ESAB | PT 26 | Instruction manual | ESAB PT 26 Kasutusjuhend

ESAB PT 26 Kasutusjuhend
PT-26
Plasmakaarileikkauspoltin
Käyttöohje (FI)
0558003747
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT.
VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA.
VARO
OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja
leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on “Precautions and Safe
Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form 52-529”. ÄLÄ anna kouluttamattomien
henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä
tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä
näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen
tuotteen asennusta tai käyttöä.
KÄYTTÄJÄN VASTUU
Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten
mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on
tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset,
puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.Jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus
tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.Tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman
valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä
korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama
huoltoliike.
156
Sisällysluettelo
Osa / Nimi
1.0
Sivu
Turvaohjeita.................................................................................................................................................................................. 159
2.0 Kuvaus............................................................................................................................................................................................. 161
2.1 Kuvaus.................................................................................................................................................................................163
3.0 Asennus..........................................................................................................................................................................................165
3.1 Polttimen ja virtalähteen kytkennät.........................................................................................................................165
3.2 Jälkiasennukset vanhempiin virtalähteisiin..........................................................................................................165
3.3 Kaasun valinta..................................................................................................................................................................166
3.4 Kaasuliitännät...................................................................................................................................................................166
3.5 Etupään osien kokoaminen.........................................................................................................................................167
3.6 Etäisyysohjain...................................................................................................................................................................168
3.7 Irralliset tarvikkeet..........................................................................................................................................................168
3.8 Pyörrelevyn asennus......................................................................................................................................................168
4.0 Käyttö..............................................................................................................................................................................................169
4.1 Käyttö..................................................................................................................................................................................169
4.2 Toimintaparametrit........................................................................................................................................................171
4.3 Leikkuutiedot....................................................................................................................................................................171
5.0 Huolto............................................................................................................................................................................................. 177
5.1 Etupään purkaminen.....................................................................................................................................................177
5.2 Yleistä..................................................................................................................................................................................177
5.3 Lika tai saaste....................................................................................................................................................................178
5.4 Polttimen pään irrotus ja vaihto................................................................................................................................178
5.5 Polttimen kaapeleiden irrotus ja vaihto..................................................................................................................179
5.6 Joustavan tuen, kytkinlevyn tai kahvan vaihto....................................................................................................179
5.7 Poltinkytkimen vaihto...................................................................................................................................................179
5.8 Polttimen kaasuvirtausten mittaaminen................................................................................................................179
6.0 Varaosat.......................................................................................................................................................................................... 181
6.1 Yleistä.................................................................................................................................................................................. 181
6.2 Tilaaminen......................................................................................................................................................................... 181
157
Sisällysluettelo
158
OSA 1TURVALLISUUSVAROTOIMET
OSA 1
1.0
TURVATOIMET
Turvatoimet
ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai
tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan
normaalien säännösten lisäksi.Kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai
plasmaleikkuuvälineiden toiminnan.
Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen
ja laitteiston vaurioitumiseen.
1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava:
- laitteen toiminta
- hätäpysäytysten sijainti
- sen toiminta
- turvallisuusohjeet
- hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen.
2. Käyttäjän on varmistettava, että:
- laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä.
- kaikilla on suojat, kun kaari isketään.
3. Työpaikan on:
- sovittava tarkoitukseen
- oltava vedoton.
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
- Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja turvakäsineitä.
- Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai
aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimenpiteet:
- Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein.
- Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies.
- Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla.
- Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana.
69
159
OSA 1TURVALLISUUSVAROTOIMET
OSA 1
TURVATOIMET
VAROITUS
HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA
ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT.
KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA
VAARATIETOIHIN.
SÄHKÖISKU voi tappaa.
- Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan.
- Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla.
- Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta.
- Varmista, että työasentosi on turvallinen.
HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle.
- Pidä pää poissa höyryistä.
- Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla.
KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja.
- Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja
vaatetusta.
- Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
PALOVAARA
- Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja.
MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa.
- Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia.
- Varoita sivullisia vaarasta.
TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
70
160
Osa 2
Kuvaus
PT-26-poltin
Tämä monipuolinen, helppokäyttöinen 300 A:n poltin tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn manuaaliseen ja mekanisoituun leikkaamiseen.
■
■
■
■
Erinomainen leikkuukapasiteetti - leikkaa jopa 3-1/2”
(88,9 mm) ja katkaisee jopa 4” (101,6 mm) käyttäen ilmaa,
typpeä tai argon-vetyä 300 A:n virralla
Tuottaa puhtaan, laadukkaan leikkausjäljen
Toimii pajakaasulla tai pullokaasulla, typellä tai argonvedyllä 300 A:n virralla
Kompakti, kevyt ja suunniteltu helposti käsiteltäväksi
■
■
■
■
■
■
Pitkään kestävät elektrodit pienentävät käyttökuluja
Pilottikaaren käynnistys - käynnistyy jopa maalipinnasta
Kaiverrussuutin saatavana
Katkoleikkuukapasiteetti ritilälle tai laajennettuun
metallikäyttöön
Kaiverrussuoja ja etäisyysohjain helpottavat käyttöä
Vuoden takuu
Tekniset tiedot
Jänniteluokka "M" (EN 50078)
Virtakapasiteetti (kaikki käyttökaasut ja paineet)
100 %:n käyttöjakso...........................................................................................200 A DCSP
60 % käyttöaste, manuaaliset polttimet, 100 % In-line.........................300 A DCSP
Suurin luokitettu virta.......................................................................................300 A DCSP
Hyväksytyt käyttökaasut
Plasma..............................................................................02, Ilma, N2, H-35, N2/H2 Seokset
Suoja................................................................................................................Ilma, N2, CO2, Ar
Kaasuvirtauksen vähimmäisvaatimukset
Suoja.....................................200 cfh paineella 85 psig (94 l/min. paineella 6,0 BAR)
Plasma...............................240 cfh paineella 80 psig (112 l/min. paineella 5,6 BAR)
Käyttöletkujen pituus................................................................................... 7,6 m tai 15,2 m
Paino.........................................................................................................25 ft. - 16 lbs. (7,3 kg)
50 ft. - 28 lbs. (12,7 kg)
Suurin sallittu tulokaasun paine........................................................... 100 psig (6,9 BAR)
Aloituskaasun paine.....................................................................................30 psig (2,1 BAR)
Jäähdytysaineen virtauksen vähimmäisvaatimukset....0,9 gpm paineella 95 psig
(3,4 l/min paineella 6,6 BAR)
Suurin jäähdytysaineen tulopaine....................................................... 120 psig (8,3 BAR)
Suurin jäähdytysaineen lämpötila.................................................................105° F (40° C)
PT-26, IN-LINE, 25 ft (7,6 m)................................................................ 0558002320
PT-26, IN-LINE, 50 ft (15,2 m)............................................................. 0558002321
HUOM! IN-LINE-poltinten rungon halkaisija on 2” (50,8 mm) eikä niiden
mukana tule telinettä tai poltintelinettä.
PT-26SL, IN-LINE, 17 ft (5,2 m)........................................................... 0558005620
PT-26SL, IN-LINE, 25 ft (7,6 m)........................................................... 0558005621
PT-26SL, IN-LINE, 50 ft (15,2 m)......................................................... 0558005622
HUOM! IN-LINE “SL” -poltinten rungon halkaisija on 1 3/8” (34,9 mm) ja
niiden mukana tulee 32 pistekoon teline.
Konsolit
ESP-150, ESP-200 ja Deuce Pack 150
Tilaustiedot
PT-26, 90°, 25 ft. (7,6 m) linja............................................................. 0558004031
PT-26, 90°, 50 ft. (15,2 m) linja........................................................... 0558004032
PT-26, 70°, 25 ft. (7,6 m) linja............................................................. 0558002208
PT-26, 70°, 50 ft. (15,2 m) linja........................................................... 0558002209
Lisävarusteet
Plasmapoltinpään suojus
Kaiverrukseen........................................................................................ 0558003797
25 ft. (7,6 m) nahkasuojus*
Suojaa polttimen johtoja hankaukselta ja sulalta metallilta,
suositellaan etenkin plasmakaiverrukseen................................. 0558002921
50 ft. (15,2 m) nahkasuojus* ...................................................... 0558002922
Varaosasarja......................................................................................... 0558004030
Poltinteline, 2" (50,8 mm) ............................................................ 0558002985
Polttimen rikaussarja ..................................................................... 0558003186
*Vakiona manuaalisissa polttimissa.
161
Osa 2
Kuvaus
PT-26:n manuaaliset mallit
O-renkaan sijainti - 0558003721
Poltinpää 90°................... 0558003719
70°.....................0558002204
Mukana O-renkaat:
0558003720 (1)
0558003721 (3)
O-renkaan sijainti - 0558003720
Elektrodin pidike - 0558003707
Mukana O-renkaat
0558003708 (ylempi)
948317 (alempi)
Elektrodi
0558003722 - ilma, typpi, typpi/vety
0558003723 - Argon/vety (H-35)
Lämpösuoja
Manuaalinen poltin - 0558003714
*Läheltä - 0558003715
Erotinputki - 0558003710
Eristin - 0558003711
Mukana O-rengas - 0558003712
Etäisyysohjain - 0558003713
A
P/N
Leikkuusuutin
50
0558003716
150
0558003717
200
0558003798
300
0558003794
Kaiverrussuutin
200
0558003718
300
0558003795
* Lähietäisyyden lämpösuoja. Valinnainen
manuaalisessa polttimessa leikattaessa tai
kaiverrettaessa työkappaleen lähellä.
AUKON KOKO
.052
.078
.089
.104
.125
.144
Kaikissa mukana O-renkaat:
0558003724 (ylempi)
0558003725 (alempi)
PT-26 In-Line-mallit
Poltinpää IN-LINE....... 0558002110
Mukana O-renkaat:
0558003720 (1)
0558003721 (3)
O-renkaan sijainti 0558003721
Erotinputki - 0558003710
**Pyörrelevy, In-line - 0558003583Mukana
O-rengas - 0558003724 & 14K07
O-renkaan sijainti - 0558003720
Elektrodin pidike - 0558003707
Mukana O-renkaat:
0558003708 (ylempi)
948317 (alempi)
**Suojakuppi, mekanisoitu- 0558003582
Elektrodi
0558003722 - ilma, typpi, typpi/vety
0558003723 - Argon/vety (H-35)
** Tämän polttimen mekanisoitujen versioiden
mukana toimitetaan nämä kaksi tuotetta ja
erottimen asennustyökalu (0558003584)
A
P/N
Leikkuusuutin
50
0558003716
150
0558003717
200
0558003798
300
0558003794
Kaiverrussuutin
200
0558003718
300
0558003795
AUKON KOKO
.052
.078
.089
.104
.125
.144
Kaikissa mukana O-renkaat:
0558003724 (ylempi)
0558003725 (alempi)
Kuva 2.1 PT-26:n etuosien kokoaminen
162
Osa 2
2.1
Kuvaus
Kuvaus
PT-26 on kahden kaasun, vesijäähdytetty poltin, jossa on 70°:n tai 90°:n pää manuaaliseen leikkaamiseen ja kaiverrukseen
sekä in-line-pää mekanisoituun leikkaamiseen ja kaivertamiseen. Kukin näistä on suunniteltu käytettäväksi tiettyjen plasmakaarileikkauspakettien kanssa. Näihin paketteihin kuuluvat ESP-150, ESP-200 ja asianmukaisesti varustetut Deuce Pack
150 -järjestelmät.
VAROITUS
Plasmakaarileikkuuprosessissa käytetään suuria jännitteitä. Vältä koskettamasta polttimen ja koneen ”jännitteisiä”
osia. Myös kaasujen vääränlainen käyttötapa voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Ennen kuin aloitat PT-26-polttimen
käytön, tutustu virtalähdepaketin turvavarotoimiin ja
käyttöohjeisiin.
Polttimen käyttäminen yksiköllä, jossa ei ole turvalukituspiiriä, altistaa käyttäjän odottamattoman suurelle
jännitteelle.
13,11”
(333 mm)
1,60”
(41 mm)
4,01”
(102 mm)
1,50”
(38 mm)
1,66”
(42 mm)
Kuva 2.2 PT-26:n mitat
163
Osa 2
Kuvaus
16,50”
(419,1mm)
2.,0”
(50,8mm)
Kuva 2.3 PT-26 In-line -polttimen mitat
11,25”
(285,8 mm)
8”
(203,2 mm)
1,38”
(34,9 mm)
2,00”
(50,8 mm)
Kuva 2.4 PT-26 “SL” In-line -polttimen mitat
164
Osa 3
3.1
Asennus
Polttimen ja virtalähteen kytkennät
Katso virtalähteen käyttöohjeesta tiedot siitä, kuinka polttimen liitäntöihin pääsee käsiksi.
Polttimen kytkentöjen tekojärjestys vaihtelee käytettävän virtalähteen mukaan. Tutki virtalähdettäsi ja määritä,
mikä järjestys soveltuu parhaiten kytkentöjen tekoon kiintoavaimella.
VAROITUS
Varmista, että konsolin virtakytkin on OFF-asennossa ja
että virransyöttö on katkaistu.
VAROITUS
PT-26 on suunniteltu muodostamaan turvallinen järjestelmä tietyillä virtalähteillä, joissa on mahdollisuus
havaita jäähdytysaineen virtauksen paluun puuttuminen polttimesta. Jos jäähdytysaineen takaisinvirtauksen
puute huomataan, polttimeen ei anneta virtaa. Polttimen
lämpösuojan irrottaminen tai löysentäminen aiheuttaa
tällaisen jäähdytysaineen virtauksen katkoksen. ÄLÄ käytä PT-26:ta virtalähteillä, joissa ei ole tällaista järjestelmää.
PT-26-polttimessa käytetään ”C”-koon vasemman kierteen kierreliitintä negatiiviseen napaan ja jäähdytysaineen liitäntään. Kytke tämä liitin vastaavaan virtalähteen naarassovitteeseen ja kiristä se tiukasti kiintoavaimella.
Kun liitin on kiristetty, liu’uta kuminen suojus virtakaapeliin kytkennän päälle. ”B”-koon oikean kierteen liitäntää
käytetään positiivisen navan ja jäähdytysaineen liitännän tekoon. Kiristä myös se tiukkaan.
Plasmakaasun ja suojakaasun liitännät tehdään kahdella “B”-koon sovitteella, jossa kussakin on eri kierre. Kiristä
ne tiukkaan kiintoavaimella vastaavaan virtalähteen paneelin sovitteeseen.
Polttimen kytkimen kytkentä tehdään 5-nastaisella plugiliittimellä, joka on polttimen kytkimen johdossa. Työnnä plugi virtalähteen vastakkeeseen. Kiinnitä kiertämällä lukitusrengasta.
3.2 Jälkiasennukset vanhempiin virtalähteisiin
PT-26-poltin voidaan jälkiasentaa vanhempiin Deuce Pack 150 -virtalähteisiin. Tämä vaatii uuden plumbing-laatikon asennuksen. Tähän sopiva sarja on P/N 000759.
165
Osa 3
3.3
Asennus
Kaasun valinta
PT-26 on kahden kaasun poltin, joten yhtä kaasua voidaan käyttää plasmakaasuna ja toista kaasua leikkausalueen suojaamiseen. Suositellut kaasuyhdistelmät on lueteltu alla.
VAROITUS
Käytä vain niitä kaasuja, jotka on lueteltu hyväksytyiksi
kaasuiksi tässä ohjeessa.
Ilmaplasma/Ilmasuojaus
Paras leikkuulaadun, leikkuunopeuden ja taloudellisuuden yleinen yhdistelmä seostamattomalla teräksellä,
ruostumattomalla teräksellä ja alumiinilla. Tämä yhdistelmä aiheuttaa pinnan nitroitumista leikkuupinnassa ja
pinnan hapettumista ruostumattoman teräksen seostusosissa. Käytä aina puhdasta, kuivaa ilmaa. Ilmassa oleva
kosteus tai öljy lyhentää polttimen osien käyttöikää.
Typpiplasma/Ilmasuoja
Tämä yhdistelmä pidentää osien, etenkin elektrodin, käyttöikää. Leikkuunopeudet ovat yleensä hieman hitaampia kuin ilmaplasmaa käytettäessä. Tämä kaasuyhdistelmä aiheuttaa pinnan nitroitumista, mutta ruostumattoman teräksen leikkuupinta on samalla parempi. Typpeä tai CO2 :ta voidaan käyttä ilman asemesta jäähdytykseen.
H-35-plasma/Typpisuoja
Tämä yhdistelmä takaa erinomaisen osien kestävyyden ja mahdollisimman vähäiset epäpuhtaudet leikkuupinnassa, jolloin hitsattavuus on erinomainen. Tätä kaasuyhdistelmää käytetään useimmiten seostamattoman
teräksen, alumiinin ja ruostumattoman teräksen kaivertamiseen. Tämä kaasuyhdistelmä antaa huonon leikkuulaadun seostamattomalla teräksellä sekä hyvän leikkuulaadun alumiinilla ja ruostumattomalla teräksellä etenkin
suuremmilla paksuuksilla.
40 % Vety - 60 % Typpiplasma/Ilmasuoja
Tätä yhdistelmää käytetää vain alumiinilla. Tämä yhdistelmä parantaa leikkuunopeutta ja mahdollistaa suurempien materiaalipaksuuksien leikkaamisen. Toimii huonosti ruostumattomalla ja niukkahiilisellä teräksellä.
Happiplasma/Ilmasuoja
Paras laatu 1” (25,4 mm) tai ohuemman niukkahiilisen teräksen leikkuussa 150 - 300 A:n virralla. Suurin metallin
poistonopeus niukkahiilisen teräksen kaivertamisessa.
3.4
Kaasuliitännät
Osassa 3.3 on lueteltu hyväksytyt käyttökaasut. Älä käytä kaasuja, joita ei ole erikseen hyväksytty PT-26-polttimelle.
Kun työssä käytettävät kaasut on valittu, kytke kaasunsyötön letkut virtalähteen takana oleviin liitäntöihin. Huomaa, että kullekin kaasulle voi olla kaksi liitäntää. Käytä liitäntää, joka sopii letkullesi parhaiten. Varmista, että
liitännät joita ei käytetä, tulpataan virtalähteessä olevalla tulpalla.
Huomaa, että ESP-150- & ESP-200-virtalähteissä kaasuliitännän merkintänä on “Start Gas”. Tämä mahdollistaa
eri plasmakaasutyypin ja paineasetuksen käytön plasmakaasulle leikkuun alussa. Tämän tarkoituksena on pidentää elektrodin käyttöikää tietyntyyppisessä mekanisoidussa plasmaleikkuussa. Manuaalisessa leikkuussa
tyypillisimmin käytettävä aloituskaasu on joko sama kaasu kuin se jota käytetään leikkaamiseen/kaivertamiseen
tai typpi.
TÄRKEÄÄ! Kaasulähteen ON OLTAVA aina kytketty “Start Gas” -liitäntään. Muuten poltin vaurioituu.
Aloituskaasu voi olla mikä tahansa yllä lueteltu plasmakaasu.
166
Osa 3
3.5
Asennus
Etupään osien kokoaminen
VAROITUS
Varmista, että virtalähteen virtakytkin on OFF-asennossa
ja että virransyöttö on katkaistu. Jos etupään osia ei asenneta oikein, tuloksena voi olla suuri jännite tai tulipalo.
VAROITUS
Noudata kaikkia ohjeita, jotka tulevat virtalähdepaketin
kirjasessa. ÄLÄ asenna tai yritä asentaa tai käyttää tätä
poltinta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Polttimen etupäässä on komponentteja, jotka yhdessä virtalähteen virtapiirien kanssa
toimiessaan estävät poltinta saamasta jännitettä, kun
lämpösuoja irrotetaan ja polttimen kytkin suljetaan.
Varmista, että:
•
•
•
•
•
Kaikki O-renkaat ovat paikoillaan (poltinpää, suutin, elektrodin pidike)
Elektrodin pidike on tiukalla
Erotinputki on asennettu ja se on tiukalla
Elektrodi on asennettu ja tiukalla
Suutin on asennettu
Katso kuvasta 2.1 kuinka etupään osat asennetaan poltinpäähän.
Tarkista ensin polttimen runko ja varmista, ettei sisällä ole likaa tai o-renkaita. Poista ne, jos niitä on.
Tutki elektrodin pidike ja varmista, että molemmat O-renkaat ovat paikoillaan. Kierrä elektrodin pidike polttimen päähän ja kiristä se kunnolla paikalleen 3/16”-koon (4,8 mm) kuusiokoloavaimella. Pidikkeen on oltava
tiukalla, mutta vältä ylikiristämästä niin paljon, että pidikkeen sisällä oleva kuusio-osa pyöristyy.
Asenna erotinputki elektrodin pidikkeeseen ja kierrä se poltinpäähän käyttämällä muovista kuusiokoloavainta. Älä ylikiristä putkea, mutta varmista että se on tiukalla.
Asenna eristin poltinpäähän. Varmista, että O-rengas on paikallaan eristimessä niin, että eristin pitää sen paikallaan päässä. Älä työnnä eristintä liikaa taakse. Asennettu suutin työntää sen oikeaan asentoon.
Kierrä elektrodi elektrodin pidikkeen kierteeseen ja kiristä se paikalleen muovisen työkalun kuusiokantapään
avulla.
Paina suutin poltinpään etuosaan. Tämä todennäköisesti työntää eristintä pidemmälle päähän. Tämä on normaalia. Varmista, että molemmat O-renkaat ovat paikoillaan ja että suutin on kunnolla poltinpäätä vasten.
167
Osa 3
Asennus
Kierrä lämpösuoja poltinpäähän niin, että se pitää suuttimen paikallaan. Lämpösuojaa tulee kiristää mahdollisimman paljon käsin, jotta O-renkaan tiivisteen jäähdytysainevuodot voidaan estää.
Jos käytetään valinnaista etäisyysohjainta, asenna se lämpösuojaan työntämällä tai kiertämällä MYÖTÄPÄIVÄÄN,
kunnes se on täysin kiinni suojassa.
TÄRKEÄÄ – Älä kierrä etäisyysohjainta vastapäivään, koska tämä löysentää lämpösuojaa.
3.6 Etäisyysohjain
Etäisyysohjaimen avulla käyttäjä voi säilyttää yhdenmukaisen etäisyyden pitämällä ohjaimen jalat kosketuksessa työkappaleen kanssa.
Asenna ohjain liu’uttamalla se lämpösuojaan (lämpösuojan on oltava paikalleen polttimessa) myötäpäiväsuunnan kiertoliikkeellä. Käytä aina myötäpäiväistä kiertoliikettä ohjaimen asentamiseen tai säätämiseen, jotta suoja ei löysty.
Jos ohjain on liian tiukasti suojassa, avaa suojan aukko kiertämällä sitä suurella talttapäisellä ruuvitaltalla. Jos ohjain on liian
löysällä, sulje aukko puristamalla ohjainta ruuvipenkissä.
3.7 Irralliset tarvikkeet
Polttimen oikea toiminta edellyttää, että etupään tarvikkeet, etenkin elektrodin pidike, erotinputki, elektrodi ja
lämpösuoja sekä o-renkaat, on asennettu kunnolla.
1. Varmista, että elektrodin pidike on kierretty täysin polttimen päähän ja kiristetty kunnolla käyttämällä koon
3/16” (4,8 mm) kuusiokoloavainta. Käytä metallista avainta. Muovinen avain ei ole riittävän vahva tähän. Varmista, että erotinputki on täysin asennettuna polttimeen ja istuu elektrodin pidikettä vasten. Käytä tähän
muovista kuusiokoloavainta.
2. Kierrä elektrodi elektrodin pidikkeeseen käyttämällä muovisen avaimen kuusiokantapäätä.
3. Varmista, että suutin on asennettu oikein ja sen o-renkaan suljettu kiristämällä lämpösuoja täysin. “Täysin”
merkitsee käsinkiristämistä. Älä käytä avaimia.
Väärin asennetut etupään osat aiheuttavat jäähdytysainevuotoja, jotka voivat aiheuttaa huonon leikkuu- tai
kaiverrustehon sekä vaurioittaa itse poltinta johtuen sisäisistä kaarista.
3.8 Pyörrelevyn asennus
Käytä pyörrelevyn asennustyökalua p/n 0558003584. Tämän työkalun avulla pyörrelevyn sisällä oleva o-rengas
sopii helposti elektrodin pidikkeen ulkohalkaisijaan. Pyörrelevyn asentaminen käsitiukkuuteen riittää.
168
Osa 4
4.1
operation
Käyttö
Varoitus
Käytä sopivaa suojavaatetusta, kuulonsuojaimia hansikkaita ja
kypärää. Lue virtalähteen käyttöohjeen turvavarotoimenpiteet.
Poltin on nyt valmis leikkuu- tai kaiverruskäyttöön. Katso virtalähteen ohjeista tiedot siitä, kuinka ohjaussäädöt
tehdään.
VAROITUS
Älä koskaan kosketa mitään polttimen osaa, joka on poltinkahvan etupuolella (suutin, lämpösuoja, elektrodi
jne.), ellei virtakytkin ole OFF-asennossa.
1. Käännä kaasun testi- tai kaasun tilakytkin testi- tai asetusasentoon.
HUOM:
“CUT”-asennolla asetetaan leikkuuplasmakaasu. “START/SHIELD”-asennolla asetetaan aloitusplasmakaasu ja suojakaasu. Jos aloitusplasmakaasu ja leikkuuplasmakaasu ovat samat ja ne tulevat samasta regulaattorista, käytä vain START/
SHIELD-asentoa. CUT-asentoa ei tarvita.
2. Käännä virtakytkin ON-asentoon. Kaasun tulisi nyt virrata polttimeen.
3. Säädä kaasun paineasetukset kaasun syöttösäätimistä niihin arvoihin, jotka on annettu käyttöparametrien
osassa. Käännä kaasun testi- tai kaasun tilakytkin käyttöasentoon. Kaasun virtauksen pitäisi nyt pysähtyä.
Säädä virtasäädin oikeaan asetukseen suuttimen kannalta.
4. Tuo poltin oikeaan asentoon leikkaamista tai kaivertamista varten. Leikkaamista varten polttimen etäisyyden
(suuttimen ja työkappaleen välisen etäisyyden) tulisi olla noin 6,4 mm. Jos mahdollista, aloita leikkaaminen
työkappaleen reunasta. Jos työkappale on lävistettävä, kallista poltin kulmaan niin, että sula metalli valuu poispäin polttimesta ja käyttäjästä, kunnes kappale on lävistetty. Tuo poltin sitten takaisin pystyasentoon ja aloita
leikkaaminen. Jos haluat kaivertaa, aseta poltin työkappaleen päälle kulmaan 35° - 45° vaaka-asennosta.
5. Laske suojakypärä alas.
6. Pidä polttimen käyttökytkin painettuna. Kaasun virtauksen pitäisi nyt alkaa. Kaksi sekuntia myöhemmin
pääkontaktorin tulisi sulkeutua, ja kaaren tulisi siirtyä työkappaleeseen.
HUOM:
Virtalähteesi voi sallia sen, että esivirtausaika on yli kaksi sekuntia – yleensä enintään neljä tai viisi sekuntia. Jos pilottikaari
ei syty esivirtausajan jälkeen, vapauta polttimen kytkin ja tarkista kaasun paineasetukset. Jos pilottikaari syttyy mutta se
ei siirry työkappaleeseen, vapauta polttimen kytkin ja tarkista, että polttimen etäisyys työkappaleesta on oikea ja että
työkenkä on kiinnitetty kunnolla työkappaleeseen.
169
Osa 4
Käyttö
7. Kun leikkaat, pidä polttimen etäisyytenä 3/16” - 1/2” (4,8 - 12,7 mm). Kun leikkaat ohuempia levyjä, etäisyyden tulee olla lähempänä alueen alarajaa. Kun leikkaat paksumpia levyjä, etäisyyden tulee olla lähempänä
alueen ylärajaa. Säilytä sellainen leikkuunopeus, joka antaa halutun leikkauslaadun ja tuottaa sulan metallin
virtauksen, joka lähtee työkappaleen pohjasta.
8. Kun kaiverrat, säilytä kulma ja nopeus, jolla haluttu määrä metallia poistetaan joka työstökerralla. Pidä polttimen kulma sellaisena, että kaikki sula metalli puhalletaan suoraan pois polttimesta levyn yläpintaa pitkin tai
alas edellisen työstökerran tuottamaa uraa pitkin. Jos kaiverrat liian jyrkällä kulmalla, sulanut metalli siirtyy
suoraan takaisin polttimeen.
9. Jos pääkaari menetetään leikkaamisen (tai kaivertamisen) aikana, pilottikaari syttyy heti uudelleen, kun polttimen kytkin pidetään painettuna. Vie poltin nopeasti takaisin työkappaleen pinnalle, jotta pääkaari syttyy
uudelleen tai vapauta polttimen kytkin.
10. Pääkaari sammuu automaattisesti leikkauksen lopussa, kun poltin siirretään pois työkappaleesta. Polttimen
kytkin on vapautettava välittömästi, jotta pilottikaari ei syty uudelleen.
11. Kun leikkuu (tai kaiverrus) on valmis, odota muutaman minuutin ajan ennen kuin asetat virtalähteen kytkimen OFF-asentoon, jotta puhallin ehtii poistaa laitteesta lämmön. Sulje tämän ajan jälkeen ensiövirta pääkatkaisijasta.
170
Osa 4
4.2
Käyttö
Toimintaparametrit
Suositellut kaasunpaineet Aloitus .......................................................................................................................................................30 psig (2,1 bar)
Plasma (leikkuu).................................................................................................................... 50 - 70 psig (3,4 - 4,8 bar)
Plasma (kaiverrus).................................................................................................................40 - 45 psig (2,6 - 3,1 bar)
Suoja......................................................................................................................................... 40 - 50 psig (2,6 - 3,4 bar)
Suositeltu etäisyys 5/16" - 1/2" (7,9 - 12,7 mm)
Travel Speeds PT-26:n kulkunopeudet on annettu taulukoissa 4-1 - 4-4.
4.3Leikkuutiedot
Varmista paras mahdollinen leikkuusuorituskyky ja ratkaise leikkuulaatuun liittyvät ongelmat tutustumalla
seuraaviin leikkuuparametrien kaavioihin.
PT-26 in-line -polttimen leikkuuolosuhteet:
Tiedot ovat pyörrelevystä (0558003583) ja suojakupista (0558003582).
65 A:n tiedoissa käytetään vakiolämpösuojaa (0558003714) tai lähietäisyyden lämpösuojaa (0558003715) suojakupin (0558003582) sijaan ja se käyttää 50 A:n suutinta (0558003716).
Taulukko 4.1 65 A:n leikkuutiedot
Materiaali
Paksuus
tuumaa
(mm)
Hiiliteräs
0,25 (6,4)
0,12 (3,2)
0,50 (12,7)
0,12 (3,2)
Alumiini
0,25 (6,4)
0,50 (12,7)
Ruostumaton teräs
0,12 (3,2)
0,25 (6,4)
0,50 (12,7)
Etäisyys
tuumaa
(mm)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
Nopeus
ipm (mm/m)
Aloituskaasu
ja paine
psig (bar)
Leikkuukaasu ja paine
psig (bar)
Suojakaasu
ja paine ESP-150:lle
ja 200:lle psig (bar)
Ilma
30 (2,1)
Ilma
60 (4,1)
Ilma
50 (3,4)
190 (4826)
100 (2540)
30 (762)
50* (1270)
70 (1778)
20 (508)
75 (1905)
50 (1270)
20 (508)
171
Osa 4
Käyttö
Taulukko 4.2 150 A:n leikkuutiedot
Materiaali
Paksuus
tuumaa (mm)
Etäisyys
tuumaa
(mm)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
0,19 (4,8)
50 (1270)
0,25 (6,4)
1,00 (25,4)
0,19 (4,8)
80 (2032)
0,25 (6,4)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
0,75 (19,1)
0,25 (6,4)
0,19 (4,8)
0,38 (9,7)
0,50 (12,7)
0,31 (7,9)
1,00 (25,4)
130 (3302)
90 (2286)
Ilma
30 (2,1)
50 (1270)
35 (889)
25 (635)
0,19 (4,8)
0,25 (6,4)
0,31 (7,9)
0,62 (15,7)
0,75 (19,1)
Ilma
60 (4,1)
175 (4445)
70 (1778)
1,00 (25,4)
0,25 (6,4)
50 (1270)
20 (508)
0,19 (4,8)
0,50 (12,7)
0,62 (15,7)
70 (1778)
35 (889)
1,00 (25,4)
Ruostumaton teräs
150 (3810)
0,38 (9,7)
0,75 (19,1)
Alumiini
35 (889)
130 (3302)
0,19 (4,8)
O2
60 (4,1)
Suojakaasu
ja paine ESP-150:lle ja
200:lle psig (bar)
20 (508)
0,25 (6,4)
0,62 (15,7)
Ilma / N2
30 (2,1)
80 (2032)
0,62 (15,7)
0,50 (12,7)
Leikkuukaasu
ja paine
psig (bar)
130 (3302)
70 (1778)
0,19 (4,8)
Aloituskaasu ja
paine
psig (bar)
150 (3810)
0,50 (12,7)
0,75 (19,1)
Hiiliteräs
Nopeus
ipm (mm/m)
165 (4191)
125 (3175)
80 (2032)
50 (1270)
35 (889)
0,38 (9,7)
20 (508)
10 (254)
172
Ilma
60 (4,1)
Osa 4
Käyttö
Taulukko 4.3 200 A:n leikkuutiedot
Materiaali
Paksuus
tuumaa (mm)
Etäisyys
tuumaa (mm)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
Hiiliteräs
0,19 (4,8)
0,62 (15,7)
65 (1651)
0,75 (19,1)
50 (1270)
1,00 (25,4)
35 (889)
0,25 (6,4)
135 (3429)
0,38 (9,7)
95 (2413)
0,50 (12,7)
85 (2159)
0,25 (6,4)
55 (1397)
1,00 (25,4)
30 (762)
0,25 (6,4)
130 (3302)
0,38 (9,7)
105 (2667)
0,50 (12,7)
85 (2159)
1,00 (25,4)
0,31 (7,9)
0,38 (9,7)
0,25 (6,4)
0,38 (9,7)
Ruostumaton
teräs
75 (1905)
60 (1524)
40 (1016)
130 (3302)
0,25 (6,4)
115 (2921)
0,50 (12,7)
75 (1905)
0,62 (15,7)
65 (1651)
0,75 (19,1)
1,00 (25,4)
Suojakaasu
ja paine ESP150:lle ja 200:
lle psig (bar)
0,38 (9,7)
Ilma / N2
30 (2,1)
O2
55 (3,8)
Ilma
80 (5,5)
Ilma
60 (4,1)
70 (1778)
0,75 (19,1)
0,75 (19,1)
Leikkuukaasu
ja paine
psig (bar)
95 (2413)
80 (2032)
0,62 (15,7)
Aloituskaasu ja
paine
psig (bar)
150 (3810)
0,50 (12,7)
0,62 (15,7)
Alumiini
Nopeus
ipm (mm/m)
55 (1397)
20 (508)
173
Ilma
30 (2,1)
Ilma
55 (3,8)
Ilma
80 (5,5)
Osa 4
Käyttö
Taulukko 4.4 300 A:n leikkuutiedot
Materiaali
Paksuus
tuumaa (mm)
0,50 (12,7)
0,62 (15,7)
0,75 (19,1)
1,00 (25,4)
Hiiliteräs
Etäisyys
tuumaa (mm)
0,25 (6,4)
0,31 (7,9)
Nopeus
ipm (mm/m)
80 (2032)
2,00 (50,8)
0,50 (12,7)
10 (254)
120 (3048)
0,31 (7,9)
1,00 (25,4)
O2
75 (5,2)
50 (1270)
20 (508)
0,75 (19,1)
Suojakaasu
ja virtaus
cfh (l/m)
95 (2413)
0,38 (9,7)
0,62 (15,7)
Leikkuukaasu
ja paine
psig (bar)
130 (3302)
1,50 (38,1)
0,50 (12,7)
Aloituskaasu ja
paine
psig (bar)
Ilma / N2
30 (2,1)
Ilma
210 (99,1)
90 (2286)
80 (2032)
55 (1397)
1,50 (38,1)
0,38 (9,7)
25 (635)
2,00 (50,8)
0,50 (12,7)
12 (305)
174
Ilma
75 (5,2)
Osa 4
Käyttö
Leikkuunopeus (ipm)
PT-26 ja teräksen leikkuutiedot
Plasmakaasu: Ilma paineella 60 psig (4,1 bar)
Suojakaasu: Ilma paineella 50 psig (3,4 bar)
Aloituskaasu: Ilma paineella 30 psig (2,1 bar)
Etäisyys: 5/16” (7,9 mm)
50 A
150 A
200 A
300 A
Materiaalin paksuus (tuumaa)
Leikkuunopeus (ipm)
Plasmakaasu: H-35 tai ilma paineella 50 - 60 psig (3,4 - 4,1 bar)
Suojakaasu: Ilma paineella 50 psig (3,4 bar)
Aloituskaasu: H-35, typpi tai ilma paineella 30 psig (2,1 bar)
Etäisyys: 5/16” (7,9 mm)
Käytä H-35-plasmakaasulle typpeä tai H-35-aloituskaasua.
200 A
150 A
200 A
300 A
300 A
Materiaalin paksuus (tuumaa)
175
Osa 4
Käyttö
Leikkuunopeus (ipm)
PT-26 ja ruostumattoman teräksen leikkuutiedot
Plasmakaasu: Ilma paineella 60 psig (4,1 bar) tai H-35 paineella 70 psig (4,8 bar)
Suojakaasu: Ilma paineella 50 psig (3,4 bar) tai typpi paineella 40 psig (4,8 bar)
Aloituskaasu: H-35, typpi tai ilma paineella 30 psig (2,1 bar)
Etäisyys: 3/8” (9,5 mm)
200 A
150 A
200 A H-35
150 A H-35
Materiaalin paksuus (tuumaa)
Leikkuunopeus (ipm)
PT-26 300 A ja ruostumaton teräs
Plasmakaasu: Ilma paineella 60 psig (4,1 bar) tai H-35 paineella 70 psig (4,8 bar)
Suojakaasu: Ilma paineella 50 psig (3,4 bar) tai typpi paineella 40 psig (4,8 bar)
Aloituskaasu: H-35, typpi tai ilma paineella 30 psig (2,1 bar)
Etäisyys: 3/8” (9,5 mm)
300 A ilma
300 A H-35
Materiaalin paksuus (tuumaa)
176
Osa 5Huolto
5.1Etupään purkaminen
VAROITUS
Varmista, että virtalähteen virtakytkin on OFF-asennossa
ja että virransyöttö on katkaistu.
Jos käyetään etäisyysohjainta, irrota se kiertämällä myötäpäivään ja vetämällä se irti lämpösuojasta.
Ruuvaa lämpösuoja irto ja irrota se polttimesta. Suuttimen on pysyttävä poltinpäässä. Pieni jäähdytysaineen
vuoto on normaalia, kun suoja irrotetaan. Tarkista lämpösuoja. Suojan sisällä ei saa olla merkkejä sähkökaarista. Ulompi eristekerros ei saa olla vakavasti hiiltynyt tai kulunut. Vaihda suoja, jos mainittuja vaurioita löytyy.
Vedä suutin irti poltinpäästä ja tarkista se. Aukon tulisi olla pyöreä sekä sisääntulo- että lähtöpäässä. Vaihda
suutin, jos aukko on ovaalinmuotoinen tai vaurioitunut. Suuttimen sisällä voi olla harmaita tai mustia kertymiä
sisäpinnoilla. Nämä voidaan poistaa teräsvillalla, mutta kaikki teräsvillan jäänteet on poistettava tämän jälkeen
huolellisesti.
Tarkista elektrodi. Jos elektrodissa on kuoppa, jonka keskusta on yli 1.6 mm syvä, elektrodi on vaihdettava.
Tutki elektrodin pidike aina, kun elektrodi vaihdetaan. Merkkejä kaarista ei pitäisi olla eivätkä o-renkaat saa olla
kuluneita tai vaurioituneita.
Tarkista eristin. Jos siinä on merkkejä sähkökaarista, vaihda se.
Tarkista polttimen pään o-renkaat. Jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet, vaihda ne. Ne kestävät pidempään,
jos ne peitetään ohuella kalvolla silikonivoiteluainetta (0558000443). Käytä vain sen verran voiteluainetta, että
o-rengas näyttää märältä tai kiiltävältä, mutta siinä ei ole voiteluainepaakkuja.
Kun kaikki etupään osat on tarkistettu ja vaihdettu tarpeen mukaan, kokoa poltin kohdan 3.5 ”Etuosan osien
kokoaminen” ohjeiden mukaan.
5.2Yleiset tiedot
Tarkista säännöllisesti lämpösuoja, elektrodin pidike ja eristin. Jos näissä osissa on merkkejä vaurioista tai kulumisesta, vaihda ne.
Tarkista polttimen o-renkaat päivittäin. Jos o-renkaassa on painumia, viiltoja tai muita vaurioita, vaihda se. Jos
se on kuiva, voitele se ohuella kalvolla voiteluainetta. Jos o-rengas ei aiheuta lainkaan vastusta lämpösuojan
asennuksen yhteydessä, vaihda o-rengas.
Polttimen kaapelin suojakuori on tarkistettava säännöllisesti. Jos suojakuoressa on vaurioita, tarkista polttimen
virta- ja pilottikaarikaapelit vaurioiden varalta. Jos kaasuvuotoja tai mitään vaurioita havaitaan, vaihda kyseiset
osat.
177
Osa 5Huolto
5.3Lika tai saaste
Lika tai muu saaste voi aiheuttaa PT-26-polttimen ennenaikaisen pettämisen sisäisen kaarenmuodostuksen
vuoksi. Jotta tämä voidaan välttää, käyttäjiä neuvotaan toimimaan seuraavasti:
1. Varmista, että plasma- ja/tai suojakaasuna käytetään puhdasta, kuivaa ja öljytöntä ilmaa.
2. Älä käytä polttimen o-renkaassa liikaa silikonia. Ohut kalvo riittää.
3. Pyyhi polttimen rungon eriste puhtaaksi liinalla ennen uusien tarvikkeiden asentamista. Eriste ei pysty estämään kaarien muodostumista riittävän tehokkaasti, jos likaa tai muita saasteita kerääntyy sinne.
4. Kun poltinta ei käytetä, varastoi se niin, että etuosan kaikki osat ovat asennettuina. Näin polttimeen ei kerry
likaa ja polttimen pää on suojassa siltä varalta, että se pudotetaan vahingossa.
5.4
Polttimen pään irrotus ja vaihto
Kirjoita ylös kaikkien osien sijainnit ja merkitsi sijainnit teipillä ennen purkamista. Näin varmistetaan osien oikeat
sijainnit kokoamisen yhteydessä. Katso kuva 6.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Liu’uta joustavaa tukea taaksepäin kaapelin suojukseen, kunnes se on noin 457,2 mm kahvan takana.
Irrota polttimen kahvan lähellä oleva teippi.
Liu’uta kytkinnauhaa ja kytkintä taaksepäin ja pois kahvasta.
Liu’uta kaapelin suojusta taaksepäin.
Kierrä ja vedä kahva irti poltinpäästä ja liu’uta sitä taaksepäin niin, että poltinkaapelin liitokset tulevat esiin.
Käytä kahta avainta kussakin liitoksessa ja ruuvaa kaksi poltinliitäntää auki. Vaaditut avainkoot ovat 3/8”
(9.5 mm) ja 7/16” (11.1 mm).
Vedä poltinpää pois kaapelikokoonpanosta mukaan lukien kiinnitetty eriste. Sijoita uusi poltinpää ja eriste
takaisin kokoonpanoon.
Käytä kahta avainta kussakin liitoksessa ja kiristä kaksi poltinliitäntää. Tehtaan käyttämä kiristysmomentti on
25-30 in-lbs (172.4 - 206.8 m-n).
Kierrä kahva takaisin poltinpäähän.
Liu’uta kytkinnauhaa ja kytkintä kahvaan, kunnes se on 50.8 mm polttimen päästä. Kytkinjohdon punaisten
jatkoliitosten on oltava kahvan pään takana.
Vedä kaapelin suojusta eteenpäin ja teippaa se kahvan taakse käyttämällä sähkömiehenteippiä.
Liu’uta joustava tuki takaisin kahvaan, kunnes se ottaa kiinni kytkinnauhaan.
Huomaa
Kun vaihdat PT-26SL In-line -polttimen kahvaa, liu’uta ensin mylar-eristeletku, p/n 0558005623,
poltinletkujen ja kytkentöjen yli, kunnes se on polttimen runkoa vasten.
Mylar-eristysletku
Poltinrunko
178
Osa 5Huolto
5.5
Polttimen kaapeleiden irrotus ja vaihto
1. Irrota poltinkaapelin kokoonpano virtalähteestä. Katso virtalähteen ohjekirjasta tarkat ohjeet.
2. Irrota poltinpää kaapelikokoonpanosta edellisen osan vaiheiden 1 – 7 kuvaamalla tavalla. Irrota myös kahva
ja joustava tuki kaapelikokoonpanosta.
3. Ota kaapelikokoonpano suoraan ulos. Tämä tulee tehdä alueella, joka on noin 1-1/2-kertainen kaapelien
pituuteen verrattuna.
4. Käytä johdonpätkää tai muuta narua, joka on noin ½ poltinkaapeleiden pituudesta ja kiinnitä johdon toinen
pää kaikkien poltinkaapeleiden ympärille polttimen päähän ja kiinnitä johdon toinen pää paikallaan pysyvään esineeseen.
5. Irrota teippi kaapen suojuksesta kaapeleiden virtalähteen päästä.
6. Paina kytkin ulos kytkinnauhasta ja liu’uta kahvaa, kytkinnauhaa ja joustavaa tukea johdon ääripäähän, jota
käytettiin vaiheessa 4. Kiinnitä kaapeleiden virtalähdepää ja vedä kaapelin suojus kokonaan johdon päälle.
7. Irrota johto kaapeleista ja vaihda vaurioitunut kaapeli tai kaapelit.
8. Kiinnitä kaapeleiden poltinpäät uudelleen johdolla ja vedä kaapelin suojus takaisin kaapeleiden päälle. Kiinnitä suojus väliaikaisesti kaapeleihin poltinpään lähelle sähkömiehenteipillä.
9. Vedä joustava tuki, kytkinnauha ja kahva pois johdosta ja kaapelin suojukseen. Poista teippi.
10. Avaa kaapeleiden johto ja noudata edellisen osan vaiheita 7 - 12 ja kiinnitä poltinpää kaapelikokoonpanoon.
11. Kiinnitä kaapelin suojus kaapeleihin virtalähteen päähän sähkömiehenteipillä.
5.6Joustavan tuen, kytkinnauhan tai kahvan vaihto
Jos joustavan tuen, kytkinnauhan tai polttimen kahvan vaurio aiheuttaa tarpeen vaihtaa jonkin näistä osista,
noudata kohdan “Poltinpään irrotus ja vaihto” ohjeita ja vaihda kyseiset osat vaiheen 7 aikana ennen poltinpään
kiinnittämistä takaisin. Tätä prosessia helpottaa suojuksen kiinnittäminen väliaikaisesti sähkömiehenteipillä.
5.7
Poltinkytkimen vaihto
1. Noudata vaiheita 1 – 3 osassa “Poltinpään irrotus ja vaihto”.
2. Leikkaa vanhan kytkimen mustat ja valkoiset johdot mahdollisimman läheltä punaisia jatkosliitäntöjä. Leikkaa 6,4 mm eristettä mustista ja valkoisista johdoista.
3. Leikkaa 6,4 mm eristettä uusista kytkinjohdoista.
4. Kiinnitä kytkinjohdot kytkinkaapeliin käyttämällä kahta jatkosliitäntää, jotka tulevat vaihtokytkimen mukana. Käytä puristusliitostyökalua, joka on tehty tällaisen jatkosliitoksen puristamiseen.
5. Noudata vaiheita 1 – 3 osassa “Poltinpään irrotus ja vaihto” käänteisessä järjestyksessä lopuksi.
5.8
Polttimen kaasuvirtausten mittaaminen
Jos epäilet heikon kaasuvirtauksen aiheuttavan huonon leikkuutuloksen tai tarvikkeiden lyhyen käyttöiän, virtaus voidaan tarkistaa käyttämällä plasmapolttimon virtauksen mittauspakettia. Paketissa on mukana kädessä
pidettävä rotametri (virtausmittari), joka ilmaisee polttimesta lähtevän kaasuvirtauksen. Paketissa on mukana
myös ohjeet, joita on noudatettava tarkasti, jotta rotametrin turvallinen ja tarkka käyttö voidaan varmistaa. Katso lomake F-14-391.
179
Osa 5Huolto
PT-26:n ilma- tai typpivirtausnopeuksien on oltava:
Suojakaasun virtaus
ESP-150 & ESP-200............................. 135 - 145cfh paineella 50 psig (63,7 - 68,4 l/m paineella 3,4 bar)
Deuce Pack 150, 215.............................................225 cfh paineella 50 psig (106,2 l/m paineella 3,4 bar)
Plasmavirtaus..................................................... 115 - 140 cfh paineella 50 psig (54,3 - 66,1 l/m paineella 3,4 bar)
Kokonaisvirtaus
ESP-150 & ESP-200....................... 250 - 285 cfh paineella 50 psig (118,0 - 134,5 l/m paineella 3,4 bar)
Deuce Pack 150,330 ............................................ 365 cfh paineella 50 psig (172,3 l/m paineella 3,4 bar)
Mittaa virtausnopeudet käyttämällä uutta 200 A:n suutinta (0558003798), uutta elektrodia ja uutta lämpösuojaa.
Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että polttimen O-rengas (0558003721) on hyvässä kunnossa eikä
vuoda. Mittaa virtaukset erikseen, jos mahdollista. Mittaa muussa tapauksessa kokonaisvirtaus.
Pienet kaasun virtausnopeudet (pienemmät kuin tässä on annettu) merkitsevät tukkeumaa tai vuotoa polttimen
tai virtalähteen kaasuputkissa.
180
Osa 6
6.0
Varaosat
Varaosat
6.1Yleistä
Ilmoita aina sen laitteen sarjanumero, jossa osia käytetään. Sarjanumero on painettu laitteen nimikylttiin.
6.2Tilaaminen
Jotta tuote toimii oikein, tässä tuotteessa on suositeltavaa käyttää vain aitoja ESAB-osia ja -tuotteita. Muiden
kuin ESAB-osien käyttö voi mitätöidä takuun.
Varaosia voi tilata ESAB-jälleenmyyjältä.
Muista ilmoittaa toimitukseen liittyvät erityistiedot, kun tilaat varaosia.
Asiakaspalvelun puhelinnumerot on lueteltu tämän käsikirjan takasivulla.
Huomaa
Jos kuormakirjassa ei ole osanumeroa, kyseisen materiaalin tiedot on tarkoitettu vain tiedoksi
asiakkaalle. Laitteisto-osia voi tilata paikalliselta myyjältä.
181
182
ETUPÄÄN OSAT (Katso kuva 2.1)
Kuva 6.1. Varaosat - PT-26-poltinkokoonpano
Pilottikaari- ja jäähdytyskaapeli
25 FT (7,6 m) - 0558004035
50 FT (15,2 m) - 0558004036
Plasmakaasuletku
25 FT (7,6 m) - 0558002873
50 FT (15,2 m) - 0558004034
SUOJUS
25 FT - 0558002921
50 FT -0558002922
Kiristä liitokset neljästä (4) paikasta käyttämällä kahta
(2) avainta
Momentti 25-30 in-lbs. (172.4 - 206.8 m-n)
JOUSTAVA TUKI - 0558004040
KUMISUOJUS - 0558000793
VIRTA- JA JÄÄHDYTYSAINEKAAPELI
25 FT (7,6 m) - 0558004047
50 FT (15,2 m) - 0558004048
KYTKIN- JA JOHDINKOKOONPANO
- 25 FT (7,6 m) - 0558000816
- 50 FT (15,2 m) - 0558000819
MUKANA ON: KYTKIN - 0558002872
TULPPA - 0558000819
KAAPELI - 18 AWG/2 COND.
KYTKINNAUHA - 0558004039
Suojakaasuletku
25 FT (7,6 m) - 0558004037
50 FT (15,2 m) - 0558004038
POLTINPÄÄ, 90°
- 0558003719
POLTINPÄÄ, 70°
- 0558002204
Mukana O-renkaat 0558003720 (1)
0558003721 (3)
KAHVA - 0558004033
KYTKIN - 0558002872
SUOJUS (Ref.)
Osa 6
Varaosat
Lämpösuoja - 0558003715
Etupään osat (kuva 2.1)
Runko 0558002110
Suojus - 0558002130
183
Pidikenauha
- IT 2,00 I.D. x 0,63W
- 0558004045
Vakiosähköosat
varoituskyltti - 0558004042
Braided Tubular ID 2.250-2.500 - 72020003
Kumisuojus 0558004046
PVC-sähkömiehenteippi - 0558004261
Suojuskuori 23 ft (7,0 m) - 0558004043
48 ft (14,6 m)- 0558004044
Kuva 6.2. Varaosat - PT-26-In-line-poltinkokoonpano
Suojakaasuletku
25 FT (7,6 m) - 0558004037
50 FT (15,2 m) - 0558004038
VIRTA- JA JÄÄHDYTYSAINEKAAPELI
25 FT (7,6 m) - 0558004047
50 FT (15,2 m) - 0558004048
Plasmakaasuletku
25 FT (7,6 m) - 0558002873
50 FT (15,2 m) - 0558004034
Pilottikaari- ja jäähdytyskaapeli
25 FT (7,6 m) - 0558004035
50 FT (15,2 m) - 0558004036
Kiristä liitokset neljästä (4) paikasta
käyttämällä kahta (2) avainta
Momentti 25-30 in-lbs. (172,4 - 206,8 m-n)
Clamp Hose 1,56D - 2,50D - 0558004041
Osa 6
Varaosat
Lämpösuoja - 0558003582
Etupään osat (kuva 2.1)
Runko - 0558002110
184
Pilottikaari- ja jäähdytyskaapeli
25 FT (7,6 m) - 0558004035
50 FT (15,2 m) - 0558004036
Poltinpidike0558005926
Mylar-eristin
- 0558005623
Braided Tubular ID 2.250-2.500
- 72020003
PVC-sähkömiehenteippi
- 0558004261
Suojuskuori
17 ft. (5,2 m) - 0558003845
25 ft. (7,6 m) - 0558002921
50 ft. (15,2 m) - 0558002922
Pidikenauha
- IT 2,00 I.D. x 0,63W
- 0558004045
Standardi
sähköosavaroitus
- 0558004042
Kuva 6.3. Varaosat - PT-26 “SL” In-line-poltinkokoonpano
Suojakaasuletku
17 FT (5,2 m) - 0558002123
25 FT (7,6 m) - 0558004037
50 FT (15,2 m) - 0558004038
VIRTA- JA JÄÄHDYTYSAINEKAAPELI
25 FT (7,6 m) - 0558004047
Plasmakaasuletku
50 FT (15,2 m) - 0558004048
17 FT (5,2 m) - 0558004177
25 FT (7,6 m) - 0558002873
50 FT (15,2 m) - 0558004178
Letku ja teline 0558005624
sisältää: suoja ja eriste
Boot21647
Osa 6
Varaosat
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising