ESAB | LKA 150 | Instruction manual | ESAB LKA 150 User manual

ESAB LKA 150 User manual
LKA 150
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
clka0p00
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0469 585 001
040209
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid for serial no. 547−xxx−xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
!"#$% &'
()#$* +,
-./*.0 122
!"#$% &'(
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo−nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
−2−
-./*.0
"
+
/
6*X*U4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
%*4U7 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
9&8*&*m ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
9n #*4 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
%&&8&0_ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
R
R
R"
R"
R+
3 n&9&0*&*_ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
8%*8*U ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
0*8_8&#&0_ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
'(40U 81 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
R/
R3
R3
-
TOCu
31
)")$@0eT − 100 −
12R
HU
UTASXTUSOK
#X 6 K44fX 5 45 6 LKA 150 f K 547 <4 5 4X\ EN 60974−1 (73/23/EGK) \
4f\ (93/68/EGK) 5 X\X4 g6 4 EN 50199 (89/336/EGK) \ 4f\ (93/68/EGK) 5 X\X4 g
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 1998−06−10
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BIZTONSUG
"
S7$U*M
XS.&7&*_ _ SU7U _8n0_S&_0$& 0&.&* m8& _ m8$&&*_8&! 0&7$& S*4
.&7&*_48! *8* %& %*4U7 &0oX8U4* 9&0$& 7$U8* f7$&09&*&*o
mS&7&8& _'n0&!
U89n*_ ? . HH HBLB
S
. 4f\ 55 K44f 5h X Kh44 fX
S
Y 4 4 X5 45<5 5X4 Xf X4
S
# 4 4 h Kh4f4 X 5 <4
S
W \ 5 54 fn* _ 7U ? SBEcHCB HBLB BcEccB
S
@ 4 X Kgf4
S
#44f X 4 X Kgh X 55h f4
XS ? 9BcLB EB@B c cc B B EL pq
S
e X X X L4 f X f 5 X 4 Xfh4h
S
X 5h X K444 Kgh 4
*YS&_0$
S
# 5 g 5 )X 4\ 4
Xf 55h f4
1 ? &p E L HH crHc EL S
X Kg4 L4 Kg4< 44Xf
S
D 4 5h <5 <5 X4 .% &&*_ ? f H E B@ BLBE
40S &0 f7$&09&& .U0* 6*X*U* %&m*_ _ .U0*%S_*&0 &0o**
S_#1& m97U* _ m8$&&*_*M
bc04d18u
− 101 −
HU
+
ISMERTETÖ
. "$. 132 5 56 K 5 5 44 < õ EK4õ6 h h 45< 6
Xõ X6 X õ45< 6 Xõ X45g4 X X4
. 5 4 K 44 45<E 4<4 X K4õ
X6 H #D 132I õK6 KõX5 X õ4 44 EX56 4<555 26'E X 26&E 45< 6 4 h 4õ .
5X4 5 X K 6 < 4 6 5X < 5X5 X 5X K 4<5X5
. Kg4X X 45< 4 44< 5X 4 . 45< 4< 44
45 < 5h 4 J X E 45 5 X4 6 Xõ6
h h 45< Xõ4 Xõ X45g4 6 õ45< X Xg5 @ X K 4 4Xh4 . X K 4 4Xõ4 . 5 44 44 -
9n #*4
*hBErHc
G,2 6 K 32 L
%E cN H s
12 .
( H EJ BEBc
,M163
G
&HBJ H B Bc
G63E13
N
&HBJ@cBB
ih4
0 .4
/ X45g4
26'E26&
26'E26&
162
OI
26&E26+
fBErHch E E@
P
9 P@H @BBLBHc
122.NG2Q633.N'2Q6R2.N122Q
.BBEc hBErHc
1'EG& &HBJBB
1E3 5H M Xf6G22
sHC
,R 5
9cBBN LPEP@
'P2MG&2M,&2
JHB@BE EHC
H
I
% G1
H H @ E EHC
*)Az 1mm átmér.j/ elektródhoz szükséges adagoló kerekek, m/anyag vezet. és érintkez. nem
tartozik a készlathez.
E 0 /R @BhBHBH
LBBEp @?hB HBEpB EJ &( 2-?! E! E
C !
JHB@BE EHC H
. %E5< 5<4 4 4 6 4 56 44 \ 4 44
X4 . % G1E 4 4h4 K44X K 4 X5 4g4 4 X5
H H@ E EHC
.
<4
4 bc04d18u
4 6 K h5 X4 X g4 hXf 4
− 102 −
HU
/
BESZERELÉS
0 # 1# # "# S7$U*M
) X5 4 5Xg4 "5 X 5h <K5 X4 5 . g 4f 5h4X6 K44f < X5X5
. 5 4 45 X \ 4f\ 55 K44f 544 4X $ 4 X X 4f\ 5 )44f 5446 \< 4 4K 4
< 44 X 54 4 A GÀZ
CSATLAKOZTATÀSA
Csfelektródokhoz nem
szükséges.
bc04d001
Az alkatrészek öszeszerelése
&@BHc . K 44< 4õ Kg4X4 4f
. 5 5 K 4< 4
bc04d18u
− 103 −
HU
/!
&0&*8#
TÖMÖR ELEKTRÓD
CSÖELEKTRÓD
bc05d004
Bf45<4 hXf X X EX5 45<E 4<
45 < J 5 544 5h 44 4f
D%/*)")-U L 4<555 \6 45< 4 K44f6
55 g5X 4 KX 44\ ) <5X5 5 4f KX 44\<
\XX4 hX 5
S7$U*M
D < 45X5 \X X4 456 4 < bc04d18u
− 104 −
HU
ÜZEMELTETÉS
3
& 0 00 * ++ + 9-+ :;: * < 9 =
0 0> * *0 (
S
S
S
S
S
S
S
Csatlakoztassa a test−vezetéket (E) a munkadarabhoz.
Ha tömör elektróddal hegeszt, nyissa ki a gázcsapot (A),
és szabályozza a gázhozamot a redukálószelep (B) segitségével. A hozamnak 8 és 12 l/perc között kell lennie.
Kapcsolja be az áramellátást az (H) kapcsológomb segitségével.
Tartsa benyomva a hegesztõfej adagológombját (D),
amig az elektród az érintkezõcsúcson (F) ki nem bukkan.
Állitsa be a megfelelõ hegesztési értékeket a feszültségszabályozó gomb (H) és az elektród−adagolási sebesség
gombja (J) segitségével, a fedõlap belsõ felén levõ
táblázat.
Kezdje el a hegesztést, és módositsa a beállitást, ha az úgy szükséges.
A (G) jelzõlámpa kigyúl, ha az áramfejlesztõ túlságosan felmelegszik.
bc04d18u
− 105 −
bc04d003
HU
KARBANTARTUS
?'@ABA<(
0 $(2 $ # "## " . "". 2$ # $ "($ $"
) õ X 6 4X 5<4 X56 4X5 X
5
. 5 4X K X < g5õX
S
BH H
D 4 4 S
E BHBJ HJ BBBEc
.
< 45X5 5 544 6 4 X 4 6 45< < 4 5 - õ6 45<4
K6 55 4<5X56 <5X5 X 45<õ 4 5 5 LBBEõhB
D 45<õ6 X K<5
S
6 g 4õ4 K4õ 45< ALKATRÉSZRENDELÉS
@4X545X 45h4 6 4\ 4< 44 4f )#.WE5X 4fX4
4f 04XX4 5Xg5 X \6 6 4 45X X 44 44< 45X4 ) 5h \ 44\ X
\ 5 4 XX
bc04d18u
− 106 −
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising