ESAB | PLW 255 | Instruction manual | ESAB PLW 255 Kasutusjuhend

ESAB PLW 255 Kasutusjuhend
Plasmaweld 255
AC/DC
PLW 255
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0458 235 001
020507
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 934
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
50
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
51
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Sijoitus ja kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säätimet ja liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaukosäätöyksikkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumentumissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA--hitsaus (Käsihitsauselektrodit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG--hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plasma--hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tasa-- ja vaihtovirtojen säätö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakkoirrotus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
53
54
54
54
57
58
60
61
61
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
6.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Tarkistukset ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
7 LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
TOCx
-- 48 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde PLW 255 alkaen sarjanumerosta 934 täyttää standardin EN
60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen
mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen
lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--12--21
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dpb4d1xa
-- 49 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
3
JOHDANTO
3.1
Yleistä
PLW 255 on kompakti hitsausvirtalähde kolmelle eri hitsausmenetelmälle.
Sitä voidaan käyttää:
S
plasmahitsaukseen yhdessä PLWB 401:n kanssa.
S
hitsaukseen TIG--menetelmällä.
S hitsaukseen päällystetyillä elektrodeilla (MMA), sekä vaihto-- että tasavirralla.
PLW 255 voidaan toimittaa varustettuna OKC--liitännällä PLWB 401 -plasmahitsausyksikköön liittämiseksi.
HOUM! Irrota elektrodinpidin TIG--hitsauksen ajaksi.
3.2
Varusteet
PLW 255 toimitetaan seuraavin varustein:
S
Verkkokaapeli (3 m)
S
Paluujohdin (5 m)
S
Kaasuletku
S
Letkunkiristimet
dpb4d1xa
-- 50 --
FI
3.3
Tekniset tiedot
PLW 255
Sallittu kuormitus:
250 A / 30 V
200 A / 28 V
165 A / 26 V
250 A / 20 V
225 A / 19 V
170 A / 17 V
25%:n käyttösuhde (MMA)
60%:n käyttösuhde (MMA)
100% :n käyttösuhde (MMA)
50% :n käyttösuhde (TIG)
60%:n käyttösuhde (TIG)
100%:n käyttösuhde (TIG)
Säätöalue, TIG
Säätöalue, MMA
5--250 A
5--250 A
Ramppi ylös (lisäys)
0 -- 10 s
Ramppi alas (vähentäminen)
0 -- 10 s
Kaasun esivirtaus säädettävissä piirikortilta
0 -- 5 s
Kaasun jälkivirtaus
3 -- 30 s
Verkkoliitäntä
70 -- 90 V DC
Tyhjäkäyntiteho, MMA
Tyhjäkäyntiteho, TIG
95 W
50 W
Käyttöteho, P (maks. virralla MMA)
10 kW
Näennäisteho, S (maks. virralla MMA)
10,6 kW
Tehokerroin, maks. virralla MMA
0,93
Hyötysuhde, maks. virralla MMA
0,75
Verkkojännite
400 V
Verkkotaajuus
50 -- 60 Hz
Hitsauskaapeli, poikkipinta
35 mm2
Sulake, hidas
16 A
Verkkokaapeli, poikkipinta
4 x 2,5 mm2
Mitat p x l x k
510 x 310 x 555 mm
Paino
45 kg
+/-- 10%
3--vaihe
Käyttöluokka
IP 23
Suojausluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
dpb4d1xa
-- 51 --
FI
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
PLW 255 ovat verkkojännitekompensoituja, mistä syystä +/-- 10%:n vaihtelu
verkkojännitteessä aiheuttaa vain +/-- 0,2%:n vaihtelun hitsausjännitteessä.
Pitkien verkkokaapeleiden aiheuttamien jännitehäviöiden vähentämiseksi on parempi
valita karkeammalla poikkipinnalla valittu kaapeli kuin mitä on mainittu sivulla 51
olevissa teknisissä tiedoissa.
Kun viralähde käynnistetään, jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla
pyörimisnopeudella sisäänimeytyvän likamäärän vähentämiseksi ja äänitason
alentamiseksi.
Kun viralähde vaatii lisäjäädytystä, puhaltimet toimivat suuremmalla pyörimisnopeudella.
4.2
Sijoitus ja kytkeminen
S
Sijoita hitsausvirtalähde niin, etteivät jäähdytysilman tulo-- ja poistoilman aukot
tule peitetyiksi.
S
Liitä poltin ja suojakaasu PLWB 401:een.
S
Liitä PLWB 401ja sen maadoituskaapeli. (Ks. kuva sivulla 53).
S
Liitä OCF 2D PLWB 401:een ei PLW 255:een.
S
Tarkista, että hitsausvirtalähde tulee liitetyksi oikeaan verkkojännitteeseen ja että
käytetään oikeankokoisia varokkeita.
Suojamaadoita voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Konekilpi liitäntätietoineen on sijoitettu hitsausvirtalähteen takaosaan.
Laite on nyt hitsausvalmis.
dpb4d1xa
-- 52 --
FI
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 49. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
5.2
Säätimet ja liitännät
A
Verkkovirtakytkin PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ
H
Verkkojännite päälle, LED
B
Kaukosäätimen liitäntä
J
Hitsausjännite päälle, LED
C
Polttimen liitin
L
Vika/ylikuumentuminen, LED
D
Puikonpitimen liitäntä (MMA)
M
Virtausvahti, LED
(Toimii kun jäähdytyslaite on liitetty laitteistoon)
E
TIG--polttimen OKC--liitäntä/
PLWB 401
N
Koneen suojakaasun liitäntä
Plasmahitsauksessa suojakaasu liitetään
PLWB 401:een.
F
Maadoituskaapelin liitäntä
O
Säätöyksikkö, digitaalinen näyttö
G
Suojakaasun liitäntä
Plasmahitsauksessa suojakaasu liitetään
PLWB 401:een.
P
PLWB 401 liitäntä.
Kun verkkokytkin on päällekytkettynä, palaa verkkodiodi (H).
Tyhjäkäyntijännitteellä palaa loistevalo (J).
Vian, esim. ylikuumentumisen, aikana palaa loistevalo (L).
Vesivirtauksen jäädessä pois palaa loistevalo (M).
Vikatilanteissa, jotka saattavat aiheuttaa hetkellisesti korkean lähtöjännitteen,
valodiodi (J) sammuu, (lähhtöjännite on kytketty päältä), Uudelleenkäynnistys
tapahtuu siirtämällä kytkin (1) TIG--asentoon ja sen jälkeen takaisin MMA--asentoon.
dpb4d1xa
-- 53 --
FI
5.3
Kaukosäätöyksikkö
Sekä Plasma--, TIG-- että MMA--hitsauksen hitsausvirta voidaan säätää
kauko--ohjainliitännän kautta. Hitsausvirtalähde tunnistaa itse, onko kauko--ohjainliitäntä käytössä.
Jos kaukosäätö käsittää koko virta--alueen, pitää hitsausvirtalähteen virransäätö
asettaa maksimiin.
Maksimiarvo = Hitsausvirtalähteeseen asetettu asetusarvo.
5.4
Ylikuumentumissuoja
Kaksi lämpövahtia estää ylikuormituksen, jos lämpötila nousee liian korkealle.
Jos näin käy, kytkeytyy hitsausvirta pois päältä ja keltainen loistevalo (L) syttyy (ks.
sivulla 53).
Lämpötilan laskettua hitsausvirta kytkeytyy jälleen päälle ja loistevalo (L) sammuu.
5.5
Ohjauspaneeli
1
Käyttötavan valintakytkin
S MMA--hitsaus (Käsihitsauselektrodit)
S Plasma,
TIG 2--tahti (myös kauko--ohjainta käytettäessä)
S TIG 4--tahti
S TIG 4--tahti kaksiasentoisella valitsimella
(vaihtotoiminto, virtavalinta (8) tai (9) TIG--polttimen
kautta)
2
Sytytysmenetelmän valintakytkin
S HF--sytytys
S Lift--Arc -- ks. sivulla 56
3
Pulssituksen valintakytkin
S Ei--pulssitettu hitsaus, tasa-- tai vaihtovirta
S Hitsaus sakara--aaltopulssituksella; tasa-- tai
vaihtovirta
S Hitsaus trapetsipulssituksella; tasa-- tai vaihtovirta
dpb4d1xa
-- 54 --
FI
4
Napaisuuden valintakytkin
S Vaihtovirta
S Sakara--aaltoinen vaihtovirta (Square Wave)
S Tasavirta, negatiivinen elektrodi (tavallisesti
TIG--hitsauksessa)
S Tasavirta, positiivinen elektrodi
S Tasavirta, negatiivinen elektrodi, mutta positiivinen
elektrodi käynnistettäessä. (esim. 3,2 mm:n
elektrodeille, TIG--hitsaus)
5
Potentiometri Hot Start --toimintoa
varten
S Käynnistysprosessin säätö ja optimointi elektrodin
koon suhteen..
TIG -- hitsaus ( 10...500 ms )
MMA -- hitsaus (100ms...2s)
6
Potentiometri Arc Force --toimintoa varten
S Arc Force --toiminnon säätö ja optimointi (Anti
Stick), vain MMA--hitsauksessa.
7
Potentiometri
S Hitsausvirran rampin ylösmenoajan säätöön
(0 -- 10 sekuntia).
8
Potentiometri I1
S Ei--pulssitetun hitsausvirran ja huippuvirran
(pulssivirran) säätämiseksi pulssitetulla virralla
hitsattaessa.
Plasmahitsauksessa suurin suositeltu
vaihtovirta--arvo on 140 A.
9
Potentiometri I2
S Taustavirran (Perusvirran) säätämiseksi pulssatussa
hitsauksessa (pulssihitsauksessa) sekä
matalamman (toisen) virtatason säätämiseksi
vaihtotoiminnossa.
10 Potentiometri
S Virtatason laskun (ramppi alas) säätöön välillä 1--10
sekuntia.
11
S Kaasun jälkivirtausajan säätöön välillä 3--30
sekuntia.
Potentiometri
12 Potentiometri taajuuden säätöön
Tällä potentiometrillä on kaksoistoiminto:
S Pulssitaajuuden säätämiseksi 0,3:sta 300 Hz:iin
pulssatussa hitsauksessa tasavirralla.
S Vaihtovirran taajuuden säätö välillä 30--300 Hz
ei--pulssitetussa hitsauksessa vaihtovirralla.
Plasmahitsauksessa maks. taajuus on 70 Hz 140
A:n vaihtovirralla.
HUOM! Hitsattaessa pulssitetulla vaihtovirralla
asettuu vaihtovirran taajuus automaattisesti 100
Hz:iin.
13 Potentiometri tasapainon säätöön
dpb4d1xa
Tällä potentiometrillä on kaksoistoiminto:
S Positiivisen ja negatiivisen puoliaallon välinen
tasapainosäätö vaihtovirtahitsauksessa optimaalisen
puhdistustehon tai optimaalisen polton
aikaansaamiseksi; (oikea =>tehokkaampi poltto)
S Taustavirran (Perusvirran) ja huippuvirran
(pulssivirran) välisen aikasuhteen säätämiseksi
tasavirralla tehdyssä pulssatussa hitsauksessa;
(oikea =>pitempi huippuvirta--aika (pulssivirta--aika)).
HUOM! Pulssatulla vaihtovirralla hitsattaessa muotoutuu pulssivirran ja perusvirran väliseksi aikasuhteeksi automaattisesti 50/50 %.
Positiivisen ja negatiivisen puoliaalllon välistä suhdetta
voidaan säätää samalla tavalla kuin pulssittamattomassa AC--hitsauksessa.
-- 55 --
FI
Asento
= MMA
Hitsausvirtalähde on tässä asennossa valmiustilassa hitsaukseen päällystetyillä
elektrodeilla. HF--yksikkö ja Lift--Arc on kytketty pois päältä ja Hot--käynnistysyksikkö
on nyt aktivoitu antamaan virrankorotuksen käynnistettäessä.
Asento
= HF--yksikkö päälle
Poltinkytkin sisään painettaessa alkaa kaasu virrata, HF--yksikkö käynnistyy ja
tuottaa kipinän elektrodin ja hitsausmateriaalin väliin, kaasu jonisoituu ja valokaari
syntyy. Kun valokaari on tasaantunut, kytketään HF--yksikkö automaattisesti pois
päältä.
Asento
= Lift--Arc
Tämä tarkoittaa sitä, että polttimen elektrodi asetetaan paikkaan, josta hitsauksen
halutaan alkavan ja että poltinkytkin painetaan sisään ja poltin nostetaan. Tällöin
syntyy valokaari.
Virta nousee hitaasti määritellyn “slope up”--ajan kuluessa setettuun arvoon. Kun
hitsaaminen halutaan lopetta, kosketin vapautetaan ja virta pienenee hitaasti
minimiarvoon asetetun “slope down”--ajan kuluessa.
Kohdista polttimen elektrodi työkappaletta vasten.
Kallista poltinta hieman sekä
nosta sitä, ja valokaari on syntynyt.
Asento
Paina sisään poltinkytkin.
Hitsaus lopettaessa päästä poltinkytkin.
2/4--tahti
2--tahti merkitsee sitä, että valokaari syttyy, kun poltinkytkin painetaan sisään, ja
sammuu, kun kytkin päästetään.
4--tahti merkitsee sitä, ettei poltinkytkintä tarvitse pitää sisäänpainettuna hitsauksen
aikana.
Kytkin painetaan sisään ja päästetään valokaaren synnyttämiseksi.
Kaari sammuu, kun kytkin painetaan ensin sisään ja sen jälkeen päästetään.
4--tahti mahdollisuudella vaihtaa kahden virran välillä (vaihtotoiminto). Vaihtotoiminto
mahdollistaa vaihtamisen kahden säädettävän virran välillä aktivoimalla oltinkosketin
lyhyeksi ajaksi.
Jos poltinkosketin pidetään alaspanettuna, virta alkaa laskea (slope down).
dpb4d1xa
-- 56 --
FI
5.6
MMA--hitsaus (Käsihitsauselektrodit)
5.6.1
Ohjauspaneelin säätö MMA--hitsauksessa
S
Liitä hitsaus-- ja vastaava maadoitusjohto OKC--liitäntöihin D ja F.
S
Aseta kytkin (1) käsihitsauselektrodeja varten.
Loistevalo J ilmoittaa silloin, että hitsausliitännöissä on tyhjäkäyntijännite.
(Katso myös kohta 5.2)
S
Säädä potentiometrillä (8) hitsausvirralle haluttu arvo.
On myös mahdollista käyttää pulssitettua hitsausvirtaa. Säätö tapahtuu samalla
tavalla kuin pulssitetussa TIG--hitsauksessa.
S
Potentiometriä (5) käytetään Hot Start --toiminnon portaattomaan säätämiseen ja
potentiometriä (6) Arc--Force --toiminnon ja siten myös säätödynamiikan
portaattomaan säätöön.
Elektrodityypistä riippuen voidaan valintakytkimellä (4) myös valita tasavirta ja
napaisuus, tai jokin vaihtovirtavaihtoehdoista. Valinta tapahtuu ilman, että
hitsauskaapeleita pitää vaihtaa.
Hitsausvirtaa voidaan säätää käsisäätöisestä kauko--ohjainliitännästä.
S
dpb4d1xa
-- 57 --
FI
5.7
TIG--hitsaus
Poltinkytkimellä on TIG--hitsauksessa 3 toimintovaihtoehtoa:
S
2--tahti,
S
4--tahti,
S
4--tahti kahdella asentovaihtoehdolla, taustavirta (perusvirta) tai säädetty
vaihtoehto (vaihtotoiminto).
5.7.1
Ohjauspaneelin säätö TIG--hitsauksessa
S
Yhdistä TIG--politin ja maattokaapeli OKC--liitäntöihin E ja F.
S
Aseta valintakytkin (1) haluttuun asentoon.
Jos aiotaan käyttää jalkakäyttöistä kauko--ohjainta, aseta valintakytkin
2--tahtiasentoon.
HUOM! Jotta virtaa voitaisiin ohjata suoraan jalkakäyttöisellä kauko--ohjaimella,
tulee potentiometrit (7) ja (10) asettaa asentoon 0.
Käsikäyttöistä kauko--ohjainta tulee käyttää niin 2--tahdissa kuin 4--tahdissa
hitsausvirran säätämiseen.
S
Aseta haluttu sytytysmenetelmä valintakytkimellä (2).
S
Säädä hitsausvirta potentiometrillä (8).
S
Aseta haluttu pulssitus valintakytkimellä (3).
S
Kytke päälle potentiometri (9) vaihtotoiminnossa/pulssituksessa.
dpb4d1xa
-- 58 --
FI
5.7.2
Hitsauskierto hitsattaessa TIG--4--tahti--toiminnolla, jossa on kahden
asennon valintakytkin:
6
1. Kaasun esivirtaus on esiasetettu arvoon 10 ms.
2. Käynnistys lämpimänä:
S
Käynnistysvirta on esiasetettu arvoon 100 A.
S
Aika säädetään etupaneelista välille: 20 --500 ms.
(MMA--hitsauksessa välille: 200--2000 ms)
3. Vähimmäisvirta 5 A.
4. Ylössiirtymäaika säädetään etupaneelista välille 0--10 s.
5. Pulssivirta säädetään etupaneelista välille: 5--250 A.
6. Perusvirta säädetään etupaneelista välille: 10--90 % pulssivirrasta.
7. Alassiirtymäaika säädetään etupaneelista välille 0--10 s.
8. Virta on lopetuksia varten esiasetettu arvoon 5 A.
9. Kaasun jälkivirtaus säädetään etupaneelista välille: 3--30 s.
dpb4d1xa
-- 59 --
FI
5.8
Plasma--hitsaus
Poltinkytkimellä on Plasma--hitsauksessa 3 toimintovaihtoehtoa:
2--tahti,
4--tahti,
4--tahti kahdella asentovaihtoehdolla, taustavirta (perusvirta) tai säädetty
vaihtoehto (vaihtotoiminto).
5.8.1 Ohjauspaneelin säätö Plasma--hitsauksessa
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Liitä kaapeli 0301 522 880 PLWB 401:stä OKC--liittimeen E ja liittimeen P.
Liitä maadoituskaapeli OKC--liittimeen F.
Liitä hitsauskaapeli PLWB 401:een.
Aseta valintakytkin (1) haluttuun asentoon.
Käytettäessä avaimenreikätoimintoa PLWB 401:n kautta on kytkin (1) asetettava
2--tahtiasentoon.
Jos aiotaan käyttää jalkakäyttöistä kauko--ohjainta, aseta valintakytkin
2--tahtiasentoon.
HUOM! Jotta virtaa voitaisiin ohjata suoraan jalkakäyttöisellä kauko--ohjaimella,
tulee potentiometrit (7) ja (10) asettaa asentoon 0.
Käsikäyttöistä kauko--ohjainta tulee käyttää niin 2--tahdissa kuin 4--tahdissa
hitsausvirran säätämiseen.
Aseta sytytysmenetelmä HF kytkimellä (2).
Säädä hitsausvirta potentiometrillä (8).
Aseta haluttu pulssitus valintakytkimellä (3).
Kytke päälle potentiometri (9) vaihtotoiminnossa/pulssituksessa.
dpb4d1xa
-- 60 --
FI
5.9
Tasa-- ja vaihtovirtojen säätö
Tasavirta:
S
Aseta valintakytkin (4) asentoon tasavirta, negatiivinen napaisuus.
Jos on valittu pulssitus, käyttäjän tulee noudattaa seuraavaa menettelyä:
S
Säädä huippuvirta potentiometrillä (8)
S
Säädä potentiometrillä taustavirta prosenttiosuutena huippuvirrasta (9)
S
Säädä pulssitaajuus potentiometrillä (12)
S
Säädä potentimetrillä huippu-- ja taustavirtojen aikasuhde (13)
Vaihtovirta :
Valintakytkimellä (4) voidaan valita kaksi erilaista vaihtovirtaa:
S
Sinimuotoinen virta, jonka ominaisuuksia ovat pienempi melutaso ja pehmeämpi
valokaari. Tehokas alemmilla taajuuksilla!
S
Sakara--aaltomainen virta (Square Wave), jonka valokaari on kova ja vakaa,
mutta jonka melutaso on sen vuoksi kovempi.
Valokaari sytytetään aina tasavirralla, joka kytkeytyy sen jälkeen
automaattisesti vaihtovirraksi.
Korotettu vaihtovirran taajuus aikaansaa kiinteän ja vakaan valokaaren. Sopiva
ennen kaikkea pienillä virran voimakkuuksilla työskenneltäessä ja hitsattaessa
äärimmäisen ohuita levyjä. Puoliaallon viivästys (tasapaino) parantaa
puhdistustehoa positiiviseen suuntaan siirrettäessä ja negatiiviseen suuntaan
siirrettäessä lisääntyy tunkeuma.
(Kierrä potentiometriä (13) enemmän oikealle tunkeuman lisäämiseksi!)
5.10
Pakkoirrotus
Jos poltinkytkin tai jalkakäyttöinen kauko--ohjain aktivoidaan ilman, että valokaari
syttyy, kytkeytyy tyhjäkäyntijännite pois päältä automaattisesti 2 sekunnin kuluttua.
Myös valokaaren sammuessa kytkeytyy tämä katkaisutoiminto myös käyttöön.
Tämä toiminto suojaa seuraavia tapahtumia vastaan:
S
Kontrolloimaton valokaaren syttyminen
S
Materiaalivahingot
S
Suojakaasun menetys
S
Onnettomuudet
dpb4d1xa
-- 61 --
FI
6
HUOLTO
6.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.2
Tarkistukset ja puhdistus
Hitsausvirtalähde tulee puhaltaa puhtaaksi kuivalla
paineilmalla (vaimennettu paine) kerran vuodessa,
ja pölysuodatin tulee puhdistaa säännöllisesti. Jos
hitsausvirtalähdettä käytetään pölyisissä ja
likaisissa olosuhteissa, pitää se puhaltaa puhtaaksi
useammin.
Suurimman mahdollisen käyttövarmuuden
aikaansaamiseksi voi olla parasta huollatuttaa
laitteisto valtuutetulla jälleenmyyjällä kerran
vuodessa.
7
bt07d109
LISÄVARUSTEET
Osanumero
PLWB 401
0301 523 880
Vaunu (tilaa myös kaasupullolle)
0301 100 880
Täydellinen maajohdin
0369 857 888
Jäähdytyslaite
0457 216 881
Kaapeli, PLWB 401 -- PLW 255
0301 522 880
Plasma--poltin
Osanumero
PTM 150, *4 m poltin
0301 510 880
PTW 150, *4 m poltin käsikäyttöinen
0301 511 880
PT 300, *4 m poltin
0301 512 880
PT 8, *4 m poltin
0301 513 881
* HUOM! Muita pituuksia tilauksesta.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosat tilataan ESAB--edustajan kautta, katso viimeinen sivu. Ilmoita tilauksen yhteydessä tuotteen tyyppi, valmistenumero sekä varaosaluettelon mukainen nimike ja
v araosanumero. Se nopeuttaa toimitusta ja varmistaa sen oikeellisuuden.
dpb4d1xa
-- 62 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising