ESAB | LTN 160 | Instruction manual | ESAB LTN 160 Handleiding

ESAB LTN 160 Handleiding
NL
Aristotig 160
Aristotig 200
LTN 160, LTN 200
Gebruiksaanwijzing
0468 290 101 NL 041101
Valid for serial no. 011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
RICHTLINIEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVRIGE FUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutencodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
10
11
11
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
15
16
17
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLINIEN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat lasstroombron LTN 160/200 van het serienummer 628 in
overeenstemming is met norm EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn
(73/23/EEG) met de annex (93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--09--14
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
bt07d19h
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
3
INLEIDING
Aristotig 160 en Aristotig 200 zijn twee gelijkrichters gebaseerd op
omzettertechniek die bedoeld zijn voor TIG -- lassen en lassen met beklede
elektroden. De machines worden ook LTN 160 en LTN 200 genoemd. De
omzettertechniek zorgt voor een laag energieverbruik, een laag gewicht en kleine
dimensies. Geavanceerde electronica met microcomputersturing zorgt o.a. voor een
snelle regeling en erg goede laseigenschappen.
Aristotig is uitgerust met ARC PLUS, een nieuw type regeling die ervoor zorgt dat de
lichtboog bij MMA--lassen intensiever, meer geconcentreerd en kalmer is. De
lichtboog herstelt zich sneller na druppelkortsluiting wat het risico dat de elektrode
vast komt te zitten, vermindert. De machine is bovendien uitgerust met Arc Force
wat betekent dat de dynamiek van de stroombron bijsteld kan worden, zachter of
harder afhankelijk van het elektrodetype en van uw smaak. ARC PLUS -- dankzij de
goede eigenschappen van de regelaar, moet de Arc Force--instelling slechts in
uitzonderlijke gevallen gewijzigd worden. Bij druppellassen met roestvaste
elektroden kan er op de machine een speciale functie geactiveerd worden die het
lassen vergemakkelijkt.
De Aristotig 160/200 is leverbaar in twee uitvoeringen, één met een centrale
aansluiting en één met een OKC--aansluiting voor TIG--branders. De Aristotig
160/200 wordt compleet met een 5 meter netkabel, een 5 meter retourkabel, 1
kabelverbinding, een gasslang en slangklemmen geleverd. Voor machines met een
centrale aansluiting wordt ook een beschermbeugel meegeleverd die de
aansluitingen beschermt tegen slagen. Als accessoire is een handvatbeugel
leverbaar die op de machine gemonteerd wordt om er de kabels op te winden en die
bovendien het bedieningspaneel beschermt. Verder zijn er ook twee verschillende
wagens leverbaar waarop de machine samen met de gasfles getransporteerd kan
worden.
Zie pagina 17 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
bt07d19h
-- 4 --
NL
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Toegelaten belasting bij
35 % inschakelduur, TIG
35 % inschakelduur, MMA
60 % inschakelduur
100 % inschakelduur
Instelbereik, TIG
Instelbereik, MMA
Slope up
Slope down
Gasvoorstroom
Gasnastroom
Impulsduur
Pauzeduur
Nullastspanning
Nullastvermogen
Actief vermogen, P
bij maximum stroom MMA
Schijnbaar vermogen, S
bij maximum stroom MMA
Vermogensfactor
bij maximum stroom MMA
Rendement,
bij maximum stroom MMA
Zekering, traag
Netkabel,oppervlak
Afmetingen lxbxh
Gewicht
Gebruiksklasse
Veiligheidsform
LTN 160
LTN 200
160 A/16 V
140 A/26 V
110 A/24 V
80 A/23 V
3--160 A
4--140 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
30 W
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
3--200 A
4--200 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
50 W
4,8 kW
7,2 kW
6,9 kVa
11,7 kVa
0,69
0,63
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
0,78
10 A
4x1,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
IP 23
IP 23
De lasstroombron voldoet aan de eisen overeenkomstig IEC 974- 1
Netkabeldoorsnee overeenkomstig Zweedse voorschriften.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
bt07d19h
-- 5 --
NL
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
LTN 160
LTN 200
Netspanning
230 V ¦10 %, 1--fase
400 V ¦10 % , 3--fase
Netfrequentie
Zekering, traag
50--60 Hz
16 A*)
50--60 Hz
10 A
Netkabel, oppervlak
3x2,5 mm2
4x1,5 mm2
Laskabel, oppervlak
25 mm2
25 mm2
*) Voor lassen met max. 100 A volstaat een 10 A trage zekering.
De Aristotig 160/200 heeft netspanningcompensatie, wat betekent dat ¦10 %
variatie van de netspanning uitsluitend tot ¦0,2 % variatie van de lasspanning leidt.
Om de spanningsval bij het gebruik van een lange netkabel te verminderen, is het
een goed idee een grover kabeloppervlak te kiezen.
1.
2.
3.
4.
Plaats de uitrusting op een geschikte plaats en controleer of de gelijkrichter niet
bedekt is of zo geplaatst is dat de koeling gehinderd wordt.
Controleer of de machine aangesloten is op de juiste netspanning.
Veiligheidsaarding volgens de geldende voorschriften.
Sluit beschermgas aan.
Sluit de TIG--brander en de retourkabel of de kabels voor MMA-- lassen aan.
De machine is nu klaar voor lassen.
5.1
bt07d19h
Hijsinstructies
-- 6 --
NL
6
WERKING
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
10
11
12
7
bt07d001
1.
Netschakelaar
9.
Gasnippel (aansluiting van gasfles)
2.
Geel indicatielampje
10. Aansluiting van TIG-- brander
3.
Wit indicatielampje
4.
Display
12. Aansluiting van retourkabel bij
TIG l
TIG--lassen
5.
Instelknop
6.
Drukknoppen
7.
Aansluiting voor afstandsbediening
8.
Stoffilter
11 en 12 worden gebruikt om de las-t k b l aan te
t sluiten
l it bij
en retourkabel
MMA-- lassen
Wanneer de netschakelaar is ingeschakeld, brandt het witte indicatielampje op het
front. Om u geen zorgen hoeven te maken over overbelasting, is de machine
uitgerust met een ingebouwde thermobeveiliging die wordt ingeschakeld wanneer de
temperatuur te hoog wordt.
Wanneer dit gebeurt, wordt de lasstroom onderbroken en gaat het gele
indicatielampje branden. Bovendien wordt foutencode ”E13” aangegeven op de
display. Wanneer de temperatuur daalt, wordt de thermobeveiliging automatisch
terug uitgeschakeld.
6.1
Bedieningspaneel
Vooraan zit een bedieningspaneel om de functies te kiezen en de parameters in te
stellen. Dit paneel bestaat uit een display, instelknop, lichtdiodes en drukknoppen.
Met behulp van de drukknoppen kan men van de ene functie naar de andere gaan.
bt07d19h
-- 7 --
NL
De gekozen functie wordt aangegeven doordat de lichtdiode in kwestie gaat
branden.
Er wordt één regel per keer ingesteld. De regel in kwestie wordt aangegeven door
een rode lichtdiode. Met behulp van de rode toetsen met pijlen
kan men van
regel naar regel gaan . Met behulp van de groene toetsen met pijlen
kan men
zich binnen een regel verplaatsen .
Alle instellingen gebeuren met behulp van de instelknop. De lichtdiodes rechts van
het display geven aan welke eenheid (ampère/volt/seconde) van toepassing is. Op
die regels waar men uitsluitend een functie kiest, wordt ”------” getoond op het display.
Beschrijving van de functies:
S
S
S
S
Regel 1
Regel 2
Regel 3
Regel 4
S
Regel 5
S
S
Regel 6
Regel 7
bt07d002
Regel 1
TIG-- lassen of MMA-- lassen
Als men MMA--lassen kiest, wordt de stroom ingesteld en slaat men
regel 2--5 over.
Regel 2
TIG/HF-- ontsteking of TIG/Liftarc--ontsteking
Voor een beschrijving van de Liftarc--ontsteking, op bladzijde 112.
Regel 3
Continue stroom of pulserende stroom O O -- O
Regel 4
2-- takt of 4-- takt
2--takt houdt in dat de lichtboog gaat branden wanneer het
brandercontact wordt ingedrukt en dooft wanneer het contact wordt
losgelaten.
4--takt houdt in dat wanneer het brandercontact wordt ingedrukt ”1” de
machine op pilootstroom start om dan omhoog te gaan naar de
ingestelde waarde wanneer het contact wordt losgelaten ”2”. Wanneer
het contact opnieuw wordt ingedrukt ”3” gaat de machine omlaag naar
pilootstroom. De lichtboog wordt onderbroken wanneer de knop daarna
weer wordt losgelaten ”4”.
bt07d003
bt07d19h
-- 8 --
NL
Regel 5
Parameters instellen
1. Gasvoorstroom
2. Slope up
3. Pulserende stroom
alt.continue stroom
4. Impulsduur
5. Pauzestroom
6. Pauzeduur
7. Slope down
8. Gasnastroom
0--25 s
0--10 s
3--160 A alt. 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
3--160 A alt. 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
0--10 s
0--25 s
Regel 6
Meetinstrument
Geeft de lasstroom of boogspanning aan tijdens het lassen.
Het meetinstrument heeft een houdfunctie die de meetwaarde afleest
wanneer het lassen beëindigd is.
Regel 7
Lasgegevensgeheugen O O 1 O 2 O1-- 2 O
A
In het geheugen van de machine kunnen 4 verschillende
lasgegevensreeksen opgeslagen worden, verdeeld over 2 in de
TIG--stand en 2 in de MMA--stand.
Het volgende kan opgeslagen worden:
TIG: Het gekozen alternatief op regel 3 (continue of pulserende stroom)
Alle instellingen op regel 5.
MMA: Lasstroom
Met behulp van de groene toetsen met pijlen
kan men van het ene
lasgegevensgeheugen naar het andere schakelen.
Men kan ook overschakelen door een snelle druk op het brandercontact,
onafgezien of er gelast wordt of niet. Om de mogelijkheid om van het
ene programma naar het andere programma te ”springen” te activeren,
moeten beide groene toetsen met pijlen
tegelijkertijd ingedrukt
worden. Wanneer de ”springfunctie” geactiveerd is, brandt er een
indicatielampje. O 1-- 2
Als men 4--takt gekozen heeft, zorgt een snelle druk op de knop voor het
schakelen naar een ander lasgegevensgeheugen. Dit geldt ook voor
2--takt als er niet gelast wordt. Tijdens het lassen met 2--takt laat men
het contact een kort ogenblik los om van lasgegevens te verwisselen.
Aristotig heeft batterij--backup zodat de instellingen bewaard blijven zelfs
wanneer de machine uitgeschakeld wordt of niet langer aangesloten is
op het net.
bt07d19h
-- 9 --
NL
6.2
OVRIGE FUNCTIES
Druppellassen (MMA)
Druppellassen kan toegepast worden bij lassen met roestvaste elektroden.
De techniek houdt in dat de boog afwisselend ontstoken en gedoofd wordt om een
betere controle te krijgen over de warmtetoevoer. De elektrode dient slechts een
weinig opgetild te worden om de boog te doven.
Wanneer de functie geactiveerd wordt, moet de machine in de stand voor het
instellen van de stroom staan. Druk tegelijkertijd op de twee groene pijltoetsen
, hou ze 2 seconden ingedrukt waarna het symbool ”--_--” aangeeft dat de
functie geactiveerd is.
De machine blijft in deze stand staan, ook als ze wordt uitgeschakeld. Om de
machine in de gewone lasstand te zetten, moet u op dezelfde manier tewerk gaan
waarna ”------” op het display verschijnt.
Arc Force (MMA)
De Arc Force--instelling wijzigt de dynamica van de machine. Er kan een
zachtere/hardere boog verkregen worden. Wanneer de functie geactiveerd wordt,
moet de machine in de stand voor het instellen van de stroom staan, en moeten de
twee rode pijltoetsen
tegelijkertijd gedurende 2 seconden ingedrukt worden.
Het display geeft dan een waarde tussen 0 en 100 aan. Een hogere waarde geeft
een hardere boog.
Druk op één van de knoppen en de stroombron gaat terug naar de normale stand.
De ingestelde Arc Force--waarde blijft behouden. In de twee lasgegevensgeheugens
van de machine kunnen verschillende Arc Force--instellingen opgeslagen worden.
Impulsduur/Pauzeduur (TIG)
Normaal ligt het instelbereik voor deze parameters tussen 0,02--5,0 s. Door
te drukken
gedurende 2 seconden tegelijkertijd op de twee groene pijltoetsen
kan men lage tijden tot 0,001 s instellen. Dit uitgebreide instelbereik blijft behouden
tot men de machine op dezelfde manier terugstelt. Bij het activeren moet de
machine in de stand voor het instellen van de impuls/pauzeduur staan. Merk op dat
tijden korter dan 0,250 s getoond worden zonder decimale komma.
Afstandsbediening Via de afstandsbedieningsaansluiting op de machine kan de
stroom van op afstand bediend worden zowel voor TIG als voor MMA.
Als men pulserende stroom gekozen heeft in de TIG--positie is het de pulserende
stroom die van op afstand bediend wordt. De via de afstandsbediening ingestelde
waarde wordt op het display aangegeven door naar die positie te schakelen waar
men de stroom ingesteld zou hebben als er geen afstandsbediening aangesloten
was.
De afstandsbedieningspositie wordt automatisch ingeschakeld wanneer het contact
wordt aangesloten. Dit wordt bevestigd doordat er een lichtdiode gaat branden.
A
O
(N.B.! pen L en M moeten met elkaar verbonden zijn in het aansluitcontact van de
afstandsbediening om de automatische inschakeling mogelijk te maken).
N.B.! Bij gebruik met FS002 moeten de slope--up-- en de slope--downduur ingesteld
worden op 0 sec.
bt07d19h
-- 10 --
NL
6.3
Foutencodes
De Aristotig 160/200 heeft een ingebouwde foutencontrole. Indien er een fout
optreedt, wordt er een code getoond op het display. De volgende foutencodes zijn
mogelijk:
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E10
E11
E13
E14
Geheugenfout, intern RAM
Geheugenfout, extern RAM
Geheugenfout, EPROM
Geheugenfout, steekproeftest van RAM met batterijback-- up
Geheugenfout, variabele waarden buiten de grenzen van RAM met
batterijbackup
Lage accuspanning
Verkeerde voedingsspanning 20 V
Verkeerde voedingsspanning --15 V
Hoge temperatuur, thermorelaisbescherming
Stroomservofout
Deze foutenindicatie verschijnt indien de machine niet in staat is om de inge
stelde stroom te behouden, b.v. in het geval van een uiterst lange boog bij
MMA--lassen. De indicatie moet verdwijnen na een paar seconden lassen in
normale omstandigheden.
Indien één van deze foutencodes permanent wordt getoond of vaak verschijnt, moet
men de machine naar een erkende ESAB--werkplaats brengen waar de nodige
maatregelen kunnen uitgevoerd worden.
6.4
LIFTARC
Plaats de elektrode van de brander
tegen het werkstuk.
Druk het brandercontact in.
Laat de brander lichtjes hellen, til
hem omhoog en er wordt een lichtboog
gevormd.
Als u klaar bent--laat het
brandercontact los.
bt07d19h
-- 11 --
NL
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
De beplating mag alleen worden verwijderd door (daartoe bevoegde) personen met
de vereiste elektronicakennis, voor: aansluiting, service, onderhoud en reparaties op
of aan een lasinstallatie.
De Aristotig 160/200 heeft normaal geen onderhoud nodig. Gewoonlijk volstaat het
hem één keer per jaar schoon te blazen met luchtdruk, en het stoffilter regelmatig
schoon te maken. Als de machine in een stoffige en vuile omgeving staat, moet ze
vaker schoongeblazen worden en moet het filter vaker schoongemaakt worden.
Demonteren van het filter.
bt07d109
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
LTN 160 / LTN 200 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN 50199. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product
nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bt07d19h
-- 12 --
Schema
LTN 160
bt07e11a
-- 13 --
Edition 041101
LTN 200
bt07e11a
-- 14 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0468 300 800 Welding power source
Aristotig 160
with central connector for TIG welding
0468 300 881 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding
0468 300 802 Welding power source
Aristotig 200
with central connector for TIG welding
0468 300 883 Welding power source
Aristotig 200
with OKC connector for TIG welding
0468 300 884 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding,
Only for Denmark
0468 290 990 Spare parts list
Aristotig 160,
Aristotig 200
bt07o11a
-- 15 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Reserveonderdelenlijst
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 16 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Accessoires
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 530 880
for 5 l gas cylinder
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 804 880
for 10--50 l gas cylinder
Protective handle for connections . . 0458 311 001
bt07t003
bt19a11a
-- 17 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTN 200 & LTN 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTN 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
bt19a11a
-- 18 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
LTN 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTN 160 & LTN 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTN 255
LTN 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches and remote control units can be found in separate brochures.
bt19a11a
-- 19 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising