ESAB | PSF 505C | Instruction manual | ESAB PSF 505C Handleiding

ESAB PSF 505C Handleiding
PSF 305C- 510CW CentroVac
AH 0538
PSF 305C, 405C, 505C
PSF 305C RS3, 405C RS3, 505C RS3
PSF 410CW, 510CW,
PSF 410CW RS3, 510CW RS3
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0458 496 001
010330
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid from manufacturing week 105
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
-- 2 --
NEDERLANDS
1
2
3
4
5
RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTENDE ONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
46
46
47
47
48
Contactmondstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodegeleider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrodegeleider vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasmondstuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gastoevoermeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
48
49
49
50
6 WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
50
69
78
TOCh
-- 45 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat brander PSF 305C/405C/505C, PSF 305C RS3/405C RS3/505C RS3, PSF
410CW/510CW/410CW RS3/510CW RS3 van het nummer 105 in overeenstemming is met norm EN
60974--7 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2001--01--26
Joakim Cahlin
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
bg09d1ha
-- 46 --
NL
3
INTRODUCTIE
De PSF 305C, 405C, 505C, 305C RS3, 405C RS3, 505C RS3, 410CW, 510CW, 410CW RS3 en
510C WRS3 vormen een serie laspistolen met rookafzuiging. De pistolen zijn als zelfgekoeld en
watergekoeld leverbaar en zijn van het zwanenhalstype.
De pistolen PSF 305CRS3, 405CRS3, 410C WRS3 en 510C WRS3 zijn uitgerust met een
programmakiezer waarmee u het vooringestelde lasprogramma kunt wijzigen. (De voorinstelling
gebeurt vanuit de lasstroombron.)
De opbouw van de pistolen en de reserveonderdelen blijken uit de illustraties en lijsten met
reserveonderdelen.
De laspistolen zijn in verschillende varianten leverbaar. Voor meer informatie, zie de lijst met
reserveonderdelen op pagina 69.
Als accessoires zijn verschillende gasmondstukken, zwanenhalzen en contactmondstukken leverbaar.
De accessoires voor pistolen van ESAB vindt u op pagina 78.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Laspistool
PSF 305C
PSF 405C
PSF 505C
PSF 410CW
PSF 510CW
Koolzuur CO2
330 A
400 A
500 A
400 A
500 A
Menggas, Argon
(Al--elektrode)
300 A
350 A
440 A
350 A
440 A
Koolzuur CO2
315 A
380 A
450 A
--
--
Menggas, Argon
(Al--elektrode)
285 A
325 A
400 A
--
--
Koolzuur CO2
--
--
--
380 A
460 A
Menggas, Argon
(Al--elektrode)
--
--
--
325 A
410 A
Aanbevolen gastoevoer
10--15 l/min.
11--16 l/min.
12--18 l/min.
11--16 l/min.
12--18 l/min.
Elektrodediameter
0,6--1,2 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,6 mm
0,6--1,6 mm
Gewicht 3,0 m slangenpakket
4,4 kg
4,6 kg
4,8 kg
4,0 kg
4,1 kg
Gewicht 4,5 m slangenpakket
6,6 kg
6,8 kg
7,0 kg
6,2 kg
6,3 kg
Toegestane belasting
bij 50% intermittentie
Toegestane belasting
bij 60% intermittentie
Toegestane belasting
bij 100% intermittentie
Intermittentiefactor
De intermittentiefactor geeft de tijd aan als een percentage van een periode van tien minuten, waarin
men met een bepaalde belasting kan lassen zonder dat het laspistool wordt overbelast.
bg09d1ha
-- 47 --
NL
5
SLIJTENDE ONDERDELEN
5.1
Contactmondstukken
De gatmaat van het contactstuk kiest u op basis van elektrodediameter, type inert gas en te gebruiken
stroomsterkte. Zie de accessoires op pagina 78, tabel 1--3.
In eerste instantie kiest u het contactmondstuk met behulp van de kortsluit--boogtabel (CO2). Bij
aanlopen bij hoge lasgegevens met Argon of menggas maakt u gebruik van de sprayboogtabel.
5.2
Elektrodegeleider
Bij het pistool wordt standaard een staalspiraaldraadgeleider geleverd. Deze kan voor alle types
elektroden in de bedoelde maat worden gebruikt, behalve voor roestvrije en aluminium elektroden.
De op teflon gebaseerde draadgeleiders zijn geschikt voor het lassen met alle types elektroden (Al,
Ss, en Fe). Voor het lassen met elektroden van Fe en CW grover dan 1,2 mm bevelen wij
draadgeleiders aan die niet op teflon zijn gebaseerd. De slijtage neemt dan namelijk toe. De op teflon
gebaseerde draadgeleider heeft een lagere frictie, maar een iets kortere levensduur dan een
staalspiraal.
Voor een goede draadaanvoer kiest u de draadgeleider volgens tabel 4 op pagina 80.
5.3
Elektrodegeleider vervangen
1. Correcte nippel monteren
ESAB Aansluiting
EURO Aansluiting
NB! Bij elke draadgeleider worden 2 nippels geleverd: 1 voor ESAB--aansluiting en 1 voor
EURO--aansluiting.
2. Gaskap en tussenmondstuk verwijderen
3. Draadgeleider in slangenpakket monteren
a) Draai het aansluitgedeelte rechtsom bij weerstand
bg09d1ha
-- 48 --
b) De draadgeleider gaat naar binnen
NL
4. Draadgeleider op de juiste lengte knippen
Bij het knippen moet het laspistool verlengd zijn met de draadgeleider volledig naar binnen geschoven
in de achterste aansluiting. Knip de draadgeleider met een uitsteeksel “X” volgens de onderstaande
tabel.
Laspistool
Lengte
Adapter
Maat X
PSF 305C, PSF 305C RS3
PSF 305C, PSF 305C RS3
PSF 405C, PSF 405C RS3
PSF 405C, PSF 405C RS3
PSF 505C, PSF 505C RS3
3,0 m
4,5 m
3,0 m
4,5 m
3.0 m
0366 394 001
0366 394 001
0366 394 002
0366 394 002
0366 395 001
21 mm
25 mm
15 mm
21 mm
21 mm
PSF 505C, PSF 505C RS3
4.5 m
0366 395 001
21 mm
PSF 410CW, PSF 410CW RS3
3.0 m
0366 394 002
20 mm
PSF 410CW, PSF 410CW RS3
4.5 m
0366 394 002
25 mm
PSF 510CW, PSF 510CW RS3
3.0 m
0366 394 002
20 mm
PSF 510CW, PSF 510CW RS3
4.5 m
0366 394 002
25 mm
Na het knippen mogen er geen scherpe randen aan de binnenzijde van de draadgeleider aanwezig
zijn.
5. Tussenmondstuk en gaskap monteren
6. Laspistool op machine monteren
5.4
Gasmondstuk
In het gasmondstuk zit een spatbeveiliging. Bij het lassen moet deze op zijn plaats zitten om te
voorkomen dat lasspatten vast gaan zitten en kortsluiting in de zwanenhals veroorzaken.
Bij elk pistool zijn als accessoires een gasmondstuk met een kleine en met een grote
openingsdiameter leverbaar. Zie de lijst met reserveonderdelen.
5.5
Gasbeveiliging
Voor een goede gasbeveiliging zijn verscheidene factoren van belang. De belangrijkste factoren zijn:
1.
Keuze van inert gas
2.
Ingestelde fluxhoeveelheid -- Zie Technische gegevens (meten bij gasmondstuk).
3.
Ingestelde lasstroom
-- Een hoge stroomsterkte vereist een grotere gastoevoer.
4.
Positie van lasnaad
-- Een verticale positie vereist een grotere gastoevoer
5.
Type lasnaad
-- Een buitenhoeknaad vereist een grotere gastoevoer dan een
stijve naad. Een bandnaad vereist overeenkomstig een kleinere
gastoevoer.
6.
Rookafzuiging op pistool
-- Het gebruik van rookafzuiging verhoogt de behoefte aan inert
gas met 10--12%
7.
Helling van laspistool ten
opzichte van werkstuk.
-- Minder dan 45˚ kan een slechte gasbeveiliging tot gevolg hebben
bg09d1ha
-- Menggas en Argon vereisen een grotere toevoer dan koolzuur
-- 49 --
NL
5.6
Gastoevoermeter
Voor het meten van de gastoevoer is als accessoire een gastoevoermeter leverbaar (artikelnummer
0155 716 880).
6
WERKING
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting
vindt u op pagina 46. Lees deze voorschriften zorgvuldig door, voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
7
ONDERHOUD
Door regelmatig onderhoud nemen onnodige en kostbare bedrijfsonderbrekingen af.
1.
Door lasspatten in het gasmondstuk verslechtert de gasbeveiliging en neemt de kans op
vonkbruggen toe.
--Reinig regelmatig en gebruik niet teveel laspasta of lasspray.
2.
Vervang de spatbeveiliging in het gasmondstuk als deze aan het voorste uiteinde dun wordt.
3.
Elke keer als u de elektrodebobine vervangt, moet u de lasslang van de aanvoereenheid
losmaken en met perslucht schoonblazen.
4.
Het elektrodeuiteinde mag geen scherpe randen hebben als deze in de draadgeleider wordt
gedaan. Dit is vooral van belang bij op teflon gebaseerde draadgeleiders.
Geïntegreerde rookafzuiging
Dit laspistool is inwendig in technisch opzicht gelijk aan het PSF--standaardpistool. Voor specifieke
reserveonderdelen, zie de lijst met reserveonderdelen.
U kunt het zuigvermogen aanpassen door de schuif aan de bovenzijde van de handgreep te
openen.
Zuigbron voor laspistool met geïntegreerde rookafzuiging
Voor een zeer goed zuigeffect moet u het rookafzuigingspistool aansluiten op een zuigbron met
een onderdruk van 15 kPa of meer.
Laspistool met geïntegreerde rookafzuiging reinigen
Om het zuigvermogen constant te houden, moet u de binnenzijde van de pistoolhandgreep
regelmatig reinigen. Welk interval het meest geschikt is, is volledig afhankelijk van de intermittentie
van het lassen en de hoeveelheid stof en olie in de lasrook.
8
RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES
PSF 305C/405C/505C, PSF 305C RS3/405C RS3, 505C RS3, PSF 410CW/510CW, PSF
410CW RS3/510CW RS3 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de
internationale en europese norm IEC/EN 60974--7 en EN 60974--7.
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe
te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
U kunt de reserveonderdelen en accessoires bestellen bij de dichtstbijzijnde ESAB--dealer. Voor meer
informatie, zie de laatste pagina van deze publicatie. Vermeld bij het bestellen producttype,
serienummer, benamingen en reserveonderdeelnummer (zie lijst met reserveonderdelen). Dit
vergemakkelijkt de verzending en u weet zeker dat u de juiste levering ontvangt.
bg09d1ha
-- 50 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising