ESAB | ESAB MX Torches | Instruction manual | ESAB ESAB MX Torches Handleiding

ESAB ESAB MX Torches Handleiding
NL
ESAB MX Torchest
MXL 150v, MXL 200,
MXL 270, MXL 340
Gebruiksaanwijzing
0459 560 001 NL 040624
Valid for serial no. 414
SE Ytterligare språk av bruksanvisningen och reservdelsförteckning finns tillgängligt
på internetadressen www.esab.com
Under ”Products” och ”Welding & cutting equipment” finns länken till sidan där du
både kan söka efter och ladda ned bruksanvisningar och reservdelsförteckning.
DK Du kan finde yderligere sprogversioner af brugsanvisningen og reservedelsfortegnelsen på internet--adressen www.esab.com
Under ”Products” og ”Welding & cutting equipment” findes linket til den side, hvor du
både kan søge efter og downloade brugsanvisninger og reservedelsfortegnelser.
NO Du finner flere språkversjoner av bruksanvisningen samt reservdelsliste på
Internett--adressen www.esab.com
Under ”Products” og ”Welding & cutting equipment” finner du lenken til siden hvor du
kan søke etter of laste ned bruksanvisninger og reservdelslister.
FI Muilla kielillä olevia käyttöohjeita ja varaosaluetteloita löydät Internet--sivuiltamme
www.esab.com
Kohdassa ”Products” ja ”Welding and cutting equipment” on linkki sivulle, jossa
voit etsiä ja ladata käyttöohjeita ja varaosaluetteloita.
GB The instructions and the spare parts list are available in other languages on the
Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page
where you can both search for and download instructions and spare parts lists.
DE Weitere Sprachversionen von Betriebsanweisung und Ersatzteilverzeichnis
finden Sie im Internet unter www.esab.com.
Unter den Menüpunkten ”Products” (Produkte) und ”Welding and cutting equipment”
(Schweiß-- und Schneidausrüstung) befindet sich der Link zu einer Seite, auf der Sie
Betriebsanweisungen und Ersatzteilverzeichnisse suchen und herunterladen
können.
FR Les instructions et la liste des pièces de rechange sont disponibles dans
d’autres langues sur le site www.esab.com.
Vous trouverez sous les intitulés « Products » et « Welding & cutting equipment »
un lien vers les pages permettant de rechercher et télécharger les instructions et les
listes de pièces.
NL Op www.esab.com vindt u de instructies en de lijsten met reserveonderdelen in
andere talen.
Onder ”Products” en ”Welding & cutting equipment” staat een link naar de pagina
waar u instructies en lijsten met reserveonderdelen kunt opzoeken en downloaden
PT As instruções e a lista de peças sobressalentes estão disponíveis noutras
línguas na Internet em www.esab.com
Em ”Products” e ”Welding & cutting equipment” encontrará um link para a página
onde poderá fazer busca e download de instruções e de listas de peças
sobressalentes.
www
-- 2 --
ES Las instrucciones y las listas de repuestos están disponibles en otros idiomas en
Internet, en la dirección www.esab.com
Haciendo clic en ”Products” y luego en ”Welding & cutting equipment” encontrará un
vínculo a una página de búsqueda y descarga de instrucciones y listas de repuestos.
IT Le istruzioni e l’elenco dei pezzi di ricambio sono disponibili in altre lingue su
Internet all’indirizzo www.esab.com
In ”Products” (Prodotti) e ”Welding & cutting equipment” (Strumenti per la saldatura e
il taglio), potrete trovare un collegamento alla pagina nella quale è possibile eseguire
ricerche e scaricare istruzioni ed elenchi di pezzi di ricambio.
PL Instrukcja i lista czê¶ci zamiennych s± dostêpne w innych wersjach jêzykowych w
Internecie w witrynie www.esab.com
W sekcjach ”Products” i ”Welding & cutting equipment”, znajduje siê å±cze do strony,
gdzie mo¿na wyszukiwaæ i pobieraæ instrukcje i listy czê¶ci zamiennych.
CZ Pokyny a seznam náhradních dílù v jiných jazycích jsou k dispozici na Internetu na
adrese www.esab.com
Pod ”Products” (Výrobky) a ”Welding & cutting equipment” (Svaøovací a øezací zaøízení)
najdete odkaz na stránku, na které mù¾ete vyhledávat a stahovat pokyny a seznamy
náhradních dílù.
HU Az utasítások és a pótalkatrészlista más nyelveken elérhetõ az interneten a
www.esab.com honlapon.
A „Products” (Termékek) és a „Welding & cutting equipment” (Hegesztõ és
vágóberendezések) cím alatt ugrópontot talál arra az oldalra, ahol megkeresheti és letöltheti
az utasításokat és a pótalkatrészlistát.
Svenska
Dansk
English
Français
Español
Português
Česky
www
0459 560 001 SE
0459 560 001 DK
0459 560 001 GB
0459 560 001 FR
0459 560 001 ES
0459 560 001 PT
0459 560 001 CZ
Norsk
Soumi
Deutsch
Nederlands
Italiano
Polski
Magyar
-- 3 --
0459 560 001 NO
0459 560 001 FI
0459 560 001 DE
0459 560 001 NL
0459 560 001 IT
0459 560 001 PL
0459 560 001 HU
1
2
3
4
5
6
RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRANSPORT EN VERPAKKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
5
5
6
6
7
8
Geleider monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monteren van de zwanenhals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centrale adapter op de apparatuur monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Niveau van beschermgas instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Checklist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
7.2
7.3
7.4
Kabelmontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spiraalgeleider / Teflont geleider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zwanenhals reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
8 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 DEMONTAGE EN AFVALVERWIJDERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 NOODGEVALLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
12
13
14
16
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 4 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat brander MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340 van het nummer 414 in overeenstemming is met norm EN 60974--7 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--03--26
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bg13d2h
-- 5 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
3
INLEIDING
De MIG/MAG--lastoortsen van deze serie zijn alleen bedoeld voor booglassen met
edel gas (MIG) of actief gas (MAG) voor industrieel en commercieel gebruik door
getrainde personen. De toortsen zijn alleen beschikbaar in handmatige versies.
4
TRANSPORT EN VERPAKKING
De onderdelen zijn zorgvuldig gecontroleerd en verpakt, maar kunnen tijdens het
transport beschadigd raken.
Controleprocedure bij de ontvangst van goederen
• Controleer of de pakbon van de zending correct is.
Bij beschadiging
• Controleer de verpakking en de onderdelen op beschadigingen (visuele inspectie).
bg13d2h
-- 6 --
NL
Bij klachten
Als de verpakking en/of de onderdelen tijdens het transport beschadigd zijn:
S
Neem onmiddellijk contact op met de transporteur.
S
Bewaar de verpakking (voor eventuele inspectie door de transporteur of
leverancier of voor het terugzenden van de goederen).
Opslag in een afgesloten ruimte
Omgevingstemperatuur
-- voor transport en opslag:
Relatieve luchtvochtigheid:
5
-- 25 °C tot + 55 °C
tot 90% bij een temperatuur van 20 °C
TECHNISCHE GEGEVENS
Lastoorts
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
Gas
Gas
Gas
Gas
Kooldioxide CO2
150 A
200 A
270 A
340 A
Gasmengsel Ar/CO2
150 A
170 A
260 A
320 A
Aanbevolen gasstroomtijd
10--18 l/min
10--18 l/min
10--18 l/min
10--20 l/min
Draaddiameter
0,6--0,8 mm
0,6--1,0 mm
0,8--1,2 mm
0,8--1,2 mm
Gewicht
slang 2,5 m
1,1 kg
--
--
--
slang 3,0 m
--
1,6 kg
2,2 kg
2,6 kg
slang 4,0 m
--
2,0 kg
2,6 kg
3,7 kg
2,5 m
3,0 m / 4,0 m
3,0 m / 4,0 m
3,0 m / 4,0 m
2--polig
2--polig
2--polig
2--polig
Soort koeling
Toegestane belasting
bij periodiciteit van 35%
Kabelmontage
Standaard lengte
Standaard besturingskabel
Inschakelduur
De inschakelduur geeft de tijd weer als het percentage van een periode van tien minuten waarin u
kunt lassen zonder dat de apparatuur oververhit raakt.
Algemene toortsgegevens met betrekking tot IEC/EN 60 974--7
Soort spanning:
Gelijkspanning
Draadsoort:
Standaard rond draad
Soort geleiding:
handmatig
Spanningsmeting:
Piekwaarde van 113 V
Aansluitbescherming
Zijkant machine (EN 60 529):
IP3X
Beschermgas:
CO2 of Ar/CO2
bg13d2h
-- 7 --
NL
6
GEBRUIK
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de uitrusting kunt u
vinden op pagina 5. Goed doorlezen voordat u de apparatuur gaat gebruiken!
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
MXL--lastoortsen kunnen in elke lasstand gebruikt worden.
De toortsschakelaar in de MXL--handgreep is geschikt voor 42 V, max. 1Amp.
6.1
Geleider monteren
Monteer de voor de toepassing geschikte draadgeleider, deze moet passen bij de
draadsoort en de draaddiameter, zie 7.3.
Meer informatie over het monteren van nieuwe draadgeleiders en de juiste
montageprocedure, vindt u in het hoofdstuk ”Onderhoud”.
Spiraalgeleider = voor staaldraden
Teflon geleider = voor draden van aluminium, koper, nikkel en roestvrijstaal
6.2
Monteren van de zwanenhals
De volgende afbeeldingen laten zien hoe u de verschillende lastoortsen monteert.
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL340
1. Gasmondstuk
bg13d2h
2. Mondstuk
3. Mondstukveer
-- 8 --
4. Mondstuk-adapter
5. Gasverdeler
NL
6.3
Centrale adapter op de apparatuur monteren
1. Controleer of de draadgeleider correct is bevestigd.
2. Steek de centrale plug in het stopcontact op de draadaanvoereenheid en zet
deze vast door de adaptermoer vast te draaien.
6.4
Niveau van beschermgas instellen
Stel de hoeveelheid gas in op de gasregelaar. Het soort gas en de hoeveelheid gas
zijn afhankelijk van de uit te voeren lastaak.
6.5
Checklist
S
Controleer de kabelmontage alvorens deze op de draadaanvoereenheid aan te
sluiten om er zeker van te zijn dat de draadgeleider geschikt is voor het soort
draad en de draaddiameter.
S
Controleer de vaste en vervangbare onderdelen van de zwanenhals en kijk of u
het juiste lasmondstuk voor de draaddiameter en het draadtype gebruikt.
6.6
Draad verwisselen
S
Zorg er bij het verwisselen van de draad voor dat het uiteinde van de draad
braamvrij is.
S
Steek de draad overeenkomstig de instructies in de draadaanvoereenheid.
S
Bij het insteken van de draad, drukt u de draadknop op de draadaanvoereenheid
in.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
Volg deze afsluitprocedure voordat u de apparatuur gaat reinigen,
onderhoud gaat uitvoeren of reparaties gaat uitvoeren.
1. Schakel de voeding uit.
2. Sluit de gastoevoer af.
Zorg ervoor dat de voeding en de gastoevoer altijd blijven uitgeschakeld
tijdens onderhoud van de apparatuur.
7.1
S
S
S
Kabelmontage
Controleer of alle moeren zijn aangedraaid.
Vervang een versleten of vuile geleider.
Vervang beschadigde, vervormde of versleten onderdelen.
bg13d2h
-- 9 --
NL
7.2
Draadaanvoer reinigen
S
Maak de toortskabel los van de apparatuur en leg die uitgestrekt neer.
S
Draai de moer los en trek de draadgeleider uit de machine. Verwijder de andere
onderdelen van de zwanenhals.
S
Blaas vanaf beide uiteinden perslucht door de draadbuis om schilfers te
verwijderen en blaas ook perslucht door de geleider.
S
Steek de geleider in de draadbuis en draai de moer weer vast.
Nieuwe geleiders moeten op de juiste lengte worden gesneden.
Houd u aan de volgende tips en aanbevelingen:
7.3
Spiraalgeleider / Teflont geleider
1. Draai alle aansluitpunten van de zwanenhals los.
2. Maak de verbindingsmoer op de centrale plug los.
3. Verwijder de oude geleider en duw daarna de spiraalgeleider door de slang tot hij
niet verder kan.
Zorg dat de kabel zo recht mogelijk is uitgelegd.
4. Draai de verbindingsmoer handvast aan.
5. Snijd de resterende spiraalgeleider bij de zwanenhals af en verwijder de
spiraalgeleider weer.
6. Voor een soepele overgang naar het mondstuk schuurt u het uiteinde van de spiraal
onder een hoek van ongeveer 40° af. Verwijder eventuele bramen.
7. Druk de scherpe rand van de spiraalgeleider door de slang naar de houdernippel.
8. Draai met behulp van de juiste tang de verbindingsmoer in de juiste stand vast.
9. Schroef de aansluitpunten weer vast.
bg13d2h
-- 10 --
NL
7.4
Zwanenhals reinigen
S
Maak de binnenkant van het gasmondstuk regelmatig schoon om lasspetters te
verwijderen en spray met ESAB ® antispettermiddel.
S
Controleer de vervangbare onderdelen op beschadigingen en vervang die
onderdelen als dat nodig is.
8
PROBLEMEN OPLOSSEN
Als de hieronder beschreven suggesties het probleem niet verhelpen, neem dan
contact op met uw leverancier of de fabrikant.
Lees ook de handleiding voor lasonderdelen, zoals de stroombron en de draadaanvoereenheid.
Probleem
Toorts wordt te heet
Oorzaak
Oplossing
S
Controleren en vastzetten.
S
Mondstuk / ringen niet vast
genoeg gezet
Stroomverbindingen aan
toortskant of bij werkstuk zijn
losgeraakt.
S
Controleren en vastzetten.
Schakelaar werkt niet
S
Besturingskabel onderbroken /
defect
S
Controleren / repareren
Draad is in het
mondstuk geslagen
S
Verkeerde parameterinstelling
S
S
Mondstuk versleten
S
Instelling controleren of
aanpassen
Vervangen
S
S
Geleider geblokkeerd
Mondstuk en draaddiameter
passen niet bij elkaar
Verkeerde spanning bij
draadaanvoereenheid ingesteld
S
S
In beide richtingen doorblazen
Mondstuk vervangen
S
Corrigeren aan de hand van de
instructies van de fabrikant
Onregelmatige draadaanvoer
S
S
Korte boog tussen
gasmondstuk en het
werkstuk
S
Spatbrug tussen mondstuk en
gasmondstuk
S
Schoonmaken en binnenkant
van gasmondstuk sprayen
Variabele boog
S
S
Mondstuk controleren en
vervangen
S
Lasparameters corrigeren
S
Mondstuk past niet bij
draaddiameter of mondstuk is
versleten
Onjuiste lasparameters
ingesteld
Geleider is versleten
S
Draadgeleider vervangen
S
Veel spatten bij gasmondstuk
S
Gasmondstuk schoonmaken
S
Beschermgas onvoldoende of
afwezig
Tocht verstoort het
beschermgas
S
Inhoud van de gastank en de
ingestelde druk controleren
Lasplek met schermen
afschermen
S
Poreuze lassen
S
bg13d2h
-- 11 --
S
NL
9
DEMONTAGE EN AFVALVERWIJDERING
De toorts bestaat vooral uit staal, teflon en non--ferrometalen en moet volgens de
plaatselijk geldende voorschriften worden verwerkt.
10
NOODGEVALLEN
In een noodsituatie moet de voedingsspanning onmiddellijk worden uitgeschakeld.
Raadpleeg de handleiding van de stroombron voor verdere maatregelen in een
noodsituatie.
11
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze
voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--7 en EN 60974--7. Na
onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te
zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het serienummer, de
bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met reserveonderdelen vindt.
Dit vergemakkelijkt het versturen en garandeert een goede aflevering.
bg13d2h
-- 12 --
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
Bestelnummer
Ordering Numbers for ESAB MX Torcht
Ordering no.
Type
0700 200 001
MXL 150v
Welding torch 2.5 m
with fixed connection
0700 200 002
MXL 200
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 003
MXL 200
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 004
MXL 270
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 005
MXL 270
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 006
MXL 340
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 007
MXL 340
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
bg13or
Description
-- 13 --
Notes
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
Reserveonderdelenlijst
Pos
Denomination
Ordering no.
MXL150v
MXL 200 MXL 270 MXL 340
Notes
101
Head insulator
0700 200 096
x
102
Swan neck Standard
0700 200 050
x
103
Swan neck Standard
0700 200 051
104
Swan neck Standard
0700 200 052
105
Swan neck Standard
0700 200 053
106
Trigger 2 pol
0700 200 077
106
Trigger 2 pol
0700 200 095
107
Handle complete
0700 200 093
107
Handle complete
0700 200 094
x
x
x
108
Adaptor nut complete
0700 200 097
x
x
x
109
Liner lock nut
0700 200 098
x
x
x
M10x1
110
Central connector
0700 200 101
x
x
x
Incl. control leads
bg13sp
x
x
x
x
x
MXL 150v
x
x
x
x
-- 14 --
MXL 200/270/340
MXL 150v
Incl trigger pos 106
MXL 200/270/340
Incl trigger pos 106
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
bg13sp
-- 15 --
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
Slijtageonderdelen
Pos
1
2
3
Denomination
MXL150v
MXL 200
0700 200 054
0700 200 054
MXL 340
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
Gas nozzle
standard Ø 15 mm
Gas nozzle
standard Ø 16 mm
Gas nozzle
straight Ø 16 mm
Gas nozzle
straight Ø 18 mm
Gas nozzle
straight Ø 19 mm
Gas nozzle
conical Ø 9.5 mm
Gas nozzle
conical Ø 11.5 mm
Gas nozzle
conical Ø 12 mm
Contact tip Cu
W0.6 M6x25
0700 200 063
0700 200 063
Contact tip Cu
W0.8 M6x25
0700 200 064
0700 200 064
Contact tip Cu
W0.9 M6x25
0700 200 065
0700 200 065
Contact tip Cu
W1.0 M6x25
0700 200 066
0700 200 066
Contact tip Cu
W0.8 M6x28
0700 200 068
0700 200 068
Contact tip Cu
W0.9 M6x28
0700 200 069
0700 200 069
Contact tip Cu
W1.0 M6x28
0700 200 070
0700 200 070
Contact tip Cu
W1.2 M6x28
0700 200 071
0700 200 071
Nozzle spring
0700 200 055
0700 200 056
0700 200 057
0700 200 057
0700 200 058
0700 200 059
0700 200 060
0700 200 060
0700 200 061
0700 200 062
0700 200 078
0700 200 078
Nozzle spring
4
MXL 270
0700 200 079
Tip adaptor
M6 MXL 150v
0700 200 076
Tip adaptor
M6 MXL 200
Tip adaptor
M6 MXL 270
Tip adaptor
M6, 28 mm MXL 340
0700 200 074
Tip adaptor
M6, 32 mm MXL 340
0700 200 075
0700 200 072
0700 200 073
5
Gas diffusor white
6
Steel liner
W0.6 -- W0.8 2.5 m
Steel liner
W0.6 -- W0.8 3.0 m
0700 200 085
0700 200 085
0700 200 085
Steel liner
W0.6 -- W0.8 4.0 m
0700 200 086
0700 200 086
0700 200 086
Steel liner
W0.9 -- W1.2 3.0 m
0700 200 087
0700 200 087
0700 200 087
Steel liner
W0.9 -- W1.2 4.0 m
0700 200 088
0700 200 088
0700 200 088
Teflon liner
W0.6 -- W0.8 3.0 m
0700 200 089
0700 200 089
0700 200 089
Teflon liner
W0.6 -- W0.8 4.0 m
0700 200 090
0700 200 090
0700 200 090
Teflon liner
W0.9 -- W1.2 3.0 m
0700 200 091
0700 200 091
0700 200 091
Teflon liner
W0.9 -- W1.2 4.0 m
0700 200 092
0700 200 092
0700 200 092
bg13we
0700 200 080
0700 200 099
-- 16 --
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
bg13we
-- 17 --
Edition 040624
page
-- 18 --
page
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising