ESAB | LTS 320 | Instruction manual | ESAB LTS 320 Handleiding

ESAB LTS 320 Handleiding
NL
PROWELDER 320
LTS 320
Gebruiksaanwijzing
0457 690 001 NL 041210
Valid for serial no. 910--xxx--xxxx, 306--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Programmeringseenheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Informatie omtrent toepassingsgebied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting op netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eindweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting van een compleet lassysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
8
9
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Bedieningselementen en aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koelwaterkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bescherming tegen oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doorstroomverklikker, koelwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doorstroomverklikker, gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutmeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
11
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7.1 Koelvloeistof bijvullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
14
16
17
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LTS 320 van serienummer 811 overeenkomt met norm
EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging
(93/68/EEG), norm EN 50199 volgens richtlijn 89/336/ EEG van de Raad met toevoeging 93/68/ EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--11
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
dpa9d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
3
INLEIDING
PROWELDER 320 is een gelijkrichtende lasstroombron bestemd voor
gemechaniseerd TIG--lassen. De stroombron is in twee uitvoeringen verkrijgbaar:
S
PROWELDER 320 zonder netspanningstransformator die kan worden
aangesloten op een netspanning van 400 V, 3∼ 50/60 Hz.
PROWELDER 320 met netspanningstransformator die kan worden aangesloten
op een netspanning van 208--500 V, 3∼ 50/60 Hz.
Lassstroom PROWELDER 320 is uitgerust met ventilatorkoeling maar is tevens
voorzien van een ingebouwd systeem voor waterkoeling van de lasgereedschappen.
S
PROWELDER 320 is voorbereid voor aansluiting op een externe PC.
3.1
Uitrusting
PROWELDER 320 wordt geleverd met:
S
Programmeringseenheid met aansluitkabel (10 m)
S
Massakabel (5 m) met poolklem
dpa9d1ha
-- 4 --
NL
3.2
Programmeringseenheid
PROWELDER 320 is voorzien van een programmeringseenheid die u gebruikt om:
S
Het lasverloop tijdens het lassen met een lasgereedschap te kunnen
programmeren.
S
Voer een lascyclus uit.
S
Sla het lasprogramma op in een interne of externe geheugeneenheid
(PC--kaart).
S
Kopieer het lasprogramma over naar de programmeereenheden.
De waarden van de verschillende lasparameters in te stellen tijdens het lassen
met een TIG--handbrander.
Voor de gebruiksaanwijzing zie Handboek programmering.
S
Het programmeerhandboek is verkrijgbaar in de volgende talen:
Taal
Engels
Duits
Italiaans
Noors
Nederlands
Portugees
3.3
Artikelnummer
0457 706 X74
0457 706 X75
0457 706 X79
0457 706 X72
0457 706 X77
0457 706 X80
Taal
Frans
Zweeds
Fins
Deens
Spaans
Russisch
Artikelnummer
0457 706 X76
0457 706 X70
0457 706 X73
0457 706 X71
0457 706 X78
0457 706 X86
Informatie omtrent toepassingsgebied
Lasstroombron PROWELDER 320 is geschikt voor laswerkzaamheden met:
S
Buislasgereedschappen voor naadlassen in buizen.
S
Buisinlasgereedschap voor buizen met een diameter van 12--60 mm.
S
Lasautomat A25 STB met zwevende laskop
S TIG--handbrander.
Op PROWELDER 320 kan tevens een transporteenheid worden aangesloten voor
de toevoegdraad.
Met de motorregeleenheid PAL 3 kunt u externe motoren aansturen van rolbokken
en draaitafels bijv.
De ESAB-- accessoires voor gemechaniseerd en handmatig TIG-- lassen vindt u
op pagina 17.
dpa9d1ha
-- 5 --
NL
4
TECHNISCHE GEGEVENS
PROWELDER 320, 400 V
PROWELDER 320, 208--500 V
Netaansluiting
400V 3∼ 50/60 Hz
230/400/500V 3∼ 50Hz of
208/230/460/475V 3∼ 60 Hz
Toelaatbare belasting:
100% Intermittentie
270 A / 20,8 V
270 A / 20,8 V
60% Intermittentie
320 A / 22,7 V
320 A / 22,7 V
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
5 A / 10 V -- 320 A / 22,7 V
Nullastvermogen
310 W
310 W
Rendement
82 %
82 %
Vermogensfactor
0,80
0,80
Veiligheidsform
IP 23
IP 23
Gewicht
110 kg
156 kg
Afmetingen, l x b x h
734 x 486 x 695 mm
734 x 486 x 695 mm
Instelbereik lasstroom
Gebruiksklasse
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
5.1
Plaatsing
Plaats de lasstroombron zodanig dat de toevoer en afvoer van koellucht niet wordt
belemmerd.
WAARSCHUWING GEVAAR VOOR KANTELEN!
Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond
niet egaal is of schuin afloopt.
dpa9d1ha
-- 6 --
NL
5.2
Aansluiting op netspanning
Een typeplaatje met de gegevens voor aansluiting vindt u aan de achterzijde van de
lasstroombron.
Controleer of de lasstroombron geschikt is voor de netspanning en of de
nominale stroom van de zekering hoog genoeg is. Zorg voor aardlekbeveiliging
conform de geldende bepalingen.
Aanbevolen kabeldoorsnee en nominale stroom van zekering
S
PROWELDER 320
Spanning
230 V
3∼ 50 Hz
400 V
3∼ 50 Hz
500 V
3∼ 50 Hz
208 V
3∼ 60 Hz
230 V
3∼ 60 Hz
460 V
3∼ 60 Hz
475 V
3∼ 60 Hz
100% Intermittentie
19,5 A
12 A
9,5 A
21,5 A
19,5 A
10 A
9,5 A
60% Intermittentie
25 A
15 A
12 A
27 A
24,5 A
12,5 A
12 A
4 x 10
4x4
4x4
4 x 10
4 x 10
4x4
4x4
20 A
16 A
16 A
20 A
20 A
16 A
16 A
Primaire stroomsterkte :
Kabeldoorsnede
Trage zekering
5.3
mm2
Overige aansluitingen
AH 0388
dpa9d1ha
-- 7 --
NL
5.4
Eindweerstand
Om communicatiestoringen te voorkomen moeten de beide uiteinden van de
CAN--bus worden voorzien van een eindweerstand.
Het ene uiteinde van de CAN--bus zit in de programmeringseenheid. Deze eenheid
heeft een ingebouwde weerstand. Het andere uiteinde vindt u in de lasstroombron
zelf. Als deze aansluiting niet in gebruik is, moet u deze voorzien van een
eindweerstand zoals aangegeven in de volgende figuur.
dpa9d1ha
-- 8 --
NL
5.5
Aansluiting van een compleet lassysteem
A--A
Aansluitkabel -programmeringseenheid
B--B, Z--Z
Motorkabel -- draadtransport
C--C, S--S
Motorkabel -- rotatie
D--D
Signaalkabel -- externe PC
G--G
Koelwaterslang afvoer
H--H
Koelwaterslang toevoer
J--J
Laskabel
L--L
Pistoolcontact
M--M
Gasslang, afvoer
N--N
Gasslang, toevoer
P--P
Signaalkabel -- externe PC
R--R
Aansluitkabel -- impulsgever
T--T, V--V
X
U--U
dpa9d1ha
Aansluitkabel -- CAN 42 V
Aansluitkabel -- externe motor
Aansluitkabel -- anker VEC
-- 9 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Bedieningselementen en aansluitingen
Vooraanzicht van lasstroombron
1
Netschakelaar, ON/OFF
8
Aansluiting voor PC/printer
2
Wit indicatielampje, netspanning
9
Aansluiting voor retourwater
3
Oranje indicatielampje, oververhitting
10 Aansluiting voor koelwater
4
Schakelaar voor koelaggregaat
11 Aansluiting voor laskabel (--)
5
Aansluiting voor rotatiefunctie
12 Aansluiting voor las-- en startgas, afvoer
6
Aansluiting voor draadtransport
13 Aansluiting voor pistoolcontact TIG--handbrander
7
Aansluiting voor programmeringseenheid
14 Aansluiting voor massakabel (+)
Achteraanzicht van lasstroombron
15 Aansluiting voor startgas, toevoer
18 Aansluiting voor voetgas, afvoer
16 Aansluiting voor lasgas, toevoer
19 Aansluiting CAN 42 V voor motorregeleenheid PAL3 en A25 VEC motor
17 Aansluiting voor voetgas, toevoer
20 Automatische zekering
dpa9d1ha
-- 10 --
NL
6.2
S
Koelwaterkring
Sluit de koelwaterslangen aan tussen het
lasgereedschap en de aansluitingen op de
lasstroombron.
Bij het lassen met luchtgekoeld lasgereedschap
moet u de koelwateraansluitingen doorverbinden
met de bijgeleverde doorverbindingskoppeling (zie
figuur).
S
Voor het lassen moet u de stroomschakelaar (4) van
het koelaggregaat in de stand AAN zetten. N.B. De
koelwaterpomp moet altijd in de stand AAN staan,
zodat de doorstroomverklikker van de lasstroombron
de waterstroom kan registreren die nodig is om te
kunnen lassen!
6.3
Bescherming tegen oververhitting
Lasstroombron PROWELDER 320 is voorzien van een thermoschakelaar die wordt
geactiveerd, wanneer de temperatuur te hoog oploopt. De schakelaar onderbreekt
dan de lasstroom, waarna het oranje indicatielampje aan de voorzijde van de
lasstroombron gaat branden. Op de programmeringseenheid verschijnt bovendien
een foutmelding.
Zodra de temperatuur voldoende is gedaald, wordt de thermoschakelaar
automatisch gereset.
6.4
Doorstroomverklikker, koelwater
De doorstroomverklikker blokkeert de lasstroombron, wanneer de koelwaterstroom
wegvalt. Wanneer dit het geval is, wordt de lasstroom onderbroken en verschijnt er
een foutmelding op het display van de programmeereenheid.
6.5
Doorstroomverklikker, gas
De doorstroomverklikker breekt het lopende lasproces af, als de gasdoorstroom
lager is dan 6 l/min. Wanneer dat het geval is, verschijnt een foutmelding op het
display van de programmeringseenheid.
6.6
Foutmeldingen
De lasstroombron is voorzien van een ingebouwde functie voor het verwerken van
foutmeldingen. Alle foutmeldingen worden weergegeven op het display van de
programmeereenheid en in sommige gevallen worden automatisch maatregelen
getroffen, zie voor meer informatie de programmeerhandleiding 0457 706 xxx.
7
ONDERHOUD
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
De beplating mag alleen worden verwijderd door (daartoe bevoegde) personen met
de vereiste elektronicakennis, voor: aansluiting, service, onderhoud en reparaties op
of aan een lasinstallatie.
dpa9d1ha
-- 11 --
NL
Reiniging
Controleer regelmatig of de stroombron niet verontreinigd is.
Hoe vaak en op welke wijze de reiniging dient te worden uitgevoerd, is afhankelijk
van: lasproces, boogtijd, opstelling en de omgeving. Normaal gesproken is het
voldoende om eens per jaar de stroombron schoon te blazen met perslucht
(gereduceerde druk).
Bij zware verontreiniging is het aan te raden de stroombron schoon te borstelen en
te stofzuigen.
S
Ontkoppel de stroombron van de netspanning.
S
Verwijder de aansluitingen van de uitgang. Vergrendel de uitgang om
onbevoegde aansluiting te voorkomen.
Bij een vaste installatie dient de veiligheidsschakelaar in de uit--stand te
worden geschakeld. Vergrendel de schakelaar.
S Verwijder de beplating van de stroombron om overal bij te kunnen.
Na reiniging dienen alle platen weer te worden gemonteerd voordat de stroombron
op de netspanning wordt aangesloten.
7.1
Koelvloeistof bijvullen
Als koelvloeistof wordt een mengsel van water en glycol aanbevolen in een
verhouding van 1:1.
8
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
dpa9d1ha
-- 12 --
p
-- 13 --
Schema
dpa9e11a
-- 14 --
Edition 041210
dpa9e11a
-- 15 --
Edition 041210
PROWELDER 320
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0456 650 881 Welding power source
PROWELDER 320
400 V, 50/60 Hz
0456 650 883 Welding power source
PROWELDER 320
230/400/500 V, 50 Hz,
208/230/460/475 V, 60 Hz
0457 690 990 Spare parts list
PROWELDER 320
The spare parts list is available on the Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page where you can
both search for and download instruction manuals and spare parts lists.
dpa9o
-- 16 --
Edition 041210
PROWELDER 320
Accessoires
Order number
Tube welding tool
A21 PRB, water--cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . 0443 750 880
33--90 . . . . . . . 0443 760 880
60--170 . . . . . . 0443 770 880
A21 PRB, air--cooled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . 0443 750 881
33--90 . . . . . . . 0443 760 881
60--170 . . . . . . 0443 770 881
A21 PRH, enclosed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3--12 . . . . . . . . . 0444 300 880
3--38 . . . . . . . . . 0444 301 880
6--76 . . . . . . . . . 0444 302 880
Coolant for A21 PRH, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
A22 POC, wire feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12--60 . . . . . . . 0443 930 880
Conversion kit
A21 PRB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8--17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
30--33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 908 880
44--60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 909 880
Driving unit 134:1 for the welding tools PRB/PRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Automatic welding machine
A25 with floating head, TIG torch BTE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 912 880
A25 with floating head, TIG torch BTE 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 912 881
VEC motor with gear and pulse generator complete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 258 880
TIG hand torch BTF 400W (4 m OKC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 827 882
Wire feed unit MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 221 880
PC board . . (PCMCIA board) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 880
Software kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 370 885
PC--card with software and programming manuals in English, French, German and Swedish.
Software kit 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 370 886
PC--card with software and programming manuals in English, Italian, Finnish and Norwegian.
Set of emergency stops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 823 880
Motor control unit PAL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 870 880
Documentation printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0449 322 880
Documentation system
Weldoct WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 880
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 881
OptoOptronic cables d (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 881
OptoOptronic cables d (2 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 882
Extension cable
b, wire, programming box, CAN 42 V (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 904 880
c, rotation (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
f, return cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 888
Extension set 1, current, water, gas (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Extension set 2, current, water, gas, torch contact (8m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0466 705 881
dpa9a
-- 17 --
Edition 041210
PROWELDER 320
dpa9a
-- 18 --
Edition 041210
PROWELDER 320
dpa9a
-- 19 --
Edition 041210
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising