ESAB | MEK 44C | Instruction manual | ESAB MEK 44C Kasutusjuhend

ESAB MEK 44C Kasutusjuhend
MEK 44C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 857 201
011127
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 918--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
75
SUOMI
1
2
3
4
5
DIREKTIIVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
23
5.1 Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
6.1
LIITÄNTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
7.1 Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
8 VARAOSATILAUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 VARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
82
83
TOCx
-- 21 --
FI
1
DIREKTIIVIN
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
langansyöttöyksikkö MEK 44C sarjanumerosta 645 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin 73/23/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC mukaisesti, standardin EN
50199 vaatimukset direktiivin 89/336/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
bm20d12x
-- 22 --
FI
3
JOHDANTO
A10--MEK 44C on nelipyörävetoinen, kaksimoottorinen MIG/MAG--hitsaukseen
tarkoitettu langansyöttöyksikkö, joka syöttää langan Esabin A10--järjestelmän
mukaisesti.
Yksikössä on tila halkaisijaltaan enintään 440 mm:n lankakelalle.
Langansyöttöyksiköstä saadaan täydellinen, kun se varustetaan vääntökappaleella,
kevennysvarrella tai vaunulla. Vääntökappaletta tai kevennysvartta käytettäessä
syöttöyksikkö asetetaan virtalähteeseen eristetyn tapin varaan. Vaunun avulla
langansyöttöyksiköstä saadaan helposti liikuteltava joko lattialla tai työpöydällä.
Vääntökappaleella ja vaunulla varustettu langansyöttöyksikkö voidaan varustaa
myös ripustimella, jolloin yksikkö voidaan sijoittaa työpisteen yläpuolelle.
Kaikki asetukset tehdään ohjausrasiasta PUA1.
4
TEKNISET TIEDOT
Jännite
42 V 50--60 Hz
Tehontarve
430 VA
Syöttönopeus
1,5--25 m/min
Pistoolillitännät
EURO
Paino
22 kg
Mitat (pxlxk)
493x336x268 mm
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Päätevastus
Päätevastus on oltava CAN--väylän loppupäissä tiedonsiirtohäiriöiden välttämiseksi.
Ohjelmointiyksikössä on sisäänrakennettu vastus, virtalähteessä ja syöttöyksikössä
ei ole sisäänrakennettua vastusta.
Kytkentätapauksesta riippuen vastus liitetään seuraavasti:
1. Syöttöyksikköön liitetty ohjelmointiyksikkö.
Päätevastus liitetään virtalähteen taakse.
(Kytketty toimitettaessa tällä tavalla).
bm20d12x
-- 23 --
FI
2. Virtalähteeseen liitetty ohjelmointiyksikkö.
Päätevastus liitetään syöttöyksikön eteen.
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 22. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
VAROITUS!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta: Lukitse jarrunapa
punaisella vääntimellä jarrunavan viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti.
Ks. myös kuva oikealla.
Langansyöttöpaineen säätö
Aloita tarkastamalla, että lanka liikkuu esteettä langanjohtimessa. Säädä sen
jälkeen syöttölaitteen painopyörät. On tärkeää, ettei paine ole liian suuri.
Kuva 1
Kuva 2
Syöttöpaineen oikea säätö voidaan tarkastaa syöttämällä lankaa eristettyä
esinettä, esim. puupalaa, vasten.
Kun pistoolia pidetään noin 5 mm päässä puupalasta (kuva 1), syöttöpyörien tulee
luistaa.
Kun pistoolia pidetään noin 50 mm päässä puupalasta, lankaa on syötettävä ulos
ja sen on taivuttava (kuva 2).
bm20d12x
-- 24 --
FI
6.1
LIITÄNTÄ
1
Liitin kaukosäätö/Välisyöttölaite (23--pol)
6
Liitin kaasuliitäntä
2
Liitin Ohjelmointiyksikkö
7
Jäähdytysvesiliitäntä sisälle Siiminen
3
Liitin hitsauspistooli
8
Liitin jäähdytysvesi ulos Punainen
4
Maadoituskaapelin liitin (OKC)
9
Ohjelmointiyksikkö
5
Ohjauskaapelin liitin ,virtalähde (12--pol)
6
2
5
1
7,8
7
3
9
4
8
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus ja puhdistus
Säännöllinen huolto on tärkeää luotettavan ja varman toiminnan kannalta.
S
S
Syöttömekanismin kulutusosien puhdistus ja vaihto on suoritettava säännöllisesti
häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi.
Huomaa, että liian tiukkaan säädetty esijännitys saattaa aiheuttaa painorullan,
syöttörullan ja langanjohtimen epänormaalia kulumista.
Pistooli
Puhalla langanjohdin puhtaaksi säännöllisesti ja puhdista kaasusuutin.
Jarrunapa
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan
säätäminen on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin,
että lanka on hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
bm20d12x
-- 25 --
FI
8
VARAOSATILAUKSET
MEK 44C on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/
EN 60974--1 ja EN 50199) mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot olevan varaosaluettelon mukaisesti. Tämä helpottaa
toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
9
VARUSTEET
Ks. varaosaluettelo.
Ripustin
Ripustimen avulla syöttöyksikkö voidaan ripustaa työkohteen yläpuolelle.
Kevennyslaite
Kevennyslaitteen tarkoituksena on nostaa monitoimiletkua ja siten helpottaa
hitsaajan työtä. Laitteeseen liittyy varsi, johon monitoimiletku kiinnitetään. Varsi
voidaan vetää alas vaakaasentoon ja nostaa jälleen ylös.
VAROITUS!
Kiinnitä laitteisto alustaan erityisesti silloin, jos alusta on epätasainen tai kalteva.
Estä langansyöttökaapin liiallinen kiertyminen mukana toimitettavalla kiristyshihnalla.
Rajoita langansyöttökaapin kallistuskulmaa toimitettavalla kiristyshihnalla.
ÄLÄ siirrä laitteistoa polttimesta vetämällä.
bm20d12x
-- 26 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising