ESAB | DTG 405 | Instruction manual | ESAB DTG 405 Kasutusjuhend

ESAB DTG 405 Kasutusjuhend
Aristotig 405
AC/DC
DTG 405
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0458 165 - 001 030827
Manuel d´instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l´uso
Manual de instruções
Οδηγίες Χρήσεως
Valid for Serial NO 917 XXX-XXXX
SVENSKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
ESPAÑOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
∆ιατηρείται το δικαίωµα τροποποίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
-2-
1 DIREKTIIVI ........................................................................................ 58
2 TYÖTURVALLISUUS ........................................................................ 58
3 JOHDANTO ....................................................................................... 59
3.1 Yleistä .......................................................................................................... 59
3.2 Lähetyslista .................................................................................................. 59
3.3 Teknisettiedot ............................................................................................... 60
4 ASENNUS ......................................................................................... 61
4.1 Yleistä .......................................................................................................... 61
4.2 Sijoitus ja Kytkentä....................................................................................... 61
5 TOIMINTA.......................................................................................... 62
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Yleistä ..........................................................................................................
Asennuksen ja kytkentöjen tarkastus. ..........................................................
Kaukosäädin ................................................................................................
Ylikuumenemisen suojaus ...........................................................................
Ohjauspaneeli ..............................................................................................
Puikkohitsaus (MMA) ...................................................................................
TIG-hitsaus...................................................................................................
Automaatinen virrankatkaisu ........................................................................
62
62
62
63
63
68
69
73
6 KUNNOSSAPITO .............................................................................. 74
6.1 Yleistä .......................................................................................................... 74
6.2 Tarkistus ja puhdistus .................................................................................. 74
7 VARUSTEET ..................................................................................... 74
8 VARAOSIEN TILAUS........................................................................ 74
JOHDOTUSKAAVIO............................................................................ 221
OSALUETTELO ................................................................................... 222
VARAOSALUETTELO......................................................................... 224
- 57 -
FI
1
DIREKTIIVI
LUPA SERTIFIKAATTI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, Ottaa täyden vastuun että DTG 405
hitsausvirtalähde alkaen sarjanumero: 917 928 001 täyttää standardin EN 60974-1
lisättynä direktiivi 73/23/EWG vaatimuset 93/68/EWG.
Laxå 1999-07-09
Anders Birgersson
Toimitusjohtaja
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: +46 584 81000
Fax: +46 584 411924
TYÖTURVALLISUUS
ESAB hitsauslaitteiden käyttäjä on vastuussa henkilöistä jotka työskentelevät laitteella tai ovat välittömässä
läheisyydessä ja että he täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset.
Jokaine erillinen hitsauslaite tulee täyttää nämä turvallisuusvaatimukset.
Normaalien työturvallisuus ohjeiden lisäksi, on huomiotava seuraavaat:
Laitetta saa käyttää ainoastaan siihen koulutettu henkilö joka tuntee hyvin laitteen toiminnan.
Laitteen epäasiallinen käyttö voi saattaa käyttäjän loukkaantumisvaaraan tai aiheuttaa laitevaurion.
1.
Hitsauslaitteen käyttäjän on kiinitettävä erityisestä huomiota seuraaviin seikkoihin:
• Käsittely.
• Toiminta.
• Turvallisuusohjeet.
• Hitsaus.
2.
Käyttäjän tulee varmistaa että:
• Laitteen käynnistyessä sen läheisyydessä ei ole asiaan kuulumattomia henkilöitä.
• Kaikki henkilöt valokaaren lähisyydessä käyttävät asianmukaisia suojavälineitä.
3.
Työpaikan tulee olla:
• asianmukainen
• vapaa vedosta.
4.
henkilökohtaiset suojavälineet:
• Käytä aina asiaankuuluvia suojavälineitä kuten suojalasit, syttymätön vaatetus ja suojakäsineet.
• Älä käytä löysästi istuvaa vaatetusta tai vöitä, rannerenkaita, sormuksia, jne.
jotka voivat takertua tai aiheuttaa palovamman.
5.
Huomioitavaa:
• Varmista että maadoitus on hyvin suoritettu.
• Kokeajännite- laittetteita saa käyttáä ainoastaan siihen koulutettu henkilö.
• Tulensammutus välineet on sijoitettava hyvin saatavillaolevaan ja näkyvään paikkaan.
• Huolto- ja rasvaustoimenpiteet on ehdottomasti kielletty laitteen toiminnan aikana.
- 58 -
FI
VAROITUS
VALOKAARIHITSAUS JA –LEIKKAUS VOI AIHEUTTAA LOUKAANTUMISVAARAN ITSELLESI
JA MUILLE. HITSATESSA NOUDATA VAROVAISUUTTA. SEURAA TYÖNTEKIJÖIDEN
TURVAOHJEIDEN NOUDATTAMISTA JOTKA OVAT MAINITTU LAITEVALMISTAJAN
TURVAOHJEESSA.
SÄHKÖISKU- Voi tappaa.
•
Asenna ja maadoita hitsauslaite huolellisesti ja standardia noudattaen.
•
Älä kosketa sähköistettyjä osia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hanskoilla tai vaatetuksella.
•
Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta.
•
Varmista että työpaikkasi on turvallinen.
SAVUT JA KAASUT – Voivat vaarantaa terveyden.
•
Pidä pääsi poissa hitsauskaasuista.
•
Käytä tuuletusta, savukaasu-imuria tai molempia poistaaksesi savukaasut hengitysilmasta ja
työympäritöstä.
VALOKAAREN SÄTEET – Voivat aiheuttaa vauriota silmiin ja palovammoja iholle.
•
Suojaa silmäsi ja ruumiisi. Käytä suojaseinäkkeitä, hitsausmaskia ja suojavaatetusta.
•
Suojaa lähellä olijat suositeltavilla seinäkkeillä tai verhoilla.
PALOVAARA
•
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista että, läheisyydessä ei ole mitään helposti syttyvää
materiaalia.
MELU – Liiallinen melu voi vauriottaa kuuloasi.
•
Suojaa kuulosi. Käytä korvatulppia tai muita kuulosuojaimia.
•
Varoita lähellä olijoita vaaroista.
TOIMINTAHÄIRIÖ – Kutsu asiantuntian apua toimintahäiriön tapahtuessa.
LUE JA TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN AENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
3
JOHDANTO
VAROITUS! Takuuaikana suoritetut laiteeseen ilmenneiden vikojen
korjaustoimenpiteet asiakkaan toimesta ,johtavat takuun
raukeamiseen.
3.1
Yleistä
DTG 405 on hitsauslaite joka käyttää inverteri-teknologiaa TIG- ja puikkohitsaukseen.
Hitsaus on mahdollista suorittaa joko tasa- tai vaihtovirralla.
Inverteri-teknologian etuja ovat pieni virrankulutus,keveys ja pieni koko.
Edistyksellinen teho-elektroniikka mahdollistaa nopean hitsausvirran hallinnan ja korkean
hitsausvirran laadun.
3.2
Lähetyslista
DTG 405 lähetykseen sisältyy :
• Verkkojohto
5.1 m
• Hitsauskaapeli 5.0 m
• Kaasuletku
1.8 m.
- 59 -
FI
3.3
Teknisettiedot
DTG 405
3-400 A
3-400 A
90 / <48 V
jatkuva
236 A
305 A
400 A
6 mm
400 V
16,1 kVA
7.5 kVA
23,3 A
Hitsausvirta-alue
Hitsausvirta-alue puikolla
Kuormittamaton kaarijännite DC/AC
Virran säätö
Kuormitussuhde 100%
Kuormitussuhde 60%
Kuormitussuhde 35%
Puikon halkaisija
Syöttöjännite
Maksimi virrankulutus S1
Virrankulutus S1 (100%)
Maksimi virrankulutus I1
Teho kerroin
0.89 cos ϕ
Syöttöjänniteen sulake
Syöttöjännitteen kaapeli
Syöttökaapelin pistoke tyyppi
Sisältää tyypin (IEC 529)
Jäähdytys
Mitat
Paino
25 A/tr.
4x4 mm2
CEE32
IP23
Puhallin
910x642x835 mm
116 kg
Kuormitussuhde
Kuormitussuhde kertoo todellisen hitsausajan prosentteina 10 minuutin ajanjaksona
annetulla hitsausvirralla.
Virtalähteen teho ilman ylikuormitusta. Taulukko
Laitekilpi S tarkoittaa että hitsausvirtalähde on valmistettu toimimaan sisätiloissa ja
omaa kohonneen sähköisen vaaratekijän.
Kotelointi
IP koodi ilmoittaa koteloinnin suojausasteen ulkoisien esineiden ja veden tunkeutumista
vastaan. Laite jossa on tunnus IP 23 on suunniteltu toimimaan yhtähyvin ulko- ja
sisätiloissa.
- 60 -
FI
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantuja.
VAROITUS
Tämä tuote on suunniteltu teollisuuskäyttöön. Kotiympäristössä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Laitteen käyttäjällä on vastuu huomioida nämä seikat.
Syöttöjännite
Syöttövirran taajuus
Sulake, hidas
Syöttökaapelin poikkileikkaus pinta-ala
Hitsauskaapelin poikkileikkaus pintaala
4.2
400 V ± 10% 3~
50-60 Hz
25 A
4x4 mm2
50 mm2
Sijoitus ja Kytkentä
Jännitteen lasku käytettäessä pitkiä kaapeleita on ehkäistävissä käyttämällä kaapeleissa
suurempaa poikkileikkausalaa.
• Sijoita hitsausvirtalähde siten että jäädytysilman sisään- ja ulostulonaukot jäävät
vapaiksi.
• Suojakaasun kytkentä
• TIG- ja maadoituskapelin, vaihtoehtoinen hitsaus- ja maadoiutskaapelin kytkentä
puikonpidin (katso kuva, sivulla 62).
• Varmista että virtalähde on kytketty oikeaan syöttöjännitteeseen ja on suojattu
asianmukaisesti. Suojamaadoitus on varmistettava lisäohjeen mukaisesti.
Kytkentäohje-kilpi on sijoitettu hitsausvirtalähteen takaosaan.
Nyt laite on toimintavalmis.
- 61 -
FI
5
TOIMINTA
5.1
Yleistä
Yleiset turvallisuusohjeet hitsauskoneella työskentelyä varten löytyvät sivulta 1.
Lue käyttöohjeet ennen hitsauskoneen käyttöönottoa.
5.2
Asennuksen ja kytkentöjen tarkastus.
A
B
C
D
Pääkytkin
Jäädytysveden kierto (punainen)
Jäädytysveden ulostulo (sininen)
TIG-kolvin bajonetti-kiinnitys
F
G
H
I
E
Hitsausvirran negatiivinen(-)
kytkentäterminaali
J
TIG –kolvin ohjauskaapelin kytkentä
TIG-kolvin kaasuletkun kytkentä
Kaukosäätimen kytkentä
Hitsausvirran positiivinen(+)
kytkentäterminaali
TIG –kolvin keskuskytkin
Varoitus! Positiot F ja G on jätetty pois malleista joikka on keskuskytkin.
5.3
Kaukosäädin
TIG- ja puikkohitsauksessa virranvoimakkuus voidaan säätää kaukosäätimellä.
Kaukosäätimellä voidaan valita mikä tahansa virranvoimakkuus välillä 3 A ja virta I2 joka
on valittu pääyksiköllä.
- 62 -
FI
5.4
Ylikuumenemisen suojaus
• Sisään rakennettu virrankatkaisin suojaa laitetta ylikuumenemiselta.
• Hitsaus tapahtuma on keskeytetty ja viannäyttö (16) osoittaa virhe "4".
• Laite on jätettävä tässä tapauksessa jäähtymään päävirta ja puhallin kytkettynä.
VAROITUS! Kun virhe indikaatori "4" poistuu, puikkohitsaus toiminnossa sen pitää jäädä
kuormittamattomaan jännitteesseen, TIG- toiminnossa hitsaus voidaan
aloittaa normaalisti kolvin napista.
Jäädytyksen päätyttyä laite sammuu automaatisesti.
Tarkista huolellisesti ettei elektrodi kosketa työpöytää, kappaletta tai mitään
muuta sähköäjohtavaa esinettä jäähdytysvaiheen aikana, elektrodi voi
aiheuttaa tahattomasti valokaaren kun laite on kytkeytynyt normaalitilaan.
Itsestään syttynyt valokaari voi vauriottaa puikonpitimen,työkappaleen tai
laitteen.
5.5
Ohjauspaneeli
1
Kiertokytkin,
pulssin
kestoaika
Tämä kiertokytkin asettaa pulssin kestoajan alueella 0.1 – 10 sekuntia.
2
Toimintatavan
valintakytkin
•
•
•
•
3
Valodiodi(LED),
ulkopuolinen
virransäätö
Valodiodi on kytkeytynyt, silloin kun jalka- tai käsikäyttöinen
kaukosäädin on kytketty säätämään hitsausvirtaa.
4
Valodiodi(LED),
päävirta
Vihreä valodiodi on valaistu, kun laite on kytketty syöttövirtaan ja
päävirtakytkin on päällä asennossa.
5
Valodiodi
(LED), hitsaus
Valodiodi on valaistu kun hitsauskaapeli on jännitteellinen, TIGtoiminnossa kun kolvin nappi on alas painettuna whetai kun toiminnon
valitsin on puikkohitsaus- asennossa.
Puikkohitsaus.
TIG -pistehitsaus
TIG- neli-vaihe hitsaus
TIG- kaksi-vaihe hitsaus
- 63 -
FI
6
Valodiodi
(LED),
suojakaasu on
päällä
Valodiodi on valaistu kun soleniodi-venttiili on auki ja suojakaasu voi
virrata, kun laite kytketään toimintann, se täyttää letkun
automaattisesti suojakaasulla.
7
Valodiodi(LED),
alkuhidastus
Valodiodi on valaistu kun alkuhidastus vaihe on käynnissä (UP-Slope).
8
Kiertokytkin,
alkuhidastus
Asettaa aloitusvirran I1 nousu nopeuden hitsausvirtaan I2.
Kiertämällä vastapäivään alkuhidastus lyhenee.
9
Hitsausvirta 7
segmenttinäyttö
Näyttää hitsausvirran virta-toiminnossa.
10
Kiertokytkin, I4
Asettaa virran I4 pulssitoiminnon aikana.
11
Valodiodi(LED),
I4 aktivoitu
I4 aktivoitu. Pulssitoiminnon aikana: Osoittimet kahden näytön välillä
I4 ja I2 asetetun pulssitaajuuden kanssa.
12
Valodiodi(LED),
loppuhidastus
Valaistu kun loppuhidastus-vaihe on käynnissä (Down-Slope).
13
Kiertokytkin,
loppuhidastus
Asettaa hitsausvirran I2 laskun nopeuden lopetusvirtaan I3 hitsauksen
päätyttyä.
Loppuhidastus ehkäisee kraaterin syntymistä.
14
Painonappi,
kaasutesti
Täyttää suojakaasu-letkun manuaalisesti. Painamalla nappia se avaa
kaasuventtiilin ilman että elektrodi tulee jännitteelliseksi.
Pulssitoiminnon aikana: kun kaasutesti-nappi on painettuna, näyttö
(10) vaihtuu osoittamaan I4 arvon.
15
Näyttö,vikakoodi
Virhetoimintojen näyttö.
16
Valodiodi(LED),
Laitevika
Valodiodi(LED) vilkkuu jos laitteessa on jokin virheellinen toiminto.
Virhe-koodi ilmestyy näyttöön.
17
Kiertokytkin,
suojakaasun
jälkivirtaus
aika
Asettaa suojakaasun jälkivirtaus-ajan hitsauksen päätyttyä
suojaamaan sulan jäähtymistä.
Tämä aika voidaan asettaa välille 0.2 - 30 sekuntia.
18
Kiertokytkin,
Vaihtovirran
taajuus(AC
frequency)
Jatkuva säätö vaihtovirran taajuudelle alueella 50 Hz - 200 Hz.
19
Valodiodi(LED),
lopetusvirta I3
Valodiodi on valaistu kun lopetusvirta I3 on käytössä.
20
Kiertokytkin,
Vaihtovirran
tasapaino (AC
balance)
Jos kiertokytkin on keskiasennossa,positiivinen- ja negatiivinen
puoliaalto on saman suuruisia vaihtovirtahitsauksessa.
Tämä kytkin ei ole käytössä, kun tasavirta on käytössä (tasavirtatoiminto).
21
Hitsausvirran
valitsin
•
•
•
•
22
Valodiodi(LED),
I1
Valodiodi on valaistu, kun aloitusvirta I1 on käytössä.
23
Kytkin,
pulssihitsaus/
normaalihitsaus
• Quasi pulssi
Pulssin taajuus alueella 250 Hz - 5 Hz.
• Normaali-pulssi
Pulssintaajuus alueella 25 Hz - 0.5 Hz.
• Normaali hitsaus
Normaali TIG-hitsaus ilman pulssia.
Tasavirta(DC) nosto- sytytyksellä
Tasavirta HF(=korkeajännite) sytytyksellä
Neliö-aalto vaihtovirta(AC) HF sytytyksellä
Sini-aalto(AC) HF sytytyksellä
- 64 -
FI
24
Kiertokytkin,
aloitusvirta I1
soft-hotaloituksella
Kiertokytkin I1 asetta syttymiskäyttäytymisen puikko- ja TIGhitsauksessa. Se asettaa prosentteina saatavissa olevan
hitsausvirran.
25
Kiertokytkin,
pulssin
kestoaika I2
Asettaa I2 pulssin kestoajan.
26
Kiertokytkin,
hitsausvirta I2
Asetta hitsausvirran.
Hitsausvirta voidaan asettaa ainoastaan kuormittamattomana ja se on
näytetty 7 segmentti-näytöllä.
27
Valodiodi(LED),
hitsausvirta I2
Valodiodi on valaistu, kun aloitusvirta I1 on käytössä.
Pulssitoiminnon aikana: Osoittimet näyttöjen I2 ja I4 välillä asetetun
pulssitaajuuden kanssa.
28
Kiertokytkin,
pulssin
kestoaika I4
Asettaa virran I4 pulssin kestoajan.
29
Kiertokytkin,
lopetusvirta I3
Asettaa lopetusvirran I3.
Aseta lopetusvirta niin ettei kraateria muodostu.
5.5.1
Virhe-koodit
Virhe
Mahdollinen aiheuttaja
Toiminta
1
Primario
ylijännite
Vika syöttövirrassa
Ota yhteyttä huoltoon
2
Primario
alijännite
Virheelinen syöttövirta
Viallinen sulake
Tarkista virransyöttö
Generaattori on alimitoitettu
Käytä riitävän tehokasta generaattoria
3
Primario
ylijännite
Käytetty jännite ei vastaa
ilmoitettua jännitettä
Tarkista syöttövirta
4
Ylikuumenminen
Ylittää sallitun
työskentelyrajan
Jäädytysilman saanti on
estynyt
Jätä laite päälle jäähtymistä varten
Tarkista jäädytysilman saanti
Työskentely-ympäritön
lämpötila liian korkea
Jätä laite päälle jäähtymistä varten
Jäähdytys-järjestelmässä
ei ole vettä
Täytä järjestelmä(muista pakkasneste!!)
Katkaisija hapettunut tai
vauriotunut
Asenna uusi katkaisija
Vesipumppu vauriotunut
Asenna uusi pumppu
5
Jäähdytysvesijäjestelmä on
häiriintynyt
- 65 -
FI
5.5.2
Ohjeet hitsaustapa valintaan (2)
Puikkohitsaus (MMA)
Hitsaus päällystetyillä puikoilla.
HF yksikkö ja Lift arc toiminto on pois kytketty, Soft-Hot-Start toiminto on aktivoitu.
Pistehitsaus TIG
(alku-(Up-Slope) ja loppuhidastus( Down-Slope) on aktivoitu )
Esiaseteuttu hitsausaika (säädettävissä 0,1 - 10 s alueella).
Painamalla hitsauskolvin nappulaa:
• Valokaari on sytytetty.
• Virta nuosee asetettuun hitsausvirran arvoon.
• Hitsauspulssi on päättynyt.
• Hitsausvirta laskee asetettuun lopetusvirran arvoon.
• Valokaari sammuu ja asetettu suojakaasun jälkivirtaus päättyy.
• Painamalla uudelleen hitsauskolvin nappulaa hitsaussykli toistuu.
Neli-vaiheinen
Jatkuva hitsaus
• Aloitusvirta I1 (Soft-Hot-Start) aktivoituu kun painetaan hitsauskolvin nappulaa.
• Varsinainen hitsausvirta I2 on aktivoituu (alkuhidastus(Up-Slope) aktivoituu)
vapauttamalla hitsauskolvin nappula.
• Loppuhidastus(down-slope) aktivoituu painamalla nappulaa ja pitämällä se
painettuna.
• Hitsaus on päättynyt kun nappula vapautetaan.
Kaksi-vaiheinen
Esiasetus hitsaus
• Painamalla kolvin nappia, syttyy valokaari (alkuhidastus (Up-Slope) aktivoituu).
• Vapauttamalla kolvin nappi loppuhidastus aktivoituu, kunnes on saavutettu
loppuvirran I3 arvo, hitsaus on päättynyt.
5.5.3
•
•
•
•
Hitsausvirran valintakytkin (22)
Tasavirta (DC) nosto (lift arc) sytytyksellä
Sijoita elektrodi kohtaan josta hitsaus on haluttu aloittaa.
Pain kolvin nappulaa.
Nosta kolvia sytyttääksesi valokaari.
Hitsausvirta nousee asetettuun arvoon.
Lopettaaksesi hitsaus, vapauta kolvin nappi.
Hitsausvirta putoaa asetettuun loppuvirran arvoon.
- 66 -
FI
1
Sijoita hitsauskolvi.
•
•
•
•
2
Pain kolvin nappulaa.
3
Kallista kolvia.
Valokaari syttyy
nostamalla kolvia.
4
Lopettaaksesi hitsaus,
vapauta kolvin nappi.
Tasavirta (DC) korkeajännite( HF)-sytytyksellä
(ilman kosketusta-sytytys)
Sijoita hitsauskolvin elektrodi kohtaa josta hitsaus on haluttu aloittaa.
Pain kolvin nappulaa.
Valokaari on sytytetty.
Hitsausvirta nuosee asetettuun arvoon.
Lopettaaksesi hitsaus, vapauta kolvin nappi.
Hitsausvirta laskee asetettuun loppuvirran arvoon.
Neliö-aalto vaihtovirta(AC) korkeajännite-sytytyksellä
• Korkein tehokkuus, tunkeutuva ja vakaa valokaari.
• Tarkoitettu kevytmetalleille esim,alumiini.
Sini-aalto vaihtovirta(AC) korkeajännite-sytytyksellä
• Korkea tehokkuus.
• Pienempi melutaso kuin neliö-aalto vaihtovirta(AC).
5.5.4
Kaukosäädin
Valodiodi(LED) jalkatoiminen kaukosäädin
Tämä LED on valaistu kun jalkakäyttöinen kaukosäädin on kytketty säätämään
hitsausvirran tasoa.
Laite vaihtaa automaattisesti kaksi-vaiheiseen toimintoo joko alku-ja loppuhidastuksella
tai ilman niitä.
Jalkakäyttöistä kaukosäädintä käytettäessä maksimi saatavissa oleva hitsausvirta
valitaan kiertokytkimellä I2 (27).
Valodiodi(LED) Käsikäyttöinen kaukosäädin (ulkopuolinen virran valinta)
Valodiodi(LED) (3) valaistu, kun ulkopuolinen laite (jalka-tai käsitoiminen säädin) on
kytketty ja sillä säädetään hitsausvirtaa.
Maksimi saatavissaoleva hitsausvirta valitaan kiertokytkimellä I2 (27). Alkuhidastu(9) ja
loppuhidastus(14) asetetaan käsikäyttöisellä kaukosäätimellä.
- 67 -
FI
5.6
Puikkohitsaus (MMA)
5.6.1
Asetuset ohjauspaneelissa, toiminto: puikko hitsaus
Elektrodin napaisuus(polariteetti) riippuu valitusta puikkotyypistä ja hitsaus tavasta.
Tutustu huollellisesti puikkopakkauksen ohjeisiin.
Pulssitetun hitsausvirran käyttö on mahdollista.
1. Kytke hitsauskaapelit kytkentäterminaaleihin (E) ja (I) halutulla napaisuudella.
2. Valitse toimintatapa kytkimellä (2) - puikkohitsaus.
Valodiodi (6) on valaistu kun jännite on kytketty terminaaleihin (E) ja (I).
3. Aseta haluttu hitsausvirtatyyppi valintakytkimellä (22).
4. Aseta Soft-Hot-Start toiminto (sytytysvirta) kiertokytkimellä I1 (25).
Asento 0, sytytys tulee suorittaa aina minimaalisella virralla. Se on noin 25%, laitteen
maksimi hitsausvirrasta, kun se on 400 A niin se on noin 100 A.
5. Aseta hitsausvirran arvo I2 kiertokytkimellä (27).
Hitsausvirtaa voidaan säätää myös jalka- tai käsikäyttöisestä kaukosäätimestä.
- 68 -
FI
5.7
TIG-hitsaus
TIG-hitsauksessa on valintakytkimessä kolme asentoa:
• Pistehitsaus
• TIG- neli-vaihe hitsaus
• TIG- kaksi-vaihe hitsaus
5.7.1
Asetukset ohjauspaneelissa, toiminto: TIG-hitsaus
1. Kytke TIG-kolvin ohjauskaapeli liittimeen(F) ja kaasuletku liittimeen(G). Kytke
maakaapeli positiiviseen terminaaliin (I).
Kytke TIG-kolvi liitimeen (J) kun käytetään keskusliitintä.
2. Kaasu esivirtaus aika on sisäsesti asetettu.
3. Aseta toimintatyypin valitsin (2) haluttuun asentoon.
(Toimintatyyppien esittely, katso sivulla 66.)
Valodiodi(6) osoittaa että hitsausvirta on kytketty kun hitsauskolvin nappulaa on
painettu.
4. Aseta haluttu hitsausvirtatyyppi ja sytytystapa valintakytkimellä (22).
5. Aseta Soft-Hot-Start toiminto (sytytysvirta) käyttämällä kiertokytkintä I1 (25).
Asennossa 0, sytytys täytyy tapahtua minimaalisella virralla. Se on noin 25%, laitteen
maksimi hitsausvirrasta, kun se on 400 A niin se on noin 100 A.
6. Aseta hitsausvirran arvo I2 kiertokytkimellä (27).
Hitsausvirtaa voidaan säätää myös jalka- tai käsikäyttöisestä kaukosäätimestä.
7. Aseta virran nousunopeus (Up-Slope) kiertokytkimellä (9).
8. Aseta virran laskunopeus( Down-Slope) kiertokytkimellä (14).
9. Aseta haluttu loppuvirta kiertokytkimellä I3 (30).
10. Aseta suojakaasun jälkivirtaus aika kiertokytkimellä (18).
- 69 -
FI
5.7.1.1
Pistehitsaus
1. Aseta pisteen kestoaika kiertokytkimellä (1) välillä 0.1 ja 10 sekuntia.
2. Aseta soujakaasun jälkivirtaus aika kiertokytkimellä (18).
3. Paina kerran kolvin nappulaa keskeyttääksesi hitsaustapahtuma ennen asetettua
aikaa.
Painamalla nappia uudelleen toistuu hitsausprosessi normaalisti.
5.7.1.2
TIG- neli-vaihe hitsaus
Vaihe 1: Painamalla kolvin nappulaa sytytysvirta (soft-hot-start) kytkeytyy, asetettu
suojakaasu esivirtaus aika päätyy.
Valokaari syttyy sytytysvirralla, joka asetetaan kiertokytkimellä I1 (25).
Vaihe 2: Vapauttamalla kolvin nappula aiheuttaa että virta nousee asetettuun
hitsausvirran arvoon I2, aikana joka voidaan säätää kirtokytkimestä (9)
alkuhidastus (up slope).
Vaihe 3: Painamalla kolvin nappia uudelleen ja pitämällä se painettuna aiheuttaa että
loppuhidastus (down slope) alkaa.
Virta putoaa asetettuun loppuvirran arvoon I3, aikana joka voidaan säätää
kiertokytkimestä (14) loppuhidastus (down slope).
Vaihe 4: Vapauttamalla kolvin nappi, valokaari sammuu ja asetettu suojakaasun
jälkivirtaus alkaa.
- 70 -
FI
TIG- neli-vaihe hitsausprosessi
4
3
5
2
6
7
1
1. Suojakaasun esivirtausaika on sisäisesti asetettu.
2. Aseta sytytysvirta I1 käyttämällä kiertokytkintä (25).
3. Aseta virran nousuaika käyttämällä kiertokytkintä (9), maksimi teholla (I2=400A)
nousuaika 10s on suositeltava. Virran nousuaika riippuu asetetusta hitsausvirrasta
12.
4. Aseta hitsausvirta I2 käyttämällä kiertokytkintä (27).
5. Aseta virran laskuaika käyttämällä kiertokytkintä (14), maksimimteholla (I2=400A)
laskukuaika 10s on suositeltava. Virran laskuaika riipuu asetetusta hitsausvirrasta
12.
6. Aseta lopetusvirta I3 käyttámällä kiertokytkintä (30)
7. Aseta suojakaasun jälkivirtausaika käyttämällä kiertokytkintä (18) 0.2–-30 s.
5.7.1.3
TIG- kaksi-vaihe hitsaus
Vaihe 1: Painamalla kolvin nappulaa , sytytysvirta on kytketty ja asetettu kaasun
esivirtausaika päätyy.
Valokaari syttyy sytytysvirralla joka on asetettu kytkimellä I1 (25).
Esiasetetun virran nousuajan kuluttua joka asetetaan kiertokytkimellä (9) virta
saavuttaa asetetun hitsausvirran arvon joka asetaan kiertokytkimellä I2 (27).
Vaihe 2: Vapauttamalla kolvin nappi, hitsausvirta laskee asetettuna aikana loppuvirran
arvoon joka asetetaan kiertokytkimellä (14). Tämän jälkeen, valokaarisammuu
ja kaasun jälkivirtausaika alkaa kulua.
- 71 -
FI
5.7.1.4
Kytkin pulssihitsaus/normaali hitsaus(24)
Quasi pulssi
Valokaari sykkii pulssinomaisesti kahden asetetun arvon välillä jotka asetetaan
kirtokytkimillä I2 (ylä-arvo) (27) ja I4 (ala-arvo) (11).
Aika I2 varten voidaan asettaa kiertokytkimellä I2 (26), aika I4 varten käyttäen
kiertokytkintä (29).
Ilman kaasutesti-napin aktivointia (15), hitsausvirtaa I4 ei voida säätää.
Alue jota voidaan säätää tällä kytkimellä, on 0.002 - 0.1 sekuntia, mikä vastaa
taajuusaluetta 250 - 5 Hz.
Normaali pulssi
Valokaari sykkii pulssinomaiseti kahden asetetun arvon välillä jotka asetetaan
kiertokytkimellä I2 (ylä-arvo) (27) ja I4 (ala-arvo) (11).
Aika I2 varten voidaan asettaa kiertokytkimellä I2 (26), aika I4 varten käyttäen
kiertokytkintä (29).
Ilman kaasutesti-napin aktivointia (15), hitsausvirtaa I4 ei voida säätää.
Alue jota voidaan säätää tällä kytkimellä, on 0.02 - 0.1 sekuntia, mikä vastaa
taajuusaluetta 25 to 0.5 Hz.
- 72 -
FI
5.7.2
Virranvalinta, tasavirta(DC) ja vaihtovirta(AC)
Valittaessa haluttu hitsaustapa käytetään valintakytkintä (22).
5.7.2.1
Tasavirta(DC)
Tasavirta hitsauksessa, elektrodi (TIG- ja puikkohitsaus)on kytketty negatiiviseen napaan
ja maakaapeli positiiviseen napaan.
5.7.2.2
Vaihtovirta(AC)
Kaapelien kytkentä on sama kuin tasavirtahitsauksessa. Vaihtoviralla hitsattaessa
voidaan valita kaksi erillaista virtatyyppiä joka valitaan valintakytkimestä (22).
• neliö-aalto vaihtovirta omaa huomattavan vakaan valokaaren, toisaalta
työskenneltäessä aiheutuu korkeampi melu.
• Sini-aalto vaihtovirtaa käytettäessä aiheutuva melu on pienempi.
Käyttämällä kiertokytkintä vaihtovirran(AC)taajuus (19), taajuus on säädettävissä
progressiiviseti alueella 50 - 200 Hz. Käytettäessä korkeampaa taajuutta muodostuu
hyvin tiivis ja vakaampi valokaari.
Se on suositeltava hitsattaessa pienillä virranvoimakkuuksilla ja ohuilla levymateriaaleilla.
Käytettäessä kiertokytkintä vaihtovirran(AC) tasapaino (21), Virran taajuustasapaino
voidaan säätää positiivisen- ja negatiivisen puoliaallon välillä.
Virran tasapaino säädettynä positiiviselle puolelle omaa suuremman puhditavan
vaikutuksen, negatiiviselle puolelle säädetynä tunkeutuvuus on suurempi.
5.8
Automaatinen virrankatkaisu
Kun käsi- tai jalkakäyttöinen kaakosäädin on aktivoitu, mutta valokaari ei ole syttynyt,
jännite kaapelissa katkeaa automaatisesti 2 sekunnin kuluttua. Se katkeaa myös siinä
tapauksessa, että valokaari on menetetty tahattomasti.
Valokaari voidaan sytyttää uudelleen vaputtamalla kolvin nappi ja painamalla sitä
uudelleen.
Tämä toiminto ehkäisee:
• Tahattomasti syttyvän valokaaren
• Materiaali vaurion
• Suojakaasun vuodon
• Onnettomuuden
- 73 -
FI
6
KUNNOSSAPITO
6.1
Yleistä
VAROITUS! Takuu raukeaa kokonaan siinä tapauksessa että,takuuaikana on
suoritettu korjaustoimenpiteitä asiakkaan toimesta.
6.2
Tarkistus ja puhdistus
Puhdista hitsausvirtalähde kuivalla ja matalapaineisella paineilmalla kerran vuodessa.
Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti, jos laite on sijoitettu likaiseen tai pölyiseen
ympäristöön, puhdistus tulee suorittaa useammin.
Maksimi toimintaturvallisuuden takaamiseksi, huollata laite valtuutetussa
liikkeessä kerran vuodessa.
7
VARUSTEET
Tilausnumero
2
Hitsauskaapeli (6m, 50 mm ) monisäikeinen
Puikonpidin (450A) OKC
Jalka-kaukosäädin FS 003 5m kaapelilla
Käsi-kaukosäädin PHA1
0349 501 060
0700 155 880
0367 657 881
TIG-kolvi
Tilausnumero
HW 18, 3,8 m OKC, vesijäähdytetty
HW 18, 7,2 m OKC, vesijäähdytetty
HW 18, 3,8 m keskuskytkin, vesijäähdytetty
HW 18, 7,2 m keskuskytkin, vesijäähdytetty
8
0588 000 748
0588 000 749
0588 000 750
0588 000 751
VARAOSIEN TILAUS
Varaosat voidaan tila lähimmästä ESAB-jälleenmyyjä-liikeestä (katso viimeinen sivu).
Kun tilaat varaosia, ilmoita koneentyyppi, sarjanumero, mallinumero ja varaosanumero
niin kuin se on esitetty listassa sivulla 224.
Nämä tiedot varmistavat että saat oikean ja täsmälleen sopivan osan.
- 74 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising