ESAB | A6 VEC | Instruction manual | ESAB A6 VEC Kasutusjuhend

ESAB A6 VEC Kasutusjuhend
A6 VEC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 393 001 2004--06--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Moottori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Momentinlisäys induktoria vaihtamalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rakenneosat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
54
54
55
56
57
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Asennusohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Liitäntäohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
61
4 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kuulalaakerin käyttöika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
TOCx
-- 48 --
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteisto käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa.
Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset.
Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käytössä
on noudatettava annettuja ohjeita.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S
laitteen käytöstä
S
laitteen toiminnasta
S
voimassa olevista turvamääräyksistä
S
hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S
ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S
ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S
oltava tarkoitukseen sopiva
S
oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S
Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja,
liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S
Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeitasormuksia ym., jotka saattavat tarttua koneeseen tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S
Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S
Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S
Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S
Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dgb3d1xa
-- 49 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
dgb3d1xa
-- 50 --
FI
2
JOHDANTO
2.1
Yleistä
A6 VEC on A6--järjestelmän pääkomponentteja. Moottorin pyörimisnopeuden ja
välityssuhteiden eri muunnokset mahdollistavat pyörimisnopeusalueen säädön.
A6 VEC on saatavana vapaalle kytkettävissä olevalla vaihteella varustettuna tai
ilman sitä.
A6 VEC, vaihteella varustettu moottori, on erillismagnetoitu tasavirtamoottori, jossa
on yhdistetty hammas-- ja kierukkavaihde. Se voidaan kytkeä 42 tai 75 V DC:n
liitäntäjännitteeseen ja se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä ESABin
vakiosäätimien PEG1 (42 V DC), PEH (42 V DC), PEF (75 V DC) ja PTF (75 V DC)
kanssa.
2.2
Tekniset tiedot
Käyttöalue
Jännite
8,5 -- 75 V DC tai 8,5 -- 42 V DC
Pyörimisnopeus 75 V
nopeudesta n. 500 r/min nimellispyörimisnopeuteen
Pyörimisnopeus 42 V
nopeudesta n. 250 r/min nimellispyörimisnopeuteen
Pyörimisnopeus
ks. Taulukko 1 ja 2
Lämpötilaluokka
E (1205) SEN 2601 mukaan
Suojausluokka
Moottori
IP 21 vakio tai IP 52 (täyskoteloitu) lisävaruste
Vaihde
IP 52
Ulostulevan akselitapin kuomitus
Vakio
Kuulalaakeri SKF 6305. Dynaaminen kantavuus 1760 kg
Erikoisrakenne
Rullalaakeri SKF 21305. Dynaaminen kantavuus 3350 kg
Paineilmaliitäntä vaihteen vapaallekytkemiseen
Paineilma
Letkuhalkaisija
0,2 -- 1,0 MPa (2 --10 bar)
6,4 mm
Paino ei--vapaallekytkettävä vaihde
9 kg
Paino vapaallekytkettävä vaihde
11 kg
Äänenpaine A--painotettu
69 dB
Muut tekniset tiedot
ks. Taulukko 1 ja 2
dgb3d1xa
-- 51 --
FI
Taulukko 1
Välityssuhde
Suurin sallitu
vääntömomentti, ulostuleva akselitappi 1)
42 V DC
Moottori
Nimellispyörimisnopeus eri
ankkurimalleilla
672:1
312:1
156:1
74:1
Teho nimellisjännitteellä
Vaihde
Säätöalue
Ankkurivirta ni- ulostulevien
mellisjännitte- akselitappien
pyör.nopeudelellä 2)
la 3)
Nm
r/min
W
A DC
r/min
50
1000
36
1,6
0,2 -- 1,5
50
1500
50
2,2
0,2 -- 3,0
50
2000
73
2,9
0,2 -- 3,7
50
3000
97
3,9
0,3 -- 5,2
50
4000
120
4,5
0,3 -- 6,4
50
8000
65
4,5
0,3 -- 12,0
65
1000
36
1,6
0,3 -- 3,2
65
1500
50
2,2
0,3 -- 6,4
65
2000
73
2,9
0,3 -- 8,0
65
3000
97
3,9
0,6 -- 11,0
65
4000
120
4,5
0,6 -- 14,0
65
8000
65
4,5
0,6 -- 27,0
40
1000
36
1,6
0,6 -- 6,4
40
1500
50
2,2
0,6 -- 13,0
40
2000
73
2,9
0,6 -- 16,0
40
3000
97
3,9
1,3 -- 22,0
40
4000
120
4,5
1,3 -- 28,0
40
8000
65
4,5
1,3 -- 53,0
20
1000
36
1,6
1,4 -- 14,0
20
1500
50
2,2
1,4 -- 27,0
20
2000
73
2,9
1,4 -- 34,0
20
3000
97
3,9
2,7 -- 47,0
20
4000
120
4,5
2,7 -- 58,0
20
8000
65
4,5
2,7 -- 112,0
1) Täyskoteloidulle moottorille tapahtuu alennus taulukoiden 3 ja 4 mukaan.
2) Toistuvia käynnistysyrityksiä ei ole huomioitu.
3) Tyristorisäätimellä, kokoaaltotasasuuntaajalla ja sarjaankytketyllä induktorilla 5,7 mH.
dgb3d1xa
-- 52 --
FI
Taulukko 2
Suurin sallitu
vääntömoVälityssuhde mentti, ulostuleva akselitappi
1)
75 V DC
Moottori
NimellispyöriTeho nimellimisnopeus eri
sjännitteellä
ankkurimalleilla
672:1
312:1
156:1
74:1
Vaihde
Ankkurivirta ni- Säätöalue
mellisjännitteel- ulostulevien
lä 2)
akselitappien
pyör.nopeudella 3)
Nm
r/min
W
A DC
r/min
50
2000
65
1,2
1,0 -- 3,0
50
3000
97
1,6
0,4 -- 4,5
50
4000
110
1,9
0,2 -- 6,0
50
6000
145
2,6
0,5 -- 9,0
50
8000
170
3,4
0,3 -- 12,0
65
2000
65
1,2
2,1 -- 6,4
65
3000
97
1,6
0,8 -- 9,6
65
4000
110
1,9
0,4 -- 12,8
65
6000
145
2,6
1,0 -- 19,2
65
8000
170
3,4
0,6 -- 25,7
40
2000
65
1,2
4,3 -- 12,8
40
3000
97
1,6
1,5 -- 19,2
40
4000
110
1,9
0,9 -- 25,6
40
6000
145
2,6
2,1 -- 38,4
40
8000
170
3,4
1,3 -- 51,3
20
2000
65
1,2
9,0 -- 27,0
20
3000
97
1,6
3,4 -- 40,5
20
4000
110
1,9
1,8 -- 54,0
20
6000
145
2,6
4,5 -- 81,0
20
8000
170
3,4
2,7 -- 108,0
1) Täyskoteloidulle moottorille tapahtuu alennus taulukoiden 3 ja 4 mukaan.
2) Toistuvia käynnistysyrityksiä ei ole huomioitu.
3) Tyristorisäätimellä, kokoaaltotasasuuntaajalla ja sarjaankytketyllä induktorilla 5,7 mH.
dgb3d1xa
-- 53 --
FI
2.3
A6 VEC
A6 VEC voidaan toimittaa akselitappi asennettuna joko oikealle (H) tai vasemmalle
(V) tai molemmille puolille (D), ks. seuraava kuva.
Ainoastaan yhdellä akselitapilla (oikealle tai vasemmalle asennettu) varustettu malli
voidaan varustaa käsikäyttöisellä tai paineilmahallintaisella vapaallekytkennällä.
Vapaallekytkentävipu voidaan sijoittaa eri asentoihin laippaa kiertämällä.
2.4
Moottori
S
kaksi jännitemuunnosta, 75 V DC ankkurijännite 97 V DC sarjaankytketyllä
kentällä, tai 42 V DC ankkurijännite 60 V DC rinnankytketyllä kentällä.
S
Eri pyörimisnopeusmallit, ks. taulukko 3 ja 4 seuraavalla sivulla.
S
HUOM!
Muunnosta 42 V DC, 8000 r/min ei saa liittääjännitteeseen 75 V DC, eikä
kenttää saa sarjaankytkeä, koska tällöin suurin sallittu pyörimisnopeus
ylittyy alla esitetyllä tavalla.
S
Moottoriankkurit on käämitty nopeudelle 12000 r/min. Poikkeuksen muodostaa
muunnos 42 V, 8000 r/min, joka on käämitty nopeudelle 15000 r/min.
S
Moottori voidaan vaikeissa ympäristöissä käyttöä varten toimittaa myös
suojausluokassa IP 52, mutta tällöin sallittua tehoa ja vääntömomenttia
alennetaan seuraavan taulukon mukaisesti. Täyskoteloidun rakenteen
täydennysosien tilausnumero on 148 560--880.
S
Ankkurimallille 8000 r/min on nimellispyörimisnopeudella, jatkuvassa käytössä ja
koteloituna rakenteena vääntömomentti = 0 Nm.
S
Jos valitaan nimellispyörimisnopeutta alhaisempi käyttöpyörimisnopeus,
saadaan taulukoiden 3 ja 4 mukainen momentti. Moottoria, jonka
ankkuripyörimisnopeus on 8000 r/min, ei sen vuoksi toimiteta täyskoteloituna
rakenteena.
dgb3d1xa
-- 54 --
FI
Taulukko 3
75 V DC (PEF, PTF)
Nimellispyörimisnopeus
r/min
Vääntömomentti Nm
Vaihde 672:1
Vaihde 312:1
Vaihde 156:1
Vaihde 74:1
2000
50
38
25
18
3000
50
34
23
17
4000
50
32
20
15
6000
50
25
15
11
8000
0
0
0
0
Taulukko 4
42 V DC (PEG1, PEH)
Nimellispyörimisnopeus
r/min
2.5
Vääntömomentti Nm
Vaihde 672:1
Vaihde 312:1
Vaihde 156:1
Vaihde 74:1
1000
50
45
28
18
1500
50
43
26
15
2000
50
40
24
12
3000
50
37
22
10
4000
50
30
18
6
8000
0
0
0
0
Momentinlisäys induktoria vaihtamalla
Yllä olevan taulukon 3 mukainen vääntömomentti edellyttää vakiosäädintä PEF tai
PTF (ei PEH), jossa on sisäänrakennettu induktori arvoltaan 5,7 mH.
Kytkettäessä erillinen induktori 25 mH, saadaan taulukon 5 mukainen
momentinkasvu.
Taulukko 5
Ankkurimalli r/min
Vääntömomentikasvu
Nimellispyörimisnopeus
Min. pyörimisnopeus
8000
30%
50%
6000
20%
30%
4000
15%
15%
3000*
10%
10%
2000*
0%
0%
*) Ei tule käyttää yhdessä induktorin 25 mH kanssa, koska säätöalue pienenee ja
momentinkasvu siitä huolimatta on pieni.
HUOM!
Vaihteelle 672:1 ei sallita korotettua momenttia.
dgb3d1xa
-- 55 --
FI
2.6
Rakenneosat
A6 VEC koostuu seuraavista osista:
1. Menoakseli, laakeroitu kartiomaisella,
sylinterimäisellä tai neliömäisellä tapilla.
2. Vaihdekotelo, jossa asennusreikä M12.
3. Ruuvi (4 kpl) moottorikotelon ja
vaihdekotelon asentamiseksi yhteen.
4. Moottorikotelo, jossa asennusreikä.
Moottorikoteloa voidaan kääntää 180˚
suhteessa vaihdekoteloon.
5. Riviliitin ankkuri-- ja kenttäliitännöille.
6. Suojakansi (yksi kullakin puolella)
kommuttaattorille ja hiiliharjoille.
7. Kuulalaakeri -- ankkurin laakerointi
kommutaattoripuolella.
8. M10--reiät käyntinopeusmittarin/pulssianturin
asennusta varten.
9. Laippa, jossa asennusreikä M10.
10. Hiiliharja ja harjasilta.
11. Ankkuri (roottori), pyörimisnopeusmallit
taulukoiden 1 ja 2 mukaan.
12. Kenttäkäämi (staattori), vaihtokytkettävissä
arvolle 97 ja 60 V DC.
13. Jäähdytyspuhallin.
14. Kuulalaakeri -- ankkurin laakerointi
puhallinpuolella.
15. Hammasvaihde moottoriakselille,
välityssuhde 8,2:1.
16. Kierukkavaihde taulukoiden 1 ja 2 mukaisin
välityssuhdemuunnoksin.
17. Kierukkapyörä.
A6 VEC --käyttöyksikköön voidaan asentaa kulma--anturi ja anturi pyörimisnopeudenvalvontaa varten (rakenne tilauksen mukaan).
dgb3d1xa
-- 56 --
FI
2.7
Varusteet
VEC--moottorin voi varustaa sopivalla mitta--anturilla silloin, kun nopeuden
ohjaukselle asetetaan suuria vaatimuksia tai kohdistuksen yhteydessä.
Moottorin voi varustaa myös eri tyyppisillä nopeusantureilla: AC--käyntinopeusmittarilla, optisella pulssianturilla tai korottavan tyyppisellä pulssianturilla.
Anturit tilataan erillisinä lisärakennussarjoina valittuun moottoriin.
AC--käyntinopeusmittaria
AC--käyntinopeusmittaria, jossa on kuusi pulssia moottorin kierrosta kohden,
käytetään useimmiten ESAB:in syöttölaitteissa tai automaateissa yhdessä
PEH--säätimen kanssa.
Se käsittää pyörivän magneetin, joka asennetaan moottorin akselille, ja ympärillä
olevan käämin.
AC--käyntinopeusmittari ei tarvitse mitään ulkoista virransyöttöä ja sen voi liittää
suoraan PEH--säätimen moottoriliittimiin (navat viisi ja kuusi).
1.
AC--käyntinopeusmittari
3.
Moottorin johdin
2.
Käyntinopeusmittarin johdin
4.
Kytkentäkaavio
dgb3d1xa
-- 57 --
FI
Kun VEC--moottori, johon liittyy AC--käyntinopeusmittari, asennetaan seinälle,
mukaan on otettava välikelista, jonka tuotenumero on 0497 967 880.
Tavallisesti AC--käyntinopeusmittarin suojana oleva muovikupu otetaan silloin pois ja
johto johdetaan välikkeen kevennyksen läpi.
Täydellinen asennussarja, joka sisältää kaikki tarpeelliset yksityiskohdat
uudelleenrakentamista varten, on saatavissa tilausnumerolla 0457 967 880.
1
1.
2.
Välike
Johtimen kevennys
2
Optinen pulssianturi
Optinen pulssianturi käsittää pyörivän levyn, joka asennetaan moottorin akselille.
Levy pyörii lukkohaarukassa, joka on varustettu äänilähettimellä ja valon
vastaanottimella.
Pulssianturi lähettää 500 pulssia jokaisella moottorin kierroksella. Liitäntäjohto
moottoriin ja pulssianturi toimitetaan mukana.
dgb3d1xa
-- 58 --
FI
Korottava pulssianturi
Korottavaa, erittäin tarkkaa pulssianturia käytetään ESAB:in järjestelmässä
kohdistusohjaukseen.
Pulssianturi kytketään akselikytkimellä moottorin akseliin.
1.
dgb3d1xa
Contact Amphenol MS 3106E--14S--6S
-- 59 --
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
3.2
Asennusohje
1. Asenna A6 VEC haluttuun asentoon. Molemmissa päissä sekä moottori-- ja
vaihdekotelon sivuilla on kierteitetyt (ks. mittapiirros) niin omaa kiinnitystä kuin
ulkoisia komponenttejakin varten.
Se on asennettava tukevaa pintaa vasten niin, etteivät yksikkö tai muut
asennetut osat irtoa tai ole epävarmasti kiinni.
Tarkasta, että A6 VEC on kytketty oikealle jännitteelle.
2.
VEC--moottorin voi liittää erilaisiin syöttöjännitteisiin. Eri vaihtoehdot käyvät ilmi
edempänä olevasta taulukosta.
Johtimen kytkeminen kiinni tapahtuu 4--napaiseen kytkentäalustaan, jossa on
merkintä F1 ja F2 kenttäsyöttöä varten sekä A1 ja A2 moottoriliitäntää varten.
Johdinta kevennetään kannella, joka peittää kytkentäalustan ja käyntinopeusmittariliitännän kytkentäalustan. Katso edempänä olevasta kuvasta.
Liittäminen säätimiin PEG1 ja PEH
S
Ankkurijännite 42 V tasavirtaa
S
Kenttäjännite 60 V tasavirtaa, rinnakkaiskytkentä
Liittäminen säätimiin PEF ja PTF
S
Ankkurijännite 75 V tasavirtaa
S
Kenttäjännite 97 V tasavirtaa, sarjakytkentä
dgb3d1xa
-- 60 --
FI
3.3
Liitäntäohje
Liitäntäjohtimien on oltava suojattua mallia vetolaitteiston häiriöongelmien
välttämiseksi.
Taulukko 6
Johtimen väri
Rakenne
Uusi
Vanhempi
Ankkuri
Vihreä
Musta
Ankkuri
Valkoinen
Punainen
Kenttä F1
Ruskea (myös
sininen)
Keltainen
Kenttä F2
Keltainen (myös
punainen)
Sininen
1.
PEF
PTF
PEG
PEH
Tarkasta, että:
S
kentän sankaliitännät on tehty oikein, joko rinnan tai sarjaan
S
kysymyksessä oleva säädin on liitetty sankaliitoksella oikeaan ankkuriin ja
kierroslukuun (katso kysymyksessä olevan säätimen ohjekirjasta).
2. Moottorin pyörimissuuntaa muutetaan tarvittaessa vaihtamalla ankkurin
napaisuutta.
3. Moottoriin voi liittää eri tyyppisiä antureita. Katso kohdasta ”Lisätarvikkeet”.
4. Ks. myös mittapiirros sivulla 183.
4
KÄYTTÖ
4.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 49. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
Aseta haluttu pyörimisnopeus käsin säätimellä PEG1, PEH, PEF tai PTF.
Jokaisen A6 VEC--yksikköä käyttävän henkilön on tunnettava hyvin:
S
yksikön käsittely
S
yksikön toiminta
S
voimassa olevat turvallisuusmäärykset.
dgb3d1xa
-- 61 --
FI
5
HUOLTO
5.1
Yleistä
Käyttöyksikköä ei saa huoltaa käyttöasennossa tai käytön aikana.
1. Tarkasta hiiliharjat kerran kuukaudessa, etteivät ne ahdista pitimissään.
Hiiliharjojen normaali kulumisaika on 1000--1500 tuntia pyörmisnopeudesta
riippuen. Hiiliharjat tulee vaihtaa, kun jäljelläoleva pituus on vähintään 12 mm.
Ks. myös kappale Kulutusosat 185.
2. Voitele hammasvaihde, joka sijaitsee lähinnä moottoria, rasvalla ESSO Beacon.
Voitele kierukkavaihde, johon pääsee käsiksi vaihdekotelossa olevan tulpan
kautta, 0,1 litralla öljyä Energol GR -- XP 320, (--15˚C , +120˚C).
Näitä öljyjä voidaan myös käyttää:
Tuote:
Tyyppi:
Esso
Spartan EP320
Q8
Goya 320
Castrol
Alpha SP320
Mobil
Mobilgear 632
Shell
Omala 320
3. Tarkasta, että hammasvaihteen ja kierukkavaihten välinen tiivisterengas on ehjä.
Vaihda tarvittaessa ja täytä vaihteisiin uutta voiteluainetta.
5.2
Kuulalaakerin käyttöika
Kuulalaakerin käyttöika (T) akselitapin kuormituksen (F) funktiona.
Laskelma koskee kuulalaakeria SKF 6305.
n = Käyttöpyörimisnopeus tasaisessa käytössä
F = Kuormitus akselitapilla
T = Tuntia käytössä
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 187 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dgb3d1xa
-- 62 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising