ESAB | BTE 500M | Instruction manual | ESAB BTE 500M Brugermanual

ESAB BTE 500M Brugermanual
BTE 250M
BTE 500M
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 424 001
011003
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
58
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
2.1 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
3.1 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Val av elektrod och gaskåpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5.1 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
63
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
TOCs
-- 3 --
SE
1
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
2
INTRODUKTION
TIG--brännare BTE 250M och BTE 500M är avsedd för maskinell TIG--svetsning. De
är vattenkylda.
2.1
Tekniska data
BTE 250M
BTE 500M
Tillåten belastning
vid 100% intermittens
250 A
500 A
Elektroddimensioner
1,0; 1,6; 2,4; 3,2
1,6; 2,4; 3,2;4,0; 4,8; 6,4
Slanglängd
3,8 m
3,8 m
Vikt
1,2 kg
2,8 kg
dqa2d1sa
-- 4 --
SE
BTE 250M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BTE 500M
Slang med nippel för vatten
Vattenkyld ström--kabel med nippel
Slang med nippel för gas
Brännarhölje
Spännhylsa
Gaslins
Gaskåpa
Brännarkåpa
Brännarkropp
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Vred med axel och o--ring
Brännarkropp
Slang med nippel för gas
Vattenkyld strömkabel med nippel
Slang med nippel för vatten
Brännarhölje
Spännhylsa
Gaslins
Gaskåpa
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
dqa2d1sa
-- 5 --
SE
3.1
Anslutningar
A
Vatten
B
Gas
dqa2cb01
3.2
S
Val av elektrod och gaskåpa
Elektroder för TIG--svetsning
Vid TIG--svetsning används i huvudsak tre olika elektrodtyper:
S ren volframelektrod
S volframelektrod legerad med thorium
S volframelektrod legerad med zirkonium.
Genom att legera volframelektroden med 1% till 2% thorium eller zirkonium ökar
elektronavgivningen, vilket ger bättre tändning och återtändning och därmed
ökad bågstabilitet. Legerade volframelektroder har längre livslängd, tål högre
ström och har mindre benägenhet att ge volframinneslutningar i svetsen.
S Ren volframelektrod
används vid svetsning av lättmetallegeringar. Elektrodänden skall vara
rundad vid svetsning. Smältpunkten ligger vid 3400_C.
S Thoriumlegerad volframelektrod
används vanligen vid likströmssvetsning av rostfritt, stål, koppar, titan m m.
Elektrodänden skall vara spetsig vid svetsning. Smältpunkten ligger vid ca
4000_C.
S Zirkoniumlegerad volframelektrod
används vid växelströmssvetsning av lättmetaller såsom aluminium och
magnesium. Elektrodspetsen skall vara rundad vid svetsning. Smältpunkten
ligger vid ca 3800_C.
dqa2d1sa
-- 6 --
SE
Elektrod Ø
Gaskåpa Ø
Ren volfram
Thorium legerad
Zirkonium legerad
1,0 mm
4, 5
15--80 A
15--80 A
--
1,6 mm
4, 5, 6
50--100 A
70--150 A
80--250 A
2,4 mm
6, 7, 8
100--160 A
140--235 A
150--250 A
3,2 mm
7, 8
150--210 A
220--325 A
240--350 A
4,0 mm
8, 10
200--275 A
300--425 A
400--500 A
4,8 mm
10, 12
--
--
--
6,4 mm
12
--
--
--
4
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
S
Slipa volframelektroden enligt tabell nedan. OBSERVERA att volframelektroden
skall slipas i sin längdriktning. Om den slipas fel kan ljusbågen bli instabil.
När svetsströmmen ökas måste vinkeln ökas.
S
Svetsström
Elektrodvinkel
20 A
30°
20--100 A
30°--90°
100--200 A
90°--120°
över 200 A
120°
Kontrollera vattenflödet vid kylaggregatets returledning.
5
dqa2ib01
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
5.1
Dagligen
Kontrollera att alla kablar och slangar är felfria.
6
TILLBEHÖR
Kabelkit för anslutning av brännare BTE mot äldre varianter av Protig . . . . . . . . . . . 0443 640 882
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dqa2d1sa
-- 7 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising