ESAB | LKA 180 | Instruction manual | ESAB LKA 180 Používateľská príručka

ESAB LKA 180 Používateľská príručka
LKA 180
LKA 240
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
clka1p00
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0456 180 001
020211
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
Íþletme Elkitabý
Valid for serial no. 618--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
TÜRKÇE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Donaným özellikleríní herhangí bír íhbarda bulundurmadan deÝíþtírme hakki saklidir.
-- 2 --
MAGYAR
1
2
3
4
5
UTASÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BIZTONSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEVEZETÈS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÜSZAKI ADATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
Villamos csatlokoztatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
103
104
104
105
106
106
6 ÜZEMELTETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.1
Ponthegesztés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
7 KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ALKATRÉSZRENDELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPCSOLÁSI RAJZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TARTALÉKALKATRÉSZLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
108
119
125
TOCu
-- 102 --
HU
1
UTASÍTÁSOK
NYILATKOZAT
Svédország, felelõssége tudatában kinyilatkozza, hogy a LKA 180 / 240 hegesztõ
áramforrás a 618 gyártási számtól kielégíti az EN 60974--1 szabványt a (73/23/EGK) sz.
utasítás elõírásai szerint a (93/68/EGK) kiegészítéssel együtt,.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 96--04--20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
BIZTONSÁG
VIGYÁZAT!
ÍVHEGESZTÉS ÉS VÁGÁS SÉRÜLÉSVESZÉLYES LEHET ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE. LEGYEN ÓVATOS
HEGESZTÉSKOR. TARTSA BE A BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOKAT MELYEK A GYÁRTÓ FIGYELMEZTETÕ
SZÖVEGEIRE ÉPÜLNEK.
ÁRAMÜTÉS - Halálos lehet
S
Az elõírásoknak megfelelõen kösse be és földelje a hegesztõgépet.
S
Ne nyúljon áram alatti részekhez vagy elektódákhoz csupasz kézzel vagy nedves védõberendezéssel.
S
Szigetelje el önmagát a földtõl és a munkadarabtól.
S
Biztosítson magának biztos munkahelyzetet.
FÜST ÉS GÁZ - Veszélyes lehet egészségére
S
Tartsa távol arcát a hegesztési füsttõl.
S
Szellõztessen és szivassa el a hegesztési füstöt és gázt a munkakörnyezetbõl
ÍV - Megsértheti a szemet és égési sebet okozhat a bõrön
S
Óvja a szemét és testét. Használjon szûrõbetétes hegesztõsisakot és viseljen védõöltözetet.
S
Védje a környezetét fallal vagy függönnyel.
TÛZVESZÉLY
S
Szikra tüzet okozhat. Ezért távolítson el minden éghetõt a munkakörnyezetbõl.
ZAJ - Erõs zaj hallási sérülést okozhat
S
Védje a füleit. Használjon füldugót vagy más hallásvédõt.
S
Figyelmeztesse a környezetben tartózkodókat a veszélyre.
HIBA ESETÉN - Forduljon szakemberhez
OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A BEKÖTÉS ÉS HASZNÁLATBAVÉTEL ELÕTT
VÉDJE ÖNMAGÁT ÉS KÖRNYEZETÉT!
bc05d18u
-- 103 --
HU
3
BEVEZETÈS
Az LKA 180/240 egy kompakt, fokozatokban álliható hegesztõáram-fejlesztõ, tömör
elektródos, védõgázas hegesztés, és csõelektródos, védõgás nélküli hegesztés céljára.
A komplett csomag magába foglalja az elektród-adagolóval egybeépitett áramfejlesztõ
egységet, (egy PSF 160) tipusú hegesztõfejet, fõvezetéket és csiptetõvel ellátott
test-vezetéket, adagolókerekeket 0,6-os és 0,8-as elektródhoz, valamint gáztömlõt. A
készlethez tartozik még egy fogantyú, hátsó tengely, két hátsó kerék és két fordulókerék.
A feszültség és az elektródadagolás az erre szolgáló két gombbal, on page 116. Az
elektródadagoló melleti csatlakozón könnyen lehet a + és a - csatlakozásokat cserélni
ahhoz, hogy védõgázas, tömör elektródos hegesztésrõl védõgás nélküli, csõelektródos
hegesztésre térjünk át.
A ponthegesztés lemezmunkáknál leegyszerüsiti a foltozási müveleteket.
Termosztát védi az áramforrást a túlmelegedéstöl. A termosztát védi az áramforrást a
túlmelegedéstõl. A termosztát automatikusan visszaáll az alaphelyzetbe.
4
MÜSZAKI ADATOK
LKA 180
LKA 240
LKA 180 1--fázis
Tápfeszültség
230/400 V,3--fázis50Hz 230/400 V,3--fázis0 Hz
230 V, 1--fázis 50 Hz
Tápvezeték
keresztmetszete
4x2,5 mm@
4x2,5 mm@
3x2,5 mm@
Biztositék, lassú
10 A
16 A
16 A
Megengedett
megterhelés 10%
165 A
160 A
200 A
20%
60%
65 A
120 A
75 A
100%
60 A
85 A
60 A
Tápfeszültség
400 V, 3--fázis 50 Hz
400 V,3--fázis 50 Hz
Tápvezeték
keresztmetszete
4x1,5 mm@
4x1,5 mm@
Biztositék, lassú
10 A
10 A
Megengedett
megterhelés 11%
170 A
200 A
18%
60%
75 A
110 A
100%
60 A
85 A
Feszültségfokozatok
száma
7
10
7
Üresjárati feszültség
15--33 V
18--36 V
16--33 V
Elektródadagolás
1--15 m/perc
1--15 m/perc
1--15 m/perc
Ponthegesztés
idõtartama
250 ms--2,5 s
250 ms--2,5 s
250 ms--2,5 s
Elektrótekercs
5--15 kg
5--15 kg
5--15 kg
bc05d18u
-- 104 --
HU
LKA 180
LKA 240
LKA 180 1--fázis
Ötvözetlen
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
Rozsdamentes
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
Aluminium
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
Csõelektród
0,8--0,9 mm
0,8--0,9 mm
0,8--0,9 mm
Méretek hxszxm
780x430x530
780x430x530
780x430x530
Súly
47 kg
50 kg
47 kg
A takarólemez osztályba
sorolása
IP 21
IP 21
IP 21
Elektródméretek
Alkalmazási osztály
Az LKA megfelel a hegesztõáram-fejlesztõkre vonatkozó IEC 974-1. sz. szabványnak.
A takarólemez osztályba sorolása
Az IP-kód a takarólemez osztályba sorolását adja meg, vagyis a szilárd testek, illetve a víz behatolása elleni
védelmet. Az IP 21-gyel jelölt felszerelést fedett helyiségeken belüli használatra tervezték.
Alkalmazási osztály
Az
szimbólum azt jelzi, hogy az áramforrás megnövekedett veszélyességû területen történõ használatra
lett tervezve.
5
BESZERELÉS
A gép bekötését csak szakember végezheti.
VIGYÁZAT!
Ez a termék ipari használatra készült. Lakásban és irodai környezetben rádiófrekvenciás vételi zavart
okozhat. Az üzemeltetõ kötelessége, hogy megtegye a megfelelõ óvintézkedéseket.
A GÁZ CSATLAKOZTATÁSA
Az alkatrészek öszeszereiése
Csõelektródokhoz nem szükséges
bc05d001
bc05d18u
-- 105 --
HU
Emelési utasítás
Az áramforrás az erre szolgáló emelõ fülnél emelendõ.
A kar csak az áramforrás tovahúzására használandó l
5.1
Villamos csatlokoztatás
bc05d002
Leszállitáskor ezek az áramfejlesztõk 400 V, 50 Hz-es háromfázisú váltóáramú
tápfeszültségre vannak bekötve. A fali csatlakozó a nemzetközi szabványoknak megfelelõ
kell hogy legyen, és szakképzett villanyszerelõ kell, hogy bekösse azt. Ellenõrizze a
tápfeszültséget és a biztositékot mind a három fázison, mielõtt a gépet a hálózatra csatolja.
400 V
5.2
bc05d008
230 V
Elektród
bc05d004
CSÖELEKTRÓD
TÖMÖR ELEKTRÓD
Csõelektróddal történõ hegesztés esetén az elektródadagoló melletti csatlakozón meg kell
cserélni a + és - sarokra kötött vezetékeket.
bc05d18u
-- 106 --
HU
FIGYELEM!
Ha az adagolókerekek szoritása, vagy az elektród adagolása nem megfelelõ, akkor szükség
lehet a feszesség beállitására. Ez a nyomókerék karján levõ feszességbeállitó csavar
segitségével történik.
VIGYÁZAT!
Forgó alkatrészek becsípési veszélyt jelentenek, legyen óvatos
6
ÜZEMELTETÉS
A berendezés kezelésére vonatkozó általános biztonsági elõírások a NO TAG.
oldaltól olvashatók. Mielõtt beüzemelné a berendezést, olvassa végig!
S
S
S
S
S
S
S
Csatlakoztassa a test-vezetéket (E) a munkadarabhoz.
Ha tömör elektróddal hegeszt, nyissa ki a gázcsapot
(A), és szabályozza a gázhozamot a redukálószelep
(B) segitségével.
A hozamnak 8 és 12 l/perc között kell lennie.
Kapcsolja be az áramellátást az (L) kapcsológomb
segitségével. A fehér jelzõlámpának (K) ki kell gyúlnia.
Tartsa benyomva a hegesztõfej adagológombját (D),
amig az elektród az érintkezõcsúcson (F) ki nem bukkan.
Állitsa be a megfelelõ hegesztési értékeket a
feszültségszabályozó gomb (L) és az
elektród-adagolási sebesség gombja (H) segitségével,
a fedõlap belsõ felén levõ táblázat on page 116.
Kezdje el a hegesztést, és módositsa a beállitást, ha az úgy szükséges.
A (J) jelzõlámpa kigyúl, ha az áramfejlesztõ túlságosan felmelegszik.
bc05d18u
-- 107 --
bc05d005
HU
6.1
Ponthegesztés
bc09
d010
7
Àllitsa be a ponthegesztés idõtartamát (G) az 1-tõl 10-ig beosztott
skálán. A ponthegesztés idõtartama bármely 0,2 és 2,5 mp közötti
értékre beállitható.
A hegesztés feszültségének, valamint az elektród adagolási
sebességének beállitásához vegye igénybe az útmutató táblázatot on
page 116.
Nyomja be a hegesztõfej adagológombját. Amikor a beállitott hegesztési
idõ letelt, a hegesztés automatikusan leáll. Nincs szükség a nyomógomb
elengedésére. Egy új hegesztési folyamat a gomb újbóli benyomásával
kezdõdik
KARBANTARTÁS
FIGYELEM!
A szállító minden garanciája érvényét veszti, ha a garanciaidõ alatt a vevõ maga
próbálkozik a gép esetleges hibáinak a kijavításával.
FONTOS
Ezt a hegesztõberendezést hosszú, problémáktól mentes szervizre tervezték, tesztelték és
gyártották.
A rendszeres karbantartás lényegesen fontos a biztonságos és megbizható mükõdéshez.
A por eltávolitása
Fújja le alacsony nyomású, száraz süritett levegõvel
az áramfejlesztõre lerakódott port.
455 894--001
Az elektródadagoló berendezés
A mozgó alkatrészeket rendszeresen ki kell venni,
letisztitani és visszaszerelni, hogy az elektród
megbizható adagolását biztositsuk.
Megjegyzendõ, hogy ha az elektródszál
466 074--001
nagyon feszes, akkor az az adagolókerék,
a nyomókerék és az elektródvezetõ túlzott kopását okozhatja.
367 556--001
A hegesztõfej
Fújja rendszeresen tisztára az elektródvezetõt, és tisztitsa meg a gázfúvókát.
8
ALKATRÉSZRENDELÉS
Tartalékalkatrész a legközelebbi, e leírás utolsó oldalán szereplõ ESAB-képviselõnél
rendelhetõ. Rendelésnél kérjük adja meg a gép típusát, gyártási számát, valamint az
alkatrész nevét oldalon található alkatrészlista szerint. Ez megkönnyíti a szállítást és
biztosítja annak helyességét.
bc05d18u
-- 108 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising