot Start” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.16 Kraterfylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.17 Avsnøringspuls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.18 Etterbrenntid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.19 Gassetterstrømning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.20 Grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.21 Punktsveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
19
19
19
19
19
4.1 Innstillinger i sveisedatamenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Strømstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.2
Buetrykk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.3
Min. strømfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4
Synergi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.5
Grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
20
20
20
20
2 MENYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3 MIG/MAG−SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4 MMA−SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
−2−
5 TIG−SVEISING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1 Innstillinger i sveisedatamenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1
TIG−sveising uten pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.2
TIG−sveising med pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
HF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.2
LiftArc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.3
2−takts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.4
4−takts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.5
Strømstyrke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.6
Pulsstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.7
Bakgrunnsstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.8
Pulstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.9
Bakgrunnstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.10 ”Slope up” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.11 ”Slope down” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.12 Gassforstrømning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.13 Gassetterstrømning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.14 Grenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Øvrige funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3.1
Gasspyling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
6 KULLBUEMEISLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
6.1 Innstillinger i sveisedatamenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
6.2 Funksjonsforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
6.2.1
Spenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2.2
Induktans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6.2.3
Regulatortype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7 Aristo SuperPulse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
7.1 Tråd− og gasskombinasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
7.2 Ulike pulsingsmetoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
7.3 Innstillinger i sveisedatamenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
7.4 Funksjonsforklaringer for innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
7.4.1
Fase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7.5 Trådmateenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
8 MINNEHÅNDTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Innstillingsboksens funksjonsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbakekalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
31
32
33
9 TILLEGGSFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10 MINNEKORTFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10.1
Feilmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
−3−
35
11 KONFIGURASJONSMENY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
11.1 Låsefunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1.1
Status låskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.1.2
Angi / endre låskode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2 Konfigurasjon av fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.1
Glem endring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.2
Konfigurering for digital fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.3
Konfigurering for analog fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.2.4
Skala på innganger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3 MIG/MAG grunninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.1
Avtrekkerfunksjon (2−takt / 4−takt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.2
Programmerbar tastefunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.3
Spenningsmåling i kortpulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.3.4
4−taktskonfigurasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4 MMA grunninnstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.1
”Hot start” amplityde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.2
Varmstart ”Hot Start” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.4.3
Dråpesveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5 Generelle innstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5.1
Hurtiginnstilling av programmerbare taster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5.2
Doble startsignaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5.3
Panel aktivt i fjernst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5.4
Automatisk lagring i minnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.5.5
Bytte av sveisedata med pistol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.6 Flere trådmateenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.6.1
Sveisedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.7 Lengdeenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
41
42
42
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
46
47
47
12 KVALITETSFUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
13 PRODUKSJONSSTATISTIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
14 FEILLOGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
14.1
14.2
14.3
14.4
Slette feilmeldinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vise sammenstilling av feil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liste over feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse av feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
50
50
51
15 KUNDESPESIFIKKE SYNERGILINJER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
15.1 Angi spennings− /trådkoordinater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
15.1.1 Kortbue/spraybue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
15.1.2 Pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
15.2 Angi gyldig tråd−/gasskombinasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
15.3 Opprette egne tråd−/gassalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
15.4 Slette en egendefinert synergilinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
16 GRENSEREDIGERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
17 ØVRIG INFORMASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
17.1
ESAB Logic Pump (Vannsperre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
TRÅD− OG GASKOMBINASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
−4−
NO
1
INNLEDNING
For å få maksimalt utbytte av sveiseutstyret ditt, anbefaler vi at du leser denne
bruksanvisningen.
Du finner generelle driftsopplysninger i bruksanvisningen til strømkilden.
Teksten som vises i displayet er tilgjengelig på følgende språk:
engelsk, svensk, finsk, norsk, dansk, tysk, fransk, italiensk, nederlandsk, spansk,
portugisisk, ungarsk, polsk, amerikansk og tsjekkisk.
1.1
Utstyr
AristoPendant U8 leveres med holdere, 3 stk. avstandsskruer samt en engelsk
bruksanvisning.
Du finner flere språkversjoner av bruksanvisningen samt reservdelsliste på Internett−
adressen www.esab.com
Under ”Products” og ”Welding & cutting equipment” finner du lenken til siden hvor du
kan søke etter og laste ned bruksanvisninger og reservdelslister.
1.2
Gjør dette først
Denne menyen vises i displayet første gang du starter maskinen.
Ved levering er språket i innstillingsboksen engelsk, og slik gjør du for å velge ditt
eget språk:
Trykk på
for å komme til hovedmenyen.
ESAB AristoMig
Bruk piltastene og
plasser markøren på
raden for
AUXILIARY
FUNCTIONS
Trykk på ENTER
PROCESS:
METHODE:
Wire Type :
SHIELDING GAS:
WIRE DIMENSION:
AUXILIARY FUNCTIONS"
SET
bi09dintn
MEASURE
−5−
MIG/MAG
KORT / SPRAY
Fe
Ar+8%CO2
1,2 mm
MEMORY
FAST
MODE
ENTER
NO
AUXILIARY FUNCTIONS
Plasser markøren på raden
CONFIGURATION
Trykk på ENTER
MEMORY CARD OPERATION
CONFIGURATION
QUALITY FUNCTIONS
PRODUCTION STATISTICS
ERROR LOG
USER DEFINES SYNERGIC DATA
LIMIT EDITOR
QUIT
ENTER
AUXILIARY FUNCTIONS − CONFIGURATION
Trykk på ENTER for å vise
en liste over hvilke språk
som er tilgjengelige i
innstillingsboksen.
LANGUAGE:
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
TIG DEFAULTS
GENERAL DEFAULTS
MULTIPLE WIRE FEEDERS
UNIT OF LENGTH:
ENGLISH
METRIC
QUIT
Plasser markøren på raden for ditt språk og trykk på ENTER.
bi09dintn
−6−
ESPANOL
PORTUGUES
MAGYAR
POLSKI
US ENGLISH
CESKY
NORSK
ENTER
↑
NO
1.3
Display
ESAB AristoMig
PROSESS:
METODE:
TRÅDTYPE:
DEKKGASS:
TRÅDDIMENSJON
TILLEGGSFUNKSJONER
STILL
MÅL
MINNE
MIG/MAG
KORT / SPRAY
Lav / ulegert Fe
CO2
1,2 mm
HURTIG−
INNSTILL.
ENTER
Markøren
Markøren til innstillingsboksen vises som et skyggelagt felt rundt teksten, slik at den
merkede teksten blir hvit. Markøren vises uthevet i bruksanvisningen.
Tekstruter
Nederst i displayet er det fem ruter som forklarer den aktuelle funksjonen til de fem
tastene rett under.
Sparestilling
For å øke levetiden til bakgrunnsbelysningen, slokker den etter tre minutter hvis det
ikke skjer noen aktivitet.
1.3.1
bi09dintn
Symboler i displayet
−7−
A
Sveisedataoppsetninger
B
Tilbakekalt minneposisjonsnummer
C
Mer informasjon på neste side
D
Velg pluss−/minustastene som er merket
med * for å øke eller redusere en
parameterverdi
E
Velg pluss−/minustastene som er merket
med * for å øke eller redusere en
parameterverdi
NO
1.4
Tastene
Piltastene
brukes til å flytte markøren til forskjellige rader i displayet.
Med menytasten
kommer du alltid tilbake til hovedmenyen.
brukes til å øke (+) eller redusere (−) en innstillingsverdi.
Pluss−/minustastene
De to pluss−/minustastene er merket med hvert sitt symbol. De fleste tallinnstillinger
kan gjøres med valgfri pluss−/minustast, men enkelte innstillinger må gjøres med
tasten som er merket
eller
(symbolene vises i displayet).
Et kort trykk på tasten gir økning/reduksjon i små trinn. Holder du tasten nede lenger,
øker innstillingstrinnene.
Programmerbare taster
De fem tastene under displayet har forskjellige
funksjoner. De er programmerbare, slik at de
kan ha forskjellig funksjon avhengig av
hvilken meny du befinner deg i. Den
aktuelle funksjonen til disse tastene fremgår
av teksten i nederste rad i displayet.
Når funksjonen er aktiv, angis dette med en hvit
prikk ved siden av teksten
.
Ved aktivering av fjernkontrollstilling i målbildet,
trykker du på tasten FJERNK, teksten
forsvinner fra displayet. For å gå tilbake
trykker du på AVBRYT.
1.5
Generelt om innstillinger
Hovedsakelig finnes det tre typer innstillinger:
Innstilling av tallverdier
Innstilling med gitte alternativer
Innstilling av stilling PÅ/AV eller JA/NEI
1.5.1
Innstilling av tallverdier
Ved innstilling av tallverdier bruker du pluss−/minusknappene til å øke eller redusere
en gitt verdi. Noen verdier kan også endres fra fjernkontrollen.
bi09dintn
−8−
NO
1.5.2
Innstilling med gitte alternativer
Noen innstillinger gjøres ved å merke et alternativ i en liste. En liste kan for
eksempel se slik ut:
MIG/MAG
MMA
TIG
KULLBUEMEISLING
MIG SUPERPULS
Markøren står her på raden MIG/MAG. Trykker du på ENTER−tasten i denne
stillingen, har du altså valgt alternativet MIG/MAG.
Ønsker du i stedet å velge et annet alternativ, plasserer du markøren på en rad ved
å rulle opp eller ned med piltastene.
Deretter trykker du på ENTER−tasten.
Ønsker du å gå ut av listen uten å velge noe alternativ, trykker du på
AVBRYT−tasten.
For noen innstillinger finnes det så mange alternativer at det ikke er mulig å vise alle
samtidig. En pil i øverste eller nederste høyre hjørne av listen angir at det finnes
flere alternativer, som vises hvis du ruller opp eller ned med piltastene.
1.5.3
Innstillinger PÅ/AV eller JA/NEI
For enkelte funksjoner er det mulig å velge henholdsvis verdiene PÅ og AV eller JA
og NEI. Synergifunksjonen ved MIG/MAG og MMA−sveising er et eksempel på en
slik funksjon. Innstillinger av PÅ/AV eller JA/NEI kan gjøres på to måter:
Enten kan du velge henholdsvis PÅ eller AV eller JA eller NEI fra en liste med
alternativer som beskrevet ovenfor.
Eller du kan bruke pluss−/minustastene til å angi PÅ/AV eller JA/NEI. (Gjelder for
noen funksjoner)
1.6
+ (pluss) = PÅ eller JA
− (minus) = AV eller NEI
ENTER og AVBRYT
De to programmerbare tastene lengst til høyre er reservert for ENTER og AVBRYT.
ENTER innebærer aktivering av et merket valg i en meny eller en liste.
AVBRYT innebærer at du går tilbake til forrige meny eller bilde.
bi09dintn
−9−
NO
2
MENYER
Innstillingsboksen benytter flere ulike menyer. Disse er hoved−, tilleggsfunksjons−,
konfigurasjons−, sveisedatainnstillings−, mål−, minne−, og hurtiginnstillingsmenyene.
Ved oppstart vises også et oppstartsbilde med informasjon om hvilken
programvareversjon som brukes.
2.1
Hovedmeny
I HOVEDMENYEN kan du
bytte sveiseprosess,
sveiseprosess
sveise−
metode, trådtype osv.
Fra denne menyen kommer
du videre til andre
undermenyer.
ESAB AristoMig
PROSESS:
METODE:
TRÅD TYPE:
DEKKGASS:
TRÅDDIMENSJON
TILLEGGSFUNKSJONER
STILL
2.1.1
MÅL
MIG/MAG
KORT / SPRAY
Lav / ulegert Fe
Ar+8%CO2
1,2 mm
MINNE
HURTIG−
INSTILL
ENTER
Tilleggsfunksjonsmeny
I TILLEGGSFUNKSJONS−
MENYEN kan du vise
minnekortfunksjoner. Bytt til
konfigurasjonsmenyen, vis
kvalitetsfunksjoner,
produksjonsstatistikk,
feillogg osv.
TILLEGGSFUNKSJONER
MINNEKORTFUNKSJONER
KONFIGURASJON
KVALITETSFUNKSJONER
PRODUKSJONSSTATISTIKK
FEILLOGG
KUNDESPESIFIKKE SYNERGILINJER
GRENSEREDIGERING
AVBRYT
ENTER
2.1.1.1 Konfigurasjonsmeny
I KONFIGURASJONS−
MENYEN kan du bytte
språk, andre grunn−
innstillinger, lengdeenhet
osv.
TILLEGGSFUNKSJONER− KONFIGURASJON
SPRÅK:
LÅSEFUNKSJON
FJERNKONTROLL
MIG/MAG GRUNNINNSTILLING
MMA GRUNNINNST.
GENERELLE INNSTILLINGER
FLERE TRÅDMATEENHETER
LENGDEENHET:
NORSK
METER
AVBRYT
bi09dintn
− 10 −
ENTER
NO
2.1.2
Sveisedatainnstillingsmeny
I SVEISEDATAINNSTILL−
INGSMENYEN kan du
endre ulike sveise−
parametrer. Menyen ser
forskjellig ut alt etter hvilken
sveiseprosess du har valgt.
I dette eksempelet er det
MIG/MAG−sveising med
kort−/spraybue.
SVEISEDATAINNSTILLINGER
SPENNING:
TRÅDHASTIGHET:
INDUKTANS:
SYNERGI
STARTDATA...
STOPPDATA...
GRENSER
KRATER
FYLLING
2.1.3
HOT
START
# 26.8
*
4−
TAKT
(+0.0)
6,0
80
PÅ
V
m/min
%
AVBRYT
Målbilde
I MÅLBILDET kan du, mens
sveisingen pågår,
pågår se
oppmålte verdier for ulike
sveiseparametrer.
De oppmålte verdiene blir
stående i displayet også
etter at sveisingen er
avsluttet.
Du kan gå til andre menyer
uten å miste måleverdiene.
KORT/SPRAY. Lav/ulegert Fe, CO2, 1,2 mm
#
22.5 Volt
126 Amp
6,0 m/min
*
KRATER
FYLLING
HOT
START
4−
TAKT
FJERN
AVBRYT
Pilen nederst til høyre i displayet angir at det finnes mer informasjon enn den som
får plass i displayet.
I målbildet kan du endre verdien for bestemte parametrer. Hvilke parametrer dette
gjelder avhenger av hvilken sveiseprosess som er innstilt. De parameterverdiene
som kan justeres er alltid merket med # eller *.
Hvis den innstilte verdien er endret under ikke sveising, endres måleverdien til null
for å unngå misforståelser.
TIPS!
I pulsing kan du velge om spenningsverdien skal vises som middelverdi eller
maksverdi. Denne innstillingen kan gjøres under grunninnstillinger for MIG/MAG, se
kapittel 11.3.
bi09dintn
− 11 −
NO
2.1.4
Minnemeny
I MINNEMENYEN kan du
lagre hente frem og slette
lagre,
ulike sveisedata som er
innstilt. Sveisedataoppsettet
kan lagres i 99 forskjellige
minneposisjoner.
MINNEFUNKSJONER − LAGREDE DATAOPPS
1 2 5 11 12
LAGRE
2.1.5
AVBRYT
Hurtiginnstillingsmeny
I HURTIGINNSTILLINGS−
MENYEN kan du tilknytte
programmerbare taster fra
minne−
posisjoner for sveisedata.
Denne innstillingen gjøres
under generelle innstillinger.
KORT/SPRAY. Lav/ulegert Fe, CO2, 1,2 mm
#
0.0 Volt
0 Amp
6,0 m/min
*
SVEISE
DATA 1
SVEISE
DATA 2
SVEISE
DATA 3
SVEISE
DATA 4
2.
FUNKSJ
Du finner flere opplysninger om hvordan du stiller inn denne menyen i kapittel 11.5.1
”Hurtiginnstilling av programmerbare taster”.
bi09dintn
− 12 −
NO
2.2
Menystruktur
TILLEGGSFUNKSJON
STILL
MÅL
MINNE
STOPPDATA
HURTIGINNSTILL.
KOPIERE
STARTDATA
HENTE
SLETTE
LAGRE
*) Dette er startbildet (målbildet) som vises når du slår på maskinen.
Eksemplet ovenfor gjelder for MIG/MAG−sveising med synergi.
TILLEGGSFUNKSJON
tilleggsfunksjonsmeny
se side 34
STILL
sveisedatainnstillingsmeny
for MIG/MAG−sveising, se side 14
for MMA−sveising, se side 20
for TIG−sveising, se side 21
for kullbuemeisling, se side 25
for MIG Superpuls, se side 26
MÅL
målbilde
se side 11
MINNE
minnemeny
se side 29
HURTIGINNSTILL.
hurtiginnstillingsmeny
se side 44
bi09dintn
− 13 −
NO
3
MIG/MAG−SVEISING
Hovedmeny −−> Prosess
Ved MIG/MAG−sveising smelter en lysbue en tråd som blir matet frem kontinuerlig –
buen blir beskyttet av en dekkgass.
Pulsing benyttes for å påvirke overføringen av dråpene fra lysbuen slik at den blir
stabil og sprutfri også ved lave sveisedata.
Tabellen, se side 59, viser de tråddimensjonene det er mulig å velge for
MIG/MAG−sveising med KORT− / SPRAYBUE.
Tabellen, se side 60, viser de tråddimensjonene det er mulig å velge for
MIG/MAG−sveising med PULSING.
3.1
Innstillinger i sveisedatamenyen
3.1.1
MIG/MAG−sveising med kort−/spraybue
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Verdi etter tilbakestilling
Spenning
8 − 60
0,25 (vises synergiavmed en
vik
desimal)
0
Trådmatehastighet**
0,8–25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Induktans
0 − 100 %
1
80 %
x
Regulatortype
1 − 12
1
4
x
Synergi
AV eller PÅ
−
PÅ *
−
Gassforstrømning
0,1−25 s
0,1 s
0,1 s
x
Krypstart
NEI eller JA
−
NEI
x
”Hot start”
NEI eller JA
−
NEI
x
”Hot start” tid
0−10 s
0,1 s
1,5 s
x
”Hot start” trådmating
Hele trådmateområdet
0,1 m/min
2 m/min
x
”Hot start” spenning
Hele spennings−
området
0,25 V
4,5 V
Kraterfylling
NEI eller JA
−
NEI
x
Kraterfyllingstid
0−10 s
0,1 s
1,5 s
x
Endelig kraterfyllingstråd- 1,5 m/min til aktuell
mating
trådmatehastighet
0,1 m/min
3 m/min
x
Endelig kraterfyllingsspenning
8 V til aktuell
spenning
0,25 V
18 V
x
Avsnøringspuls
10 − 120 %
1
60 %
x
Etterbrenntid
0−1 s
0,01 s
0,12 s
x
Gassetterstrømning
0,1−25 s
0,1 s
0,1 s
x
Grenser
1 − 50
−
−
Punktsveising
AV eller PÅ
−
AV
x
Punktsveisetid
0−25 s
0,1 s
0,5 s
x
*) Synergilinjen ved levering: solid tråd (Fe), dekkgass CO2 med tråd 1,2 mm.
**) Innstillingsområdet avhenger av hvilken trådmateenhet som benyttes.
bi09d1n2
− 14 −
Synergi−
avhengig
Innstillbar
i synergi
x
x
x
x
−
x
−
−
NO
3.1.2
MIG/MAG−sveising med pulsing
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Spenning
10 − 50
0,25 (vises synergiavmed en
vik
desimal)
0
Trådmatehastighet**
0,8–25,0 m/min
0,1 m/min
5 m/min
Pulsstrøm
100−600 A
4A
476 A
x
Pulstid
1,7 −25,5 ms
0,1 ms
2,2 ms
x
Pulsfrekvens
36−312 Hz
2 Hz
96 Hz
x
Bakgrunnsstrøm ***
4−300 A
1A
52 A
x
Slope
1−9
1
9
x
Ka
0 − 100 %
1
13 %
x
Ki
0 − 100 %
1
0%
x
Synergi
AV eller PÅ
−
PÅ *
−
Gassforstrømning
0,1−25 s
0,1 s
0,1 s
x
Krypstart
NEI eller JA
−
NEI
x
”Hotstart”
NEI eller JA
−
NEI
x
0−10 s
0,1 s
1,5 s
x
x
”Hotstart”tid
Verdi etter tilbakestilling
Synergi−
avhengig
Innstillbar
i synergi
x
x
x
−
”Hot start” trådmating
Hele trådmateområdet 0,1 m/min
2 m/min
”Hot start” spenning
Hele spennings−
området
0,25 V
4,5 V
Kraterfylling
NEI, INGEN PULS
eller PULS
−
NEI
x
Kraterfyllingstid
0−10 s
0,1 s
1,5 s
x
Endelig kraterfyllingstrådmating
1,5 m/min til aktuell
trådmatehastighet
0,1 m/min
3 m/min
x
Endelig kraterfyllingsspenning
8 V til aktuell spenning
0,25 V
34,5 V
x
Endelig kraterfyllingspulsstrøm
100 A til aktuell
pulsstrøm
4A
464 A
x
Endelig kraterfyllingsbakgrunnsstrøm
12 A til aktuell
bakgrunsstrøm
4A
36 A
x
Endelig kraterfyllingsfrekvens
20 Hz til aktuell
frekvens
2 Hz
62 Hz
x
Etterbrenntid
0−1 s
0,01 s
0,13 s
x
Gassetterstrømning
0,1−25 s
0,1 s
0,1 s
x
Grenser
1 − 50
−
−
Punktsveising
AV eller PÅ
−
AV
x
Punktsveisetid
0−25 s
0,1 s
0,5 s
x
*) Synergilinjen ved levering: solid tråd (Fe), dekkgass CO2 med tråd 1,2 mm
**) Innstillingsområdet avhenger av hvilken trådmateenhet som benyttes.
***) Minimal bakgrunnsstrøm avhenger av hvilken type maskin som brukes.
bi09d1n2
− 15 −
x
−
−
NO
3.2
Funksjonsforklaringer for innstillinger
3.2.1
Spenning
Økt spenning gir lengre bue og en varmere og bredere streng.
Spenningsinnstillingen varierer mellom synergi og ikke synergi. I synergi stilles
spenningen inn som et positivt eller negativt avvik fra spenningens synergilinje. I ikke
synergi er spenningsverdien innstilt som en absolutt verdi.
Innstilling av spenning gjøres i målbildet, sveisedatainnstillings− eller
hurtiginnstillingsmenyen. Brukes fjernkontroll, kan innstillingen gjøres fra den.
3.2.2
Trådmatehastighet
Trådmatehastigheten angir hvilken hastighet tråden blir matet med (m/min).
Innstilling av trådmatehastighet gjøres i målbildet, sveisedatainnstillings− eller
hurtiginnstillingsmenyen. Brukes fjernkontroll, kan innstillingen gjøres fra den.
3.2.3
Induktans
Høy induktans gir en mer utflytende sveis og mindre sprut. Lavere induktans gir
skarpere lyd og en stabil og konsentrert lysbue.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med kort−/spraybue
3.2.4
Regulatortype
Påvirker kortslutningsforløp og varme i sveisen.
Innstillingen bør ikke endres.
3.2.5
Pulsstrøm
Den høyeste strømverdien av to ved pulsert strøm.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
3.2.6
Pulstid
Den tiden pulsstrømmen er aktivert i løpet av en pulsperiode.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
3.2.7
Pulsfrekvens
Tid for bakgrunnsstrøm som sammen med tid for pulsstrøm gir pulsperiode.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
bi09d1n2
− 16 −
NO
3.2.8
Bakgrunnsstrøm
Den laveste strømverdien av to ved pulsert strøm.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
Strømstyrke
Pulsstrøm
Bakgrunnsstrøm
Pulstid
Pulsperiode
Tid
MIG/MAG−sveising med pulsing.
3.2.9
”Slope”
”Slope” (helling) innebærer at pulsstrømmen langsom øker/minker til innstilt verdi.
”Slope”−parameteren kan stilles i ni trinn, hvor hvert trinn tilsvarer 100 µs.
Hellingen har betydning for lyden. En bratt helling gir høyere og skarpere lyd. Er
hellingen for liten, kan det i verste fall hindre pulsens evne til å snøre av dråpen.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
3.2.10 Ka
Ka er den proporsjonale delen og tilsvarer regulatorens forsterking. En lav verdi gjør
at spenningen ikke holdes like nøyaktig hele tiden.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
3.2.11 Ki
Ki er den integrerende delen som på lang sikt forsøker å eliminere feilen. Også her
er det slik at en lav verdi gir svakere regulatoreffekt.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med pulsing.
3.2.12 Synergi
Hver enkelt kombinasjon av trådtype, −dimensjon og gassblanding krever et unikt
forhold mellom trådmatehastighet og spenning (lengde på lysbue) for å opprettholde
en lysbue som fungerer stabilt. Spenningen (lengden på lysbuen) følger automatisk
med i henhold til den forprogrammerte synerginlinjen du har valgt. Dermed blir det
mye enklere å finne de riktige sveiseparametrene raskt. Sammenhengen mellom
trådmatehastighet og øvrige parametrer kalles en synergilinje.
Det er også mulig å bestille andre pakker med synergilinjer, men de må installeres
av en ESAB−autorisert servicetekniker.
3.2.13 Gassforstrømning
Gassforstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme før
lysbuen blir tent.
bi09d1n2
− 17 −
NO
3.2.14 Krypstart
Krypstart innebærer at tråden mates med 50 % av innstilt hastighet inntil den oppnår
elektrisk kontakt med arbeidsstykket. Ved varmstart er det 50 % av varmstarttiden.
3.2.15 Varmstart ”Hot Start”
Varmstart ”Hot start” øker trådmatehastigheten og spenningen en viss tid, som kan
stilles inn, i begynnelsen av sveisingen. Hovedformålet er å tilføre mer energi ved
sveisestart slik at risikoen for bindfeil i begynnelse av sveisefugen, blir mindre.
Varmstarttrådmating
For å tilføre mer energi ved sveisestart og sikre inntrengingen, er det mulig å øke
trådmatehastigheten over en bestemt periode. Hastigheten stilles inn i forhold til
vanlig trådmatehastighet. Tiden starter når lysbuen tennes, og lengden er
varmstarttiden som er innstilt. Synergien gir 2 m/min høyere trådmatehastighet.
Varmstartspenning
Spenningen økes med 2 volt pluss det bidraget som kommer fra synergilinjens
helling og de ekstra 2 m/min i trådmatehastighet. Ved ikke synergi vil den aktuelle
spenningen være den som er innstilt, og den er ikke synergiavhengig.
OBS: Det er mulig å stille inn negative verdier for varmstarttrådmating og
varmstartspenning. Dette er nyttig ved høye sveisedata for å gjøre starten på
sveisingen jevn ved å øke sveisedataene i begynnelsen.
− Aktivering av varmstart gjøres i målbildet.
3.2.16 Kraterfylling
Kraterfylling muliggjør en kontrollert reduksjon av varme og størrelse på sveisebadet
når sveisingen avsluttes. Det gjør det lettere å unngå porer, varmsprekker og
kraterdannelse i sveisefugen.
Ved pulsert sveising er det mulig å velge mellom kraterfylling med og uten puls.
Kraterfylling uten puls går fortest. Kraterfylling med puls tar noe lengre tid, men gir
en sprutfri kraterfylling ved bruk av passende verdier.
Synergi
Ved synergi er kraterfyllingstiden og den endelige trådmatehastigheten innstilt i så
vel kraterfylling med puls som uten puls. Spenningen og pulsparametrene reduseres
til endelige verdier ved hjelp av synergien.
Ikke synergi
Ved ikke synergi er det mulig å endre innstillingene for å få en annen lengde på buen
mot slutten av kraterfyllingen.
Ved kraterfylling uten puls kan den endelige spenningen stilles inn.
Ved kraterfylling med puls kan endelig spenning, endelig pulsstrøm, endelig
bakgrunnsstrøm og endelig frekvens stilles inn.
De endelige parameterverdiene må alltid være lik eller lavere enn verdiene som er
innstilt for kontinuerlig sveising. Hvis innstillingene for kontinuerlig sveising reduseres
under innstilte sluttverdier, vil de også redusere sluttverdiene. De endelige
parameterverdiene vil ikke økes igjen hvis innstillingen for kontinuerlig sveising økes.
bi09d1n2
− 18 −
NO
Eksempel:
Du har 4 m/min som endelig trådmatehastighet og reduserer trådmatehastigheten til
3,5 m/min. Den endelige trådmatehastigheten vil da også bli redusert til 3,5 m/min.
Den endelige trådmatehastigheten blir værende på
3,5 m/min også når trådmatehastigheten økes igjen.
− Aktivering av kraterfyllingstid gjøres i målbildet
3.2.17 Avsnøringspuls
Avsnøringspuls er en puls som legges på for å unngå at det danner seg en bule på
tråden når sveisingen er avsluttet.
Gjelder bare ved MIG/MAG−sveising med kort−/spraybue Ved pulsing synkroniseres
avslutningen med en puls, avslutningspulsen.
3.2.18 Etterbrenntid
Etterbrenntiden er en forsinkelse mellom tidspunktet når tråden begynner å bremse
til strømkilden slår av sveisespenningen. Er etterbrenntiden for kort, stikker det ut en
lang tråd etter at sveisingen er avsluttet, og det er fare for at tråden kan fryse fast i
smeltebadet. For lang etterbrenntid gjør at elektroden som stikker ut er kort, og
dermed er det fare for at lysbuen brenner opp i pistolmunnstykket.
3.2.19 Gassetterstrømning
Gassetterstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme
etter at lysbuen er slokket.
3.2.20 Grenser
Ved grenser er det mulig å velge et grensenummer. Se kapittelet 16 ”Konfigurering
av grenseverdier” når det gjelder innstillinger.
3.2.21 Punktsveising
Punktsveising brukes når du vil punktsveise sammen tynne plater.
OBS! Det er ikke mulig å redusere sveisetiden ved å slippe pistolbryteren.
4
MMA−SVEISING
Hovedmeny −−> Prosess
MMA−sveising kalles også sveising med dekkede elektroder. Når lysbuen tennes, smelter den elektroden og det dannes et beskyttende slagg.
Tabellen, se side 60, viser de elektrodedimensjonene det er mulig å velge for
MMA−sveising.
bi09d1n2
− 19 −
NO
4.1
Innstillinger i sveisedatamenyen
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Verdi etter tilbakestilling
Synergi−
avhengig
Strømstyrke*
16−500 A
1A
128 A
Synergi
AV eller PÅ
−
PÅ **
−
Buetrykk
0 − 100 %
1%
10 %
x
Min. strømfaktor
0 − 100 %
1%
25 %
x
Innstillbar
i synergi
x
−
**) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
**) Synergilinjen ved levering: type elektrode basisk 3,2 mm
4.2
Funksjonsforklaringer for innstillinger
4.2.1
Strømstyrke
Høyere strømstyrke gir en bredere og dypere inntrenging i arbeidsstykket.
− Innstilling av strømstyrke gjøres i målbildet, sveisedatainnstillings− eller
hurtiginnstillingsmenyen.
4.2.2
Buetrykk
Buetrykket har betydning for hvordan strømmen endres når lengden på buen forandres. En lavere verdi gir en roligere lysbue med mindre sprut.
4.2.3
Min. strømfaktor
Innstilling av min. strømfaktor benyttes ved bruk av noen bestemte elektroder. OBS!
Innstillingen bør ikke endres.
4.2.4
Synergi
Synergi for MMA−sveising innebærer at sveisestrømkilden automatisk optimerer
egenskapene for den typen elektrode og dimensjon som er valgt.
4.2.5
Grenser
Ved grenser er det mulig å velge et grensenummer. Se kapittelet 16 ”Konfigurering
av grenseverdier” når det gjelder innstillinger.
− Aktivering av grenser gjøres i sveisedatamenyen.
5
TIG−SVEISING
Hovedmeny −−> Prosess
Ved TIG−sveising smelter en lysbue arbeidsstykket ved hjelp av en ikke−forbrukbar
volframelektrode. Lysbuen og volframelektroden blir beskyttet av en dekkgass.
Pulsing benyttes for å kontrollere smeltebadet og stivneprosessen bedre. Pulsfrekvensen velges så lav at smeltebadet i alle fall rekker å stivne delvis mellom hver puls. Det
kreves fire parametrer for å stille inn pulsingen: pulstid, bakgrunnstid, pulsstrøm og bakgrunnsstrøm.
bi09d1n2
− 20 −
NO
5.1
Innstillinger i sveisedatamenyen
5.1.1
TIG−sveising uten pulsing
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Verdi etter tilbakestilling
HF / LiftArc
HF eller LiftArc
−
LiftArc
2/4−takt
2−takts eller 4−takts
−
2−takts
Strømstyrke*
4−500 A
1A
25 A
”Slope up”−tid
0−25 s
0,1 s
1,0 s
”Slope down”−tid
0−25 s
0,1 s
2,0 s
Gassforstrømning
0−25 s
0,1 s
1,0 s
Gassetterstrømning
0−25 s
0,1 s
3,0 s
Grenser
1 − 50
−
−
**) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
5.1.2
TIG−sveising med pulsing
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Verdi etter tilbakestilling
HF / LiftArc
HF eller LiftArc
−
LiftArc
2/4−takt
2−takts eller 4−takts
−
2−takts
Pulsstrøm*
4−500 A
1A
25 A
Pulstid
0,001−5 s
0,001 s
0,010 s
Bakgrunnstid
0,001−5 s
0,001 s
0,020 s
Bakgrunnsstrøm*
4−500 A
1A
25 A
”Slope up”−tid
0−25 s
0,1 s
1,0 s
”Slope down”−tid
0−25 s
0,1 s
2,0 s
Gassforstrømning
0−25 s
0,1 s
1,0 s
Gassetterstrømning
0−25 s
0,1 s
3,0 s
Grenser
1 − 50
−
−
**) Maks. strøm avhengig av hvilken type maskin som benyttes.
5.2
Funksjonsforklaringer for innstillinger
5.2.1
HF
Ved HF tennes lysbuen av den gnistovergangen som skjer når elektroden befinner
seg en viss avstand fra arbeidsstykket.
− Aktivering av HF gjøres i hovedmenyen.
bi09d1n2
− 21 −
NO
5.2.2
LiftArc
Ved LiftArc tennes lysbuen når elektroden løftes fra arbeidsstykket.
Tenning ved hjelp av LiftArct. I trinn 1 holdes elektroden direkte mot arbeidsstykket. Når avtrekkeren
trykkes inn i trinn 2, starter en svak strøm. Lysbuen tennes i trinn 3 når sveiseren løfter elektroden fra
arbeidsstykket, og strømmen øker deretter automatisk til innstilt verdi.
− Aktivering av LiftArc gjøres i hovedmenyen.
5.2.3
2−takts
Gassforstrømning
Slope
up
Slope down
Gassetterstrømning
Funksjoner ved 2−taktsbetjening av brenneravtrekkeren.
Ved 2−taktsbetjening starter en eventuell gassforstrømning når du trykker inn
avtrekkeren på TIG−brenneren (1) og lysbuen blir tent. Deretter øker strømstyrken til
innstilt verdi (med eventuell ”slope up”). Når du så slipper avtrekkeren (2), reduseres
strømstyrken igjen (med eventuell ”slope down”) og lysbuen slokkes. Deretter følger
en eventuell gassetterstrømning.
− Aktivering av 2−taktsbetjening gjøres i målbildet eller i hovedmenyen.
5.2.4
4−takts
Gassforstrømning
Slope
up
Slope down
Funksjoner ved 4−taktsbetjening av brenneravtrekkeren.
bi09d1n2
− 22 −
Gassetterstrømning
NO
Ved 4−taktsbetjening starter en eventuell gassforstrømning når avtrekkeren trykkes
inn (1). Når gassforstrømningstiden er omme, øker strømstyrken til pilotnivå (et par
ampere) og lysbuen blir tent. Når du så slipper avtrekkeren (2), øker strømstyrken til
innstilt verdi (med eventuell ”slope up”). Når du trykker inn avtrekkeren (3) igjen,
reduseres strømstyrken på nytt til pilotnivå (med eventuell ”slope down”). Når du
slipper avtrekkeren igjen (4), slokkes lysbuen og en eventuell gassettertrømning
starter.
− Aktivering av 4−taktsbetjening gjøres i målbildet eller i hovedmenyen.
5.2.5 Strømstyrke
Høyere strømstyrke gir en bredere og dypere inntrenging i arbeidsstykket.
− Innstilling av strømstyrke gjøres i målbildet, sveisedata− eller
hurtiginnstillingsmenyen.
Gjelder bare ved TIG−sveising med konstant strømstyrke.
5.2.6 Pulsstrøm
Den høyeste strømverdien av to ved pulsert strøm. Ved pulsing pulseres også ”slope
up” og ”slope down”.
− Innstilling av pulsstrøm gjøres i sveisedatamenyen.
Gjelder bare ved TIG−sveising med pulsing.
5.2.7 Bakgrunnsstrøm
Den laveste strømverdien av to ved pulsert strøm.
− Innstilling av bakgrunnsstrøm gjøres i sveisedatamenyen.
Gjelder bare ved TIG−sveising med pulsing.
5.2.8 Pulstid
Den tiden pulsstrømmen er aktivert i løpet av en pulsperiode.
− Innstilling av pulstid gjøres i sveisedatamenyen.
Gjelder bare ved TIG−sveising med pulsing.
5.2.9 Bakgrunnstid
Tid for bakgrunnsstrøm som sammen med tid for pulsstrøm gir pulsperiode.
− Innstilling av bakgrunnstid gjøres i sveisedatamenyen.
Gjelder bare ved TIG−sveising med pulsing.
Strømstyrke
Bakgrunnstid
Pulsstrøm
Bakgrunnsstrøm
Pulstid
Tid
TIG−sveising med pulsing
5.2.10 ”Slope up”
”Slope up” innebærer at strømstyrken øker langsomt til innstilt verdi når TIG−buen
starter. Dette gir en mer skånsom oppvarming av elektroden, og sveiseren har
mulighet til å rette inn elektroden før strømstyrken har nådd innstilt verdi.
− Innstilling av ”slope up” gjøres i sveisedatamenyen.
bi09d1n2
− 23 −
NO
5.2.11 ”Slope down”
Ved TIG−sveising benyttes ”slope down” for å unngå kraterdannelse når sveisingen
er avsluttet. Her reduseres strømstyrken langsomt i løpet av en forhåndsinnstilt tid.
− Innstilling av ”slope down” gjøres i sveisedatamenyen.
5.2.12 Gassforstrømning
Gassforstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme før
lysbuen blir tent.
− Innstilling av gassforstrømning gjøres i sveisedatamenyen.
5.2.13 Gassetterstrømning
Gassetterstrømningen angir hvor lang tid du ønsker at dekkgassen skal strømme
etter at lysbuen er slokket.
− Innstilling av gassetterstrømning gjøres i sveisedatamenyen.
5.2.14 Grenser
Ved grenser er det mulig å velge et grensenummer. Se kapittelet 16 ”Konfigurering
av grenseverdier” når det gjelder innstillinger.
− Aktivering av grenser gjøres i sveisedatamenyen.
5.3
Øvrige funksjonsforklaringer
5.3.1
Gasspyling
Gasspylefunksjonen benyttes ved måling av gasstrømmen eller for å spyle
gasslangene rene for eventuell luft og fuktighet før sveisingen starter. Gasspylingen
pågår så lenge knappen er trykket inn og utføres uten at strømmen blir tilkoplet og
trådmatingen begynner.
− Aktivering av gasspyling gjøres i målbildet.
6
KULLBUEMEISLING
Hovedmeny −−> Prosess
Ved kullbuemeisling benyttes en spesialelektrode som består av en kullstav med
kopperdeksel.
Det dannes en lysbue mellom kullstaven og arbeidsstykket, det tilføres luft for å blåse vekk det smeltede materialet og dermed dannes det en fuge.
Tabellen, se side 60, viser de elektrodedimensjonene det er mulig å velge for
kullbuemeisling.
bi09d1n2
− 24 −
NO
6.1
Innstillinger i sveisedatamenyen
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Verdi etter tilbakestilling
Synergi−
avhengig
Innstillbar
i synergi
Spenning
8−60 V
1V
39 V
x
x
Induktans
0 − 100 %
70 %
x
Regulatortype
1−5
1
1
x
Synergi
AV eller PÅ
−
PÅ
−
−
*) Synergilinjen ved levering: 5,0 mm elektrode (kullstav).
6.2
Funksjonsforklaringer
6.2.1
Spenning
Økt spenning gir dypere fuge.
− Innstilling av spenning gjøres i målbildet, sveisedata− eller hurtig−
innstillingsmenyen.
6.2.2
Induktans
OBS! Innstillingen bør ikke endres
6.2.3
Regulatortype
OBS! Innstillingen bør ikke endres.
7
Aristo SuperPulse
Hovedmeny −−> Prosess
MIG SUPERPULS (Aristo SuperPulse) benyttes for å kontrollere smeltebadet og
stivningsforløpet bedre. Smeltebadet rekker delvis å stivne mellom hver puls.
Fordeler ved å bruke MIG SUPERPULS:
Mindre følsomhet overfor spaltevariasjoner.
Bedre kontroll av smeltebadet ved posisjonssveising
Bedre kontroll av inntrenging og inntrengingsprofil
Mindre følsomhet for ujevn bortleding av varme
MIG SUPERPLUS kan betraktes som en veksling mellom to MIG/MAG−innstillinger.
Tidsintervallene bestemmes av henholdsvis den primære og sekundære
fasetidsinnstillingen.
MIG SUPERPULS vil oppta to posisjoner i sveisedataminnet. Primærdata på en
odde minneposisjon og sekundærdata på følgende like minneposisjon. En
konsekvens av dette er at en digital fjernkontroll ikke kan benytte like
minneposisjoner hvis MIG SUPERPULS−data er lagret.
bi09d1n2
− 25 −
NO
Sveisingen starter alltid i primærfase. Er det valgt varmstart, vil primærdata benyttes
i løpet av varmstarttiden pluss fasetiden for primærdata. Kraterfylling bygger alltid på
sekundærdata. Hvis det aktiveres en stoppkommando i løpet av primærfasetiden,
går prosessen umiddelbart over til sekundærdata. Sveiseavslutningen bygger på
sekundærdata.
7.1
Tråd− og gasskombinasjoner
Se tabellene på side 59 når det gjelder tråd− og gasskombinasjoner.
7.2
Ulike pulsingsmetoder
Nedenfor ser du hva slags pulsingsmetode som kan benyttes avhengig av hvor tykke
plater som skal sveises.
Varme
C
Spraybue i primærfase og
pulsing i sekundærfase
B
Pulsing i primærfase og
pulsing i sekundærfase
A
Pulsing i primærfase og
kortbue i sekundærfase
Platedimensjon
7.3
Innstillinger i sveisedatamenyen
Se kapittel 3.1.1 og 3.1.2når det gjelder innstillinger for kort−/spraybue eller pulsing.
Innstillinger
Innstillingsområde
Innstillingstrinn
Verdi etter
tilbakestilling
Fase
Primær eller sekundær
−
Primær
x
Fasesveisetid
0 − 2,50 s
0,01 s
0,05 (sekundær)
0,22 (primær)
x
7.4
Synergi−
avhengig
Innstillbar
i synergi
Funksjonsforklaringer for innstillinger
Se side 16−19 når det gjelder funksjonsforklaringer for innstillinger ved Superpuls og
annen MIG/MAG−sveising.
bi09d1n2
− 26 −
NO
7.4.1 Fase
I denne funksjonen er det mulig å velge mellom primær og sekundær.
I primær angir man høye data og i sekundær, lave data.
Innstillingene benyttes for å bestemme hvorvidt primær− eller sekundærdata skal
være tilgjengelige for redigering. De bestemmer også hvilke data som påvirkes i
måle− og fjernstilling. Trådmatehastigheten som vises i målbildet angir hastigheten i
fasen som er valgt. Spenning, strøm og sveiseeffekt bygger imidlertid på måling i
begge faser.
Det er mulig å velge forskjellige synergitilfeller i primær− og sekundærfase. Merk at
man må gjøre samme valg i både primær og sekundær hvis man ønsker samme
synergitilfelle.
− Valg av fase gjøres i hovedmenyen.
7.5
Trådmateenhet
Ved MIG SUPERPULS må man bare bruke trådmateenheten AristoFeed 30−4.
Sikkerhetstiltak!
Ved bruk av MIG SUPERPULS er det stor belastning på trådmateenheten. For ikke å
sette trådmateenhetens funksjonssikkerhet på spill, må grenseverdiene i
diagrammet som følger, overholdes.
Forskjell i trådmatehastighet
m/min
Syklustid (s)
Kurvene for henholdsvis 15 m/min og 20 m/min refererer til primær trådmatehastighet. Syklustiden er summen av primær og sekundær fasetid.
Forskjellen mellom primær og sekundær trådmatehastighet må ikke overstige
hastigheten som angis av kurvene for primær trådmatehastighet.
Eksempel: Hvis syklustiden er 0,25 s og den primære trådmatehastigheten 15
m/min, må ikke forskjellen mellom primær og sekundær trådmatehastighet overstige
6 m/min.
bi09d1n2
− 27 −
NO
Sveiseeksempel A
I dette eksempelet skal vi sveise en 10 mm plate med 1,2 mm aluminiumstråd og
argon dekkgass
Gjør følgende innstillinger med innstillingsboksen:
Prosess
MIG SUPERPULS
MIG SUPERPULS
Fase
Primær
Sekundær
Metode
Kort/spray
Pulsing
Trådtype
AlMg
AlMg
Dekkgass
Ar
Ar
Tråddimensjon
1,2 mm
1,2 mm
Spenning
(+ 1,0 V)
(+ 3,0 V)
Trådmatehastighet
15,0 m/min
11,0 m/min
Fasetid
0,1 s
0,1 s
Primær og sekundær fasetid er 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Forskjellen i trådmatehastighet er 15,0 m/min – 11,0 m/min = 4 m/min.
Sveiseeksempel B
I dette eksempelet skal vi sveise en 6 mm plate med 1,2 mm aluminiumstråd og
argon dekkgass
Gjør følgende innstillinger med innstillingsboksen:
Prosess
MIG SUPERPULS
MIG SUPERPULS
Fase
Primær
Sekundær
Metode
Pulsing
Pulsing
Trådtype
AlMg
AlMg
Dekkgass
Ar
Ar
Tråddimensjon
1,2 mm
1,2 mm
Spenning
(+ 1,0 V)
(+ 2,0 V)
Trådmatehastighet
12,5 m/min
9,0 m/min
Fasetid
0,15 s
0,15 s
Primær og sekundær fasetid er 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Forskjellen i trådmatehastighet er 12,5 m/min −9,0 m/min = 3,5 m/min.
bi09d1n2
− 28 −
NO
8
MINNEHÅNDTERING
8.1
Innstillingsboksens funksjonsmåte
Innstillingsboksen består av to enheter: arbeidsminnet og sveisedataminnet.
Lagre
Arbeidsminne
Sveisedataminne
Tilbakekalle
I arbeidsminnet lager du et komplett oppsett med sveisedatainnstillinger som kan
lagres i sveisedataminnet.
Ved sveising er det alltid innholdet i arbeidsminnet som styrer prosessen. Derfor er
det også mulig å tilbakekalle et sveisedataoppsett fra sveisedataminnet til
arbeidsminnet.
Merk at arbeidsminnet alltid inneholder de sist innstilte sveisedataene. De kan være
hentet fra sveisedataminnet eller være innstillinger som er endret individuelt.
Arbeidsminnet er med andre ord aldri tomt eller nullstilt.
Hovedmeny −−>
I innstillingsboksen er det mulig å lagre opptil 99 sveisedataoppsett. Hvert oppsett
får tildelt et nummer fra 1 til 99.
Det er også mulig å slette og kopiere dataoppsett, og dessuten tilbakekalle et
sveisedataoppsett i arbeidsminnet.
Her følger noen eksempler på hvordan man lagrer, tilbakekaller, kopierer og sletter.
8.2
Lagre
Hvis sveisedataminnet er tomt, vises følgende bilde i displayet.
MINNEFUNKSJONER − LAGREDE DATAOPPSETT
Vi vil nå lagre et sveisedataoppsett. Det skal få minne
nummer 5. Trykk på
LAGRE−tasten.
* INGEN LAGREDE DATA *
LAGRE
bi09d1n2
AVBRYT
− 29 −
NO
Følgende bilde vises i displayet.
LAGRE I MINNE NUMMER
Trykker du på ENTER her,
lagres data−
oppsettet som nummer 1,
slik det fremgår av den
øverste linjen i displayet.
AVBRYT
ENTER
Ved å rulle med pluss− eller minustasten er det mulig å angi hvilket minnenummer man vil gi
dataoppsettet.
Tallet
som vises i øverste linje i displayet er det første ledige nummeret som finnes i
minnet.
LAGRE I MINNE NUMMER 5
Rull frem til nummer 5 med
pluss− eller minus−
tastene. Trykk på ENTER.
AVBRYT
ENTER
Dataoppsettet er nå lagret som nummer 5. Nederst i displayet er det mulig å se deler
av innholdet i dataoppsett nummer 5.
LAGRE I MINNE NUMMER 5
5
KORT/SPRAY, lav/ulegert Fe, CO2, 1..
AVBRYT
Gå tilbake til minnemenyen med AVBRYT−tasten.
OBS! Ved lagring av SUPERPULS lagres det alltid to minnenumre.
bi09d1n2
− 30 −
ENTER
NO
8.3
Slette
I minnemenyen er det mulig å slette et eller flere dataoppsett.
Vi vil nå slette dataoppsettet som vi lagret i foregående eksempel.
MINNEFUNKSJONER – LAGREDE DATAOPPSETT
Trykk på SLETTE−
tasten.
5
LAGRE
SLETTE
TILBAKE
KALLE
KOPIERE
AVBRYT
Det sist lagrede dataoppsettet merkes automatisk. Hvis det er lagret mer enn ett
dataoppsett, kan man flytte markøren mellom dem med venstre og høyre piltast.
TA BORT SVEISEDATA NUMMER 5
Trykk på ENTER for å
bekrefte slettingen av
dataoppsett nummer 5.
5
KORT/SPRAY, lav/ulegert Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Gå tilbake til minnemenyen med AVBRYT−tasten.
OBS! Ved sletting av SUPERPULS minnenummer. Både nummer 5 og 6 blir slettet.
bi09d1n2
− 31 −
NO
8.4
Tilbakekalle
Vi vil nå tilbakekalle et lagret dataoppsett.
MINNEFUNKSJONER – LAGREDE DATAOPPSETT
Trykk på TILBAKEKALLE−
tasten.
5
LAGRE
SLETTE
TILBAKE−
KALLE
KOPIERE
AVBRYT
Det sist lagrede dataoppsettet merkes automatisk. Hvis det er lagret mer enn ett
dataoppsett, kan man flytte markøren mellom dem med venstre og høyre piltast.
TILBAKEKALLE SVEISEDATA NR. 5
Trykk på ENTER for å
bekrefte at du vil
tilbakekalle dataoppsett
nummer 5.
5
KORT/SPRAY, lav/ulegert Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Følgende tegnrute vises en kort stund:
TILBAKEKALL SVEISEDATA NR. 5
Gå tilbake til minnemenyen med AVBRYT−tasten.
Dette ikonet i målbildet viser hvilket
minnenummer som er tilbakekalt.
bi09d1n2
− 32 −
NO
8.5
Kopiere
Slik kopierer du innholdet i et sveisedataoppsett til et nytt minnenummer:
MINNEFUNKSJONER – LAGREDE DATAOPPSETT
Trykk på KOPIERE−
tasten.
5
LAGRE
SLETTE
TILBAKE−
KALLE
KOPIERE
AVBRYT
Det sist lagrede dataoppsettet merkes automatisk. Hvis det er lagret mer enn ett
dataoppsett, kan man flytte markøren mellom dem med venstre og høyre piltast. Vi
vil nå kopiere innholdet i minne nummer 10 til nummer 50. Ved å rulle med pluss−
eller minustasten er det mulig å angi hvilket minnenummer man vil kopiere til.
KOPIERE SVEISEDATA NR. 5 TIL NR. 50
Rull frem til nummer 50
med pluss−tasten og trykk
på ENTER.
5
KORT/SPRAY, lav/ulegert Fe, CO2, 1..
AVBRYT
ENTER
Dermed er sveisedata nummer 5 kopiert til minne nummer 50.
Hvis minne nummer 50 er opptatt, får man melding om dette i displayet.
KOPIERE SVEISEDATA NR. 5 TIL NR. 50
5
50
KORT/SPRAY, lav/ulegert Fe, CO2, 1..
AVBRYT
Gå tilbake til minnemenyen med AVBRYT−tasten.
bi09d1n2
− 33 −
ENTER
NO
9
TILLEGGSFUNKSJONER
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny
Denne menyen har følgende undermenyer:
Minnekortfunksjon, se kapittel 10.
Konfigurasjon, se kapittel 11.
Kvalitetsfunksjoner, se kapittel 12.
Produksjonsstatistikk, se kapittel 13.
Feillogg, se kapittel 14.
Kundespesifikke synergilinjer, se kapittel 15.
Grenseredigering, se kapittel 16.
10
MINNEKORTFUNKSJONER
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Minnekortfunksjoner
For å kunne bruke minnekortfunksjonen må man først installere et PC−kort
(PCMCIA−kort). PC−kortet brukes til å lagre sveisedataoppsett som finnes i
minnemenyen, og gjør det dessuten mulig å kopiere sveisedataoppsett mellom ulike
innstillingsbokser.
Slå av hovedbryteren til strømkilden
Åpne luken på det venstre endestykket til
innstillingsboksen.
Sett PC−kortet inn i kortleseren slik at bøylen
låser det på plass.
Lukk luken
Slå på hovedbryteren til strømkilden
Vi vil nå lagre sveisedataoppsett på et PC−kort.
MINNEKORTFUNKSJONER
SVEISEDATAOPPSETT
LAGRE
SLETTE
TILBAKEKALLE
AVBRYT
Funksjonen LAGRE brukes til å lagre gjeldende sveisedataoppsett (opptatte
minnenumre 1−99) fra innstillingsboksen til PC−kortet.
bi09d1n2
− 34 −
NO
Hvis samme minnenummer allerede er lagret på PC−kortet, blir det overskrevet av
nummeret som finnes i innstillingsboksens eget minne. Andre data som tidligere er
lagret på kortet, forblir uforandret.
Funksjonen SLETTE brukes hvis man vil slette innholdet på PC−kortet (samtlige
sveisedataoppsett).
Funksjonen TILBAKEKALLE brukes til å kopiere sveisedataoppsett fra PC−kortet til
innstillingsboksen. Hvis et sveisedataoppsett allerede finnes i boksens eget minne,
blir det overskrevet av oppsettet som er lagret på PC−kortet. Andre data som
tidligere er lagret i innstillingsboksens minne, forblir uforandret.
10.1
Feilmelding
Hvis innstillingsboksen angir en feil på PC−kortet, vises en feilmelding som beskriver
feilen kort.
Kontroller:
At PC−kortet er satt riktig inn.
At PC−kortet ikke er av et ukjent eller ikke godkjent merke.
At dataene som er lagret på kortet er kompatible med programvaren i
innstillingsboksen.
At PC−kortet ikke har feil versjonsnummer eller er av et eldre format.
11
KONFIGURASJONSMENY
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny
Denne menyen har følgende undermenyer:
Språk, se kapittel 1.2 ”Gjør dette først”.
Låsefunksjon, se kapittel 11.1.
Fjernkontroll, se kapittel 11.2.
MIG/MAG grunninnstillinger, se kapittel 11.3.
MMA grunninnstillinger, se kapittel 11.4.
Generelle innstillinger, se kapittel 11.5.
Flere trådmateenheter, se kapittel 11.6.
Lengdeenhet, se kapittel 11.7.
bi09d1n2
− 35 −
NO
11.1
Låsefunksjon
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−> Kodelås
Når låsefunksjonen er aktivert og man er i målbildet, fjernstilling eller
hurtiginnstillingsmenyen, kreves det et passord (låskode) for å avslutte disse
menyene.
LÅSEFUNKSJON
STATUS LÅSKODE:
ANGI / ENDRE LÅSKODE
AV
AVBRYT
ENTER
− Kodelåsen aktiveres i konfigurasjonsmenyen.
11.1.1 Status låskode
I låskodestatus kan man aktivere/deaktivere
låsefunksjonen uten å slette gjeldende låskode
i tilfelle man deaktiverer funksjonen. Hvis det
ikke er lagret noen låskode og man forsøker å
aktivere kodelåsen, kommer man til følgende
bilde for å taste inn en ny låskode.
Når koden er aktivert vises et lite ikon med en nøkkel for å angi at låsefunksjonen er
aktivert. Da er det mulig å flytte fritt gjennom alle menyer inntil man kommer inn i
målbildet, fjernstilling eller hurtiginnstillingsmenyen. Da kopler kodelåsen inn og
hindrer brukeren i å avslutte disse uten først å taste inn låskoden.
KODELÅS
STATUS LÅSKODE:
ANGI / ENDRE LÅSKODE
AV
AVBRYT
ENTER
Oppheving av låsestatus
Når man er i målbildet eller hurtiginnstillingsmenyen og kodelåsen er deaktivert, kan
man fritt avslutte disse menyene ved å trykke på AVBRYT− eller MENY−tasten for å
komme til hovedmenyen.
bi09d1n2
− 36 −
NO
Er funksjonen aktivert og man forsøker å avslutte, vises følgende bilde for å varsle
brukeren om låsebeskyttelsen.
TRYKK ENTER FOR
LÅSKODE...
Her er det mulig å velge AVBRYT for å angre og komme tilbake til den forrige
menyen eller gå videre ved å trykke på ENTER for å taste inn låskoden.
Du kommer da til menyen med tastaturet hvor du kan skrive inn koden. Trykk på
TRYKKNAPP etter hvert tegn og bekreft koden med ENTER
tasten.
Følgende tekstrute vises:
ENHETEN ULÅST!
Hvis koden ikke stemmer får man en feilmelding som gir brukeren mulighet til å
forsøke på nytt eller gå tilbake til den opprinnelige menyen, det vil si målbildet eller
hurtiginnstillingsmenyen.
Hvis koden er riktig, blir alle sperrer til andre menyer opphevet, men kodelåsen
forblir aktivert. Det innebærer at brukeren kan avslutte målbildet og hurtiginnstillingsmenyen midlertidig, men at status vil være låst når han/hun går tilbake til dem.
11.1.2 Angi / endre låskode
I angi/endre låskode er det mulig å redigere en eksisterende låskode eller taste inn
en ny. En låskode kan maksimalt bestå av 10 valgfrie tegn eller tall.
11.2
Konfigurasjon av fjernkontroll
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−>
Fjernkontroll
Ikke CAN−busstilkoplede fjernkontroller må koples til via en adapter. Etter tilkopling
skal fjernkontrollen aktiveres i målbildet under den programmerbare tasten FJERN.
bi09d1n2
− 37 −
NO
11.2.1 Glem endring
Plasser markøren på raden
GLEM ENDRING.
ENDRING Trykk på
ENTER for å få frem en
liste med alternativer.
MIG/MAG − FJERNKONTROLL
GLEM ENDRING
DIGITAL BETJENT:
ANALOG 1:
ANALOG 2:
AV
5 PROGRAM
SPENNING
TRÅDM. HAST
SKALA PÅ INNGANGER:
ANALOG 1, DIG +/−
MIN
MAKS
ANALOG 2
MIN
MAKS
−10,0
10,0
1,5
25,0
AVBRYT
V
V
m/min
m/min
ENTER
Med funksjonen ”Glem endring” i stilling ”PÅ”, skjer det en automatisk tilbakekalling
av siste tilbakekalte minne for hver ny sveisestart. Dette for å eliminere resultatet av
alle sveisedatainnstillinger som er gjort i løpet av den siste sveiseoperasjonen.
11.2.2 Konfigurering for digital fjernkontroll
Uden fjernkontrolladapter
Ved tilkopling av CAN−baserte fjernregulatorer skjer konfigureringen (DIGITALSTYRING) automatisk.
Med fjernkontrolladapter
Ved bruk av digital fjernkontroll må man angi hva slags fjernkontroll som brukes
Hvis man plasserer markøren på raden DIGITAL BETJENT og trykker på ENTER, får
man frem en liste hvor man kan velge et alternativ.
BINÆRKODET
5−PROGRAM
32−programmers
BINÆRKODET
5−programmers eller svejspistol med 3−programmers valg
5−PROGRAM
11.2.3 Konfigurering for analog fjernkontroll
Uden fjernkontrolladapter
Ved tilkopling av CAN−baserte fjernregulatorer skjer konfigureringen av ANALOG 1
og ANALOG 2 automatisk. Konfigureringen kan ikke endres.
Med fjernkontrolladapter
Ved bruk av analog fjernkontroll kan man i innstillingsboksen angi hvilken eller hvilke
(maksimalt 2) potensiometre man vil bruke.
I innstillingsboksen betegnes potensiometrene som ANALOG 1 og ANALOG 2, og
henviser til hver sin fastsatte parameter for sveiseprosessen, for eksempel spenning
(ANALOG 1) og trådmating (ANALOG 2) ved MIG/MAG.
bi09d1n2
− 38 −
NO
Plasserer man markøren på raden ANALOG 1 og
trykker på ENTER, vises en liste.
INGEN
SPENNING
Nå er det mulig å velge om potensiometret ANALOG 1 skal brukes (SPENNING)
eller ikke (INGEN).
Velg raden SPENNING og trykk på ENTER
Plasserer man markøren på raden ANALOG 2 og
trykker på ENTER, vises en liste.
INGEN
TRÅDM. HAST.
Nå er det mulig å velge om potensiometret ANALOG 2 skal brukes (TRÅDMATEHASTIGHET) eller ikke (INGEN).
Velg raden TRÅDMATEHASTIGHET og trykk på ENTER
All konfigurasjon for fjernkontroll gjelder for alle trådmateenheter som eventuelt er
innkoplet. Hvis man konfigurerer vekk ANALOG1, gjelder dette begge mateenhetene
når man bruker doble trådmateenheter.
11.2.4 Skala på innganger
Det er mulig å stille inn reguleringsområdet for det eller de potensiometrene som
skal benyttes. Det gjøres ved å bruke pluss−/minustastene til å angi en
minimumsverdi og en maksimumsverdi i innstillingsboksen.
Merk at du kan stille inn ulike spenningsgrenser i synergi og ikke synergi.
Spenningsinnstillingen i synergi er et avvik (pluss eller minus) fra synergiverdien. I
ikke synergi er spenningsinnstillingen en absolutt verdi. Verdien du stiller inn gjelder
for synergi hvis du er i synergiposisjon. Er du ikke i synergiposisjon, er den en
absolutt verdi.
Det finnes også ulike spenningsreguleringsgrenser for kort−/spraybue og pulsing i
ikke synergi.
Verdi etter tilbakestilling
Synergi kort/spray og pulsing
Ikke synergi kort/spray
Ikke synergi pulsing
11.3
min −10 V
min 8 V
min 8 V
maks 10 V
maks 60 V
maks 50 V
MIG/MAG grunninnstillinger
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−>
MIG/MAG grunninnstillinger
I denne menyen kan man stille inn:
Avtrekkerfunksjon (2−takt / 4−takt)
Programmerbar tastefunksjon
Spenningsmåling i pulsing
4−takt konfigurasjon
bi09d1n2
− 39 −
NO
11.3.1 Avtrekkerfunksjon (2−takt / 4−takt)
2−takt
Gassforstrømning
Varm
start
Sveising
Kraterfyll.
Gassetterstrømning
Funksjoner ved 2−taktsbetjening av pistolbryteren.
Ved 2−taktsbetjening starter en eventuell gassforstrømning når du trykker inn
pistolbryteren (1). Deretter starter sveiseprosessen. Når du slipper bryteren (2),
starter en eventuell kraterfylling før sveisingen avbrytes helt og en eventuell
gassetterstrømning starter.
TIPS!Hvis du trykker inn pistolbryteren igjen under kraterfyllingen, kan du forlenge
sveisingen med kraterfyllingens sluttdata en viss valgfri tid (den stiplede linjen).
Kraterfyllingen kan også avbrytes ved å trykke pistolbryteren raskt inn og slippe den
igjen mens kraterfyllingen pågår.
− 2−taktsbetjening aktiveres i målbildet, konfigurasjonsmenyen eller med
programmerbar tast i målbildet.
4−takt
Det finnes 3 start− og 2 stopposisjoner for 4−taktsbetjening. Dette er start− og
stopposisjon 1. Ved tilbakestilling er det posisjon 1 som blir valgt. Se kapittel 11.3.4
”4−taktskonfigurasjon”.
Gassforstrømning
Varm
start
Sveising
Kraterfyll. Gassetterstrømning
Funksjoner ved 4−taktsbetjening av pistolbryteren.
bi09d1n2
− 40 −
NO
Ved 4−taktsbetjening starter gassforstrømningen når du trykker inn pistolbryteren
(1). Når du slipper pistolbryteren (2), starter sveiseprosessen. Når du trykker
bryteren inn igjen (3), starter en eventuell kraterfylling, og sveisedataene reduseres
til en lavere verdi. Når du slipper pistolbryteren (4), avbrytes sveisingen helt, og en
eventuell gassetterstrømning starter.
TIPS! Kraterfyllingen opphører når du slipper pistolbryteren. Holder du i stedet
bryteren inne lenger, fortsetter sveisingen med kraterfyllingens sluttdata (den
stiplede linjen).
− 4−taktsbetjening aktiveres i målbildet, konfigurasjonsmenyn eller med
programmerbar tast i målbildet.
11.3.2 Programmerbar tastefunksjon
Vi har tidligere fortalt om innstillingsboksens fem programmerbare taster. Ved
MIG/MAG−sveising kan brukeren selv stille inn funksjonen for tre av disse tastene
ved å velge fra en liste med alternativer.
Av de fem programmerbare tastene er det de tre lengst til venstre som kan tildeles
en bestemt funksjon.
Det er mulig å velge mellom følgende alternativer:
Ingen
Gasspyling
Kaldtrådmating
2−takt / 4−takt
Kraterfylling PÅ/AV
Krypstart PÅ/AV
Hot start PÅ/AV
Bytte av sveisedata med pistol PÅ/AV
Ved bytte av sveisedata PÅ gjelder valget som er stilt inn for bytte av sveisedata
før den programmerbare tasten blir aktivert. U BUE eller M / U BUE
Ved bytte av sveisedata AV er byttet av sveisedata av.
Slik tildeler du en av disse funksjonene en programmerbar tast:
Følgende bilde vises i displayet. Dette bildet har to kolonner: en for funksjon og en
for tastenummer. Tallene 1, 2 og 3 representerer hver sin knapp, det vil si at
knappen lengst til venstre er nummer 1 og så videre.
I eksemplet som følger vil vi tildele tast nummer 1 funksjonen KRYPSTART PÅ/AV i
stedet for kraterfylling på/av.
bi09d1n2
− 41 −
NO
PROGRAMMERBARE TASTEFUNKSJONER
Funksjon
Plasser markøren på raden
KRYPSTART PÅ/AV. Trykk
på tast nummer 1 hvor det
står kraterfylling.
Programmerbar tast
INGEN
GASSPYLING
KALDTRÅDMATING
2/4−TAKT
3
KRATERFYLLING PÅ/AV
KRYPSTART PÅ/AV
1
HOT START PÅ/AV
2
BYTTE AV SVEISEDATA MED PISTOL PÅ/AV
KRYP
START
w
HOT
START
4−
TAKT
AVBRYT
Bildet i displayet viser at tast nummer 1 nå er tildelt funksjonen KRYPSTART PÅ/AV.
Tallet 1 er flyttet ned til raden KRYPSTART PÅ/AV og nederst i displayet kan man
lese tasteteksten KRYPSTART for den
venstre tasten.
På samme måte kan man tildele de to andre tastene hver sin nye funksjon ved å
pare en av funksjonene i venstre kolonne med et tastenummer i den høyre
kolonnen.
Gasspyling
Gasspylefunksjonen benyttes ved måling av gasstrømmen eller for å spyle
gasslangene rene for eventuell luft og fuktighet før sveisingen starter. Gasspylingen
pågår så lenge knappen er trykket inn og utføres uten at spenningen blir tilkoplet og
trådmatingen begynner.
Kaldtrådmating (trådmating)
Kaldtrådmating benyttes når man vil mate frem tråd uten at sveisespenningen blir
tilkoplet. Tråden mates med innstilt trådmatehastighet så lenge knappen er trykket
inn.
11.3.3 Spenningsmåling i kortpulsing
I kortpulsing har du disse alternative spenningsmetodene:
Maksverdi på pulsspenning (PULS)
Spenningen måles bare under pulsdelen og filtreres før spenningsverdien vises i
displayet.
Spenningsmiddelverdi (MIDDEL)
Spenningen måles kontinuerlig og filtreres før spenningsverdien vises.
Måleverdiene som vises i displayer brukes som inndata for interne og eksterne
kvalitetsfunksjoner.
11.3.4 4−taktskonfigurasjon
I 4−taktskonfigurasjon er det mulig å få ulike funksjoner av 4−taktsstart og stopp.
4−takts startmodus
1 Avtrekkerstyrt (trigger) gassforstrømning, se kapittel 11.3.1 ”4−taktsbetjening”
bi09d1n2
− 42 −
NO
2 Tidsstyrt gassforstrømning
Gassgjennomstrømming
Trådmating
Gassforstrømning Sveising
Trykk pistolbryteren (1) inn, gassforstrømningen starter og sveisingen starter etter
innstilt gassforstrømningstid. Slipp pistolbryteren (2).
3 Avtrekkerstyrt (trigger) varmstart (”hotstart”)
Gassgjennomstrømming
Trådmating
Gassforstrømning
Varmstart Sveising
Trykk pistolbryteren (1) inn, gassforstrømningen starter og varmstart ”hot start” er i
gang til du slipper bryteren (2).
4−takts stoppmodus
1 Tidsstyrt kraterfylling med mulig forlengelse, se kapittel 11.3.1 ”4−taktsbetjening”
2 Avtrekkerstyrt kraterfyllingstid
Gassgjennomstrømming
Trådmating
Sveising
−−−−−Kraterfylling−−−−
Trykk pistolbryteren (3) inn, kraterfylling starter og utløper. Hvis du slipper
pistolbryteren (4) innenfor kraterfyllingstiden (kraterfyllingstiden forkortes), blir
sveisingen avbrutt.
bi09d1n2
− 43 −
NO
11.4
MMA grunninnstillinger
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−> MMA
grunninnstillinger
11.4.1 ”Hot start” amplityde
Innstilling av hvor mye strøm det skal være ved ”hot start” Kraftige arbeidsstykker og
bestemte elektroder krever høyere ”Hot start” amplityde
11.4.2 Varmstart ”Hot Start”
Varmstart ”Hot start” innebærer at du kan øke sveisestrømmen en viss tid i
begynnelsen av sveiseprosessen – dermed reduseres risikoen for bindefeil i
begynnelsen av sveisefugen.
11.4.3 Dråpesveising
Ved dråpesveising tennes og slokkes lysbuen for å oppnå bedre kontroll med
varmetilførselen. Elektroden må bare løftes litt for at lysbuen skal slokkes.
Startprosessen optimeres for start i varmt materiale.
11.5
Generelle innstillinger
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−>
Generelle innstillinger
11.5.1 Hurtiginnstilling av programmerbare taster
Disse programmerbare tastene ”SVEISEDATA 1” – ”SVEISEDATA 4” vises i
hurtiginnstillingsmenyen. Tastene konfigureres slik:
HURTIGINST. PROGRAMMERBARE TASTER
Plasser markøren på raden
for nummer på programmerbar tast.
Tastene er nummerert 1−4,
fra venstre mot høyre. Velg
ønsket tast ved å angi
nummeret på den ved hjelp
av pluss−/minus−
tastene.
PROGRAMMERBAR TAST NUMMER:
1
ASSOSIERTE SVEISEDATA:
1
KORT/SPRAY, lav/ulegert Fe, CO2, 1..
AVBRYT
Bruk deretter pil ned−tasten og rull ned til raden ”ASSOSIERTE SVEISEDATA!. Her
kan man bla i de sveisedataoppsettene som er lagret i sveisedataminnet. Velg
ønsket sveisedatanummer med pluss−/minustastene.
11.5.2 Doble startsignaler
Når dette alternativet er aktivert (PÅ) kan du starte MIG/MAG−sveisingen både fra
trådmaterenhetens startinngang og fra strømkildens TIG−startinngang og omvendt.
Hvis sveisingen starter fra en startsignalinngang, må den også stoppes fra samme
inngang.
bi09d1n2
− 44 −
NO
11.5.3 Panel aktivt i fjernst.
Når det er koplet til en fjernkontroll er det mulig å stille inn strøm/trådmating eller
spenning ved hjelp av innstillingspanelet og fjernkontrollen.
Vanligvis er det ikke mulig å gjøre innstillinger med tastene når panelet er i
fjernkontrollstilling. Når ”Panel aktivt i fjernst.” er PÅ, fungerer pluss−/minustastene i
kombinasjon med en digital fjernkontroll (fjernkontroll minnenummer), slik at det er
mulig å endre data uten å gå ut av fjernkontrollstilling.
Hvis ”panel aktivt i fjernst.” benyttes i kombinasjon med grenser, kan bruken av
maskinen begrenses til et gitt innstillingsområde. Dette gjelder følgende innstillinger:
trådmating og spenning for MIG/MAG−sveising, strøminnstilling for MMA og
TIG−sveising, pulsstrøm ved pulsert TIG.
11.5.4 Automatisk lagring i minnet
Hvis et sveisedataoppsett er hentet frem fra et minnenummer i sveisedataminnet og
man endrer innstillingene, blir endringene automatisk lagret i minnenummret når
man henter frem et nytt sveisedataoppsett fra minnet.
Manuell lagring av sveisedata i et minnenummer sperrer neste automatiske lagring.
Minnenummeret som sveisedataoppsettet er lagret i, vises i det øverste høyre
hjørnet i målbildet.
11.5.5 Bytte av sveisedata med pistol
Med denne funksjonen kan du ved å dobbeltklikke på bryteren til sveisebrenneren
skifte mellom ulike forhåndsinnstilte sveisedataalternativer.
Skiftene skjer mellom valgte minnenumre, maks. 5 stykker. (se kapittel 8
”minnehåndtering”)
AV – Ikke noe skifte mellom sveisedata.
U BUE – Brukeren kan ikke skifte mellom minnenumre under sveising.
M / U BUE – Brukeren kan alltid skifte mellom minnenumrene.
Aktivering, bytte av sveisedata
BYTTE AV SVEISEDATA MED PISTOL
Plasser markøren på raden
BYTTE AV SVEISEDATA
MED PISTOL og trykk på
ENTER. Velg AV, U BUE
eller M/U BUE Trykk på
ENTER.
BYTTE AV SVEISEDATA MED PISTOL
LEGG TIL/TA BORT SVEISEDATA
VALGTE SVEISEDATA
LAGRE
bi09d1n2
AV
1
− 45 −
SLETTE
AVBRYT
ENTER
NO
Valg av sveisedata fra minnet
BYTTE AV SVEISEDATA MED PISTOL
Plasser markøren på raden
LEGG TIL/TA BORT
SVEISEDATA.
Bruk pluss−/minustastene til
å velge numre for minnene
hvor de aktuelle sveisedataene er lagret, og trykk
deretter på LAGRE
BYTTE AV SVEISEDATA MED PISTOL
LEGG TIL/TA BORT SVEISEDATA
U BUE
10
VALGTE SVEISEDATA: 52 4 10
LAGRE
SLETTE
AVBRYT
ENTER
Raden VALGTE SVEISEDATA viser hvilke sveisedata som er valgt og hvilken
rekkefølge de kommer i, fra venstre mot høyre.
Gå frem på samme måte som ovenfor for å fjerne sveisedata, men trykk på
SLETTE−tasten.
11.6
Flere trådmateenheter
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−> Flere
mateenheter
Ved tilkopling av flere trådmateenheter (maks. 4 stk.) skal man bruke
trådmateenheter uten sveisedataenhet, innstillingspanel M0.
Alle trådmateenheter som leveres til kunde har identitetsnummer 0.
Det første man må gjøre ved tilkopling av flere trådmateenheter, er å skifte
identitetsnummer (nodeadresse) på den ene mateenheten.
Slik skifter du ID−nummer:
Kople til den første trådmateenheten, gå til menyen ”FLERE TRÅDMATEENHETER”.
Trykk på pistolbryteren og slipp den igjen for å aktivere trådmateenheten.
Se så på første rad hvilket ID−nummer trådmateenheten har (bør være 0 første
gang). Velg deretter et nytt ID−nummer mellom 1 og 3.
FLERE TRÅDMATEENHETER
Plasser markøren på raden
VELG ET NYTT
ID−NUMMER:. Still inn
ønsket nummer mellom 0
og 3 ved å rulle med
pluss−/minustastene.
Trykk på ENTER.
AKTUELT ID−NUMMER
VELG ET NYTT ID−NUMMER:
0
TILKOPLET TRÅDMATEENHETS ID
AVBRYT
Tallet for ID−nummeret på øverste rad vil endre seg til ønsket nummer.
bi09d1n2
− 46 −
ENTER
NO
Kople til neste trådmateenhet.
Trykk på pistolbryteren og slipp den igjen for å gjøre denne trådmateenheten
aktiv. Man kan nå se at trådmateenheten har ID−nummer 0.
Konfigurasjonen er klar, og man kan begynne å bruke utstyret som vanlig. Man kan
konfigurere og kjøre fire trådmateenheter på samme måte. Det viktige når man
bruker flere trådmateenheter er ikke hvilket ID−nummer man gir dem, men at man
gir dem forskjellige numre slik at man kan skille dem fra hverandre.
Skulle du ved en feiltakelse gi to trådmateenheter samme ID−nummer, vil feilmelding
15 vises kontinuerlig i displayet. Kople fra den ene trådmateenheten og begynn på
nytt med prosedyren ovenfor. Det er alltid mulig å gå til menyen ”FLERE
TRÅDMATEENHETER” og kontrollere ID−nummeret til trådmateenheten som er
tilkoplet, ved å trykke på pistolbryteren.
På raden TILKOPLET TRÅDMATEENHETS ID ser man ID−nummeret til alle
trådmateenhetene som er tilkoplet.
11.6.1 Sveisedata
Sveisedata blir individuelt tilkoplet den respektive trådmateenheten. For å kunne
kople sveisedata til en trådmateenhet, må den være aktiv. Når så er tilfellet, henter
man frem data som vanlig, se kapittel 8 ”minnehåndtering” og gjør eventuelle
justeringer. Alt blir da koplet til den aktive trådmateenheten.
For å få neste trådmateenhet aktiv, trykker man på pistolbryteren og slipper den
igjen. Hent deretter frem sveisedataene som du vil ha koplet til denne
trådmateenheten.
11.7
Lengdeenhet
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Konfigurasjonsmeny −−>
Lengdeenhet
Her kan man velge om man vil ha:
METER
TOMMER
12
KVALITETSFUNKSJONER
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Kvalitetsfunksjoner
Kvalitetsfunksjonene holder styr på en del interessante sveisedata for enkelte
sveiser.
Disse funksjonene er:
Tiden for sveisestart
Hvor lenge sveisingen varte
Gjennomsnitts−, maksimums− og minimumsstrøm under sveising
Gjennomsnitts−, maksimums− og minimumsspenning under sveising
Gjennomsnitts−, maksimums− og minimumseffekt under sveising
bi09d1n2
− 47 −
NO
Dessuten kan man taste inn lengden på sveisefugen manuelt, og sveisedataenheten
beregner strekkenergien.
Antall sveiser siden siste tilbakestilling vises også. Maksimalt kan man lagre
informasjon om 100 sveiser. Ved flere enn 100 sveiser, ignoreres den første. Sveisen
må være lengre enn 1 sekund for å bli registrert.
Sist noterte sveising vises i displayet, men det er også mulig å bla gjennom de andre
sveisene som er notert. Når man trykker på NULLSTILL, nullstilles alle variabler.
KVALITETSFUNKSJONER
SVEIS 1
START:
SVEISETID:
SV.LENGDE 0cm
SNITT
I (Amp)
0,00
U (V)
0,00
P (kW)
0,00
ANT. SVEISER ETTER
26−MAI−03
16.55.13
VARME INPUT
MAKS
0,00
0,00
0,00
NULLSTILLING
NULLSTILL
0,00 kJ/mm
MIN
0,00
0,00
0,00
0
AVBRYT
Man velger en bestemt sveis ved å trykke på minus−/pluss−tastene når markøren er
plassert på den raden som viser aktuelt sveisenummer.
På tilsvarende måte kan man angi lengden på sveisefugen for å få frem
strekkenergien.
13
PRODUKSJONSSTATISTIKK
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Produksjonsstatistikk
Produksjonsstatistikken skal holde styr på total buetid, total mengde materiale og
antall sveiser siden siste nullstilling. Dessuten skal den holde styr på buetiden og
mengden materiale som gikk med til siste sveising. Som en opplysning vises også
nedsmeltet trådmateriale per lengdeenhet som er påregnet samt når siste nullstilling
fant sted.
Antall sveiser økes ikke hvis buetiden har vært kortere enn 1 sekund. Derfor vises
det ikke hvor mye materialet som er gått med til en så kort sveis. Materialforbruk og
tid regnes imidlertid med i det totale materialforbruket og tiden.
PRODUKSJONSSTATISTIKK
SISTE SVEIS
TOTALT
0s
0g
8,9 g/m
0s
0g
BUETID
TRÅDFORBRUK
BASERT PÅ
ANTALL SVEISER
SISTE
NULLSTILLING
NULLSTILL
bi09d1n2
0
26−MAI−03
16.55.13
AVBRYT
− 48 −
NO
Når man trykker på NULLSTILL, nullstilles alle tellere. Dato og tid viser siste
nullstilling.
Hvis man ikke nullstiller telleverkene, nullstilles alle automatisk når et av dem har
nådd maksverdi.
Telleverkenes maksimalverdier
Tid
Vekt
Antall
999 timer, 59 minutter, 59 sekunder
13350000 gram
65535 stykker
14
FEILLOGG
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Feillogg
Feilkoder benyttes for å påvise at det har oppstått en feil i sveiseprosessen. Koden
angis i displayet ved hjelp av en hurtigmeny som vises i 2,5 sekunder. Deretter vises
et utropstegn
i øverste høyre hjørne på displayet.
OBS!
forsvinner fra displayet med en gang man åpner feilloggmenyen.
Alle feil som oppstår ved bruk av sveiseutstyret dokumenteres som feilmeldinger i
feilloggen. Det er mulig å lagre opptil 99 feilmeldinger. Hvis feilloggen blir full, det vil
si at det er lagret 99 feilmeldinger, slettes automatisk den eldste meldingen når neste
feil oppstår.
Feilloggmenyen viser følgende informasjon:
Hvilket feilnummer feilen har
Når feilen har oppstått (dato og klokkeslett)
Hvor feilen har oppstått
Feilkode
67 Dato Tid
Enhet
030528
11:24,13
Feil i batteridrevet minne
PUA 1
19
030528
11:24,18
PUA 1
Mistet kontakt med strømkilde
18
030528
11:24,18
PUA 1
Mistet kontakt med trådmateenheten
17
SLETT
14.1
Feil
SLETT
ALT
VIS
TOTALT
AVBRYT
Slette feilmeldinger
Det er mulig å slette feilmeldinger ved hjelp av to forskjellige programmerbare taster.
Slette merkede meldinger
Slette alle meldinger
bi09d1n2
− 49 −
NO
14.2
Vise sammenstilling av feil
Ved å trykke på ”VIS TOTALT”−tasten kan man få en presentasjon av antall
registrerte feilmeldinger i feilloggen. Her vises også dato og tid for den eldste og den
sist registrerte feilmeldingen.
14.3
Liste over feilkoder
Feil
kode
Beskrivelse
Innstillingsboks
Strømkilde
Mateenhet
1
Minnefeil EPROM
x
x
x
2
Minnefeil RAM
x
x
x
3
Minnefeil eksternt RAM
x
4
Matespenning 5 V
x
x
x
5
Høy/lav spenning
x
6
Høy temperatur
x
7
Høy primærstrømstyrke
x
8
Matespenning 1*
9
x
x
Matespenning 2*
x
x
10
Matespenning 3*
x
11
Trådhastighetsservo
x
x
12
Kommunikasjonsfeil (advarsel)
x
x
x
14
Kommunikasjonsfeil (bus off)
x
15
Tapte meldinger
x
x
x
17
Mistet kontakt med sveisestrømkilden
x
18
Mistet kontakt med strømkilde
x
19
Gale innstillingsverdier i eksternt RAM
x
20
Uakseptable innstillinger i RAM
x
21
Inkompatible innstillinger lagret i RAM
x
22
Overflyt i senderbuffer
x
23
Overflyt i mottakerbuffer
x
25
Inkompatibelt sveisedataformat
x
26
Programfeil
x
x
x
27
Slutt på tråd
28
Tapte programdata
29
Ingen vannstrøm
30
Mistet kontakt med TIG−kortet
x
31
Ikke noe svar fra displayenheten
x
32
Ingen gasstrøm
x
Enhet
Innstillingsboks
x
x
x
x
x
x
Matespenning 1*
Matespenning 2*
x
Matespenning 3*
+3 V
AristoMig 320 / 450
+15 VC
−15 V
+15 VB
AristoMig 400 / 500
+15 V
−15 V
+24 V
Mateenhet
15 V
20 V
bi09d1n2
− 50 −
NO
14.4
Beskrivelse av feilkoder
Feilko- Beskrivelse
de
1
Programminnefeil (EPROM)
Programminnet er skadet.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Starta maskinen på nytt. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
2
Feil i mikroprosessorens RAM
Mikroprosessoren kan ikke skrive/lese til internminnet.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Starta maskinen på nytt. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
3
Feil i eksternt RAM
Mikroprosessoren kan ikke skrive/lese til eksternminnet.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Starta maskinen på nytt. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
4
Spenningsfall i 5 V matespenning
Matespenningen er for lav
Den pågående sveiseprosessen stanses og start forhindres.
Tiltak:Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
Spenning utenfor grenseverdi
Spenningen er enten for høy eller for lav. For høy spenning kan skyldes kraftige transienter
i nettet eller svakt nett (høy induktans i nettet eller at det mangler en fase).
Strømkilden stanses og kan ikke startes.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
5
6
Høy temperatur
Temperaturvakten har løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og kan ikke startes igjen før temperaturvakten er
tilbakestilt.
Tiltak: Kontroller at innløpet/utløpet til kjøleluften ikke er tett. Kontroller også at
driftssyklusen ikke overskrider merkedataene.
7
Høy primærstrømstyrke
Strømkilden trekker for mye strøm fra likespenningen som den mates med.
Strømkilden stanses og kan ikke startes.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
8
Lav batterispenning + 3 V (innstillingsboks)
For lav batterispenning. Hvis batteriet ikke blir skiftet, forsvinner alle data som er lagret.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Tilkall servicetekniker for å få skiftet batteri.
8
Matespenning +15 VC, (AristoMig 320/450)
For høy eller for lav matespenning.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Matespenning +15 V, (AristoMig 400/500)
For høy eller for lav matespenning.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Matespenning + 15 V (trådmateenhet)
For høy eller for lav matespenning på kretskortet.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
8
8
bi09d1n2
− 51 −
NO
Feilko- Beskrivelse
de
9
9
10
10
11
12
14
15
17
Matespenning − 15 V (strømkilde)
For høy eller for lav matespenning.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Matespenning + 20 V (trådmateenhet)
For høy eller for lav matespenning.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Matespenning +15 VB, (AristoMig 320/450)
For høy eller for lav matespenning.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Matespenning +24 V (AristoMig 400/500)
For høy eller for lav matespenning.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Trådhastighet
Trådhastigheten avviker fra verdien som er innstilt.
Trådmatingen opphører når feilen oppstår.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Kommunikasjonsfeil (advarsel)
Belastningen på systemets CAN−buss er for høy.
Strømkilden / trådmateenheten kan ha mistet kontakten med innstillingsboksen.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet.
Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Kommunikasjonsfeil
Systemets CAN−buss har midlertidig sluttet å fungere på grunn av for høy belastning.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller utstyret for å se at alt er riktig tilkoplet. Tilbakestilling krever at
spenningen koples fra. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
Tapte meldinger
Mikroprosessoren klarer ikke å bearbeide innkommende meldinger raskt nok, og det er
mistet informasjon.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen koples fra. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
Mistet kontakten
Innstillingsboksen har mistet kontakt med trådmateenheten.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
18
Mistet kontakten
Innstillingsboksen har mistet kontakten med strømkilden.
Den pågående sveiseprosessen stanses.
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
19
Minnefeil i batteridrevet dataminne
Batteriet har mistet spenningen.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Innstillingsboksen nullstilles.
Innstillingene blir på engelsk med MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
20
Ulovlige innstillingsverdier lagret i RAM
Ulovlige verdier har eksistert ved oppstart. Slett alle data som finnes i innstillingsboksen.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Innstillingsboksen nullstilles.
Innstillingene blir på engelsk med MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
bi09d1n2
− 52 −
NO
Feilko- Beskrivelse
de
21
Inkompatible innstillingsverdier lagret i RAM
Det er angitt ulovlige kombinasjoner av sveisedata.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen koples fra. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
22
Overflyt i senderbuffer
Innstillingsboksen rekker ikke å sende informasjon til de andre enhetene raskt nok.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av.
Overflyt i mottakerbuffer
Innstillingsboksen rekker ikke å bearbeide informasjon fra de andre enhetene raskt nok.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av.
Inkompatibelt sveisedataformat
Forsøkt å lagre sveisedata på et PC−kort. PC−kortet har et annet dataformat enn
sveisedataminnet.
Tiltak: Bruk et annet PC−kort.
23
25
26
Programfeil
Noe har hindret prosessoren i å utføre sine vanlige oppgaver i programmet.
Programmet startes automatisk på nytt. Den pågående sveiseprosessen vil bli stanset.
Ingen funksjoner blir sperret av denne feilen.
Tiltak: Kontroller sveiseprogrammet under sveising. Tilkall servicetekniker hvis feilen
oppstår igjen.
27
Slutt på tråd (trådmateenhet)
trådmateenhetet mater ikke frem tråd. Den pågående sveiseprosessen vil bli stanset og
hindrer sveisestart.
Tiltak: Fyll på ny tråd.
28
Tapte programdata
Programutførelsen fungerer ikke.
Tiltak: Tilbakestilling krever at spenningen slås av. Tilkall servicetekniker hvis feilen
vedvarer.
29
Ingen vannstrøm
Strømningsvakten har løst ut.
Den pågående sveiseprosessen stanses og start forhindres.
Tiltak: Kontroller kjølevæskekretsen og pumpen.
30
Mistet kontakt med TIG−kortet
Innstillingsboksen har mistet kontakten med TIG−kortet. Den pågående aktiviteten
stanses.
Tiltak: Kontroller kablingen. Tilkall servicetekniker hvis feilen vedvarer.
31
Ikke noe svar fra displayenheten
Mikroprosessoren har ikke kontakt med displaykortet.
Tiltak: Tilkall servicetekniker.
Ingen gasstrøm
Gasstrømmen er mindre enn 6 l/min. Start forhindres.
Tiltak: Kontroller gassventil, slanger og koplinger.
32
bi09d1n2
− 53 −
NO
15
KUNDESPESIFIKKE SYNERGILINJER
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjonsmeny −−> Kundespesifikke synergilinjer
Det er mulig å opprette egne synergilinjer med hensyn til trådmatehastighet og
spenning. Det er mulig å lagre maksimalt ti slike synergilinjer.
Opprettelse av nye synergilinjer skjer i to trinn:
1. Definere den nye synergilinjen ved å angi et antall spennings−/trådhastighetskoordinater, se punkt A−D i figuren nedenfor:
Spenning
Trådmating
2. Angi hvilken tråd− / gasskombinasjon som synergilinjen skal gjelde for.
15.1
Angi spennings− /trådkoordinater
For å opprette en synerglilinje for metode kortbue/spraybue kreves fire koordinater,
og for metode pulsing to koordinater. Disse koordinatene må deretter lagres under
bestemte sveisedatanumre i sveisedataminnet.
15.1.1 Kortbue/spraybue
Åpne hovedmenyen og velg MIG/MAG−metode KORT/SPRAY.
Tast inn ønskede verdier for spenning og trådmatehastighet for den første
koordinaten.
Åpne minnemenyen og lagre den første koordinaten som sveisedata nummer
96.
De fire koordinatene for en kortbue/spraybuelinje må lagres som nummer
96, 97, 98 og 99.
Dessuten gjelder følgende:
Et høyere sveisedatanummer må inneholde høyere verdier for spenning
og trådmatehastighet enn nærmeste foregående sveisedatanummer.
Sveiseparametrene induktans, regulatortype og Hotstart−spenning må
ha samme verdi i samtlige fire sveisedatanumre.
Fastsett antall koordinater som trengs og gå deretter videre til kapittel 15.2 ”Angi
gyldig tråd−gasskombinasjon”
bi09d1n2
− 54 −
NO
15.1.2 Pulsing
Åpne hovedmenyen og velg MIG/MAG−metode PULSING.
Tast inn ønskede verdier for spenning og trådmatehastighet for den første
koordinaten.
Åpne minnemenyen og lagre den første koordinaten som sveisedata nummer
96.
De to koordinatene for en pulsingslinje må lagres som nummer 96 og 97.
Dessuten gjelder følgende:
Et høyere sveisedatanummer må inneholde høyere verdier for spenning,
trådmatehastighet, pulsfrekvens, pulsamplityde og bakgrunnsstrøm enn
det nærmeste foregående sveisedatanummeret.
Sveiseparametrene pulstid, hotstart−spenning, Ka, Ki og ”slope” må ha
samme verdi i begge sveisedatanumrene.
Fastsett antall koordinater som trengs og gå deretter videre til kapittel 15.2 ”Angi
gyldig tråd−gasskombinasjon”
15.2
Angi gyldig tråd−/gasskombinasjon
LAG KUNDESPESIFIKKE SYNERGILINJER
Plasser markøren på raden
TRÅDTYPE og trykk på
ENTER.
TRÅD TYPE:
DEKKGASS:
TRÅDDIMENSJON
:
LAGRE NY LINJE FRA
SVEISEDATAMINNE
Lav/ulegert...
CO2
1,2 mm
96, 97
SLETT SYNERGILINJE
AVBRYT
ENTER
Velg et av alternativene som vises i listen og trykk på Lav/ulegert Fe
Rustfri Ss
ENTER.
Duplex solid
AlMg
AlSi
Fe metallf. rørtråd
Fe rutil rørtråd
Velg dekkgass på samme måte og trykk på ENTER.
bi09d1n2
− 55 −
CO2
Ar+20%CO2
Ar+2%O2
Ar
He
Ar+30%He+1%O2
Ar+2%CO2
↓
↓
NO
Velg tråddimensjon på samme måte og trykk på
ENTER.
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2,0
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
↓
Merk raden LAGRE NY LINJE....... og trykk på ENTER.
Dermed er operasjonen fullført – det er fastsatt en synergilinje.
OBS! Hvert pulsingstilfelle krever en tilsvarende kort−/spraybuesynergi.
Når man oppretter en ny synergilinje for pulsingsmetoden, får man derfor alltid en
varselmelding hvis det ikke er opprettet noen tilsvarende linje for kort−/spraybuemetoden.
ADVARSEL!
Mangler tilsvarende synergilinje
for kort/spraybue
15.3
Opprette egne tråd−/gassalternativer
Listene med tråd−/gassalternativer kan utvides med
opptil ti egne alternativer. Lengst nede på hver liste er
det en blank rad (−−−). Ved å plassere markøren på
denne raden og trykke på ENTER, får man tilgang til et
”tastatur” hvor det er mulig å skrive inn egne alternativer.
Ar+15%CO2+5%O2
Ar+50%He
GASSLØS
Ar+16%CO2
Ar+25%CO2
Ar+1%O2
−−−
”Tastaturet” til innstillingsboksen brukes slik:
Plasser markøren på ønsket tegn på
tastaturet ved hjelp av piltastene. Trykk på
den programmerbare tasten ”TRYKKNAPP”.
Skriv inn en komplett tegnstreng med maks.
13 tegn på denne måten.
Plasser markøren på
og trykk på den
programmerbare tasten ”TRYKKKNAPP”.
Dermed vises ditt eget navngitte alternativ i
listen.
Slik sletter du et eget navngitt alternativ:
Merk det egne tråd−/gassalternativet i den aktuelle listen.
Trykk på den programmerbare tasten ”SLETTE”.
OBS! Et eget navngitt tråd−/gassalternativ kan ikke slettes hvis det inngår i
sveisedataoppsettet som finnes i arbeidsminnet for øyeblikket.
bi09d1n2
− 56 −
↑
NO
15.4
Slette en egendefinert synergilinje
En egendefinert synergilinje kan slettes hvis den ikke er aktivert, det vil si hvis den
ikke inngår i sveisedataoppsettet som finnes i arbeidsminnet for øyeblikket.
Plasser markøren på raden SLETTE SYNERGILINJE.
Trykk på den programmerbare tasten ENTER.
Et nytt bilde vises i displayet. Ved hjelp av den programmerbare tasten NESTE kan
man her bla i de egendefinerte synergilinjene som er lagret.
LAG KUNDESPESIFIKKE SYNERGILINJER
Bla frem til linjen som skal
slettes og trykk på
SLETTE−knappen.
VELG SYNERGILINJE SOM SKAL SLETTES
NESTE
16
PULSING, Ss duplex, Ar, 1,4 mm
SLETT
AVBRYT
GRENSEREDIGERING
Hovedmeny −−> Tilleggsfunksjoner −−> Grenseredigering
Verdi for trådmating / strøm eller spenning. Det er mulig å legge inn 50 forskjellige
grenseverdier.
Denne funksjonen gjelder ikke ved kullbuemeisling.
− Aktivering av grenser gjøres i sveisedatamenyen.
Slik legger du inn ulike grenseverdier:
GENERELLE INNSTILLINGER − GRENSEREDIGERING
Velg hvilket nummer du vil
legge inn grenseverdiene
på (2) og trykk på ENTER.
Velg hvilken prosess som
gjelder (MIG/MAG) og trykk
på ENTER
GRENSENUMMER:
PROSESS:
SLETT
bi09d1n2
− 57 −
1
−
AVBRYT
ENTER
NO
Følgende meny vises da:
GENERELLE INNSTILLINGER − GRENSEREDIGERING
Plasser markøren på raden
SPENNING. Bruk
#pluss−/minustasten for
innstilling av maks.
spenning og *pluss−/minustasten for innstilling av min.
spenning.
GRENSENUMMER:
PROSESS:
SPENNING:
TRÅDHASTIGHET
AUTO
SLETT
1
MIG/MAG
MAKS
MIN
MAKS
MIN
60,0 V
8,0 V
25,0 m/min
1,5 m/min
AVBRYT
Gjør på samme måte med TRÅDHASTIGHET
TIPS! Vil man stille grenseverdiene +/− 10 % fra aktuelle data, trykker man på
AUTO.
Når man har valgt et grensenummer låses ikke grensene for operatøren før man
stiller inn trådmatehastighet/strøm og spenning innenfor grenseverdiene.
17
ØVRIG INFORMASJON
17.1
ESAB Logic Pump (Vannsperre)
AristoPendant U8 fungerer sammen med trådmateenhetens/strømkildens
ELP−funksjon. Du finner flere opplysninger i bruksanvisningen til trådmateenheten/
strømkilden.
bi09d1n2
− 58 −
Tråd− og gaskombinasjoner
MIG/MAG welding with DIP/SPRAY
Wire type
Low alloy or unalloyed
wire (Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Magnesium−alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon−alloyed aluminium
wire (AlSi)
Metal powder cored wire
(Fe)
Rutile flux cored wire
(Fe)
Basic flux cored wire
(Fe)
Stainless flux cored wire
(Ss)
Duplex rutile flux
cored wire (Ss)
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Nickel base
Shielding gas
CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 1.6
0.8 1.0 1.2 (1.6*)
0.8 1.0 1.2 (1.6*)
0.8 0.9 1.0 1.2 (1.6*)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
0.8 0.9 1.0 1.2 (1.6*)
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6
Ar
Ar + 50% He
Ar + 20% CO2
Ar+ 8% CO2
CO2
Ar + 20% CO2
CO2
Ar + 20% CO2
Ar + 20% CO2
Ar+ 8% CO2
SELF−SHIELDING
Ar + 20% CO2
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.6
1.2
Ar + 8% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 20% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 50% He
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1%O2
*) Only for AristoMig 400, AristoMig 450, AristoMig 500
bi09syn
− 59 −
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4
1.4
1.2
1.2
2.4
1.2
1.2
1.4
1.4
1.6
1.6
1.4
1.4
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Low alloy or unalloyed
wire (Fe)
Ar + 20% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 (1.6*)
1.2 (1.6*)
(1.6*)
1.2 (1.6*)
1.2 (1.6*)
(1.6*)
(1.6*)
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
1.0low 1.0high 1.2 1.6
1.0 1.2 1.6
0,9 1.0low 1.0high 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium−alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6
Silicon−alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6
0.9 1.0 1.2 1.6
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 20% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4 1.6
1.0 1.2 1.4 1.6
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
1.0
*) Only for AristoMig 400, AristoMig 450, AristoMig 500
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6 6.0 7.0
2.5 3.2 4.0 5.0
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm)
4.0
bi09syn
5.0
6.0
8.0
− 60 −
AristoPendant U8
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
0456 290 981 Control box AristoPendant U8
0459 310 070
0459 310 071
0459 310 072
0459 310 073
0459 310 074
0459 310 075
0459 310 076
0459 310 077
0459 310 078
0459 310 079
0459 310 080
0459 310 082
0459 310 083
0459 310 084
Instruction manual SE
Instruction manual DK
Instruction manual NO
Instruction manual FI
Instruction manual GB
Instruction manual DE
Instruction manual FR
Instruction manual NL
Instruction manual ES
Instruction manual IT
Instruction manual PT
Instruction manual PL
Instruction manual HU
Instruction manual CZ
0459 310 990 Spare parts list
bi09o11a
− 61 −
Edition 050221
page
− 62 −
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising