ESAB | PRB 3-10 | Instruction manual | ESAB PRB 3-10 Kasutusjuhend

ESAB PRB 3-10 Kasutusjuhend
A21 PRB 3- 10
A21 PRB 9- 20
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 410 001 010212
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 452 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
32
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Vaihdon yhteydessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Sivupihtien keskitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
6.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
7 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8 LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9 KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MITTAPIIRUSTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TOCx
-- 30 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Ruots, vakuuttaa omalla vastuullaan, että putkihitsaustyökalu A21 PRB 3--10, 9--20 alkaen sarjanumerosta 452 täyttää standardin EN 60292 vaatimukset direktiivin (89/392/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY)
ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY)
ja sen lisäysten (93/68/EEC) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--08--12
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteisto käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa.
Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset.
Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käytössä
on noudatettava annettuja ohjeita.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S
laitteen käytöstä
S
hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S
laitteen toiminnasta
S
voimassa olevista turvamääräyksistä
S
hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S
ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S
ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S
oltava tarkoitukseen sopiva
S
oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S
Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja,
liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S
Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeitasormuksia ym., jotka
saattavat tarttua koneeseen tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S
Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S
Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S
Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S
Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dsa4d1xa
-- 31 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
3
JOHDANTO
3.1
Yleistä
Putkihitsaustyökalut A21 PRB 3--10 ja PRB 9--20 on tarkoitettu ulkohalkaisijaltaan
3--20 mm:n putkien liitoshitsaukseen. Työkalut voidaan liittää ESABin
TIG--hitsauslaitteisiin (Protig 315 tai Mechtig 315). Putkihitsaustyökaluja PRB 3--10 ja
PRB 9--20 käytetään ilman lisäainelankaa.
Putkihitsaustyökalun osat:
S
Lukkopihdit. Hitsaustyökalu toimii pihtiperiaatteella, joka mahdollistaa työkalun
kiinnittämisen nopeasti ja tarkasti putkeen. Pihtiperiaatteella toimivassa
työkalussa leukapari lukitsee hitsaustyökalun putkeen, kun lukitusvarsi
puristetaan kahvaa vasten. Hitsaustyökalu keskittyy automaattisesti oikein
putken ympärille. Hitsattaessa pyörivät vain avoin hammaskehä ja siihen
asennetut osat.
S
Käyttöyksikkö hammaskehän pyörittämiseen hitsauksen aikana. Voimalähteenä
käytetään tasavirtamoottoria ja pyörimisnopeuden tarkkaan säätöön
takometritakaisinkytkentää.
S
Sivupihdit mahdollistavat kahden putken päittäishitsauksen tarvitsematta ensin
silloittaa putkia. Sivupihdit voidaan asentaa ja irrottaa, jolloin työkalu voidaan
sovittaa hitsaushetkellä vallitseviin olosuhteisiin.
dsa4d1xa
-- 32 --
FI
3.2
Tekniset tiedot
A21 PRB 3--10
A21 PRB 9--20
0,7--13,9 r/min
0,3--6,0 r/min
40A/35% kuormitusaikasuhteella
63A/35% kuormitusaikasuhteella
1,0 mm
1,0 ja 1,6 mm
3--10 mm
9--20 mm
0,93 kg
0,98 kg
Pyöritysnopeus
Maks. hitsausvirta
Elektrodikoko
Putken ulkohalkaisija
Paino (ilman virta--kaasukaapelia)
Moottori
Ankkurijännite
maks. 24 V DC
maks. 24 V DC
Ankkurivirta
maks. 135 mA DC
maks. 80 mA DC
Pyörimisnopeus
6000 r/min / 20 V
6000 r/min / 20 V
Takometri
Jännite
4,8 V 10% / 6000 r/min
4,8 V 10% / 6000 r/min
143,8:1
276:1
58 dB
58 dB
Vaihde
Välitys
Jatkuva A--painotettu äänenpaine
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
S
Hitsausvirtalähde Protig 315, ks. käyttöohje 0443 419 xxx.
S
Hitsausvirtalähde Mechtig 315, ks. käyttöohje 0443 420 xxx.
4.2
S
Liitännät
Asenna virta/kaasukaapeli työkaluun painamalla se ensin paikalleen ja
kiristämällä sen jälkeen lukitusruuvi.
Hitsaustyökalun sovittamiseen eri putkimitoille (3--20 mm) käytetään vaihdettavia
keraamisia leukoja, jotka samalla eristävät virtaa johtavan työkalun hitsattavasta
putkesta. Sivupihtejä käytettäessä jokaista putkea varten tarvitaan kuusi leukaa,
muussa tapauksessa kolme. Leuat asennetaan ohjaustappiin, jota on kahta eri
pituutta. Jotta kaasusuoja olisi täydellinen eri putkimitoilla, kaasukupuja on
saatavana neljää eri pituutta. Katso KULUTUSOSAT sivulla 38.
S
Asenna työkalu putken ympärille.
dsa4d1xa
-- 33 --
FI
Tarkasta, että kehäpuoliskot ovat oikeassa asennossa ennen hitsaustyökalun
avaamista, ts. että kehäpuoliskojen ja pihtien merkinnät ovat kohdakkain.
S
HUOM!
Työkalu saattaa vääntyä, jos näitä ohjeita ei noudateta.
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 31. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta.
Varmista, että työkalu on voideltu ja mekaanisesti oikein asennettu.
HUOM!
Tarkasta, että työkalu on
suljettu oikein ennen hitsausta.
asa4b001
5.2
S
S
S
Vaihdon yhteydessä
Tarkasta, että leuan läpimitan ja ohjaustapin yhdistelmä täsmääko. putken
halkaisijalle. Katso KULUTUSOSAT sivulla 38.
Tarkasta, ettei leuoissa ole vaurioita.
Tarkasta, ettei kumijousi ole vääntynyt.
5.3
S
S
S
S
S
Sivupihtien keskitys
Tarkasta, että leuat ja kumijousi ovat ehjät, muussa tapauksessa putkien keskitys
putkihitsaustyökaluun saattaa epäonnistua.
Asenna sivupihdit lukkopihteihin 3 ruuvilla.
Asenna lukkopihteihin suora putki ennen ruuvien kiristämistä.
Asenna sivupihdit putkeen ja kiristä ruuvit.
Varmista, että pihdit ovat kiinni ennen pyörityksen aloittamista, ettei työkalu
pääse vääntymään.
6
HUOLTO
6.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee vikojen
korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
dsa4d1xa
-- 34 --
FI
S
Voitele kaikki liukupinnat neljän käyttötunnin välein BARRIERTA L55/2--voiteluaineella. Lyhytaikaisessa hitsauksessa, tai kun ympäristön lämpötila on alhainen,
voidaan käyttää juoksevaa BARRIERTA I MI Fluid --voiteluainetta. Sitä voidaan
myös tarvittaessa käyttäälisävoiteluaineena pihtien liukupinnoilla. Voiteluaine
levitetään voitelukohtiin pihtien kiinteään puristusvarteen ja hammastukseen
pihtien vastakkaiselle puolelle kehän pyöriessä, ks. MITTAPIIRUSTUS sivuilla
111 ja 112. Joustavan keraamisen leuan eteen-- ja paluuliikkeen helpottamiseksi
pitää voiteluaine levittää leuan ohjaustappireikään.
S
Voitele muut osat tarvittaessa.
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
A21 PRB 3--10 / 9--20 --laitteet on rakennettu ja testattu kansainvälisen standardin EN 60 292 (IEC 292) mukaisiksi.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen
tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 113 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dsa4d1xa
-- 35 --
FI
8
LISÄVARUSTEET
PROTIG 315 ! A21 PRB (3--10) 9-- 20
A
Putkihitsaustyökalu PRB
B
Ohjelmointiyksikkö
C
Kaukosäädin, Käynistys/pysäytys
D
PROTIG 315, etu
E
PROTIG 315, taka
H
Hätäpysäytys
1
Jatkokaapeli, ohjelmointiyksikkö (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 076 880
2
Jatkokaapeli, maadoituskaapeli (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
3
Jatkokaapeli, virtakaapeli (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
4
OKC--liitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0317 082 880
5
Jatkokaapeli, kaukosäädin (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 077 880
6
Virta--kaasukaapeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 344 880
7
Jatkokaapeli, hätäpysäytys (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 077 881
8
Jatko-- ja ohjauskaapeli PRB (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 079 880
9
Jatkosarja, suojakaasu (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 557 880
10
Ohjauskaapeli, kääntö (6 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0157 339 880
11
Maadoituskaapeli (25 mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 601
dsa4d1xa
-- 36 --
FI
MECHTIG 315 ! A21 PRB (3--10) 9-- 20
A
Putkihitsaustyökalu PRB
B
Ohjelmointiyksikkö
C
MECHTIG 315, etu
D
MECHTIG 315, taka
1
Kaapeli, ohjelmointiyksikkö (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 885
Kaapeli, ohjelmointiyksikkö (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 884
2
Jatkokaapeli, maadoituskaapeli (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
3
Jatkokaapeli, virtakaapeli (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
4
OKC--liitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0317 082 880
5
Jatkosarja, suojakaasu (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 557 880
6
Virta--kaasukaapeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 344 880
7
Jatkokaapeli kääntö (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0442 548 881
9
Ohjauskaapeli, kääntö (6 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0442 360 880
10
Maadoituskaapeli (25 mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 601
dsa4d1xa
-- 37 --
FI
9
KULUTUSOSAT
A21 PRB 3--10
Putkihalkaisija
Leuka
Ohjaustappi
D
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,1
8,0
9,0
10,0
A
0156 338 888
0156 338 887
0156 338 886
0156 338 885
0156 338 884
0156 338 883
0156 338 882
0156 338 881
0156 338 880
Kaasukupu
B
9,90
9,67
9,46
9,07
8,66
8,20
7,83
7,41
7,00
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
Volframielektrodi
C
12,3
12,3
12,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 001
0156 341 001
0156 341 001
D
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 880
0156 784 880
0156 784 880
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
A21 PRB 9--20
Putkihalkaisija
Leuka
D
9,0
10,0
10,2
11,0
12,0
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,1
18,0
19,0
20,0
Putkihalkaisija
A
0156 338--893
0156 338--892
0156 338--891
0156 338--890
0156 338--889
0156 338--888
0156 338--887
0156 338--886
0156 338--885
0156 338--884
0156 338--883
0156 338--882
0156 338--881
0156 338--880
dsa4d1xa
Kaasukupu
B
11,56
11,14
11,06
10,73
10,31
9,90
9,69
9,46
9,07
8,66
8,20
7,83
7,41
7,00
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
Volframielektrodi
D
9,0
10,0
10,2
11,0
12,0
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,1
18,0
19,0
20,0
Ohjaustappi
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
18,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
C
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 001
0156 341 001
0156 341 001
Volframielektrodi
D
0156 784 883
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 880
0156 784 880
0156 784 880
D
0156 784 887
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 885
0156 784 885
0156 784 885
0156 784 885
0156 784 884
0156 784 884
0156 784 884
-- 38 --
Kaasukupu
18,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
C
0156 341 008
0156 341 008
0156 341 008
0156 341 008
0156 341 006
0156 341 006
0156 341 006
0156 341 006
0156 341 004
0156 341 004
0156 341 004
0156 341 002
0156 341 002
0156 341 002
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising