ESAB | PHH 1 | Instruction manual | ESAB PHH 1 Kasutusjuhend

ESAB PHH 1 Kasutusjuhend
PHH1
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 062 001 00--11--22
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 933--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
69
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
24
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
5 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Päivittäinen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
26
6 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
76
77
TOCx
-- 21 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan,
yksikkö PHH1 alkaen sarjanumerosta 933 täyttää standardin EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä
standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten
(93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2000--02--16
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteisto käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa.
Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset.
Tätä suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käytössä
on noudatettava annettuja ohjeita.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S
laitteen käytöstä
S
hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S
laitteen toiminnasta
S
voimassa olevista turvamääräyksistä
S
hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S
ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S
ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S
oltava tarkoitukseen sopiva
S
oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S
Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja,
liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S
Varo käyttämästä löysästi istuvia vaatteita tai vöitä, rannekkeitasormuksia ym., jotka
saattavat tarttua koneeseen tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S
Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S
Sähkölaitteita saavat huoltaa ja korjata vain pätevät henkilöt.
S
Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S
Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
fgc4safx
-- 22 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske virtaa johtaviin osiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Käytä turvallista työasentoa.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja kaasu omalta ja muiden työpaikalta.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei tulenarkoja esineitä ole hitsauspaikan lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys ammattimieheen.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
SUOJAA ITSEÄSI JA MUITA!
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotitalouksissa käytettäessä tämä
tuote voi aiheuttaa radiohäiriöitä. Tarvittavat varotoimenpiteet ovat käyttäjien
itsensä vastuulla.
fgc4safx
-- 23 --
FI
3
JOHDANTO
3.1
Yleistä
PHH1 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä käyttörasian A2--A6 Process Controller
(PEH), lue käyttöohjeiden kohta 0443 745 xxx.
HUOM! Koskee ainoastaan käyttörasiaa A2--A6 Process Controller ja
ohjelmistoversiota 3.0.
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
3.2
Painikkeet
1. Hätäpysäytys
S
Pysäyttää kaikki yksiköt ja hitsausliikkeet.
S
Palauta hätäpysäytin
alkuperäisasentoonsa vetämällä se
ulos.
HUOM! Tämän saa tehdä vasta sen
jälkeen kun hätäpysäytyksen
aiheuttanut vika on korjattu.
2. Ajoliike automaatissa olevan kolmiosymbolin
ilmoittamaan suuntaan (normaali nopeus).
3. Ajoliike automaatissa olevan nelikulmasymbolin ilmoittamaan suuntaan (normaali
nopeus).
4. Langansyöttö eteen (normaali nopeus).
5. Langansyöttö taakse (normaali nopeus).
6. Hitsauksen aloitus.
7. Hitsauksen lopetus.
8. Pikaliike joko:
S
langansyöttö
tai
S
ajoliike (käytetään tällöin yhdessä painikkeen
tai
kanssa).
9. Jauheventtiili
S
Avaa jauheventtiili.
10. Itse määriteltävä painike
S
Käyttäjä liittää itse tämän painikkeen haluttuun toimintoon, katso sivulla 76
olevasta kaaviosta (Grey--Pink, Red--Blue).
S Kosketuskuormitus: Max: 100 mA, 42 V, 2W
HUOM!
Painikkeisiin 2--5 ja 8--10 liittyvät toiminnot jatkuvat keskeytymättä niin kauan kuin
painike on sisäänpainettuna.
fgc4d1xa
-- 24 --
FI
4
ASENNUS
4.1
Yleistä
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 22. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta.
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
4.2
Liitännät
Ruskea
Valkoinen
Punainen
Sininen
fgc4i1xa
-- 25 --
FI
5
HUOLTO
5.1
Yleistä
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee
vikojen korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
5.2
Päivittäinen
Kauko-- ohjain
S
Tarkista, että kauko--ohjain ja sen painikkeet ovat puhtaat.
Puhdista ne tarvittaessa.
Hätäpysäytin
S
Tarkista, ettei punainen hätäpysäytinpainike lukkiudu.
Painikkeet
S
Tarkista kaikkien painikkeiden toiminta, jotta voisit olla varma, että kauko--ohjain
toimii kunnolla.
Vaihda tarvittaessa viallinen painike.
Liitäntäkaapeli
S
Tarkista, ettei PHH1:n ja A2--A6 Process Controller (PEH) -ohjausrasian
välisessä liitäntäkaapelissa ole vikoja.
6
VARAOSIEN TILAAMINEN
PHH1 --laitteet on rakennettu ja testattu kansainvälisen standardin EN “60
974--1” (IEC “974--1”) mukaisiksi.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen
tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 77 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
fgc4m1xa
-- 26 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising