ESAB | LUA 400 | Instruction manual | ESAB LUA 400 Benutzerhandbuch

ESAB LUA 400 Benutzerhandbuch
LUA 400
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 053 001
020311
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid from serial no. 535--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
8
10
11
12
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
18
19
20
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
26
27
28
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
32
34
35
36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
40
42
43
44
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EINLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE BESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHWEISSBETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
48
50
51
52
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION TECHNIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISE EN SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
56
58
59
60
2
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
64
66
67
68
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCION TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
72
74
75
76
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIZIONE TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESERCIZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
80
82
83
84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNCIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACESSÓRIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
86
88
90
91
92
Reservdelsförteckning -- Reservedelsfortegnelse -- Reservedeloversikt -- Varaosaluettelo -- Spare
parts list -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées -- Reserveonderdelenlijst -- Lista
de repuestos -- Esercizio -- Lista de peças de reposição -- . . . . . .
94
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- Esquema -- . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
3
95
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SVENSKA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LUA 400 med serienummer 535 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEC (1973--02--19) med tillägg
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
svejsestrømkilde LUA 400 med serienummer 535 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC (1973--02--19) med tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LUA 400 med serienummer 535 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF
(1973--02--19) med tillegg 93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LUA 400 sarjanumero 535 täyttää standardin EN 60974--1
vaatimukset direktiivin 73/23/EEC (19.2.1973) ja sen lisäyksen 93/68/EEC mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ENGLISH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that welding power source LUA 400 having serial number 535 complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive 73/23/EEC
(1973--02--19) and addendum 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEUTSCH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Schweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Schweißstromquelle LUA 400 mit Serien--Nr 535 mit der
norm EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien 73/23/EEC
(1973--02--19) mit der Ergänzung 93/68/EEC in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
FRANÇAIS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suède, certifie sous sa propre responsabilité que la source de courant de soudage LUA 400 portant le numéro de serié 535
répond aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives 73/23/EEC
(1973--02--19) avec annexe 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
NEDERLANDS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LUA 400 met serienummer 535 overeenkomt met norm
EN 60974--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad (1973--02--19) met toevoeging
93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESPAÑOL
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Suecia, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la fuente de corriente para soldadura LUA 400 con el número de
serie 535 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según los
requisitos de la directiva 73/23/EEC (1973--02--19) con el suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ITALIANO
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Swezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il generatore per saldatura LUA 400 numero di serie 535 è conforme alla
norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 73/23/CEE
(19/02/1973) e successive integrazioni nella direttiva 93/68/CEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
PORTUGUÊS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suécia, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a fonte de corrente para soldadura LUA 400 número de série
535 está em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos constantes na directiva 73/23/EEC (19--02--1973) e com o suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--06--21
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
5
Fax: + 46 584 12336
DEUTSCH
DEUTSCH
EINLEITUNG
LUA 400 ist ein Schweißgleichrichter in Invertertechnik für das Stabelektrodenschweißen, WIG--Schweißen, Halbautomatenschweißen und Fugenhobeln.
Hochmoderne Elektronik sorgt für schnelle Schweißsteuerung, niedrigen Energieverbrauch , hervorragende Schweißeigenschaften und Netzspannungskompensation.
Vorteile der Invertertechnik sind geringes Gewicht und kleine Abmessungen. Leistungsschild und Anschlußdaten befinden sich an der Rückseite des Geräts.
LUA wird mit zwei Handgriffen und Anschlußbolzen, Inbusschlüssel sowie Kabelverbindungen geliefert.
WARNUNG!
Dieses Produkt ist für den industriellen Gebrauch vorgesehen. Bei Hausgebrauch
kann das Produkt Funkstörungen verursachen. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.
WARNUNG
BEIM LICHTBOGENSCHWEIßEN UND LICHTBOGENSCHNEIDEN KANN IHNEN UND ANDEREN
SCHADEN ZUGEFÜGT WERDEN. DESHALB MÜSSEN SIE BEI DIESEN ARBEITEN BESONDERS
VORSICHTIG SEIN. BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN IHRES ARBEITGE-BERS, DIE SICH AUF DEN WARNUNGSTEXT DES HERSTELLERS BEZIEHEN.
ELEKTRISCHER SCHLAG -- Kann den Tod bringen.
S
Die Schweißausrüstung gemäß örtlichen Standards installieren und erden.
S
Keine Stromführenden Teile oder Elektroden mit bloßen Händen oder mit nasser Schutzausrüstung berühren.
S
Personen müssen sich selbst von Erde und Werkstück isolieren.
S
Der Arbeitsplatz muß sicher sein.
RAUCH UND GAS -- Können Ihre Gesundheit gefährden.
S
Das Angesicht ist vom Schweißrauch wegzudrehen.
S
Ventilieren Sie und saugen Sie den Rauch aus dem Arbeitsbereich ab.
UV-- UND IR--LICHT -- Können Brandschäden an Augen und Haut verursachen
S
Augen und Körper schützen. Geeigneten Schutzhelm mit Filtereinsatz und Schutzkleider tragen.
S
Übriges Personal in der Nähe, ist durch Schutzwände oder Vorhänge zu schützen.
FEUERGEFAHR
S
Schweißfunken können ein Feuer entzünden. Daher ist dafür zu sorgen, daß sich am Schweißarbeitsplatz keine brennbaren Gegenstände befinden.
GERÄUSCHE -- Übermäßige Geräusche können Gehörschäden verursachen
S
Schützen Sie ihre Ohren. Benutzen Sie Kapselgehörschützer oder andere Gehörschützer.
S
Warnen Sie Umstehende vor der Gefahr.
BEI STÖRUNGEN -- Nur Fachleute mit der Behebung von Störungen beauftragen.
LESEN SIE DIE BETRIEBSANWEISUNG VOR DER INSTALLATION UND INBETRIEBNAHME DURCH.
SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE!
bu07d12g
-- 46 --
DEUTSCH
Anwendungsbereich
LUA 400 ist eine ausgezeichnete Lösung, da der Anwender Zugang zu allen
Schweißmethoden in ein und derselben Stromquelle erhält.
Durch die Kombination der Grundeinheit, Stromquelle LUA 400, mit anderen ESAB-Standardkomponenten erhält man eine komplette Anlage für das MIG/MAG--, Hand-oder WIG--Schweißen. In dieser Bedienungsanleitung wird nur die Stromquelle LUA
400 präsentiert. (Bestellnummer für Ergänzungsausrüstung, siehe unter ”Zubehör”).
Handschweißen
Hohe Leerlaufspannung und gut dosierter Zündstromstoß beim Zünden der Elektrode (Starthilfe) sorgen für einen sanften Start und einen sicheren Startverlauf.
LUAs ”Anti--Stick--Funktion” verhindert wesentlich die Gefahr für das Festkleben der
Elektrode am Werkstück. Wenn die Elektrode trotzdem festklebt, wird der Schweißstrom elektronisch gedrosselt, so daß die Elektrode unbeschädigt gelöst und sofort
wieder gestartet werden kann. Die Funktion erleichtert vor allem das Schweißen von
Wurzelraupen und spart Elektroden.
MIG/MAG--Schweißen
Für das Halbautomatenschweißen wird die Stromquelle mit Drahtvorschubgerät,
Schweißpistole und Gasflasche versehen.
Unter Verwendung modernster Elektronik wurde ein kompakter, leichtbedienbarer
und betriebssicherer Halbautomat mit erstklassigen Eigenschaften für das MIG/
MAG--Schweißen entwickelt.
Mit ESABs breitem Sortiment von Komponenten für Halbautomaten (Drahtvorschubgeräte, Fernsteller, Schweißpistolen, Entlastungsarme und Kühlaggregate) kann der
Anwender eine Anlage nach Maß zusammenstellen. Das umfangreiche Halbautomatensortiment mit Zubehör wird in ESAB’s Spezialbroschüre beschrieben.
WIG--Schweißen
In Kombination mit ESAB’s WIG--AID und WIG--Brenner BTD eignet sich der
Schweißgleichrichter LUA 400 hervorragend für das WIG-- Schweißen.
Beim WIG--Schweißen in dünnem Blech wird ein Mindeststrom gefordert. LUA 400
erfüllt diese Forderung mit einem Mindeststrom von nur 15 A.
Beim WIG--Schweißen wird die ”Starthilfe” und ”Anti-- Stick--Funktion” abgeschaltet.
Dies geschieht mit dem Drehschalter an der Frontseite, der anstelle auf ”WIG” eingestellt wird.
bu07d12g
-- 47 --
DEUTSCH
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Der Inverter im LUA--Gerät arbeitet wie folgt:
Der Drehstrom auf der Eingangsseite wird gleichgerichtet und danach mit Hilfe einer
Frequenz, die sehr viel höher ist als die Netzspannung, erneut in Wechselstrom umgewandelt. Nach der Umwandlung wird der Wechselstrom wieder gleichgerichtet, so
daß man einen Gleichstrom zum Schweißen erhält. Der gesamte Vorgang wird von
einem Steuerkreis gesteuert, der für die gewünschte statische Charakteristik und die
dynamischen Eigenschaften der Stromquelle sorgt.
LUA ist in vier Sektionen aufgebaut:
S
Der Bedienteil an der Oberseite enthält Leiterkarte, Regler und Steuerelektronik.
S
Der Ventilatorteil enthält Ventilator und Leistungswiderstand.
S
Alle anderen Komponenten sind hauptsächlich in einem Netz-- und einem
Schweißkomponententeil untergebracht.
Regelkreis
Im Regelkreis der LUA--Stromquelle wurde modernste Elektronik ausgenutzt. Das
Ergebnis sind hervorragende statische und dynamische Eigenschaften, hoher Wirkungsgrad, hoher leistungsfaktor, niedriger Mindeststrom, Starthilfe, Anti--Stick-Funktion, Raupenbildung, galvanisch getrennte Ferneinstellung, Netzspannungskompensation usw.
bu07d12g
-- 48 --
DEUTSCH
TECHNISCHE DATEN
Einstellbereich
15 A/20 V -- 400 A/36 V
WIG--Schweißen
15--400 A
Handschweißen
20--400 A
Halbautomatenschweißen
45--400 A
Zulässige Belastung
Handschweißen
-- bei 35% ED
-- bei 60% ED
-- bei 100% ED
400 A/36 V
315 A/32,6 V
150 A/26 V
WIG--Schweißen
-- bei 35% ED
-- bei 60% ED
-- bei 100% ED
400 A/26 V
315 A/22,6 V
250 A/20 V
Halbautomatenschweißen
-- bei 35% ED
-- bei 60% ED
-- bei 100% ED
400 A/34 V
315 A/30 V
200 A/24 V
Leerlaufspannung
65--75 V
Leerlaufleistung
0,06 kW
Leistungsfaktor λ
0,94
Wirkungsgrad η
0,80
Schutzart
IP 23
Anwendungsklasse
Gewicht
48 kg
Netzanschluß
Spannung (V)
Frequenz (Hz)
Primärstrom (A)
Sicherung träge (A)
Kabel (mm2)
3x230
50/60
40
35
4x6
3x400
50/60
26
20
4x2,5
3x415
50
25
20
4x2,5
3x440
60
18
20
4x2,5
3x500
50
19
20
4x2,5
3x550
60
15
20
4x2,5
Die Schweißstromquelle erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 974--1
Netzkabelleiterquerschnitt nach schwedischer Vorschrift.
Das Symbol
bedeutet, daß die Stromquelle in Räumen mit erhöhter elektrischer
Gefahr benutzt werden kann.
Der IP --Code gibt die Schutzart an, den Grad des Schutzes gegen das Eindringen
von festen Gegenständen und Wasser.
Geräte mit der Kennzeichnung IP 23 können in geschlossenen Räumen und im Freien benutzt werden.
bu07d12g
-- 49 --
DEUTSCH
INSTALLATION
Überprüfen, ob das Schweißaggregat für die aktuelle Spannung vorgesehen ist,
bevor es an die Steckdose angeschlossen wird.
Die Spannung ist an der Rückseite der LUA--Stromquelle angegeben.
LUA ist an Dreiphasenwechselstrom anzuschließen .
LUA wird mit Netzkabel geliefert. Das Netzkabel ist an der Klemme K11 mit der
Kennzeichnung L1, L2 och L3 angeschlossen. Die Phasenfolge ist ohne Bedeutung.
Die Kabeldurchführung und die Zugentlastungsklemme sind unten rechts vor der
Rückseite des Schweißgleichrichters angebracht. Schutzerdung, siehe geltende Vorschriften.
Der Leiterquerschnitt der Schweiß-- und Rückleiterkabel für LUA 400 beträgt 50 mm2.
Bedienelemente der LUA 400 an der Frontseite:
1. Hauptschalter
2. Weiße Lampe zeigt an, wenn der Gleichrichter unter Spannung steht
3. Gelbe Lampe leuchtet, wenn die Stromquelle zu warm wird.
4. Drehwählschalter für MIG/MAG--, Hand--,
oder WIG--Schweißen.
5. Drehschalter zur Einstellung des Schweißstroms. Dieser ist zur genauen Einstellung
mit einem Planetengetriebe versehen.
Beim Drehen in Min.-- oder Max.--Stellung
schützt eine Reibkupplung vor Schäden
6. Wählschalter für Stromeinstellung an der
Frontseite oder Einstellung mit dem Fernsteller.
bu07d001
7. Anschluß zum Anschließen des Fernstellers
Bedienelemente der LUA 400 an
der Rückseite:
8. Sicherungsautomat, der gegen Überlastung und zu hohe Stromspitzen schützt
9. Anschluß zum Anschließen des Drahtvorschubs und Fernstellers für MIG/MAG
10. Anschluß zum Anschließen des Kühlaggregats OCD1 bzw. TIG--AID (220 V)
11. Sicherungen
bu07d002
bu07d12g
-- 50 --
DEUTSCH
SCHWEISSBETRIEB
1. Die LUA--Stromquelle muß senkrecht aufgestellt werden.
2. Den Sicherungsautomaten an der Rückseite in Stellung I stellen.
3. Den Hauptschalter in Stellung I stellen, worauf die Signallampe aufleuchtet und
der Ventilator startet.
4. Überprüfen, ob die Luft ungehindert durchströmen kann.
5. Den Drehwählschalter für MIG/MAG--, Hand-- oder WIG--Schweißen in die gewünschte Stellung stellen. Beim MIG/MAG--Schweißen kann zwischen 3 Einstellungen gewählt werden, wobei Einstellung A eine kältere Schweißung und Einstellung C eine wärmere Schweißung ergibt.
6. Beim Stabelektroden--Handschweißen--/WIG--Schweißen wird der Wählschalter
an der Frontseite für Stromeinstellung mit oder ohne Fernsteller eingestellt.
7. Beim MIG/MAG--Schweißen sind evtl. Fernsteller am Anschluß des Drahtvorschubgeräts anzuschließen. In dem Falle sind die Wählschalter am Drahtvorschubgerät und an der Frontseite in dieselbe Stromeinstellposition zu stellen.
8. Die Feineinstellung des gewünschten Schweißstroms erfolgt mit dem Drehschalter an der Frontseite oder am Fernsteller. Siehe entsprechende Bedienungsanleitung.
9. Überprüfen, ob die Schweiß-- und Rückleiterkabel an der LUA--Stromquelle ordentlich angeschlossen sind.
10. Die LUA--Stromquelle ist jetzt betriebsbereit.
Betriebsanleitungen für das Drahtvorschubgerät und TIG--AID werden mit der jeweiligen Ausrüstung mitgeliefert.
Schutzvorrichtungen
Wie schon erwähnt, befindet sich an der Rückseite der LUA--Stromquelle ein Sicherungsautomat.
Bei einer evtl. Überbelastung oder Stomspitze löst dieser Sicherungsautomat aus,
d.h. er schaltet die Stromquelle automatisch ab.
Bei fortgesetztem Betrieb, muß der Bügel des Sicherungsautomaten wieder in Stellung I gestellt werden. Bei wiederholter Auslösung ist ein Elektriker zu benachrichtigen.
LUA ist mit einem Thermowächter versehen, der den Strom bei einer evtl. Überbelastung oder Überhitzung automatisch unterbricht, (gelbe Lampe leuchtet). Eine Rückstellung des Thermowächters erfolgt automatisch, nachdem die Komponenten ausreichend abgekühlt sind.
bu07d12g
-- 51 --
DEUTSCH
WARTUNG
Je nachdem unter welchen Bedingungen die Stromquelle eingesetzt wird, muß sie in
regelmäßigen Abständen mit trockner, reduzierter Druckluft gereinigt werden. Ein
verstopfter bzw. blockierter Lufteinlaß/--auslaß verursacht sonst Überhitzung.
Ersatzteilbestellung
Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind gemäß Ersatzteilverzeichnis Maschinentyp,
Maschinennummer sowie die Bezeichnung und Ersatzteilnummer anzugeben. Dies
erleichtert die Bearbeitung und stellt eine korrekte Lieferung sicher.
ZUBEHÖR
LUA 400 in Mehrfachspannungsausführung.
LUA 400 ist für den Anschluß an 380--415 V Netzspannung vorgesehen. Durch Montage eines Spannungsmoduls kann LUA 400 auch an folgende Spannungen angeschlossen werden:
220/380/415/500 V -- 50 Hz und
220/380/440/550 V -- 60 Hz.
Fernsteller
Best.--Nr.
S
PHB 1 Fernsteller
367 317--880
S
PHB 2 Fernsteller
367 318--880
S
PHC 2 Fernsteller
367 620--880
S
PHA 5 Impulsgerät
mit Cannonkontakt
mit Burndykontakt
320 128--880
367 970--880
S
PHA 2 Heiß--Startgerät
367 601--880
S
Programmiergerät PAB 6
367 308--880
S
Kraterfüllgerät PAC 8
367 305--880
S
Kurzimpulsgerät PAD 3
367 502--880
bu07d12g
-- 52 --
DEUTSCH
Anschluß-- und Verlängerungskabel
PHB 1, PHB 2, PHC 2, PHA 5 och PHA 2.
Best.--Nr.
S
5 m Anschlußkabel
367 144--881
S
10 m Anschlußkabel
367 144--882
S
25 m Anschlußkabel
367 144--883
S
25 m Anschlußkabel
367 662--880
Fernstellerkabel PAB 6, PAC 8, PAD 3.
S
5 m,
367 144--884
S
10 m,
367 144--885
S
16 m,
367 144--886
Umschaltgerät
S
Für festen Anschluß.
321 170--880
S
Für Kabelanschluß.
321 170--881
Für LUA 400 wird folgendes Zubehör angeboten:
Best.--Nr.
S
Transportwagen für Stromquelle
365 187--880
S
LUA Semi--Wagen (Basic)
für Stromquelle und Drahtvorschub
367 360--882
S
LUA Semi--Wagen (Wasser)
für Stromquelle und Drahtvorschub
367 360--880
S
LUA Maxi--Wagen ”JUMBO” mit
Platz für Kühlaggregat und TIG--AID
367 360--881
S
TIG--MAID I--Wagen
365 075--880
bu07d12g
-- 53 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising