ESAB | LAF 1600 | Instruction manual | ESAB LAF 1600 Kasutusjuhend

ESAB LAF 1600 Kasutusjuhend
LAF 1600 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 017 001 2002--10--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 615 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
30
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
4.1
4.2
4.3
4.4
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poistaminen pakkauksesta ja sijoituspaikka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piirikortti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
31
32
5 Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
5.1 Hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Käynnistäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
6.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Puhdistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
7 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYTKENTÄOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
100
101
102
103
TOCx
-- 27 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LAF 800/1250/1250M/1600/1600M alkaen sarjanumerosta
615/ 845(M) täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja
sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
2
Tel: +46 31 50 93 49
Fax: +46 31 50 94 36
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
ba22d12x
-- 28 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
ba22d12x
-- 29 --
FI
3
JOHDANTO
3.1
Yleistä
LAF 1600 on kauko--ohjattu 3--vaiheinen hitsausvirtalähde, joka on tarkoitettu
tehokkaaseen koneelliseen kaasumetallikaari-- (MIG/MAG) tai jauhekaarihitsaukseen
(UP). Sitä tulee aina käyttää ESABin ohjausrasian A2--A6 Process Controller (PEH)
kanssa.
LAF--hitsausvirtalähde on puhallinjäädytetty ja sitä valvoo ylikuormituksen varalta
lämpövahti. Kun lämpövahti katkaisee virran, keltainen lamppu syttyy automaattisesti
etupaneeliin. Palautus tapahtuu sekin automaattisesti lämpötilan laskettua
hyväksytylle tasolle.
Hitsausvirtalähde ja ohjausrasia on kytketty yhteen kaksilankaliitännällä, jonka avulla
hitsausprosessia voidaan tarkkuusohjata.
Hitsausvirtalähdettä voidaan säätää ohjausrasian etupaneelista, josta käyttäjä voi
asettaa kaikki hitsausparametrit.
Hitsausvirtalähteen toimintatapaa ohjataan ja valvotaan kokonaan ohjausrasiasta,
jonka avulla myös käynnistys-- ja pysäytysasetukset voidaan asettaa. Esiasetettuja
virtaparametrejä voidaan valvoa hitsauksen aikana.
Yksityiskohtaisia tietoja hitsausvirtalähteen asetusmahdollisuuksista ja työtavoista on
A2--A6 Process Controller käyttöohjeissa (til. nro. 0443 745 xxx).
3.2
Tekniset tiedot.
LAF 1600
Jännite
Kuormitettavuus:
100 % kuormitusaikasuhtella
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
1600 A/ 44 V
Säätöalue
UP
40 A/ 22 V --1600 A/ 46 V
Tyhjäkäyntijännite
54 V
Tyhjäkäyntiteho
Hyötysuhde
220 W
0,86
Tehokerroin
0,87
Paino
585 kg
Mitat P x L x K
774 x 598 x 1430
Suojaluokka
Käyttöluokka
IP 23
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
ba22d12x
-- 30 --
FI
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
4.2
Poistaminen pakkauksesta ja sijoituspaikka
VAROITUS: Kaatumisvaara!
Kiinnitä laite paikalleen erityisesti silloin, kun alusta on epätasainen tai viettävä.
S
Aseta hitsausvirtalähde tasaiselle alustalle.
S
Varmista jäähdytyksen esteetön toiminta.
Nosto--ohje
4.3
Liitännät
S
Hitsausvirtalähteen jännitteeksi asetetaan
tehtaalla 400 V. Jos jännite on toinen, kytke
pää--ja ohjausmuuntaja sivulla 102 olevan
avulla kytkentäkaavionmukaise.
S
Valitse oikean kokoinen verkkokaapeli ja
suojaa se paikallisten määräysten mukaisella
varokkeella (katso sivu 32 taulukko).
S
Liitä maakaapeli tunnuksella
ruuviin.
S
Kiristä vedonpoistaja (1).
S
Kytke verkkokaapeli pääliittimiin L1, L2 ja L3.
S
Kytke LAF--virtalähteen ja ohjausyksikön
välinen kaapeli 12-- napaiseen liittimeen (2),
joka on hitsausvirtalähteen sisäpuolella.
S
Kytke 1--napainen mittajohtimelle (4).
S
Kytke sopiva hitsaus-- ja paluuvirtakaapeli liittimiin (3) + ja --, jotka ovat
hitsausvirtalähteen etupuolella.
ba22d12x
merkittyyn
-- 31 --
2
4
1
3
FI
Verkkokytkentä
LAF 1600
50 Hz
60 Hz
Jännite
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Virta:
100%
136 A
108 A
136 A
108 A
Johdon poikkipinta
3 x 70+35 mm2
3 x 50+35 mm2
3x70+ 35 mm2
3x70+ 35 mm2
Varoke, hidas
160 A
125 A
160 A
125 A
4.4
Piirikortti
DIP--kytkimet
Piirikortissa (AP1) on kaksi DIP--kytkintä (SW1 ja SW2). Ne on asetettu
toimitetta--essa ja niiden asetuksia ei saa muuttaa kentällä.
Varaosatoimituksen yhtey dessä DIP--kytkinten asetukset on tarkastettava (ja tarv-ittaessa muutettava) ennen kuin kortti asennetaan hitsausvirtalähteeseen.
S
DIP--kytkin SW1
DIP--kytkin 1 (SW1) on asetettava, jotta
kommunikointi A2--A6 Process Controller
(PEH)-- yksikön kanssa toimii.
S
DIP--kytkin SW2
Jotta A2--A6 Process Controller (PEH)
tunnistaisi liitetyn virtalähteen tehon, on
DIP--virtakytkin 2 (SW2) asetettava
oikeaan asentoon.
DIP--kytkimen SW1 asettaminen
S
Aseta kytkin 6 asenton ”OFF” ja
muut kytkimet asentoon ”ON”.
DIP--kytkimen SW2 asettaminen
S
Aseta kytkin 1 ja 2 asentoon “OFF” ja muut
kytkimet asentoon“ON”.
Hitauvirtalähteen ohjelma
Hitauvirtalähteen ohjelma on tallennettu
muistikapseliin IC 6. Se on assennettu
pidikkeeseen ja siten vaihdettavissa.
ba22d12x
-- 32 --
FI
5
Käyttö
5.1
Hallintalaitteet
Etupaneelissa on:
1. Päävirtakytkin, joka katkaisee hitsausvirtalähteen syöttöjännitteen.
2. Merkkivalo (valkoinen) palaa, kun päävirtakytkin on kiinni.
3. Merkkivalo (keltainen) palaa, kun muuntajan ylikuumeneminen laukaisee
lämpövahdin. Merkkivalo sammuu, kun lämpötila on laskenut hyväksyttävälle
tasolle.
4. 42 V syöttöjännitteen automaattivarokkeen FU2 palautuspainike.
5. Hätäpysäytyspainike. Kun sitä painetaan, hitsausvirtalähteen pääkontaktori
päästää ja ohjausyksikön syöttöjännite katkeaa. (Ohjausyksikön hätäpysäytyspainike toimii samalla tavoin.)
5.2
Käynnistäminen
S
Kiinnitä paluujohdin työkappaleeseen
S
Käännä päävirtakytkin (1) asentoon ”I”.
Valkoinen merkkivalo (2) syttyy ja puhallin käynnistyy.
S
Aseta hitsausparametrit ja käynnistä hitsaus ohjausyksiköstä
(katso ohjausyksikön A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx käyttöohje).
6
HUOLTO
6.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.2
S
Puhdistaminen
Puhdista hitsausvirtalähde tarvittaessa.
Käytä puhdistamiseen kuivaa paineilmaa.
VAROITUS!
Täyttynyt tai tukkeutunut ilman ulostulo/sisäämenoaukko aihe--uttaa ylikuumenemista.
ba22d12x
-- 33 --
FI
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 103 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
ba22d12x
-- 34 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
020314
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising