ESAB | BTE 500M | Instruction manual | ESAB BTE 500M Kasutusjuhend

ESAB BTE 500M Kasutusjuhend
BTE 250M
BTE 500M
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 424 001
011003
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
58
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
2.1 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3.1 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Langan ja kaasukuvun valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
4 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
5.1 Päivittäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6 TARVIKKEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
63
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
TOCx
-- 18 --
FI
1
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
2
JOHDANTO
TIG--polttimet BTE 250M ja BTE 500M on tarkoitettu koneelliseen TIG--hitsaukseen.
Ne ovat vesijäähdytteisiä.
2.1
Tekniset tiedot
BTE 250M
BTE 500M
250 A
500 A
1,0; 1,6; 2,4; 3,2
1,6; 2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4
Iskunpituus
3,8 m
3,8 m
Paino
1,2 kg
2,8 kg
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhteella
Lankakoot
dqa2d1xa
-- 19 --
FI
BTE 250M
BTE 500M
1
Vesiletku ja liitin
1
Akselilla ja o--renkaalla varustettu väännin
2
Vesijäähdytteinen virtakaapeli ja liitin
2
Poltinrunko
3
Kaasuletku ja liitin
3
Kaasuletku ja liitin
4
Polttimen vaippa
4
Vesijäähdytteinen virtakaapeli ja liitin
5
Kiristysholkki
5
Vesiletku ja liitin
6
Kaasulinssi
6
Polttimen vaippa
7
Kaasukupu
7
Kiristysholkki
8
Polttimen kotelo
8
Kaasulinssi
9
Poltinrunko
9
Kaasukupu
3
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
dqa2d1xa
-- 20 --
FI
3.1
Liitännät
A
Vatten
B
Gas
dqa2cb01
3.2
S
Langan ja kaasukuvun valinta
Langat TIG--hitsaukseen.
TIG--hitsauksessa käytetään pääasiassa kolmea eri elektrodityyppiä:
S
puhdasta volframielektrodia
S
toriumseosteista volframielektrodia
S
zirkoniumseosteista volframielektrodia.
Seostamalla volframielektrodiin 1--2 % toriumia tai zirkoniumia voidaan
elektronien luovutusta lisätä, mikä parantaa sytyttämistä ja uudelleensytyttämistä
ja lisää siten kaaren vakavuutta. Seostetut volframielektrodit kestävät pitempään,
kestävät suurempaa virtaa eivätkä ne muodosta helposti volframisulkeutumia
hitsiin.
S
Puhdas volframielektrodi
käytetään kevytmetalliseosten hitsaukseen. Elektrodin pään on oltava
pyöristetty hitsattaessa. Sulamispiste on 3400_C.
S
Toriumseosteinen volframielektrodi
käytetään tavallisesti ruostumattoman teräksen, teräksen, kuparin, titaanin
ym. tasavirtahitsaukseen. Elektrodin pään on oltava terävä hitsattaessa.
Sulamispiste on noin 4000_C.
S
Zirkoniumseosteinen volframielektrodi
käytetään kevytmetallien, kuten alumiinin ja magnesiumin vaihtovirtahitsaukseen. Elektrodin pään on oltava pyöristetty hitsattaessa. Sulamispiste on
noin 3800_C.
dqa2d1xa
-- 21 --
FI
Lankakoko Ø
Kaasukupu Ø
Puhdas volframi
Torium-seosteinen
Zirkonium-seosteinen
1,0 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,0 mm
4,8 mm
6,4 mm
4, 5
4, 5, 6
6, 7, 8
7, 8
8, 10
10, 12
12
15--80 A
50--100 A
100--160 A
150--210 A
200--275 A
---
15--80 A
70--150 A
140--235 A
220--325 A
300--425 A
---
-80--250 A
150--250 A
240--350 A
400--500 A
---
4
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 19. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
S
Hio volframielektrodi alla olevan taulukon mukaan. HUOMAA, että
volframielektrodi on hiottuva pituussuunnassaan. Jos se hiotaan väärin,
valokaaresta saattaa tulla epävakaa.
Kun hitsausvirtaa lisätään, on kulmaa suurennettava.
S
Hitsausvirta
Langan kulma
20 A
30°
20--100 A
30°--90°
100--200 A
90°--120°
yli 200 A
120°
Tarkasta vesivirtaus jäähdytyslaitteen paluuletkusta.
5
dqa2ib01
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
5.1
Päivittäin
Tarkasta, että johtimet ja letkut ovat virheettömiä.
6
TARVIKKEET
Johtosarja BTE--pistoolin liittämiseksi vanhanmallisiin Protig’eihin. . . . . . . . . . . . . . . 0443 640 882
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot olevan varaosaluettelon mukaisesti. Tämä helpottaa
toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dqa2d1xa
-- 22 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising