ESAB | PUA 1 | Programming Manual | ESAB PUA 1 Handleiding

ESAB PUA 1 Handleiding
PUA 1
Programmeerhandboek
0456 685 177
010815
Valid for program version 3.02V
NEDERLANDS
1 INTRODUCTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
4
Hoofdmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Werkwijze van het instelkastje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taalkeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Het tekenvenster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Algemeen over instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTER en AFBREKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
7
8
8
9
2 MIG/MAG--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
Het begrip draad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Synergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdata--instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Start-- en stopinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasstroom, koude draadaanvoer en 2--takt/4--takt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG--configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instelvoorbeeld MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
13
13
14
16
16
3 MMA--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Synergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuratie--MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instelvoorbeeld MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
26
27
27
4 TIG--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
4.1
4.2
4.3
4.4
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdata--instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG--configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instelvoorbeeld TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
32
32
5 GUTSEN MET EEN KOOLBOOG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
5.1
5.2
5.3
5.4
Synergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Basisinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instelvoorbeeld voor gutsen met een koolboog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
37
38
6 MEETWAARDEVAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
6.1 Beschrijving van het meetwaardevak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Overige ingestelde waarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
7 BEDIENEN VAN HET GEHEUGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
44
45
45
47
8 SNELINSTELLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
8.1 Beschrijving van de snelinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.2 Configuratie van de snelinsteltoetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
TOCh
-- 2 --
NEDERLANDS
9 AANVULLENDE FUNCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
49
Geheugenkaartfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Configuratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kwaliteitsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Productiestatistiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foutenlogboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoonlijk gedefinieerde synergielijnen voor MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seriële communicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Updaten van programma’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
51
66
67
68
71
74
75
10 APPENDIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
10.1 Instelgebieden en insteltrappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Menustructuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
80
TOCh
-- 3 --
NL
1
INTRODUCTIE
De ARISTO 2000 is een van de meest bruikbare types lasuitrustingen die op de
markt verkrijgbaar zijn.
Om zoveel mogelijk profijt van uw lasuitrusting te hebben, raden wij u aan deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen.
U zult zien dat u met behulp van een groot aantal functies de kwaliteit van uw werk
kunt verhogen en uzelf het werken kunt vergemakkelijken.
Alle instellingen vinden plaats vanuit het instelkastje PUA 1.
U zult spoedig ervaren dat dit zeer eenvoudig in gebruik is. Zie het onderstaande om
snel die hoofdstukken in de gebruiksaanwijzing te vinden die van speciaal belang
zijn:
Hoofdstuk 1: Introductie en basisbegrippen
Hoofdstuk 2--5: MIG/MAG, MMA, TIG en koolbooggutsen, instellingen
rechtstreeks gerelateerd aan deze lasparameters.
Hoofdstuk 6--8: Het meetscherm, geheugenbeheer en snelinstellingen.
Hoofdstuk 9--10: Aanvullende functies en appendix.
Zie tevens de menustructuur op de laatste pagina in deze publicatie.
1.1
Hoofdmenu
ESAB Niet gekend toestel
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
1.2
MEET
MIG/MAG
KORT--/SPRAYBÅGE
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
ENTER
Werkwijze van het instelkastje
Het instelkastje bestaat als het ware uit twee eenheden: het werkgeheugen en het
lasdatageheugen.
LASDATA-GEHEUGEN
OPROEPEN
OPSLAAN
WERKGEHEUGEN
In het werkgeheugen creëert u een complete set lasdata--instellingen, die vervolgens
in het lasdatageheugen kan worden opgeslagen.
Bij lassen wordt het proces altijd door de inhoud van het werkgeheugen gestuurd.
Het is daarom ook mogelijk om een set lasdata vanuit het lasdatageheugen naar het
werkgeheugen te halen.
Denk erom dat het werkgeheugen altijd de laatst opgeroepen set lasdata bevat. Met
andere woorden: het werkgeheugen is nooit leeg of “op nul gezet“.
bu14d01h
-- 4 --
NL
1.3
Taalkeuze
Het instelkastje is verkrijgbaar in verschillende taalversies met maximaal vier
verschillende talen, waarvan Engels er altijd een is.
Inställningslåda 456 290--881
Engels
Duits
Frans
Italiaans
Inställningslåda 456 290--882
Engels
Zweeds
Fins
Deens
Inställningslåda 456 290--884
Engels
Hongaars
Pools
Inställningslåda 456 290--885
US Engels
Spaans
Frans
Portugees
Inställningslåda 456 290--883
Engels
Nederlands
Spaans
Portugees
Zo kiest u de taal en lengte-- eenheid:
We beginnen met het oproepen van het hoofdmenu door op de MENU--toets te
drukken.
ESAB Niet gekend toestel
Plaats de cursor
met behulp van de
pijltjestoetsen op
de regel voor
AANVULLENDE
FUNCTIES en druk
op ENTER.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES "
STEL IN
MIG/MAG
DIP/SPRAY
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
GEHEUGEN
MEET
SNEL.
MODE
ENTER
BIJKOMENDE FUNCTIES
Zet de cursor op de
regel
CONFIGURATIE
en druk op ENTER.
GEHEUGEN KAART HANDELINGEN
CONFIGURATIE
KWALITEITSFUNCTIES
PRODUCTIE STATISTIEKEN
FOUT LOG
GEDEF. SYNERG. GEGEVENS GEBRUIKER
SERIELE COMMUNICATIE
OPWAARDEREN SOFTWARE
VERLAAT
bu14d01h
-- 5 --
ENTER
NL
BIJKOMENDE FUNCTIES -- CONFIGURATIE
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
LANGUAGE:
LOCK FUNCTION:
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
TIG DEFAULTS
GENERAL DEFAULTS
ENGLISH
OFF
LENGTE--EENHEID
INCH
DUBBELE AANVOERM.
QUIT
Zet de cursor op de regel LANGUAGE
in de lijst en druk op ENTER.
ENTER
ENGLISH
NEDERLANDS
ESPANOL
PORTUGUES
BIJKOMENDE FUNCTIES -- CONFIGURATIE
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
LANGUAGE:
LOCK FUNCTION:
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
TIG DEFAULTS
GENERAL DEFAULTS
NEDERLANDS
OFF
DUBBELE AANVOERM.
LENGTE--EENHEID
INCH
QUIT
Zet de cursor op de regel LENGTE--EENHEID
in de lijst en druk op ENTER.
bu14d01h
-- 6 --
METRIC
INCH
ENTER
NL
1.4
Het tekenvenster
ESAB Niet gekend toestel
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM.HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MIG/MAG
DIP/SPRAY
MCW Fe
Ar2O%CO2
1.2 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
ENTER
De cursor
In dit gebruikershandboek wordt de cursor aangegeven door middel van een kader
rondom de gemarkeerde tekst. De cursor van het instelkastje wordt door middel van
een donker veld aangegeven waarbij de gemarkeerde tekst wit wordt.
Tekstblokken
Helemaal onderaan in het tekenvenster staan vijf blokken met tekst waarin de
actuele functie van de vijf toetsen naast elkaar direct daaronder wordt verklaard.
Spaarstand
Om de levensduur van de achtergrondverlichting te verhogen, gaat deze na drie
minuten uit als er geen activiteit is.
bu14d01h
-- 7 --
NL
1.5
De toetsen
Met de pijltjestoetsen
het tekenvenster verplaatsen.
Met de menutoets
kunt u de cursor naar de verschillende regels in
komt u altijd in het hoofdmenu terug.
De plus/min--toetsen
worden gebruikt om een instelwaarde te verhogen
(+) of te verlagen (--).
De twee plus/min--toetsen zijn allebei met een symbool gemarkeerd. De meeste
cijferinstellingen kunnen met beide plus/min--toetsen worden uitgevoerd, maar
bepaalde instellingen moeten met de toets die gemarkeerd is met
die gemarkeerd is met
tekenvenster).
of met de toets
worden uitgevoerd. (de symbolen zijn zichtbaar in het
Door de toets snel in te drukken, wordt de instelwaarde in kleine stappen
verhoogd/verlaagd. Als de toets langer ingedrukt wordt gehouden, worden de
insteltrappen verhoogd.
Zachte toetsen
De vijf knoppen op de regel onder het tekenvenster hebben
wisselende functies. Het zijn zgn. “zachte“ knoppen, d.w.z.
ze kunnen verschillende functies hebben al naar gelang het
menu waarin u zich bevindt. De actuele functie voor deze
knoppen blijkt uit de tekst op de onderste regel van het tekenkader
(wanneer de functie actief is, wordt dit aangeduid met een
witte punt naast de tekst).
KRAT.
VULL.
D
1.6
Algemeen over instellingen
In hoofdzaak komen er drie soorten
instellingen voor:
S
Instellen van cijferwaarden
S
Instellen met gegeven alternatieven
S
Instellen van de stand AAN/UIT of JA/NEE
1.6.1
Instellen van cijferwaarden
Bij het instellen van een cijferwaarde gebruikt u een van de beide plus/min--toetsen
om een gegeven waarde te verhogen of te verlagen.
bu14d01h
-- 8 --
NL
1.6.2
Instellen met gegeven alternatieven
Bepaalde instellingen worden uitgevoerd door een alternatief in een lijst te markeren.
Een dergelijke lijst kan er als volgt uitzien:
MIG/MAG
MMA
TIG
CARBON, ArcAir
De cursor is hier op de regel voor MIG/MAG gezet. Door in deze positie op de
ENTER--toets te drukken, heeft u dus het alternatief MIG/MAG gekozen.
Als u een ander alternatief wilt kiezen, zet u de cursor op de juiste regel door met de
pijltjestoetsen
naar boven of beneden te lopen. Daarna drukt u op de
ENTER--toets.
Als u de lijst wilt verlaten zonder een keuze te hebben gemaakt, drukt u op de
AFBREKEN--toets.
Bij bepaalde instellingen zijn er zoveel alternatieven dat ze niet tegelijkertijd in de lijst
kunnen worden getoond. Een pijl in de hoek rechtsboven of rechtsonder geeft aan
dat er meer alternatieven zijn, die zichtbaar worden als u met de pijltjestoetsen naar
boven of beneden gaat.
1.6.3
Instellingen AAN/UIT of JA/NEE
Voor bepaalde functies kunt u de waarden AAN en UIT respectievelijk JA en NEE
instellen. De synergiefunctie bij MIG/MAG-- en MMA--lassen is een voorbeeld van
een dergelijke functie. De instellingen AAN/UIT of JA/NEE kunnen op twee manieren
worden uitgevoerd:
U kunt AAN of UIT respectievelijk JA of NEE kiezen uit een lijst met alternatieven,
zoals hierboven wordt beschreven.
U kunt ook de beide plus/min--toetsen gebruiken om AAN/UIT of JA/NEE aan te
geven.
S
+(plus) = AAN of JA
S
-- (min) = UIT of NEE
1.7
ENTER en AFBREKEN
De beide “zachte“ toetsen helemaal rechts zijn gereserveerd voor ENTER en
AFBREKEN.
S
Als u op ENTER drukt, wordt een gemarkeerde keuze in een menu of in een lijst
uitgevoerd.
S
Als u op AFBREKEN drukt, gaat u terug naar het vorige menu of het vorige vak.
bu14d01h
-- 9 --
NL
2
MIG/MAG--lassen
2.1
Het begrip draad
Bij MIG/MAG--lassen wordt een elektrode gebruikt, die om een bobine (spoel) is
gewikkeld. In dit handboek zullen we dit type elektrode steeds draad noemen.
2.2
Synergie
Ledere combinatie van draadtype, draaddiameter en gasmix vereist een unieke
verhouding tussen draadaanvoersnelheid en spanning (vlambooglengte) teneinde
een stabiel functionerende vlamboog te realiseren. De ARISTO 2000 heeft een
aantal voorgeprogrammeerde zgn. “synergielijnen“.
Wanneer u de voorgeprogrammeerde synergielijn kiest die bij uw draadtype,
draaddiameter en gasmix past, hoeft u vervolgens alleen maar een voor uw
lasobject passende draadaanvoersnelheid in te stellen. De spanning
(vlambooglengte) vloeit automatisch voort uit de door u gekozen voorgeprogrammeerde synergielijn, hetgeen het vinden van de juiste lasparameters een stuk
eenvoudiger maakt.
Bij MIG/MAG--lassen is het mogelijk om de synergiefunctie van de lasstroombron te
gebruiken. Dit houdt in dat de gebruiker de waarden instelt voor:
S methode
S draadtype
S inert gas
S draadafmeting
Op grond van deze basiskeuzes en ingestelde waarde voor draadaanvoersnelheid stelt een microprocessor vervolgens de juiste waarden voor verschillende
lastechnische parameters in. Welke deze parameters zijn hangt samen met de
gekozen methode; kortsluitboog/sprayboog of pulseren. Zie tevens het hoofdstuk
“Lasdata--instellingen“ onder punt 2.4.
U kunt met een andere combinatie van draad en inert gas lassen dan degene
waaruit u in het instelkastje kunt kiezen. Dit kan evenwel impliceren dat de gebruiker
zelf een of meer parameters moet instellen.
2.3
Basisinstellingen
De basiskeuzes maakt u in het hoofdmenu van het instelkastje.
1. Lasproces = MIG/MAG
2. Lasmethode
Bij MIG/MAG--lassen kunt u uit twee verschillende lasmethodes kiezen.
S
Kort--/sprayboog
S
Pulseren
3. Draadtype, inert gas, draadafmeting
De volgende tabellen laten de combinaties van draadtype, inert gas en
draadafmeting zien die in overeenstemming met de synergiefunctie van de
lasstroombron gemaakt kunnen worden.
bu14d01h
-- 10 --
NL
KORT--/SPRAYBOOG
Draadtype
Laaggelegeerd of ongelegeerd draad (Fe)
Inert gas
Draadafmeting (mm)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 20% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 15% CO2 + 5%O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar +16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 5%O2+ 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 2%O2
0,8 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 3%CO2 + 1%H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 30%He + 1%O2
0,8 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 2% O2
1,0
Ar +30%He +1%O2
1,0
Aluminiumdraad met magnesiumlegering (AlMg)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6
Aluminiumdraad met siliciumlegering (AlSi)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 20% CO2
1,0 1,2 1,4 1,6
Ar+ 8% CO2
1,0 1,2 1,4 1,6
CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 20% CO2
1,2 1,4 1,6
CO2
1,0 1,2 1,4 1,6
Ar + 20% CO2
1,0 1,2 1,4 1,6
Roestvrij massief draad (Ss)
Roestvrij duplexdraad (Ss Duplex)
Hol draad gevuld met metaalpoeder
(Fe)
Leidingdraad rutiel (RFCW Fe)
Basisch hol draad gevuld met vloeimiddel (Fe)
Roestvrij hol draad gevuld met vloei- Ar + 20% CO2
middel (Ss)
1,2
Ar+ 8% CO2
1,2
ZELFBESCHERMEND
1,6
Duplex hol rutieldraad gevuld met
vloeimiddel ss
Ar + 20% CO2
1,2
Hol draad gevuld met metaalpoeder
roestvrij
Ar + 2% O2
Ar +2% CO2
Ar +8% CO2
Ar + 20% CO2
1,2
1,2
1,2
1,2
(Nikkel basis)
Ar + 50% He
0,9
*) LUD 450
bu14d01h
-- 11 --
2,4
NL
PULSEREN
Inert gas
Ar + CO2
Ar + 25% CO2
Draadafmeting (mm)
0,8 1,0 1,2 1,6
0,9
Ar + 20% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 (1,6*)
Ar +16% CO2
0,8 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 5%O2+ 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 (1,6*)
Ar + 2%O2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 30%He + 1%O2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar +3% CO2 + 1%H2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8 1,0 1,2 1,6
Ar + 30%He +1%O2
1,0
Ar + 2% O2
1,0
Aluminiumdraad met magnesiumlegering (AlMg)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Aluminiumdraad met siliciumlegering (AlSi)
Ar
1,0 0,9 1,2 1,6
Ar + 50% He
1,0 0,9 1,2 1,6
Ar + 20% CO2
1,0 1,2 1,4 1,6
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4 1,6
Roestvrij hol draad gevuld met metaalpoeder (Ss)
Ar + 2% O2
Ar +2% CO2
Ar +8% CO2
1,2
1,2
1,2
Draad met nikkellegering
Ar
1,0 0,9 1,2
(Nikkel basis)
Ar + 50% He
1,0 0,9 1,2
Draadtype
Laaggelegeerd of ongelegeerd draad (Fe)
Roestvrij draad (Ss)
Roestvrij duplexdraad
(Ss Duplex)
Hol draad gevuld met metaalpoeder
(Fe)
*) LUD 450
bu14d01h
-- 12 --
(1,6*)
NL
2.4
Lasdata--instellingen
Hieronder volgt voor de beide MIG/MAG--methodes een overzicht van de
lasparameters die het lasverloop beïnvloeden.
Met de lasstroombron in de synergiestand hoeft alleen de draadaanvoersnelheid
ingesteld te worden.
De parameter spanning kan eventueel ook worden bijgesteld.
Als de draadaanvoersnelheid wordt bijgesteld, zorgt de synergiefunctie ervoor dat
bepaalde andere parameters automatisch nieuwe waarden krijgen. De
gecursiveerde parameters zijn zgn. constanten, die niet worden beïnvloed als de
draadaanvoersnelheid wordt gewijzigd.
Methode KORT-- /SPRAYBOOG
S Draadaanvoersnelheid
S Spanning
S Inductantie
S Regulateurtype
Methode PULSEREN
S Draadaanvoersnelheid
S Spanning
S Pulsstroom
S Pulstijd
S Pulsfrequentie
S Achtergrondstroom
S Ka
S Ki
De tabel met de instelgebieden van de parameters staat in de “APPENDIX“ Zie
onder punt 10.
2.5
Start-- en stopinstellingen
De volgende instellingen zijn van invloed op het start-- en stopverloop bij
MIG/MAG--lassen.
Onder de respectievelijke kopjes staan alle instellingen die van invloed zijn op het
startverloop en het afsluiten van het lassen.
Startinstellingen
Stopinstellingen
S
Voorstroom gas
S
Nastroom gas
S
Kruipstart
S
Nabrandtijd
S
Hot start
S
Afschudpuls (alleen voor KORT--/SPRAYBOOG buiten de synergiestand)
S
Kratervulling
S
Hot start--tijd
S
Verhogen van de
draadaanvoersnelheid
(2 m/min., tenzij anders
aangegeven)
S
Kratervullingtijd
S
Uiteindelijke draadaanvoersnelheid
S Uiteindelijke spanning (alleen buiten
Zoeken spanning (alleen
de synergiestand)
buiten de synergiestand)
Er zijn drie verschillende functies die bij starten en stoppen van lassen op speciale
eisen zijn afgestemd. Deze functies en aanvullende instellingen worden in het
startdatamenu resp. het stopdatamenu gekozen.
S
bu14d01h
-- 13 --
NL
Hot start
De Hot start--functie kiest u wanneer u een hetere vlamboog tijdens het startverloop
wenst om lasfouten aan het begin van de lasnaad te vermijden.
Kratervulling
Nabrandtijd
De functie kratervulling maakt het eenvoudiger om aan het einde van het lassen
poriën en kratervorming in het lasmateriaal te vermijden.
Kruipstart
De kruipstartfunctie zorgt voor een lage aanslagsnelheid. Praktisch voor een
optimale start. De kruipstartsnelheid bedraagt 50% van de ingestelde
draadaanvoersnelheid. De functie is bij aflevering geactiveerd.
TIP! De functies hot--start, kruipstart en kratervulling kunnen met de “zachte toetsen“
worden in--/uitgeschakeld, zie paragraaf “MIG/MAG--configuratie“ Zie onder punt
9.2.4.2.
In de menu’s startdata en stopdata stelt u ook de waarden voor de volgende
parameters in.
Voor-- en nastroom gas
De parameters voorstroom en nastroom gas geven aan hoe lang het inert gas voor
en na het lassen moet stromen.
Nabrandtijd
Met de nabrandtijd stelt u het elektrodeuitsteeksel na het afsluiten van het lassen af.
2.6
Gasstroom, koude draadaanvoer en 2--takt/4--takt
De volgende drie functies kunnen net als hot start enz. op de zachte toetsen worden
gezet. Hoe u dat doet, staat beschreven in “MIG/MAG--configuratie“ Zie onder punt
9.2.4.2.
Gasstroom
De functie gasstroom wordt gebruikt om de gasslangen te vullen met inert gas, of bij
het meten van de gastoevoer. Als de knop ingedrukt wordt gehouden, stroomt er gas
en dit houdt op wanneer de knop wordt losgelaten.
Koude draadaanvoer
Deze functie wordt gebruikt als u draad handmatig wilt doorvoeren bij het laden van
een nieuwe draadbobine. Als u de toets indrukt, wordt de draad doorgevoerd en als
u de toets loslaat, houdt de draadaanvoer op.
2--takt of 4-- takt
Bij MIG/MAG--lassen kan het pistoolcontact op twee manieren functioneren; 2--takt
of 4--takt. De functie omschakelen 2--takt/4--takt kan aan een van de zachte knoppen
worden toegewezen.
Het verschil tussen 2--takt en 4--takt wordt duidelijk gemaakt in de volgende
afbeeldingen, samen met de overige functies in het start-- en stopverloop.
bu14d01h
-- 14 --
NL
2-- takt
2
Kratervulling uitdata
1
Gasvoorstroom
Hot
Start
Kratervulling
Lassen
Gasnastroom
Bij 2--takt start de eventuele gasvoorstroom zodra het pistoolcontact wordt ingedrukt
(1). Daarna lopen de lasdata op tot de ingestelde waarden of eventueel tot de
ingestelde Hot Start--waarden.
Als het pistoolcontact wordt losgelaten (2) wordt er met een evt. kratervulling
begonnen. Hierna gaan de waarden voor de lasdata weer naar nul en een evt.
gasnastroom sluit de lassequentie af.
TIP! Als het pistoolcontact tijdens kratervulling weer wordt ingedrukt, kunt u het
lassen met de einddata van de kratervulling verlengen zolang u wilt (de onderbroken
lijn).
De kratervulling kan ook worden afgebroken door het pistoolcontact snel in te
drukken en weer los te laten tijdens de lopende kratervulling
4-- takt
2
3
4
Kratervulling uitdata
1
Gasvoorstroom
Hot
Start
Lassen
Kratervulling
Gasnastroom
Bij 4--takt start de gasvoorstroom als het pistoolcontact wordt ingedrukt (1). Als het
pistoolcontact wordt losgelaten (2), lopen de lasdata op tot de ingestelde waarden.
Als het pistoolcontact weer wordt ingedrukt (3), wordt met een eventuele
kratervulling begonnen. Hierna gaan de waarden voor de lasdata terug naar stop
data.
Eventuele gasnastroom start als het pistoolcontact wordt losgelaten (4).
TIP! De kratervulling houdt op als het pistoolcontact wordt losgelaten (4). Als het
contact langer wordt ingedrukt, gaat het lassen verder met de einddata van de
kratervulling (de onderbroken lijn).
bu14d01h
-- 15 --
NL
2.7
MIG/MAG--configuratie
Zie onder punt 9.2.4.
2.8
Instelvoorbeeld MIG/MAG
Hieronder volgt een instelvoorbeeld voor MIG/MAG--lassen met de methode
kortboog/sprayboog. De instelling voor de methode pulseren kan op een soortgelijke
manier worden uitgevoerd. In het voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de
lasstroombron in de synergiestand staat.
2.8.1
Basisinstellingen
In het hoofdmenu kunnen de instellingen worden uitgevoerd die de methode-- en
materiaalkeuze betreffen.
We beginnen met het oproepen van het hoofdmenu door op de MENU--toets te
drukken.
We zullen de volgende vijf instellingen uitvoeren:
S
PROCES = MIG/MAG
S
METHODE = KORT--/SPRAYBOOG
S
DRAADTYPE = Fe
S
INERT GAS = Ar + 8% CO2
S
DRAADAFMETING = 1,2 mm
Proces
ESAB -- Neit gekend toestel
De eerste instelling
betreft het type
lasproces. Loop m.b.v.
de pijltjestoetsen door
het menu totdat de
regel PROCES wordt
gemarkeerd. Druk op
ENTER om een lijst
met alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
Zet de cursor op de regel MIG/MAG in de lijst en
druk op ENTER. Daarmee hebben we PROCES
= MIG/MAG ingesteld.
bu14d01h
-- 16 --
MIG/MAG
PULSE
AlSi
Ar
1.0 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
MIG/MAG
MMA
TIG
GUTSEN
ENTER
NL
Methode
ESAB -- Neit gekend toestel
Zet de cursor op de
regel METHODE.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MIG/MAG
PULSE
AlSi
Ar
1.0 mm
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel KORT--/SPRAYBOOG
in de lijst en druk op ENTER. Daarmee hebben we
METHODE = DIP/SPRAY ingesteld.
SNEL.
MODE
ENTER
DIP/SPRAY
GEPULSEERD
Draadtype
ESAB -- Neit gekend toestel
Zet de cursor op de
regel
DRAADTYPE.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MIG/MAG
DIP/SPRAY
AlSi
Ar
1.0 mm
GEHEUGEN
Hier volgt een voorbeeld van een lijst waarop zoveel
alternatieven staan dat ze niet tegelijkertijd kunnen
worden getoond. De pijl in de hoek rechtsonder
in de lijst geeft aan dat er meer alternatieven zijn, die
zichtbaar worden als u in de lijst naar beneden loopt.
Zet nu de cursor op de regel voor Fe en druk op ENTER.
Daarmee hebben we DRAADTYPE = Fe ingesteld.
bu14d01h
-- 17 --
SNEL.
MODE
ENTER
Fe
Ss (inox)
Ss duplex
AlMg
AlSi
Metaalgevulde Fe
Rutile FCW Fe
NL
Inert gas
ESAB -- Neit gekend toestel
Zet de cursor op de
regel INERT GAS.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MIG/MAG
DIP/SPRAY
Fe
Ar
1.0 mm
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel voor Ar + 8% CO2 en
druk op ENTER. Daarmee hebben we
INERT GAS = Ar + 8% CO2 ingesteld.
SNEL.
MODE
ENTER
CO2
Ar+20 % CO2
Ar+2 % O2
Ar+5 % O2+5 % CO2
Ar+8 % CO2
Ar+23% CO2
Ar+15 % CO2+5 % O2
Draadafmeting
ESAB -- Neit gekend toestel
Zet de cursor op de
regel
DRAADAFMETING
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel voor 1,2 mm en druk op
ENTER. Daarmee hebben we DRAADAFMETING =
1,2 mm ingesteld.
bu14d01h
-- 18 --
MIG/MAG
DIP/SPRAY
Fe
Ar8%CO2
1.0 mm
SNEL.
MODE
0.8 mm
1.0 mm
1.2 mm
1.6 mm
ENTER
NL
De volgende regel in het hoofdmenu is AANVULLENDE FUNCTIES. U kunt meer
over deze functies lezen in het hoofdstuk “AANVULLENDE FUNCTIES“ Zie onder
punt 9.
ESAB -- Neit gekend toestel
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
2.8.2
MIG/MAG
DIP/SPRAY
Fe
Ar8%CO2
1.2 mm
GEHEUGEN
MEET
SNEL.
MODE
ENTER
Lasdata--instellingen
In het instelmenu kunt u waarden voor verschillende lasparameters instellen, zoals
spanning en draadaanvoersnelheid. Door de synergiefunctie te activeren zorgt een
microprocessor voor een aantal van deze instellingen.
We beginnen met het oproepen van het hoofdmenu door op de MENU--knop te
drukken. Roep het instelmenu op door op de STEL--knop te drukken. We maken nu
de volgende instelling:
S
DRAADAANVOER = 10,0 m/min.
Draadaanvoer
LASDATA INSTELLEN
Zet de cursor op de
regel
DRAADAANVOER
SNELHEID.
Stel 10,0 m/min in
door te lopen met:
SPANNING:
DRAADSNELHEID:
INDUCTANCTIE:
SYNERGISCHE KEUZE
START WAARDE
STOP WAARDE
KRATER
VULLING
HOT
START
4-TACT
# 29.0 (+0.0) V
* 10.0 m/min
85 %
AAN
VERLAAT
In het instelmenu kunt u nu ook de waarden zien die de microprocessor voor
spanning en inductantie heeft ingesteld.
De parameter spanning kan eventueel ook worden bijgesteld
bu14d01h
-- 19 --
.
NL
2.8.3
Startdata-- instellingen
In het startdatamenu kunt u de instellingen uitvoeren die het startverloop bij
MIG/MAG--lassen beïnvloeden. We stellen in:
S
GASVOORSTROOM = 0,8 sec.
S
KRUIPSTART = JA
S
HOT START = JA
S
HOT START--tijd = 1,0 sec.
S
HOT START--draadaanvoer = +2,5 m/min.
We beginnen met het oproepen van het hoofdmenu door op de MENU--knop te
drukken.
Ga naar het stelmenu door op de stelknop te drukken.
LASDATA INSTELLEN
Zet de cursor op de
regel
STARTWAARDE
en druk op ENTER.
SPANNING:
DRAADSNELHEID:
INDUCTANCTIE:
SYNERGISCHE KEUZE
START WAARDE
STOP WAARDE
KRATER
VULLING
HOT
START
4-TACT
# 29.0 (+0.0) V
* 10.0 m/min
85 %
AAN
VERLAAT
Gasvoorstroomtijd
Hier geeft u aan hoe lang het inert gas moet stromen voordat het lassen begint.
START WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel
GASVOOR--STROOM.
Stel 0,8 sec. in met
een van de
plus/min--toetsen.
GAS VOORSTROOM:
KRUIPSTART (TRAGE):
HOT START:
KRATER
VULLING
bu14d01h
HOT
START
-- 20 --
4-TACT
0.8 s
JA
NEEN
VERLAAT
NL
Kruipstart
Hier geeft u alleen maar aan of u de kruipstartfunctie wenst of niet, d.w.z. JA of NEE.
De draadaanvoersnelheid en de kruipstart zijn vooraf ingesteld en kunnen niet
worden gewijzigd.
START WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel KRUIPSTART.
Druk op ENTER om
een lijst met alt. te
krijgen.Zet de cursor
op de regel voor JA in
de lijst en druk op
ENTER.
GAS VOORSTROOM:
KRUIPSTART (TRAGE):
HOT START:
KRATER
VULLING
HOT
START
4-TACT
0.8 s
JA
NEEN
VERLAAT
ENTER
Hot start
Om te beginnen geeft u aan of u de hot start--functie wenst of niet. Als u de hot
start--functie wilt gebruiken, stelt u vervolgens de hot start--tijd in en een evt.
verhoging van de draadaanvoersnelheid.
START WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel HOT START.
Druk op ENTER om
een lijst met alt. te
krijgen.Zet de cursor
op de regel voor JA in
de lijst en
druk op ENTER.
GAS VOORSTROOM:
KRUIPSTART:
HOT START:
HOT START TIJD:
DRAADSNELHEID:
KRATER
VULLING
HOT D
START
4-TACT
0.8 s
JA
JA
1.5
2.0 m/min
VERLAAT
START WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel HOT START
TIJD. Stel 1,0 sec. in
met een van de
plus/min--toetsen.
GAS VOORSTROOM:
KRUIPSTART:
HOT START:
HOT START TIJD:
DRAADSNELHEID:
KRATER
VULLING
bu14d01h
HOT D
START
-- 21 --
4-TACT
0.8 s
JA
JA
1.0 s
2.0 m/min
VERLAAT
ENTER
NL
START WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel HOT START
DRAADAANVOER
--SNELHEID. Stel
2,5 m/min. in.
GAS VOORSTROOM:
KRUIPSTART:
HOT START:
HOT START TIJD:
DRAADSNELHEID:
KRATER
VULLING
HOT D
START
0.8 s
JA
JA
1.0 s
2.5 m/min
4-TACT
VERLAAT
Daarmee zijn alle startdata--instellingen uitgevoerd.
Ga naar het instelmenu terug door op VERLAAT te drukken.
2.8.4
Stopdata-- instellingen
In het stopdatamenu voert u de instellingen uit die het stopverloop bij
MIG/MAG--lassen beïnvloeden.
We zullen de volgende stopdata instellen:
S
S
S
S
S
KRATERVULLING = JA
KRATERVULLINGTIJD = 1,5 sec.
DEF. DRAADAANVOERSNELHEID = 3,0 m/min.
NABRANDTIJD = 0,11 sec.
NASTROOM GAS= 2,0 sec.
Let erop dat het instelmenu in het tekenvenster aanwezig is.
LASDATA INSTELLEN
Zet de cursor op de
regel STOPDATA
en druk op ENTER.
SPANNING:
DRAADSNELHEID:
INDUCTANCTIE:
SYNERGISCHE KEUZE
START WAARDE
STOP WAARDE
KRATER
VULLING
bu14d01h
HOT D
START
-- 22 --
4-TACT
# 29.0 (+0.0) V
* 10.0 m/min
85 %
AAN
VERLAAT
ENTER
NL
Kratervulling
Om te beginnen geeft u aan of u de functie kratervulling wilt gebruiken of niet. Als u
de kratervulling wilt gebruiken, stelt u vervolgens ook de kratervullingtijd en de
draadaanvoersnelheid in.
STOP WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Plaats de cursor op
de regel
KRATERVULLING
en druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen. Stel JA in.
KRATERVULLER
TIJD: :
EINDW.DRAADSNELH.:
NABRANDTIJD:
GASVOORSTROOM:
KRATER D
VULLING
HOT
D
START
4-TACT
JA
1.5 s
2.8 m/min
0.08 s
0.5 s
VERLAAT
ENTER
Kratervullingtijd
STOP WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel TIJD. Stel 1.5
sec. in met een van
de
plus/min--toetsen.
KRATERVULLER
TIJD: :
EINDW.DRAADSNELH.:
NABRANDTIJD:
GASVOORSTROOM:
KRATER D
VULLING
HOT
D
START
4-TACT
JA
1.5 s
2.8 m/min
0.08 s
0.5 s
VERLAAT
Uiteindelijke draadaanvoersnelheid
Hier geeft u de draadaanvoersnelheid aan die aan het einde van de kratervulling
moet gelden.
STOP WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel UITEINDEL.
DRAADAANVOER-SNELHEID. Stel 3,0
m/min. in met een
van de
plus/min--toetsen.
KRATERVULLER
TIJD: :
EINDW.DRAADSNELH.:
NABRANDTIJD:
GASVOORSTROOM:
KRATER D
VULLING
bu14d01h
HOT
D
START
-- 23 --
4-TACT
JA
1.5 s
3.0 m/min
0.08 s
0.5 s
VERLAAT
NL
Nabrandtijd
STOP WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel
NABRANDTIJD.
Stel 0,11 sec. in
met een van de
plus/
min--toetsen.
KRATERVULLER
TIJD: :
EINDW.DRAADSNELH.:
NABRANDTIJD:
GASVOORSTROOM:
KRATER D
VULLING
HOT
D
START
4-TACT
JA
1.5 s
3.0 m/min
0.11 s
0.5 s
VERLAAT
Gasnastroom
Hier stelt u in hoe lang het inert gas moet stromen nadat het lassen is afgesloten.
STOP WAARDE, SYNERGISCHE KEUZE
Zet de cursor op de
regel
GASVOORSTR.
Stel 2,0 sec. in met
een van de
plus/min--toetsen.
KRATERVULLER
TIJD: :
EINDW.DRAADSNELH.:
NABRANDTIJD:
GASVOORSTROOM:
KRATER D
VULLING
HOT
D
START
4-TACT
JA
1.5 s
3.0 m/min
0.11 s
2.0 s
VERLAAT
Nu zijn alle stopdata--instellingen uitgevoerd en is een complete set lasdata voor
MIG/MAG--lassen gereed.
bu14d01h
-- 24 --
NL
3
MMA--lassen
3.1
Synergie
De lasstroombron heeft een synergiefunctie voor MMA--lassen.
Dat houdt in dat de lasstroombron automatisch de laseigenschappen voor de door u
gekozen soort elektrode en diameter optimaliseert.
3.2
Basisinstellingen
De basisinstellingen voor MMA--lassen worden uitgevoerd in het hoofdmenu van het
instelkastje.
1. Lasproces = MMA
2. Elektrodetype
Als u zich aan de synergiefunctie wilt houden, kunt u uit drie elektrodetypes
kiezen.
S
Basisch
S
Rutiel
S
Cellulose
3. Elektrodediameter
De onderstaande tabel toont de elektrodediameters die kunnen worden gekozen in
overeenstemming met de synergie van de lasstroombron.
Elektrodetype
Basisch
Rutiel
Cellulose
bu14d01h
Elektrodediameter (mm)
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
2,5 3,2
-- 25 --
NL
3.3
Lasdata
Indien u zich houdt aan de synergie van de lasstroombron hoeft slechts de
lasstroom ingesteld te worden.
De lasstroom kan tevens tijdens het lassen worden ingesteld met de +/-- knoppen.
Bij het instellen van de lasstroom wordt automatisch de arcforce ingesteld indien de
lasstroombron in de synergiestand staat.
ESAB -- LUD 450
Roep het INSTELLEN-menu op door op de
STEL IN--toets te
drukken.
PROCES:
TYPE ELEKTRODE
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MMA
BASISCH
3.25 mm
GEHEUGEN
MEET
SNEL.
MODE
LASDATA INSTELLEN
Met onze ingestelde
combinatie van
elektrodetype en
elektrodediameter
heeft de lasstroombron
de lasstroom ingesteld
op 80 A.
STROOM:
SYNERGISCHE KEUZE:
80 A
AAN
VERLAAT
bu14d01h
-- 26 --
ENTER
NL
3.4
Configuratie--MMA
Zie onder punt 9.2.6.
3.5
Instelvoorbeeld MMA
Hieronder volgt een instelvoorbeeld voor MMA--lassen.
3.5.1
Basisinstellingen
In het hoofdmenu worden de instellingen uitgevoerd die de keuze van de elektrode
betreffen.
We roepen nu, als dit nog niet gedaan is, het hoofdmenu op door op de MENU--toets
te drukken. We zullen de volgende drie instellingen uitvoeren:
S
S
S
PROCES = MMA
ELEKTRODETYPE= RUTIEL
ELEKTRODEDIAMETER = 2,5 mm
Proces
ESAB --LUD 450
Loop m.b.v. de
pijltjestoetsen door het
menu totdat de regel
PROCES wordt
gemarkeerd. Druk op
ENTER om een lijst
met alternatieven te
krijgen.
PROCES:
TYPE ELEKTRODE
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MMA
BASISCH
3.25 mm
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel MMA in de lijst en druk
op ENTER. Daarmee hebben we PROCES = MMA ingesteld.
Type elektrode
SNEL.
MODE
ENTER
MIG/MAG
MMA
TIG
GUTSEN
ESAB --LUD 450
Loop m.b.v. de
pijltjestoetsen door het
menu totdat de regel
ELECTRODE TYPE
wordt gemarkeerd.
Druk op ENTER om
een lijst met
alternatieven te krijgen.
PROCES:
TYPE ELEKTRODE
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel RUTIEL in de lijst en druk op
ENTER. Daarmee hebben we ELEKTRODETYPE =
RUTIEL ingesteld.
bu14d01h
-- 27 --
MMA
BASISCH
3.25 mm
SNEL.
MODE
BASISCH
RUTIEL
CELLULOSE
ENTER
NL
Elektrodediameter
ESAB -- LUD 450
Loop m.b.v. de
pijltjestoetsen door het
menu totdat de regel
ELEKTRODE-DIAMETER wordt
gemarkeerd. Druk op
ENTER om een lijst
met alternatieven te
krijgen.
PROCES:
TYPE ELEKTRODE
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MMA
RUTIEL
3.25 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
ENTER
1.6 mm
2 mm
2.5 mm
3.2 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
Zet de cursor op de regel voor 2,5 mm in de lijst en
druk op ENTER. Daarmee hebben we
ELEKTRODEDIAMETER = 2,5 mm ingesteld.
ESAB -- LUD450
PROCES:
TYPE ELEKTRODE
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MMA
RUTIEL
2.5 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
ENTER
De volgende regel in het hoofdmenu is AANVULLENDE FUNCTIES. U kunt meer
over deze functies lezen in het hoofdstuk “AANVULLENDE FUNCTIES“ Zie onder
punt 9.
Nu zijn we klaar met de instelling voor MMA--lassen.
bu14d01h
-- 28 --
NL
4
TIG--lassen
4.1
Basisinstellingen
Basiskeuzes voor TIG--lassen maakt u in het hoofdmenu.
1. Lasproces = TIG
2. Lasmethode
Bij TIG--lassen kunt u kiezen uit twee lasmethodes.
S Constante stroom
S Pulseren
3. Startmethode
U kunt kiezen uit twee startmethodes.
S Liftarc--start
S HF--start
Bij Liftarc--start gaat de vlamboog branden wanneer de elektrode in contact komt
met het werkstuk en u vervolgens de elektrode weer oplicht. Bij HF--start gaat de
vlamboog branden door de vonkoverslag die plaatsvindt wanneer de elektrode
zich op een bepaalde afstand van het werkstuk bevindt.
4. Trekkerfunctie
Bij TIG--lassen kunt u kiezen of de trekker van de TIG--brander een 2
taktsfunctie of een 4--taktsfunctie dient te hebben. Het voornaamste verschil is
dat men bij 2--takt de trekker tijdens het lassen ingedrukt houdt, terwijl men met
4--takt de trekker los kan laten. Het verschil tussen 2--takt en 4--takt wordt samen
met de overige functies in het start-- en stopverloop in de volgende afbeeldingen
geïllustreerd.
2-- takt
2
1
Gasvoorstroom
Slope
down
Slope
up
Gasnastroom
Bij 2--takt start een evt. gasvoorstroom als de trekker van de TIG--brander wordt
ingedrukt (1). Daarna gaat het stroomniveau omhoog tot pilootniveau (een paar
ampère) en de vlamboog wordt ontstoken. Daarna gaat de stroom omhoog tot de
ingestelde waarde (met eventueel slope--up).
Als de trekker vervolgens wordt losgelaten (2) daalt de stroom weer tot pilootniveau
(met eventueel slope--down) en dooft de vlamboog.
Daarna volgt een evt. gasnastroom.
bu14d01h
-- 29 --
NL
4-- takt
3
2
1
Gasvoorstroom
4
Slope
down
Slope
up
Gasnastroom
Bij 4--takt start een evt. gasvoorstroom als de trekker wordt ingedrukt (1). Als de
gasvoorstroomtijd is verstreken, gaat het stroomniveau omhoog tot pilootniveau (een
paar ampère) en wordt de vlamboog ontstoken.
Als de trekker vervolgens wordt losgelaten (2) gaat de stroom omhoog tot de
ingestelde waarde (met eventueel slope--up).
Als de trekker weer wordt ingedrukt (3) daalt de stroom tot pilootniveau (met
eventueel slope--down).
Als de trekker weer wordt losgelaten (4) dooft de vlamboog en een evt. gasnastroom
gaat verder.
Wanneer u zich in het lasdata--instelmenu of in het meetmenu bevindt, kunt u met
een van de zachte knoppen omschakelen tussen 2--takt en 4--takt.
4.2
Lasdata--instellingen
De waarden van de lasparameters worden in het instelmenu ingesteld. Bepaalde
parameters zijn specifiek voor de gekozen methode en bepaalde parameters zijn
gemeenschappelijk voor de beide TIG--methodes. De volgende parameters worden
bij TIG--lassen ingesteld.
De tabel met instelgebieden staat in de “APPENDIX“ Zie onder punt 10.
Methode CONSTANTE STROOM
S Stroom
S Slope--up
S Slope--down
S Voorstroom gas
S Nastroom gas
bu14d01h
Methode PULSEREN
S Pulsstroom
S Achtergrondstroom
S Pulstijd
S Achtergrondtijd
S Slope--up
S Slope--down
S Voorstroom gas
S Nastroom gas
-- 30 --
NL
Stroom
Met stroom wordt hier bedoeld de lasstroom bij lassen met constante stroom.
Pulsstroom en achtergrondstroom
Bij gepulseerde stroom moet u een aantal parameters instellen die met de lasstroom
samenhangen. Pulsstroom en achtergrondstroom geven aan tussen welke
stroomwaarden de pulsen moeten liggen, zie de volgende figuur.
Stroom
Pulstijd
Achtergrondtijd
Pulsstroom
Achtergrondstroom
Tijd
Pulstijd en achtergrondtijd
De pulstijd geeft de duur van de stroompulsen aan.
De achtergrondtijd geeft de duur van de achtergrondstroom aan.
Bij lassen met gepulste stroom: zie afbeelding hierboven. Het instelbereik voor zowel
pulstijd als achtergrondtijd is 0,001--5,000 sec.
Voorstroom gas en nastroom gas
Met de parameters voorstroom gas en nastroom gas geeft men aan hoe lang men
wilt dat het inerte gas vóór, respectievelijk na het lassen moet stromen.
Slope-- up en slope--down
De slope--parameters betreffen een geleidelijke verhoging resp. verlaging van de
lasstroom gedurende een bepaalde tijd.
bu14d01h
-- 31 --
NL
4.3
TIG--configuratie
Zie onder punt 9.2.6.
4.4
Instelvoorbeeld TIG
Hieronder volgt een instelvoorbeeld voor TIG--lassen met de methode constante
stroom. Als u met gepulseerde stroom wilt lassen, vinden de instellingen op een
soortgelijke manier plaats.
4.4.1
Basisinstellingen
We roepen nu, als dit nog niet gedaan is, het hoofdmenu op door op de MENU--toets
te drukken.
We zullen de volgende vier instellingen uitvoeren:
S
PROCES = TIG
S
METHODE = CONSTANTE STROOM
S
STARTMETHODE = LIFTARC--START
S
TREKKERFUNCTIE= 2--TAKT
Proces
ESAB -- LUD 450
Loop m.b.v. de
pijltjestoetsen door
het menu totdat de
regel PROCES
wordt gemarkeerd.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
TYPE ELECTRODE :
DIAMETER ELECTRODE :
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel voor TIG in de lijst en druk
op ENTER. Daarmee hebben we PROCES = TIG
ingesteld.
bu14d01h
-- 32 --
MMA
RUTIEL
2.5 mm
SNEL.
MODE
MIG/MAG
MMA
TIG
GUTSEN
ENTER
NL
Methode
ESAB -- LUD 450
Zet de cursor op de
regel METHODE.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
START METHODE:
KIES TOORTSSCHAKELAAR:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
GEHEUGEN
MEET
Zet de cursor op de regel CONSTANTE STROOM
in de lijst en druk op ENTER. Daarmee hebben we
METHODE = CONSTANTE STROOM.
TIG
CONST.STROOM
LIFTARC
4--TACT
SNEL.
MODE
ENTER
CONSTANT STROOM
GEPULS. STROOM
Startmethode
ESAB -- LUD 450
Zet de cursor op de
regel
START--METHOD
E. Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
START METHODE:
KIES TOORTSSCHAKELAAR:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
Zet de cursor op de regel LIFTARC--START in de
lijst en druk op ENTER. Daarmee hebben we
STARTMETHODE = LIFTARC--START ingesteld.
bu14d01h
-- 33 --
GEHEUGEN
TIG
CONST.STROOM
LIFTARC
4--TACT
SNEL.
MODE
LIFTARC
HF--START
ENTER
NL
Trekkerfunctie
ESAB -- LUD 450
Zet de cursor op de
regel
TREKKER--FUNCTIE.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
START METHODE:
KIES TOORTSSCHAKELAAR:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel 2--TAKT in de lijst en
druk op ENTER. Daarmee hebben we
TREKKERFUNCTIE = 2--TAKT ingesteld.
TIG
CONST.STROOM
LIFTARC
2/4--TACT
SNEL.
MODE
ENTER
2 TACT
4 TACT
ESAB -- LUD 450
PROCES:
METHODE:
START METHODE:
KIES TOORTSSCHAKELAAR:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GEHEUGEN
TIG
CONST.STROOM
LIFTARC
2--TACT
SNEL.
MODE
ENTER
De volgende regel in het hoofdmenu is AANVULLENDE FUNCTIES. U kunt meer
over deze functies lezen in het hoofdstuk “AANVULLENDE FUNCTIES“ Zie onder
punt 9.
bu14d01h
-- 34 --
NL
4.4.2
Lasdata--instellingen
In het instelmenu stelt u de waarden voor de verschillende lasparameters in.
We zullen de volgende instellingen uitvoeren:
S
STROOM = 200 A
S
SLOPE--UPTIJD = 2,0 sec.
S
SLOPE--DOWNTIJD = 1,4 sec.
S
VOORSTROOM GAS= 3,0 sec.
S
NASTROOM GAS= 5,0 sec.
We beginnen met het oproepen van het hoofdmenu door op de MENU--knop te
drukken. Roep het instelmenu op door op de STEL--knop te drukken. We maken nu
de volgende instelling:
Stroom
LASDATA INSTELLEN
Zet de cursor op de
regel STROOM.
Stel de waarde 200
A in met een van
de beide
plus/min--toetsen.
STROOM:
SLOPE UP TIJD:
SLOPE DOWN TIJD:
GAS VOORSTROOM:
GAS NASTROOM:
GAS
SPOELEN
4
TACT
200 A
4,0 s
6,0 s
2.5 s
3.3 s
VERLAAT
Slope-- up en slope--down
Parametrene slope opp og slope ned er definert til hver sin pluss/minus--tast. Ved
innstilling av slope opp brukes den øverste tasten og ved innstilling av slope ned
brukes den nederste tasten.
LASDATA INSTELLEN
Plaats de cursor op de
regel voor SLOPE UP
en SLOPE DOWN
TIJD. Stel de
SLOPE UP TIJD in op
2,0 sec. door hierheen
te gaan met de
bovenste
plus/min--knop.
STROOM:
SLOPE UP TIJD:
SLOPE DOWN TIJD:
GAS VOORSTROOM:
GAS NASTROOM:
GAS
SPOELEN
bu14d01h
4
TACT
-- 35 --
200 A
# 2.0 s
* 6.0 s
2.5 s
3.3 s
VERLAAT
NL
LASDATA INSTELLEN
Stel de SLOPE
DOWN TIJD in op
1,4 sec. door
hierheen te gaan
met de onderste
plus/min--knop.
STROOM:
SLOPE UP TIJD:
SLOPE DOWN TIJD:
GAS VOORSTROOM:
GAS NASTROOM:
GAS
SPOELEN
4
TACT
200 A
# 2.0 s
* 6.0 s
2.5 s
3.3 s
VERLAAT
Voor-- en nastroom gas
De parameters voor-- en nastroom gas zijn op dezelfde manier als de bovenstaande
slope--parameters elk aan een specifieke plus/min--toets gekoppeld. De bovenste
plus/min--toets geldt bij het instellen van voorstroom gas en de onderste bij het
instellen van nastroom gas.
LASDATA INSTELLEN
Plaats de cursor op de
regel voor VOOR-- en
NASTROOM GAS.
Stel 3,0 sec. in voor
VOORSTROOM GAS
door hierheen te gaan
met de bovenste plus/
min--knop.
STROOM:
SLOPE UP TIJD:
SLOPE DOWN TIJD:
GAS VOORSTROOM:
GAS NASTROOM:
GAS
SPOELEN
4
TACT
200 A
# 2.0 s
* 6.0 s
2.5 s
3.3 s
VERLAAT
LASDATA INSTELLEN
Stel NASTOOM
GAS in op 5,0 sec.
door hierheen te
gaan met de
onderste
plus/min--knop.
STROOM:
SLOPE UP TIJD:
SLOPE DOWN TIJD:
GAS VOORSTROOM:
GAS NASTROOM:
GAS
SPOELEN
4
TACT
200 A
# 2.0 s
* 6.0 s
2.5 s
3.3 s
VERLAAT
Daarmee hebben we een complete instelling voor TIG--lassen uitgevoerd.
bu14d01h
-- 36 --
NL
5
GUTSEN MET EEN KOOLBOOG
5.1
Synergie
De lasstroombron heeft een synergiefunctie voor gutsen met een koolboog.
Dit houdt in dat de lasstroombron automatisch de geschikte waarde voor spanning
instelt vanuit de keuze van de elektrodediameter.
U kunt een elektrode met een andere diameter gebruiken dan die in het instelkastje
aanwezig zijn, maar dit houdt in dat de gebruiker zelf de noodzakelijke instellingen
van bepaalde parameters moet uitvoeren.
5.2
Basisinstellingen
De basisinstellingen voor gutsen met een koolboog worden in het hoofdmenu van
het instelkastje uitgevoerd.
1. Lasproces = GUTSEN MET EEN KOOLBOOG
2. Elektrodediameter
De onderstaande tabel toont de elektrodediameters die kunnen worden gekozen in
overeenstemming met de synergie van de lasstroombron.
Elektrodediameter
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
5.3
Lasdata
Als u zich aan de synergie van de lasstroombron houdt, hoeven er eigenlijk geen
lasdata te worden ingesteld. De parameter spanning kan echter wel worden
afgesteld.
De onderstaande gecursiveerde parameters zijn zgn. constanten. Deze worden niet
door een evt. afstelling van de spanning beïnvloed.
Lasparameters bij gutsen met een koolboog
Lasparameters bij gutsen met een
koolboog
S Spanning
S Inductantie
S Regulateurtype
De tabel met de instelgebieden van de parameters staat in de “APPENDIX“ Zie
onder punt 10.
bu14d01h
-- 37 --
NL
5.4
Instelvoorbeeld voor gutsen met een koolboog
5.4.1
Basisinstellingen
In het hoofdmenu stelt u de elektrodediameter in.
We roepen nu het hoofdmenu op door op de MENU--toets te drukken.
We zullen de volgende twee instellingen uitvoeren:
S
S
PROCES = GUTSEN MET EEN KOOLBOOG
ELEKTRODEDIAMETER = 8 mm
Proces
ESAB -- LUD 450
Loop m.b.v. de
pijltjestoetsen door het
menu totdat de regel
PROCES wordt
gemarkeerd. Druk op
ENTER om een lijst
met alternatieven te
krijgen.
PROCES:
TYPE ELECTRODE :
DIAMETER ELECTRODE :
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GEHEUGEN
Zet de cursor op de regel GUTSEN MET EEN
KOOLBOOG in de lijst en druk op ENTER.
Daarmee hebben we PROCES = GUTSEN
MMA
RUTIEL
6 mm
SNEL.
MODE
ENTER
MIG/MAG
MMA
TIG
GUTSEN
Elektrodediameter
ESAB -- LUD 450
Loop m.b.v. de
pijltjestoetsen door het
menu totdat de regel
ELEKTRODE
--DIAMETER wordt
gemarkeerd. Druk op
ENTER om een lijst
met alterna-- tieven te
krijgen.
PROCES:
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
Zet de cursor op de regel 8 mm en druk op
ENTER. Daarmee is de instelling
ELEKTRODEDIAMETER = 8 mm gereed.
GEHEUGEN
GUTSEN
6 mm
SNEL.
MODE
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
Daarmee zijn we klaar met het instellen voor gutsen met een koolboog.
bu14d01h
-- 38 --
ENTER
NL
5.4.2
Lasdata
In het instelmenu kunt u zien welke waarde voor de parameter spanning is ingesteld.
U kunt desgewenst ook de spanningswaarde afstellen.
ESAB -- LUD 450
Ga naar het
instelmenu door op
de
INSTELLEN--toets
te drukken.
PROCES:
DIAMETER ELEKTRODE:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
GUTSEN
8 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
LASDATA INSTELLEN
Met onze instelling
van de
elektrodediameter
heeft de
lasstroombron de
spanning ingesteld
op 43 V.
SPANNING:
SYNERGISCHE KEUZE:
43.0 V
AAN
VERLAAT
bu14d01h
-- 39 --
ENTER
NL
6
MEETWAARDEVAK
6.1
Beschrijving van het meetwaardevak
In het meetwaardevak kunt u tijdens het lassen de gemeten waarden voor
verschillende lasparameters zien. Welke parameters dit zijn is afhankelijk van het
gekozen lasproces.
Het onderstaande voorbeeld toont een meetwaardevak voor MIG/MAG.
TIP!
Bij pulseren kunt u kiezen of de spanningswaarde moet worden getoond als
gemiddelde waarde of als puls--gemiddelde waarde.
Deze instelling kan gemaakt worden bij MIG/MAG--basisinstellingen. Zie punt
9.2.4.3.
Let erop dat het hoofdmenu in het tekenvenster wordt getoond als u het
meetwaardevak wilt oproepen. Druk op de METEN--toets.
ESAB -- LUD 450
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MIG/MAG
DIP/SPRAY
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
ENTER
Zo kan het meetwaardevak eruitzien. De pijl helemaal rechtsonder in het
tekenvenster geeft aan dat er meer informatie aanwezig is dan er in het
tekenvenster kan staan.
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
Ga met de
pijltjestoets naar
beneden.
22,5 Volt
134 Amp
6,0 m/min
REM
bu14d01h
-- 40 --
VERLAAT
NL
In het tekenvenster wordt een vierde meetwaarde zichtbaar.
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
134 Amp
6,0 m/min
3,01 kW
REM
6.2
VERLAAT
Overige ingestelde waarden
In het meetwaardevak kunt u de waarde voor bepaalde parameters wijzigen. Welke
parameters dit zijn is afhankelijk van het ingestelde lasproces. De parameterwaarden die kunnen worden afgesteld zijn altijd met
of
gemarkeerd.
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
Wijzigen door op
of op
te drukken. Het
venster dat verschijnt,
verdwijnt na 1,5 sec.
als geen van de
toetsen wordt gebruikt.
22,5 Volt
134 Amp
6,0 m/min
VOLTAGE: 22,5 (+3,5) V
REM
bu14d01h
-- 41 --
VERLAAT
NL
7
BEDIENEN VAN HET GEHEUGEN
In het instelkastje kunt u maximaal 99 sets lasdata opslaan. Elke dergelijke set
krijgt een nummer van 1 tot 99. Als het lasdatageheugen vol raakt, d.w.z. als er 99
datasets zijn opgeslagen en u nog een set wilt opslaan, wordt de oudste set lasdata
automatisch gewist.
U kunt lasdatasets wissen en kopiëren en ook een set lasdata naar het
werkgeheugen oproepen.
Hier volgt een voorbeeld van de manier waarop u opslaat, oproept, kopieert en wist.
7.1
Opslaan
Let erop dat het hoofdmenu in het tekenvenster wordt getoond als u een dataset wilt
opslaan. Druk op de GEHEUGEN--toets. Als het lasdatageheugen leeg is, wordt het
volgende vak in het tekenvenster zichtbaar.
GEHEUGEN FUNCTIES -- OPGESLAGEN GEGEVENS
:
Voorbeeld
GEEN OPGESLAGEN DATA
:
OPSLAAN
VERLAAT
We zullen nu een set lasdata opslaan. Deze moet geheugenpositie 10 krijgen. Druk
op de OPSLAAN--toets. Het volgende vak wordt in het tekenvenster zichtbaar.
OPSLAAN IN DATA NR. 1
Als u hier op
ENTER drukt,
wordt de dataset
als nummer 1
bewaard. Dit blijkt
uit de bovenste
regel in het
tekenvenster
VERLAAT
ENTER
Met behulp van een van de plus/min--toetsen, kunt u aangeven welke
geheugenpositie u aan de dataset wilt geven. Dit wordt zichtbaar op de bovenste
regel in het tekenvenster.
Het cijfer op de bovenste regel in het tekenvenster is de eerste lege positie die in het
geheugen is gevonden.
bu14d01h
-- 42 --
NL
OPSLAAN IN DATA NR. 10
Ga met een van de
plus/min--toetsen
naar nummer 10.
Druk op ENTER.
VERLAAT
ENTER
Nu is de dataset als nummer 10 opgeslagen. Helemaal onderaan in het
tekenvenster kunt u delen van de inhoud van dataset nummer 10 zien.
OPSLAAN IN DATA NR. 10
10
" DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
VERLAAT
ENTER
Ga met de AFBREKEN--toets terug naar het geheugenmenu
Tip!
Als er staat OPSLAAN IN GEHEUGENPOSITIE 1, dan kunt u door op min op
of op
bu14d01h
te drukken direct naar set 99 springen.
-- 43 --
NL
7.2
Wissen
In het geheugenmenu kunt u een of meerdere datasets wissen.
Voorbeeld
We zullen nu de dataset wissen die we in een eerder voorbeeld hebben opgeslagen.
Druk op de WISSEN--toets.
GEHEUGEN FUNCTIES -- OPGESLAGEN GEGEVENS
10
50
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
OPSLAAN
ANNULER
HERNEEM
KOPIEER
VERLAAT
De laatst opgeslagen dataset wordt automatisch gemarkeerd. Als er meerdere
datasets zijn opgeslagen, kunt u de cursor met de linker-- en rechterpijltjestoetsen
tussen deze sets verplaatsen.
VERWIJDER LASDATA NR. 10
Druk op ENTER
om het wissen van
dataset nummer 10
te bevestigen.
10
" DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
VERLAAT
bu14d01h
-- 44 --
ENTER
NL
7.3
Oproepen
Let erop dat u in het geheugenmenu staat als u een opgeslagen dataset wilt
oproepen. Druk op de HERNEEM--toets.
GEHEUGEN FUNCTIES -- OPGESLAGEN GEGEVENS
10
OPSLAAN
ANNULER
HERNEEM
KOPIEER
VERLAAT
Voorbeeld
De laatst opgeslagen dataset wordt automatisch gemarkeerd. Als er meerdere
datasets zijn opgeslagen, kunt u de cursor met de linker-- en rechterpijltjestoetsen
tussen deze sets verplaatsen.
HERNEEM LASDATA NR. 10
Druk op ENTER
om te bevestigen
dat u dataset
nummer 10 wilt
oproepen.
10
" DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
VERLAAT
ENTER
Ga terug naar het geheugenmenu met de VERLAAT--toets.
7.4
Kopiëren
U kunt de inhoud van een set lasdata naar een nieuwe geheugenpositie kopiëren.
Om te beginnen drukt u op de KOPIEER--toets.
GEHEUGEN FUNCTIES -- OPGESLAGEN GEGEVENS
10
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
OPSLAAN
bu14d01h
ANNULER
-- 45 --
HERNEEM
KOPIEER
VERLAAT
NL
Voorbeeld
De laatst opgeslagen dataset wordt automatisch gemarkeerd. Als er meerdere
datasets zijn opgeslagen, kunt u de cursor met de linker-- en rechterpijltjestoetsen
tussen deze sets verplaatsen. We zullen nu de inhoud van geheugenpositie 10 naar
positie 50 kopiëren.
Met een van de plus/min--toetsen kunt u aangeven naar welke geheugenpositie u
wilt kopiëren.
KOPIER LASDATA NR. 10 NAAR NR. 50
Ga met de
plus--toets naar
nummer 50 en druk
op ENTER
10
" DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
VERLAAT
STORE OVER EXISTING WELD DATA
ENTER
?
10
" DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
NEEN
JA
Daarmee is lasdata nummer 10 naar geheugenpositie 50 gekopieerd.
Zou geheugenpositie 50 al bezet zijn, dan kreeg u hierover informatie in het
tekenvenster.
KOPIER LASDATA NR. 10 NAAR NR. 50
10
50
" DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
VERLAAT
Ga terug naar het geheugenmenu met de VERLAAT--toets.
bu14d01h
-- 46 --
ENTER
NL
7.5
Afstandsbediening
We beginnen met het oproepen van het hoofdmenu door op de MENU--knop te
drukken. Roep het meetmenu op door op de MEET--knop te drukken.
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
Vanuit het meetmenu
kunt u door op de knop
“Afstand“ te drukken
overschakelen op het
bedienen van de
uitrusting via een
afstandsbediening.
Er zijn 4 verschillende
afstandsbedieningen:
22,5 Volt
134 Amp
6,0 m/min
REM
Digitale afstandsbediening
Er wordt een digitale afstandsbediening gebruikt wanneer men lasdatasets vanuit
het lasdatageheugen wilt oproepen zonder het instelkastje te gebruiken.
Aristo Control 5--programma.
Met deze afstandsbediening kunt u 5 verschillende lasdatasets uit het geheugen
oproepen. U bewaart deze op geheugenplaats 1--5.
U kunt tevens de spanning instellen vanuit het door u opgeroepen
lasprogramma.
Analoge afstandsbediening
S
Met een analoge afstandsbediening kunt u de primaire parameters van het
lasproces regelen vanaf een andere eenheid dan het instelkastje.
S
Aristo Control Synergic PAE 2.
Met deze afstandsbediening kunt u de draadaanvoersnelheid en de spanning
vergroten/verkleinen vanuit de door u gekozen synergielijn.
S
Esab PSF--laspistool met 2 knoppen.
Dit laspistool heeft 2 knoppen waarmee u de draadaanvoersnelheid en de
spanning kunt vergroten/verkleinen vanuit de door u gekozen synergielijn. Ook
instellen tijdens het lassen is mogelijk.
S
Esab PSF--laspistool met 3 programma’s.
Dit laspistool heeft een 3--standenknop.
Met deze knop kunt u 3 verschillende lasdatasets uit het geheugen oproepen,
bijv. voor kernrups en vulrupsen. Ook is het mogelijk om midden onder het
lassen van lasprogramma te wisselen.
7.5.1 Configureren voor afstandsbediening
Zie punt 9.2.3.
bu14d01h
-- 47 --
NL
8
SNELINSTELLING
8.1
Beschrijving van de snelinstelling
Als u een of meerdere sets lasdata in het lasdatageheugen heeft opgeslagen, kunt u
een of meer hiervan (maximaal vier) via de SNELSTAND--toets toegankelijk maken,
zodat ze in het hoofdmenu kunnen worden gebruikt.
ESAB -- LUD 450
De eerste instelling
betreft het type
lasproces. Loop m.b.v.
de pijltjestoetsen door
het menu totdat de
regel PROCES wordt
gemarkeerd. Druk op
ENTER om een lijst
met alternatieven te
krijgen.
PROCES:
METHODE:
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
BIJKOM. HULPFUNCTIES
STEL IN
MEET
MIG/MAG
DIP/SPRAY
AlSi
Ar
1.0 mm
GEHEUGEN
SNEL.
MODE
ENTER
Als u op de toets voor snelstand drukt, kan het vak er op deze manier uitzien.
DIP/SPRAY, Fe CO2, 1.2 mm
22,5 Volt
134 Amp
6,0 m/min
LAS.
DATA 1
LAS.
DATA 2
LAS.
DATA 3
LAS.
DATA 4
2ND
FUNCT
Vier van de zachte knoppen kunnen op deze manier aan hun eigen instellingen voor
de lasgegevens in het geheugen voor de lasgegevens ”verbonden” worden. Zie
zachte knopfunctie in paragraaf 9.2.4.2.
De 2e functie van de vijfde zachte knop wordt gebruikt om tussen de functies voor
de vier zachte knoppen te schakelen.
U kunt de vier zachte knoppen verwisselen van de instellingen voor de lasgegevens
naar het beschikbaar hebben van die functie in de meetstand (gasloutering, hete
start, draadverplaatsing, trekkerstand, krateropvulling, kruipstart, etc.)
8.2
Configuratie van de snelinsteltoetsen
Zie onder punt 9.2.8.1.
bu14d01h
-- 48 --
NL
9
AANVULLENDE FUNCTIES
9.1
Geheugenkaartfuncties
Om de geheugenkaartfuncties te kunnen gebruiken Installeer
de PC-moet u eerst de PC--kaart installeren.
kaart hier
1. Schakel de stroom naar de lasmachine uit
2. Plaats de PC--kaart
3. Schakel de stroom in
4. Druk op aanvullende functies, ENTER
5. Druk op geheugenkaartfunctie, ENTER
Het volgende tekenvenster verschijnt:
GEHEUGENKAARTFUNCTIES
LASDATA--INSTELLINGEN
OPSLAAN
ANNULER
HERNEEM
VERLAAT
OPSLAAN
Wordt gebruikt om de geldende lasdata--instellingen (opgenomen geheugenposities
1--99) vanuit het instelkastje op te slaan naar de PC--kaart.
Als dezelfde lasdata reeds op de kaart zijn opgeslagen, worden deze
overgeschreven door degene die in het eigen geheugen van het instelkastje staan.
Voorbeeld
De lasdata--instellingen in het
instelkastje zijn:
Instelkastje
De PC--kaart
1 2 3 10 12 50 is nu leeg.
Druk op OPSLAAN.
De lasdata--instellingen van het instelkastje zijn nu
opgeslagen op de PC--kaart
bu14d01h
PC--kaart
-- 49 --
PC--kaart
1 2 3 10 12 50
NL
WISSEN
Wordt gebruikt als u de inhoud van de PC--kaart wilt wissen (alle lasdata--instellingen).
Voorbeeld
PC--kaart
De lasdata--instellingen op de PC--kaart zijn:
1 2 3 10 12 50
PC--kaart
Druk op WISSEN. De PC--kaart is nu leeg.
HERROEPEN
Wordt gebruikt om lasdata--instellingen van de PC--kaart naar het instelkastje te
kopiëren. Als er reeds een lasdata--instelling in het eigen geheugen van het kastje is,
wordt deze overgeschreven door degene die op de PC--kaart is opgeslagen.
Voorbeeld
Instelkastje
Druk op HERROEPEN
1 2 3 10 12 50
Het instelkastje heeft nu 3 nieuwe sets lasdata (4,
5, 6) en de sets 2 en 3 werden geüpdatet door
degene die op de PC--kaart stonden opgeslagen.
PC--kaart
2 3 4 5 6
Instelkastje
1 2 3 4 5 6
10 12 50
Foutmelding
Als het instelkastje een fout in de PC--kaart aangeeft, ziet u een foutmelding die de
fout in kwestie in het kort beschrijft.
Controleer het volgende:
S
Of de PC--kaart juist is ingestoken.
S
Of de PC--kaart van een onbekend of niet goedgekeurd merk is.
S
Of op de kaart opgeslagen data compatibel zijn met de software in het
instelkastje.
S
Of de PC--kaart een onjuist versienummer heeft, of van een ouder formaat is.
bu14d01h
-- 50 --
NL
9.2
Configuratie
9.2.1
Taal en lengte-- eenheid
Zie onder punt 1.3.
9.2.2
Vergrendelfunctie
HOOFDMENU
BIJKOM. HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
BLOKKERINGSFUNCT.
Soms wil men de toegang tot bepaalde functies in het instelkastje beperken om te
voorkomen dat belangrijke parameters of instellingen door iemand anders worden
gewijzigd.
Wanneer de vergrendelfunctie geactiveerd is en men zich in het meetscherm
(afstandsbediening) of snelinstellingenscherm bevindt, is er telkens wanneer men
naar het hoofdmenu probeert te gaan door op de VERLAAT-- of MENU--knop te
drukken een password (vergrendelcode) vereist. Normaliter komt de uitrusting na
aangezet te zijn in een van deze drie standen, en de enige manier om deze te
verlaten om naar andere menu’s te gaan is een correct password (correcte
vergrendelcode) aan te geven.
BLOKKERINGSFUNCTIES
BLOKKERINGSSTATUS
INSTEL/AANPAS. BLOKKEERCODE
UIT
VERLAAT
ENTER
In de STAND VERGRENDELCODE kan men de vergrendelfunctie activeren/deactiveren zonder de bestaande vergrendelcode te wissen indien men de functie
deactiveert. Als er geen vergrendelcode is opgeslagen en men probeert de
vergrendelfunctie te activeren, belandt men in het scherm met een op een computer
lijkend “toetsenbord“ teneinde een nieuwe code in te voeren.
Wanneer men deze heeft geactiveerd, verschijnt er een klein icoontje met een
sleutel op de eerste regel in het tekenkader teneinde aan te geven dat de
vergrendelfunctie is geactiveerd. Men kan zich dan zonder enige belemmering
vrijelijk door alle menu’s bewegen totdat men in het meetscherm of het
snelinstellingenscherm komt. Op dat moment treedt de vergrendelfunctie in werking,
die de gebruiker verhindert deze schermen te verlaten zonder eerst de
vergrendelcode in te voeren.
In AANGEVEN/WIJZIGEN VERGRENDELCODE kunt u een bestaande
vergrendelcode herzien of een nieuwe invoeren.
Een vergrendelcode kan uit max. 10 tekens of cijfers naar keuze bestaan.
bu14d01h
-- 51 --
NL
Het verlaten van de vergrendelstand
Wanneer men zich in het meetscherm of snelinstellingenscherm bevindt en de
vergrendelfunctie gedeactiveerd heeft, kan men zonder beperkingen deze
schermen verlaten door op AFBREKEN of de MENU--knop te drukken om zo terug
te keren naar het hoofdmenu.
Heeft men de functie geactiveerd en men probeert eruit te komen, verschijnt het
volgende scherm teneinde de gebruiker te waarschuwen voor de vergrendelbeveiliging.
DRUK ENTER
BLOKKEERCODE
Hier kunt u AFBREKEN (ongedaan maken) kiezen en zo terugkeren naar het
voorgaande scherm, of doorgaan door op ENTER te drukken om de vergrendelcode
in te voeren.
U komt dan in het scherm met het toetsenbord, waar u de code in kunt geven, om
deze bevestigen met de enter
knop op het toetsenbord.
Indien de code onjuist is, krijgt men een foutmelding die de gebruiker de
mogelijkheid biedt het nogmaals te proberen of terug te keren naar het
oorspronkelijke scherm, d.w.z. het meetscherm of het snelinstellingenscherm.
Indien de code juist is, worden alle vergrendelingen voor andere menu’s verwijderd,
maar de vergrendelfunctie blijft geactiveerd. Dat houdt in dat de gebruiker het
meet--/snelinstellingenscherm tijdelijk kan verlaten, maar bij terugkeer hierheen weer
in de vergrendelstand belandt.
Wanneer men buiten het meet--/snelinstellingenscherm iets wil wijzigen (bijv.
instellingen, deactiveren van de vergrendelfunctie etc.), kan men hiernaar en naar
de vergrendelfunctie terugkeren om deze opnieuw te activeren en de gebruiker weer
“vergrendelen“ in het meet--/snelinstellingenscherm.
bu14d01h
-- 52 --
NL
9.2.3
Afstandsbediening
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
AFSTANDSBEDIENING
De configuratie voor de afstandsbedieningen geldt in zijn geheel voor alle eventueel
aangesloten aanvoermechanismen.
Haalt men ANALOOG1 uit de configuratie, dan geldt dat voor beide aanvoermechanismen wanneer men dubbele aanvoermechanismen gebruikt.
MIG/MAG -- AFSTANDSBEDIENINGEN
NEGEER AANPASSING:
DIGITALE HANDELING:
ANALOOG 1:
ANALOOG 2:
ACTIEF
5 PROG.
GEEN
GEEN
VERLAAT
ENTER
Plaats de cursor op de regel NEGEER AANPASSING. Druk op ENTER om een lijst
met alternatieven te krijgen.
Bij de vergeet wijziging--functie in de “aan“--stand heeft men na iedere lasstop altijd
weer de oorspronkelijke data actueel vanuit de gebruikte geheugenpositie.
Dat wil zeggen, als men een wijziging heeft aangebracht in de verhouding ten
opzichte van de synergielijn, bijv. +2V spanning heeft toegevoegd, last en stopt, dan
verdwijnt de wijziging en de oorspronkelijke data worden weer ingesteld.
Dit kan bijv. worden gebruikt bij het uittesten van nieuwe lasdata.
Configureren voor een digitale afstandsbediening
Bij gebruik van een digitale afstandsbediening moet u aangeven welk type
mechanisme u gebruikt; een 5--programsmechanisme of een 32--programsmechanisme (binary coded). Als u een pistool met een 3--programskeuze heeft, dan kiest u
voor het 5 programsalternatief.
Indien u de cursor op de regel DIGITAAL GESTUURD plaatst en op ENTER drukt,
dan krijgt u een lijst waaruit u een alternatief kunt kiezen.
BINAIRE CODES
5--PROG.
bu14d01h
-- 53 --
NL
Configuratie voor analoge afstandsbediening
Als u een analoge afstandsbediening gebruikt, moet u in het instelkastje aangeven
welke potentiometer(s) (maximaal 2) u wilt gebruiken.
De potentiometers worden in het instelkastje ANALOOG 1 en ANALOOG 2 genoemd
en verwijzen elk naar een voor het lasproces vastgestelde parameter, bijv. spanning
(ANALOOG 1) en draadaanvoer (ANALOOG 2) bij MIG/MAG.
Als u de cursor op de regel ANALOOG 1 zet en op
GEEN
ENTER drukt, krijgt u een lijst
SPANNING
U kunt nu kiezen of potentiometer ANALOOG 1 wel
(SPANNING) of niet moet worden gebruikt (GEEN).
Kies de regel SPANNING en druk op ENTER.
MIG/MAG -- AFSTANDSBEDIENINGEN
Het volgende
tekenvenster
verschijnt.
NEGEER AANPASSING:
DIGITALE HANDELING:
ANALOOG 1:
ANALOOG 2:
BEREIK:
ANALOOG 1,DIG +/-MIN.
MAX:
ACTIEF
5--PROG
SPANNING
GEEN
# 8.0 V
* 60.0 V
QUIT
Als u de cursor op de regel ANALOOG 2 zet en op
ENTER drukt, krijgt u een lijst.
U kunt nu kiezen of potentiometer ANALOOG 2 wel
(TRÅDMATINGSHASTIGHET) of niet moet worden
gebruikt (GEEN).
ENTER
GEEN
DRAADSNELHEID
Kies de regel DRAADAANVOERSNELHEID en druk op ENTER.
MIG/MAG -- AFSTANDSBEDIENINGEN
Het volgende
tekenvenster
verschijnt.
NEGEER AANPASSING:
ACTIEF
DIGITALE HANDELING:
5--PROG
ANALOOG 1:
SPANNING
ANALOOG 2:
DRAADSNELHEID
BEREIK:
ANALOOG 1,DIG +/-MIN:
# 8.0 V
MAX:
* 50.0 V
ANALOOG 2
MIN:
# 1.5 m/min
MAX:
* 25 m/min
VERLAAT
ENTER
U dient tevens het regelgebied in te stellen voor die potentiometer(s) die gebruikt
moet(en) worden. Dit doet u door met de plus/min--knoppen een minimumwaarde en
een maximumwaarde aan te geven in het instelkastje.
Dit geldt in niet synergie. In synergie stelt u +-- 10 V op ANALOOG1 in verhouding
tot de gekozen synergielijn, ANALOOG 2 draadaanvoer stelt u als in niet synergie.
bu14d01h
-- 54 --
NL
9.2.4
MIG/MAG basisinstellingen
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
MIG/MAG STANDAARDWAARD
9.2.4.1 Trekkerfunctie
CONFIGURATIE -- MIG/MAG STANDAARDWAARD
Plaats de cursor op
de regel
TOORT.SCHAK.
Druk op ENTER
om een lijst met
alternatieven te
krijgen.
TOORTSSCHAKELAAR KEUZE:
FUNCTIETOETSEN INSTEL.:
VOLT.MEASURE IN PULSED:
4--TAKT
PULSE
VERLAAT
Zet de cursor op de regel 2--TACT
in de lijst en druk op ENTER. Daarmee hebben we
TOORTS. 2--TACT ingesteld.
ENTER
2--TACT
4--TACT
CONFIGURATIE -- MIG/MAG STANDAARDWAARD
TOORTSSCHAKELAAR KEUZE:
FUNCTIETOETSEN INSTEL.:
VOLT.MEASURE IN PULSED:
2--TAKT
PULSE
VERLAAT
bu14d01h
-- 55 --
ENTER
NL
9.2.4.2 De lichte toetsfunctie
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
MIG/MAG STANDAARDWARD
FUNCT. TOETSEN
Eerder hebben we het gehad over de vijf “zachte“ toetsen van het instelkastje. Bij
MIG/MAG--lassen heeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf de functie van drie van
deze toetsen in te stellen vanuit een aantal gegeven alternatieven.
Van de vijf zachte toetsen kan aan de drie meest linkse toetsen een bepaalde functie
worden toegekend.
U kunt kiezen uit de volgende alternatieven:
S Gasstroom
S Draadaanvoer
S Schakeling 2--takt/4--takt
S Kratervulling AAN/UIT
S Kruipstart AAN/UIT
S Hot start AAN/UIT
S Trekker schakelaar voor de lasgegevens (TRIGG WELD DATA) AAN/UIT
Het toekennen van een van deze functies aan een zachte toets gebeurt op de
volgende manier.
Het volgende vak wordt in het tekenvenster getoond. In dit vak staan twee
kolommen: één voor functie en één voor toetsnummer. De cijfers 1, 2 en 3
vertegenwoordigen elk een toets, d.w.z. de meest linkse toets is nummer 1 enz.
In het volgende voorbeeld zullen we toets nummer 1 de functie KRATERVULLING
AAN/UIT toekennen.
FUNCTIETOETSEN ASSOCIATIE
Zet de cursor op de
regel
KRATERVULLING
AAN/UIT. Druk op
toets nummer 1,
d.w.z. de meest
linkse toets.
Functies
GEEN
PURGEREN GAS
MANUELE DRAADAANVOER
2/4--TACT
KRATERVULLING AAN/UIT
KRUIPSTART AAN/UIT
HOTSTART AAN/UIT
TRIGG WELD DATA SWITCH
GEEN
bu14d01h
GEEN
-- 56 --
GEEN
Fun. toet
2,3
1
VERLAAT
NL
Het vak in het tekenvenster laat zien dat toets nummer 1 hiermee de functie
KRATERVULLING AAN/UIT toegekend heeft gekregen. Het cijfer 1 is naar beneden
verplaatst naar de regel KRATERVULLING AAN/UIT en helemaal onder in het
tekenvenster ziet u de toetstekst KRVULL voor de linkse toets.
FUNCTIETOETSEN ASSOCIATIE
Functies
Fun.toet
GEEN
2,3
PURGEREN GAS
MANUELE DRAADAANVOER
2/4--TACT
KRATERVULLING AAN/UIT
1
KRUIPSTART AAN/UIT
HOTSTART AAN/UIT
TRIGG WELD DATA SWITCH.
KRATER
VULLING
GEEN
GEEN
VERLAAT
De andere twee toetsen kunnen op dezelfde manier elk een functie toegekend
krijgen door een functie in de linker kolom te koppelen aan een toetsnummer in de
rechter kolom.
Indien u een knop een nieuwe functie wilt toekennen, plaats dan de cursor op de
regel GEEN en druk op de zachte knop waarvan u de functie wilt wijzigen. In het
tekenvenster kunt u dan de knoptekst GEEN lezen en deze kan weer een nieuwe
functie worden toegekend.
9.2.4.3 Spanningsmeting in kort pulseren
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
MIG/MAG STANDAARDWARD
SPANNINGSMETING
Alternatieven voor spanningsmethoden in kort pulseren zijn de volgende:
--gemiddelde waarde van pulsspanning.
--gemiddelde waarde spanning.
Gemiddelde waarde van pulsspanning
De spanning wordt uitsluitend gemeten onder het pulsgedeelte en gefilterd voordat
de spanningswaarde op het display gepresenteerd wordt.
Gemiddelde waarde spanning
De spanning wordt continu gemeten en gefilterd voordat de spanningswaarde
gepresenteerd wordt.
De meetwaarden die op het display gepresenteerd worden, worden gebruikt als
input voor interne en externe kwaliteitsfuncties.
bu14d01h
-- 57 --
NL
9.2.5
Aanvoermechanisme MLC 30C
N.B.!
De upgrade-- kaart voor de MLC 30C wordt samen met het aanvoermechanisme
geleverd.
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
MIG/MAG STANDAARDWARD
MLC 30C
MIG/MAG STANDAARDWAARD -- MLC 30C
Plaats de cursor op
de regel MLC 30C
Druk op ENTER.
TOORTSSCHAKELAAR KEUZE:
FUNCTIETOETSEN INSTEL.:
VOLT.MEASURE IN PULSED:
MLC 30C
2--TAKT
PULSE
VERLAAT
ENTER
Motorsterkte
De motorsterkte geeft aan met welk draaimoment de motor van het elektrisch
pushaanvoermechanisme de draad zal doorschuiven.
Er is een vooringestelde waarde van 1,50 A motorsterkte, dit draaimoment geldt
voor de meeste draden en verschillende lengtes van het slangenpakket. Bij het
gebruik van een zachte dunne aluminiumdraad is het in bepaalde gevallen beter de
motorsterkte terug te brengen tot 1,25 A om problemen met het in de war raken van
de draad te verminderen.
Wanneer bijv. moet worden gewerkt met een versleten draadgeleider en een
slangenpakket van 16 m en de draadaanvoer begint zwaar te lopen, dan kan de
motorsterkte worden verhoogd tot 1,75 A.
Let erop dat het erg belangrijk is een gelijkmatige draadaanvoer te hebben in het
achterste pushaanvoermechanisme, aangezien de stroombron de draadsnelheid
regelt volgens het achterste aanvoermechanisme.
bu14d01h
-- 58 --
NL
MIG/MAG STANDAARDWAARD -- MLC 30C
Zet de cursor op
MOTOR--STERKT
E.Druk op ENTER
om een lijst met
mogelijkheden te
krijgen.
MOTORSTERKTE
STOP DRAADAANVOERSNELHEID
1.0 A
0.7 m/min
VERLAAT
Zet de cursor op de regel van de gekozen
motorsterkte Zie de tabel voor draadtype--motorsterkte
in de gebruiksaanwijzing
voor de MLC 30C. Druk op ENTER.
ENTER
1.0 A
1.25 A
1.50 A
1.75 A
Draadsnelheid
Stop draadsnelheid, bij de draadsnelheid wanneer de stroombron wordt afgezet. Dit
om een zo goed mogelijke stop te krijgen zonder dat het in het contactmondstuk
opbrandt.
Wanneer u bijv. last met 13 m/min. kunt u de stopgrens zetten bij 10 m/min., wat
inhoudt dat het aanvoermechanisme stopt en de stroombron uitschakelt wanneer de
draadsnelheid onder de 10 m/min. komt.
Hierdoor wordt voorkomen dat het contactmondstuk verbrandt.
Wanneer u last met 3--4 m/min. zet u de stopsnelheid op een lagere waarde, bijv. op
1,0 m/min.
De instelwaarde is tussen de 0,7--10 m/min.
MIG/MAG STANDAARDWAARD -- MLC 30C
Zet de cursor op
STOP
DRAADAANV.
SNELH.Scrollen
met
plus/min--knoppen
voor instelwaarde.
Druk op ENTER.
MOTORSTERKTE
STOP DRAADAANVOERSNELHEID
1.0 A
0.7 m/min
VERLAAT
bu14d01h
-- 59 --
ENTER
NL
9.2.6
MMA basisinstellingen
Deze functie is bestemd voor toekomstig gebruik.
9.2.7
TIG basisinstellingen
Deze functie is bestemd voor toekomstig gebruik.
9.2.8
Algemene basisinstellingen
9.2.8.1 Snelinstellingsgrenzen
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
ALG. STANDAARDWAARD
SNELINSTELLING
De configuratie van een zachte toets naar snelinstelling vindt op de volgende manier
plaats.
ALGEMENE STANDAARDWAARD. -- SNELLE KEUZE
Zet de cursor op de
regel voor
toetsnummer.
FUNCTIETOETSEN NR.:
1
SPANNING:
+
-+
--
DRAADSNELHEID:
GEASSOCIEERDE LASDATA:
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
0.0 V
0.0 V
0.0 m/min
0.0 m/min
16
VERLAAT
De toetsen zijn van links naar rechts genummerd van 1--4. Kies de gewenste toets
door het nummer hiervan met behulp van de plus/min--toetsen aan te geven.
Loop vervolgens met de pijltjestoets naar beneden naar de regel “GERELATEERDE
LASDATA”. Hier kunt u in de lasdatasets bladeren, die in het lasdatageheugen zijn
opgeslagen. Kies het gewenste lasdatanummer met behulp van de plus/min--toetsen.
Als u een set lasdata via de snelstandtoets oproept, heeft u nog steeds de
mogelijkheid om de toegankelijke lasparameters bij te stellen. Als u de mogelijkheid
voor het bijstellen van deze parameters wilt beperken, kunt u voor elke parameter
een boven-- en ondergrens aangeven.
bu14d01h
-- 60 --
NL
De lasparameters die voor bijstellen toegankelijk zijn, zijn de volgende:
voor MIG/MAG
S Draadaanvoersnelheid
en
S Spanning
S voor MMA
S Lasstroom
S voor TIG
S Lasstroom
S voor Gutsen met een koolboog
S Spanning
Zo bepaalt u de grenzen voor het bijstellen van de parameters.
S
Voor elke parameter wordt een pluswaarde (bovengrens) en een minwaarde
(ondergrens) aangegeven waarbij de oorspronkelijke instelling van de set lasdata als
referentie dient.
ALGEMENE STANDAARDWAARD. -- SNELLE KEUZE
Zet de cursor op de
regel voor de
actuele
lasparameter, bijv.
SPANNING.
FUNCTIETOETSEN NR.:
1
SPANNING:
+
-+
--
DRAADSNELHEID:
GEASSOCIEERDE LASDATA:
DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1.2 mm
0.0 V
0.0 V
0.0 m/min
0.0 m/min
16
VERLAAT
Geef de gewenste waarde voor de boven-- en ondergrens aan met behulp van de
plus/min--toetsen.
9.2.8.2 Dubbele startsignalen
KONFIGURATIE -- ALGEMENE STANDAARDWAARD
SNELLE KEUZE GRENZEN
DUBBELE STARTBRON
UIT
TRIGG WELD DATA SWITCH
VERLAAT
ENTER
Met dit alternatief aan maakt men de start van het MIG/MAG--aanvoermechanisme
vanaf de TIG--kaart (universeel) mogelijk.
Op dezelfde manier wordt de start van het TIG--pistool vanaf het aanvoermechanisme mogelijk gemaakt.
Deze functie kan worden benut in gemechaniseerde toepassingen.
bu14d01h
-- 61 --
NL
9.2.8.3 Verwisseling lasgegevens met pistool
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
ALG. STANDAARDWAARD
TRIGG WELD DATA SWITCH
De functie VERWISSELING LASGEGEVENS MET PISTOOL (TRIGG WELD DATA
SWITCH)maakt het mogelijk de trekkerknop te gebruiken om het laspistool te
gebruiken om tussen vijf voorgeselecteerde lasgegevensopties te schakelen.
Door de laspistooltrekker vlug in te knijpen (sneller dan 3/10e seconde), kunt u naar
de volgende lasgegevensoptie schakelen.
CONFIGURATIE -- ALGEMENE INSTELLINGEN
Plaats de cursor op de
regel TREKKER
LASGEGEVENS
(TRIGGER WELD
DATA), druk op
ENTER.
BEPERKINGEN VAN SNELHEIDSSTAND
DUBBELE STARTBRON
UIT
TRIGG WELD DATA SWITCH
VERLAAT
ENTER
TRIGG WELD DATA SWITCH
Plaats de cursor op de
regel TREKKER
LASGEGEVENS
(TRIGGER WELD
DATA), druk op
ENTER voor de lijst
met opties. Selecteer
AAN.
TRIGG WELD DATA SWITCH
AAN
LASGEGEVENS TOEVOEGEN/VERWIJDEREN 1
GESELECTEERDE LASGEGEVENS:
3
OPSLAAN
ANNULER
VERLAAT
ENTER
Selecteer de lasgegevensopties en schakel op de volgende manier van de één naar
de ander:
bu14d01h
-- 62 --
NL
TRIGG WELD DATA SWITCH
Plaats de cursor op de
regel
toevoegen/verwijderen.
Selecteer het
geheugennummer
waaronder de
lasgegevens
opgeslagen zijn met
gebruik van de
plus--/minknoppen en
druk op OPSLAAN.
TRIGG WELD DATA SWITCH AAN
LASGEGEVENS TOEVOEGEN/VERWIJDEREN 1
GESELECTEERDE LASGEGEVENS:
3
OPSLAAN
ANNULER
VERLAAT
De regel GESELECTEERDE LASGEGEVENS toont de geselecteerde lasgegevens
en de volgorde van hun inhoud, van links naar rechts.
Om geselecteerde lasgegevens te verwijderen, handelt u als hierboven beschreven
en drukt u op de knop VERWIJDEREN).
9.2.9
Meervoudige aanvoermechanismen
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
CONFIGURATIE
DUBBELE AFROLKAST
Alle nieuwe aanvoermechanismen worden aan de klant geleverd met
identiteitsnummer 0.
Het eerste dat men moet doen is het vervangen van het identiteitsnummer
(node--adres) van het ene aanvoermechanisme (dit geldt slechts voor meervoudige
aanvoermechanismen).
BIJKOMENDE FUNCTIES -- CONFIGURATIE
Plaats de cursor op de
regel voor meervoudige
aanvoermechanismen
en druk op ENTER.
TAAL:
SVENSKA
BLOKKERINGSFUNCTIES:
AFSTANDSBEDIENINGEN
MIG/MAG STANDAARDWAARDEN
MMA STANDAARDWAARDEN
TIG STANDAARDWAARDEN
ALGEMENE STANDAARDWAARDEN
DUBBELE AFROLKAST
LENGTE--EENHEID
INCH
VERLAAT
bu14d01h
-- 63 --
ENTER
NL
Vervangen van identiteitsnummers gaat als volgt in zijn werk:
Eerst sluit men een nieuw aanvoermechanisme aan, vervolgens gaat men naar het
scherm “MEERVOUDIGE AANVOERMECHANISMEN“ en drukt men de pistoolknop
korte tijd in om dit aanvoermechanisme actief te maken. Lees vervolgens op de
bovenste regel welk identiteitsnummer het aanvoermechanisme heeft (moet de
eerste maal 0 zijn). Kies vervolgens een nieuw identiteitsnummer tussen 0--3.
DUBBELE AFROLKAST
Plaats de cursor op de
regel KIES EEN
NIEUW
IDENTITEITSNUMME
R. Stel het gewenste
nummer tussen 0--3 in
door hierheen te gaan
met de
plus/min--knoppen.
Druk op ENTER.
HUIDIGE ID NR.
SELECTIE NIEUW ID NR.
AANGESLOTEN DRAADAANVOER ID
VERLAAT
0
ENTER
Op de bovenste regel zal het cijfer voor identiteitsnummer veranderen in het
gewenste nummer.
Sluit daarna het volgende aanvoermechanisme aan en druk de pistoolknop in om dit
aanvoermechanisme te activeren. Dan kan men zien dat dit aanvoermechanisme
identiteitsnummer 0 heeft.
De configuratie is nu gereed en men kan de uitrusting op de gewone manier gaan
gebruiken.
Op dezelfde wijze bestaat nu de mogelijkheid maar liefst vier aanvoermechanismen
te configureren en te laten draaien.
Het belangrijkste bij het laten draaien van meervoudige aanvoermechanismen is niet
de identiteitsnummers die men aan de aanvoermechanismen geeft, maar dat men
ze verschillende nummers geeft om ze uit elkaar te kunnen houden.
Zou u per abuis twee aanvoermechanismen hetzelfde identiteitsnummer geven, dan
krijgt u onafgebroken foutmelding 15 op het display.
Schakel dan het ene aanvoermechanisme uit en herhaal bovenstaande procedure.
Men kan altijd naar het configuratiescherm gaan en het identiteitsnummer van zijn
ingeschakelde aanvoermechanismen controleren door op de pistoolknop te drukken.
Op de regel IDENTITEIT VAN AANGESLOTEN AANVOERMECHANISMEN ziet u
het identiteitsnummer van alle aangesloten aanvoermechanismen.
bu14d01h
-- 64 --
NL
9.2.10 Meervoudige aanvoermechanismen-- lasdata
Lasdata worden individueel aan het respectievelijke aanvoermechanisme gekoppeld.
Om data aan een aanvoermechanisme te koppelen, moet dit actief zijn. Wanneer dat
het geval is, roept men op de gebruikelijke manier data op (zie onder
geheugenbeheer punt 7) en voert men de eventuele instellingen in. Deze worden
dan aan het actieve aanvoermechanisme gekoppeld.
Voor het volgende aanvoermechanisme neemt men het pistool en maakt dit actief
door op de pistoolknop te drukken. Vervolgens roept men die data op die men aan
dit aanvoermechanisme gekoppeld wil zien.
Men kan een willekeurig lasdata--nummer koppelen aan een willekeurig
aanvoermechanisme.
9.2.11 Meervoudige aanvoermechanismen-- afstandsbedieningen
Een afstandsbediening werkt op het aanvoermechanisme waaraan het is
aangesloten. Het digitale 5--programsmechanisme roept data op uit verschillende
geheugenposities, al naar gelang het identiteitsnummer van het aanvoermechanisme.
Aanvoermechanisme met identiteitsnummer 0 roept lasdata op uit pos. 1--5
Aanvoermechanisme met identiteitsnummer 1 roept lasdata op uit pos. 11--15
Aanvoermechanisme met identiteitsnummer 2 roept lasdata op uit pos. 21--25
Aanvoermechanisme met identiteitsnummer 3 roept lasdata op uit pos. 31--35
BELANGRIJK
Alle grenzen die in het snelinstellingen-- en configuratiescherm afstandsbedieningen worden gesteld, gelden voor alle aanvoermechanismen.
bu14d01h
-- 65 --
NL
9.3
Kwaliteitsfuncties
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
KWALITEITSFUNCTIES
Kwaliteitsfuncties houden een aantal interessante data voor afzonderlijke lassen bij.
Deze functies zijn:
Het tijdstip van de lasstart
De duur van de las
De gemiddelde, maximum-- en minimumstroom van de las
De gemiddelde, maximum-- en minimumspanning van de las
Het gemiddelde, maximum-- en minimumvermogen van de las
Bovendien is het mogelijk om handmatig de lengte van de lasnaad in te toetsen. De
lasdata--eenheid berekent de warmte--input.
Het aantal lassen sinds de laatste keer resetten wordt eveneens getoond. Er kan informatie over maximaal 100 lassen worden opgeslagen. De lassen na deze honderd
eerste worden genegeerd. De las moet langer duren dan 1 sec om geregistreerd te
worden.
De laatst genoteerde las verschijnt in het display, maar het is ook goed mogelijk om
de overige lassen die zijn genoteerd door te bladeren.
Als u op RESET drukt, wordt alle variabelen op nul gezet.
KWALITEITSFUNCTIES
LAS
1
LASTIJD:
LASLENGT
START: 01--JUN--97
0.0s
0 cm WARMTE INB
+/-MAX
I(A)
0.00
0.00
U(V)
0.00
0.00
P(kW)
0.00
0.00
AANTAL LASSEN SEDERT RESET:
RESET
12:00.02
0.0kJ/cm
MIN
0.00
0.00
0.00
0
VERLAAT
of
U kiest een bepaalde las door met of or
te vermeerderen/verminderen,
met de cursor op die regel geplaatst die de actuele las laat zien.
U kunt de lengte van de lasnaad in het respectievelijke veld aangeven om op soortgelijke wijze de warmte--input op te roepen.
bu14d01h
-- 66 --
NL
9.4
Productiestatistiek
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
PRODUCTIE STATISTIEKEN
De productiegegevens moeten de totale boogtijd, de totale hoeveelheid materiaal en
het aantal lassen sinds de laatste keer resetten bijhouden. Bovendien moet hierin de
boogtijd en de voor de laatste las gebruikte hoeveelheid materiaal worden bijgehouden. Ter informatie verschijnt ook de massa per lengte--eenheid waarover de massa
is berekend en het tijdstip van de laatste maal resetten.
Het aantal lassen neemt niet toe als de boogtijd korter dan 1 sec heeft geduurd.
Daarom wordt niet getoond hoeveel materiaal werd gebruikt voor juist zo’n korte las.
Maar wel wordt het materiaalverbruik en de tijd in het totaal van materiaalverbruik en
tijd meegenomen.
Als u op RESET drukt, worden alle tellers op nul gezet en de laatste reset toont de
actuele datum en tijd.
PRODUCTIE STATISTIEKEN
BOOGTIJD
DR.VERBRUIK
GEBASEERD OP
AANTAL LASSEN
LAATSTE RESET
RESET
bu14d01h
LAAT.LAS
181 min 24s
0g
TOTAAL
0s
0g
0.09g/m
0
01--JUN--97
12:00.02
VERLAAT
-- 67 --
NL
9.5
Foutenlogboek
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
FOUT LOG
Alle fouten die bij het gebruiken van de lasuitrusting ontstaan, worden als
foutmeldingen in het foutenlogboek gedocumenteerd. Er kunnen maximaal 99
foutmeldingen worden bewaard. Als het foutenlogboek vol raakt, d.w.z. als er 99
foutmeldingen zijn bewaard, wordt bij de volgende fout de oudste melding
automatisch gewist.
12 " Datum
Tijd
Eenheid
970422
15:52,24
CBOX
Onderbreking met de afrolkast
970422
16:54.04
CBOX
Overbezettning in doorzend buffer
970423
09:14,33
PSOURCE
Onderbreking met TIG i/O eenheid
ANNULER
9.5.1
ANNULER
ALLES
BEKIJK
TOTAAL
Fout
18
12
6
VERLAAT
Wissen van een foutmelding
Als u foutmeldingen wilt wissen, zijn er twee mogelijkheden met elk een eigen toets.
S
Wissen van gemarkeerde meldingen
S
Wissen van alle meldingen
9.5.2
Overzicht van fouten
Door op de TONEN TOTAAL--toets te drukken, kunt u een presentatie van het aantal
geregistreerde foutmeldingen in het foutenlogboek krijgen. Hier wordt ook de datum
en tijd van de oudste en de laatst geregistreerde foutmelding getoond.
FOUT LOG -- TOTALE LIJST
ALGEMENE FOUTEN LIJST: 12
OUDSTE FOUT:
970417,
LAATSTE FOUT:
970429,
11:09,11
13:04,45
VERLAAT
bu14d01h
-- 68 --
NL
9.5.3
Foutmeldingen
Hieronder volgt een lijst van mogelijke foutmeldingen.
1
2
3
CBOX
PSOURCE
WFEED
CBOX
PSOURCE
WFEED
CBOX
4
CBOX
PSOURCE
WFEED
5
PSOURCE
6
PSOURCE
7
PSOURCE
8
CBOX
PSOURCE
WFEED
9
PSOURCE
WFEED
10
PSOURCE
11
PSOURCE
WFEED
12
CBOX
PSOURCE
WFEED
14
CBOX
15
CBOX
PSOURCE
WFEED
17
CBOX
bu14d01h
Fout in de controlesom EPROM. Fout in het programmageheugen -- De
testen worden uitsluitend uitgevoerd bij initiëring na inschakelen van de
spanning. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Fout in het RAM, de microprocessor. Fout in het interne RAM van de
processor-- De testen worden uitsluitend uitgevoerd bij initiëring na inschakelen van de spanning. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Fout in het externe RAM. De testen worden uitsluitend uitgevoerd bij initiëring na inschakelen van de spanning. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Spanningsval in de 5V voedingsspanning.De voedingsspanning van de
computer is om de een of andere reden afgenomen. Dit kan gebeuren bij
het uitzetten van de machine, maar ook worden veroorzaakt door een fout
in de voedingsspanning van de kaart.
Gelijkspanning buiten de grenswaarde.De spanning na de netgelijkrichter is of te laag, of te hoog, hetgeen veroorzaakt kan worden door krachtige transiënten op het net of door een zwak net. De convertereenheid
wordt direct automatisch uitgeschakeld en blijft geblokkeerd totdat de
spanning tot onder de grenswaarde is gedaald.
Hoge temperatuur. Een te hoge temperatuur bij de lasstroombron, hetgeen kan worden veroorzaakt door overbelasting, een defecte koelventilator
of een storing in een ander onderdeel.
Hoge primaire stroom.De convertereenheid trekt teveel stroom van de
gelijkspanning waarmee hij wordt gevoed. De convertereenheid wordt direct automatisch uitgeschakeld en blijft geblokkeerd totdat de storing is
verholpen.
Gelijkspanning 1 buiten de veiligheidsgrenzen.
CBOX: De accuspanning is te laag
PSOURCE: De interne voedingsspanning +15 VC is of te hoog of te laag.
WFEED: De interne voedingsspanning 15V is of te hoog of te laag.
Gelijkspanning 2 buiten de veiligheidsgrenzen
PSOURCE: De interne voedingsspanning --15 VC is of te hoog of te laag.
WFEED: De interne voedingsspanning 20V is of te hoog of te laag.
Gelijkspanning 3 buiten de veiligheidsgrenzen
De interne voedingsspanning +15 VB is of te hoog of te laag.
Servo--fout.PSOURCE: De stroomservo kan de door de computer vereiste stroom niet vasthouden. Er is een permanent verschil tussen shuntrespons en de set--waarde stroom.
WFEDD: De draadsnelheidsservo kan de door de computer vereiste draadsnelheid niet vasthouden.
Waarschuwingstoestand in de buscommunicatie. De foutenteller in het
buscircuit heeft een zo hoge waarde dat hij een waarschuwing afgeeft. Als
de teller blijft oplopen, wordt het buscircuit in een “bus off”--positie gezet en
het contact met de lasdata--eenheid (het instelkastje) verbroken.
Communicatie met bus verbroken. De foutenteller van het buscircuit
heeft een zo hoge waarde dat deze in een “bus off”--positie gaat staan.
Resetten vereist het uitschakelen van de spanning.
Verlies van melding bij buscommunicatie. Het buscircuit geeft aan dat
er een melding verloren is gegaan doordat een later binnengekomen melding een eerdere melding heeft overschreven. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Verlies van contact met het aanvoermechanisme. Er wordt een identificatiemelding gebruikt om doorlopend te controleren of een bepaalde eenheid nog op het net zit. Een “Time out” op de respons genereert deze foutmelding. Een stopcommando wordt onmiddellijk naar de stroombron gestuurd.
-- 69 --
NL
18
CBOX
19
CBOX
20
CBOX
21
CBOX
22
CBOX
23
CBOX
25
CBOX
26
PSOURCE
WFEED
27
28
WFEED
CBOX
PSOURCE
WFEED
29
PSOURCE
30
CBOX
31
CBOX
32
WFEED
bu14d01h
Verlies van contact met de stroombron. Er wordt een identificatiemelding gebruikt om doorlopend te controleren of een bepaalde eenheid nog
op het net zit. Een “Time out” op de respons genereert deze foutmelding.
Een stopcommando wordt onmiddellijk naar de stroombron gestuurd.
Fout in het door een accu ondersteunde RAM. Een “byte” in het door
een accu gevoede RAM--geheugen wordt gebruikt voor steekproefcontrole. Als de accu spanning verliest, zal de waarde niet kloppen als de test
wordt uitgevoerd bij de volgende initiëring waarbij een algeheel resetten
van het lasdatageheugen plaatsvindt.
Dit resetten leidt ertoe dat alle lasdataposities op nul worden gezet. De
actuele instelling wordt: MIG/MAG, DIP/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm.
Onacceptabele instellingen opgeslagen in het RAM. Er is een niet toegestane waarde opgemerkt tussen de niet--numerieke instelparameters.
De foutdetectie heeft het resetten van het lasdatageheugen tot gevolg. De
test wordt uitsluitend uitgevoerd bij initiëring na het inschakelen van de
spanning. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Incompatibele instellingen opgeslagen in het RAM. De ingestelde waarden voor methode, materiaal, gas en draad vormen een niet toegestane
combinatie. De foutdetectie heeft het resetten van het lasdatageheugen tot
gevolg. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Overloop in zenderbuffer. Het zendende buffergeheugen is vol. Een
storing in de buslijn kan de oorzaak zijn van deze fout. Resetten vereist
het uitschakelen van de spanning.
Overloop in ontvangerbuffer. Het ontvangende buffergeheugen is vol.
De fout wordt veroorzaakt doordat de microprocessor in het instelkastje
abnormaal veel wordt belast doordat deze meer meldingen ontvangt dan
hij kan verwerken. Resetten vereist het uitschakelen van de spanning.
Incompatibel lasdataformaat. Als het instelkastje wordt geladen met lasdata (geen afzonderlijke lasdata maar bloksgewijze overdracht van lasdata) ontvangt het een versienummer voor het lasdataformaat. Deze foutindicatie verschijnt als dit versienummer niet overeenkomt met de versie van
het lasdataformaat in het instelkastje.
“Watchdog” veroorzaakte resetten. De interne “watchdog” van de processor heeft een indicatie gegeven, d.w.z. iets heeft de processor belemmerd bij het binnen de gegeven tijdslimiet (64 ms) uitvoeren van zijn normale taken in de hoofdlus van het programma. Als dit gebeurt, wordt de
processor gereset en start deze vervolgens opnieuw. Als het programma
zijn initiëringen heeft uitgevoerd, wordt opgemerkt dat de oorzaak van de
herstart afkomstig is van de “watchdog”, waarbij deze foutmelding wordt
gezonden. Door deze fout worden geen functies geblokkeerd.
Lasdraad op. De lasdraad op het voedingsmechanisme is op.
Overloop in het stapelgeheugen. Het stapelgeheugen (het gebied in het
geheugen dat de microprocessor gebruikt om tijdelijk gegevens in op te
slaan) is vol. De fout kan veroorzaakt worden door een abnormale werkbelasting van de processor.
Geen waterstroom. De monitor van de waterstroom heeft een indicatie
gegeven dat er geen waterstroom is.
Verlies van contact met de TIG I/O--eenheid . Er wordt een identificatiemelding gebruikt om doorlopend te controleren of een bepaalde eenheid
nog op het net zit. Een “Time out” op de respons genereert deze foutmelding. Een stopcommando wordt onmiddellijk naar de stroombron gestuurd.
Geen respons van de displaykaart. De processor krijgt geen bevestiging
van de displaykaart (normaliter bevestigt de displaykaart alle commando’s
van de processor). Er worden door deze fout geen functies geblokkeerd,
behalve dan dat het display zelf mogelijk niet meer werkt.
Geen gasstroom. De gasstroommonitor heeft een indicatie gegeven dat
er geen gasstroom is.
-- 70 --
NL
9.6
Persoonlijk gedefinieerde synergielijnen voor MIG/MAG
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
GEDEF.SYN.GEGEVENS
Het is mogelijk eigen synergielijnen te creëren met betrekking tot draadaanvoersnelheid en spanning. Er kunnen maximaal tien van dergelijke synergielijnen worden
bewaard.
Een nieuwe synergielijn wordt in twee stappen gecreëerd.
1. Definieer de nieuwe synergielijn door een aantal spannings--draadsnelheidscoördinaten aan te geven, zie de punten A--D in de volgende figuur.
Spanning
C
A
D
B
Draadaanvoer
2. Geef aan voor welke draad--gascombinatie de synergielijn moet gelden.
9.6.1
Aangeven van de draad-- spanningscoördinaten
Om een synergielijn voor de methode kortboog/sprayboog te creëren zijn vier
coördinaten nodig en voor de methode pulseren twee coördinaten. Deze coördinaten
moeten vervolgens onder afzonderlijke lasdatanummers in het lasdatageheugen
worden bewaard.
Ga als volgt te werk:
1. Roep het hoofdmenu op en kies de MIG/MAG--methode (kortboog/sprayboog of
pulseren) waarvoor de synergielijn moet gelden.
2. Toets de gewenste waarden voor spanning en draadaanvoersnelheid voor de
eerste coördinaat in.
3. Roep het menu voor het bedienen van het geheugen op en sla de eerste
coördinaat als lasdatanummer 96 op.
S De vier coördinaten voor een kortboog/spraybooglijn moeten als nummer 96,
97, 98 en 99 worden bewaard.
Bovendien geldt dat:
een hoger lasdatanummer hogere waarden voor spanning en
draadaanvoersnelheid moet bevatten dan het direct voorafgaande
lasdatanummer.
S de parameters inductantie, Regulateurtype en Hot start--spanning in alle
vier de lasdatanummers dezelfde waarde moeten hebben.
De twee coördinaten voor een pulseerlijn moeten als nummer 96 en 97
worden bewaard. Bovendien geldt dat:
S
S
bu14d01h
-- 71 --
NL
een hoger lasdatanummer hogere waarden voor spanning,
draadaanvoersnelheid en pulsfrequentie moet bevatten dan het direct
voorafgaande lasdatanummer.
S de parameters pulstijd, Hot start--spanning, Ka, Ki alsmede de
slope--parameters in de beide lasdatanummers dezelfde waarde
moeten hebben.
S Kratervullingsdata moeten worden opgeslagen als lasdata nummer 96; dit
betreft beide methoden (korte boog/pulseren).
4. Definieer het aantal benodigde coördinaten en ga vervolgens verder naar
“Aangeven geldige draad--gascombinatie”.
S
9.6.2
Aangeven geldige draad-- gascombinatie
Ga als volgt te werk:
1. Roep het vak voor het hanteren van eigen synergielijnen op.
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
GEDEF.SYN.GEGEVENS
AANMAAK AANGEPASTE SYNERG. LIJN
Zet de cursor op de
regel DRAADTYPE
en druk op ENTER
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
Fe
Ar+20%CO2
1.2 mm
OPSLAG NIEUWE LIJN
VANAF DE LASDATA
96, 97, 98, 99
ANNULEER SYNERGISCHE LIJN
VERLAAT
ENTER
Kies een alternatief uit de getoonde lijst (markeer het alternatief en druk op ENTER).
2. Kies vervolgens op dezelfde manier een inert gas en een draadafmeting.
3. Markeer de regel OPSLAAN NIEUWE LIJN.... en druk op ENTER.
Daarmee is de operatie gereed -- er is een nieuwe synergielijn gedefinieerd.
N.B.! Als u de functie kratervulling bij pulseren wilt gebruiken, moet er een
overeenkomstige synergielijn voor kortboog/sprayboog zijn, aangezien alle
kratervullingdata van het type kortboog/sprayboog zijn.
Als u een nieuwe synergielijn voor de pulseermethode creëert, krijgt u daarom altijd
een waarschuwingsmelding als er geen overeenkomstige lijn voor de
kortboog--/sprayboogmethode is aangemaakt.
WAARSCHUWING!
Overeenkomstige synergielijn
voor kort-- /sprayboog ontbreekt
bu14d01h
-- 72 --
NL
9.6.3
Creëren van eigen draad/gas-- alternatieven.
De lijsten met draad-- en gasalternatieven kunnen tot maximaal tien eigen
alternatieven worden uitgebreid. Helemaal onderaan in elke lijst staat een blanco
regel (------). Door de cursor op deze regel te zetten en op ENTER te drukken, krijgt u
toegang tot een “toetsenbord” waarmee u eigen alternatieven kunt inschrijven.
CO2
Ar+20 % CO2
Ar+2 % O2
Ar+5 % O2+5 % CO2
Ar+8 % CO2
Ar+23 % CO2
--------------
Het “toetsenbord” van het instelkastje wordt als volgt gebruikt:
S
Zet de cursor met behulp van de pijltjestoetsen op het gewenste toetsenbordteken. Druk op de zachte toets “PRESS KEY”.
Schrijf op deze manier een complete tekenreeks van maximaal 20 tekens.
S
Markeer de ENTER--toets (↵) op het ”toetsenbord” en druk op de zachte toets
“PRESS KEY”, waardoor het alternatief dat u zelf een naam heeft gegeven in de
lijst zichtbaar wordt.
Wis een alternatief dat u zelf een naam heeft gegeven als volgt:
Markeer het eigen draad-- of gasalternatief in de actuele lijst.
AANMAAK AANGEPASTE SYNERG. LIJN
Druk op de
WISSEN--toets.
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
Fe
Ar+20%CO2
1.2 mm
OPSLAG NIEUWE LIJN
VANAF DE LASDATA
96, 97, 98, 99
ANNULEER SYNERGISCHE LIJN
VERLAAT
ENTER
Een draad-- of gasalternatief dat u zelf een naam heeft gegeven kan niet worden
gewist als het deel uitmaakt van de set lasdata die op dat moment in het
werkgeheugen aanwezig is.
bu14d01h
-- 73 --
NL
9.6.4
Wissen van een zelf gedefinieerde synergielijn
Een zelf gedefinieerde synergielijn kan worden gewist als deze niet geactiveerd is,
d.w.z. als hij geen deel uitmaakt van de set lasdata die op dat moment in het
werkgeheugen aanwezig is.
AANMAAK AANGEPASTE SYNERG. LIJN
Zet de cursor op de
regel WISSEN
SYNERGIELIJN.
DRAAD TYPE:
BESCHERMGAS:
DRAAD DIAMETER:
Fe
Ar+20%CO2
1.2 mm
OPSLAG NIEUWE LIJN
VANAF DE LASDATA
96, 97, 98, 99
ANNULEER SYNERGISCHE LIJN
VERLAAT
ENTER
Er verschijnt een nieuw vak in het tekenvenster. Hier kunt u, met behulp van de
VOLGENDE--toets, door de door uzelf gedefinieerde, bewaarde synergielijnen
bladeren.
AANMAAK AANGEPASTE SYNERG. LIJN
Blader naar de lijn
die gewist moet
worden en druk op
de ANNULER--toets.
KIES TE ANNULEREN SYNERGISCHE LIJN
" PULSE, Ss duplex, Ar, 1.4 mm
VOLGENDE
9.7
ANNULER
Seriële communicatie
Deze functie is bestemd voor toekomstig gebruik.
bu14d01h
-- 74 --
VERLAAT
NL
9.8
Updaten van programma’s
HOOFDMENU
BIJKOM.HULPFUNCTIES
OPWAARD. SOFTWARE
Gebruiksterrein
Met deze functie kunt u vanuit een PC--kaart de software in het instelkastje, de
stroombron en de aanvoereenheid upgraden.
OPWAARDEREN SOFTWARE
Eenheid
Huid.ver
PC--kaart
SYSTEEM VERSIE
BOOT SOFTWARE
STROOMBRON
1.00B
1.12
AFROLKAST
1.50A
2.00A
1.50B
2.00A
LASDATA EENHEID
1.31E
1.31F
VERLAAT
UPGRAD.
Actuele versie
Beschrijft de programmaversie die in deze eenheid actief is.
PC--kaart
Beschrijft de programmaversie die op de PC--kaart van
deze eenheid is opgeslagen.
?
Er is een eenheid, maar de computer weet niet welke
versie deze heeft.
--
Er is geen programma voor deze eenheid op de PC--kaart.
Systeemversie
Geeft de programmaset aan die op de PC--kaart is opgeslagen. Een programmaset kan bestaan uit 1--4 programma’s (1 voor elke eenheid).
Boot-- programma
Programma voor upgradebeheer.
Stroombron
Printplaat voor sturen van de lasstroombron.
Aanvoermechanisme
Printplaat voor sturen van draadaanvoer.
Lasdata--eenheid
Printplaat in het instelkastje.
bu14d01h
-- 75 --
NL
Hoe maakt u een upgrade:
Kies de eenheid (eenheden) die een upgrade moet(en) krijgen door de cursor op de
desbetreffende regel(s) te plaatsen en markeer (
) deze. Wanneer u de te
upgraden eenheid (eenheden) duidelijk heeft gemarkeerd, drukt u “MAAK
UPGRADE“ in en bevestigt dat met “ja“ om het upgraden te starten.
OPWAARDEREN SOFTWARE
Plaats de cursor op
de regel voor de
eenheid die een
upgrade dient te
krijgen.
Eenheid
Huid.ver
PC--kaart
SYSTEEM VERSIE
BOOT SOFTWARE
STROOMBRON
AFROLKAST
LASDATA EENHEID
1.00B
1.12
1.50A
1.50B
2.00A
1.31E
1.31F
2.00A
VERLAAT
S
UPGRAD.
Druk de eerste knop in om de eenheid te markeren (krijgt een aanduiding).
Door nogmaals de knop in te drukken maakt men de gemarkeerde keuze
ongedaan (de aanduiding verdwijnt).
Als een aantal eenheden een upgrade dient te krijgen, dan markeert u deze op
dezelfde manier.
OPWAARDEREN SOFTWARE
Druk JA in om de
upgrade(s) uit te
voeren. Dit kan zo’n
5 minuten duren.
Eenheid
Huid.ver
PC--kaart
UPGRADING SOFTWARE DUURT 5 MIN MAG NIET
ONDERBROKEN WORDEN.
WIL U HIERMEE DOORGAAN?
NEEN
bu14d01h
-- 76 --
JA
NL
Het volgende dialoogvenster verschijnt tijdens het upgraden in het tekenvenster.
OPWAARDEREN SOFTWARE
TOESTEL NIET AFZETTEN TIJDENS DIT PROCES!!
UPGRADING STROOMBRON.......
23% komplett
Wanneer het upgraden voltooid is, verschijnt het volgende in het tekenvenster.
OPWAARDEREN SOFTWARE
SUCCESVOLLE UPGRADING U MAG HEROPSTARTEN.
Nu hebben alle geselecteerde eenheden een upgrade gehad.
Om de lasuitrusting te kunnen gebruiken, moet de lasstroombron herstart worden.
S
Draai de schakelaar voor de netspanning op de lasstroombron in stand 0.
S
Draai de schakelaar voor de netspanning in stand 1.
WAARSCHUWING! Denk erom dat de netspanning naar de lasstroombron
tijdens het upgraden niet wordt uitgeschakeld. Gebeurt dat tijdens het
upgraden wel, in een te vroeg stadium, dan moet u de hulp van een
servicetechnicus van ESAB inroepen.
bu14d01h
-- 77 --
NL
10
APPENDIX
10.1
Instelgebieden en insteltrappen
MIG/MAG
Parameter
Instelgebied
Insteltrap
Draadaanvoersnelheid
1,5--25,0 m/min
0,1 m/min
Spanning
8,0--60,0 V
0,25 V
Inductantie
0--100 %
1%
Pulsstroom
100--600 A
4A
Pulstijd
1,7 -- 25,5 ms
0,1 ms
Pulsfrequentie
20 -- 312 Hz
2 Hz
Achtergrondstroom
12--300 A
4A
Slopetijd
1--9
1
Ka
0--100 %
1%
Ki
0--100 %
1%
Voorstroomtijd gas
0,0--25,0 s
0,1 s
Nastroomtijd gas
0,0--25,0 s
0,1 s
Nabrandtijd
0,00--1,00 s
0,01 s
Hot start--tijd
0,0--10,0 s
0,1 s
TDraadaanvoersnelheid, Hot start
0,0--20,0 m/min
0,1 m/min
Zoeken spanning, Hot start
0,0--60,0 V
0,25 V
Kratervullingtijd
0,0--10,0 s
0,1 s
Uiteind. draadsnelheid, Kratervulling
1,5--25,0 m/min
0,1 m/min
Uiteind. spanning, Kratervulling
8,0--60 V
0,25 V
Afschudpuls
10--120 %
1%
Regulateurtype
Typenummer 1--12
--
De gecursiveerde parameters zijn in de synergiestand niet toegankelijk.
De parameter regulateurtype heeft eigenlijk geen instelgebied. Bij MIG/MAG--lassen
kunt u kiezen uit twaalf regulateurtypes, genummerd van 1--12.
MMA
Parameter
Instelgebied
Insteltrap
Lasstroom
16--320 A (Aristo 320) 1 A
16--450 A (Aristo 450) 1 A
Boogdruk
0--100 %
1%
De gecursiveerde parameters zijn in de synergiestand niet toegankelijk.
bu14d01h
-- 78 --
NL
TIG
Parameter
Instelgebied
Insteltrap
Stroom, Pulsstroom, Achtergrondstroom
4--320 A (Aristo 320)
4--450 A (Aristo 450)
4A
4A
Pulstijd
0,001--5,000 s
0,001 s
Achtergrondtijd
0,001--5,000 s
0,001 s
Slope--uptijd
0,0--25,0 s
0,1 s
Slope--downtijd
0,0--25,0 s
0,1 s
Voorstroomtijd gas
0,0--25,0 s
0,1 s
Nastroomtijd gas
0,0--25,0 s
0,1 s
Gutsen met een koolboog
Parameter
Instelgebied
Insteltrap
Spanning
8,0--60,0 V
0,25 V
Inductantie
0--100 %
1%
Regulateurtype
Typenummer 1, 2, 5
--
De gecursiveerde parameters zijn in de synergiestand niet toegankelijk.
De parameter regulateurtype heeft eigenlijk geen instelgebied. Bij gutsen met een
koolboog kunt u kiezen uit drie regulateurtypes, genummerd met 1, 2 en 5.
bu14d01h
-- 79 --
NL
10.2
Menustructuur
HOOFDMENU
pag.4
MEETWAAR- GEHEUGEN- SNELINSTHANTERING ELLING
DEN
STEL IN
pag.8
START DATA
MIG/MAG
pag.13
pag.40
pag.49
pag.13
pag.42
pag.49
pag.48
pag.42
STOP DATA
MIG/MAG
OPSLAAN
GEHEUGENKAART
AANVULL.
FUNCTIES
CONFIGUREREN
pag.51
WISSEN
pag.44
Q-- FUNCTIES
pag.66
OPROEPEN
KOPIËREN
pag.45
pag.45
PRODUCTIESTATIST.
FOUT. LOG- PERS.GEDEF SERIËLE
SYN.LIJNEN COMMUN.
BOEK
pag.67
pag.68
pag.71
SOFTWARE
UPDATING
pag.74
pag.75
Wordt niet gebruikt.
TAAL EN
LENGTE
pag.51
bu14d01h
VERGRENAFSTANDSDELFUNCTIE BEDIENING
pag.51
pag.53
BASISINST.
MIG/MAG
BASISINST.
MMA
pag.55
-- 80 --
pag 60
BASISINST.
TIG
pag.60
ALGEMENE
INSTELLI.
pag.60
MULTIPLA
AFROLKAST
pag.63
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Welding Equipment AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
001004
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising