ESAB | LHN 250 | Instruction manual | ESAB LHN 250 Brugermanual

ESAB LHN 250 Brugermanual
DK
Caddy Professional 250
Brugsanvisning
0457 552 201 DK 041101
Valid for serial no. 417--xxx--xxxx
1
2
3
4
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
4
4.1 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6.1 Overophedningsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
Caddy Professional 250 fra serienummer 417 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN
60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 50199
ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--04--19
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
bh20d12d
-- 3 --
DK
3
INDLEDNING
Caddy Professional 250 er en transistorstyret svejsestrømkilde, der er beregnet til
svejsning med beklædte elektroder samt til TIG--svejsning (skrabetænding).
Avanceret elektronik giver bl.a. hurtig styring, lavt energiforbrug og fremragende
svejseegenskaber.
Switch--mode teknikken har bidraget til lav vægt og små dimensioner. Den bløde,
aflange form og den lave vægt betyder, at den er let at bære med sig. Remmen kan
foldes sammen, så den fungerer som et bærehåndtag. Med remmen i udstrakt
stilling kan Caddy Professional 250 bæres over skulderen.
4
TEKNISKE DATA
Belastningsevne:
ved 35% intermittens
ved 60% intermittens
ved 100% intermittens
Indstillingsområde
Tomgangsspænding
Nettilslutning:
spænding
frekvens
sikring
netledning, tværsnit mm2
Kapslingsklasse
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
trinløst 4--250 A
50--80 V
400 V AC
50/60 Hz
16 A*
4x1,5 mm2**
IP 23
Brugsklasse
Dimensioner L x B x H
Vægt
472x142x256
11 kg
*Ved svejsning med max 100 A kræves kun 10 A træg sikring.
**Netledningens tværsnit ifølge svenske forskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
4.1
Udstyr
Caddy Professional 250 har stikdåse til fjernbetjening, der kobles automatisk til, når
der tilsluttes en fjernbetjeningsenhed. BEMÆRK at kontaktstifterne L og M i
fjernbetjeningens tilslutningsledning skal være forbundet for at få automatisk
omkobling.
Omformeren leveres med 3 m netledning.
Caddy Professional 250 leveres med 5 m lange svejse-- og returkabler. De er
monteret på kabelkoblinger, så polariteten hurtigt kan vendes.
Serienummeret er indpræget på mærkepladen.
bh20d12d
-- 4 --
DK
4.2
Anvendelsesområde
Caddy Professional 250 giver jævnstrøm, og man kan svejse de fleste ulegerede og
legerede ståltyper, rustfrit og støbejern.
Med Caddy Professional 250 kan du svejse med beklædte elektroder fra ∅ 1,6 mm
til ∅ 5 mm.
TIG--svejsning
TIG--svejsningen er specielt anvendelig, hvor der stilles høje kvalitetskrav og ved
tyndpladesvejsning.
For at kunne TIG--svejse skal Caddy Professional 250 udrustes med en
TIG--brænder med gasventil, en argongasbeholder, en argongasregulator,
Wolframelektrode og--efter behov--passende tilsatsmateriale.
Det mest praktiske er at anvende skrabetænding, dvs. man skraber med en let
strygning af Wolframelektroden mod svejse--emnet for at få en bue.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
5.1
Placering
Placer maskinen således, at køleluftens ud-- og indløb forbliver frie.
5.2
Tilslutning
Ved fuld udnyttelse af Caddy Professional 250 skal tilslutning ske via en 16A træg
sikring. Caddy Professional 250 har netspændingskompensering, hvilket betyder at
en ¦10% variation i netspændingen kun betyder ¦0,2% på svejsespændingen.
Caddy Professional 250 fås i 400 V, 3--faset udførelse. Den kan bruges til 50 Hz eller
60 Hz.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
bh20d12d
-- 5 --
DK
Afbryderen på Caddy Professional 250 er placeret på bagsiden.
Når den tændes, lyser den hvide lampe på forsiden.
1. Gul lampe
2. Indstilling af svejsestrøm 4--250 A
3. Hvid lampe
4. Stikdåse til fjernbetjening
Indstilling af strøm sker med håndhjulet på forsiden.
Vigtigt! Brug kun medfølgende svejse-- og returkabler med
tværsnitsareal 35 mm@. (Bestillingsnr. se reservedelsfortegnelsen).
6.1
bh11d001
Overophedningsbeskyttelse
For at du ikke behøver at tænke på risikoen for overbelastning, er der monteret en
termovagt, som afbryder inden temperaturen bliver for høj. Du mærker, at
ensretteren er overbelastet ved at du ikke kan svejse, og ved at den gule lampe
lyser.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Rengøring
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse svejsestrømkilden ren med tør trykluft
(reduceret tryk), samt at rense støvfiltret i fronten regelmæssigt.
Hvis svejsestrømkilden er opstillet i et støvet og snavset miljø, bør renblæsning og
filterrengøring foretages hyppigere.
8
FEJLFINDING
Type af fejl
Foranstaltning
Svejsestrømkilden giver ingen lysbue.
S
S
S
Kontroller, om netomkobleren er slået til.
Kontroller, om svejse-- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
Kontroller, om korrekt strømstyrke er indstillet.
Svejsestrømkilden
standser under pågående svejsning.
S
Kontroller, om termosikringen er udløst (orange indikeringslampe på
svejsestrømkildens front).
Kontroller, om netsikringen er sprunget.
S
Termosikringen udløses S
ofte.
S
Kontroller, om støvfiltret er tilstoppet.
Kontroller, om svejsestrømkildens mærkedata overskrides
(overbelastning af svejsestrømkilden).
Utilfredsstillende svejseresultat.
Kontroller, om svejse-- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
Kontroller, om korrekt strømstyrke er indstillet.
Kontrollér, att der ikke er forkerte elektroder.
9
S
S
S
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bh20d12d
-- 6 --
Skema
bh20e11a
-- 7 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0457 516 880 Welding power source
Caddy Professional 250
0457 552 990 Spare parts list
Caddy Professional 250
bh20o11a
-- 8 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Reservedelsfortegnelse
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0468 462 001
Filter
2
2
0467 796 001
Grille
bh20s11a
Denomination
-- 9 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Tilbehør
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
TIG--torch
HW--20ARV, 3,8 m. For max 140 A . . . . . . . . . . . 0588 000 714
bh20a11a
-- 10 --
Edition 041101
page
-- 11 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising