ESAB | A2 Tripletrac | Instruction manual | ESAB A2 Tripletrac Brugermanual

ESAB A2 Tripletrac Brugermanual
A2 Automatic
welding machine
(three- wheeled)
A2 Tripletrac
101103105102021104022100020040060
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
0449 435 060 2004--01--29
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Valid for serial no. 320--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsautomat A2 Tripletrac från serienummer 320 är i överensstämmelse med standard IEC/EN 60292 och
IEC/EN 60204 enligt villkoren i direktiv (98/37/EG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejseautomat
A2 Tripletrac fra serienummer 320 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60292 og IEC/
EN 60204 ifølge betingelserne i direktiv (98/37/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i
direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveiseautomat
A2 Tripletrac fra serienummer 320 er i overensstemmelse med standard EN 60292 og EN 60204 i
følge vilkårene i direktiv (98/37/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med
tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
hitsausautomaatti A2 Tripletrac alkaen sarjanumerosta 320 täyttää standardin IEC/EN 60292 ja
IEC/EN 60204 vaatimukset direktiivin (98/37/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that
automatic welding machine A2 Tripletrac from serial number 320 complies with standard
IEC/EN 60292 and IEC/EN 60204, in accordance with the requirements of directive (98/37/EEC) and
with standard EN 50199, in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß der Schweißautomat A2 Tripletrac ab Seriennummer 320 dem Standard IEC/EN 60292 und
IEC/EN 60204 gemäß den Bedingungen der Direktive (98/37/EEG) und dem Standard EN 50199 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz (93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2003--11--20
Henry Selenius
Managing Director
ESAB AB, Welding Automation
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
-- 3 --
Fax: + 46 584 411721
DANSK
1 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoveddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beskrivelse af hoveddele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
21
22
23
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.1
3.2
3.3
3.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering af bremsenavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
24
25
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isætning af svejsetråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af trådrulle (A2 TF, A2 TG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktudstyr til pulversvejsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyldning af svejsepulver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering af styreboks PEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport af svejseautomaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
27
28
28
28
29
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Regelmæssigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
30
6 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Mulige fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
7 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
TOCd
-- 18 --
DK
1
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
SafD
-- 19 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
SafD
-- 20 --
DK
2
INTRODUKTION
2.1
Generelt
Svejseautomaten A2 Tripletrac er beregnet til UP--svejsning af stump-- og
kantsømme.
Al anden anvendelse er forbudt.
Svejseautomaterne er beregnet til brug sammen med manøvreboks
A2--A6 Process Controller (PEH) eller A2 Welding Control Unit (PEI) og ESAB‘s
svejsestrømkilder LAF eller TAF.
2.2
Svejsemetode
2.2.1
Pulversvejsning (UP)
Denne udførelse kan forsynes med fremføringsruller for enkelttrådsvejsning. For
rørtråd findes specielle riflede fremføringsruller, som garanterer en sikker fremføring
af tråden, uden at den deformeres p.g.a høje fremføringstryk.
2.3
Definitioner
UP--svejsning
2.4
Ved svejsning beskyttes svejsestrengen med en pulverdækning.
Tekniske data
A2 Tripletrac
Tilslutningsspænding
42 V AC
Tilladt belastning ved 100 % intermittens
800 A DC
Elektrodedimensioner:
massiv enkelt tråd
rørtråd
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
Elektrodefremføringshastighed, max
9 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
Kørehastighed
0,1--2,0 m/min
Drejeradius ved rundsvejsning, min
1500 mm
Rørdiameter ved indvendig stødsvejsning, min
1100 mm
Elektrodevægt, max.
30 kg
Pulverbeholderens volumen (Må ikke fyldes med forvarmet pulver)
6l
Vægt (ekskl. elektrode og pulver)
68 kg
Hældning til siden, maks. (hele enheden)
4_
Hældning bagud, maks. (hele enheden)
15_
fhb7d1da
-- 21 --
DK
2.5
Hoveddele
1. Vogn
2. Bærer
3. Trådfremførerværk
4. Slædepakke, manuel
5. Kontaktrør
6. Trådfremførermotor
7. Sigtepind
8. Pulverbeholder
9. Pulverrør
10. Styreboks PEH/ PEI
11. Libelle
For beskrivelse af hoveddelene, se side 23.
fhb7d1da
-- 22 --
DK
2.6
Beskrivelse af hoveddele
2.6.1
Vogn
Vognen er tohjulstrukket.
For manuel transport kobles vognen fri med
låsestangen (1).
Indstil køreretningen med håndhjulet (2).
2.6.2
Bærer
På bæreren monteres blandt andet
manøvreenhed, trådfremførerværk og
pulverbeholder.
2.6.3
Trådfremførerværk
Trådfremførerværket anvendes til at fremføre svejsetråden via kontaktrør.
2.6.4
Manuel slædepakke
Svejsehovedets hhv. horisontale og vertikale placering indstilles med
lineærslæderne.
Vinkelbevægelsen kan frit indstilles med rundslæden.
2.6.5
Kontaktrør
Giver kontakt med svejsetråden for strømoverføring ved svejsning.
2.6.6
Trådfremførermotor
Trådfremførermotoren driver trådfremførerværket.
2.6.7
Sigtepind
Sigtepinden anvendes til at sigte svejsehovedet ind i fugen.
2.6.8
Pulverbeholder Pulverrør
Svejsepulveret hældes i Pulverbeholderen og styres derefter til arbejdsstykket via
Pulverrøret.
Pulverstrømmen reguleres med ventilen på pulverbeholderen.
Se “Påfyldning af svejsepulver” på side 28.
2.6.9
Styreboks
A2--A6 Process Controller (PEH), se brugsanvisning 0443 745 xxx
A2 Welding Control Unit (PEI), se brugsanvisning 0449 331 xxx.
2.6.10 Libelle
Kontrollér med libelle at svejseautomaten er i horisontal stilling.
Hældning maksimalt, se Tekniske data på side 21.
fhb7d1da
-- 23 --
DK
3
INSTALLATION
3.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL
Roterende dele frembyder risiko for klemning.
Udvis største forsigtighed.
3.2
Montering
3.2.1
Trådspole (Tilbehør)
Trådspolen (1) monteres på bremsenavet (2).
Bemærk: Medbringeren (3) peger opad.
S
OBS! Max. hældning for trådspolen er 25°.
Ved for kraftig hældning slides låsemekanismen
på bremsenavet, og trådspolen glider af bremsenavet.
ADVARSEL
For at forhindre at trådspolen glider af bremsenavet:
S Stil bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde
drejegreb, i henhold til instruktionen som sidder ved
bremsenavet.
3.3
Justering af bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til låst
position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet.
OBS! Drej fjedrene lige meget.
fhb7i1da
-- 24 --
DK
3.4
Tilslutninger
S
A2--A6 Process Controller (PEH) skal tilsluttes af faguddannet person.
S
A2 Welding Control Unit (PEI) skal tilsluttes af faguddannet person.
S
For tilslutning af svejsestrømkilde LAF eller TAF, se separat brugsanvisning.
3.4.1
Svejseautomat A2 TF (Pulverlysbuesvejsning, UP)
1. Forbind styreledningen (7) mellem svejsestrømkilden (8) og styreboksen
A2--A6 Process Controller (2).
2. Forbind returkablet (11) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
3. Forbind svejsekablet (10) mellem svejsestrømkilden (8) og svejseautomat (1).
4. Forbind måleledningen (12) mellem svejsestrømkilden (8) og arbejdsstykket (9).
fhb7i1da
-- 25 --
DK
4
DRIFT
4.1
Generelt
Forsigtighed:
Har De læst og forstået sikkerhedsinformationen?
De må ikke benytte maskinen uden at have læst instruktionerne!
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 19. Læs disse, inden du anvender udstyret.
S
Vælg trådtype og svejsepulver eller beskyttelsesgas, så svejsematerialet i det
store og hele svarer analysemæssigt til grundmaterialet.
S
Vælg tråddimension og svejsedata i henhold til anbefalingerne fra leverandøren
af tilsatsmaterialet.
S
Der kræves omhyggelige forberedelser for at opnå gode svejseresultater.
BEMÆRK! Der må ikke forekomme varierende spaltebredder i svejsefugen.
S
For at undgå risiko for varmerevner skal svejsesømmens bredde være større
end indtrængningsdybden.
S
Svejs altid en prøve med samme fugetype og pladetykkelse som
produktionsarbejdsstykket.
S
Styring og indstilling af svejseautomaten og svejsestrømkilden: se
brugsanvisning for A2--A6 Process Controller (PEH) eller
A2 Welding Control Unit (PEI).
fhb7o1da
-- 26 --
DK
4.2
Isætning af svejsetråd
1. Montér trådrullen ifølge anvisning på side 24.
2. Kontroller, at trådrullen (1) og kontaktkæberne
hhv. kontaktdyserne (3) har korrekt dimension
til den valgte tråddimension.
3. Træk enden af tråden gennem Trådfremførerværket (2).
S
Ved tråd med større diameter end 2 mm: ret 0,5 m
af tråden ud og før den ned gennem
Trådfremførerværket med hånden.
4. Placer enden af tråden i trådrullens (1) spor.
5. Indstil trådtrykket mod trådrullen med håndhjulet (4).
S
OBS! Spænd det ikke hårdere end nødvendigt for
sikker trådfremføring.
6. Før tråden 30 mm frem ved at trykke
Controller (PEH), eller med
på styreboksen A2--A6 Process
på styreboksen A2 Welding Control Unit (PEI).
7. Ret tråden ud ved at justere på håndhjulet (5)
4.3
Udskiftning af trådrulle (A2 TF, A2 TG)
Enkelttråd
S
Løsn håndhjulene (3) og (4).
S
Løsn håndhjulet (2).
S
Udskift trådrullen (1).
Rullerne er mærket med tråddimension.
Rørtråd til riflede ruller (Tillbehör)
S
Udskift trådrullen (1) og trykrullen (5) parvist til de enkelte tråddimensioner.
OBS! Der kræves en speciel akseltap til trykrullen (best. nr. 0212 901 101).
S
Spænd trykskruen (4) til med behersket tryk, så rørtråden ikke deformeres.
fhb7o1da
-- 27 --
DK
4.4
Kontaktudstyr til pulversvejsning.
4.4.1
Til enkelttråd 1,6 -- 4,0 mm. Light duty (D20)
Anvend svejseautomat A2 TF (UP) hvor følgende indgår:
S
Trådfremførerværk (1),
S
Kontaktenhed D20 (2)
S
Kontaktdyse (3) (M12--gevind).
Spænd kontaktdysen (3) fast med skruenøgle
for at skabe god kontakt.
4.5
Påfyldning af svejsepulver
1. Luk pulverventilen (1) på pulverbeholderen.
2. Løsn evt. cyklonen til pulversugeren.
3. Påfyld svejsepulver.
OBS!
Svejsepulveret skal være tørt. Undgå så vidt muligt at
bruge agglomerende svejsepulver udendørs og i fugtige
omgivelser.
4. Placer pulverrøret så der ikke kommer knæk på
pulverslangen.
5. Juster pulverdysens højde over svejsebadet, så der fås
en passende pulvermængde.
Pulverlaget skal være så tykt, at der ikke forekommer
gennemslag af lysbuen.
4.6
Placering af styreboks PEH
For at undgå tipprisiko skal styreboks PEH placeres længere bagud.
fhb7o1da
-- 28 --
DK
4.7
Transport af svejseautomaten
S
Hjulene kobles fri ved at dreje på låsestangen (1).
S
Kontrollér, at sikkerhedskæden (2)
sidder fast. Dette for at forhindre en
ulykke, hvis f.eks. bæreren er dårligt
låst i vognens fodklemme.
Ved transport gennem et mandehul
kan kæden fjernes.
Bemærk! Ved løft af svejseautomaten skal hul (3) anvendes.
P
fhb7o1da
-- 29 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
5.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
OBS! Inden der udføres nogen vedligeholdelse, skal man sørge for, at
netspændingen er slået fra.
For vedligeholdelse af manøvreboks A2--A6 Process Controller (PEH),
se brugsanvisning 0443 745 xxx.
5.2
Dagligt
S
Hold svejseautomatens bevægelige dele rene og fri for svejsepulver og støv.
S
Kontroller, at kontaktdysen og samtlige elledninger er tilsluttet.
S
Kontroller, at alle skrueforbindelser er spændt til, og at styring og drivruller ikke
er slidt eller beskadiget.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lille, at
elektrodespolen fortsætter med at rotere ved stop af elektrodefremføring, og det
må ikke være så stort, at fremføringsrullerne glider. Vejledende værdi for
bremsemoment for 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
For justering af bremsemomentet se på side 24.
5.3
Regelmæssigt
S
Kontroller trådboksens elektrodestyring, drivruller og kontaktdyse.
S
Udskift slidte eller beskadigede komponenter.
S
Kontroller slæderne, smør dem hvis de går stramt.
fhb7m1da
-- 30 --
DK
6
FEJLFINDING
6.1
Generelt
Udstyr
S
Brugsanvisning styreboks A2--A6 Process Controller (PEH).
S
Brugsanvisning styreboks A2 Welding Control Unit (PEI).
Kontroller
S
at svejsestrømkilden er indstillet til rigtig netspænding
S
at samtlige 3 faser er spændingsførende (rækkefølge uden betydning)
S
at svejsekabler og tilslutninger er ubeskadigede
S
at betjeningsgrebene står i ønsket stilling
S
at netspændingen slås fra, inden reparation påbegyndes
6.2
Mulige fejl
1. Symptom
Ampere-- og voltværdier viser store variationer på displayet.
Årsag 1.1
Kontaktbakker hhv. --mundstykke er slidt eller har forkert dimension.
Afhjælpning
Skift kontaktbakker hhv. --mundstykke.
Årsag 1.2
Trykket på fremføringsrullerne er utilstrækkeligt.
Afhjælpning
Øg trykket på fremføringsrullerne.
2. Symptom
Elektrodefremføringen er ujævn.
Årsag 2.1
Trykket på fremføringsrullerne er forkert justeret.
Afhjælpning
Juster trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 2.2
Forkert dimension på fremføringsrullerne.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
Årsag 2.3
Sporene i fremføringsrullerne er slidt.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
3. Symptom
Svejsekablerne bliver overhedede.
Årsag 3.1
Dårlige elektriske forbindelser.
Afhjælpning
Rens og efterspænd alle elektriske forbindelser.
Årsag 3.2
Svejsekablerne har for lille dimension.
Afhjælpning
Brug større kabeldimensioner eller brug parallelle kabler.
7
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 91.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
fhb7f1da
-- 31 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising