ESAB | MEK 25 | Instruction manual | ESAB MEK 25 Handleiding

ESAB MEK 25 Handleiding
MEK 25
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 337 001
021113
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 438--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
54
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 TECHNISCHE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
55
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
57
58
58
88
89
TOCh
-- 52 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid MEK 25 van het serienummer 438 in
overeenstemming is met norm EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn
(73/23/EEG) met annex (93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--04--20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
bm16d12h
-- 53 --
NL
3
INLEIDING
INLEIDING
A10-- MEK 25 is een tussenaandrijfmechanisme voor MIG/MAG--lassen waarbij de
elektrode wordt aangevoerd volgens het ESAB:s A10--systeem.
Door een verlengkabel aan te sluiten op het tussenaandrijfmechanisme en het
aandrijfmechanisme op de stroombron neemt het bereik tot 25m toe.
Op MEK 25 kan de draadtoevoersnelheid en de spanning geregeld worden met
behulp van potentiometers, of kan er een afstandsbediening aangesloten worden.
De aandrijfmotor heeft een permanente magneet en is geïntegreerd met een
wormoverbrenging. De motor werkt op 24V gelijkstroom.
MEK 25 is uitgerust met een sterke verstevigingsboog en rails om het transport te
vergemakkelijken.
Het groot bereik zorgt samen met het prestatievermogen van de stroombron voor
een flexibele complete oplossing.
3.1
TECHNISCHE GEGEVENS
Bedrijfsspanning
42V AC
Motorspanning
0--24V DC
Draadtoevoersnelheid
1--18m/min
Aanvoerrollen gevulde draad
1,0--1,2R/1,4--1,6R
Aanvoerrollen massieve draad
1,0--1,2
Veiligheidsnorm
IP 23
Gewicht
7,5 kg
Continue A--gewogengeluiddruk
58 dB
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
bm16d12h
-- 54 --
NL
3.2
S
S
S
S
S
S
S
TECHNISCHE BESCHRIJVING
(1) Potentiometer voor traploos intellen van de boogspanning.
(2) Pontentiometer voor traploos instellen van de draadtoevoersnelheid. Instelbereik 1--18m/min.
(3) Afstandsbedieningsschakelaar voor het regelen van de draadtoevoer en de
spanning via de afstandsbediening.
(4) Contact voor aansluiting van de afstandsbediening, 23--pol.
(5) Aansluiting voor laspistool met gemeenschappelijke koppeling voor lasstroom, bedrijfsspanning, beschermgas en draad.
(6) Aansluiting voor verlengset met gemeenschappelijke aansluiting lasstroom,
beschermgas en draad.
(7) 14--pol. pencontact voor aansluiting op verlengset.
bm16d000
bm16d12h
-- 55 --
NL
4
INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
Aansluiting van verlengkabel en laspistool
S
Sluit de verlengkabel aan op de aansluiting (6). Sluit de 14--polige busconnector
op de stuurleiding van de verlengkabel aan op de penaansluiting (7) en haal de
moer aan.
S
Sluit het andere uiteinde van de verlengkabel aan op de overeenkomstige aansluiting op het aandrijfmechanisme van de stroombron.
S
Sluit het laspistool aan op de aansluiting (5).
Aanvoerrollen
S
Controleer of de juiste aanvoerrol en groef gebruikt worden voor de gekozen
draaddimensie. Elke aanvoerrol heeft groeven voor twee draaddimensies. Op de
aanvoerrol moet de juiste aanduiding voor de respectievelijke draad naar buiten
naar u toe gekeerd zijn.
S
De aanvoerrol kan gedraaid worden of vervangen worden door een andere geschikte aanvoerrol (zie reserveonderdelenlijst), door de schroeven die de aanvoerrollen op hun plaats houden te demonteren.
Draadtoevoer
S
Sluit de stroombron aan op het net.
S
Stel met behulp van de potentiometer (2) op het tussenaandrijfmechanisme de
draadtoevoersnelheid in tussen 1--18m/min.
S
Strek de verlengkabel en de pistoolslang.
S
Draai de bedieningsspaken op het aandrijfmechanisme opzij zodat de aanvoerrollen vrij komen te liggen. Voer de elektrode naar het tussenaanvoermechanisme door het pistoolcontact ingedrukt te houden.
S
Voer de elektrode door de mondstukken over de drukrollen en in de elektrodegeleiders van het laspistool, draai de bedieningsspaken terug in hun oorspronkelijke positie.
S
Hou de trekker van het laspistool ingedrukt tot de elektrode uitgevoerd is via het
contactmondstuk in het pistool.
S
Door de veerspanning van de drukrolen juist in te stellen, verkrijgt men een
slipvrije elektrodeaanvoer. Als de rollen slippen of op een andere manier niet
goed werken, moet u de voorspanning bijstellen. Doe dit met behulp van de
stelschroeven op de respectievelijke drukarmen. De voorspanning kan gecontroleerd worden met behulp van de gradenschaal op de respectievelijke stelschroef.
bm16d12h
-- 56 --
NL
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
5
S
S
S
INGEBRUIKNAME
Sluit de retourleiding van de stroombron aan op het werkstuk.
Stel de geschikte draadtoevoersnelheid en spanning in met behulp van potentiometer (1) en (2).
U kunt beginnen te lassen.
bm16d000
bm16d12h
-- 57 --
NL
6
ACCESSOIRES
Afstandsbediening PAE 2
Programmeereenheid voor op afstand bedienen van de spanning en de
draadtoevoersnelheid. Sluit Afstandsbediening op de busaansluiting (4).
Merk op dat de afstandsbedieningsschakelaar (3) in de onderste positie moet gezet
worden als u de afstandbediening wil gebruiken.
Bestelnummer
Afstandsbediening PAE 2 med Burndy aansluiting,--23--pol.
466 515--880
Slangpakket 12,5m Max 403 A 60%
469 961--880
Slangpakket 19,0m Max 403 A 60%
469 961--881
Slangpakket 25,0m Max 403 A 60%
469 961--882
Slangpakket, voor watergekoelde toorts 12,5m/W Max 403 A 60%
469 961--883
Slangpakket, voor watergekoelde toorts 19,0m/W Max 403 A 60%
469 961--884
Slangpakket, voor watergekoelde toorts 25,0m/W Max 403 A 60%
469 961--885
Montagesets
Gasstromingsmeter
7
469 427--880
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen. Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en
garandeert een correcte levering.
bm16d12h
-- 58 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising