ESAB | LTR 200 | Instruction manual | ESAB LTR 200 Kasutusjuhend

ESAB LTR 200 Kasutusjuhend
FI
Power Tig 160
Power Tig 200
LTR 160, LTR 200
Käyttöohjeet
0457 305 201 FI 041101
Valid for serial no. 011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIIVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Nostaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TALAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMERO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
12
13
14
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVIN
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LTR 160/200 alkaen sarjanumerosta 842 täyttää standardin
EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja
sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1997--06--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
bt16d12x
-- 3 --
FI
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
3
JOHDANTO
LTR 160/200 on tasavirtamuuttajatekniikalla toteutettu tasasuuntaaja, joka on
tarkoitettu TIG--hitsaukseen ja hitsaukseen päällystetyillä elektrodeilla.
Tasavirtamuuttajatekniikan ansiosta energiankulutus pienenee ja tasasuuntaaja
voidaan rakentaa kevyemmäksi ja pienemmäksi.
Koneen kehittynyt elektroniikka mahdollistaa mm. nopean säädön ja huippuluokan
hitsausominaisuudet.
LTR 160/200--tasasuuntaajaa on kahta rakennetta, keskusliitännällä varustettu ja
TIG--hitsaimen OKC--liitännällä varustettu malli.
LTR 160/200 toimitetaan täydellisenä varustettuna 5 metrin verkkokaapelilla, 5 metrin
maattokaapelilla, kaasuletkulla ja letkunkiristimillä.
Keskusliitännällä varustetun koneen mukana toimitetaan myös suojakaari liitäntöjen
suojaamiseksi iskuilta.
Lisävarusteena on saatavana koneeseen asennettava vetokahva, jonka ympärille
kaapelit voidaan kääriä ja joka suojaa myös ohjauspaneelia.
Saatavana on myös kaksi erilaista vaunua tasasuuntaajan ja kaasupullon kuljetukseen
ja jäähdytyslaite.
ESAB--tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 14.
bt16d12x
-- 4 --
FI
4
TEKNISET TIEDOT
LTR 160
Kuormitettavuus
20 % kuormitusaikasuhteella, MMA
35 % kuormitusaikasuhteella, TIG
35 % kuormitusaikasuhteella, MMA
60 % kuormitusaikasuhteella
100 % kuormitusaikasuhteella
Säätöalue,
TIG
MMA
Slope up, säädettävissä piirilevyltä
Slope down
Kaasun esivirtaus , säädettävissä piirilevyltä
Kaasun jälkivirtaus
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
Pätöteho, P,
maks. virralla MMA
Näenäisteho, S
maks. virralla MMA
Tehokerroin, maks. virralla MMA
Hyötysuhde, maks. virralla MMA
Sulake, hidas
Verkkokaapeli, poikkipinta
Mitat pxlxk
Paino
Käyttöluokka
Suojamuoto
160 A/26 V
160 A/16 V
LTR 200
110 A/24 V
80 A/23 V
4--160 A
4--160 A
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
5--20 s
65--80 V
30 W
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
5--200 A
5--200 A
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
5--20 s
72--82 V
47 W
4,8 kW
6,8 kW
6,9 kVa
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415mm
23 kg
10,6 kVa
0,64
0,82
10 A
4X1,5 mm2
515x285x415mm
24.5 kg
IP 23
IP 23
Hitsausvirtalähde täyttää standardin IEC 974--1 mukaiset vaatimukset
Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
bt16d12x
-- 5 --
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
LTR 160
LTR 200
Verkkojännite
230 V ¦10 %, 1--vaihe
400 V ¦10 %, 3--vaihe
Verkkotaajuus
Sulake, hidas
50--60 Hz
16 A*)
50--60 Hz
10 A
Verkkokaapeli ,poikkipinta
3x2,5 mm2
4X1,5 mm2
Hitsauskaapeli,poikkipinta
25 mm2
25 mm2
*) Hitsattaessa maks. 100 A:n virralla riittää 10 A:n hidas sulake.
LTR 160/200 ovat verkkojännitekompensoituja, mistäsyystä ¦10 %:n vaihtelu
verkkojännitteessä aiheuttaa vain ¦0,2 %:n vaihtelun hitsausjännitteessä.
Pitkää verkkokaapelia käytettäessä voidaan jännitehäviön pienentämiseksi käyttää
poikkipinnaltaan vahvempaa kaapelia.
1.
2.
3.
4.
Sijoita laite sopivaan paikkaan ja tarkasta, ettei tasasuuntaajaa peitetä eikä aseteta niin, että jäähdytys estyy.
Tarkasta, että kone liitetään oikeaan verkkojännitteeseen.
Tee suojamaadoitus voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Liitä suojakaasu.
Liitä TIG--poltin ja maadoituskaapeli tai kaapelit MMA--hitsausta varten.
Kone on nyt valmis hitsaukseen.
5.1
bt16d12x
Nostaminen
-- 6 --
FI
6
KÄYTTÖ
1
Verkkovirtakytkin päälle/pois
8
Kaukosäätimen liitäntä
2
Keltainen merkkivalo
9
Pölysuodatin
3
Valkoinen merkkivalo
10
Kaasunippa (kaasupullon liitäntä)
4
Slope down--toiminto
11
TIG -- polttimen liitäntä
5
Lift--Arc/HF--yksikkö/MMA
12
Maadoituskaapelin liitäntä TIG--hitsauksessa
6
Virran asetus
13
2/4--tahti
7
Kaasun jälkivirtausaika
14
Kaukosäätimen kytkin
Liitäntöja 12 ja 15 käytetään hitsaus-- ja maadoittuskaapelin liittämiseen puikkohitsauksessa.
S
Koneen kaukosäädinliitännän kautta virtaa voidaan kaukosäätää sekä TIG-- että
MMA--hitsauksessa.
S
Kauko--ohjaus valitaan kytkimellä.
S Kaukosäätimellä PHA5 voidaan virtaa pulssittaa TIG--asennossa.
Kun virta kytketään verkkovirtakytkimestä kääntämällä, syttyy etulevyyn valkoinen
merkkivalo.
Kone on suojattu ylikuormittumiselta lämpövahdilla, joka laukeaa, jos lämpötila
nousee liian korkeaksi.
Lämpövahdin lauetessa hitsausvirta katkeaa ja keltainen merkkivalo syttyy. Kun
lämpötila laskee, palautuu lämpövahti automaattisesti tomintaan.
Asento
= HF
Kun polttimen liipaisin painetaan alas, kaasunvirtaus alkaa. HF--yksikkö kytkeytyy
päälle ja muodostaa kipinän elektrodin ja hitsausmateriaalin välille, kaasu ionisoituu
ja valokaari syntyy. Kun valokaari on tasapainottunut, HF--yksikkö kytkeytyy
automaattisesti toiminnasta.
bt16d12x
-- 7 --
FI
Asento
= MMA.
Tässä asennossa konetta voidaan käyttää hitsaukseen päällystetyillä elektrodeilla.
HF--yksikkö ja Lift--Arc on kytketty toiminnasta ja Hot--käynnistysyksikkö on
aktivoituneena aloitusvirran lisäämiseksi.
Asento
2/4-- tahti
2--tahti tarkoittaa, että valokaari syttyy, kun polttimen liipaisin painetaan alas ja
sammuu, kun liipaisin vapautetaan.
4--tahti tarkoittaa, että polttimen liipaisinta ei tarvitse pitää alaspainettuna hitsauksen
aikana. Valokaari sytytetään painamalla liipaisin alas ja vapauttamalla se. Kaari
sammuu vastaavalla tavalla.
6.1
Asento
LIFTARC
= Lift-- Arc.
Tarkoittaa, että polttimen elektrodi asetetaan siihen kohtaan, josta hitsaus halutaan
aloittaa, minkä jälkeen painetaan polttimen liipaisinta ja poltin
nostetaan ylös. Näin syntyy valokaari.
Virta kasvaa sisäänrakennetun slope--up --toiminnon vaikutuksesta asetettuun
arvoon. Kun hitsaus halutaan lopettaa, kytkin vapautetaan ja virta alenee hitaasti
asetetun slope--down --ajan mukaisesti.
Aseta polttimen elektrodi
työkappaletta vasten.
Paina polttimen
liipaisin sisään.
Sytytä valokaari hieman kallistamalla
ja nostamalla poltinta.
Lopetettaessa--päästä
polttimen liipaisin ylös.
bt16d12x
-- 8 --
FI
7
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
LTR 160/200 ei normaalisti tarvitse
lainkaan huoltoa. Tavallisesti riittää,
että se puhalletaan puhtaaksi
kerran vuodessa kuivalla
paineilmalla ja ettäpölysuodatin
puhdistetaan säännöllisesti.
Jos konetta pidetään pölyisessä ja
likaisessa ympäristössä,
puhtaaksipuhallus ja suodattimen
puhdistus on suoritettava
useammin.
Katso suodattimen irrotusohje.
8
bt07d109
VARAOSIEN TALAAMINEN
Korjaus-- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
LTR 160, LTR 200 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1 ja EN 50199 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen
on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä
mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
bt16d12x
-- 9 --
Johdotuskaavio
LTR 160
bt16e11a
-- 10 --
Edition 041101
LTR 200
bt16e11a
-- 11 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Tilausnumero
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0456 840 800 Welding power source
LTR 160
with central connection for TIG welding
0456 840 881 Welding power source
LTR 160
with OKC connection for TIG welding
0456 840 882 Welding power source
LTR 200
with central connection for TIG welding
0456 840 883 Welding power source
LTR 200
with OKC connection for TIG welding
0457 305 990 Spare parts list
LTR 160,
LTR 200
bt16o11a
-- 12 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Varaosaluettelo
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 13 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Lisävarusteet
Trolley for 5 l gas cylinder . . . . . . . . . 0468 530 880
Trolley for 10--50 l gas cylinder
0456 804 880
Protective handle for connections . .
.......
0458 311 001
bt07t003
cltr0sa1
-- 14 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTR 200 & LTR 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTR 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
cltr0sa1
-- 15 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
LTR 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTR 160 & LTR 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTR 255
LTR 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches can be found in separate brochures.
cltr0sa1
-- 16 --
Edition 041101
p
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising