ESAB | LAX 320 | Instruction manual | ESAB LAX 320 Kasutusjuhend

ESAB LAX 320 Kasutusjuhend
LAX 320 - 380WI
LAX 320/320I/
380/380W/380I/380WI
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 640 101
011001
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
LAX 320 valid for serial no. 005--xxx--xxxx
LAX 380 valid for serial no. 645--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
3.1 Toimitusrakenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
5.1 Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Sähköasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Verkkoliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
7.1 Jäähdytysnesteen täyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
TOCx
-- 27 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde LAX 320/320I/380/380W/380I/380WI alkaen sarjanumerosta
521/550 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen
lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset
direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--12--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
ba15d1xa
-- 28 --
FI
3
JOHDANTO
LAX 320/320I, vaihekytketty hitsausvirtalähde on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä
langansyöttökaapin MEK2 kanssa hitsattaessa teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetulla umpilangalla sekä hitsattaessa täytelangalla suojakaasun kanssa tai ilman sitä.
LAX 380/380W/380I/380WI, vaihekytketyt hitsausvirtalähteet on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä langansyöttökaappien MEK2 ja MEK4 kanssa hitsattaessa teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiinista valmistetulla umpilangalla sekä hitsattaessa täytelangalla suojakaasun kanssa tai ilman sitä.
ESAB--tarvikkeet hitsausvirtalähteitä varten on kuvattu sivulla 118.
3.1
Toimitusrakenne
LAX 320/320I
Virtalähde.
Maadoituskaapeli 4,5 m maattopihdein.
Verkkokaapeli 5 m ja kaasuletku.
Pakattuna: Kahva (asennetaan 2 ruuvilla), kaasupullohylly (asennetaan 2 ruuvilla).
Pylväs langansyöttökaapille.
LAX 380/380I/380W/380WI
Virtalähde, voidaan toimittaa vesijäähdytyslaitteella tai ilman.
Maadoituskaapeli 5 m maattopihdein.
Verkkokaapeli 5 m ja kaasuletku.
Pakattuna: Kaasupullohylly, asennetaan 2 ruuvilla. Pylväs langansyöttökaapille.
4
TEKNISET TIEDOT
Jännite
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhde
60 % kuormitusaikasuhde
30 % kuormitusaikasuhde
Säätöalue (DC)
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
Hyötysuhde
Tehokerroin
Ohjausjännite
Mitat pxlxk
Paino
Kotelointiluokka
Käyttöluokka
ba15d1xa
LAX 320/320I
400--415V, 3∼
∼ 50/60 Hz
195 A/24 V
250 A/27 V
320 A/30 V
40A/16V--320A/30V
16--40 V
50 W
0,71
0,97
42 V, 50/60 Hz
770 x 560 x 640
110 kg
IP 23
-- 29 --
230/400--415/500V 3∼
∼ 50 Hz
230/440--460 V 3∼
∼60Hz
195 A/24 V
250 A/27 V
320 A/30 V
40A/16--320A/30V
16--40 V
50 W
0,71
0,97
42 V, 50/60 Hz
770 x 560 x 640
110 kg
IP 23
FI
LAX 380/380I/380W/380WI
400--415V, 3∼
∼ 50 Hz
Jännite
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhde
60 % kuormitusaikasuhde
50 % kuormitusaikasuhde
Säätöalue (DC)
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
Hyötysuhde
Tehokerroin
Ohjausjännite
Mitat pxlxk
Paino
Kotelointiluokka
Käyttöluokka
280 A/28 V
350 A/32 V
380 A/33 V
50A/17V--380A/33V
17--45 V
130 W
340 W (LAX380W/WI)
0,75
0,96
42 V, 50/60 Hz
800x640x835
143 kg
157 kg (LAX380W/WI)
IP 23
230/400--415/500V 3∼
∼ 50 Hz
230/440--460 V 3∼
∼ 60Hz
280 A/28 V
350 A/32 V
380 A/33 V
50A/17V--380A/33V
17--45 V
130 W
340 W (LAX380W/WI)
0,75
0,96
42 V, 50/60 Hz
800x640x835
143 kg
157 kg (LAX380W/WI)
IP 23
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmoittaa sen ajan prosentteina kymmenen minuutin jaksosta, jonka ajan saa
hitsata määrätyllä kuormituksella ilman, että hitsausvirtalähde ylikuormittuu.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
Nosto--ohje
Virtalähdettä on nostettava nostokorvakkeesta.
Kahva on tarkoitettu ainoastaan virtalähteen
vetämiseen.
Liitä ja suojaa liitäntäkaapeli voimassa olevien määräysten mukaisesti. Verkkokaapelin pinta--ala ruotsalaisten määräysten mukaan. Tarkasta, ettei hitsaustasasuuntaajaa ole peitetty tai sijoitettu niin, että sen jäähdytys on estetty.
ba15d1xa
-- 30 --
FI
5.1
Osien asennus
ba15s00
3
5.2
Sähköasennus
ba14
s006
ba14
s007
TC1
XT1
ba15
s005
ba15d1xa
-- 31 --
FI
5.3
Verkkoliitäntä
LAX 320/320I
Jännite V
Virta A 100% kuormitus.
60% kuormitusaikasuhde
30% kuormitusaikasuhde
Kaapeliala mm2
Sulake hidas A
3∼ 50 Hz
230
16
23
35
4x4
20
3∼ 50/60 Hz
400/415
9
14
20
4 x 2,5
16
3∼ 50 Hz
500
7
10
16
4 x 2,5
16
3∼ 60 Hz
230
16
23
34
4x4
20
3∼ 60 Hz
440/460
8
12
18
4 x 2,5
16
LAX 380/380I/380W/380WI
Jännite V
Virta A 100% kuormitus.
60% kuormitusaikasuhde
50% kuormitusaikasuhde
Kaapeliala mm2
Sulake hidas A
3∼ 50 Hz
230
28
41
45
4x6
35
3∼ 50/60 Hz
400/415
16
23
27
4 x 2,5
20
3∼ 50 Hz
500
13
18
20
4 x 2,5
20
3∼ 60 Hz
230
28
40
45
4x6
35
3∼ 60 Hz
440/460
14
20
22
4 x 2,5
20
6
A
B
C
D
E
F
KÄYTTÖ
Sähkökytkin Päälle/pois
Virtakytkin 4 askelta
Virtakytkin 10 askelta
Lämpötilavahdin merkkivalo, palaa ylikuumenemistilanteissa.
Merkkivalo, verkko
Paikka digitaalimittareille.
ba15d1xa
G
H
J
K
Induktanssiliitäntä
Hitsausliitäntä + napaisuus
Holkkiliitäntä 23--nap. syöttölaite
Automaattisulake 42 V AC--piiri
L
Pikaliitin vesi, LAX 380 W
-- 32 --
FI
Termiset suojat estävät ylikuumenemisen. Suojien palautus tapahtuu automaattisesti, kun virtalähde on jäähtynyt.
Virtalähteet voidaan varustaa mittarilla virran ja jännitteen näyttämistä varten.
Mittarissa on jäädytystoiminto ja se voidaan kalibroida.
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
Puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, ettei virtalähde ole likainen.
Puhdistusten tiheys ja suoritustapa riippuvat seuraavista tekijöistä:
hitsausprosessi, kaariaika, asennus sekä ympäristö. Yleensä riittää, että virtalähde
puhalletaan puhtaaksi paineilmalla (alennettu paine) kerran vuodessa.
Jos virtalähde on erittäin likainen, suositellaan harjaamista ja imurointia.
Kytke hitsausvirtalähde irti verkkojännitteestä.
Irrota sovitin liitännästä. Lukitse liitäntä tahattoman kytkemisen estämiseksi.
Kiinteä asennus: aseta turvakytkin off--asentoon. Lukitse kytkin.
S Poista virtalähteen suojalevyt työn helpottamiseksi.
Puhdistuksen jälkeen kaikki suojalevyt on asennettava paikalleen ennen
virtalähteen yhdistämistä verkkojännitteeseen.
S
S
7.1
Jäähdytysnesteen täyttö
Jäähdytysnesteenä tulee käyttää veden ja glykolin sekoitusta (50/50)
ba15d1xa
-- 33 --
FI
VAROITUS!
Kiinnitä laitteisto alustaan erityisesti silloin, jos alusta on epätasainen tai kalteva.
Estä langansyöttökaapin liiallinen kiertyminen mukana toimitettavalla kiristyshihnalla.
Rajoita langansyöttökaapin kallistuskulmaa toimitettavalla kiristyshihnalla.
ÄLÄ siirrä laitteistoa polttimesta vetämällä.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
LAX 320/320I/380/380W/380I/380WI --laitteet on rakennettu ja testattu kansainvälisen standardin EN 60974--1 (IEC 60974--1) mukaisiksi.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen
tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot olevan varaosaluettelon mukaisesti. Tämä helpottaa
toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
ba15d1xa
-- 34 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising