ESAB | BTF 250W F | Instruction manual | ESAB BTF 250W F Kasutusjuhend

ESAB BTF 250W F Kasutusjuhend
BTF 140 - 400W
BTF 140V, BTF 140VS, BTF 140VS RK,
BTF 150, BTF 150V, BTF 150F
BTF 150 OKC25, BTF 150 OKC25C,
BTF 200, BTF 200V, BTF 200VS RK,
AH 0485
BTF 200F, BTF 200 OKC25,
BTF 250W, BTF 250W F, BTF 400W
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 991 001
040819
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from manufacturing week 024
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
TECHNICAL DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
ORDERING NUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
SPARE PARTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että poltin BTF
140 -- 400W alkaen numerosta 2000--06 täyttää standardin EN 60974--7 vaatimukset direktiivin
(73/23/ETY).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2000--06--16
Anders Birgersson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
bg06d1xa
-- 12 --
FI
3
KÄYTTÖ
3.1
Langan valinta
Seostamalla volframielektrodiin 1--2 % toriumia tai ceriumia voidaan elektronien
luovutusta lisätä, mikä parantaa sytyttämistä ja uudelleensytyttämistä ja lisää siten
kaaren vakavuutta. Seostetut volframielektrodit kestävät pitempään, kestävät
suurempaa virtaa eivätkä ne muodosta helposti volframisulkeutumia hitsiin.
S
Puhdas volframielektrodi (AC)
käytetään kevytmetalliseosten hitsaukseen. Sulamispiste on 3400_C.
S
Toriumseosteinen volframielektrodi (DC)
käytetään tavallisesti ruostumattoman teräksen, teräksen, kuparin, titaanin ym.
tasavirtahitsaukseen. Sulamispiste on noin 4000_C.
S
Ceriumseosteinen volframielektrodi (AC/DC)
käytetään kevytmetallien, kuten alumiinin ja magnesiumin vaihtovirtahitsaukseen. Sulamispiste on noin 3800_C.
S
Lantanseosteinen volframielektrodi (AC/DC)
käytetään kevytmetalliseosten, ruostumattoman teräksen, teräksen, kuparin,
titaanin ym. vaihtovirtahitsaukseen. Sulamispiste on noin 4200_C.
3.2
Hio
Hio volframielektrodi alla olevan taulukon mukaan. HUOMAA, että volframielektrodi
on hiottuva pituussuunnassaan. Jos se hiotaan väärin, valokaaresta saattaa tulla
epävakaa.
Kun hitsausvirtaa lisätään, on kulmaa suurennettava.
Hitsattaessa vaihtovirralla pitää elektrodin pään olla pehmeästi pyöristetty. Elektrodin
hiominen on tällöin tarpeetonta, reunnan kevyt viistäminen riittää.Elektrodi
muotoutuu nimittäin itse, jos sitä varovasti ylikuorimitetaan. Jos kärki
vaihtovirtahitsauksen aikana tulee pallomaiseksi, tämä on merkki liian suuresta
virrasta käytettävän ellektrodin läpimitan suhteen.
Hitsausvirta
Langan kulma
20 A
30°
20--100 A
30°--90°
100--200 A
90°--120°
yli 200 A
120°
bg06d1xa
-- 13 --
FI
3.3
RK--käynnistysmenettely
Kuva 1
Sytytä valokaari raaputtamalla liipaisin
vapautettuna. Tällöin pistooliin
ohjataan minimisytytysvirta.
Kuva 2
Kun liipaisin on vapautettuna, virta on
minimiarvossa. Tämä helpottaa
sauman aloituskohdan löytämistä.
Kuva 3
Kytke koneessa asetettu työvirta
painamalla liipaisinta.
Kuva 4
Hitsauksen aikana voit vaihdella virran
voimakkuutta työvirran ja minimivirran
välillä painamalla ja vapauttamalla
liipaisimen.
Kuva 5
Hitsaus lopetetaan vapauttamalla
liipaisin ja irrottamalla pistooli
työkappaleesta.
bg06d1xa
-- 14 --
Tekniska data Tekniske data Tekniske data Tekniset tiedot Technical
data Technische daten Caractéristiques techniques Technische gegens
Especificaciones técnicas Dati tecnici Especificações técnicas Ôå÷íéêá
óôïé÷Ýéá
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
BTF 140V
BTF 140
VS
VS RK
BTF 150
BTF 150 F
BTF 150
OKC 25
OKC25C
BTF 150F
140/35
105/60
85/100
140/35
105/60
85/100
150/35
115/60
90/100
150/35
115/60
90/100
150/35
115/60
90/100
0.5--3.2
0.5--3.2
0.5--3.2
0.5--3.2
0.5--3.2
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
--
X
X
--
X
BTF 200
200 OKC 25
BTF 200V
BTF 200F
BTF 250W
BTF 250 WF
BTF 400W
200/35
150/60
120/100
200/35
150/60
120/100
200/35
150/60
120/100
250/60
150/100
400/60
240/100
0.5--4.0
0.5--4.0
0.5--4.0
0.5--3.2
0.5--4.0
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
4&8m
X
--
X
X
X
Valtabell Udvalgstabel Valgtabell Valintataulukko Selection table
Wähltabelle Tableau d’options Keuzetabel Tabla de selección Tabella di
selezione Mandrís e dispositivos de centragem Ðéíáêáò åðéëïãùí
ÐÉÍÁÊÁ ÅÐÉëÏÃÙÍ
A / AC
bg06t11a
A / DC
W
CeO2
La2O3
ThO2
CeO2
La2O3
1.0
6.4/ 8.0
10--60
--
15--100
20--80
70--80
20--100
1.6
6.4/8.0/9.8
50--100
60--90
70--160
80--150
80--140
80--160
2.4
9.8/11.2 /2.7
100--160
90--130
110--200 120--220 150--210 120--230
3.2
11.2/12.7
130--180 140--190 150--205 200--300 220--320 200--305
4.0
12.7
180--230 200--250 180--270 250--400 330--420 250--420
-- 39 --
BTF 140 - 400W
Beställningsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer Tilausnumero Ordering number Bestellnummer Numéro de référence Bestelnummer
Referencia de pedido No. di codice Números de referência Áñéèìüò
ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Ordering no.
Type
Gas cooled torch
OKC-connection
4m
8m
0458 217 880
BTF 140 V
0458 217 881
BTF 140 V
0458 217 882
BTF 140 VS
0458 217 883
BTF 140 VS
0458 217 888
BTF 140 VS RK
X
0458 218 882
BTF 150
X
0458 218 881
BTF 150
0458 218 883
BTF 150
0458 218 884
BTF 150
0458 218 890
BTF 150 OKC25
0458 218 891
BTF 150 OKC25
X
0458 218 895
BTF 150 OKC25C
X
0458 217 884
BTF 150 V
0458 217 885
BTF 150 V
0458 216 880
BTF 150 F
0458 216 881
BTF 150 F
0458 216 882
BTF 150 F
0458 216 883
BTF 150 F
Central
connection
4m
Flow
control
valve
Water cooled torch
Flow
control
valve with
switch
Flexible
head
8m
X
OKC-connection
Central
connection
4m
4m
8m
8m
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly
indicate type of unit, serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only by a
trained electrician. Use only recommended spare parts.
bg06o11a
-- 40 --
Edition 040819
BTF 140 - 400W
Beställningsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer Tilausnumero Ordering number Bestellnummer Numéro de référence Bestelnummer
Referencia de pedido No. di codice Números de referência Áñéèìüò
ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Ordering no.
Type
Gas cooled torch
OKC-connection
4m
0458 218 885
BTF 200
0458 218 886
BTF 200
0458 218 887
BTF 200
0458 218 888
BTF 200
0458 218 896
BTF 200 OKC25
X
0458 217 886
BTF 200V
X
0458 217 887
BTF 200V
0458 217 889
BTF 200VS RK
0458 216 884
BTF 200F
0458 216 885
BTF 200F
0458 216 886
BTF 200F
0458 216 887
BTF 200F
0457 827 884
BTF 250W
0457 827 880
BTF 250W
0457 827 885
BTF 250W
0457 827 881
BTF 250W
0457 827 886
BTF 400W
0457 827 882
BTF 400W
0457 827 887
BTF 400W
0457 827 883
BTF 400W
0457 827 888
BTF 250W F
0457 827 889
BTF 250W F
8m
Central
connection
4m
Flow
control
valve
Flow
control
valve with
switch
Water cooled torch
Flexible
head
8m
OKC-connection
Central
connection
4m
4m
8m
8m
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the cover. Kindly
indicate type of unit, serial number, denominations and ordering numbers according to the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only by a
trained electrician. Use only recommended spare parts.
bg06o11a
-- 41 --
Edition 040819
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Ordering no.
Denomination
Notes
Colour
Current
Electrodes
175 mm
0151 574 008
Wolfram, pure
ø 1.0
Green/blue
AC
0151 574 009
Wolfram, pure
ø 1.6
Green/blue
AC
0151 574 010
Wolfram, pure
ø 2.4
Green/blue
AC
0151 574 011
Wolfram, pure
ø 3.2
Green/blue
AC
0151 574 012
Wolfram, pure
ø 4.0
Green/blue
AC
0151 574 001
Thorium 2%
ø 1.0
Red
DC
0151 574 002
Thorium 2%
ø 1.6
Red
DC
0151 574 003
Thorium 2%
ø 2.4
Red
DC
0151 574 004
Thorium 2%
ø 3.2
Red
DC
0151 574 005
Thorium 2%
ø 4.0
Red
DC
0151 574 036
Cerium
ø 1.0
Grey
AC/DC
0151 574 037
Cerium
ø 1.6
Grey
AC/DC
0151 574 038
Cerium
ø 2.4
Grey
AC/DC
0151 574 039
Cerium
ø 3.2
Grey
AC/DC
0151 574 040
Cerium
ø 4.0
Grey
AC/DC
0151 574 030
Lantan 1%
ø 1.0
Black
AC/DC
0151 574 031
Lantan 1%
ø 1.6
Black
AC/DC
0151 574 032
Lantan 1%
ø 2.4
Black
AC/DC
0151 574 033
Lantan 1%
ø 3.2
Black
AC/DC
0151 574 034
Lantan 1%
ø 4.0
Black
AC/DC
bg06s010
-- 42 --
Ordering no.
Denomination
Notes
Protective Cable
0366 960 049
Protective cable cover with zipper
3.6 m
0366 960 050
Protective cable cover with zipper
7.2 m
0366 960 066
Spote welding set for
BTF 150, BTF 150F, BTF 150V, BTF 200, BTF 200V,
BTF 200F
Gas nozzle
ø 6.4, 8.0, 9.8, 11.2 and 12.7
0368 846 880
Accesory kit for
BTF 140V, BTF 250W
Contains collets, collet body, nozzles, back caps
0368 846 881
Accesory kit for BTF 150, BTF 150F, BTF 200, BTF
200V, BTF 200F
Contains collets, collet body, nozzles, back caps
0368 846 882
Accesory kit for BTF 400W
Contains collets, collet body, nozzles, back caps
Extension cable central connection
0369 700 880
Extension cable gas cooled
8 m, max current 200 A
0369 700 881
Extension cable gas cooled
16 m, max current 200 A
0369 700 882
Extension cable water cooled
8 m, max current 400 A
0369 700 883
Extension cable water cooled
16 m, max current 400 A
Extension cable OKC connection
0466 705 880
Extension cable gas cooled
8 m, max current 200 A
0466 705 882
Extension cable gas cooled
16 m, max current 200 A
0466 705 881
Extension cable water cooled
8 m, max current 400 A
0466 705 883
Extension cable water cooled
16 m, max current 400 A
TIG adaptors
0367 258 880
Central connection adapter, machine side
A
0466 807 880
Adaptor central / OKC connection
B
0155 716 880
Flow meter
0365 803 001
Water quick coupling
male
0365 803 002
Water quick coupling
female
A
bg06s010
-- 43 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising