ESAB | CaddyTig HF | Instruction manual | ESAB CaddyTig HF Brugermanual

ESAB CaddyTig HF Brugermanual
CaddyTig HF
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0700 159 017
0219
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid from serial no. 217
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
ESPAÑOL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
E
HNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Schema - Skema - Skjema - Johdotuskaavio - Diagram - Schaltplan Schéma - Esquema - Schemat - . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Reservdelsförteckning - Reservedelsfortegnelse - Reservedeloversikt Varaosaluettelo - Spare parts list - Ersatzteilverzeichnis Liste de pièces détachées - Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos - Esercizio - Lista de peças de reposição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
2
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3.1 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3.2 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3.3 Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.2 Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.2.1 Nettilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
4.2.2 Tilslutning af svejsekablet og returkablet ved MMA-svejsning . . . . . . .18
4.2.3 Tilslutning af TIG-brænderen og returkablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5.1 Driftstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
5.2 Overophedningsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.3 Netspændingskompensering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.4 Ventilator-funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.5 Kontrolorgan og tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
5.6 Indstillings-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
6.1 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
7.1 Tænkbare fejl og foranstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
13
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at svejsestrømkilde Caddy TIG HF med serienummer 217 er i overensstemmelse med standard EN
60974-1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/ EEC med tillægg 93/68/ EEC og standard EN
50199 ifølge betingelserne i direktiv 89/336/ EEC med tillægg 93/68/ EEC.
Laxå 97-09-10
Henry Selenius
Managing Director
Esab Weldin Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
2
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB-svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer, som
arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter.
Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr.
Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets funktion.
Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller udstyret bliver
beskadiget.
1. Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
• dets betjening
• placering af nødstop
• dets funktion
• gældende sikkerhedsforskrifter
• svejsning
2. Svejseren skal sørge for:
• at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det
sættes i gang.
• at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3. Arbejdsområdet skal:
• være passende for opgaven
• være fri for træk
4. Personligt beskyttelsesudstyr
• Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
• Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd, ringe el.lign.,
som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5. Øvrigt
• Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
• Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
• Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
• Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
14
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRK STEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFOR MATIONER
ELEKTRISK STØD - Kan være drælbende.
• Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i
"Stærkstrømsreglernentet" og "Fællesregulativet".
• Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller
fugtige handsker.
• Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,f eks ved brug
af fodtøj med gummisål.
• Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS - Kan være sundhedsfarligt.
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
•
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE-/SKÆRELYS - Kan ødelægge øjnene og give forbrændlinger
• Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende
beklædning.
• Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
• Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af
svejsepladsen.
STØJ - Kraftig støj kan skade hørelsen
• Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
• Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL - Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
inden installation og ibrugtagning.
15
DK
3
INDLEDNING
Caddy TIG HF er en strømkilde baseret på inverter-teknik, udviklet til svejsning med
beklædte elektroder (MMA, Metal Manual Arc svejsning) og ikke-smeltbar wolfram-elektrode i inert gas (TIG, Tungsten Inert Gas svejsning).
Caddy TIG HF er specielt udviklet til TIG-svejsning med høj kvalitet, fordi lysbuen kan
tændes, uden at elektroden rører ved metaloverfladen.
3.1
Tekniske data
Caddy TIG HF
MMA-svejsepræstationer:
ved 25% af intermittensen
ved 60% af intermittensen
ved 100% af intermittensen
TIG-svejsepræstationer:
ved 30% af intermittensen
ved 60% af intermittensen
ved 100% af intermittensen
MMA/TIG-indstillingsområde
Spænding uden belastning MMA/TIG
Netforsyning:
spænding
frekvens
sikring
ant. netkabler, tværsnit
Tildækningskategori
Anvendelseskategori
Dimensioner: længde x bredde x højde
Vægt
150 A/26 V
115 A/24.6 V
100 A/24 V
150 A/16 V
125 A/15 V
110 A/14.4 V
5-150 A
95 V/104 V
230 V AC ±15%
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2
IP 23C
375 x 145 x 280 mm
5.9 kg
* Når der udføres svejsning under 100A på MMA, vil det være hensigtsmæssigt at
anvende en sikring med langsom aktion på 10 A.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid, i procent af en timinuttersperiode, som man kan
svejse med en vis belastning uden at risikere, at svejsestrømkilden overbelastes.
Kapslingsklasse
IP -Koden angiver kapslingsklassen, d.v.s graden af beskyttelse mod indtrængen af
faste genstande og vand. Apparater, der er mærket IP 23C er konstrueret til inden- og
udendørs brug.
Brugsklasse
Symbolet
trisk risiko.
betyder, at strømkilden er konstrueret til brug på steder med forøget elek-
16
DK
3.2 Udstyr
Strømkilden leveres med netkabler (3 meter).
3.3 Anvendelsesområde
Strømkilden leverer jævnstrøm, der giver mulighed for svejsning af størstedelen af legerede og ikke-legerede stålmaterialer, rustfrit stål og støbejern.
MMA-svejsning
Hvis man vælger MMA-svejsning ved hjælp af omskifteren og lysdiodeangivelsen på
frontpanelet, kan man udføre svejsning med beklædte elektroder med diameter på mellem 1,6 og 3,25 mm, og i flere tilfælde også med elektroder med diameter på 4,00 mm.
TIG-svejsning
TIG-svejsning er speciel effektiv, når der er behov for høj kvalitet, og ved svejsning af
tynde metalplader.
Inden Caddy TIG HF kan anvendes til TIG-svejsning, skal enheden udstyres med en
TIG-brænder med tændingskontakt, en argon-cylinder, en argon-regulator, wolframelektroder, og egnet metaltråd ved behov.
Efter at have indstillet TIG-svejsemetoden, skal man - for at tænde lysbuen - blot stille
wolfram-elektrodens spids tæt ved svejseemnet, og derefter trykke på tændingskontakten; en højfrekvens-afladning (HF) vil derefter tænde lysbuen.
Når man indstiller svejsemetoden TIG MED LIFT-START, tændes lysbuen ved berøring af
arbejdsemnet med spidsen af wolfram-elektroden, et tryk på tændingskontakten, og et
trinvist løft af elektroden for at opnå lysbuen. På denne måde holdes kortslutningstrømmen på en minimumsværdi, således at man undgår slid på wolfram-elektroden, og samtidigt reducerer forurening af svejsebadet med wolfram.
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produkt er fremstillet til industriel brug, og til reparations- og vedligeholdelsessvejsning.
I almindelige hjem og på kontorer, kan dette apparat forårsage radio-forstyrrelser.
Brugeren har ansvaret for, at der træffes passende forholdsregler.
4.1 Placering
Placer maskinen således, at køleluftens ud- og indløb forbliver frie.
4.2 Tilslutning
4.2.1 Nettilslutning
Mærkeskilt med tilslutningsdata er placeret på svejsestrømkildens underside.
Tilslut svejsestrømkilden til jordforbundet netudtag.
Kontroller, at maskinen sluttes til korrekt netspænding og at korrekt sikringsstørrelse bruges.
•
•
•
•
Netspænding 230 V ±15%
Netfrekvens 50-60 Hz
Sikring, træg 16 A
Netkabel, tværsnit 3 x 1,5 mm2
17
DK
4.2.2 Tilslutning af svejsekablet og returkablet ved MMA-svejsning
Strømkilden er udstyret med to effektklemmer, én positiv pol og én negativ pol, til tilslutning af svejsekablet og returkablet. Tilslut svejsekablet til den pol, der er angivet på
emballagen til den elektrode, man ønsker at anvende.
Tilslut returkablet til den anden klemme. Fastgør returkablets jordklemme på arbejdsemnet, og sørg for at der er tilstrækkelig kontakt mellem arbejdsemnet og strømkildens
returkabelklemme.
4.2.3 Tilslutning af TIG-brænderen og returkablet
Tilslut brænderens effektkonnektor til terminalen (negativ pol) på strømkilden.
Tilslut han-stikkene for signal og brænder-gas til de tilhørende hun-stik på forsiden af
strømkilden.
Tilslut gashullet fra gascylindrene til gas-konnektoren, anbragt på bagsiden af maskinen.
5
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på side 14.
Læs disse, inden du anvender udstyret.
5.1 Driftstart
•
•
•
•
•
Sørg for at netkablet er tilsluttet korrekt.
Sørg for at svejsekablet eller TIG-brænderens konnektorer og jordklemmen er tilsluttet korrekt.
Tænd for strømkilden ved at stille netkontakten på 1.
Vælg den ønskede svejsemetode ved hjælp af omskifteren.
Svejsning med elektroder
TIG-svejsning med LIFT START
TIG-svejsning med HF START
Den tilhørende lysdiode lyser op som bekræftelse af valget.
Indstil svejsestrømmen ved hjælp af knappen på strømkildens frontpanel, og læs
strømværdien på displayet.
Overhold instruktionerne på elektrodens emballage, hvad angår den anbefalede
svejsestrøm for MMA-svejsning.
Ved TIG-svejsning skal strømmen være egnet til arbejdsemnet og svejsekravene.
For at reducere det "afsluttende krater" i svejsebadet, er det muligt at vælge funktionen med sænkningsrampe ved hjælp af omskifteren til højre på panelet foran, og
ændre værdien med knappen. Efter et par sekunder vender styringen tilbage til
svejsestrømmen.
18
DK
5.2 Overophedningsbeskyttelse
Caddy TIG HF er udstyret med et termisk relæ, der forhindrer overopvarmning af strømkilden. Ved overbelastning afbrydes forsyningsspændingen, den gule lysdiode på forsiden af
strømkilden tændes, og på displayet begynder en fejlkode at blinke i overensstemmelse
med nedenstående liste:
E01 = overtemperatur
E03 = overbelastning i forhold til intermittensen
Hvis der opstår en fejl med koden E01 eller E03 udføres der automatisk nulstilling, så snart
strømkilden er kølet af. Fejlkoden E20 kan også blive vist; i dette tilfælde skal man slukke
og tænde for maskinen igen: hvis koden E20 stadig vises, skal man rette henvendelse til
servicecenteret.
5.3 Netspændingskompensering
Caddy TIG HF er udstyret med en anordning til kompensation af netspændingen, og et
udsving på +15% af forsyningsspændingen medfører en ubetydelig ændring i svejse
strømmen.
5.4 Ventilator-funktion
For at reducere støjen - uden øget forbrug eller flytning af metalstøv - er Caddy TIG HF
udstyret med en speciel anordning, der styrer ventilatorens hastighed; jo højere den
interne temperatur er, desto større vil ventilatorens hastighed være.
5.5 Kontrolorgan og tilslutninger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Betjeningspanel
Knap til indstilling af svejseparametrene
Grøn lysdiode til angivelse (korrekt nettilslutning)
Gul lysdiode til angivelse (overopvarmning)
Omskifter: MMA-metode (lys på lysdiode
); TIG MED LIFT START metode (lys
på lysdiode
); TIG MED HF START metode (lys på lysdiode
)
Kontakt for svejseparametre og indstilling
Grøn lysdiode (valg af svejsestrømmen)
Grøn lysdiode (valg af tiden for sænkningsrampen)
Display
Klemme, negativ pol, til tilslutning af svejsekablet eller returkablet eller TIG-brænderen.
Klemme, negativ pol, til tilslutning af svejsekablet eller returkablet
Konnektor til brænderkontakt
Konnektor til brænder-gas
Konnektor for gasindgang til gashullet fra argon-cylinderen
Netafbryderkontakt
19
DK
5.6 Indstillings-menu
Ved tryk i 2 sekunder på indstillingsknappen, får man adgang til indstillings-menuen,
bekræftet af cifferet "0", der vises midt på displayet.
Ved hjælp af knappen kan man ændre indstillingslinjen, og ved hjælp af indstillings-kontakten kan man bekræfte den ønskede linje, hvorefter man kan ændre parameterens
værdi med knappen, etc.
Hvis man bekræfter linjen "1" med kontakten, genindstilles fabriksparametrene.
Hvis man bekræfter linjen "0" med kontakten, går man ud fra indstillingsproceduren, og
de ændrede parametre gemmes.
Herunder vises den fuldstændige liste over indstillingsparametrene:
N.
0
1
2
3
Svejsemetode
TIG/MMA
TIG/MMA
TIG
TIG
4
TIG
5
TIG
6
TIG
7
TIG
8
TIG
10 MMA
11 MMA
.
Beskrivelse
Gem og afslut
Udfører reset og genopretter forindstillede værdier
Tid for pre-gas (sek.), 0,0 sek -25,0 sek. Forindstillet værdi = 0,1 sek.
Indledende strøm (% af svejsestrømmen), 0%-500%.
Forindstillet værdi = 50%.
Tid for stigningsrampen (sek.), 0,0 sek -10,0 sek.
Forindstillet værdi = 0,0 sek.
Anden værdi for svejsestrømmen (% af svejsestrømmen) ved
MANUEL, PULSERET TIG-svejsning, 0-500%.
Forindstillet værdi = 50%.
Afsluttende strøm (% af svejsestrømmen), 0-500%.
Forindstillet værdi = 50%.
Tid for post-gas (sek.), 0,0-25,0. 0.0-25.0 Ved en værdi på 0,0
får man automatisk tid for post-gas. Forindstillet værdi = 0,0 sek
Tændingsmåde, 0=2T, 1=4T, 2= MANUEL, PULSERET
Forindstillet værdi = 0.
Hot-start (% tilføjelse til svejsestrøm), 0-500%.
Forindstillet værdi = 80%.
Arc force (% tilføjelse til svejsestrøm), 0-500%.
Forindstillet værdi = 30%.
MMA-SVEJSNING
TIG-SVEJSNING (MANUEL, PULSERET)
STRØM
STRØM
TID
TID
Tilnærmelsesvis = 1 sek.
I1 = HOT START (KAN INDSTILLES MELLEM 0-500% I2 + I2)
I2 = STRØMREGULERING (0-150 A)
20
I1 = INDLEDENDE STRØM (KAN INDSTILLES MELLEM
0-500% AF I2)
I2 = STRØMREGULERING (0-150 A)
I3 = AFSLUTTENDE STRØM (KAN INDSTILLES MELLEM
0-500% AF I2)
I4 = PULSERINGSSTRØM (MANUEL, PULSERET)
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1 Rengøring
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse svejsestrømkilden ren med tør trykluft (reduceret
tryk), samt at rense støvfiltret i fronten regelmæssigt.
Hvis svejsestrømkilden er opstillet i et støvet og snavset miljø, bør renblæsning og filterrengøring foretages hyppigere.
7
FEJLFINDING
7.1 Tænkbare fejl og foranstaltninger
Type af fejl
Foranstaltning
Svejsestrømkilden giver ingen lysbue.
• Kontroller, om netomkobleren er slået til.
• Kontroller, om svejse- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
• Kontroller, om korrekt strømstyrke er
indstillet.
• Kontrollér at svejsemetoden er valgt
korrekt.
Svejsestrømkilden standser under
pågående svejsning.
• Kontroller, om termosikringen er udløst
(Gul lysdiode-viser på svejsestrømkildens front).
• Kontroller, om netsikringen er sprunget.
Termosikringen udløses ofte.
• Kontroller, om støvfiltret er tilstoppet.
• Kontroller, om svejsestrømkildens
mærkedata overskrides (overbelastning af svejsestrømkilden).
Utilfredsstillende svejseresultat.
• Kontroller, om svejse- og returlederkablerne er korrekt tilsluttet.
• Kontroller, om korrekt strømstyrke er
indstillet.
• Kontrollér, att der ikke er forkerte elektroder.
• Kontrollér at svejsemetoden er valgt
korrekt.
8
RESERVDELSBESTILLING
Ved bestilling angives maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer ifølge
reservedelsfortegnelsen.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising