ESAB | LTN 160 | Instruction manual | ESAB LTN 160 Kasutusjuhend

ESAB LTN 160 Kasutusjuhend
FI
Aristotig 160
Aristotig 200
LTN 160, LTN 200
Käyttöohjeet
0468 290 101 FI 041101
Valid for serial no. 011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIIVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MUUT TOIMINNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liftarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikakoodit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10
11
11
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSATILAUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
15
16
17
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVIN
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LTN 160/200 alkaen sarjanumerosta 628 täyttää standardin
EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja
sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--09--14
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
bt07d19x
-- 3 --
FI
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
3
JOHDANTO
Aristotig 160 ja Aristotig 200 ovat vaihtosuuntaustekniikkaa käyttäviä
tasasuuntaajia, jotka on tarkoitettu TIG -- hitsaukseen ja puikkohitsaukseen. Koneista
käytetään myös nimityksiä LTN 160 ja LTN 200. Vaihtosuuntaustekniikkaa käyttävien
tasasuuntaajien etuja ovat alhainen energiankulutus, keveys ja pieni koko.
Kehittynyt elektroniikka mahdollistaa mm. nopean säädön ja huippuluokkaa olevat
hitsausominaisuudet.
Aristotig on varustettu uudentyyppisellä ARC PLUS --säädöllä, joka antaa
tehokkaamman, keskittyneemmän ja rauhallisemman valokaaren. Valokaari palautuu
nopeammin pisaraoikosulun jälkeen, mikävähentää puikon kiinnijuuttumisen vaaraa.
Koneessa on lisäksi Arc Force, jolla virtalähteen dynamiikkaa voidaan säätää
pehmeämmäksi tai kovemmaksi puikon ja mieltymysten mukaan. ARC PLUS
--säätimen hyvien ominaisuuksien ansiosta Arc Force --säätöä tarvitsee kuitenkin
muuttaa vain poikkeustapauksissa.
Pulssihitsausta ruostumattomilla puikoilla voidaan helpottaa aktivoimalla koneeseen
sisäänrakennettu erikoistoiminto.
Aristotig 160/200:aa on kaksi eri mallia, joista toisessa on keskusliitäntä ja toisessa
OKC--liitäntä TIG--polttimelle.
Aristotig 160/200 toimitetaan täydellisenä 5 metrin verkkokaapelilla, 5 metrin
maattokaapelilla, 1 kaapeliliittimellä, kaasuletkulla ja letkunkiristimillä varustettuna.
Keskusliitännällä varustettujen koneiden varustukseen kuuluu myös liitäntöjä iskuilta
suojaava suojakahva.
Lisävarusteena on saatavana koneeseen asennettava kahva, johon voidaan
kääriäkaapeleita ja joka lisäksi suojaa ohjauspaneelia. Saatavana on myös kaksi
erilaista vaunua sekä koneen että kaasupullon kuljettamiseen.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 17.
bt07d19x
-- 4 --
FI
4
TEKNISET TIEDOT
Kuormitettavuus
35 % kuormitusaikasuhteella, TIG
35 % kuormitusaikasuhteella, MMA
60 % kuormitusaikasuhteella
100 % kuormitusaikasuhteella
Säätöalue, TIG
Säätöalue, MMA
Slope up
Slope down
Kaasun esivirtaus
Kaasun jälkivirtaus
Pulssin kestoaika
Taukoaika
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
Pätöteho, P
maks. virralla MMA
Näenäisteho, S
maks. virralla MMA
Tehokerroin, maks. virralla MMA
Hyötysuhde, maks. virralla MMA
Sulake, hidas
Verkkokaapeli, poikkipinta
Mitat pxlxk
Paino
Käyttöluokka
Suojamuoto
LTN 160
LTN 200
160 A/16 V
140 A/26 V
110 A/24 V
80 A/23 V
3--160 A
4--140 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
30 W
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
3--200 A
4--200 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
50 W
4,8 kW
7,2 kW
6,9 kVa
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
11,7 kVa
0,63
0,78
10 A
4x1,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
IP 23
IP 23
Hitsausvirtalähde täyttää standardin IEC 974--1 mukaiset vaatimukset
Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
bt07d19x
-- 5 --
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
LTN 160
LTN 200
Verkkojännite
230 V ¦10 %, 1--vaihe
400 V ¦10 % , 3--vaihe
Verkkotaajuus
50--60 Hz
50--60 Hz
Sulake, hidas
16 A*)
10 A
mm2
Verkkokaapeli, poikkipinta
3x2,5
Hitsauskaapeli, poikkipinta
25 mm2
4x1,5 mm2
25 mm2
*) Hitsattaessa maks. 100 A:n virralla riittää 10 A:n hidas sulake.
Aristotig 160/200 ovat verkkojännitekompensoituja, mistäsyystä ¦10 %:n vaihtelu
verkkojännitteessä aiheuttaa vain ¦0,2 %:n vaihtelun hitsausjännitteessä.
Pitkää verkkokaapelia käytettäessä voidaan jännitehäviön pienentämiseksi käyttää
poikkipinnaltaan vahvempaa kaapelia.
1.
Sijoita laite sopivaan paikkaan ja tarkasta, ettei tasasuuntaajaa peitetä eikä aseteta niin, että jäähdytys estyy.
2. Tarkasta, että kone liitetään oikeaan verkkojännitteeseen.
Tee suojamaadoitus voimassa olevien määräysten mukaisesti.
3. Liitä suojakaasu.
4. Liitä TIG--poltin ja maadoituskaapeli tai kaapelit MMA--hitsausta varten.
Kone on nyt valmis hitsaukseen.
5.1
bt07d19x
Nostaminen
-- 6 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 3. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
10
11
12
7
bt07d001
1.
Verkkovirtakytkin
9.
Kaasunippa (kaasupullon liitäntä)
2.
Keltainen merkkivalo
10. TIG -- polttimen liitäntä
3.
Valkoinen merkkivalo
4.
Näyttö
12. Maadoituskaapelin liitäntä
TIG hitsa ksessa
TIG--hitsauksessa
5.
Säätöpyörä
6.
Painikkeet
7.
Kaukosäätimen liitäntä
8.
Pölysuodatin
Liitäntöja 11 ja 12 käytetään hitsaus-- ja
maadoitt skaapelin liittämiseen puikkohitsaukp ikkohitsa k
maadoittuskaapelin
sessa
Kun virta kytketään verkkovirtakytkimestä kääntämällä, syttyy etulevyyn valkoinen
merkkivalo.
Kone on suojattu ylikuormittumiselta lämpövahdilla, joka laukeaa, jos lämpötila
nousee liian korkeaksi.
Lämpövahdin lauetessa hitsausvirta katkeaa ja keltainen merkkivalo syttyy. Lisäksi
näytölle tulee vikakoodi ”E13”. Kun lämpötila laskee, palautuu lämpövahti
automaattisesti tomintaan.
bt07d19x
-- 7 --
FI
6.1
Ohjauspaneeli
Etulevyssä on ohjauspaneeli toimintojen valintaa ja parametrien säätöä varten.
Ohjauspaneelin on asennettu näyttö, säätöpyörä, valodiodit ja painikkeet.
Painikkeiden avulla voidaan siirtyä toiminnosta toiseen. Valitun toiminnon merkiksi
syttyy valodiodi.
Säädöt tehdään rivi kerrallaan. Säädettävä rivi osoitetaan punaisella valodiodilla.
Riviltätoiselle siirrytään punaisilla nuolinäppäimillä.
Rivin sisällä siirrytään vihreillä nuolinäppäimillä.
Kaikki säädöt tehdään säätöpyörällä. Näytön oikealla puolella olevat valodiodit
osoittavat säädettävän yksikön (ampeeri/voltti/sekunti). Ainoastaan toiminnon
valitsemiseen käytettävän rivin merkkinä näytöllä näkyy ”------”.
Toimintojen kuvaus:
S
S
S
S
Rivi 1
Rivi 2
Rivi 3
Rivi 4
S
Rivi 5
S
S
Rivi 6
Rivi 7
bt07d002
Rivi 1
TIG-- hitsaus tai MMA--hitsaus
Jos valitaan MMA--hitsaus, asetetaan virta tässä ja rivit 2--5 hypätään
yli.
Rivi 2
TIG/HF-- sytytys tai TIG/Liftarc-- sytytys
Liftarc--sytytyksen kuvaus, sivulla NO TAG.
Rivi 3
Jatkuva virta tai pulssivirta O O - O
Rivi 4
2--tahti tai 4--tahti
2--tahdilla tarkoitetaan sitä, että valokaari syttyy, kun polttimen liipaisin
painetaan sisään ja sammuu, kun liipaisin päästetään ylös.
4--tahdilla tarkoitetaan sitä, että kun polttimen liipaisin painetaan
sisään ”1”, kone käynnistyy ohjausvirralla ja nousee asetettuun
arvoon, kun liipaisin päästetään ylös ”2”. Kun liipaisin jälleen
painetaan sisään ”3”, kone siirtyy ohjausvirralle. Valokaari katkeaa,
kun liipaisin päästetään ylös ”4”.
bt07d003
bt07d19x
-- 8 --
FI
Rivi 5
Parametrien säätö
1. Kaasun esivirtaus
2. Slope up
3. Pulssivirta tai jatkuva virta
4. Pulssin kestoaika
5. Taukovirta
6. Taukoaika
7. Slope down
8. Kaasun jälkivirtaus
0--25 s
0--10 s
3--160 A tai 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
3--160 A tai 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
0--10 s
0--25 s
Rivi 6
Mittalaite
Näyttää hitsausvirran tai kaarijännitteen hitsauksen aikana.
Mittalaitteessa on pitotoiminto, joka lukitsee mittausarvon, kun hitsaus
lopetetaan.
Rivi 7
Hitsausarvomuisti O O 1 O 2 O1-- 2 O
A
Koneen muistiin voidaan tallentaa 4 eri hitsausarvoa, 2 kpl TIG--tilaa
ja 2 kpl MMA--tilaa varten.
Seuraavat asetukset voidaan tallentaa:
TIG:
Riviltä 3 valittu vaihtoehto (jatkuva tai pulssivirta) Kaikki säädöt
riviltä 5.
MMA: Hitsausvirta
Hitsausarvomuisti vaihdetaan vihreillä nuolinäppäimillä.
Vaihto voidaan tehdä myös painamalla lyhyesti polttimen kosketinta
riippumatta siitä, onko hitsaus käynnissä vai ei.
Mahdollisuus ohjelmien väliseen hyppyyn aktivoidaan painamalla
molempia vihreitä nuolinäppäimiä samanaikaisesti.
Aktivoidun hyppytoiminnon merkiksi palaa merkkivalo O 1--2
Jos 4--tahtitoiminto on valittu, voidaan hitsausarvomuistia vaihtaa
nopealla näppäimen painalluksella. Sama koskee 2--tahtitoimintoa,
jos hitsaus ei ole käynnissä. 2--tahtitoiminnon aikana hitsaustietoja
vaihdetaan käyttämälläkosketinta hetkeksi ylhäällä.
Aristotig on varustettu paristovarmennuksella, joten asetukset säilyvät
muistissa, vaikka kone suljetaan tai kytketään irti verkosta.
bt07d19x
-- 9 --
FI
6.2
MUUT TOIMINNOT
Pulssihitsaus (MMA)
Pulssihitsausta voidaan käyttää ruostumattomilla puikoilla hitsattaessa.
Tässä hitsaustekniikassa valokaari vuoroin sytytetään ja sammutetaan, jolloin
lämmön johtumista voidaan hallita paremmin. Puikkoa tarvitsee nostaa vain hieman
valokaaren sammuttamiseksi.
Koneen on oltava virransäätötilassa toimintoa käytettäessä. Paina molempia vihreitä
nuolipainikkeita
samanaikaisesti 2 sekuntia, jolloin tunnuksesta ”--_--”
nähdään, ettätoiminto on kytketty.
Tämä toimintatila säilyy, vaikka kone suljettaisiin. Kone palautetaan tavalliseen
hitsaustilaan samalla tavalla ja tilan merkiksi näytölle tulee tunnus ”------”.
Arc Force (MMA)
Arc Force --säätö muuttaa koneen dynamiikkaa. Sen avulla valokaaresta saadaan
pehmeämpi/kovempi. Koneen on oltava virransäätötilassa toimintoa aktivoitaessa ja
molemmat punaiset nuolipainikkeet
on painettava samanaikaisesti alas 2
sekunnin ajaksi. Näytöllänäkyväksi arvoksi tulee tällöin 0 -- 100. Korkeampi arvo
tarkoittaa kovempaa valokaarta.
Virtalähde palautetaan normaalitilaan painamalla jotakin painikkeista. Asetettu Arc
Force --arvo säilyy. Koneen kahteen hitsausarvomuistiin voidaan tallentaa erilaiset
Arc Force --arvot.
Pulssiaika/Taukoaika (TIG)
Normaalisti näiden parametrien asetusalue on 0,02--5,0 s. Painamalla molemmat
vihreät nuolipainikkeet alas samanaikaisesti
2 sekunnin ajaksi voidaan ajaksi
asettaa alimmillaan 0,001 s. Laajennettu asetusalue pysyy voimassa, kunnes kone
palautetaan normaalitilaan. Toimintoa aktivoitaessa koneen on oltava
pulssiajan/taukoajan asetustilassa. Huomaa, ettäarvoa 0,250 s lyhyemmät ajat
esitetään ilman desimaalipilkkuka.
Kaukosäädin
Koneen kaukosäädinliitännän kautta virtaa voidaan kaukosäätää sekäTIG-- että
MMA--hitsauksessa.
Jos TIG--tilassa on valittu pulssivirta, on kaukosäädettävä virta pulssivirtaa.
Kaukosäätimellä asetettu arvo saadaan näytölle askeltamalla siihen tilaan, jossa
virta olisi asetettu ilman kaukosäädintä.
Siirtyminen kaukosäädintilaan tapahtuu automaattisesti, kun kaukosäädin liitetään.
Tämä vahvistetaan valodiodilla O
A
(HUOM! Automaattinen kytkentä edellyttää, että nastat L ja M on silloitettu
kaukosäätimen liittimessä).
HUOM! Käytettäessä säädintä FS002 on virran nousu-- ja laskuajoiksi (slope up,
slope down) asetettava 0 sek.
bt07d19x
-- 10 --
FI
6.3
Liftarc
Aseta polttimen elektrodi
työkappaletta vasten.
Paina polttimen
liipaisin sisään.
Sytytä valokaari hieman kallistamalla
ja nostamalla poltinta.
Lopetettaessa--päästä
polttimen liipaisin ylös.
6.4
Vikakoodit
Aristotig 160/200 on varustettu sisäänrakennetulla vikailmaisulla. Virhetilanteessa
näytölle saadaan vastaava vikakoodi. Seuraavat vikakoodit ovat mahdollisia:
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E10
E11
E13
E14
Muistivirhe, RAM:n sisäinen
Muistivirhe, RAM:n ulkoinen
Muistivirhe, EPROM
Muistivirhe, paristovarmennetun RAM:n pistokoe
Muistivirhe, paristovarmennetun RAM:n muuttujien arvot rajojen ulkopuolella
Alhainen akkujännite
Väärä syöttöjännite 20 V
Väärä syöttöjännite --15 V
Korkea lämpötila, lämpösuoja
Vika servovirtapiirissä
Tämä virheilmoitus saadaan, jos kone ei pysty pitämään asetettua virtaa,
esim. käytettäessä erittäin pitkää valokaarta MMA--hitsauksessa.
Normaaliolosuhteissa ilmoituksen tulisi hävitä parin sekunnin hitsauksen
jälkeen.
Jos jokin näistä vikakoodeista esitetään pysyvästi tai usein, on kone toimitettava
valtuutettuun ESAB--huoltokorjaamoon korjattavaksi.
bt07d19x
-- 11 --
FI
7
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
Aristotig 160/200 ei normaalisti tarvitse lainkaan huoltoa. Tavallisesti riittää, että se
puhalletaan puhtaaksi kerran vuodessa kuivalla paineilmalla ja ettäpölysuodatin
puhdistetaan säännöllisesti.
Jos konetta pidetään pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, puhtaaksipuhallus ja
suodattimen puhdistus on suoritettava useammin.
Katso suodattimen irrotusohje.
bt07d109
8
VARAOSATILAUKSET
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
LTN 160 / LTN 200 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1 ja EN 50199 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea
yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bt07d19x
-- 12 --
Johdotuskaavio
LTN 160
bt07e11a
-- 13 --
Edition 041101
LTN 200
bt07e11a
-- 14 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0468 300 800 Welding power source
Aristotig 160
with central connector for TIG welding
0468 300 881 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding
0468 300 802 Welding power source
Aristotig 200
with central connector for TIG welding
0468 300 883 Welding power source
Aristotig 200
with OKC connector for TIG welding
0468 300 884 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding,
Only for Denmark
0468 290 990 Spare parts list
Aristotig 160,
Aristotig 200
bt07o11a
-- 15 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Varaosaluettelo
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 16 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Lisävarusteet
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 530 880
for 5 l gas cylinder
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 804 880
for 10--50 l gas cylinder
Protective handle for connections . . 0458 311 001
bt07t003
bt19a11a
-- 17 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTN 200 & LTN 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTN 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
bt19a11a
-- 18 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
LTN 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTN 160 & LTN 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTN 255
LTN 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches and remote control units can be found in separate brochures.
bt19a11a
-- 19 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising