ESAB | LHN 250 | Instruction manual | ESAB LHN 250 Kasutusjuhend

ESAB LHN 250 Kasutusjuhend
FI
Caddy Professional 250
Käyttöohjeet
0457 552 201 FI 041101
Valid for serial no. 417--xxx--xxxx
1
2
3
4
DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
4
4.1 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Käyttöalue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.1 Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6.1 Ylikuumenemissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7.1 Tarkistukset ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde Caddy Professional 250 alkaen sarjanumerosta 417 täyttää standardin IEC/EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN
50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--04--19
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
bh20d12x
-- 3 --
FI
3
JOHDANTO
Caddy Professional 250 ovat transistoriohjattua hitsausvirtalähde, jotka on tarkoitettu
hitsaukseen päällystetyillä elektrodeilla sekä TIG--hitsaukseen (raapaisusytytys).
Kehittynyt tekniikka antaa mm. nopean ohjauksen, alhaisen energiankulutuksen ja
erinomaiset hitsausominaisuudet.
Tasavirtamuuttajatekniikan ansiosta laite on kevyt ja pienikokoinen. Pehmeälinjaisen,
pitkänkapean muodon ja alhaisen painon ansiosta sitä on kevyt kantaa mukana.
Hihna voi olla kokoontaitettuna, jolloin se toimii kantokahvana. Hihna voidaan myös
vetää ulos, jolloin Caddy Professional 250 voidaan kantaa hihnasta olkapäällä.
4
TEKNISET TIEDOT
Kuormitettavuus:
35% kuormitusaikasuhteella
60% kuormitusaikasuhteella
100% kuormitusaikasuhteella
Säätöalue
Tyhjäkäyntijännite
Verkkoliitäntä:
jännite
taajuus
sulake
kapeliala
Kotelointiluokka
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
portaaton 4--250 A
50--80 V
400 V AC
50/60 Hz
16 A*
4x1,5 mm2**
IP 23
Käyttöluokka
Mitat P x L x K
Paino
472x142x256
11 kg
*Hitsattaessa maks. 100 A:lla vaaditaan ainoastaan 10 A hidas sulake.
**Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
4.1
Varusteet
Caddy Professional 250 on varustettu kaukosäädinliittimellä, joka kytkeytyy
automaattisesti päälle, kun siihen liitetään kaukosäädin.
HUOM! että liitäntänastojen L ja M on oltava silloitettuna kaukosäätimen
liitäntäkaapelissa, jotta automaattinen vaihtokytkentä toimisi.
Tasasuuntaaja toimitetaan 3 m verkkoliitäntäkaapelilla varustettuna.
Caddy Professional 250 toimitetaan 5 m hitsaus-- ja maadoituskaapeleille
varustettuina. Ne on asennettu kaapeliliittimiin, jotka mahdollistavat nopean
napaisuudenvaihdon. Sarjanumero on meistetty tyyppikilpeen.
bh20d12x
-- 4 --
FI
4.2
Käyttöalue
Caddy Professional 250 antavat tasavirtaa ja niillä voi hitsata useimpia
lejeeraamattomia ja lejeerattuja terästyyppejä, ruostumatonta terästä ja valurautaa.
Caddy Professional 250:llä voidaan hitsata päällystetyillä hitsauspuikoilla, joiden
läpimitat ovat 1,6 -- 5 mm.
TIG-- hitsaus
TIG--hitsaus soveltuu erityisen hyvin korkeaa laatua vaativiin kohteisiin ja
ohutlevyhitsaukseen.
TIG--hitsausta varten Caddy Professional 250 on varustettava TIG--polttimella, jossa
on argonkaasupullolla, argonkaasusäätimellä, volframielektrodilla Tarvittaessa
käytetään sopivia lisäaineilta.
Suositeltavinta on käyttää raapaisusytytystä, t. s. kaari sytytetään raapaisemalla
volframielektrodia kevyesti työkappaletta vasten.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
SIJOITUS
Sijoita laite niin, etteivät jäähdytysilma--aukot peity.
5.2
Kytkentä
Caddy Professional 250 hyödyntämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla se on
suojattava 16A hitaalla sulakkeella.
Caddy Professional 250 ovat verkkojännitekompensoituja, mikä tarkoittaa, että
¦10% vaihtelu verkossa aiheuttaa hitsausjännitteessä ainoastaan ¦0,2%
muutoksen. Caddy Professional 250 on saatavana jänniterakenteena 400 V,
3--vaihe. Sitä voidaan käyttää taajuudella 50 Hz tai 60 Hz.
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
bh20d12x
-- 5 --
FI
Caddy Professional 250 virtakytkin sijaitsee laitteen takana. Kun virta kytketään,
etupuolen valkoinen merkkivalo syttyy.
1. Keltainen merkkivalo
2. Hitsausvirran säätö 4--250 A
3. Valkoinen merkkivalo
4. Kaukosäädinliitin
Virransäätö suoritetaan etupuolen säätöpyörällä.
Tärkeää! Käytä ainoastaan toimitukseen sisältyviä hitsaus-- ja
maattokaapeleita, joiden poikkipinta on 35 mm@.
(Ks. tilausnumerot varaosaluettelosta).
6.1
Ylikuumenemissuoja
bh11d001
Jotta ylikuormittumisesta ei tarvitsisi huolehtia, laitteessa on lämpövahti, joka
laukeaa, ennen kuin lämpötila kohoaa liian korkeaksi. Tasasuuntaajan ylikuormittu-misen huomaa siitä, että sillä ei voi hitsata ja sen keltainen merkkivalo syttyy.
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkistukset ja puhdistus
Tavallisissa tapauksissa riittää hitsausvirtalähteen puhaltaminen puhtaaksi
paineilmalla (pieni paine) ja etuosan suodattimen säännöllinen puhdistaminen.
Jos hitsausvirtalähdettä käytetään pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa, pitää se
puhaltaa puhtaaksi useammin.
8
VIANETSINTÄ
Vikatyyppi
Toimenpide
Hitsausvirtalähde ei
anna valokaarta.
S
S
S
Tarkista, onko virtakytkin päällä.
Tarkista, onko hitsaus-- ja paluujohdinkaapelit liitetty kunnolla.
Tarkista, onko virranvoimakkuus oikea.
Hitsausvirtalähde kytkeytyy pois päältä hitsauksen aikana.
S
Tarkista, onko lämpövahti lauennut (oranssinväri merkkivalo palaa
hitsausvirtalähteen etuosassa).
Tarkista, onko verkkosulake palanut.
Lämpövahti laukeaa
toistuvasti.
S
S
S
Ala--arvoinen hitsaustu- S
los.
S
S
9
Tarkista, onko pölysuodatin tukossa.
Tarkista, onko hitsausvirtalähteen suositukset ylitetty
(hitsausvirtalähteen ylikuormitus).
Tarkista, onko hitsaus-- ja paluujohdinkaapelit liitetty kunnolla.
Tarkista, onko virranvoimakkuus oikea.
Tarkasta, etteivät elektrodit ole viallisia.
VARAOSIEN TALAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bh20d12x
-- 6 --
Johdotuskaavio
bh20e11a
-- 7 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
0457 516 880 Welding power source
Caddy Professional 250
0457 552 990 Spare parts list
Caddy Professional 250
bh20o11a
-- 8 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Varaosaluettelo
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0468 462 001
Filter
2
2
0467 796 001
Grille
bh20s11a
Denomination
-- 9 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Lisävarusteet
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
TIG--torch
HW--20ARV, 3,8 m. For max 140 A . . . . . . . . . . . 0588 000 714
bh20a11a
-- 10 --
Edition 041101
page
-- 11 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising