ESAB | A2 TFF1 / A2 TGF1 | Instruction manual | ESAB A2 TFF1 / A2 TGF1 Brugermanual

ESAB A2 TFF1 / A2 TGF1 Brugermanual
A2 Weldtrac
A2 TFF1 / A2 TGF1
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 641 001 2001--03--09
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 806 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
17
17
18
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svejsemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
19
20
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igangsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfyldning af svejsepulver (pulversvejsning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flytning af svejseautomaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygning af A2 TFF1 (pulversvejsning) til MIG/MAG--svejsning. . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygning af A2 TFF1 (pulversvejsning) til TWIN--ARC (dobbelttråd). . . . . . . . . . . .
22
22
26
26
26
26
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Dagligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Regelmæssigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
27
7 FEJLFINDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
TOCd
-- 16 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at svejseautomat A2 TFF1 / A2 TGF1 fra serienummer 806 er i overensstemmelse
med standard EN 60292 ifølge betingelserne i direktiv 89/392/EEC med tillægg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--12--16
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
Det er brugeren af et ESAB svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de sikkerhedsforanstaltninger, der angår de personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det. Sikkerhedsforstaltningerne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Indholdet i
denne anbefaling kan ses som et tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. En betjeningsfejl kan forårsage en unormal situation, som kan medføre skader på
såvel operatøren som det maskinelle udstyr.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Operatøren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller at de anviste returledere er korrekt tilsluttede.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
dha6d1da
-- 17 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
3
INTRODUKTION
3.1
Generelt
Svejseautomaten A2 TFF1 er 2--hjulstrukket og beregnet til MIG/MAG og UP-svejsning af stump-- og kantsømme.
Svejseautomaten A2 TGF1 er 2--hjulstrukket og beregnet til MIG/MAG og UP-svejsning af stump-- og kantsømme.
Svejseautomaterne anvendes sammen med ESABs manøvreboks A2--A6 Process
Controller.
Fødespænding til manøvreboksen og til svejseautomatens motorer fås fra ESABs
strømkilder hhv. LAF og TAF.
Al anden anvendelse er forbudt.
Svejseautomaten kan i demonteret stand (søjlen og sikkerhedskæden demonteret)
føres gennem et hul med mindste diameter 600 mm.
Kontaktrørets stilling er indstilleligt både horisontalt og vertikalt via et slædesystem.
Vinklen indstilles ved drejning af elektrodefremføringsenheden.
dha6d1da
-- 18 --
DK
3.2
Tekniske data
A2 TFF1
A2 TGF1
UP
MIG/MAG
42 V AC
42 V AC
800 A DC
600 A DC
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
0,8--1,6 mm
1,2--2,4 mm
2x1,2--2,5 mm
----
Elektrodefremføringshastighed, max
9 m/min
19 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
1,5 Nm
0,1--2,0 m/min
1500 mm
0,1--2,0 m/min
1500 mm
1100 mm
1100 mm
30 kg
30 kg
6l
----
47 kg
43 kg
25_
25_
68 dB
83 dB
A2 Weldtrac
Tilslutningsspænding
Tilladt belastning100 %
Elektrodedimensioner:
massiv enkelt tråd
rørtråd
dobbelt tråd
Kørehastighed
Drejeradius ved rundsvejsning, min
Rørdiameter ved indvendig stødsvejsning, min
Elektrodevægt, max.
Pulverbeholderens volumen
(Må ikke fyldes med forvarmet pulver)
Vægt (ekskl. elektrode og pulver)
Sidehældning, max.
Kontinuerligt A--vejet lydtryk
3.3
Svejsemetode
Pulversvejsning
Til pulversvejsning bruges altid A2 Weldtrac af type A2 TFF1 UP light duty med en
kontaktenhed Ø 20 mm som tillader en belastning indtil 800 A (100%) hhv. 1000 A
(60%).
Svejsehovedet kan udstyres med trådruller til enkelt-- eller dobbelttrådssvejsning
(twinarc). Til rørtråd fås der specielle riflede trådruller, der garanterer en sikker
fremføring af tråden, uden at den deformeres som følge af store fremføringstryk.
MIG/MAG-- svejsning
Til MIG/MAG--svejsning bruges A2 Weldtrac A2 TGF1 som tillader en max.
belastning på 600 A. Svejsehovedet er vandkølet, og kølevandet forbindes via
slanger til de hertil beregnede tilslutninger.
Tilslutningsvejledning for pulversvejsning hhv. MIG/MAG svejsning fremgår af
systemskemaet, se side 21 og 22.
dha6d1da
-- 19 --
DK
3.4
Udstyr
Et komplet svejsehoved omfatter en trådmotor til at føre tråden frem og en
kontakt--enhed, der forsyner tråden med strøm og giver god kontakt.
Kontaktenheder fås i flere forskellige udførelser.
S
S
A2 TF bruges til pulversvejsning.
A2 TG bruges til MIG/MAG--svejsning.
Hovedkomponenter på A2 TFF1
1 Trådretteværk.
Kontaktenhed bestående
af kontaktdyse, kontaktsko
og pulverrør.
4 Slæde (hånddrevet)
5 Motor
6 Trådspole.
7 Pulverbeholder (evt. med
påmonteret cyklon).
8 -9 Vogn
10 Søjle
11 Håndtag for transport
2
Hovedkomponenter på A2 TGF1
1 Trådretteværk.
2 Kontaktenhed bestående af
kontaktsko, gasdyse
og vandslange.
4 Slæde (hånddrevet).
5 Motor
6 Trådspole.
7 -8 Trådstyr.
9 Vogn
10 Søjle
11 Håndtag for transport
dha6d1da
-- 20 --
DK
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af faguddannet person.
ADVARSEL
Roterende dele frembyder risiko for klemning.
Udvis største forsigtighed.
4.2
Tilslutninger
1. Tilkoblinger af manøvreboks A2--A6 Process Controller (PEH) til svejseautomaten er allerede udført ved leveransen.
For nærmere information, se brugsanvisning A2--A6 Process Controller (PEH).
2. Tilslut A2 Weldtrac ifølge skema.
PULVERBUESVEJSNING UP
S
Tilslut styrekablet (7) mellem svejsestrømkilden (8) og styreboks A2--A6
Process Controller (PEH) (2).
S
Tilslut returlederen (11) mellem svejsestrømkilden (8) og emnet (9).
S
Tilslut svejsekabel (10) mellem svejsestrømkilden (8) og svejseautomaten
(1).
S
Tilslut måleledningen (12) mellem svejsestrømkilden (8) og emnet (9).
dha6d1da
-- 21 --
DK
LYSBUESVEJSNING MIG/MAG
S Tilslut styrekablet (7) mellem svejsestrømkilden (8) og styreboks A2--A6
Process Controller (PEH) (2).
S Tilslut returlederen (11) mellem svejsestrømkilden (8) og emnet (9).
S Tilslut svejsekablet (10) mellem svejsestrømkilden (8) og svejseautomaten
(1).
S Tilslut gasslangen (5) mellem reduktionsventilen (6) og svejseautomatens
gastilslutning (13).
S Tilslut slanger for kølevand (3) mellem køleaggregatet (4) og
svejseautomaten (1).
S Tilslut måleledningen (12) mellem svejsestrømkilden (8) og emnet (9).
5
DRIFT
5.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af denne udrustning findes på
side 17. Læs disse inden du anvender udrustningen.
S
S
S
S
Der kræves omhyggelig tildannelse af fugen for at opnå gode svejseresultater.
BEMÆRK! Der må ikke forekomme varierende spaltebredder i svejsefugen.
For at undgå risiko for varmerevner skal svejsesømmens bredde være større
end indtrængningdybden.
Svejs altid en prøve med samme fugetype og pladetykkelse som
produktionsarbejdsstykket.
Styring og indstilling af svejseautomaten og svejsestrømkilden: se
brugsanvisning for A2--A6 Process Controller (PEH)
5.2
Igangsætning
1. Vælg trådtype og svejsepulver eller beskyttelsesgas så svejsematerialet i det
store og hele svarer analysemæssigt til grundmaterialet. Vælg tråddimension og
svejsedata i henhold til anbefalingerne fra leverandøren af tilsatsmaterialet.
dha6d1da
-- 22 --
DK
2. Isætning af svejseelektrode.
S Afmonter trådspolen (1) fra bremsenavet (2) og
løsn endepladen (3).
S Placer tråden på trådspolen (1).
S Klip bindetrådene om tråden af.
S Monter endepladen (3).
S Monter trådspolen (1) på bremsenavet (2).
Sørg for at medbringeren (4) sidder korrekt.
OBS! Max. hældning for trådspolen er 25°.
Ved for kraftig hældning slides låsemekanismen på
bremsenavet, og trådspolen glider af bremsenavet.
VARNING
För att förhindra att elektrodbobinen glider av bromsnavet:
S
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt
varningsetiketten placerad intill bromsnavet.
PULVERSVEJSNING
S
S
S
S
S
MIG/MAG
Kontroller at trådrullen (1) og kontaktkæberne hhv. kontaktdysen (3) har korrekt
dimension til den valgte tråddimension.
Træk enden af tråden gennem trådretteværket (2). Ved tråd med større diameter
end 2 mm: ret 0,5 m af tråden ud og før den ned gennem trådretteværket med
hånden.
Placer enden af tråden i trådrullens (1) spor.
Indstil trådtrykket mod trådrullen med håndhjulet (7).
OBS! Spænd det ikke hårdere end nødvendigt for sikker trådfremføring.
Før tråden 30 mm frem ved at trykke på
Controller.
dha6d1da
-- 23 --
på styreboksen A2--A6 Process
DK
S
Ret tråden ud ved at justere på håndhjulet (6)
Ved tynd tråd kan der bruges specielle retteværker til tynd tråd (4) til enkelt eller
dobbelt tråd.
Sørg for at retteværket er korrekt indstillet, så tråden kommer lige ud gennem
kontaktkæberne hhv. kontaktdysen.
Brug altid styrerør (5) til sikker fremføring af tynd tråd (1,6 -- 2,5 mm).
Ved MIG/MAG--svejsning med tråddimension < 1,6 mm bruges en styrespiral,
der sættes i styrerøret (5) .
Udskiftning af trådrulle
S
S
S
Enkelttråd
S
Løsn håndhjulene (3) og (4).
S
Løsn håndhjulet (2).
S
Udskift trådrullen (1). Rullerne er mærket med tråd-dimension.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Udskift trådrullen (1) med dobbeltspor på samme måde som ved
enkelttråd.
S
BEMÆRK! Udskift også trykrullen (5). Den specielle sfæriske trykrulle til
dobbelttråd erstatter standard trykrullen til enkelttråd.
S
Monter trykrullen med speciel akseltap (best. nr. 0146 253 001).
Rørtråd (til riflede ruller)
S
Udskift trådrullen (1) og trykrullen (5) parvist til de enkelte tråddimensioner.
OBS! Der kræves en speciel akseltap til trykrullen (best. nr. 0212 901 101).
S
Spænd trykskruen (4) til med behersket tryk, så rørtråden ikke deformeres.
Kontaktudstyr til pulversvejsning.
S
Til enkelttråd 3,0 -- 4,0 mm. Light duty (D20)
Brug trådretteværk (3), kontaktenhed (1) D20 med
kontaktdyse (2) (M12--gevind).
S
dha6d1da
Spænd kontaktdysen (2) fast med skruenøgle for at
skabe god kontakt.
-- 24 --
DK
S
Til enkelttråd 1,6 - 2,5 mm UP, Light duty (D20)
Brug trådretteværk (3), kontaktenhed (1) D20 med kontaktdyse
(2) (M12--gevind) og separat trådretteværk til tynd tråd (4)
med styrerør (6).
S
S
Monter klemmen (7) med styrerøret (6) i M12--hullet på
trådretteværket (3). Styrerøret (6) skal ligge an mod
kontaktdysen (2) .
S
Afkort evt. styrerøret, så trådrullen (5) løber frit.
S
Monter trådretteværket til tynd tråd (4) på oversiden af
klemmen til trådretteværket (3).
Til dobbelttråd 2 x 1,2 - 2,0 mm, Light Twin (D35) (Tilbehør)
Brug trådretteværk (3), kontaktenhed (1) D35 med twinadapter
(9), 2 stk. kontaktdyser (2) (M6--gevind) og separat retteværk
til tynd tråd (4) med to styrerør (6). Til dobbelttråd
< 1,6 mm bruges styrespiraler, der monteres i hver af
styrerørene.
S
Monter twinadapteren (9) til M6--kontaktdyserne (2) med
M5--skruer i den faste del af den delte kontaktenhed (1).
S
Monter klemmen (7) med styrerørene (6) i M12--hullet på
standard trådretteværket (3). Styrerørene skal gå imod
twinadapteren (9) til kontaktdysen (2).
S
Spænd kontaktdyserne (2) fast med skruenøgle for at
skabe god kontakt.
S
Afkort evt. styrerøret (6) så trådrullen (5) løber frit.
S
Indstilling af tråden ved Twinarc--svejsning:
S
Indstil trådene i fugen til optimalt svejseresultat ved at dreje
kontaktenheden. De to tråde kan drejes, så de sidder bag hinanden
langs fugen eller i valgfri stilling indtil 90_ på tværs af fugen, dvs. en tråd
på hver side af fugen.
Kontaktudstyr til MIG/MAG-- svejsning.
S
Til enkelttråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Brug trådretteværk (3) og kontaktenhed (1) D35 med
kontaktdyse (2) (M10--gevind).
S
Spænd kontaktdysen (2) fast med skruenøgle for at
skabe god kontakt.
S
Monter klemmen (7) med styrerøret (6) i M12--hullet på
standard trådretteværket (3). Styrerøret (6) skal gå imod
kontaktdysen (2).
S
Afkort evt. styrerøret (6) så trådrullen (5) løber frit.
dha6d1da
-- 25 --
DK
S
Til enkelttråd < 1,6 mm (D35)
Brug trådretteværk (3), kontaktenhed (1) D35 med
kontaktdyse (2) (M12--gevind), retteværk til tynd tråd (4)
med styrerør (6) og en styrespiral, der monteres i styrerøret
(6).
S
S
Monter klemmen (7) med styrerøret (6) i M12--hullet på
standard trådretteværket (3). Styrerøret (6) skal gå imod
kontaktdysen (2).
S
Afkort evt. styrerøret så trådrullen (5) løber frit.
S
Monter retteværket for tynd tråd (4) på oversiden af
klemmen til trådretteværket (3).
Tilslut kølevand og gas (MIG/MAG--svejsning).
Påfyldning af svejsepulver (pulversvejsning)
5.3
S
Luk pulverventilen på pulverbeholderen.
S
Løsn evt. cyklonen til pulversugeren.
S
Påfyld svejsepulver. OBS! Svejsepulveret skal være tørt. Undgå så vidt
muligt at bruge agglomerende svejsepulver udendørs og i fugtige
omgivelser.
S
Placer pulverrøret så der ikke kommer knæk på pulverslangen.
S
Juster pulverdysens højde over svejsebadet, så der fås en passende
pulvermængde.
Pulverlaget skal være så tykt, at der ikke forekommer gennemslag af
lysbuen.
5.4
Flytning af svejseautomaten.
Forflyttelse af svejseautomaten sker ved at
løfte drivhjulene op ved hjælp af håndtag.
5.5
Ombygning af A2 TFF1 (pulversvejsning) til
MIG/MAG--svejsning.
Monter ombygningssættet ifølge den medfølgende brugsanvisning.
5.6
Ombygning af A2 TFF1 (pulversvejsning) til TWIN--ARC
(dobbelttråd).
Monter ombygningssættet ifølge den medfølgende brugsanvisning.
dha6d1da
-- 26 --
DK
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører med at gælde, hvis kunden
selv, under garantitiden foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
OBS! Inden der udføres nogen vedligeholdelse, skal man sørge for, at
netspændingen er slået fra.
For vedligeholdelse af manøvreboks A2--A6 Process Controller (PEH), se brugsanvisning.
6.2
Dagligt
S
Hold svejseautomatens bevægelige dele rene og fri for svejsepulver og støv.
S
Kontroller, at kontaktdysen og samtlige elledninger er tilsluttet.
S
Kontroller, at alle skrueforbindelser er spændt til, og at styring og drivruller ikke
er slidt eller beskadiget.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lille, at
elektrodespolen fortsætter med at rotere ved stop af elektrodefremføring, og det
må ikke være så stort, at fremføringsrullerne glider. Vejledende værdi for
bremsemoment for 30 kg elektrodespole er 1,5 Nm.
Justering af bremsemomentet:
S
Stil låseknap (006)i låst position.
S
Stik en skruetrækker ind i navets fjedre.
S
Drejning med uret af fjederen
(002) giver mindre
bremsemoment.
S
Drejning mod uret giver større
bremsemoment. OBS! Drej fjedrene lige
meget.
6.3
Regelmæssigt
S
Kontroller trådboksens elektrodestyring, drivruller og kontaktdyse.
S
Udskift slidte eller beskadigede komponenter (se sliddele på side 160).
S
Kontroller slæderne, smør dem hvis de går stramt.
dha6d1da
-- 27 --
aza5dp08
DK
7
FEJLFINDING
Udstyr
S
Brugsanvisning styreboks A2--A6 Process Controller (PEH).
Kontroller
S
S
at svejsestrømkilden er indstillet til rigtig netspænding
at samtlige 3 faser er spændingsførende (rækkefølge uden
betydning)
at svejsekabler og tilslutninger er ubeskadigede
at betjeningsgrebene står i ønsket stilling
at netspændingen slås fra, inden reparation påbegyndes
S
S
S
MULIGE FEJL
1. Symptom
Ampere-- og voltværdier viser store variationer på displayet.
Årsag 1.1
Kontaktbakker hhv. --mundstykke er slidt eller har forkert
dimension.
Afhjælpning
Skift kontaktbakker hhv. --mundstykke.
Årsag 1.2
Trykket på fremføringsrullerne er utilstrækkeligt.
Afhjælpning
Øg trykket på fremføringsrullerne.
2. Symptom
Elektrodefremføringen er ujævn.
Årsag 2.1
Trykket på fremføringsrullerne er forkert justeret.
Afhjælpning
Juster trykket på fremføringsrullerne.
Årsag 2.2
Forkert dimension på fremføringsrullerne.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
Årsag 2.3
Sporene i fremføringsrullerne er slidt.
Afhjælpning
Udskift fremføringsrullerne.
3. Symptom
Svejsekablerne bliver overhedede.
Årsag 3.1
Dårlige elektriske forbindelser.
Afhjælpning
Rens og efterspænd alle elektriske forbindelser.
Årsag 3.2
Svejsekablerne har for lille dimension.
Afhjælpning
Brug større kabeldimensioner eller brug parallelle kabler.
8
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem de nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i
denne publikation. Ved bestilling angives venligst maskinetype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelse på side 163.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
dha6d1da
-- 28 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising