ESAB | A2 / A6 SAW SINGEL → TWIN | Instruction manual | ESAB A2 / A6 SAW SINGEL → TWIN Handleiding

ESAB A2 / A6 SAW SINGEL → TWIN Handleiding
A2/A6 SAW
Single → Twin
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 757 001
2001--03--09
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 740 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
92
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
61
3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
61
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montagerichtlijnen -- Heavy Duty A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montagerichtlijnen -- Light Duty A6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montagerichtlijnen -- Light Duty A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
62
63
64
65
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
TOCh
-- 59 --
NL
1
RICHTLIJN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasautomaat A2/A6 SAW Single→Twin van serienummer 740 overeenkomt met norm EN 60292 volgens richtlijn (89/392/EEG) van de Raad met toevoeging, norm EN 50199 volgens richtlijn 89/336/ EEG van de Raad met toevoeging
93/68/ EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--16
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van het
systee werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een
aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle bediening moet uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de werking
van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor
de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Overig
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
fia2d1ha
-- 60 --
NL
3
INLEIDING
3.1
Algemeen
Een laskop van type A2 SFE / A6 SFE of een tractor van type A2 TFE / A6 TFE kan
worden omgevormd van UP--lassen (lassen onder poederlak) met één draad in
lassen met dubbele draad met behulp van een omvormingskit (”Twin design”).
De omvormingskit bevat alle nodige onderdelen om de laskop om te vormen.
Alvorens het systeem te gebruiken moeten in het PEH--besturingssysteem
(A2--A6 Process Controller) bepaalde afregelingen worden gedaan.
Instructies betreffende deze afregelingen kunnen in de handleiding van het
besturingssysteem worden gevonden.
3.2
Technische gegevens
A6 TFE1
A6 TFE1
A2 TFE1
UP
UP
UP
LD D20
HD D35
LD D20
800 A
1000 A
AC/DC
1500 A
-AC/DC
800 A
AC/DC
Afmetingen van de draad:
Dubbele draad
2x1,2--2,0 mm
2x2,0--3,0mm
2x1,2--2,0 mm
Draadtoevoersnelheid
0,2--4,0 m/min
0,2--4,0 m/min
0,2--9,0 m/min
Remkoppel van de remnaaf
1,5 Nm
1,5 Nm
1,5 Nm
Maximumgewicht van de draad
2x30 kg
2x30 kg
2x30 kg
Inhoud poederreservoir
(mag niet worden gevuld met voorverwarmd poeder)
10 l
10 l
6l
Gewicht (zonder draad en vloeimiddel)
50 kg
50 kg
50 kg
25_
25_
25_
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
90 mm
68 dB
68 dB
Toelaatbare belasting 100 %
60 %
Zijwaartse helling, max.
Instellengte van de slede*
handbediend
met motoraandrijving (bevindt zich in
kogelgeleiding)
Continu A--gewogen geluidsdruk
*) NB. Andere lengten zijn leverbaar.
4
INSTALLATIE
4.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken.
Wees daarom extra voorzichtig.
fia2d1ha
-- 61 --
NL
4.2
Montagerichtlijnen -- Heavy Duty A6
Om van lasmethode te veranderen (van enkelvoudige naar dubbele draad), moet u
de volgende instructies volgen.
S
Om de contactklauwen los te maken, de draad uit de draadrichter (1) trekken.
S
Stop de vloeimiddeltoevoer door de vloeimiddelkraan te sluiten.
S
Los de vloeimiddelbuis (2) en demonteer het vloeimiddelmondstuk met een
sleutel.
S
Demonteer het bestaande contactelement voor UP--lassen (lassen onder
poederlak).
S
Verwijder de vier schroeven van de contactklemmen en verwijder vervolgens de
klemmen zelf.
S
Monteer het contactelement D35 (3) uitgerust met twee contactklemmen voor
dubbele draad. Monteer één van de contactklemmen in het bevestigde deel van
het contactelement (4) met behulp van de meegeleverde schroeven. Monteer de
andere klem onder de schroef (5) in de losse helft van het tweedelige
contactelement (6).
S
Span de schroeven goed aan om een goed contact te krijgen tussen de
klemmen en het contactelement.
S
Om de toevoerrol (10) te vervangen door een rol met dubbele groef (zit in de
omvormingskit), de knoppen (7) en (8), en het handwiel (9) losdraaien
S
Bouw om tot een drukrol met kogellager (11) met dubbele draad.
S
Monteer de plaat met de twee draadvoeringen (12).
S
Breng een extra spoelhouder aan.
S
Monteer de remnaaf en de spoel aan de buitenkant van de spoelhouder.
S
Voer de draden naar beneden door de contactpunt naar de draadtoevoereenheid. NB. De draden mogen in het contacttoestel niet gekruist liggen.
S
Breng het vloeimiddelmondstuk weer aan en monteer de vloeimiddelbuis.
S
Open de vloeimiddelkraan.
fia2d1ha
-- 62 --
NL
4.3
Montagerichtlijnen -- Light Duty A6
Om van lasmethode te veranderen (van enkelvoudige naar dubbele draad), moet u
de volgende instructies volgen.
S
Stop de vloeimiddeltoevoer door de vloeimiddelkraan te sluiten.
S
Draai de vloeimiddelbuis (1) los en demonteer het vloeimiddelmondstuk.
S
Demonteer de contactklemmen en de losse helft van het contactelement.
S
Hou de zwaar uitgevoerde geleidingsbuizen (Heavy Duty) vast en maak de lichte
geleidingsbuizen (Light Duty) in de zware buizen vast.
S
Vervang de drukrol (2) door een drukrol met kogellagers.
S
Monteer de draadrichter voor fijne draad (3) met twee geleidingsbuizen (4) voor
dubbele draad (< 1,6 mm).
S
Breng een extra spoelhouder aan.
S
Monteer de remnaaf en de spoel aan de buitenkant van de spoelhouder.
S
Monteer het contactelement D35 (5).
S
Bevestig de dubbele draadadapter (6) voor contactpunten M6 met behulp van de
bouten M5 in het vaste deel van het tweedelige contactelement en breng de
twee contactpunten (7) aan.
S
Vervang de steunrol door de klem (8) met openingen voor twee buizen, en breng
die aan in het gat M12 op de draadrichter. De klem dient om de geleidingsbuizen
vast te klemmen. De buizen moeten zo diep mogelijk in de dubbele adapter en
de contactpunten zitten.
S
Draai de contactpunten aan met een sleutel om een goed contact te
verwezenlijken.
S
Snijd de geleidingsbuizen zo nodig op lengte zodat de toevoerrol vrij kan
ronddraaien.
S
Breng het vloeimiddelmondstuk weer aan en monteer de vloeimiddelbuis.
S
Open de vloeimiddelkraan.
fia2d1ha
-- 63 --
NL
4.4
Montagerichtlijnen -- Light Duty A2
Om van lasmethode te veranderen (van enkelvoudige naar dubbele draad), moet u
de volgende instructies volgen.
S
S
S
Stop de vloeimiddeltoevoer door de vloeimiddelkraan te sluiten.
Los de vloeimiddelbuis (1) en demonteer het vloeimiddelmondstuk met een
sleutel.
Hou de zwaar uitgevoerde geleidingsbuizen (Heavy Duty) vast en maak de lichte
geleidingsbuizen (Light Duty) in de zware buizen vast.
S
Voor dubbele draad < 1,6 mm wordt een geleidingsspiraal in elke geleidingsbuis
gestoken om de draad recht te maken.
Demonteer het bestaande UP--contactelement (poederlakcontactelement) en de
klem (9).
Monteer de draadrichter voor fijne draad (3) met twee geleidingsbuizen (4).
S
Vervang de drukrol (2) door een drukrol met kogellagers.
S
Breng een extra spoelhouder aan.
S
Breng de remnaaf, de steun en de spoel aan de buitenkant van de spoelhouder
aan.
S
Monteer het contactelement D35 (5) samen met de dubbele draadadapter (6),
de twee contactpunten (7) en de meegeleverde klem.
Bevestig de dubbele draadadapter (6) voor contactpunten M6 met behulp van de
bouten M5 in het vaste deel van het tweedelige contactelement en breng de
twee contactpunten (7) aan.
S
S
S
S
Breng de klem (8) aan in het gat M12 op de draadrichter. De klem dient om de
geleidingsbuizen vast te klemmen. De buizen moeten zo diep mogelijk in de
dubbele adapter en de contactpunten zitten.
S
Draai de contactpunten aan met een sleutel om een goed contact te
verwezenlijken.
S
Snijd de geleidingsbuizen zo nodig op lengte zodat de toevoerrol vrij kan
ronddraaien.
fia2d1ha
-- 64 --
NL
S
Breng het vloeimiddelmondstuk weer aan en monteer de vloeimiddelbuis.
S
Open de vloeimiddelkraan.
4.5
Aansluitingen
A2/A6
Elektrische aansluitingen met de A2-- A6 Process Controller
S
Vergewis u ervan dat de boogspanningskabel verbonden is met de klem van het
contactelement en de ”A2--A6 Process Controller box” (aansluitklem X2).
Regeling van de A2-- A6 Process Controller
S
Ga naar het submenu PRESET WELDING en kies WIRE DATA.
S Stel het aantal draden (Number of Wires) in op 2.
Voor meer gedetailleerde instructie zie de handleiding A2--A6,
Betriebsanweisung 0443 745 001.
Voor PEG 1, zie Betriebsanweisung 0443 392 xxx.
fia2d1ha
-- 65 --
NL
5
GEBRUIK
5.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 60. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken.
Wees daarom extra voorzichtig.
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 101.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fia2d1ha
-- 66 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising