ESAB | LTS 160 | Service manual | ESAB LTS 160 Användarmanual

ESAB LTS 160 Användarmanual
LTS 160/250
Prowelder 160/250
Servicemanual
0740 801 017
020226
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sid
LÄS DETTA FÖRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BELASTNINGSKARAKTERISTIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBINDNINGSSCHEMA LTS 160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBINDNINGSSCHEMA LTS 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:1
Spänningsmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:2
Shuntingång med förstärkare AP10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:3
Bågspänningsingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:4
Gatekrets, AP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 160: Kontroll av gatepulser från AP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 160: Kontroll av gatepulser från AP1 till AP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 250: Kontroll av gatepulser från AP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 250: Kontroll av gatepulser från AP1 till AP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:5
CAN--bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:6
Termovakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP1:7
Ingång för vattenflödesvakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentplacering, kretskort AP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 160: TRANSISTORKORT AP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 160: TRANSISTORKORT AP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 250: TRANSISTORKORT AP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 250: TRANSISTORKORT AP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MOSTESTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 160: MJUKSTART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 250: MJUKSTART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 160: AVSTÖRNINGSKORT AP5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LTS 250: AVSTÖRNINGSKORT AP5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP6:1
Spänningsmatning / CAN--bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP6:2
Pistolkontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP6:3
HF--don . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP6:4
Gasventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP6:5
Gasvakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP6:6
Extra in--/utgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentplacering, kretskort AP6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentplacering, kretskort AP8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP9:1
Spänningsmatning / CAN--bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP9:2
Motordrivning rotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP9:3
Verktyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AP9:4
Motordrivning trådmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentplacering, kretskort AP9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING, INSTÄLLNINGSLÅDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B1
Spänningsmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B2
Teckenfönster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B3
Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B4
Summer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentplacering, kretskort AP1B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort AP3B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Batteribyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
conts
-- 2 --
4
5
6
7
10
12
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
30
32
34
36
37
38
39
39
40
40
40
41
41
42
42
43
44
45
46
47
48
50
51
53
54
54
54
56
56
57
58
59
FELLOGG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Översikt felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikation felkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felediteringskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICEFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEMONTERING / MONTERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering transistorkort AP2 och AP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering transistorkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering diodmoduler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering huvudtransformator TC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUKSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmeringslåda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning till nätspänning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avslutningsmotstånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutning av komplett svetssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrollorgan och anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kylaggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flödesvakt, vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flödesvakt, gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTECKNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
conts
-- 3 --
60
60
62
63
67
68
82
82
82
83
84
85
85
86
86
86
87
87
87
88
88
89
90
90
91
91
91
91
91
91
92
94
95
111
LÄS DETTA FÖRST
Underhålls och reparationsarbeten skall utföras av en för detta utbildad person. Elarbeten
får endast utföras av en utbildad elektriker. Använd endast rekommenderade reservdelar.
Servicehandboken vänder sig till tekniker med elektroteknisk utbildning. Den är avsedd att
användas i samband med felsökning och reparation.
Använd förbindningsschemat som innehållsförteckning till funktionsbeskrivningarna.
Kretskorten är indelade i numrerade block, dessa beskrivs mer detaljerat i funktionsbeskrivningarna. Alla komponentnamn i förbindningsschemat finns i komponentbeskrivningen.
Handboken innehåller alla konstruktionsförändringar som har införts till och med
februari 2002.
LTS 160 och LTS 250 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974--1 och EN 50199.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
clts2ds0
-- 4 --
TEKNISKA DATA
LTS 160
230 V ±10%, 1 50/60 Hz
LTS 250
400 V ±10%, 3 50/60 Hz
160 A / 16 V
110 A / 15 V
80 A / 13 V
50 W
250 A / 20 V
180 A / 17 V
140 A / 16 V
55 W
Effektfaktor
Verkningsgrad
Tomgångsspänning
Primärström
vid 100% intermittens
0,68
≥0,75
70 V
0,61
≥0,75
70 V
9A
8A
Bågtändning
HF
HF
Dimensioner l x b x h
utan kylaggregat
med kylaggregat
Vikt
utan kylaggregat
med kylaggregat
Temperaturklass
515 x 285 x 620 mm
515 x 285 x 835 mm
37 kg
56,5 kg
F (155 _C)
515 x 285 x 620 mm
515 x 285 x 835 mm
38 kg
57,5 kg
F (155 _C)
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
Arbetsområde, svetsström
Inställningssteg, ström
Trådmatningshastighet
Inställningsområden
LTS 160
5 A / 10 V -- 160 A / 16 V
1A
0,10--2,50 m/min
LTS 250
5 A / 10 V -- 250 A / 20 V
1A
0,10--2,50 m/min
Puls-- och bakgrundstid
Förvärmningstid
0,01 -- 25,0 sekunder
0 -- 600 sekunder
0,01 -- 25,0 sekunder
0 -- 600 sekunder
Gasför-- och efterströmning
0 -- 6000 sekunder
0 -- 6000 sekunder
Slope up och slope down
Sektor
Inställningssteg
sektorbrytpunkt
0,1 -- 25 sekunder
0 -- 10 varv
0,1 -- 25 sekunder
0 -- 10 varv
0,001 varv
0,001 varv
Nätspänning
Tillåten belastning vid
35 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
Tomgångseffekt
Användningsklass
Svetsströmkällorna uppfyller kraven enligt IEC / EN 60974--1 och EN 50199.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en viss
belastning utan att svetsströmkällan överbelastas.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elektrisk fara.
clts2ds0
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med förhöjd
-- 5 --
BELASTNINGSKARAKTERISTIK
LTS 160
LTS 250
clts2ds0
-- 6 --
KOMPONENTBESKRIVNING
VARNING !
STATISK ELEKTRICITET kan förstöra kretskort
och elektronikkomponenter.
ESD
S
Särskilda föreskrifter gäller för hantering.
S
Använd antistatbehandlat emballage.
VARNING
Många delar i strömkällan är anslutna till nätspänningspotential
AP1
Styrkort, se funktionsbeskrivning på sidan 14.
AP2
Kretskort med effekttransistorer för plussidan.
Se beskrivning för LTS 160 på sidan 28 och för LTS 250 på sidan 32.
OBS! transistorerna ligger på nätspänningspotential.
AP3
Kretskort med effekttransistorer för minussidan
OBS! transistorerna ligger på nätspänningspotential.
Se beskrivning för LTS 160 på sidan 30 och för LTS 250 på sidan 34.
AP4
Drivkort för gatepulser, se beskrivning på sidan 18.
AP5
Kretskort, avstörning (EMC). Se schema på sidan 39.
AP6
Kretskort för TIG--svetsning, se funktionsbeskrivning på sidan 40.
AP8
Anpassningskort mot PC, se funktionsbeskrivning på sidan 44.
AP9
Motorkort, rotation och trådmatning, se funktionsbeskrivning på sidan 46.
AP10
Shuntförstärkarkort, se beskrivning på sidan 16.
AP11
HF--don, se beskrivning på sidan 41.
C1
Kondensator, transientskydd.
C2, C3
Kondensator 1000←F, buffert/glättningskondensator.
Urladdningstid efter spänningsfrånslag, cirka två minuter.
C03 är endast monterad i LTS 250.
C4
Kondensator, transientskydd.
C5
2 st kondensatorer 4,7←F, se L02.
C6, C7, C9
Kondensator, transientskydd.
C10
LTS 250: 2 st kondensatorer 1 nF, transientskydd.
clts2ds0
-- 7 --
EV1
Fläkt 24 VDC.
EV2
Fläkt 24 VDC. Endast monterad i LTS 250.
FU1
Säkring 2 A trög.
FU2
Säkring 3,15 A trög.
FU3
Säkring 2 A trög.
FU4
Säkring 800 mA trög.
FU8, FU9
Säkring 1,25 A trög.
HL1
Indikeringslampa 28 V, vit. Lyser när nätströmbrytaren är tillslagen.
L1
Sekundärinduktor.
L2
Induktor, utgör tillsammans med C5 och V6 en LC--krets som minskar
risken för bågslock vid låga strömuttag.
När V3 leder laddas LC--kretsen upp. Kretsen kan tillfälligt upprätthålla en
hög spänning vid låga strömuttag. Därigenom minskar risken för bågslock.
Diod V6 förhindrar att kondensator C5 antar en negativ spänning.
L3
LTS 160: Primärinduktor, förbättrar maskinens formfaktor. Det vill säga
minskar belastningen på nätet.
LTS 250: Ferritring, transientskydd.
L4, L5
Ferritring, transientskydd.
QF1
Nätströmbrytare.
R1
Motstånd.
RS1
LTS 160: Shunt 119 mV vid 140 A.
LTS 250: Shunt 119 mV vid 250 A.
SL2
Gasflödesvakt, se beskrivning på sidan 42.
ST1
Termovakt, se beskrivning på sidan 24.
TC1
Manövertransformator.
TC2
Huvudtransformator, monteringsanvisning finns på sidan 84.
TV1
HF--transformator, se beskrivning på sidan 41.
V1, V2
Nätlikriktarbrygga, 35 A 1200 V. Efter byte av likriktarbrygga skall
maskinen mjukstartas. Se instruktion på sidan 37.
Likriktarbrygga V02 är endast monterad i LTS 250.
clts2ds0
-- 8 --
V3, V4
Diodmodul med likriktar och frihjulsdioder.
V3 likriktar svetsströmmen.
Under tidsintervallet mellan två spänningspulser från transformator TC2,
hålls svetsströmmen igång av induktor L1 genom frihjulsdioden V4.
På likriktarenhetens kylkropp är en respektive tre diodmoduler monterade.
Diodmodulen består av två dioder. Monteringsanvisning finns på sidan 83.
Från serienummer 008--148--xxxx används en ny diodmodul. Den nya
modulen, SCOMES MKK300.4, har 300 A märkström. Den gamla
modulen, Motorola MURP20040CT, har 200 A märkström. På grund av
den högre märkströmmen behövs endast två moduler i likriktarenheten i
LTS 250. Beställningsnumret för den nya modulen är detsamma som för
den gamla.
V5
Lysdiod, gul. Dioden tänds när termovakt ST1 bryter för övertemperatur.
V6
Diod, se L02.
X..
Kopplingsplintar.
XP . .
Stiftkontaktdon.
XS . .
Hulskontaktdon.
XS12
2--poligt apparatuttag med skyddsjord, för anslutning av kylaggregat.
XS13, XS14
Svetsuttag, OKC.
XS53
Paneljack, för anslutning av vatenflödesvakt.
YV1 -- YV3
Magnetventiler för svetsgas.
clts2ds0
-- 9 --
FÖRBINDNINGSSCHEMA LTS 160
clts2ds0
-- 10 --
clts2ds0
-- 11 --
FÖRBINDNINGSSCHEMA LTS 250
clts2ds0
-- 12 --
clts2ds0
-- 13 --
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP1
Avsnitt AP1:1 - AP1:7 refererar till förbindningsschemorna för LTS 160 och LTS 250 samt
till komponentplaceringsschemat för kretskort AP1.
Efter utbyte av kretskort AP1, kontrollera gatepulserna och mjukstarta maskinen, se sidan 18,
37 och 38.
AP1:1
Spänningsmatning
Regulator VR2 matar fläktarna EV1 och EV2 med 28V. Fläkt EV2 är endast
monterad i LTS 250. FU4 är en trög säkring på 800mA.
FU3 är en trög säkring på 2A. Signallampan HL1 är moterad på maskinens
front.
+5V
+5V regleras av spänningsregulatorn VR5. Resetkretsen IC16
övervakar både den reglerade 5V spänningen efter regulatorn och +15V
före regulatorn.
Om spänningen efter regulatorn är under 4,65V ger IC16 resetsignal till
processor, CAN--controller och PWM--krets.
Inställningslådan visar felkod 5.
När spänningen vid start passerar 4,65V håller IC16 kvar resetsignalen
i 200 ms för att maskinprogrammet skall starta på rätt sätt.
clts2ds1
-- 14 --
IC16 känner av spänningen före regulatorn för att kunna göra en
kontrollerad avstängning vid låg nätspänning, nätbortfall eller när
maskinen slås av.
Om spänningen över C110 underskrider 6V stoppas genast gatepulserna
till switchtransistorerna och processorn får en förvarning som gör att
den kontrollerat lägger ned verksamheten.
+15V
Om spänningen är utanför toleransen 14,0 - 15,6V visar
inställningslådan felkod 8.
- 15V
Om spänningen är utanför toleransen 14,0 - 16,1V visar
inställningslådan felkod 9.
+20V
Matning till spänningsregulator VR3 och pulstransformatorn som
driver switchtransistorerna.
Spänningen skall vara mellan 19,4 och 20,7V, är den inte det stoppas
gatepulserna till switchtransistorerna. Inställningslådan visar felkod 10.
Spänningsmatning CAN--bus
Se CAN--BUS på sidan 23.
clts2ds1
-- 15 --
AP1:2
Shuntingång med förstärkare AP10
Shuntförstärkarkortet AP10 matas med ¦15V från kretskort AP1. Vid tomgång
har kretskortets 0V samma potential som svetsminus.
I LTS 160 och LTS 250 kan strömmen ställas in i 1A steg, minsta ström är 5A.
I LTS 160 ger 140 A svetsström 119mV ¦1mV över shunten. I LTS 250 ger
250 A svetsström 119mV ¦1mV över shunten. Shuntsignalen förstärks så att
6,66V från AP10 motsvarar 119mV shuntsignal.
Vid byte av AP1, AP10 eller shunten RS1 måste maskinen kalibreras så att
maskinen ger rätt ström. Belasta maskinen resistivt och trimma med R21.
LTS 160 trimmas till 100A ¦0,5A vid 14V.
LTS 250 trimmas till 100A ¦0,5A vid 14V.
Trimma mot väl kalibrerad yttre shunt och multimeter.
Använd servicefunktionen på sidan 75 för att ställa in strömmen vid trimning.
Kontrollera även strömmen vid låga värden 8A / 10,3V där toleransen är
¦0,3A. Om strömmen ligger utanför toleransen, trimma med offsetpotentiometer R201.
Komponentplacering, shuntförstärkare AP10
clts2ds1
-- 16 --
AP1:3
Bågspänningsingång
Ingången känner av utspänningen från kraftenheten. Båspänningssignalen
används för att visa bågspänning på inställningslådan och för att generera
mätvärden till Weldoc WMS 4000.
Kontrollinstruktion för bågspänningsingången
Kretskortet är trimmat vid leverans. Med hjälp av denna instruktion kan man
kontrollera bågspänningsingången och vid behov justera trimningen.
Använd ett väl kalibrerat yttre instrument vid kontrollen.
Koppla enligt bilden nedan. Belasta strömkällan resistivt med 100A vid 14V.
Använd servicefunktionen på sidan 75 för att ställa in strömmen vid trimning.
V = externt mätinstrument. R = belastningsmotstånd.
Inställningslådan skall visa ett värde som är 0,1 -- 1,2V lägre än det externa
mätinstrumentets värde.
Med potentiometer R103 kan man trimma inställningslådans mätvärde.
clts2ds1
-- 17 --
AP1:4
Gatekrets, AP4
Pulsbreddsmodulator och gatekrets
Pulsbreddsmodulatorn bestämmer frekvens och pulstid för MOSFET-transistorernas styrpulser.
Det är viktigt att frekvens och maximal pulstid ligger inom toleranserna. Se
anvisningarna för kontroll av gatepulser på följande sidor.
PWM--kretsen på kretskort AP1 styr pulsfrekvens, pulstid och blockering av
pulser. Transistor Q2 styr pulstransformatorns primärlindning. Dioderna D27 D30 begränsar spänningen över Q2 under transformatorns avmagnetiseringstid.
OBSERVERA
LTS 160 och LTS 250 har olika switchfrekvenser
Pulstransformatorn för drivning av switchtransistorerna sitter på kretskort AP4.
MOSFET--transistorernas drivsteg avger styrpulser till gate--source på
effekttransistorerna. En separat utgång för varje switchenhet.
Gatekretsarna är galvaniskt skiljda från kretskort AP1. Isolationsspänningen är
4kV mellan pulsbreddsmodulatorn och gatekretsarna.
OBSERVERA! Gatekretsarna ligger på nätspänningspotential.
De två gatekretsarna är identiskt lika, därför beskrivs endast en här.
När Q2 leder kommer en spänningspuls på transformatorns sekundärlindning.
Pulsen leds via D8, D6 och utgång C1 till gaten på MOSFET--transistorerna.
Pulsen går tillbaka via source, anslutning C2, D9 och C6--C9. Medeltoppspänningen gate -- source är cirka 14 V.
När gatepulsen kommer ut mellan C1 och C2 laddas C6--C9 till 5,6 volt. Då Q2
stryps växlar spänningen från pulstransformatorn polaritet varvid Q4, Q5 och
Q6 börjar leda. Därmed blir gatespänningen negativ vilket stryper
MOSFET--transistorerna.
clts2ds1
-- 18 --
Komponentpositioner för kretskort AP4
LTS 160: Kontroll av gatepulser från AP4
Om kretskort AP2 eller AP3 har havererat skall alltid
gatepulserna kontrolleras.
Lossa kontakt XS10 och XS11 (gatepulser). Anslut en
gatebelastning till utgångarna C1 och C2 samt till D1 och D2.
Gatebelastning
En sats med olika gatebelastningar kan beställas från ESAB.
Beställningsnummer: 0468 469 003. Gatebelastningarna kan användas till
följande maskiner: LUC, LHL 130/160, LHL 250/315, LTL 160, LTL 315,
LUB 315, LHN, LTN, LTO, LTP, LTR, LTS, MechTig 315 och Protig 315.
VIKTIGT!
Kontrollera aldrig gatepulserna när AP2 och AP3 är kopplade till AP4,
använd gatebelastning. AP2 och AP3 ligger på nätspänningspotential.
Gatepulsens minnivå skall vara - 3,5 till - 5,5 V och dess maxvärde 12 till 15 V.
Frekvensen skall vara 36,5 kHz ¦0,5 kHz. Kontrollera att den maximala
pulstiden är 40,5 ¦1% av periodtiden, uppmätt vid nivån +5 V.
Om gatepulsen ej innehåller toleranserna kontrollera även pulserna från AP1, se
anvisningarna på sidan 20.
Är frekvens och pulstid felaktiga kan transistorena på AP2 och AP3
haverera.
Gatepulser uppmätta över gatelast, på kretskort AP4 i LTS 160
Stämmer pulsens utseende, pulstid och frekvens kan man avsluta kontrollen här.
clts2ds1
-- 19 --
LTS 160: Kontroll av gatepulser från AP1 till AP4
Pulsbreddsmodulator och gatekrets
Mät pulserna när dessa belastas av ett motstånd på 1kΩ..
Starta maskinen och ställ in en ström via servicefunktionerna, se sidan 75.
Pulserna skall se ut som i figuren nedan.
LTS 160
Gatepulser från kretskort AP1 när utgången är belastad med 1 kΩ
Anslut oscilloskopet med skärmen på kontakt G1 och proben på G2. Mät
följande pulsparametrar:
S
Frekvens: 36,5 ±0,5 kHz.
S
Pulstid: 38,5 ¦1% av periodtiden uppmätt vid 10V
S
Pulsernas max--spänning skall vara cirka 20V
S
Min--spänningen skall vara cirka 0V
Om gatepulsen ej innehåller toleranserna byt ut kretskort AP1. Om dessa pulser
är korrekta, men ej pulserna från AP4, byt ut AP4.
Efter utbyte av AP1 och/eller AP4 kontrollera gatepulserna igen och mjukstarta
maskinen, se instruktion på sidan 37.
clts2ds1
-- 20 --
LTS 250: Kontroll av gatepulser från AP4
Om kretskort AP2 eller AP3 har havererat skall alltid gatepulserna kontrolleras.
Lossa kontakt XS10 och XS11 (gatepulser). Anslut en gatebelastning till
utgångarna C1 och C2 samt till D1 och D2.
Gatebelastning
En sats med olika gatebelastningar kan beställas från ESAB.
Beställningsnummer: 0468 469 003. Gatebelastningarna kan användas till
följande maskiner: LUC, LHL 130/160, LHL 250/315, LTL 160, LTL 315,
LUB 315, LHN, LTN, LTO, LTP, LTR, LTS, MechTig 315 och Protig 315.
VIKTIGT!
Kontrollera aldrig gatepulserna när AP2 och AP3 är kopplade till AP1,
använd gatebelastning. AP2 och AP3 ligger på nätspänningspotential.
Gatepulsens minnivå skall vara - 3,5 till - 5,5V och dess maxvärde 12 till 15V.
Frekvensen skall vara 48,5 kHz ¦0,5 kHz. Kontrollera att den maximala
pulstiden är 43 ¦1% av periodtiden, uppmätt vid nivån +5V.
Är frekvens och pulstid felaktiga kan transistorena på AP2 och AP3
haverera.
Om gatepulsen ej innehåller toleranserna byt ut AP4 eller AP1, se sidan 22.
Gatepulser uppmätta över gatelast, på kretskort AP4 i LTS 250
Stämmer pulsens utseende, pulstid och frekvens kan man avsluta kontrollen här.
clts2ds1
-- 21 --
LTS 250: Kontroll av gatepulser från AP1 till AP4
Pulsbreddsmodulator och gatekrets
Mät pulserna när dessa belastas av ett motstånd på 1kΩ..
Starta maskinen och ställ in en ström via servicefunktionerna, se sidan 75.
Pulserna skall se ut som i figuren nedan.
LTS 250
Gatepulser från kretskort AP1 när utgången är ansluten till kretskort AP4
Anslut oscilloskopet med skärmen på kontakt G1 och proben på G2. Mät
följande pulsparametrar:
S
Frekvens: 48,5 ±0,5 kHz.
S
Pulstid: 45,2 ¦1% av periodtiden uppmätt vid 10V
S
Pulsernas max--spänning skall vara cirka 20V
S
Min--spänningen skall vara cirka 0V
Om gatepulsen ej innehåller toleranserna byt ut kretskort AP1. Om dessa pulser
är korrekta, men ej pulserna från AP4, byt ut AP4.
Efter utbyte av AP1 och/eller AP4 kontrollera gatepulserna igen och mjukstarta
maskinen, se instruktion på sidan 38.
clts2ds1
-- 22 --
AP1:5
CAN--bus
Kretsar för busskommunikation till/från AP1
Styrkortet kommunicerar med kretskorten AP6, AP8, AP9 och inställningslådan
via en CAN--buss (tvåtråds dataförbindelse).
Spänningsmatningen till CAN--bussen +12V_Can och 0V_Can är galvaniskt
skiljd från övriga delar på AP1. Spänningen är oreglerad och matas till
kontakterna CAN_A och CAN_B. Säkring FU2 är en trög säkring på 3,15A.
Höljet på CAN--kontakterna är anslutet till 0V_Can. Gnd i schemat ovan är
ansluten till maskinens chassie.
Kontakt CAN_B är ansluten till TIG--kortet AP6, kontakt CAN_A är ansluten
till motorkort AP9. CAN--bussens klockfrekvens är 16MHz.
Spänningsregulator VR1 förser CAN--kretsarna på AP1 med 5V
matningsspänning.
Motstånden R27 och R28 är avslutningsmotstånd för CAN--bussen. Dessa
motstånd är ej monterade på kretskortet. Avslutningsmotstånd skall monteras
separat, se instruktion på sidan 88.
Fungerar inte CAN--bussen lämnar inställningslådan i de flesta fall ett
felmeddelande.
Vid störningar i CAN--kommunikationen undersök följande:
S Avslutningsmotståndet, se instruktion på sidan 88.
S Manöverkabeln:
Kontrollera att rätt typ av kabel används Samma typ som på
inställningslådan vid leverans.
clts2ds1
-- 23 --
Kontrollera att varje signal går i rätt ledning. CAN H och CAN L skall gå i
det tvinnade paret.
AP1:6
S
Samtliga skärmanslutningar skall ha god kontakt.
S
God kontakt vid anslutningarna till kondensatorerna C6 och C9 samt
chassieanslutningen av kretskort AP1.
Se huvudschemorna på sidan 10 och 12.
Termovakt
Termovakt ST1 öppnar vid 130 C och sluter vid 100 C.
När termovakten öppnar stoppas strömkällan och lysdiod V5 på maskinens front
tänds. Inställningslådan visar felkod 6. När termovakten sluter igen kan
strömkällan starta på nytt.
LTS 160
Termovakt ST1 är monterad i lindningen på huvudtransformatorn TC2.
LTS 250
Termovakt ST1 är monterad i lindningen på svetsinduktorn L1.
clts2ds1
-- 24 --
AP1:7
Ingång för vattenflödesvakt
Övervakningen av vattenflödet aktiveras av bygeln mellan kontakt V3 och V4.
Flödesvakten skall vara sluten vid vattenflöde. Om förbindelsen mellan V1 och
V2 är öppen spärras gatepulserna till switchtransistorerna.
Anslutningskontakten för flödesvakten, XS53, är monterad på maskinens front.
clts2ds1
-- 25 --
clts2ds1
-- 26 --
Komponentplacering, kretskort AP1
clts2ds1
-- 27 --
LTS 160: TRANSISTORKORT AP2
Förenklat kretsschema för transistorkort AP2 i LTS 160 (pluskort)
cmha2e06
Kretskortsvariant - 880 används i LTS 160.
Enstaka transistorer får ej bytas ut. Är kretskortet felaktigt skall det bytas mot ett nytt
kretskort. Dessutom skall kretskort AP3 bytas ut.
Instruktion för demontering och montering av kretskortet finns på sidan 82.
A01, A02
Anslutning A01 -- A02 överför gatepulser från kretskort AP4.
D1 -- D3
Transientskydd.
D5
Avmagnetiseringsdiod, avmagnetiserar huvudtransformator TC2, när
transistorerna slutar att leda.
F1
Säkring, skyddar kretskort AP4 om AP2 havererar.
Q1 -- Q8
MOSFET--transistorer, funktionsprovas med ett specialinstrument,
se MOSTESTER på sidan 36.
På grund av byte till transistorer med högre märkström kan kretskortet
innehålla en transistor mindre än vad schemat ovan anger.
clts2ds2
-- 28 --
cmha2e07
Komponentplacering för kretskort AP2 i LTS 160
clts2ds2
-- 29 --
LTS 160: TRANSISTORKORT AP3
Förenklat kretsschema för transistorkort AP3 i LTS 160 (minuskort)
cmha2e08
Kretskortsvariant - 880 används i LTS 160.
Enstaka transistorer får ej bytas ut. Är kretskortet felaktigt skall det bytas mot ett nytt
kretskort. Dessutom skall kretskort AP2 bytas ut.
Instruktion för demontering och montering av kretskortet finns på sidan 82.
A01, A02
Anslutning A01 -- A02 överför gatepulser från kretskort AP4.
B01,B02
När maskinen belastas matas pulser från en lindning på huvudtransformatorn TC2 till anslutningarna B01 och B02. Pulserna omvandlas till
gatepulser som styr tyristor TY1.
D1--D3
Transientskydd.
D5
Avmagnetiseringsdiod, avmagnetiserar huvudtransformator TC2, när
transistorerna slutar att leda.
Q1--Q8
MOSFET--transistorer, funktionsprovas med ett specialinstrument,
se MOSTESTER på sidan 36.
På grund av byte till transistorer med högre märkström kan kretskortet
innehålla en transistor mindre än vad schemat ovan anger.
clts2ds2
-- 30 --
R21
Uppladdningsmotstånd 12τ 10W, för buffertkondensator C2.
Vid spänningssättning av strömkällan fördröjs pulserna från styrkort AP1
300 millisekunder, därmed hinner uppladdningen av buffertkondensatorn
slutföras.
R27
Urladdningsmotstånd för buffertkondensator C2. Vid frånkoppling av
nätet är urladdningstiden cirka två minuter.
TY1
Tyristor, kopplar förbi uppladdningsmotståndet R21 när maskinen
belastas. Om TY1 inte leder brinner R21 när strömkällan belastas.
cmha2e09
Komponentplacering för kretskort AP3 i LTS 160
clts2ds2
-- 31 --
LTS 250: TRANSISTORKORT AP2
Kretsschema för kretskort AP2 i LTS 250, transistorkort plus
Enstaka transistorer får ej bytas ut. Är kretskortet felaktigt skall det bytas mot ett nytt
kretskort. Dessutom skall kretskort AP3 bytas ut.
Instruktion för demontering och montering av kretskortet finns på sid 82.
A01, A02
Anslutning A01 -- A02 överför gatepulser från kretskort AP4.
D1 -- D3
Transientskydd.
D5
Avmagnetiseringsdiod. Dioden tar över strömmen i transformatorns
primärlindning när switchtransistorerna slutar leda, härigenom
avmagnetiseras transformatorn.
D6
Se R21.
F1
Säkring, skyddar kretskort AP4 om AP2 havererar.
R21
Begränsar tillsammans med C3, C4 och D6 toppspänningen över
transistorerna Q1 -- Q8.
Q1 -- Q8
MOSFET--transistorer, funktionsprovas med ett specialinstrument,
(se MOSTESTER på sid 36).
På grund av byte till transistorer med högre märkström kan kretskortet
innehålla en transistor mindre än vad schemat ovan anger.
clts2ds2
-- 32 --
Komponentplacering för kretskort AP2 i LTS 250
clts2ds2
-- 33 --
LTS 250: TRANSISTORKORT AP3
Kretsschema för kretskort AP3 i LTS 250, transistorkort minus
Enstaka transistorer får ej bytas ut. Är kretskortet felaktigt skall det bytas mot ett nytt
kretskort. Dessutom skall kretskort AP2 bytas ut.
Instruktion för demontering och montering av kretskortet finns på sid 82.
A01, A02
Anslutning A01 -- A02 överför gatepulser från kretskort AP4.
B01, B02
När maskinen belastas matas pulser från en lindning på huvudtransformatorn TC2 till anslutningarna B01 och B02. Pulserna omvandlas till
gatepulser som styr tyristor TY1.
D1 -- D3
Transientskydd.
D5
Avmagnetiseringsdiod. Dioden tar över strömmen i transformatorns
primärlindning när switchtransistorerna slutar leda, härigenom
avmagnetiseras transformatorn.
D12
Se R29.
Q1 -- Q8
MOSFET--transistorer, funktionsprovas med ett specialinstrument,
(se MOSTESTER på sid 36).
På grund av byte till transistorer med högre märkström kan kretskortet
innehålla en transistor mindre än vad schemat ovan anger.
clts2ds2
-- 34 --
R21
Uppladdningsmotstånd 12τ 10W, för buffertkondensatorerna C2 och C3.
Vid spänningssättning av strömkällan fördröjs pulserna från styrkort AP1
300 millisekunder, därmed hinner uppladdningen av buffertkondensatorerna slutföras.
R26
Urladdningsmotstånd för buffertkondensator C3. Vid frånkoppling av
nätet är urladdningstiden cirka två minuter.
R27
Urladdningsmotstånd för buffertkondensator C2. Vid frånkoppling av
nätet är urladdningstiden cirka två minuter.
R29
Begränsar tillsammans med C7, C8 och D12 toppspänningen över
transistorerna Q1 -- Q8.
TY1
Tyristor, kopplar förbi uppladdningsmotståndet R21 när maskinen
belastas. Om TY1 inte leder brinner R21 när strömkällan belastas.
Komponentplacering för kretskort AP3 i LTS 250
clts2ds2
-- 35 --
MOSTESTER
Mostestern är ett specialinstrument. Den kan bara beställas från Esab’s serviceavdelning i
Laxå. Beställlningsnummer 0468 469 001.
Anslut enligt följande:
S
Skilj strömkällan från nätet.
S
Koppla bort kondensator C2 (och C3 i LTS 250).
S
Lossa gateledningarna från AP4.
S
Den röda ledningens klämma ansluts till transistorkortets röda ledning (gate).
S
Den gula ledningens klämma ansluts till transistorkortets gula ledning (source).
S
Den svarta ledningens klämma ansluts till kylkroppen (drain).
Provning:
S
Tryck på knapp märkt TEST.
S
Vid riktig funktion skall röd och grön lampa blinka växelvis, cirka en gång per sekund.
S
Är transistorkortet kortslutet lyser den röda lampan med fast sken. Observera, den gröna
lampan kan fortfarande blinka eller lysa med fast sken.
S
Vid avbrott i transistorkortet lyser den gröna lampan med fast sken. Kontrollera att god
elektrisk kontakt finns mellan den svarta ledningens klämma och kylkroppen.
VIKTIGT
Även om endast ett transistorkort indikerar fel skall båda korten bytas.
Kontrollera gatepulserna från AP4 och AP1 innan de nya transistorkorten tas i
drift. Se instruktion för LTS 160 på sidan 19 och för LTS 250 på sidan 21.
Efter reparation skall maskinen mjukstartas.
clts2ds2
-- 36 --
LTS 160: MJUKSTART
1.
Lossa och isolera ledning 07 och 08 från likriktarbryggan V1.
Se schema på sidan 10.
2.
Anslut ett spänningsaggregat som är strömbegränsat till en ampere, över plus och minus
på V1.
3.
Ställ in spänningsaggregatet på 30 volt.
4.
Spänningssätt maskinens övriga delar med ordinarie matning.
5.
Starta ett program.
6.
Mät utspänningen från maskinen, den skall vara 10V ¦1V.
7.
Mät sekundärspänningen från transformator TC2. Vid 30 volt över buffertkondensatorn
skall den se ut som i figuren nedan.
Sekundärspänning från TC2 i LTS 160, vid 30 V över buffertkondensatorerna
Mät spänningen med proben på oscilloscopet ansluten till A och skärmen till B enligt bilden
nedan.
Mätpunkter för sekundärspänning från TC2
clts2ds2
-- 37 --
LTS 250: MJUKSTART
1.
Lossa och isolera ledning 07 och 08 från likriktarbryggan V1, samt ledning 09 som går
till V2. Se schema på sidan 12.
2.
Anslut ett spänningsaggregat som är strömbegränsat till en ampere, över plus och minus
på V1.
3.
Ställ in spänningsaggregatet på 30 volt.
4.
Spänningssätt maskinens övriga delar med ordinarie matning.
5.
Starta ett program.
6.
Mät utspänningen från maskinen, den skall vara 5,5V ¦1 V.
7.
Mät sekundärspänningen från transformator TC2. Vid 30 volt över buffertkondensatorn
skall den se ut som i figuren nedan.
Sekundärspänning från TC2 i LTS 250, vid 30 V över buffertkondensatorerna
S
Mät spänningen med proben på oscilloscopet
ansluten till A och skärmen till B enligt bilden
nedan.
Mätpunkter för sekundärspänning från TC02
Till och med serienummer 008--147--xxxx
clts2ds2
Från serienummer 008--148--xxxx
-- 38 --
LTS 160: AVSTÖRNINGSKORT AP5
Schema och komponentplacering för avstörningskort AP5 i LTS 160
LTS 250: AVSTÖRNINGSKORT AP5
Schema och komponentplacering för avstörningskort AP5 i LTS 250
clts2ds5
-- 39 --
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP6
TIG--kortet AP6 innehåller en grupp av funktioner som är specifika för TIG--svetsning.
Eftersom kretskortet används i flera olika maskiner med olika behov, används normalt inte
alla funktioner på detta kretskort i en maskin.
Kretskortet har en resetkrets som aktiverar kortets processor när +5V matningsspänning är
stabil. Kretskortet har ett EEPROM som vid start läser in grunddata till processorn.
AP6:1
Spänningsmatning / CAN-- bus
De flesta kretsar på kortet matas med +5V ±0,3V från spänningsregulator VR1.
Övrig spänningsmatning framgår av beskrivningarna nedan.
Alla funktioner på kortet styrs via CAN--bussen.
Om PTC motstånden R54 och R56 ej är monterade ersätts de av byglarna BY1
och BY2.
AP6:2
Pistolkontakt
När man sluter pistolkontakten tänds lysdiod D19 och kretskortets processor
skickar ett meddelande på CAN--bussen.
Denna ingång kan också användas som en startingång vid felsökning.
clts2ds6
-- 40 --
AP6:3
HF--don
Maskinens HF--don AP11 styrs via CAN--bussen och aktiveras av relä RE1.
HF--donet är aktiverat tills ljusbågen tänds, om ingen båge tänds deaktiveras det
efter 0,7 sekunder.
Spänningen på primärsidan av HF--transformator TV1 är cirka 500 V,
sekundärspänningen är cirka 10 kV.
VARNING: NÄTSPÄNNING PÅ RELÄKONTAKTERNA!
Om PTC motstånd R2 ej är monterat ersätter bygel BY3 det.
AP6:4
Gasventil
Gasventilerna YV1, YV2 och YV3 styrs via CAN--bussen och kretskortets
processor. Lysdiod D20, D21 eller D22 lyser när motsvarande gasventil är
aktiverad.
clts2ds6
-- 41 --
AP6:5
Gasvakt
Ingång B7 är ansluten till gasvakt SL2. Lysdiod D2 lyser när SL2 är sluten, det
vill säga när gasflöde finns. Processorn reagerar på spänningsflanker från
ingången och skickar meddelanden på CAN--bussen.
Om SL2 är öppen avbryts svetsprocessen.
Ingång B8 kan användas för en extra gasvakt. För att kunna använda denna
ingång måste maskinens mjukvara ändras.
AP6:6
Extra in-- /utgångar
A1 och A2 är extra in--/utgångar som vid behov kan användas till
extrafunktioner. Data från kortets EEPROM bestämmer om A1 och A2 skall
vara in-- eller utgångar.
För att kunna använda dessa in-- och utgångar måste maskinens program ändras.
clts2ds6
-- 42 --
Komponentplacering, kretskort AP6
clts2ds6
-- 43 --
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP8
KOMMUNIKATION
CAN bussen är ansluten till AP8 via PTC motstånden R1 och R2, alternativt byglarna BY6
och BY7. Om motstånden ej är monterade ersätts de av byglarna.
Kortet omvandlar data från/till CAN--bussen så att dessa kan läsas/sändas från kontakt XS45
via gränssnittet RS--232--C. Kontakten ansluts till en PC med dokumentationssystemen
Weldoc 4000 eller SPS 4000.
Man kan ej aktivt styra maskinen från en PC, utan endast beordra maskinen att sända de
parametrar som dokumentationssystemen kräver.
Förenklat kretsschema för filterkort AP8
SPÄNNINGSMATNING
Kretskortet matas med 12V likspänning via kontakt C9. Spänningen är oreglerad, toleransen
är 9 -- 14V. Regulator VR3 ger 5 0,25V, som matar samtliga kretsar på kortet.
Spänningarna övervakas av resetkretsen IC13. De övervakas för att man vid spänningsfall
skall hinna avbryta pågående processer på ett kontrollerat sätt.
clts2ds8
-- 44 --
Komponentplacering, kretskort AP8
Anpassningskort för kommunikation med PC via RS--232--C gränssnitt
clts2ds8
-- 45 --
FUNKTIONSBESKRIVNING, KRETSKORT AP9
AP9 styr motorerna för verktygsrotation och trådmatning. Kortet är monterat i en rack
tillsammans med kretskort AP8.
På varje kretskort är en skärmbox monterad, denna är ansluten till 0V på korten.
Med hjälp av lysdioderna LD1 till LD8, kan man se om kortet initieras på rätt sätt vid
spänningstillslag.
Lysdioder på AP9
Startsekvens för lysdioderna på kretskort AP9:
1. Först tänds LD1 och LD5 -- LD8.
2. Sedan tänds LD2.
3. Alla dioder släcks, LD4 tänds.
Vid normal drift är LD4 tänd, övriga lysdioder är släckta.
clts2ds9
-- 46 --
Avsnitt AP9:1 till AP9:4 refererar till komponetplaceringsschemat på sidan 53, samt till
förbindningsschemorna för LTS 160 och LTS 250.
AP9:1
Spänningsmatning / CAN-- bus
+15V
Spänningsregulator VR2 ger +15V. Spänningen används för att mata
drivkretsarna, komparatorerna och motorernas pulsgivare. Spänningen
övervakas av processorn via ingång AN2, felaktig spänning ger
felkod 8.
+60V
Används för matning av motorernas drivtransistorer. IC7 övervakar
spänningen. Om spänningen understiger 39V ger inställningslådan ett
felmeddelande, felkod 9. Vid underspänning kan man även erhålla
servofel, felkod 13.
Spänningsmatning +15V och +60V
+5V
+12V från CAN--bussen regleras till +5V ±0,1V av regulator VR1.
CAN--bussens 0V är förbunden med 0V på kretskortet. Spänningen
matar intern elektronik och motorernas pulsgivare.
Om spänningen understiger 4,65V ger IC7 resetsignal till processorn
IC1 och CAN--kontrollern IC3.
När spänningen vid start passerar 4,65V håller IC7 kvar resetsignalen i
200ms för att maskinprogrammet ska starta på rätt sätt.
Spänningsmatning +5V
clts2ds9
-- 47 --
CAN bus
Anslutningar mellan CAN--bussen och AP9
Alla funktioner på kortet styrs via CAN--bussen. CAN--bussens 0V är
förbunden med 0V på kretskortet.
Mer information om bussen finns under punkt AP1:5 på sidan 23.
AP9:2
Motordrivning rotation
Principschema för motordrivning, rotation
Drivning
Motorn drivs med glättad 60V spänning. Med bryggan Q1--Q4 styr man
riktning och hastighet. Q2 och Q4 bestämmer riktningen, Q1 och Q3
bestämmer hastigheten. Transistorerna switchas med cirka 4kHz.
Strömövervakning
Motstånden R52 och R53 ger en spänning som är proportionell mot
motorströmmen. Spänningen används till två olika strömgränser, en snabb som
begränsar kortvariga överströmmar och en fördröjd för långvariga.
clts2ds9
-- 48 --
Snabb strömgräns
Den snabba strömgränsen stryper varje puls till PWM--kretsen som ger för hög
ström. För rörsvetsverktyg och tubinsvetsningsverktyg är den 0,9 ±0,05A. För
A25 är den 3,5 ±0,1A.
Strömgränsen ställs om automatiskt när man anger verktygskoden.
Fördröjd strömgräns
Den fördröjda strömgränsen aktiveras när strömmen varit för hög i 20
millisekunder. När strömgränsen aktiveras stänger processorn av motorn och
pågående svetsning. Inställningslådan visar felkod 21.
För rörsvetsverktyg och tubinsvetsningsverktyg är den 0,2 ±0,05A. För A25 är
den 1,5 ±0,05A. Strömgränsen ställs om automatiskt när man anger
verktygskoden.
Hastighetsövervakning
Vid hastighet utanför toleransgräns ges felmeddelande 13, servofel.
Rotationshastigheten för elektroden anges i promille av maximal hastighet för
det verktyg som används.
Pulsgivare
Pulsgivaren matas med spänningarna +5V och +15V. Den har två kanaler som
går in på stift E6 och E7. De båda kanalerna är fasförskjutna 90 grader mot
varandra. Man läser hastigheten på ena kanalen och riktningen på den andra.
Pulsernas toppspänning är cirka 15V, spänningen bör ej understiga 10V.
Pulsgivaren ger 15 pulser/varv, processorn IC1 mäter tiden mellan två efter
varandra följande flanker. Hastighetsövervakning på detta sätt är mycket exakt
vilket medför att man ej behöver trimma hastigheten.
Riktningsbestämning
För varje positiv flank som kommer in på kanal A kontrollerar IC20 om kanal B
är hög eller låg. Vid positiv riktning ges en hög signal till processorn annars låg
signal.
Mätpunkter: Kanal A:
Kanal B:
Stift T3
Stift T4
Pulser från pulsgivaren
clts2ds9
-- 49 --
AP9:3
Verktyg
Varje verktyg har en kod, som talar om för motorkorten vilket verktyg som
används, vilken strömgräns och vilka förinställda värden verktyget har. Via
inställningslådan ställer operatören in verktygets svetsdata.
Inställningslådan begränsar svetslängden för rörsvetsverktyg till tio varv.
Slangpaketet måste lindas upp på verktyget motsvarande antal varv som skall
svetsas. Svetslängden för tubinsvetsningsverktyg är begränsad till 1,5 varv.
Start från verktyg
Beroende på vilket verktyg som används kan svetsstart och svetsstopp göras från
verktyget eller från inställningslådan.
Genom att sluta och öppna startbrytaren startar man svetsningen. När man
sluter och öppnar brytaren en andra gång avbryts svetsningen.
Hemmaläge
I svetsverktyget finns en mikrobrytare som bestämmer var verktygets
hemmaläge är.
Sektorbyte
Röret delas upp i sektorer, man kan välja från 2 till 99 sektorer. Man måste
alltid ha en startsektor och en slutsektor. Sektorerna kan variera i storlek och
kan också innehålla olika svetsdata. Det går även lägga till sektorer under
svetsning. För mer information se programmeringsmanualen.
clts2ds9
-- 50 --
När LTS används tillsammans med en externt styrd rotationsmotor kan den
externa utrustningen beordra sektorbyte via denna ingång.
AP9:4
Motordrivning trådmatning
Principschema för motordrivning, trådmatning
Drivning
Motorn drivs med glättad 60V spänning. Med bryggan Q5--Q8 styr man
riktning och hastighet. Q6 och Q8 bestämmer riktningen, Q5 och Q7
bestämmer hastigheten. Transistorerna switchas med cirka 4kHz.
Strömövervakning
Motstånden R69 och R70 ger en spänning som är proportionell mot
motorströmmen. Spänningen används till två olika strömgränser, en snabb som
begränsar kortvariga överströmmar och en fördröjd för långvariga.
Snabb strömgräns
Den snabba strömgränsen 0,9 ±0,05A stryper varje puls till PWM--kretsen IC13
som ger för hög ström.
Fördröjd strömgräns
Den fördröjda strömgränsen är 0,4 ±0,05A och aktiveras när strömmen varit
för hög i 20 millisekunder. När strömgränsen aktiveras stänger processorn av
motorn och pågående svetsning. Inställningslådan visar felkod 27.
Hastighetsövervakning
Vid hastighet utanför toleransgräns ges felmeddelande 16.
Pulsgivare
Pulsgivaren matas med spänningarna +5V och +15V. Den har två kanaler som
går in på stift G1 och G2. De båda kanalerna är fasförskjutna 90 grader mot
varandra. Man läser hastigheten på ena kanalen och riktningen på den andra.
Pulsernas toppspänning är cirka 15V, spänningen bör ej understiga 10V.
Pulsgivaren ger 15 pulser/varv, processorn IC1 mäter tiden mellan två efter
varandra följande flanker. Hastighetsövervakning på detta sätt är mycket exakt
vilket medför att man ej behöver trimma hastigheten.
clts2ds9
-- 51 --
Riktningsbestämning
För varje positiv flank som kommer in på kanal A kontrollerar IC20 om kanal B
är hög eller låg. Vid positiv riktning ges en hög signal till processorn annars låg
signal.
Mätpunkter: Kanal A:
Kanal B:
Stift T5
Stift T6
Pulser från pulsgivaren
Principschema för motordrivning, trådmatning
clts2ds9
-- 52 --
Komponentplacering, kretskort AP9
Komponentplacering för motorkort AP9
clts2ds9
-- 53 --
FUNKTIONSBESKRIVNING, INSTÄLLNINGSLÅDA
Inställningslådan som styr strömkällan innehåller: svetsdatakort AP1B, grafiskt teckenfönster
med bakgrundsbelysning AP2B och tangentbordspanel AP3B.
B1
Spänningsmatning
Kretskort AP1B matas med 12V likspänning, som kommer från styrkortet
(AP1) i strömkällan.
Spänningen är oreglerad och ansluten till kontakt B1 och B2. Regulator VR3
ger 5 0,25V, denna spänning matar samtliga kretsar i inställningslådan.
Råspänningen 12V före diod D8 och +5V övervakas av resetkretsen IC13.
12V spänningen övervakas via spänningsdelaren R6--R7. Diod D7 och
kondensator C9 förhindrar korta störningar att störa funktionen, till exempel när
man ansluter ett fjärrdon.
Toleransen för 12V spänningen är 9--14V.
Spänningarna övervakas för att man skall hinna spara undan data i RAM--minne
och på ett kontrollerat sätt avbryta pågående processer.
RAM-- och klock--krets behöver matningsspänning även när maskinen är
avstängd. Batteri BA1 används som spänningsförsörjning när
matningsspänningen är bruten.
Resetkretsen IC13 har en inbyggd funktion för automatisk omkoppling mellan
batteri och vanlig matning.
Batterispänningen övervakas av processorn. När spänningen sjunker under
2,4V visar inställningslådan felkod 8.
Det finns också möjlighet att läsa av batterispänningen via servicefunktionerna.
B2
Teckenfönster
Teckenfönstret har bakgrundsbelysning som består av parallellkopplade
lysdioder. Lysdioderna står för cirka 75% av den totala strömförbrukningen.
Transistor Q1 används för att styra bakgrundsbelysningen.
Man kan ställa in kontrasten genom att vrida på en trimpotentiometer som är
monterad på baksidan av teckenfönstrets styrkort. Potentiometern går att
komma åt om man lossar en plasttätning på lådans undersida.
Kortslutningsrisk, använd en plastmejsel vid inställning av kontrasten.
clts2dsi
-- 54 --
Förbindningsschema, inställningslåda
clts2dsi
-- 55 --
B3
Kommunikation
Kommunikationen mellan inställningslådan och övriga delar av systemet sker
med CAN--buss via kontakt B3 och B4.
Motstånden R3 och R4 är anpassningsmotstånd för CAN--bussen.
Om PTC--motstånden R1 och R2 ej är monterade ersätts de av byglarna BY6
och BY7.
Bussanslutning till--/från svetsdatakortet AP1B
B4
Summer
En summer, BZ1, är monterad på kretskortet för att indikera vissa fel och
knapptryckningar. Summern kan styras med hjälp av en servicefunktion.
clts2dsi
-- 56 --
Komponentplacering, kretskort AP1B
Komponentplacering svetsdatakort AP1B
clts2dsi
-- 57 --
Kretskort AP3B
Schema och komponentplacering tangentbordskort för LTS 160 och LTS 250
clts2dsi
-- 58 --
Batteribyte
Demontering av inställningslåda
När batteriet skall bytas måste kortet dras ur lådan.
1.
Lagra svetsprogrammen på ett PC--kort, se instruktioner i programmeringsmanualen.
2.
Lossa kabelavlasning och kabel från lådan.
3.
Lossa båda plastgavlarna.
4.
Lossa kablage från tangentbord på höger sida.
5.
Lossa tvåpolig hylskontakt från teckenfönstret på höger sida.
6.
Ta bort två skruvar på baksidan av lådan.
7.
Dra försiktigt kortet cirka fem centimeter åt vänster och lossa bandkablen från
teckenfönstret.
8.
Dra ut hela kortet och lokalisera placeringen av batteriet.
9.
Koppla på matningsspänning (12V) till kortet, löd loss det gamla batteriet och ersätt med
ett nytt. Så länge kortet har matningsspänning kommer RAM--minne och klockkrets att
få sin matning därifrån och inte märka av batteribytet.
VIKTIGT
Vid montering av hylskontakt XS5 på stiftkontakt P skall
stiftkontakten monteras ett steg åt sidan.
clts2dsi
-- 59 --
FELLOGG
Felkoder
Felkoder används för att påvisa att det har uppstått ett fel i svetsprocessen eller
svetsutrustningen. Det anges i teckenfönstret med hjälp av en popuppmeny som visas under
i övre vänstra hörnet på teckenfönstret.
2,5 sekunder. Därefter visas ett utropstecken
Felkoderna lagras i en fellogg och kan avläsas i efterhand.
SEKTOR
3(4)
0.500
FEL 12
I SVETSDATAENHETEN
3 SPECIALPULSN
KONT/
PULS
STRÖM
BAKGR
STRÖM
PULS
TID
BAKGR
TID
SPEC
PULSN
Felmeddelande från svetsdataenheten
(inställningslådan).
Hur man avläser felloggen
S
Tryck in knappen MODE
för att komma till tilläggsfunktionerna.
TILLÄGGSFUNKTIONER
S
Tryck in den mjuka knappen
FELLOGG
SPRÅK
"
FELLOGG
"
VISA AKTUELLA PARAMETERVÄRDEN
PROGRAMUPPGRADERING
MJUKVARULÅS
SPRÅK
FEL-LOGG
VISA
PARA-METER
Meny för tilläggsfunktioner
S
Du har nu kommit in i felloggen, se bild på nästa sida.
I displayen syns följande:
1.
2.
3.
4.
Vilket ordningsnummer felet har.
När felet har uppstått (datum och klockslag).
Var felet har uppstått.
Vilken felkod.
clts2fs1
-- 60 --
"
PROGR.
UPPGR.
MJUK-VARULÅS
För att få mer information om vad som är fel gör så här:
OBS! Denna symbol
försvinner från teckenfönstret när man går in i menyn nedan.
S
Knappa in till exempel fel nummer 2 med sifferknapparna.
S
Tryck in den mjuka knappen
VISA FELNUMMER
FELLOG
SIDA 1(2 )
2
Felnr "
Datum
Tid
Enhet
1"
2"
3"
971007
971007
971007
13:07,03
13:07,50
14:56,07
PSOURCE
CBOX
ROT/WIRE
NÄSTA
SIDA
FÖREG.
SIDA
VISA
FEL
NR...
AVBRYT
Felkod
1
18
2
RADERA
ALLT
Fellogg
S
Information om felkod 18 visas, CBOX (svetsdataenheten i inställninglådan) har förlorat
kontakten med svetsströmkällan. Se bilden nedan.
En mer utförlig beskrivning av felet samt åtgärd visas i tabellen för felkoder på sidan 63.
Hur man raderar ett felmeddelande
S
Tryck in den mjuka knappen
RADERA FEL
FELLOGG -- MEDDELANDE 2
Fel 18:
" Förlorat kontakten med strömkällan
Enhet: CBOX
Datum: 971007
Tid:
13:07,50
AVBRYT
RADERA
FEL
Meny för visning av ett felmeddelande
S
Felekoden försvinner från teckenfönstret.
Om man vill ha fullständig kontroll över vilka fel som inträffar under en tid ska man inte
radera felmeddelandena. Upp till 100 felmeddelanden kan lagras i inställningslådan.
Därefter raderas automatiskt det äldsta meddelandet när ett nytt fel uppstår.
clts2fs1
-- 61 --
Översikt felkoder
Felkod Beskrivning
CBOX
ROT/WIRE
PSOURCE
1
EPROM
x
x
x
2
RAM
x
x
x
3
4
Externt RAM (skriva, läs)
Matningspänning 5V
x
x
6
Hög temperatur
8
Matningspänning 1*
9
Matningspänning 2*
10
11
Matningspänning 3*
Strömservo
12
Kommunikationsfel (varning)
13
Servo 1
14
Kommunikationsfel (busoff)
x
15
Förlorade meddelanden
x
16
Servo 2
17
Förlorat kontakten med motorenheten
x
18
Förlorat kontakten med svetsströmkällan
x
19
Minnesfel i batterimatat dataminne
x
20
Otillåtna inställningsvärden
x
21
22
Strömgräns 1
Spill i sändarbuffer
x
23
Spill i mottagarbuffer
x
25
Inkompatibla svetsdataformat
x
26
Watch dog
27
28
Strömgräns 2
Spill i stacken
29
Inget vattenflöde
30
Förlorat kontakten med TIG--kortet (AP6)
x
31
Inget svar från displayenheten
x
32
Inget gasflöde
Enhet
CBOX
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Matningsspänning 1* Matningsspänning 2* Matningsspänning 3*
+3V
ROT/WIRE
+ 15V
+ 60V
PSOURCE
+15V
--15V
CBOX
= Svetsdatakortet (AP1B) i inställningslådan.
ROT/WIRE
= Kretskort (AP9) för styrning av rotation och trådmatningsmotor.
PSOURCE
= Kretskort (AP1) för styrning av svetsströmkällan.
clts2fs1
x
-- 62 --
+20V
Specifikation felkoder
Kod
Enhet
1
CBOX
PSOURCE
ROT/WIRE
Fel i kontrollsumma EEPROM -- programminnesfel
Kontrollsummetest av programminnet. Testen utförs endast vid initiering efter
spänningstillslag. Inga funktioner spärras av detta fel.
Programminnet (FLASH--minne) har “tappat” ett värde. Det vill säga värdet i
en viss minnesposition stämmer inte längre med det ursprungliga.
Allvarligt fel som kan orsaka oförutsägbara konsekvenser.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet byt
kretskortet med minneskapseln.
CBOX -- kretskort AP1B
PSOURCE -- kretskort AP1
ROT/WIRE -- kretskort AP9
2
CBOX
PSOURCE
ROT/WIRE
Fel i mikroprocessorns RAM
Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa en viss minnesposition i sitt
interna minne.
Testen utförs endast vid initiering efter spänningstillslag. Inga funktioner
spärras av detta fel.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet byt
kretskortet med mikroprocessorn.
CBOX -- kretskort AP1B
PSOURCE -- kretskort AP1
ROT/WIRE -- kretskort AP9
3
CBOX
ROT/WIRE
Fel i externt RAM
Läs och skrivtest av processorns externa RAM. Testen utförs endast vid
initiering efter spänningstillslag.
Mikroprocessorn klarar inte av att skriva/läsa en viss minnesposition i det
externa RAM--minnet. Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Spänningsfrånslag krävs för återställning, kvarstår felet byt
kretskortet med RAM--minnet.
CBOX -- kretskort AP1B
ROT/WIRE -- kretskort AP9 i strömkällan
4
PSOURCE
Spänningsfall i 5 V matningsspänning
Råspänningen för processorns egen matningspänning är för låg.
Reservoarkondensatorerna håller ännu igång processorn. Processorn upphör
med all normal verksamhet i väntan på avstängning.
Åtgärd: Kontrollera spänningsmatningen.
6
PSOURCE
Hög temperatur
Temperaturvakt ST1 har löst ut. Omriktaren stängs av och hålls spärrad tills
temperaturvakten slagit till igen.
Möjliga orsaker: Överbelastning, dålig fläktfunktion, kylluftsintaget/utsläppet
igensatt eller nedsmutsade kylytor.
8
CBOX
clts2fs1
Beskrivning
Låg batterispänning
Spänningen skall vara över 2,4V. Byt batteri om spänningen är för låg, se
sidan 59.
-- 63 --
8
PSOURCE
Matningspänning +15V på kretskort AP1
Spänningen är för hög eller för låg, den skall vara mellan 14,0 och 15,6V.
8
ROT/WIRE
Matningspänning +15V på kretskort AP9 (ROT/WIRE)
Spänningen är för låg, den skall vara över 9,2 V.
9
PSOURCE
Matningspänning --15V på kretskort AP1
Spänningen är för hög eller för låg, den skall vara mellan 14,0 och 16,1V.
9
ROT/WIRE
Matningsspänning +60V på kretskort AP9 (ROT/WIRE)
Spänningen är för låg, den skall vara över 39 V.
10
PSOURCE
Matningspänning +20V på kretskort AP1
Spänningen är för hög eller för låg, den skall vara mellan 19,4 och 21,7V.
11
PSOURCE
Strömservofel
Strömservot klarar inte att hålla den ström som processorn beordrar.
Det finns en bestående skillnad mellan shuntsvar och strömbörvärde.
Inga funktioner spärras av detta fel.
12
CBOX
PSOURCE
ROT/WIRE
Kommunikationsfel (varning)
CAN--kretsens felräknare har ett så högt värde att den utfärdar varning. Om
felräknaren fortsätter att öka sätts CAN--kretsen i ”Bus off”--tillstånd och
kontakten med övriga enheter bryts.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning.
13
ROT/WIRE
Felaktig rotationshastighet
Klarar ej att hålla den hastighet som processorn beordrar. Svetsningen
avbryts.
Åtgärd: Kontrollera kablaget och den mekaniska anslutningen mellan motor
och pulsgivare. Kontrollera även 42V från TC1 och +60V på AP9.
14
CBOX
15
CBOX
PSOURCE
ROT/WIRE
Förlorade meddelanden vid busskommunikation
Ett meddelande har skrivit över ett annat meddelande. Svetsprocessen
stoppas. Felet kan bero på en tillfälligt för hög belastning av mikroprocessorn.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning. Ofta
förekommande knapptryckningar på inställningslådan, under pågående
svetsning, kan skapa detta fel.
16
ROT/WIRE
Felaktig trådmatningshastighet
Klarar ej att hålla den hastighet som processorn beordrar.
Åtgärd: Kontrollera kablaget och den mekaniska anslutningen mellan motor
och pulsgivare. Kontrollera även 42V från TC1 och +60V på AP9.
17
CBOX
clts2fs1
Kommunikationsfel (bus off)
CAN--kretsens felräknare har ett så högt värde att den går in i ”bus
off”--tillstånd. Svetsprocessen stoppas, felet kan inträffa vid en tillfälligt för
hög belastning. Spänningsfrånslag krävs för återställning.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning.
Kontrollera CAN--kablaget, anslutning av skärm och avslutningsmotstånd.
Förlorat kontakten med motorenhet AP9.
Inställningslådan har förlorat kontakten med motorenheten. Pågående
aktiviteter avbryts. Se även felkod 18.
Åtgärd: Kontrollera CAN--kablaget och spänningsmatningen till AP9
(ROT/WIRE).
-- 64 --
18
CBOX
Förlorat kontakten med styrkort AP1 i strömkällan.
Ett identifieringsmeddelande används för att fortlöpande hålla kontroll på att
en viss enhet finns kvar på nätet. ”Timeout” på svaret ger detta
felmeddelande.
Felet kan bero på att anslutningen (CAN--kabeln) mellan strömkälla och
inställningslåda är avbruten.
Man kan, med maskinen på, avbryta kontakten mellan enheterna och
återansluta igen utan problem. Inställningslådan “vet” om den har tappat
kontakten med någon enhet. När den får kontakt med enheten igen,
uppdateras lådan på alla instälningar som gällde förut.
Tappar man kontakten mellan enheterna under svetsning eller manuell
körnning, avbryts pågående aktivitet.
Åtgärd: Kontrollera CAN--kablaget.
19
CBOX
Minnesfel i batterimatat minne (RAM).
En byte i det batterimatade SRAM--minnet används för stickprovskontroll.
Om batteriet tappar spänningen kommer värdet ej att stämma då testet utförs
vid nästa initiering, varvid en allmän återställning av svetsdataminnet sker.
Felet kan även uppträda vid programuppgradering.
Åtgärd: Har batteriet rätt spänning och felet kommer vid varje start är det fel
på RAM--minnet, byt i så fall kort AP1B.
20
CBOX
Otillåtna inställningsvärden lagrade (RAM).
Otillåtna värden har funnits vid uppstart. Raderar alla data som finns i
inställningslådan. Testen utförs endast vid initiering efter spänningstillslag.
Inga funktioner spärras av detta fel.
Felet kan även uppträda vid programuppgradering.
Åtgärd: Har batteriet rätt spänning och felet kommer vid varje start är det fel
på RAM--minnet, byt i så fall kort AP1B.
21
ROT/WIRE
22
CBOX
Spill i sändarbuffer
Sändarbuffern har blivit överfylld. Pågående aktiviteter stoppas.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning. Avbrott
på busslinjen kan också orsaka detta fel, kontrollera CAN--kablaget.
23
CBOX
Spill i mottagarbuffer
CAN meddelanden tas emot i högre takt än vad svetsdatakortet hinner
bearbeta. Pågående aktiviteter stoppas.
Felet orsakas av att mikroprocessorn på svetsdatakortet belastas onormalt
mycket.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning.
25
CBOX
Inkompatibelt svetsdataformat
Försökt att lagra svetsdata på ett PC--kort som har ett annat dataformat än
svetsdataminnet.
Åtgärd: Använd ett annat PC--kort.
26
PSOURCE
ROT/WIRE
clts2fs1
Strömgräns 1
Motorn för rotation är överbelastad. Pågående aktiviteter stoppas.
Åtgärd: Kontrollera svetsverktyget och dess kablage.
Watch dog
Något har förhindrat processorn att utföra sina normala uppgifter i
programmet. Inga funktioner spärras av detta fel.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning.
-- 65 --
27
ROT/WIRE
Strömgräns 2
Motorn för trådmatning är överbelastad. Pågående aktiviteter stoppas.
Åtgärd: Kontrollera svetsverktyget och dess kablage.
28
CBOX
PSOURCE
ROT/WIRE
Spill i stacken
Det interna minnet har blivit överfyllt. Felet kan orsakas av onormal
arbetsbelastning på processorn.
Åtgärd: Se över hanteringen av svetsprogrammen under svetsning.
29
PSOURCE
Inget vattenflöde
Kylvattenflödet har underskridit 0,7 l/min. Svetsprocessen stoppas och kan ej
återstartas innan födet är över 0,7 l/min.
Åtgärd: Kontrollera kylvattenkretsen och pumpen.
30
CBOX
Förlorat kontakten med TIG--kortetet (AP6)
Inställningslådan har förlorat kontakten med TIG--kortet, pågående aktiviteter
avbryts. Se även felkod 18.
Åtgärd: Kontrollera CAN kablaget.
31
CBOX
Inget svar från displayenheten
Mikroprocessorn får ingen kvittering från displaykortet. Normalt kvitterar
displaykortet för alla kommandon som processorn ger.
Åtgärd: Kontrollera bandkabeln och anslutningskontakterna mellan
svetsdatakortet AP1B och displaykortet AP2B.
32
PSOURCE
clts2fs1
Inget gasflöde
Gasflödet har underskridit 6 l/min. Svetsprocessen stoppas och kan ej
återstartas innan gasflödet överstiger 6 l/min.
Åtgärd: Kontrollera gasventil, slangar och kopplingar.
-- 66 --
Felediteringskoder
Felediteringskoder är felkoder som visas i sifferrutan vid en felaktig knapptryckning.
Felkodsnummret börjar alltid med detta tecken p.
Felkod
Orsak
13
Programkörningsfel.
110
Arbetsarean ej tom vid återkallande av program från biblioteket
111
Programnummer finns ej i biblioteket
131
Ej tillåten tangenttryckning under svetsning.
132
Ej tillåten tangenttryckning under svetsning med specialpulsning
133
Tilåtet endast under svetsning
134
PC--kort saknas
135
PC--kortet är ej av godkänd modell för svetsströmkällan.
136
Fel programversion på PC--kortet
160
Arbetsarean full
163
Värdet i sifferfönstret kan ej tolkas av inställningslådan
176
Svetsprogrammet ej godkänt för svetsning
177
Start av svetsning är ej tillåtet i detta programläge i inställningslådan
178
En återstart fungerar ej, måste föregås av ett stopp.
198
Svetsstart förbjuden när motorer är aktiverade i manuellt program
199
Svetsstart förbjuden under aktivitet i biblioteket
204
Ett sektorvärde kan ej ändras till att ligga före föregående sektor eller efter efterkommande
sektor
205
Någon knapp är nedtryck vid start av verktyg
206
Verktygskod för anslutet verktyg saknas
207
Ej godkänd verktygskod
212
Ej aktiverad mjuk knapp
213
Raderingstillstånd: Knapp ej tillåten
221
Knappen är ej definierad i detta tillstånd
222
Vid uppstart: Endast verktygskod tillåten
223
Raderingstillstånd: Knapp ej definierad
229
Korrigeringstillstånd: Denna knapptryckning ej tillåten
233
Önskad ramp--funktion: Parametern är tom eller odefinierad
252
Verktygskoden för anslutet verktyg överensstämmer ej med verktygskoden i svetsprogrammet som ligger i arbetsarean
clts2fs1
-- 67 --
SERVICEFUNKTIONER
Via inställningslådan kan man nå ett antal servicefunktioner. Servicefunktionerna har flera
användningsområden, förutom service och felsökning. De funktioner som har störst
betydelse för service och felsökning är åtkomliga via menyer i klartext. Övriga funktioner
finns i kodad form.
Servicefunktionerna finns endast med engelsk text.
VÄLJ ANSLUTET VERKTYG:
S
För att komma till servicefunktionerna välj först ett verktyg.
S
Tryck sedan samtidigt på de tre
mjuka knapparna i mitten.
PRB, PRC
"
PRH
PRD
POC 12--60 mm
TIGHANDBRÄNNARE
A25
ENTER
NÄSTA
Huvudmeny för LTS 160 och LTS 250
S
Du har nu kommit till servicefunktionerna
SERVICE FUNCTIONS
ENTER SERVICE NO:
0
1. SHOW VERSION NUMBERS
2. SERVICE FUNC IN WELD DATA UNIT
3. SERVICE FUNC IN POWER SOURCE
4. SERVICE FUNC IN ROT/WIRE MOTOR UNIT
6. CODED ACCESS THROUGH BUS
ENTER
Huvudmeny för servicefunktionerna i LTS
S
För att lämna servicefunktionerna tryck på en av de svarta tangenterna.
Välj ett av sex alternativ genom att skriva servicefunktionens nummer och sedan trycka på
ENTER. Tryck på QUIT för att återgå till föregående bild. För att återgå till
servicefunktionernas huvudmeny tryck på MENU. Se bilden ovan och på nästa sida.
Generellt kan man alltid nå servicefunktionerna, också när man svetsar. Det kan emellertid
av naturliga orsaker finnas begränsningar, beroende på typ av servicefunktion.
clts2fs2
-- 68 --
Beskrivningen av respektive servicefunktion återfinns på följande sidor:
Servicefunktion
Sida
1. SHOW VERSION NUMBERS
69
2. SERVICE FUNCTION IN WELD DATA UNIT
70
3. SERVICE FUNCTION IN POWER SOURCE
72
4. SERVICE FUNCTION IN ROT/WIRE MOTOR UNIT
77
5.
6. CODED ACCESS THROUGH BUS
81
1. SHOW VERSION NUMBERS
SHOW VERSION NUMBERS
ENTER SERVICE NO:
2
1. WELD DATA UNIT
2. POWER SOURCE UNIT
3. ROT/WIRE MOTOR UNIT
MENU
QUIT
ENTER
Meny för mjukvaruversioner i LTS
Välj ett av fem alternativ genom att skriva dess nummer och sedan trycka på ENTER. Om du
väljer nr. 2 så visar teckenfönstret nedanstående bild.
SHOW VERSIONS -- POWER SOURCE UNIT
SOFTWARE VERSION:
BOOT/LOAD PROGRAM:
HARDWARE VERSION:
MACHINE ID.:
MENU
0.00
0.00
0
0
QUIT
Versionsnummer för strömkällan
SOFTWARE VERSION: = Programversion för kretskort AP1
BOOT/LOAD PROGRAM: = Bootprogram för kretskort AP1
HARDWARE VERSION: = Kretskortsversion, används ej för närvarande.
MACHINE ID.: visar vilken strömkälla som är ansluten till inställningslådan.
Machine id koden kan indikera följande typer:
14 = LTS 160
15 = LTS 250
clts2fs2
-- 69 --
2. SERVICE FUNCTION IN WELD DATA UNIT
SERVICE FUNC IN WELD DATA UNIT
ENTER SERVICE NO:
0
1. GENERAL RESET
2. RESET ERROR LOG
3. SET DATE & TIME
4. RUN TEST FUNCTIONS
5. SHOW STATE NAMES
BATTERY VOLTAGE:
MENU
3.14 Volts
QUIT
ENTER
Meny för servicefunktioner i inställningslådan
1. GENERAL RESET
Allmän återställning innebär att alla svetsdataminnen (1 -- 99) töms och aktuella arbetsdata
återställs till ett utgångsvärde. Dessutom återställs olika interna parametrar för att säkerställa
ett väldefinierat utgångsläge. ERROR LOG återställs inte med GENERAL RESET.
General reset används när man har uppdaterat programdataminnet, eller när man har tappat
batterispänningen och har bytt batteri.
Tryck på ENTER för att verkställa återstållning, du får en svarsbild som frågar om du
verkligen vill återställa. Tryck på YES för att fullfölja återställningen. Verkställd RESET
bekräftas av ett meddelande i teckenfönstret.
Man kan också göra allmän återställning på följande sätt:
S
Stäng av maskinen.
S
Håll den mellersta mjuka knappen nedtryckt samtidigt som du slår på maskinen.
Knappen skall vara nedtryckt cirka 3 sekunder.
S
Klockan ställs om till 1 februari 98. Klockan ställs bara om när man gör återställning
med den mjuka knappen, ej vid general reset.
2. RESET ERROR LOG
Denna funktion återställer endast minnets felregister.
Utför återställning på motsvarande sätt som vid GENERAL RESET.
3. SET DATE & TIME
När man har tryckt på ENTER kan man ställa inställningslådans klocka.
4. RUN TEST FUNCTIONS
Meny för testfunktioner i inställningslådan. Testen som skall utföras representeras av ett
nummer.
Det finns för närvarande sju tester för inställningslådan.
clts2fs2
-- 70 --
Testresultatet i de flesta testerna visas genom att teckenfönstret visar RESULT: OK om testen
är godkänd och RESULT: FAILED om testen ej är godkänd.
Välj test genom att skriva testens nummer. Tryck på ENTER för att utföra testen. När testen
är utförd måste du trycka på QUIT för att kunna välja en ny test.
SERVICE FUNC IN WELD DATA UNIT
EXECUTE TEST FUNCTION:
MENU
1
QUIT
ENTER
Meny för testfunktioner i inställningslådan
Följande tester finns för inställningslådan:
1
Internt RAM
Testar processorns interna minne.
2
Flash--minne
Verifierar checksumma i programminnet och kontrollerar att den är lika med noll.
Är den inte noll blir RESULT = FAILED. Detta kan vara ett tecken på att
programminnet har tappat information. Felet är allvarligt och måste åtgärdas.
Se felkod 1 på sidan 60.
6
Externt RAM
Testar RAM--minnet som sitter utanför processorn (62256 - 32K).
7
3 V batteri
Testar spänningsnivån på lithiumbatteriet som sitter på kortet. Minsta godkända
spänningsnivå är 2,4 V. Vid lägre spänning visar testen FAILED. Spänningen kan
man också se i föregående bild.
8
Summer (buzzer)
När man trycker på ENTER piper summern och teckenfönstret visar EXECUTED.
9
Bakgrundsbelysning
När man trycker på ENTER slocknar bakgrundbelysningen, den tänds igen när man
trycker på QUIT --knappen.
10
Keyboard
Används bara vid tillverkningen av lådan för att testa I/O--bussen som är ansluten till
knapparna.
5. SHOW STATE NAMES
Denna servicefunktion används vid programutveckling, ej avsedd för servicebruk.
Funktionen avaktiveras vid spänningsfrånslag.
BATTERY VOLTAGE X.XX Volts
Batterispänningen mäts kontinuerligt. Spänningen skall vara minst 2,4V.
Normalvärde för batterispänningen är cirka 3V.
clts2fs2
-- 71 --
3. SERVICE FUNCTION IN POWER SOURCE
SERVICE FUNC IN POWER SOURCE
ENTER SERVICE NO:
0
1. DISPLAY STATE IN I/O PORTS
2. DISPLAY STATE IN ANALOGUE INPUTS
3. CHANGE STATE IN DEDICATED I/O PINS
4. OUTPUT CURRENT REFERENCE
5. OUTPUT MAX. CURRENT
6. RUN TEST FUNCTIONS
MENU
QUIT
ENTER
Meny för servicefunktioner i strömkällan
1. DISPLAY STATE IN I/O PORTS
SERVICE FUNC IN POWER SOURCE
DISPLAY STATE IN I/O PORTS
PORT
BIN
HEX
1
3
4
5
00000000
00000000
00000000
00000000
00
00
00
00
MENU
DEC
0
0
0
0
QUIT
Status för in-- och utportarna i strömkällans processor
Informationen i teckenfönstret uppdateras kontinuerligt.
Denna funktion används vid utveckling och provning av programvaror.
clts2fs2
-- 72 --
2. DISPLAY STATE IN ANALOGUE INPUTS
DISPLAY STATE IN ANALOGUE INPUTS
AN. INPUT
0
1
2
3
4
5
6
7
HEX
00
00
00
00
00
00
00
00
DEC
0
0
0
0
0
0
0
0
MENU
VOLTS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
QUIT
Status för de analoga ingångarna i processorn på kretskort AP1
Decimalvärdet DEC, på ingångarna kan variera mellan 0 och 255. Uppgifterna i tabellen
nedan refererar till decimalvärdet.
VOLTS är spänningen på processorns analoga ingång. Den kan variera mellan 0.0 och 5.0.
Informationen uppdateras kontinuerligt.
Ingång 0 -- 1
Används ej.
Ingång 2
Övervakning +15 V.
Decimalvärdet skall ligga mellan 150 och 168, vilket motsvarar 14,0 och
15,6V.
Ingång 3
Övervakning - 15 V.
Värdet skall ligga mellan 107 och 123, vilket motsvarar - 14,0 och - 16V.
Ingång 4
Övervakning +20 V.
Värdet skall ligga mellan 150 och 168, vilket motsvarar 19,4 och 21,7V.
Ingång 5 -- 7
Används ej.
clts2fs2
-- 73 --
3. CHANGE STATE IN DEDICATED I/O PINS
CHANGE STATE IN DEDICATED I/O PINS
ENTER SERVICE NO:
0
1. (OUT)
2. (OUT)
3. (OUT)
4. (OUT)
5. (OUT)
( IN )
( IN )
( IN )
INTEGRATOR DISABLE
NO LOAD CONTROL
PWM--DISABLE
OVER TEMP. INDICATOR
COOLING FAN
THERMAL SWITCH
WATER PUMP SWITCH
WATER FLOW GUARD
MENU
QUIT
0
0
0
0
1
0
1
0
ENTER
Undermeny för fasta in-- utportar på kretskort AP1
Från denna meny kan man läsa respektive styra enskilda in-- och utgångar. Ingångarna kan
man endast läsa, utångarna kan man också sätta för att prova respektive funktion.
Välj en utgång och aktivera med ENTER. Du får nu två nya mjuka knappar, se bilden nedan.
MENU
OFF
ON
QUIT
Ändra status (0 eller 1) på utgångarna med ON och OFF knapparna. Återställ utgångarna till
normalläge innan du går ur servicefunktionerna. Om man slår av maskinen och startar den
igen är utgångarna i normalläge.
1. INTEGRATOR DISABLE
Status = 0 medför att den integrerande delen i strömservot är aktiv.
Status = 1 medför att strömservot arbetar som P--regulator.
Normalt kopplar processorn in integreringen vid svetsstart.
Vid lift--arc är integreringen bortkopplad tills ljusbågen är tänd.
2. NO LOAD CONTROL
Tomgångsreglering, status = 0 regleringen är på, status = 1 regleringen är från.
Normalt är tomgångsspänningen cirka 70 V.
När regleringen är från är den 104 till 112 V.
3. PWM--DISABLE
Status =1 tändpulserna till switchtransistorerna är blockerade.
4. OVER TEMP. INDICATOR
Status = 0 lysdioden på maskinens front som indikerar övertemperatur är släckt.
Funktionen används för att testa om lysdioden fungerar.
5. COOLING FAN
Denna testfunktion används ej i LTS 160/250.
THERMAL SWITCH
Avkänning av status på termovakten ST1.
Status = 0 termovakten är sluten (normaltillstånd)
WATER PUMP SWITCH
Avkänning av status på kontakt V3 och V4 på kretskort AP1.
Status = 0 innebär att kontakterna är byglade. Om bygeln saknas är flödesvakten ur funktion.
WATER FLOW GUARD
Avkänning av status på kontakterna V1 och V2 på kretskort AP1.
Status = 0 innebär att förbindelsen mellan V1 och V2 är sluten (vattenflöde finns).
clts2fs2
-- 74 --
4. OUTPUT CURRENT REFERENCE
SERVICE FUNC IN POWER SOURCE
OUTPUT CURRENT REFERENCE
MENU
OFF
ON
0A
QUIT
Meny för inställning av strömreferens
Ställ in önskad ström, tryck ON för att aktivera inställd ström. Strömmen kan ställas in i steg
om 4 A. Väljer man till exempel 7 A blir strömmen 4 A när man trycker på ON.
Denna servicefunktion skall inte användas under pågående svetsning, den är avsedd att
användas när strömkällan belastas resistivt.
5. OUTPUT MAX. CURRENT
SERVICE FUNCTION IN POWER SOURCE
OUTPUT MAX. CURRENT
MENU
OFF
ON
0A
QUIT
Meny för inställning av maximal strömreferens
Vid tryck på ON ställer servicefunktionen in strömreferensen på maximalt värde.
Maximal ström för LTS 160 är 168A och för LTS 250 är strömmen 260A.
I övrigt fungerar denna servicefunktion på samma sätt som OUTPUT CURRENT
REFERENCE
clts2fs2
-- 75 --
6. RUN TEST FUNCTIONS
Meny för testfunktioner i strömkällan. Testen som skall utföras representeras av ett nummer.
Det finns för närvarande fem tester för strömkällan.
Testresultatet i de flesta testerna visas genom att teckenfönstret visar RESULT: OK om testen
är godkänd och RESULT: FAILED om testen ej är godkänd.
Välj test med siffertangenterna och tryck på ENTER för att utföra testen. När testen är utförd
måste du trycka på QUIT för att kunna välja en ny test.
SERVICE FUNC IN POWER SOURCE
EXECUTE TEST FUNCTION:
MENU
1
QUIT
ENTER
Meny för testfunktioner i strömkällan
Följande tester finns för strömkällan:
1
Internt RAM
Testar processorns interna minne.
2
Flash--minne
Verifierar checksumma i programminnet och kontrollerar att den är lika med noll.
Är den inte noll blir RESULT = FAILED. Detta kan vara ett tecken på att
programminnet har tappat information. Felet är allvarligt och måste åtgärdas.
Se felkod 1 på sidan 60.
3
+15V spänningstest
Testar spänningsnivå på styrkort AP1.
Om spänningen ligger mellan 14,0 och 15,6 V blir RESULT = 150 -- 168 OK.
4
- 15V spänningstest
Testar spänningsnivå på styrkort AP1.
Om spänningen ligger mellan - 14,0 och - 15,6 V blir RESULT = 107 -- 123 OK.
5
+20V spänningstest
Testar spänningsnivå på styrkort AP1.
Om spänningen ligger mellan 19,4 och 21,7 V blir RESULT = 150 -- 168 OK.
clts2fs2
-- 76 --
4. SERVICE FUNCTION IN ROT/WIRE MOTOR UNIT
SERVICE FUNC IN ROT / WIRE MOTOR UNIT
ENTER SERVICE NO:
0
1. DISPLAY STATE IN I/O PORTS
2. DISPLAY STATE IN ANALOGUE INPUTS
3. CHANGE STATE IN DEDICATED I/O PINS
4. RUN ROTATION MOTOR
5. RUN WIRE FEEDER
6. RUN TEST FUNCTIONS
MENU
QUIT
ENTER
Meny för servicefunktioner i motorenhet AP9
1. DISPLAY STATE IN I/O PORTS
SERVICE FUNC IN ROT/WIRE MOTOR UNIT
DISPLAY STATE IN I/O PORTS
PORT
BIN
HEX
1
3
4
5
00000000
00000000
00000000
00000000
00
00
00
00
MENU
DEC
0
0
0
0
QUIT
Status för in-- och utportarna i motorenhetens processor
Informationen i teckenfönstret uppdateras kontinuerligt.
Denna funktion används vid utveckling och provning av programvaror.
clts2fs2
-- 77 --
2. DISPLAY STATE IN ANALOGUE INPUTS
DISPLAY STATE IN ANALOGUE INPUTS
AN. INPUT
0
1
2
3
4
5
6
7
HEX
00
00
00
00
00
00
00
00
DEC
0
0
0
0
0
0
0
0
MENU
VOLTS
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
QUIT
Status för de analoga ingångarna i processorn på motorkort AP9
Decimalvärdet DEC, på ingångarna kan variera mellan 0 och 255. Uppgifterna i tabellen
nedan refererar till decimalvärdet.
VOLTS avser spänningen på processorns analoga ingång. Denna spänning kan variera
mellan 0.0 och 5.0.
Informationen uppdateras kontinuerligt.
Ingång 0
Motorström för rotation. Värdet är 0 när motorn är avstängd och högre när
motorn går.
Ingång 1
Motorström för trådmatning. Värdet är 0 när motorn är avstängd och högre
när motorn går.
Ingång 2
Spänningsmatning +15V. Värdet skall vara större än 150, vilket motsvarar
9,2V.
Ingång 3
Avkänning av enhetsnummer. För motorkort AP9 (ROT/WIRE) skall
värdet vara 255.
Ingång 4 -- 7
Används ej
3. CHANGE STATE IN DEDICATED I/O PINS
CHANGE STATE IN DEDICATED I/O PINS
ENTER SERVICE NO:
0
( IN )
( IN )
( IN )
( IN )
( IN )
MENU
START/STOPP SIGNAL
HOME POSITION SWITCH
CHANGE SECTOR SIGNAL
DIRECTION ROT
DIRECTION WIRE
QUIT
0
1
0
0
0
ENTER
Undermeny för fasta inportar, motorkort AP9
Från denna meny kan man läsa enskilda ingångar.
Ingångarna skall ändra status när respektive givare ändrar tillstånd.
clts2fs2
-- 78 --
4. RUN ROTATION MOTOR
SERVICE FUNC IN ROT / WIRE MOTOR UNIT
RUN ROTATION MOTOR
CONSTANT PWM
MENU
OFF
ON
0
QUIT
Starta och stoppa rotationen med ON och OFF. Motorn styrs ut med cirka cirka 18% av
maximal motorspänning.
Med hjälp av servicefunktionen kan man prova om motorn fungerar.
Motorn går framåt (mot tråden). Gäller ej verktyg PRC 60--170 som går bakåt.
Kontroll av motorns drivsteg:
1.
Anslut en resistiv last, 47Ω 5W mellan hylsa G och H på kontakt XS48.
2.
Tryck på ON och mät spänningen över lasten.
Anslut plus på mätinstrumentet till H.
3.
Drivsteget fungerar normalt om spänningen är cirka +4,7V.
5. RUN WIRE FEEDER
SERVICE FUNC IN ROT / WIRE MOTOR UNIT
RUN WIRE FEEDER
CONSTANT PWM
MENU
OFF
0
ON
QUIT
Starta och stoppa matningen med ON och OFF. Motorn styrs ut med cirka cirka 18% av
maximal motorspänning.
Med hjälp av servicefunktionen kan man prova om motorn fungerar.
Motorn går framåt (matar ut tråden).
Kontroll av motorns drivsteg:
1.
Anslut en resistiv last, 47Ω 5W mellan hylsa A och B på kontakt XS49.
2.
Tryck på ON och mät spänningen över lasten.
Anslut plus på mätinstrumentet till B.
3.
Drivsteget fungerar normalt om spänningen är cirka +4,7V.
clts2fs2
-- 79 --
6. RUN TEST FUNCTIONS
Meny för testfunktioner för motorkort AP9. Testen som skall utföras representeras av ett
nummer.
Det finns för närvarande fem tester för motorkort AP9.
Testresultatet i de flesta testerna visas genom att teckenfönstret visar RESULT: OK om testen
är godkänd och RESULT: FAILED om testen ej är godkänd.
Välj test med siffertangenterna och tryck på ENTER för att utföra testen. När testen är utförd
måste du trycka på QUIT för att kunna välja en ny test.
SERVICE FUNC IN ROT / WIRE MOTOR UNIT
EXECUTE TEST FUNCTION:
MENU
1
QUIT
ENTER
Meny för testfunktioner, motorkort AP9
Följande tester finns för motorkort AP9:
1
Internt RAM
Testar processorns interna minne.
2
Flash--minne
Verifierar checksumma i programminnet och kontrollerar att den är lika med noll.
Är den inte noll blir RESULT = FAILED. Detta kan vara ett tecken på att
programminnet har tappat information. Felet är allvarligt och måste åtgärdas.
Se felkod 1 på sidan 60.
3
15V spänningstest
Om spänningen är större än 9,0V blir RESULT = >150 OK
4
60V spänningstest
Om spänningen är större än 39V blir RESULT = OK
5
Används ej. Utför man test här får man RESULT = FAILED
6
Externt RAM
Testar RAM--minnet som sitter utanför processorn.
clts2fs2
-- 80 --
6. CODED ACCESS THROUGH BUS
CODED ACCESS THROUGH BUS
ENTER SERVICE NO:
0
1. ARG 1:
2.
3. ARG 2:
4.
2:
5.
2:
6. ARG 3:
7.
3:
8. Unit Number
MENU
Service Function
Unit
MSB
LSB
MSB
LSB
SEND
101d
0d
0d
0d
0d
0d
0d
0d
QUIT
ENTER
Från denna bild kan man nå samtliga servicefunktioner.
Alla servicefunktioner presenteras i kodad form. De kodade funktionerna används bland
annat för programutveckling.
För service och underhåll skall man använda de funktioner som finns i klartext se
innehållsförteckningen på sidan 69.
clts2fs2
-- 81 --
DEMONTERING / MONTERING
Demontering transistorkort AP2 och AP3
1.
2.
Lossa samtliga ledningar och strömskenor som är anslutna till kortet.
Tag bort fjädrarna som spänner fast kortet (2) genom att bända med en skruvmejsel (1)
mellan kylkroppen och fjädern.
Demontering / montering transistorkort
Montering transistorkort
1.
2.
3.
4.
5.
Vid byte av transistorkort skall alltid båda korten bytas och nya fjädrar monteras.
Rengör kylkroppens anliggningsyta (3) med ett mycket fint slippapper.
Smörj anliggningsytan med en tunn film kontaktolja, se position 553 och 653 i
reservdelsförteckningen.
Lägg kortet (2) på kylkroppen. Montera först en fjäder på varje sida av kortet. Kläm fast
fjädern genom att trycka med en skruvmejsel ovanpå den (4). Montera sedan resterande
fjädrar. Observera:
Fjädrarna skall monteras där det finns komponenter som skall vara i kontakt med
kylkroppen. På grund av byte till transistorer med högre märkström kan det vara färre
transistorer på reservdelskortet än på originalkortet.
Vid anslutning av kabelskor och kabelskenor på korten är det viktigt att brickorna
monteras i rätt ordning. Lägg först kabelskon mot folien. Därefter följer en planbricka,
en fjäderbricka och sist skruven.
Anslutningar till kretskort AP3
a LTS 160: ej ansluten.
LTS 250: ledning 045 till anslutningen
mellan C2 och C3.
b LTS 160: skena till plus på C2.
LTS 250: skena till plus på C3.
c Skena ansluten till minus på C2.
d LTS 160: ledning 024 från induktor L3.
LTS 250: ledning 013 från minus på V2.
e Gateanslutning från kretskort AP4.
f Kontakt XS17 från transformator TC2.
clts2as1
-- 82 --
Montering diodmoduler
Kylkropp med diodmodul (LTS 160)
1.
Rengör kylkroppens anliggningsyta med ett mycket fint slippapper.
2.
Smörj anliggningsytan med en tunn film kontaktolja, se position 553 och 653 i
reservdelsförteckningen.
3.
Vid montering drag skruvarna A (M6) med 6 Nm och skruven B (M4) med 1 Nm.
Skruvarna C (1/4” 20UNC2B) skall dras med 6 Nm.
Ovanstående bid visar LTS 160, montera på motsvarande sätt i LTS 250.
Från serienummer 008--148--xxxx används en ny diodmodul. Den nya modulen, SCOMES
MKK300.4, har 300 A märkström. Den gamla modulen, Motorola MURP20040CT, har 200
A märkström. På grund av den högre märkströmmen behövs endast två moduler i
likriktarenheten i LTS 250. Beställningsnumret för den nya modulen är detsamma som för
den gamla.
När man byter ut diodmodulerna i maskiner med serienummer före 008--148--xxxx är det
tillräckligt att använda endast två moduler om den nya typen, SCOMES MKK300.4,
monteras.
Strömskenorna med positionsnummer 634 och 635, se reservdelslistan, kan ej längre
beställas. Om dessa behöver bytas ut, montera den nya typen av diodmoduler och
strömskenorna med positionsnummer 640.
clts2as1
-- 83 --
Montering huvudtransformator TC2
Vid byte av huvudtransformatorn måste också transformatorkärnan bytas ut. Detta på grund
av att kärnan är limmad och ej kan demonteras.
Vid montering av ny transformator behövs förutom spole och kärna, lim och tape.
Beställningsnummer för lim och tape finns under position 526 och 628 i reservdelsförteckningen.
1.
Flytta över ledning 020 och kontakt XS17 till den nya transformatorn. Om ledningen
behöver bytas ut är det viktigt att rätt kvalité på isolationen används (teflon).
cmha2p32
Montering av ledning 020
2.
Förse transformatorkärnans tre luftgap med en tejpremsa (t). Använd den tejp som vi
anvisar i reservdelslistan.
3.
Limma kontaktytorna mellan kärnorna och mellan kärnor och bobin med Loctite 648, se
reservdelslistan. Efter limningen fixeras transformatorn i maskinen. Limmets
härdningstid är cirka tjugo minuter.
cmha2p33
Luftgap (t) i transformatorkärna
clts2as1
-- 84 --
BRUKSANVISNING
Detta kapitel innehåller ett utdrag ur utgåva 0003 av bruksanvisningen för LTS 160/250.
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder
som berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna typ av svetsutrustning.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens
funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör
som den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S
dess handhavande
S
nödstoppens placering
S
dess funktion
S
gällande säkerhetsföreskrifter
S
svetsning
2.
Operatören skall se till:
S
att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start.
S
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S
vara lämplig för ändamålet
S
vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning
S
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S
Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
clts2dsb
-- 85 --
INTRODUKTION
LTS 160, LTS 250 är svetsströmkällor avsedda för mekaniserad TIG--svetsning.
Svetsströmkällorna är fläktkylda och kan kompletteras med kylaggregat för vattenkylning av
svetsverktyg. De är förberedda för att anslutas till extern PC.
Utrustning
LTS 160 och LTS 250 levereras med:
S
Programmeringslåda med anslutningskabel (10 m)
S
Återledarkabel (5 m) med svetsklämma
S
Gasslang (2 m) med klämma.
S
Avslutningsmotstånd.
S
Programmeringshandböcker på svenska, engelska, tyska och franska.
S
PC--kort.
Programmeringslåda
Svetsströmkällan är försedd med en programmeringslåda som används för att:
S
Programmera in ett svetsförlopp vid svetsning med ett svetsverktyg.
S
Exekvera ett svetsförlopp
S
Lagra svetsprogram i intern eller extern (PC--kort) minnesenhet.
S
Föra över svetsprogram mellan programmeringslådor.
S
Ställa in värden för olika svetsparametrar vid svetsning med TIG--handbrännare.
Handhavande, se programmeringsmanual
Programmeringsmanualen finns på följande språk:
Språk
Artikelnr
Språk
Artikelnr
Engelska
0457 706 X74
Franska
0457 706 X76
Tyska
0457 706 X75
Svenska
0457 706 X70
Italienska
0457 706 X79
Finska
0457 706 X73
Norska
0457 706 X72
Danska
0457 706 X71
Hollandska
0457 706 X77
Spanska
0457 706 X78
Portugisiska
0457 706 X80
Ryska
0457 706 X86
Artikelnumret för programmeringsmanualen är olika beroende på programmeringslådans
programversion. Vid beställning av manual för den i dag (mars 2000) aktuella
programversionen 2.20B, skall X i artikelnumret ersättas av en etta (1).
clts2dsb
-- 86 --
Användningsområde
Svetsströmkällan kan användas för svetsning med:
S
Rörsvetsverktyg för skarvsvetsning av rör.
S
Tubinsvetsningsverktyg för svetsning av rördiameter 12--60 mm.
S
Svetsautomat A25 STB med flytande huvud
S TIG--handbrännare.
Till LTS 160, LTS 250 kan även matarverk anslutas för tillsatstråd.
Med hjälp av motorstyrenhet PAL 3 kan svetsströmkällan även möjliggöra styrning av
externa motorer såsom t.ex rullbockar och vridbord.
ESAB’s tillbehör för mekaniserad och manuell TIG--svetsning hittar du på sidan 92.
INSTALLATION
Installation skall utföras av behörig personal.
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga
åtgärder.
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-- och utlopp förblir fria.
Lyftanvisning
clts2dsb
-- 87 --
Anslutning till nätspänning
S
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek
används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata.
Rekommenderad kabelarea och säkringsstorlek
LTS 160
LTS 250
Nätspänning
230 V
400 V
Nätfrekvens
50--60 Hz
50--60 Hz
Säkring, trög
Nätkabelarea
16 A
3 x 2,5 mm 2
16 A
4 x 1,5 mm 2
Avslutningsmotstånd
För att undvika kommunikationsstörningar bör CAN--bussens
båda slutändar vara försedda med avslutningsmotstånd.
CAN--bussens ena slutände finns i programmeringslådan,
vilken har ett inbyggt motstånd. Den andra änden finns i själva
svetsströmkällan och skall, om inte det aktuella uttaget
används, vara försedd med avslutningsmotstånd placerat enligt
följande figur.
clts2dsb
-- 88 --
Anslutning av komplett svetssystem
A--A
B--B, Z--Z
C--C, S--S
D--D
G--G
H--H
J--J
L--L
M--M
N--N
P--P
Q--Q
R--R
T--T, V--V
X
U--U
clts2dsb
Anslutn.kabel -- programmeringslåda
Motorkabel -- trådmatning
Motorkabel -- rotation
Signalkabel -- extern PC
Kylvattenslang in
Kylvattenslang ut
Svetskabel
Pistolkontakt
Gasslang ut
Gasslang in
Signalkabel -- extern PC
Återledarkabel +
Anslutn.kabel -- pulsgivare VEC
Anslutn.kabel -- CAN 42V
Anslutn.kabel -- extern motor
Anslutn.kabel -- ankare VEC
-- 89 --
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns
på sidan 85. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Kontrollorgan och anslutningar
1 Anslutning för programmeringslåda
11 Säkring trög 1,25 A (anslutning 230 V)
2 Anslutning CAN 42 V för motorstyrenhet
PAL3 och A25 VEC motor
12 Anslutning för kylaggregat 230 V, 1,25 A
3 Vit indikeringslampa, nätspänning TILL
13 Anslutning flödesvakt (vatten)
4 Orange indikeringslampa, överhettning
14 Anslutning för svets-- och startgas ut
5 Elkopplare för nätspänning TILL/FRÅN
15 Anslutning för pistolkontakt
TIG--handbrännare
6 Anslutning för rotgas in
16 Anslutning för återledarkabel (+)
7 Anslutning för svetsgas in
17 Anslutning för svetskabel (--)
8 Anslutning för startgas in
18 Anslutning för rotation
9 Anslutning för rotgas ut
19 Anslutning för trådmatning
10 Säkring trög 1,25 A (anslutning 230 V)
clts2dsb
20 Anslutning för PC
-- 90 --
Kylaggregat
OBS! För att kylaggregatet ska få plats under
svetsströmkällan måste verktygslådan på vagnen skruvas bort.
Skruva fast kylaggregatet i svetsströmkällan.
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan är försedd med en termovakt som löser ut om temperaturen blir för hög.
När detta sker bryts svetsströmmen och en orange indikeringslampa lyser på
svetsströmkällans front. Programmeringslådan presenterar också ett felmeddelande.
När temperaturen sjunker återställs termovakten automatiskt.
Flödesvakt, vatten
Flödesvakten blockerar svetsströmkällan vid kylvattenbortfall. När detta sker bryts
svetsströmmen och ett felmeddelande presenteras via programmeringslådans teckenfönster.
Flödesvakt, gas
Flödesvakten bryter pågående svetsprocess om gasflödet underskrider 6 l/min. När detta sker
presenteras ett felmeddelande via programmeringslådan.
Felmeddelanden
Svetsströmkällan har en inbyggd hantering av felmeddelanden och samtliga felmeddelanden
presenteras via programmeringslådan och i vissa fall vidtas automatiskt åtgärder, se även
programmeringshandboken.
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att
gälla om kunden själv, under garantitiden gör ingrepp i
maskinen för att åtgärda eventuella fel.
Kontroll och rengöring
LTS behöver normalt inget underhåll. Vanligtvis räcker det
att blåsa den ren med tryckluft (reducerat tryck) en gång
om året, samt att rengöra dammfiltret regelbundet. Om
maskinen är uppställd i dammig och smutsig miljö bör
renblåsning och filterrengöring ske oftare.
Demontering av filter
clts2dsb
-- 91 --
TILLBEHÖR
Beställningsnummer
Rörsvetsverktyg A21 PRB vattenkylda . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 750 880
33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 760 880
60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 770 880
Rörsvetsverktyg A21 PRB luftkylda . . . . . . . . . . . . 17--49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 750 881
33--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 760 881
60--170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 770 881
Ombyggnadssats PRB 8--17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0444 002 880
Drivenhet 134:1 för rörsvetsverktyg PRB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 544 880
Rörsvetsverktyg A21 PRH, kapslat . . . . . . . . . . . . 6--40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 940 880
25--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 941 880
40--115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 942 880
Tubinsvetsningsverktyg A22 POC, trådmatning . . 12--60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 930 880
Svetsautomat A25 med flytande huvud, TIG--brännare BTE 250 . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 912 880
VEC motor med växel och pulsgivare komplett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 258 880
TIG--handbrännare BTF 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 882
BTF 250W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 827 880
Trådmatarverk MEI 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0443 830 880
Kylaggregat OCF 2M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 882
Vagn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0301 100 880
PC--kort (extra minneskort) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 320 880
Mjukvarusats 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 226 885
PC--kort med programvara och programmeringsmanualer
på engelska, franska, tyska och svenska.
Mjukvarusats 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 226 886
PC--kort med programvara och programmeringsmanualer
på engelska, italienska, finska och norska.
Motorstyrenhet PAL 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 870 880
Dokumentationssystem
Weldoct WMS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 880
SPS 4000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 410 881
Optokablage d (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 881
Optokablage d (2 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 072 882
Förlängningskabel b, tråd, programmeringslåda CAN 42 V (10 m) . . . . . . . . . . . . . . 0456 904 880
Förlängningskabel c, rotation (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 906 880
Förlängningskabel f, återledare (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0152 349 893
Förlängningssats 1, ström, vatten, gas (8 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 905 880
Förlängningssats 2, ström, vatten, gas, pistolkontakt (8m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0466 705 881
clts2dsb
-- 92 --
clts2dsb
-- 93 --
RESERVDELSBESTÄLLNING
LTS 160 111 och LTS 2250 är konstruerade och provade i enlighet med internationell
och europeisk standard IEC/EN 60974--1 och EN 50199.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna publikation.
Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 95.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
clts2dsb
-- 94 --
LTS 160, LTS 250
Edition 020226
Reservdelsförteckning
Valid for serial no. 008--xxx--xxxx
Ordering numbers for LTS 160 and LTS 250
0458 300 880 LTS 160 (PROWELDER 160)
0458 300 881 LTS 250 (PROWELDER 250)
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the
cover. Kindly indicate type of unit, serial number, denominations and ordering numbers according to
the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only
by a trained electrician. Use only recommended spare parts.
dpb6r11a
-- 95 --
LTS 160, LTS 250
160 = LTS 160
Edition 020226
C = component designation in the circuit diagram
250 = LTS 250
Item
Qty
160
Qty
250
Ordering no.
101
1
1
0468 543 880
Handle
102
1
1
0468 529 001
Rubber mat
103
1
1
0468 278 001
Cover
When the cover is replaced, items 104 and
107 must also be replaced
104
10
10
0192 859 006
Locking washer
Must be pressed with 50 kg pressure, when
fitted
105
2
2
0468 532 001
Screw
106
2
2
0193 392 119
Insulating bushing
107
1
1
0469 402 880
Rubber seal
12 pcs of item 104 included
108
1
1
0458 317 880
Front panel
Without components. When replaced, also
replace items 104 and 107
109
1
1
0458 292 880
Side panel
110
2
2
0441 819 001
Screw
111
1
1
0468 275 001
Grill
112
1
1
0468 519 001
Filter
113
1
1
0458 291 880
Side panel
114
1
1
0212 602 208
Nut
115
1
1
0193 307 104
Cable bushing
116
1
--
0369 761 001
Mains cable
3 x 2.5 mm2 with plug
--
1
0468 516 882
Mains cable
4 x 1.5 mm2
117
1
1
0320 787 001
Protection cap
118
4
4
0319 455 002
Rubber foot
119
1
--
0458 294 880
Front cover
--
1
0458 294 881
Front cover
1
1
0458 293 001
Rear panel
120
1
1
0457 348 880
Holder
121
2
2
0466 484 001
Fuse holder
Includes item 123
122
2
2
Fuse
1.25 A slow
123
2
2
Fuse holder cap
Included in item 121
124
1
1
Control transformer
Includes FU1, FU2, FU3, FU4.
TC1
1
1
Fuse
2 A slow. Included in item 124
FU1, FU3
1
1
Fuse
3.15 A slow. Included in item 124
FU2
1
1
Fuse
800 mA slow. Included in item 124
FU 4
Cage nut
M5
125
dpb6r11a
0458 301 001
0192 562 103
Denomination
Notes
C
Complete
-- 96 --
FU8, FU9
LTS 160, LTS 250
dpb6r11a
Edition 020226
-- 97 --
LTS 160, LTS 250
Edition 020226
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
C
201
1
0369 733 008
Indicating lamp
White, 28 V
HL1
202
1
0369 733 005
Light--emitting diode
Orange
V5
203
1
0458 358 882
Cabel complete
Includes items 204 and 204b
CONTR--E
204
1
0368 544 003
Connector socket
12--pole. Included in 203
XS37
204b
1
Connector
9--pole, D--sub. Included in item 203
XP4
205
1
0366 285 001
Cap
206
1
0458 358 883
Cabel complete
Includes items 207 and 207b.
C--AUX
207
1
0368 544 003
Connector socket
12--pole. Included in 206.
XS44
207b
1
Connector
9--pole, D--sub. Included in item 206
XP10
208
1
0366 285 001
Cap
209
1
0458 358 880
Cabel complete
Includes items 210 and 210b.
210
1
0368 544 003
Connector socket
12--pole. Included in 209.
XS49
210b
1
0193 260 007
Connector
8--pole. Included in item 209
XS39
211
1
0366 285 001
Cap
212
1
0458 358 881
Cabel complete
Includes items 213 and 213b
213
1
0368 544 005
Connector socket
23--pole. Included in 212.
XS48
213b
1
0193 260 130
Connector
12--pole. Included in item 212
XS40
214
1
0455 516 001
Cap
215
1
0366 295 004
Switch
216
1
0366 296 002
Knob
217
1
0456 902 880
Cable
Connectors included
1
Connector
25--pole, D--sub. Included in item 217
XS45
1
Connector
9--pole, D--sub. Included in item 217
XP13
218
1
0457 518 001
Gasket
219
1
0193 052 955
Securing strap
220
1
0193 052 950
Locking device
221
1
0193 052 932
Metal cap
222
1
0457 547 001
Gasket
223
2
0193 052 960
Male screw locks
224
4
0456 686 880
Clamp
225
dpb6r11a
Nut
QF1
L=100 mm
M3
-- 98 --
LTS 160, LTS 250
dpb6r11a
Edition 020226
-- 99 --
LTS 160, LTS 250
160 = LTS 160
Edition 020226
C = component designation in the circuit diagram
250 = LTS 250
Item
Qty
160
Qty
250
Ordering no.
Denomination
Notes
301
1
1
0486 790 880
Circuit--board
302
1
1
0486 476 880
Circuit--board
TIG
303
7
7
0192 927 104
Spacer
Plastic
Metal
C
AP4
AP6
2
2
0394 516 020
Spacer
304
1
1
0367 268 001
HF unit
305
5
5
0365 534 001
Spacer washer
306
2
2
0192 859 006
Locking washer
307
1
1
0468 527 001
Holding plate
308
2
2
0365 584 002
Nail
309
1
1
0455 043 880
HF--coil
310
2
2
0193 312 101
Ferrite core
311
1
--
0486 343 881
Circuit board
Suppression board
AP5
--
1
0486 577 880
Circuit board
Suppression board
AP5
312
1
1
0458 298 880
Holding plate
313
1
--
0468 545 001
Sign
--
1
0468 545 002
Sign
1
--
0193 045 003
Terminal block
4--pole
XT1
--
1
0193 045 004
Terminal block
5--pole
XT1
315
1
1
0193 045 002
Terminal block
3--pole
XT3
316
1
--
0467 809 880
Primary inductor
314
AP11
Rubber washer
TV1
L3
1
--
0040 953 611
Cable tie
1
1
0468 521 001
Insulation
318
--
1
0457 519 001
Fan
24V DC
EV2
319
1
1
0538 500 902
Connector socket
2--pole
XS31
320
1
1
0457 626 001
Cap
321
2
2
0156 868 880
Welding current connector
322
2
2
0468 548 001
Busbar
G+F
323
1
--
0367 269 880
Capacitor
0.1←F 400V with cable lugs (M6+M10)
C6
--
1
0367 269 882
Capacitor
0.1←F 275V AC X2 with cable lugs
(M6+M10)
C6
324
1
--
0468 534 881
Capacitor
0.1←F 400V PME with cable lugs (2xM10)
C7
--
1
0468 534 882
Capacitor
0.1←F 400V PHE427 with cable lugs (2xM10)
C7
325
1
1
0468 534 880
Resistor
3.9kτ 5W with cable lugs (2xM10)
R1
326
2
2
0466 325 001
Gasket
327
1
1
0193 260 001
Connector
2 pole
XS7, XS10,
XS11
1
1
0193 260 152
Connector
4 pole
XS32
1
1
0193 260 150
Connector
2 pole
XS33
1
1
0193 260 157
Connector
9 pole
XS34
328
1
1
0190 315 102
Hose
L=0.62 metre. To be ordered per metre.
329
1
1
0365 803 002
Nipple
330
1
1
0456 749 001
Connection socket
331
1
1
0456 749 002
Connector
332
1
1
0457 230 001
Panel jack
333
1
1
0457 229 001
Support
334
1
1
0457 228 880
Cover
317
dpb6r11a
Heat resistant (to be used for item 316)
XS13, XS14
XS12
Included in the cooling unit
XS53
-- 100 --
LTS 160, LTS 250
dpb6r11a
Edition 020226
-- 101 --
LTS 160, LTS 250
160 = LTS 160
Edition 020226
C = component designation in the circuit diagram
250 = LTS 250
Item
Qty
160
Qty
250
Ordering no.
401
1
1
0468 310 001
Insulation
402
2
2
0468 279 001
Insulation
403
1
1
0468 280 001
Insulation
404
1
1
0468 546 001
Busbar
405
1
1
0468 538 001
Busbar
406
1
1
Busbar
Included in item 550 and 650
407
1
1
Busbar
Included in item 550 and 650
408
1
2
Capacitor
1000←F
409
--
1
Connection bar
Included in item 550 and 650
410
1
1
Busbar
Included in item 550 and 650
411
1
1
Busbar
Included in item 550 and 650
412
1
1
Busbar
Included in item 550 and 650
413
1
1
0040 953 603
Cable tie
Heat resistant
414
1
1
0486 166 880
Circuit board
Shunt amplifier
AP10
415
1
1
0193 260 152
Connector
4--pole
XS19
416
4
4
0366 588 001
Nut
417
1
1
0468 274 001
Holding plate
418
2
2
0468 520 001
Grill
dpb6r11a
0192 903 506
Denomination
Notes
-- 102 --
C
C2, C3
LTS 160, LTS 250
dpb6r11a
Edition 020226
-- 103 --
Edition 020226
LTS 160
C = component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
501
1
0467 801 001
502
1
503
1
504
1
505
Denomination
Notes
C
Fan
24 VDC
EV1
Circuit board
Transistor board, positive pole.
Included in item 552
AP2
0192 883 150
Capacitor
0.1 ←F 1000 VDC
C1
0193 316 208
Rectifier bridge
1
0467 800 001
Insulation
506
2
0467 797 001
Guide
507
2
0467 793 180
Heat sink
508
1
0193 260 001
V1
Circuit board
Transistor board, negative pole
Included in item 552
AP3
Connector
2--pole
XS15, XS16
Spring
Included in item 552
Secondary
--
2
509
15
510
1
0468 016 880
Inductor
511
1
0192 716 004
Diode
512
2
0193 529 017
Capacitor
513
1
0468 496 001
Holder
514
1
0468 215 880
515
1
516
517
L1
V6
4.7 ←F
C5
Inductor
Complete
L2
Winding
Included in item 514
1
Bobbin
Included in item 514
2
Core
Included in item 514
518
2
Clip
Included in item 514
519
520
521
522
1
1
2
1
0468 961 880
0192 883 017
0212 913 108
0468 211 001
Shunt
Capacitor
Spacer
Busbar
119 mV at 140 A
0.1←F 400 VDC
M8
RS1
C4
523
1
0320 655 009
Thermal cutout
ST1
524
--
1
1
0467 792 880
0466 602 001
Transformer coil
Conductor
Opens at 130˚C, closes at 100˚C
Included in item 524
Includes item 523
To be ordered per metre 0.6m/transformer
525
1
0467 799 001
Clip
526
4
0193 312 101
0365 652 002
0191 124 021
Ferrite core
Tape
Glue
0193 669 002
0193 590 302
0455 646 880
0457 292 001
0193 948 001
0455 650 002
0455 650 001
0455 569 002
0040 953 612
Connector
Sleeve
Rectifier unit
Heat sink
Diode module
Busbar
Busbar
Ferrite ring core
Panduit strip
527
1
528
529
530
531
532
533
534
1
1
1
1
1
2
2
For air gap
Loctite 649, for ferrite core
2--pole
2 per connector
Complete, includes items 529 -- 534
TC2
020
XS17
V3, V4
L4, L5
Heat resistant
SPARE PARTS SETS
Item
Ordering no.
550
0468 881 880
Busbars, primary
Contains items 406, 407, 410, 411 and 412
552
0468 881 882
Transistor boards
Contains items 502, 508 and 15 springs (item 509)
553
0192 058 106
Contact oil
To be used when mounting item 502, 508 and 530
dpb6r11b
Denomination
Notes
-- 104 --
Edition 020226
LTS 160
dpb6r11b
-- 105 --
LTS 250
Edition 020226
C = component designation in the circuit diagram
Item
Qty
Ordering no.
601
1
0467 801 001
602
1
603
1
604
2
605
Denomination
Notes
C
Fan
24V DC
EV1
Circuit board
Transistor board positive pole
Included in item 651
AP2
0192 883 150
Capacitor
0.1 ←F 1000 VDC
C1
0193 316 208
Rectifier bridge
1
0467 800 001
Insulation
606
2
0467 797 001
Guide
607
2
0467 793 180
Heat sink
608
1
Circuit board
Transistor board negative pole
Included in item 651
AP3
Connector
2--pole
XS15, XS16
Spring
Included in item 651
Secondary (item 625 is included)
--
2
609
19
610
1
0468 016 881
Inductor
611
1
0192 716 004
Diode
612
613
2
1
0193 529 017
0468 496 001
Capacitor
Holder
4.7 ←F
C5
614
1
0468 215 880
Inductor
Complete
L2
615
1
Winding
Included in item 614
616
1
Bobbin
Included in item 614
617
2
Core
Included in item 614
618
2
Clip
Included in item 614
619
1
0457 304 880
Shunt
119 mV at 250 A
RS1
620
1
0457 557 880
Resistor
Complete 8,2 kτ 5W
R2
621
1
0320 805 886
Capacitor
0.1←F 400 VDC
C4
622
623
2
2
0468 538 002
0212 913 108
Bus bar
Spacer
M8
624
1
0468 211 001
Bus bar
625
1
0320 655 009
Thermal cutout
626
1
0457 308 880
Transformer coil
--
1
0466 602 001
Conductor
627
1
0467 799 001
Clip
628
4
0193 312 101
Ferrite core
0365 652 002
Tape
For air gap
0191 124 021
Glue
Loctite 649, for ferrite core
1
0193 669 002
Connector
2--pole
1
Sleeve
Ferrite ring core
2 per connector
630
0193 590 302
0455 569 003
631
1
0455 646 883
Rectifier unit
Complete, includes items 632, 633 and 637--640
632
1
0457 292 001
Heat sink
633
2
0193 948 001
Diode module
634
1
635
1
636
2
0455 650 002
Bus bar
637
2
0455 569 002
Ferrite ring core
638
639
2
2
0467 648 884
0040 953 612
Capacitor
Panduit strip
640
2
0455 650 003
Bus bar
629
0193 260 001
V1, V2
V6
Opens at 130˚C,
Included in item 610
ST1
TC2
Tobe ordered per metre 0.6 m/transformer
020
XS17
L3
V3, V4
Bus bar
Bus bar
L4, L5
Complete with cable lugs
Heat resistant
SPARE PARTS SETS
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
650
0468 881 880
Bus bars, primary
Contains items 406, 407, 410, 411 and 412
651
0468 881 887
Transistor boards
Contains items 602, 608 and 21 springs (item 609)
653
0192 058 106
Contact oil
To be used when mounting items 602, 608 and 633.
dpb6r11c
L1
-- 106 --
C10
LTS 250
dpb6r11c
Edition 020226
-- 107 --
LTS 160, LTS 250
160 = LTS 160
Edition 020226
C = component designation in the circuit diagram
250 = LTS 250
Item
Qty
160
Qty
250
Ordering no.
Denomination
Notes
C
701
3
3
0193 054 002
Solenoid valve
42 V
YV1, YV2, YV3
D11/4,8, to be ordered per metre
702
--
--
0190 315 102
Gas hose
703
5
5
0192 713 001
Hose nipple
704
1
1
0456 666 001
Muff
705
2
2
0456 654 001
Nipple
706
1
1
0413 154 002
Gas flow switch
707
1
1
0456 664 001
T--piece
708
1
1
0468 547 881
Capacitor
0.1 ìF, 250 V
C9
709
1
1
0466 884 003
Terminal block
3--pole
XT2
710
3
3
0441 819 002
Knob
711
8
8
0194 019 005
Spacer
712
1
1
0456 914 882
Cable
Connectors XP8 and XP9 are included
D--H
713
1
1
0458 357 881
Cable
Connectors XP1 and XP5 are included
A--C
714
Cable
See item 217
XS45, XP13
715
Cable
See item 206
XS44, XP10
Data interface
AP8
3/16“, M5
SL2
716
1
1
0455 543 001
Top box
717
1
1
0486 442 884
Circuit board
718
1
1
0455 542 001
Bottom box
719
2
2
0456 661 001
Top box
720
1
1
0486 410 880
Circuit board
721
2
2
0456 662 001
Box bottom
722
3
3
0194 019 003
Spacer
723
1
--
0486 784 880
Circuit board
--
1
0486 784 882
Circuit board
724
2
2
0193 260 150
Connector
2--pole
XS1, XS41
1
1
0193 260 063
Connector
4--pole
XS4
4
4
0193 260 152
Connector
4--pole
XS2, XS3, XS9,
XS20
2
2
0193 260 061
Connector
2--pole
XS6, XS18
XS5
AP9
AP1
AP1
1
1
0193 260 151
Connector
3--pole
725
3
3
0192 562 103
Cage nut
M5
726
1
1
0458 357 880
Cable
Connectors XP3 and XP2 are included
F--B
--
6
6
Connector
9--pol, D--sub. Included in items 712, 713
and 726
XP1, XP2, XP3,
XP5, XP8, XP9
dpb6r11d
-- 108 --
LTS 160, LTS 250
dpb6r11d
Edition 020226
-- 109 --
LTS 160, LTS 250
Edition 020226
(A) = accessory
Item
Qty
Ordering no.
Denomination
0456 665 882
Control box
Notes
C
801
1
0456 283 001
Cover
802
1
0456 288 001
Clip
803
1
0456 280 882
Control cable
L=10 m, Item 804 and burndy connector includes.
804
1
0193 260 003
Connector
4 pole
805
1
0456 883 001
Cover
806
1
0456 888 001
O--ring
807
1
0456 884 001
Side panel
left
808
1
0486 442 885
Circuit--board
With english, german, frensh and swedish
AP1B
1
0486 442 889
Circuit--board
With english, italian, finnish and norwegian
AP1B (A)
1
0194 008 001
Battery
809
1
0456 284 002
Profile
810
1
0193 949 001
Display graphic
128/240
AP2B
811
1
0456 670 882
Control panel
812
1
0456 281 001
Side panel
right
813
7
0212 110 712
Screw
RxS B6x16
dpb6r11d
AP3B
-- 110 --
ANTECKNINGAR
notes
-- 111 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.net
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.net
020219
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising