ESAB | LTN 160 | Instruction manual | ESAB LTN 160 Brugermanual

ESAB LTN 160 Brugermanual
DK
Aristotig 160
Aristotig 200
LTN 160, LTN 200
Brugsanvisning
0468 290 101 DK 041101
Valid for serial no. 011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Forholdsregler ved løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
øVRIGE FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liftarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fejlkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10
11
11
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
15
16
17
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
TOCd
-- 2 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at
svejsestrømkilde LTN 160/200 fra serienummer 628 er i overensstemmelse med
standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg
(93/68/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF)
med tillæg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--09--14
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
bt07d19d
-- 3 --
DK
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden installation
og ibrugtagning
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
3
INDLEDNING
Aristotig 160 og Aristotig 200 er to ensrettere, der bygger på retningsomskifterteknikken, og er beregnet til TIG -- svejsning og svejsning med beklædte elektroder.
Maskinerne benævnes også LTN 160 og LTN 200. Retningsomskifterteknikken
bidrager til et lavt energiforbrug, lav vægt og små dimensioner. Avanceret elektronik
med mikrodatamatstyring giver bl.a. hurtig regulering og svejseegenskaber i
topklassen.
Aristotig er udstyret med ARC PLUS , en ny type regulering som ved
MMA--svejsning giver en mere intensiv, mere koncentreret og roligere lysbue.
Den genetableres hurtigere efter drypkortslutning, hvilket reducerer risikoen for, at
elektroden sætter sig fast. Maskinen er desuden udstyret med Arc Force, hvilket
indebærer, at strømkildens dynamik kan justeres, blødere eller hårdere, afhængigt af
elektrodetypen og efter smag. ARC PLUS -- regulatorens gode egenskaber betyder
imidlertid, at der kun i undtagelsestilfælde er behov for at ændre Arc Force
indstillingen. Ved intermitterende svejsning med rustfrie elektroder kan en speciel
funktion på maskinen aktiveres, som letter svejsningen.
Aristotig 160/200 findes i to udførelser -- en med centraltilslutning og en med
OKC--tilslutning for TIG--brændere.
Aristotig 160/200 leveres komplet med 5 meter netkabel, 5 meter returkabel, 1 stk.
kabelkobling, gasslange og slangeklemmer. Til maskiner med centraltilslutning
leveres også en beskyttelsesbøjle til at beskytte tilslutningerne mod slag.
Som tilbehør fås en håndtagsbøjle til montering på maskinen til at vikle kabler op på
og til at beskytte betjeningspanelet. Der findes også to forskellige vogne til transport
sammen med gasflasken.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 17.
bt07d19d
-- 4 --
DK
4
TEKNISKE DATA
Tilladt belastning ved
35 % intermittens, TIG
35 % intermittens, MMA
60 % intermittens
100 % intermittens
Indstillingsområde, TIG
Indstillingsområde, MMA
Slope up
Slope down
Forgasfremstrømning
Eftergasfremstrømning
Pulstid
Pausetid
Tomgangsspænding
Tomgangseffekt
Aktiv effekt, P
ved max.strøm MMA
Skineffekt, S
ved max.strøm MMA
Effektfaktor, ved max. strøm MMA
Virkningsgrad, ved max. strøm MMA
Sikring, træg
Netkabel, tværsnit
Dimension lxbxh
Vægt
Anvendelsesklasse
Beskyttelsesform
LTN 160
LTN 200
160 A/16 V
140 A/26 V
110 A/24 V
80 A/23 V
3--160 A
4--140 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
30 W
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
3--200 A
4--200 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
50 W
4,8 kW
7,2 kW
6,9 kVa
0,69
0,75
16 A
3x1,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
11,7 kVa
0,63
0,78
10 A
4x1,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
IP 23
IP 23
Svejsestrømkilden opfylder kravene iflg. IEC 974--1
Netledningens tværsnit ifølge svenske forskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10--minutters periode, som man kan svejse ved
en bestemt belastning.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
bt07d19d
-- 5 --
DK
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
LTN 160
LTN 200
Netspænding
230 V ¦ 10 %, 1--faset
400 V ¦ 10 % , 3--faset
Netfrekvens
50--60 Hz
50--60 Hz
Sikring, træg
Netkabel, tværsnit
16 A*)
3x1,5 mm2
10 A
4x1,5 mm2
Svejsekabel, tværsnit
25 mm2
25 mm2
*) Ved svejsning med max. 100 A er det tilstrækkeligt med en 10 A træg sikring.
Aristotig 160/200 har netspændingskompensering, hvilket indebærer, at ¦ 10 %
variation på netspændingen kun medfører ¦ 0,2 % variation på svejsespændingen.
For at mindske spændingsfaldet ved anvendelse af langt netkabel kan det være
formålstjenligt at vælge et grovere kabeltværsnit.
1.
Placer udstyret på et passende sted og kontroller, at ensretteren ikke er dækket
til eller placeret, så afkølingen bliver forhindret.
2.
Kontroller, at maskinen sluttes til korrekt netspænding.
Skal jordforbindes i henhold til gældende forskrifter.
3.
Tilslut beskyttelsesgas.
4. Tilslut TIG--brændere og jordkabel eller kabler for MMA--svejsning.
Maskinen er nu klar til svejsning.
5.1
bt07d19d
Forholdsregler ved løft
-- 6 --
DK
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 3. Læs disse, inden du anvender udstyret.
10
11
12
7
bt07d001
1. Netstrømskontakt
9. Gasnippel (tilslutning af gasflaske)
2. Gul indikeringslampe
10.Tilslutning af TIG--brænder
3. Hvid indikeringslampe
12. Tilslutning af returkabel ved TIG--svejsning
4. Display
p y
5. Indstillingsrat
11 og 12 bruges ved tilslutning af svejse-- og
returkabel ved MMA--svejsning
6. T
Trykknapper
6
kk
7. Tilslutning af fjernbetjening
8. Støvfilter
For at du ikke skal behøve at tænke på risikoen for overbelastning, er der indbygget
en termosikring, som udløser, hvis temperaturen bliver for høj.
Når dette sker, afbrydes svejsestrømmen, og den gule indikeringslampe tændes.
Desuden bliver fejlkoden ”E13” vist pådisplayet. Når temperaturen falder, bliver
termosikringen koblet til igen automatisk.
bt07d19d
-- 7 --
DK
6.1
Betjeningspanel
På fronten er der et betjeningspanel til valg af funktioner og indstilling af parametre.
Dette består af display, indstillingsrat, lysdioder og tryk-- knapper.
Ved hjælp af trykknapperne kan man bevæge sig rundt mellem de forskellige
funktioner. Den funktion, som aktuelt er valgt, bliver vist ved at den respektive
lysdiode tændes.
En række ad gangen stilles ind. Hvilken række, der aktuelt er valgt, vises med rød
lysdiode. Flytning mellem rækkerne sker med de røde piltaster
.
Flytning inden for hver række sker med de grønne piltaster
.
Alle indstillinger foretages med indstillingsrattet. Lysdioderne til højre for displayet
viser hvilken enhed (ampere/volt/sekund), der anvendes aktuelt. På de rækker, hvor
der kun foretages valg af funktion, bliver ”------” vist på displayet.
Beskrivelse af funktionerne:
S
S
S
S
Række 1
Række 2
Række 3
Række 4
S
Række 5
S
S
Række 6
Række 7
bt07d002
Række 1
TIG-- svejsning eller MMA-- svejsning
Hvis MMA--svejsning vælges, indstilles strømmen her og række 2--5
springes over.
Række 2
TIG/HF-- tænding eller TIG/Liftarc-- tænding
For beskrivelse af Liftarc--tændingen, på side NO TAG.
Række 3
Kontinuerlig strøm eller pulserende strøm O O - O
Række 4
2-- takt eller 4-- takt
2--takt indebærer, at lysbuen tændes, når brænderkontakten trykkes
ind og slukkes, når kontakten slippes.
4--takt indebærer, at når brænderkontakten trykkes ind ”1”, starter
maskinen på styrestrøm for så at gå op til den indstillede værdi, når
kontakten slippes ”2”. Når kontakten atter trykkes ind ”3”, går
maskinen ned på styrestrøm. Lysbuen afbrydes, når knappen derefter
slippes ”4”.
bt07d003
bt07d19d
-- 8 --
DK
Række 5
Indstilling af parametre
1. Forgasfremstrømning
2. Slope up
3. Pulsstrøm alt. kontinuerlig strøm
4. Pulstid
5. Pausestrøm
6. Pausetid
7. Slope down
8. Eftergasfremstrømning
0--25 s
0--10 s
3--160 A alt. 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
3--160 A alt. 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
0--10 s
0--25 s
Række 6
Måleinstrument
Viser svejsestrøm eller buespænding under igangværende svejsning.
Måleinstrumentet har en holdefunktion, som fastlåser måleværdien,
når svejsningen afsluttes.
Række 7
Svejsedatahukommelse O O 1 O 2 O1-- 2 O
A
4 forskellige svejsedataopsætninger kan lagres i maskinens
hukommelse, fordelt på 2 stk. i TIG--position og 2 stk. i MMA--position.
Følgende kan lagres:TIG: Valgt alternativ på række 3 (kontinuerlig
eller pulserende strøm) Samtlige indstillinger på række 5.
MMA: Svejsestrøm
Svejsedatalager skiftes med de grønne piltaster.
Omskiftning kan også ske ved et hurtigt tryk på brænderkontakten, og
dette uanset om svejsning er i gang eller ej.
For at aktivere muligheden for skift mellem programmerne skal begge
de grønne piltaster
trykkes ind samtidig. Når skiftefunktionen er
aktiveret, lyser en indikeringslampe O 1-- 2
Hvis 4--takt er valgt, resulterer et hurtigt tryk på knappen i skift af
svejsedatalager. Det samme gælder for 2--takt, hvis svejsningen ikke
er i gang. Under svejsning med 2--takt slipper man kontakten et kort
¨je-- blik for at skifte svejsedata.
Aristotig har batteri--backup, således at indstillingerne bevares, selv
om maskinen slukkes eller kobles fra netspændingen.
bt07d19d
-- 9 --
DK
6.2
ØVRIGE FUNKTIONER
Drypsvejsning (MMA)
Drypsvejsning kan anvendes ved svejsning med rustfrie elektroder.
Teknikken indebærer, at lysbuen skiftevis tændes og slukkes for at give bedre kontrol
over varmetilførslen. Elektroden behøver kun at blive løftet lidt, for at lysbuen
slukkes.
Maskinen skal stå i position til indstilling af strømmen ved aktivering af funktionen.
Tryk på de to grønne piletaster
samtidigt i 2 sekunder, og symbolet ”--_--”
angiver, at funktionen er aktiveret.
Denne indstilling bliver stående, selv om maskinen slukkes. Maskinen indstilles til
almindelig svejsning på samme måde, hvorefter ”------” fremkommer på displayet.
Arc Force (MMA)
Arc Force indstillingen ændrer maskinens dynamik. En blødere/hårdere lysbue kan
dermed opnås. Maskinen skal stå i position til indstilling af strømmen ved aktivering
af funktionen, og de to røde piletaster
skal trykkes ind samtidigt i 2 sekunder.
Displayet viser nu værdien mellem 0 og 100. Højere værdi giver en hårdere lysbue.
Tryk på en af knapperne, og strømkilden går tilbage til normalstilling. Den indstillede
Arc Force værdi bliver stående. Forskellige Arc Force indstillinger kan lagres i
maskinens to svejsehukommelser.
Pulstid/Pausetid (TIG)
Normalt er indstillingsområdet for disse parametre 0,02--5,0 sek. Ved at trykke på de
samtidigt i 2 sekunder er det muligt at indstille tider ned til
to grønne piletaster
0,001 sek. Dette forøgede indstillingsområde beholdes, indtil man genindstiller
maskinen på samme måde. Ved aktivering skal maskinen stå i position til indstilling
af pulstid/pausetid. Bemærk, at tider under 0,250 sek. vises uden decimalkomma.
Fjernbetjening
Via fjernbetjeningsudtaget på maskinen kan strømmen reguleres med fjernbetjening
for både TIG og MMA.
Hvis der er valgt pulserende strøm i TIG--position, er det den pulserende strøm, som
reguleres via fjernbetjeningen. Den via fjernbetjeningen indstillede værdi vises på
displayet ved, at man trinvist går frem til den position, hvorpå strømmen skulle have
været indstillet uden fjernbetjening.
Omkobling til fjernbetjeningsindstilling sker automatisk, når kontakten tilsluttes. Dette
A.
bekræftes af, at en lysdiode tændes. O
(OBS! Stift L og M skal være forsynet med bøjle i fjernbetjeningens tilslutningskontakt for at automatisk indkobling skal finde sted).
OBS! Ved anvendelse med FS002 skal slope--up og slope--downtid stilles på 0 sek.
6.3
bt07d19d
Liftarc
-- 10 --
DK
Placer brænderens elektrode
mod arbejdsemnet.
Tryk brænderkontakten ind.
Hæld brænderen en smule,
lyft og der er frembragt en lysbue.
Ved afslutning--slip
brænder--kontakten.
6.4
Fejlkoder
Aristotig 160/200 har indbygget fejlovervågning. Hvis der optræder fejl, vises en
kode i displayet.
Følgende fejlkoder findes:
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E10
E11
E13
E14
Hukommelsesfejl, intern RAM
Hukommelsesfejl, ekstern RAM
Hukommelsesfejl, EPROM
Hukommelsesfejl, stikprøvetest af RAM m.batteri--backup
Hukommelsesfejl, variable værdier uden for grænserne i RAM m.
batteri--backup
Lav batterispænding
Ukorrekt fremføringsspænding 20 V
Ukorrekt fremføringsspænding --15V
Høj temperatur, temovagtbeskytelse
Strømforsyningsfejl
Denne fejlindikering viser, om maskinen ikke kan klare at holde den
indstillede strøm, f.eks. ved ekstremt lang lysbue ved MMA--svejsning.
Indikeringen skal forsvinde efter et par sekunders svejsning under normale
forhold.
Hvis nogen af disse fejlkoder vises permanent eller forekommer ofte, bør man
indlevere maskinen til et autoriseret ESAB serviceværksted til eftersyn.
bt07d19d
-- 11 --
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
Kun personer, der har tilstrækkelig viden om elektricitet (kun autoriseret personale),
må afmontere beskyttelsesplader for at: tilslutte, foretage service, vedligeholdelse og
reparationer på svejseudstyr.
Aristotig 160/200 kræver normalt ingen vedligeholdelse. Normalt er det tilstrækkeligt,
hvis den blæses ren med trykluft en gang om året, samt at støvfiltret rengøres
regelmæssigt.
Hvis den er placeret i et støvet og snavset miljø, bør renblæsning og filterrengøring
foretages hyppigere.
Afmontering af filter.
bt07d109
8
RESERVDELSBESTILLING
Reparations-- og elektriske arbejder skal udføres af ESAB--autoriseret
servicepersonale. Benyt kun originale reserve-- og sliddele fra ESAB.
LTN 160 / LTN 200 er konstruerede og testede i henhold til international og europæisk standard IEC/EN 60974--1 og EN 50199. Efter udført service eller reparation
påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet ikke afviger
fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bt07d19d
-- 12 --
Skema
LTN 160
bt07e11a
-- 13 --
Edition 041101
LTN 200
bt07e11a
-- 14 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0468 300 800 Welding power source
Aristotig 160
with central connector for TIG welding
0468 300 881 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding
0468 300 802 Welding power source
Aristotig 200
with central connector for TIG welding
0468 300 883 Welding power source
Aristotig 200
with OKC connector for TIG welding
0468 300 884 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding,
Only for Denmark
0468 290 990 Spare parts list
Aristotig 160,
Aristotig 200
bt07o11a
-- 15 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Reservedelsfortegnelse
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 16 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Tilbehør
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 530 880
for 5 l gas cylinder
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 804 880
for 10--50 l gas cylinder
Protective handle for connections . . 0458 311 001
bt07t003
bt19a11a
-- 17 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTN 200 & LTN 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTN 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
bt19a11a
-- 18 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
LTN 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTN 160 & LTN 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTN 255
LTN 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches and remote control units can be found in separate brochures.
bt19a11a
-- 19 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising