ESAB | MechTrac 1500 / MechTrac 2000 | Instruction manual | ESAB MechTrac 1500 / MechTrac 2000 Kasutusjuhend

ESAB MechTrac 1500 / MechTrac 2000 Kasutusjuhend
MechTrac 1500/
MechTrac 2000
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0807 230 001 2001--06--19
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
72
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
2.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
3 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
3.1
3.2
3.3
3.4
Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokoaminen/purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulkoinen hätäkatkaisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hätäkatkaisinpiiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
25
4 KÄYTTÖ JA HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
5 LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
A2 MIG--hitsaus (GMAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 Jauhekaarihitsaus (SAW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
79
81
TOCx
-- 21 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsauslaitteisto MechTrac 1500/ MechTrac 2000 täyttää standardin EN 60292
ja EN 60204 vaatimukset direktiivin (89/392/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--06--19
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
1
Fax: + 46 584 411721
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteisto käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeitasormuksia ym., jotka
saattavat tarttua koneeseen tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
fob2safx
-- 22 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
fob2safx
-- 23 --
FI
2
JOHDANTO
2.1
Yleistä
MechTrac on moottorikäyttöinen teline, jota voidaan käyttää yhdessä ESAB
A2--hitsauslaitteiden ja virtalähteiden kanssa (LAF/TAF).
Siirtomoottoria ohjataan PEH--ohjausyksiköllä, johon voidaan ohjelmoida haluttu nopeus.
Lisätietoja A2--A6 Process Controller (PEH) on käyttöohjeet 0443 745 xxx.
2.2
Tekniset tiedot
Nopeus:
0,2 – 2,0 m/min
Suurin kuorma:
220 kg
Vakiokiskon pituus:
3m
fob2d1xa
-- 24 --
FI
3
ASENNUS
3.1
Yleistä
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
Tutustu telineeseen asennettavien yksiköiden erillisiin käyttöohjeisiin.
Asennus:
S
S
S
S
S
S
hitsauspää A2SFE1/ A2 SGE1, katso käyttöohjeet 0456 552 xxx
hitsauspää A2SGF1, katso käyttöohjeet 0449 002 xxx
hitsausvirtalähde LAF 635, katso käyttöohjeet 0457 795 xxx
hitsausvirtalähde LAF 800, katso käyttöohjeet 0449 014 xxx
hitsausvirtalähde LAF 1000, katso käyttöohjeet 0456 512 xxx
hitsausvirtalähde TAF 800, katso käyttöohjeet 0456 513 xxx
3.2
Kokoaminen/purkaminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty A2--hitsauspään, juoksutesäiliön, lankakelan ja
kelkan kiinnitys telineeseen.
1.
2.
3.
4.
5.
Teline
Hitsauspää
Juoksutesäiliö
Lankakela
Kelkka
Käytä tarvittaessa nostohihnoja osien nostamiseen.
Huomaa, että telineen suurin sallittu kuorma on 220 kg.
3.3
Ulkoinen hätäkatkaisin
Telineen jalkaan asennettavan hätäkatkaisimen kytkentä on selostettu kaaviossa
sivulla 79.
3.4
Hätäkatkaisinpiiri
A2--A6 Process Controller ja hitsausvirtalähteen (LAF/TAF) välisen hätäkatkaisinpiirin kytkennät on selostettu kaaviossa sivulla 79.
fob2i1xa
-- 25 --
FI
4
KÄYTTÖ JA HUOLTO
4.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 22. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee vikojen
korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
Käyttö ja huolto on selostettu laitekohtaisissa käyttöohjeissa:
A2--A6 Process Controller (PEH), A2 hitsauslaitteet ja virtalähteet (LAF/TAF).
5
LISÄVARUSTEET
A2 MIG--hitsaus (GMAW)
Jäähdytysyksikkö OCE 2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
Kaasuletku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0190 270 102
Jäähdytysnesteletkuletku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0190 315 104
A2 Jauhekaarihitsaus (SAW)
Kunnostussarja, kaksoislankahitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kunnostussarja, A2 jauhekaarihitsaus→ MIG/MAG . . . . . . . . . .
Muovilankakela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teräslankakela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jauheimuria A6 OPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmaletku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juoksutekouru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ilmankuivausyksikkö A6 CRE 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laserlamppu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
0413 541 882
0449 030 880
0153 872 880
0153 492 880
0148 140 880
0190 343 102
0190 221 881
0443 570 880
0153 143 886
0153 788 880
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 81 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
fob2o1xa
-- 26 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising