ESAB | LUA 400 | Instruction manual | ESAB LUA 400 Manuale utente

ESAB LUA 400 Manuale utente
LUA 400
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 053 001
020311
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid from serial no. 535--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
8
10
11
12
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
18
19
20
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
26
27
28
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNINEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
32
34
35
36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICAL DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSORIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
40
42
43
44
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EINLEITUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE BESCHREIBUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHWEISSBETRIEB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZUBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
48
50
51
52
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPTION TECHNIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MISE EN SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
56
58
59
60
2
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE BESCHRIJVING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
64
66
67
68
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUCCION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIPCION TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPERACION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESORIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
72
74
75
76
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIZIONE TECNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ESERCIZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
80
82
83
84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DESCRIÇÃO TÉCNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNCIONAMENTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACESSÓRIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
86
88
90
91
92
Reservdelsförteckning -- Reservedelsfortegnelse -- Reservedeloversikt -- Varaosaluettelo -- Spare
parts list -- Ersatzteilverzeichnis -- Liste de pièces détachées -- Reserveonderdelenlijst -- Lista
de repuestos -- Esercizio -- Lista de peças de reposição -- . . . . . .
94
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- Esquema -- . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
3
95
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SVENSKA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LUA 400 med serienummer 535 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEC (1973--02--19) med tillägg
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
svejsestrømkilde LUA 400 med serienummer 535 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC (1973--02--19) med tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LUA 400 med serienummer 535 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF
(1973--02--19) med tillegg 93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LUA 400 sarjanumero 535 täyttää standardin EN 60974--1
vaatimukset direktiivin 73/23/EEC (19.2.1973) ja sen lisäyksen 93/68/EEC mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ENGLISH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that welding power source LUA 400 having serial number 535 complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive 73/23/EEC
(1973--02--19) and addendum 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEUTSCH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Schweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Schweißstromquelle LUA 400 mit Serien--Nr 535 mit der
norm EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien 73/23/EEC
(1973--02--19) mit der Ergänzung 93/68/EEC in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
FRANÇAIS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suède, certifie sous sa propre responsabilité que la source de courant de soudage LUA 400 portant le numéro de serié 535
répond aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives 73/23/EEC
(1973--02--19) avec annexe 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
NEDERLANDS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LUA 400 met serienummer 535 overeenkomt met norm
EN 60974--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad (1973--02--19) met toevoeging
93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESPAÑOL
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Suecia, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la fuente de corriente para soldadura LUA 400 con el número de
serie 535 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según los
requisitos de la directiva 73/23/EEC (1973--02--19) con el suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ITALIANO
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Swezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il generatore per saldatura LUA 400 numero di serie 535 è conforme alla
norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 73/23/CEE
(19/02/1973) e successive integrazioni nella direttiva 93/68/CEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
PORTUGUÊS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suécia, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a fonte de corrente para soldadura LUA 400 número de série
535 está em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos constantes na directiva 73/23/EEC (19--02--1973) e com o suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--06--21
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
5
Fax: + 46 584 12336
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
INTRODUÇÃO
LUA 400 é um rectificador de soldadura segundo o princípio de conversão de corrente, construído para soldar com
eléctrodos revestidos, soldadura TIG, soldadura semiautomática e cinzelamento
com arco de ar.
A avançada parte electrónica porporciona, por exemplo, rápido comando, baixo consumo de energia, excelentes propriedades de soldadura e compensação da tensão
da rede.
A técnica de conversão de corrente contribuiu para o baixo peso e dimensões reduzidas. A placa de identificação e especificações de ligação localizam--se na parte
traseira do LUA.
LUA é fornecido com dois punhos e parafusos de fixação, chave Allen e conexões
para cabos.
AVISO
Este produto é concebido para uso industrial. Utilizado num ambiente doméstico,
pode este produto causar interferência s no rádio. E da total responsabilidade do
utilizador, tomar as devidas precauções.
ATENÇÃO
SOLDADURA E CORTE A ARCO PODEM SER NOCIVOS TANTO PARA SI COMO PARA OUTRAS
PESSOAS. SEJA, PORTANTO, CAUTELOSO QUANDO UTILIZAR ESSES MÉTODOS. SIGA AS ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA DO SEU EMPREGADOR QUE DEVERÃO BASEAR--SE NOS TEXTOS DE ADVERTÊNCIA ABAIXO.
CHOQUE ELÉCTRICO -- Pode matar
S
Instale o equipamento de soldar e ligue à terra conforme as normas apropriadas.
S
Não toque em partes conductoras de corrente, eléctrodos ou fios de soldar com as mãos desprotegidas nem com o equipamento de protecção molhado.
S
Isole--se a si próprio da terra e da peça a trabalhar.
S
Certifique--se de que a sua posição de trabalho é segura.
FUMO E GÁS -- Podem ser prejudiciais à sua saúde
S
Mantenha o rosto afastado do fumo de soldadura.
S
Ventile e aspire para o exterior o fumo de soldadura e gás, eliminando--os da sua e das outras
áreas de trabalho.
RAIOS LUMINOSOS -- São nocivos aos seus olhos e podem queimar a pele
S
Proteja os olhos e a epiderme. Use capacete e luvas de soldar apropriados e vista roupas de protecção
S
Proteja os arredores com biombos ou cortinas apropriados.
RISCO DE INCÊNDIO
S
Faiscas podem provocar incêndios. Portanto, retire todos os materiais inflamáveis das imediações
do local de soldar.
RUÍDOS -- Ruídos excessivos podem causar danos à audição
S
Proteja os seus ouvidos. Use protectores de ouvidos ou outra protecção auditiva.
S
Previna os circunstantes sobre os riscos.
EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO -- Dirija--se a um técnico especializado.
LEIA E COMPREENDA O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
PROTEJA--SE A SI MESMO E AOS OUTROS!
bu07d12p
-- 86 --
PORTUGUÊS
Sectores de aplicação
LUA 400 é uma execelente solução para si que deseja ter acesso a todos os métodos de soldadura numa única fonte de corrente.
Combinando a unidade básica, a fonte de corrente LUA 400, com os componentes
standard ESAB, obtém--se um equipamento completo para soldadura MIG/MAG,
manual ou TIG. No presente manual de intruções apresenta--se somente a fonte de
corrente LUA 400. (o número de encomenda para equipamento complementar encontra--se sob o título “Acessórios“).
Soldadura manual
A alta tensão na marcha em vazio e um bem proporcionado suprimento de corrente
ao se inflamar o eléctrodo (”puxão de arranque”) oferecem sequências de arranque
e reignições seguras.
A função “anticongelante“ do LUA reduz significativamente o risco de que o eléctrodo “se congele“ na peça de trabalho. Se, apesar disso, o eléctrodo ficar preso, a
corrente de soldadura é reduzida, de modo que o eléctrodo possa se desprender
intacto e dar--se a reignição imediatamente. Esta função facilita a soldadura, principalmente de fios de raiz e poupa o eléctrodo.
Soldadura MIG/MAG
Para soldadura semiautomática, a fonte de corrente é completada com uma unidade
alimentadora, pistola de soldar e tubo de gás.
A mais moderna electrónica foi utilizada, proporcionando um sistema semiautomático de fácil manuseio e operação segura com propriedades de primeira classe em
soldaduras MIG/MAG.
Utilizando--se o amplo sortido ESAB de componentes semiautomáticos (unidades
alimentadoras, controles remotos, pistolas de soldar, braços suplementares e unidades de arrefecimento) você poderá compor um equipamento sob medida para o seu
ambiente de trabalho. Os folhetos especiais ESAB descrevem a ampla gama dos
semiautomáticos e seus acessórios.
Soldadura TIG
Combinado com os componentes ESAB TIG--AID e o maçarico TIG BTD, LUA 400
torna--se uma excelente unidade para soldaduras TIG de alta qualidade.
Para soldadura TIG em chapa fina, a corrente mínima é uma exigência básica. LUA
400 satisfaz essa exigência com uma corrente mínima de apenas 15 A.
Em soldaduras TIG, o “puxão de arranque“ e a “função anticongelante“ devem ser
desligados. Isto faz--se com o comutador de botão na chapa frontal, colocando--o na
posição ”TIG”.
bu07d12p
-- 87 --
PORTUGUÊS
DESCRIÇÃO TÉCNICA
O conversor de corrente Lua trabalha do seguinte modo.
A entrada de corrente alternada trifásica é rectificada. Em seguida esta é reconvertida em corrente alternada com o auxílio de uma frequência muito mais alta do que a
da tensão da rede. Após a transformação, ocorre uma nova rectificação, onde se
obtém uma corrente contínua para soldadura. Todo o processo é comandado por
um cartão de circuito impresso de controle que proporciona à fonte de corrente as
características estáticas e as propriedades dinâmicas desejadas.
LUA é construído em quatro secções:
S
O espaço de manobra na parte superior contém o cartão de circuito impresso, a
regulagem e o comando electrónico.
S
O compartimento do ventilador contém o ventilador e a resistência.
S
Os demais componentes estão distribuídos principalmente na parte da rede e na
parte de componentes de soldadura.
Sistema de controle
No sistema de controle do Lua, a electrónica moderna foi aproveitada para se obter
propriedades que resultem em excelentes propriedades estáticas e dinâmicas, alto
grau de eficiência, alto factor de potência, baixa corrente mínima, “puxão de arranque“, “anticongelante“, “foldback“, regulação a distância de separação galvânica,
compensação da tensão da rede, etc.
bu07d12p
-- 88 --
PORTUGUÊS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Secção de ajuste
15 A/20 V -- 400 A/36 V
Soldadura TIG
15--400 A
Soldadura manual
20--400 A
Soldadura semiautomática
45--400 A
Carga permitida
Soldadura manual
-- a 35% de intermitência
-- a 60% de intermitência
-- a 100% de intermitência
400 A/36 V
315 A/32,6 V
150 A/26 V
Soldadura TIG
-- a 35% de intermitência
-- a 60% de intermitência
-- a 100% de intermitência
400 A/26 V
315 A/22,6 V
250 A/20 V
Soldadura semiautomática
-- a 35% de intermitência
-- a 60% de intermitência
-- a 100% de intermitência
400 A/34 V
315 A/30 V
200 A/24 V
Tensão em circuito aberto
65--75 V
Efeito em circuito aberto
0,06 kW
Factor de potência λ
0,94
Rendimento η
0,80
Classe de encapsulamento
IP 23
Classe de utilização
Peso
48 kg
Ligação à rede
Tensão (V)
Frequência (Hz)
Corrente primária (A)
Fusível lento (A)
Cabo (mm2)
3x230
50/60
40
35
4x6
3x400
50/60
26
20
4x2,5
3x415
50
25
20
4x2,5
3x440
60
18
20
4x2,5
3x500
50
19
20
4x2,5
3x550
60
15
20
4x2,5
A fonte de corrente para soldadura satisfaz a norma IEC 974--1
Secção do cabo de alimentação conforme as especificações suecas.
O símbolo
significa que a fonte de corrente é construída para utilização em locais de elevado perigo de electricidade.
O código IP designa a classe de revestimento, ou seja, o grau de encapsulamento
contra a penetração de objectos sólidos e de água .
O aparelho com a marca IP 23 destina--se ao uso em interiores e exteriores.
bu07d12p
-- 89 --
PORTUGUÊS
INSTALAÇÃO
Verifique se a unidade de soldadura se destina à tensão de rede em questão, antes
de a ligar à tomada de corrente.
A tensão está indicada na placa de identificação na parte traseira do LUA.
LUA liga--se à rede trifásica .
LUA é fornecido com cabo de alimentação. Este liga--se à base de contactos K11
nas marcas L1, L2 e L3. A sequência de fase não tem importância. O passa--cabos
e o protector contra puxões estão colocados em baixo à direita, no interior da parte
traseira do rectificador. Efectue a protecção à terra conforme as especificações em
vigor.
Os cabos de soldadura e de retorno recomendados para LUA 400 são de 50 mm2.
Regulagens do LUA pela parte frontal:
1. Interruptor principal
2. A lâmpada branca avisa quando o rectificador
está sob tensão.
3. A lâmpada amarela acende--se se a fonte de
corrente se aquecer demasiado.
4. Comutador giratório para escolha de soldadura MIG/MAG, manual ou TIG.
5. Volante para ajuste da corrente de soldadura.
Dotado de engrenagem planetária para ajuste
de precisão. Uma embraiagem deslizante protege contra danos ao se girar para as posições
mínima ou máxima.
6. Comutador articulado para escolher o ajuste
da corrente pelo painel frontal ou pelo controlo remoto.
bu07d001
7. Tomada para ligação ao controlo remoto.
Regulagens do LUA na parte
traseira:
8. Fusível automático que protege contra
sobrecarga e piques de corrente demasiado elevados.
9. Tomada para ligação do mecanismo alimentador e controlo remoto MIG/MAG.
10. Tomada para ligação da unidade de arrefecimento OCD1 ou TIG--AID (220 V).
11. Fusíveis.
bu07d002
bu07d12p
-- 90 --
PORTUGUÊS
FUNCIONAMENTO
1. LUA deve ficar em posição vertical.
2. Coloque o fusível automático, na parte traseira, na posição I.
3. Coloque o interruptor principal na posição I. A lâmpada avisadora acende--se e
o ventilador arranca.
4. Verifique se a circulação de ar não está bloqueada.
5. Coloque o comutador para soldadura MIG/MAG, manual ou TIG na posição adequada. Para soldadura MIG/MAG há três posições a escolher. A posição A proporciona uma soldadura “mais fria“ e a posição C, “mais quente“.
6. Para soldadura MMA/TIG coloca--se o comutador articulado do painel frontal para ajuste de corrente com ou sem controlo remoto.
7. Em soldaduras MIG/MAG o eventual controlo remoto deverá ligar--se à tomada
do mecanismo alimentador e, então, os comutadores articulados tanto do mecanismo alimentador como do painel frontal deverão ajustar--se para a posição de
ajuste de corrente correspondente.
8. Faça um ajuste de precisão com o volante do painel frontal ou no controlo remoto, se for o caso. Veja os respectivos manuais de instruções.
9. Controle se as conexões dos cabos de soldadura e de retorno estão devidamente ligadas ao LUA.
10. LUA está pronto para soldar.
Indicações de funcionamento para o mecanismo alimentador e TIG--AID acompanham o equipamento respectivo.
Dispositivos de protecção
Conforme mencionado anteriormente, há um fusível automático na parte traseira do
LUA.
Caso venha a ocorrer uma sobrecarga ou pique de corrente elevado, activa--se esse
fusível automático, isto é, o mesmo desarma--se automaticamente.
Para continuar o funcionamento o pino do fusível automático deve ser rearmado para a Posição I. Caso esse se desarme com frequência, deve--se solicitar um reparador.
LUA está equipado com um monitor de temperatura que interrompe automaticamente a corrente em caso de sobrecarga ou sobreaquecimento, (a lâmpada amarela
acende--se). Este rearma--se automaticamente depois que os componentes tiverem
arrefecido a um nível aceitável.
bu07d12p
-- 91 --
PORTUGUÊS
MANUTENÇÃO
Dependendo do ambiente de trabalho, a fonte de corrente deverá, a intervalos regulares, ser soprada com ar comprimido reduzido a seco. Do contrário, a entrada/saída de ar obstruída ou bloqueada conduzirá ao sobreaquecimento.
Encomendas de peças de reposição
Na encomenda indicam--se o tipo e o número da máquina bem como a denominação e o número da peça de reposição, conforme a lista de peças de reposição.
Esta prática facilita a expedição e garante uma entrega correcta.
ACESSÓRIOS
LUA 400 em modelo de tensões múltiplas.
LUA 400 é fornecido para ligação à uma tensão de rede de 380--415 V. Montando-se um módulo de tensão, LUA 400 pode--se ligar às seguintes tensões:
220/380/415/500 V -- 50 Hz e
220/380/440/550 V -- 60 Hz.
Controlo remoto
Nº de encomenda
S
PHB 1 controlo remoto
367 317--880
S
PHB 2 controlo remoto
367 318--880
S
PHC 2 controlo remoto
367 620--880
S
PHA 5 dispositivo de pulso
com contacto Cannon
com contacto Burndy
320 128--880
367 970--880
S
PHA 2 dispositivo hot--start
367 601--880
S
Dispositivo de programação PAB 6
367 308--880
S
Dispositivo de enchimento de
crateras PAC 8
367 305--880
S
Dispositivo de pulso curto PAD 3
367 502--880
bu07d12p
-- 92 --
PORTUGUÊS
Cabos de ligação e de extensão
PHB 1, PHB 2, PHC 2, PHA 5 e PHA 2.
Nº de encomenda
S
5 m cabo de ligação
367 144--881
S
10 m cabo de ligação
367 144--882
S
25 m cabo de ligação
367 144--883
S
25 m cabo de extensão
367 662--880
Cabo do controlo remoto PAB 6, PAC 8, PAD 3.
S
5 m,
367 144--884
S
10 m,
367 144--885
S
16 m,
367 144--886
Dispositivo de comutação
S
Para ligação fixa.
321 170--880
S
Para conexão de cabo.
321 170--881
LUA dispõe dos seguintes acessórios extra:
Nº de encomenda
S
Carro de transporte
para fonte de corrente
365 187--880
S
LUA semicarro (Basic)
para fonte de corrente e
mecanismo alimentador
367 360--882
LUA semicarro (água)
para fonte de corrente e
mecanismo alimentador
367 360--880
LUA carro maxi ”JUMBO”
com espaço para a unidade
de arrefecimento e TIG--AID
367 360--881
Carro TIG--MAID I
365 075--880
S
S
S
bu07d12p
-- 93 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising