ESAB | SPS 4000 | Handbook | ESAB SPS 4000 Kasutusjuhend

ESAB SPS 4000 Kasutusjuhend
SPS 4000
103
Käsikirja
0457 661 073
Valid for Serial NO 850 XXX-- XXXX
Valid for program version 2.1
1 LUE ENSIN TÄMÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Varmuuskopiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
2 ALOITTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Suorita seuraava menettely: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tietokone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
4 OHJELMAN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Asennus COM1--porttiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Signaalinsiirron kytkeminen tietokoneen COM--porttiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Tietokoneen kytkeminen hitsausvirtalähteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Tietokoneen ja hitsausvirtalähteen välinen sarjaliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
9
9
6 UUDELLEENASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.1 Jos asennus pitää tehdä uudelleen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2 Hitsausdatan palauttaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Hitsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8 VALIKON KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.1 Kuva valikosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8.2 Valikkokuvan selitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
9 VALIKKOLUETTELON KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1 Tiedosto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Vaihtoehto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Työkalut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Alla ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
12
13
10 NÄPPÄINTEN KUVAUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10.1 Näytä arviointi (F7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
10.2 Lopeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
11 TYÖTEHTÄVÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
11.1 Uusi työkohde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12 RAPORTIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
12.1 Raportinvalintavalikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
12.2 Raportit aikaisemmista hitsauksista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
13 VIANETSINTÄ JA VIKAILMOITUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.1 Dokumentit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2 Uudelleenkäynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.3 Vikailmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
23
14 AMMATTISANONNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
14.1 Ammattisanontojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TOCx
-- 2 --
LICENCE AGREEMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
TOCx
-- 3 --
1
LUE ENSIN TÄMÄ
1.1 Varmuuskopiointi
Ohjelma on suunniteltu hitsausdatan rekisteröintiä varten ja kokoaa ajan
mittaan hyvin suuriarvoisen rekisterin.
Tee sen vuoksi tietokannan WELDDATA varmuuskopiointi jokapäiväiseksi
rutiiniksesi, tai siirrä tietokanta varmistustoiminnolla varustettuun verkkoon.
Verkkoon ei ole suositeltavaa liittää sisäänkirjautumista, koska siihen voi
sisältyä riski häiriöistä.
HUOM!
Uudelleenasennuksen yhteydessä on otettava varmuuskopio tietokannasta
WELDDATA (lue sivulta 10).
Asennuksenpurkukuvaketta käytettäessä se koskee myös :ta.
Ota sen vuoksi myös varmuuskopio siitä ennen uudelleenasennusta.
Hitsaustehtävä määritellään omilla nimikkeillä kentissä “Työkappale”
oja“Hitsaus” (lue sivulta 20). Näitä nimikkeitä käytetään myöhemmässä
vaiheessa hitsausdatan tietomateriaalia haettaessa.
Suunnittele sen vuoksi sopiva nimikejärjestelmä, joka sopii yrityksen
muuhun tuotedokumentointiin ja WPS--asiakirjoihin.
Hitsauksen täydellinen hakudata käsittää tiedot: Vuosi--Kuukausi--Päivä,
Työkappale, Hitsaus.
Esimerkki loppuun suoritetusta hitsaussaumasta:
981201, Työkappale, Hitsausnumero.
HUOM!
Tietokonetta ei pidä käyttää muihin sovelluksiin samanaikaisesti
mittausdatakirjausta valmisteltaessa tai sen ollessa käynnissä.
dpb2d1xa
-- 4 --
2
ALOITTAMINEN
2.1 Suorita seuraava menettely:
S
Asenna laitteisto hitsausvirtalähteen ja tietokoneen välistä
signaalinsiirtoa varten kappaleessa ASENNUS (lue sivut 7 -- 9)
olevien ohjeiden ja kuvan mukaisesti.
S
Tarkista, ettei mikään muu ohjelma ole aktiivinen tietokoneessa
(näytönsäästäjä, MS Office tai jokin muu ohjelma).
S
Asenna tietokoneeseen (lue sivut 7 -- 9).
S
Tarkista, mikä sarjaliitäntä on kytketty tietokoneeseen. Ohjelmistossa on
toimitettaessa valmius COM1--porttiin.
Muuta COM--porttia käytettäessä portin numero tulee ilmoittaa, lue
lisätietoja sivulta 8.
S
Käynnistä hitsausvirtalähde.
S
Avaa ohjelmisto ohjelmaryhmän kuvakkeella .
S
Ohjelman ensimmäisen asennuksen jälkeisen käynnistyksen yhteydessä
näytölle ilmaantuu kielivalintaa ja yrityksen nimeä koskevat kentät. Niihin
kirjoitetut tiedot ovat voimassa, kunnes niitä muutetaan.
S
Järjestelmä on nyt valmis hitsauksen aloittamista varten, mutta ilman
työkappaleen tunnistamista ja raja--arvoja. Lue tarkemmat ohjeet
kappaleista KÄYTTÖ (lue lisää sivulta 10) ja TYÖTEHTÄVÄT (lue lisää
sivulta 21).
S
Käyttöongelmia ja vianetsintää käsitellään kappaleissa VIANETSINTÄ JA
VIKAILMOITUKSET (lue lisää sivulta 23).
dpb2d1xa
-- 5 --
3
JOHDANTO
3.1 Yleistä
ESABin järjestelmä on CAN-- ja Echlon--väylillä (LAF/ TAF) varustettujen
hitsausvirtalähteiden LTP 450, LTS 320, LUD 350, LUD 450, LAF-- sekä
TAF--sarjojen valvontaan tarkoitettu tietokoneohjelma.
Raportit voidaan sen jälkeen tulostaa ja niitä voidaan käyttää analyysien
tekoon sekä laadun dokumentointiin.
3.2 Tietokone
Ohjelmisto tulee asentaa emc--häiriövapaaseen teollisuustietokoneeseen
(PC), jonka suorituskyky on hyvä ja jonka datantallennuskyky on seuraava:
S
IBM--yhteensopiva
S
Käyttöjärjestelmä: Windows 3.1, Windows 3.11, Windows 95 tai
Windows NT 4.0.
S
Suoritin: Pentium, 133 MHz tai parempi.
S
RAM--muisti: 16 MB tai enemmän.
S
Sarjaliitäntä datansiirtoa varten: RS--232.
S
Signaalinsiirto: Optinen siirto valokaapelilla tietokoneen sarjaporttiin.
Optinen siirto ei ole herkkä ympäristön aiheuttamille häiriöille.
S
Kiintolevyn kapasiteetti: väh. 1500 MB:tä suositellaan.
S
Näyttö: 14--tuumainen tai suurempi värinäyttö.
S
Ohjelmisto on suunniteltu vähintään tarkkuudella 800x600 toimivaa
näyttöä varten. Tarkkuus vaikuttaa reaaliajassa näytettävien
hitsausparametrien määrään.
dpb2d1xa
-- 6 --
4
OHJELMAN KUVAUS
4.1 Yleistä
S
Ohjelma näytetään näytöllä ikkunavalikkoina.
S
Ohjelma ei ohjaa hitsausprosessia, vaan sen tarkoituksena on
hitsausprosessin rekisteröinti.
5
ASENNUS
5.1 Yleistä
Tee varmuuskopiot levykkeistä ennen ohjelman asentamista.
HUOM! Silloin kun valokaapelia ei ole kytketty paikalleen, pitää
modeemiliitäntöihin asentaa suojat. Laitteen mukana toimitetaan
liitäntäsuojat (katso sivulla 9 olevaa kuvaa).
Ilman valokaapelia hitsattaessa ei modeemia saa kytkeä paikalleen.
dpb2d1xa
-- 7 --
5.2 Asennus COM1-- porttiin
S
Käynnistä Windows.
S
Tarkista, ettei mikään muu ohjelma, kuten virransäästäjä tai 3D--kuvat,
ole aktiivinen.
S
Älä käynnistä ohjelmaa automaattisella käynnistyksellä.
Järjestelmätiedostot voivat siinä tapauksessa joutua varatuiksi. Jos niin
käy, sulje kaikki ohjelmat ja käynnistä tietokone uudelleen.
S
Aseta levykeasemaan levyke nro 1.
S
Windows 3.1:n ja Windows 3.11:n käyttäjät:
Valitse Tiedosto--valikosta Suorita.
Kirjoita komentoriville a:setup, jos a on levykeaseman kirjain.
S
Windows 95:n ja Windows NT 4.0:n käyttäjät:
Valitse Käynnistä--valikosta Suorita.
Kirjoita ”Avaa”--riville a:setup”, ”, jos a on levykeaseman kirjain.
S
Napsauta Suorit”--ruudun OK--painiketta.
S
Seuraa näytöllä annettavia ohjeita.
5.3 Signaalinsiirron kytkeminen tietokoneen
COM--porttiin
S
Kytke modeemin signaalikaapeli COM1--porttiin.
Jos COM1--portti on varattu:
Kytke modeemin signaalikaapeli vapaaseen COM--porttiin.
Pidä muistissa portin numero, esim. COM2.
Avaa tietokoneen tiedostopalvelin (Resurssienhallinta ) ja napsauta
kohtaa Kaikki kansiot.
Napsauta kansiota INI, joka näytetään kohdassa Kansiot.
Kaksoisnapsauta tiedostoa .INI. Tiedosto näkyy kohdassa
“huomautuksia“.
Hae tiedostosta esiin rivi nimeltä Port=1 ja vaihda numero käyttämäksi
COM--portin numeroksi.
Sulje tiedosto ja tallenna se napsauttamalla OK--painiketta silloin kun
saat näytölle ilmestyy tallentamista koskeva kysymys.
S
Kytke tietokone hitsausvirtalähteeseen.
dpb2d1xa
-- 8 --
5.4 Tietokoneen kytkeminen hitsausvirtalähteeseen
A--A Tietokonekaapeli -- Hitsausvirtalähde
5.5 Tietokoneen ja hitsausvirtalähteen välinen
sarjaliitäntä
1. Modeemiliitäntä
2. Valokaapeli
dpb2d1xa
-- 9 --
6
UUDELLEENASENNUS
6.1 Jos asennus pitää tehdä uudelleen:
Kopioi ensin kansiossa oleva tietokanta WELDDATA johonkin toiseen
paikkaan.
Welddata--kansio sisältää alikansioineen kaiken muistiin tallennetun
hitsausdatan. Se on kopioitava, koska tietokannan päälle kirjoitetaan muita
tietoja uudelleenasennuksen yhteydessä. Käytä asennuksenpurkukuvaketta
ohjelman asennuk Hitsausdatan palauttaminensen purkamiseen.
6.2 Hitsausdatan palauttaminen
Siirrä kopioitu tietokanta takaisin nyt tyhjänä WELDDATA--kansioon.
7
KÄYTTÖ
7.1 Hitsaus
S
Käynnistä hitsausvirtalähde.
S
Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla tietokonekuvaketta.
Ohjelmaa ensimmäisen kerran käynnistettäessä näytölle ilmestyvät
kielenvalintaa ja yrityksen nimen antamista koskevat valintaikkunat,
joihin tehdyt asetukset ja kirjoitetut tiedot ovat voimassa, kunnes niitä
muutetaan. Nämä tiedot näkyvät toimintoina päävalikon alaisessa
valikkoluettelossa.
Järjestelmä on nyt valmiina hitsausta varten, kuitenkin ilman työkappaleen
tunnistusta ja raja--arvoja. Lisätietoja on kappaleessa TYÖTEHTÄVÄT. Lue
sivu 21.
8
VALIKON KUVAUS
8.1 Kuva valikosta
8.2 Valikkokuvan selitys
Valikkoluettelo:
Lue lisätietoja sivulta 12.
dpb2d1xa
-- 10 --
Näppäimet:
Näppäinten käyttö kuvataan tarkemmin sivulta 15 alkaen.
Toiminnot voidaan aktivoida myös pikakomennolla Alt + alleviivattu kirjain.
Tämä koskee koko ohjelmistoa.
dpb2d1xa
-- 11 --
9
VALIKKOLUETTELON KUVAUS
9.1 Tiedosto
9.2 Vaihtoehto
Näiden näppäinten käyttö kuvataan yksityiskohtaisesti sivuilla 15--21.
Virheilmoitus
Virheilmoitus
Vikailmoitukset näytetään tässä ponnahdusvalikossa.
Sulje
9.3 Työkalut
Ohita kaaren sammuminen
Ohita kaaren sammumi...
Hae nuolinäppäimillä esiin pisin ohitettava
kaarenkatkos sekunneissa ilman, että uusi
hitsaus käynnistyy. Vakioarvo = 0,5 s,
enimmäisaika = 3 s.
dpb2d1xa
-- 12 --
Kaaren sammuminen ohitetaan, jos
se on lyhyempi kuin:
0,5
s
OK
Jätä lyhyet hitsaukset huomiotta
Hae nuolinäppäimillä esiin lyhin
rekisteröitävä hitsaus sekunneissa.
Vakioasetus = 0, enimmäisaika 10 s.
Jätä lyhyet hitsaukset huomiotta
Hitsaukset jätetään huomiotta,
jos ne ovat lyhyempiä kuin:
0 s
Hakupolku WeldData
Yrityksen nimi
Yrityksen nimi
Anna yrityksesi nimi:
OK
Keskeytä
Kirjoita tähän kohtaan yrityksen nimi.
Kirjainten enimmäismäärä: 50
Kieli
Select Language:
Select a language:
Valitse haluttu kieli.
DANSK.INI
DEUTSCH.INI
ENGLISH.INI
ESPAÑOL.INI
EXXHNIKA.INI
FRANCAIS.INI
ITALIANO.INI
NEDERLAN.INI
NORSK.INI
PORTUGUÊ.INI
SUOMI.INI
SVENSKA.INI
Cancel
OK
9.4 Alla ?
Show Help File (Näytä ohjetiedosto)
Tämä on ohjelman ohjetiedosto.
dpb2d1xa
-- 13 --
OK
About (Kuvaus)
Tietoja ohjelmasta ja ohjelmaversiosta.
dpb2d1xa
-- 14 --
10 NÄPPÄINTEN KUVAUS
Näyttää valikon:
Työkappaleen tunnus
Tässä kohdassa työkappaleelle annetaan oma tunnuksensa ja sille
annetaan myös eri käynnistysnumero kuin 1, joka on vakio (lue lisää sivulta
16).
Kaksoisnapsauta tätä painiketta saadaksesi esiin huomautuksia
koskevan ponnahdusvalikon.
Kirjaus
Tähän kohtaan kirjoitettava teksti koskee
kaikkia samalla työkappaleen tunnuksella
varustettuja hitsauksia.
OK
Peruuta
Uusi työkappale
Tätä näppäintä käytetään uudelle työkappaleelle tunnusta annettaessa.
Näyttää ponnahdusvalikon:
Uusi työkappale
Anna nimi uudelle työkappalelle
OK
Keskeytä
Kirjoita työkappaleen nimi tähän.
Kirjainten enimmäismäärä: 15
dpb2d1xb
-- 15 --
Irrota työkappale
Irrota työkappale
Tällä ponnahdusvalikolla
voidaan poistaa valittu
työkappale rekisteristä.
Haluatko irrottaa työkappaleen ?
Ja
Nej
Anna aloitusnumero
Näyttää ponnahdusvalikon:
Hitsauksen aloitusnumero
Anna hitsauksen aloitusnumero työkappaleelle.
OK
Keskeytä
Tässä näkyvä arvo
näytetään kohdassa
“Hitsausten määrä”.
Käynnistysnumero ilmoitetaan silloin kun samaa työkappaletta on tarkoitus
hitsata useampana päivänä kuin yhtenä, ja hitsausnumero halutaan säilyttää
keskeytymättömänä sarjana.
dpb2d1xb
-- 16 --
Parametrisarjat
1
2
3
Asetusarvot
Parametrisarjan parametrit:
Raportii
Sulje
Näyttää hitsausvirtalähteessä käytössä olevat asetusarvot.
Kaikki asetusarvot voidaan tarkistaa napsauttamalla käytössä olevia
datasarjoja.
Raportti
Tulostaa asetusarvot päiväyksellä ja kellonajalla varustettuna raporttina.
Sulje
Sulkee ”Asetusarvot”--ikkunan.
dpb2d1xb
-- 17 --
10.1 Näytä arviointi (F7)
Näppäintä (F7) painamalla voidaan näytölle saada kaikkien lokissa olevien
hitsausten hitsausraportit, sekä taulukko hitsausprosessin aikana
keskeytyksettä rekisteröidyistä mittausarvoista.
Nämä arvot näytetään taulukon ja kaavion muodossa. Ne voidaan näyttää
näytöllä tai tulostaa paperille. Myös vikailmoitukset voidaan näyttää näytöllä.
Hitsaustietokanta on järjestetty aikajärjestykseen. Työkappale ja Hitsaus
on järjestetty aakkosnumeeriseen järjestykseen nimikkeiden mukaan.
Parametrit näytetään hitsausvirtalähteen mukaisessa järjestyksessä.
Raportti
dpb2d1xb
-- 18 --
Asetustietoraportti
Asetustietoraportti
Asetusarvot
dpb2d1xc
-- 19 --
Virheilmoitus
Työkappale
Tässä kentässä olevat tiedot tallennetaan pelkästään tekstinä. Se
merkitsee, että sekä kirjaimia että numeroita voidaan kirjoittaa samaan
sanaan.
Hitsaus
“Hitsaus” on kenttä, jota ei tarvitse normaalisti käyttää. Hitsausnumero
suurenee kentässä automaattisesti numerosta 1 lähtien niin kauan kuin
samaa työkappaletta käytetään. Jos samaa työkappaletta käytetään myös
seuraavana päivänä, hitsausnumero kasvaa numerosta 1 lähtien.
Työkappaleelle voidaan haluttaessa myös antaa oma käynnistysnumero
käyttämällä valikon “Hitsaustapahtuma” näppäintä
“Anna aloitusnumero” (lue lisää sivulta 15). Tätä toimintoa voidaan
käyttää silloin kun työkappaleelle halutaan saada keskeytymätön
hitsausnumerosarja. Päiväysmerkintä seuraa kuitenkin suorituspäivää.
Parametri
Näytä
Näyttää näytöllä halutun raportin.
Tulosta
Tulostaa merkitystä hitsauksesta halutun raportin tietokoneeseen kytketyllä
tulostimella.
Vaihda yksikkö
Antaa mahdollisuuden vaihtaa tallennusyksikköä vakiosta johonkin toiseen
suoritettujen hitsausten arviointia varten.
dpb2d1xc
-- 20 --
10.2 Lopeta
Katkaisee yhteyden hitsausvirtalähteeseen ja sulkee ohjelman .
11 TYÖTEHTÄVÄT
11.1 Uusi työkohde
S
Käynnistä hitsauslaitteisto.
S
Käynnistä .
S
Hitsaukseen kirjautuminen voidaan suorittaa (kuitenkin ilman omaa
merkintää hitsaustapauksesta ja ilman raja--arvoja).
S
Paina näppäintä .
S
Näytölle ilmestyy kuva Hitsaustapahtuma (lue lisää sivulta 15).
S
Näppäile työkohteen nimike (Työkappaleen tunnus).
S
Paina OK--näppäintä.
Hitsaukseen kirjautuminen voidaan suorittaa (kuitenkin ilman
raja--arvoja).
dpb2d1xc
-- 21 --
12 RAPORTIT
12.1 Raportinvalintavalikko
Jokaisesta suoritetusta hitsaustehtävästä tallennetaan muistiin raportti.
Ne tallennetaan aikajärjestykseen ja ne voidaan esittää näytöllä
taulukkomuodossa . Ne voidaan näyttää suoraan näytöllä tai tulostaa.
Raportti ja sen muoto valitaan ikkunasta Raportin valinta (lue lisää sivulta
18).Ikkunassa on näppäin toiseen tallennusyksikköön kytkeytymistä varten
vakioyksikön sijaan.
12.2 Raportit aikaisemmista hitsauksista
Nämä raportit saadaan esiin painamalla näppäintä Näytä arviointi (F7) (lue
lisää sivulta 18).
dpb2d1xc
-- 22 --
13 VIANETSINTÄ JA VIKAILMOITUKSET
13.1 Dokumentit
Ohjelmistossa on useita eri turvatoimintoja ja niihin liitettyjä vikailmoituksia.
Myös käyttöjärjestelmässä on joitakin vikailmoituksia, joista voi päätellä
syntyneen vian alkuperän. Nämä poikkeamat on tärkeä kirjata muistiin.
Näytetyt (vika)ilmoitukset voi vaivattomasti kopioida painamalla näppäintä
”Print Screen”, tai näppäinyhdistelmää ”Alt+ Print Screen”, jolla saadaan
esiin ainoastaan ponnahdusikkuna, ja liittää kopio sopivaan tiedostoon.
Tällä tavoin saadaan hyvä faktapohja vianetsinnälle laitteen toimittajaan
yhteyttä otettaessa.
13.2 Uudelleenkäynnistys
Syntynyt vika saadaan usein korjatuksi katkaisemalla virta
hitsausvirtalähteestä ja tietokoneesta ja käynnistämällä ne sen jälkeen
uudelleen. Tällä tavoin mikään hitsausdata ei pääse katoamaan, ja
ohjelmaan väärin asetetut arvot korjautuvat.
13.3 Vikailmoitukset
Vikailmoitukset tulevat hitsausvirtalähteestä ja ne voidaan tulkita erikseen
jokaisen virtalähdeen kohdalla. Lue vikailmoitusta vastaava kohta
vastaavasta käsikirjasta.
dpb2d1xc
-- 23 --
14 AMMATTISANONNAT
14.1 Ammattisanontojen selitykset
Aloitusnumero
Erityinen käynnistysnumero voidaan antaa erikseen jokaiselle uudelle päivälle, jolloin samaa työkappaletta hitsataan (lue lisää sivulta 16).
Arviointi
Ilmoittaa halutut mittaustulokset.
Can--väylä
Hitsauslaitteiston datan tietoliikennejärjestelmä.
Data--asetukset Yhteenveto osahitsauksen asetusdatasta.
Hakupolku
Ilmoittaa, mihin kohtaan järjestelmää data tallennetaan.
Hitsaus
Keskeytymätön loppuunsuoritettu hitsaus.
Hitsaus
Käynnissä oleva hitsausprosessi.
Hitsausdata
Hitsattaessa käytettävien parametrien arvot.
Hitsausnopeus Valokaaren siirtymänopeus yksikkönä m/min.
Hitsausnumero Jokaiselle yksittäiselle hitsaukselle annetaan hitsausnumero kohdassa “”Hitsausten määrä” (lue lisää sivulta 16).
Hitsausparametrit
Hitsaukseen vaikuttavat tekijät, kuten hitsausvirta, kaarijännite tai hitsausnopeus.
Hitsausraportti
Yhteenveto mitatuista parametriarvoista, hitsausdatasta,
asetus-- ja raja--arvoista sekä muista kirjatuista arvoista.
Saadaan esiin näppäimellä “”Näytä arviointi” (lue lisää
sivulta 18).
Hitsaussauma
Kahden yhteen hitsattavan osan rajalinja.
Hitsaustapaus
Erityinen hitsaus.
Hitsausten lukumäärä
Jokaiselle hitsaukselle annetaan oma numerotunnus,
joka alkaa aina hitsausnumerosta 1, ellei omaa käynnistysnumeroa syötetä tietokoneeseen.
Kaarienergia
Työkappaleeseen hitsauksen aikana siirretty energia
pituusy--ksikköä kohti. WMS4000 laskee sen arvon yksikkönä kJ/mm.
Kaasun virtaus
Suojakaasun määrä aikayksikköä kohti. Litraa/sekunti.
Langan nopeus
Lisälangan syöttönopeus. Ilmoitetaan metreinä/minuutissa.
dpb2d1xc
-- 24 --
Mittausarvot
Hitsauslaitteistosta mitatut arvot, jotka voidaan siirtää
WMS4000:een.
Mittausparametrit
Hitsausdatan tyyppi, joka voidaan rekisteröidä.
Monitori
Tietokoneen näyttö.
Osahitsaus
Hitsausta suoritettaessa ei aina voida käyttää samaa
dataa koko hitsausta varten, esim. putkihitsausta suoritettaessa. Kirjattujen hitsausparametrien raja--arvot voidaan syöttää erikseen jokaista osahitsausta varten.
Raja--arvot
Arvot, jotka ilmoittavat aikavälin hitsausdatalehtisen hitsausparametreille tai jotka ilmoittavat asetetuista arvoista tapahtuvien poikkeamisten suurimman suuruuden,
joka on mahdollista sietää.
Reaaliaika
Reaaliajassa näytettävät arvot ovat arvoja, jotka näytetään samanaikaisesti kuin ne mitataan, ts. hitsausprosessin aikana.
Tietokanta
Hitsauksen aikana hitsausdata tallennetaan tietokantaan. Joka päivä luodaan yksi uusi tietokanta , ja se tallennetaan kuukausi-- (mXX) ja vuosipohjaiseen (YXXX) luettelomaiseen järjestel--mään. Datan arviointia varten
avataan haluttu tietokanta ja halutut raportit merkitään
sekä näytetään näytöllä. Data voidaan myös haluttaessa
tulostaa hitsauksen jälkeen.
Työkappale
Myös jokaiselle työkappaleelle annetaan oma, korkeintaan 20 kirjainmerkin pituinen nimike. Nimikkeessä voi olla
kirjai--mia, numeroita ja muita merkkejä. Ellei työkappaleelle anneta mitään nimikettä, se saa vakionimikkeenä
nimikkeen “”--”.
Valvonnan alkamisaika
Uutta osahitsausta käynnistettäessä hitsauslaitteistolta
kuluu määrätty aika, ennen kuin se voi luotettavasti toimittaa halutun datan. Valvonnan käynnistysaika syöttämällä vältetään vikasignaalien syntyminen tänä aikana.
Viimeisin hitsaus
Näppäimellä ”Viimeisin hitsaus” saadaan suoraan raportteja viimeksi suoritetusta hitsauksesta, kun taas muut
raportit tulee etsiä rekisteristä.
Weld Data
Hitsausdata.
dpb2d1xc
-- 25 --
WeldoctWMS 4000--ohjelmisto, täysversio
457 410 880
Liitäntäsarja LUD
457 415 880
Liitäntäsarja LAF/TAF
457 755 880
Valokaapeli (13 m)
457 072 881
dpb2d1xc
-- 26 --
sidax
-- 27 --
Varaosaluettelo
Edition 981106
Pos
Ant
Best nr.
Benämning
1
2
1
0455 543 001
Lock
1
0455 542 001
Box
3
1
0486 442 884
Kretskort
4
3
0394 516 022
Distansskruv
5
1
0456 914 881
Kabel
6
1
0456 902 881
Kabel
7
1
0467 911 833
Kondensator
8
1
0486 537 880
Fäste
9
1
0193 052 955
Fästlina
10
2
0193 052 950
Låsenhet
11
1
0193 052 932
Skyddslock
12
2
0193 052 960
Clips
14
1
0457 349 002
Fiberkabel
15
1
0457 349 003
Optotransceiver, hona
16
1
0457 349 004
Adapter
17
1
0457 349 005
Opttransceiver, hane
18
1
0192 742 001
Förgreningskontakt
reserv
-- 28 --
reserv
-- 29 --
LICENCE AGREEMENT
Read this licence agreement before breaking any hardware or software
packages.
This is a legal agreement between you, the end user, and ESAB AB. If you
do not agree to the terms of this Agreement, promptly return the disk
package and accompanying items (including written materials and hard
ware or other containers) to the place you obtained them for a full refund.
Licence
1. Grant of Licence. This ESAB AB Software Licence Agreement
(“Licence“) permits you to use one copy of the SPS4000 software
(“Software“) on any single computer, provided the Software is in use on
only one computer at any time. If you have multiple Licences for the
Software, then at any time you may have as many copies of the
Software in use as you have Licences. The Software is “in use“ in a
computer when it is loaded into the temporary memory (i.e., RAM) or is
installed into the permanent memory (e.g. hard disk, CD--ROM, or other
storage device) of that computer. However , a copy installed on a
network server for the sole purpose of distribution to other computers is
not “in use“. If the Software is permanently installed on the hard disk or
other storage device of a computer (other than a network server), then
the person authorised to use such computer also may use the software
on a portable computer, laptop. If such person’s authorisation to use
such computer ceases for any reason (e.g. termination of employment),
then such person’s authority to use the software on a portable computer,
laptop, shall cease.
2. Copyright. The Software is owned by ESAB AB and is protected by
Swedish and International copyright laws and international treaty
provisions. Therefore, you must treat the Software like any other
copyrighted material except that you may either (a) make one copy of
the Software solely for backup or archival purpose, or (b) transfer the
Software to a single hard disk provided you keep the original solely for
backup or archival purpose. You may not copy written materials
accompanying the Software.
3. Other Restrictions. This License is your proof of license to exercise the
rights granted herein and must be retained by you. You may not rent or
lease the Software, but you may transfer your rights under this License
on a permanent basis provided that you transfer this License, the
software and all accompanying written material, you retain no copies,
and the recipient agrees to the terms of this License. You may not
decompose, or disassembly the Software. If the Software is an update,
any transfer must include the update and all prior versions.
Licence
-- 30 --
4. Multiple Media Software. If the software package contains 3.5“ disks
for different operating systems, or other media, then you may use only
the media or operating system appropriate for your single designated
computer. You may not use the other media on another computer or
computer network, or loan, rent, lease, or transfer them to another user
except as part of a transfer or other use expressly permitted by this
License.
5. Limited Warranty. ESAB AB warrants that the Software will perform
substantially in accordance with the accompanying written material and
will be free from defects in materials and workmanship under normal use
and service for a period of ninety (90) days from the date of reception.
Any implied warranties on the Software are limited to ninety (90) days.
6. Customer Remedies. ESAB AB’s entire liability and your exclusive
remedy shall be, at ESAB AB’s option, either (a) return of the price paid
or (b) repair or replacement of the Software that does not meet ESAB
AB’s Limited Warranty and that is returned to ESAB AB with a copy of
your receipt. This Limited Warranty is void if failure of the Software has
resulted from accidents, abuse, or misapplication. Any replacement
Software will be warranted for the remainder of the original warranty
period or thirty (30) days, whichever is longer.
7. No Other Warranties. ESAB AB disclaims all warranties, either
expressed or implied, including but not limited to implied warranties of
merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to the
Software, the accompanying written materials, and any accompanying
hardware.
8. No Liability for Consequential Damages. In no event shall ESAB AB
or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including, without
limitation, damages for loss of business profits, business interruption,
loss of business information, or other pecuniary loss) arising out of the
use of or inability to use the Software, even if ESAB AB has been
advised of the possibility of such damages. It is advisable to test and to
learn about the system with test cases.
This Licence Agreement is governed by the laws of Sweden.
For more information about licensing policies, please contact ESAB
Welding Equipment AB, S--695 81 LAXÅ, Sweden.
Licence
-- 31 --
Group H.Q. International directory of subsidiary and associated companies.
Agency network, by countries.
Group
Headquarters
SWEDEN
Esab AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 90 00
Fax: +46--31--50 92 61
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 90 00
Fax: +46--31--50 93 60
Nordic Countries
DENMARK
ESAB A/S
Köpenhavn--Valby
Tel: +45--36--30 01 11
Fax: +45--36--30 40 03
FINLAND
Esab Oy
Helsinki
Tel: +358--9--547 761
Fax: +358--9--547 77 70
NORWAY
AS Esab
Larvik
Tel: +47--33--12 10 00
Fax: +47--33--11 52 03
SWEDEN
Esab Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46--31--50 95 00
Fax: +46--31--50 92 22
Europe excl. Nordic
Countries
AUSTRIA
Esab Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43--1--888 25 11
Fax: +43--1--888 25 11 85
BELGIUM
S.A. Esab N.V.
Brussels
Tel: +32--2--726 84 00
Fax: +32--2--726 80 05
CZECH REPUBLIC
ESAB s.r.o.
Tel: +420--2--6436 907
Fax: +420--2--6436 908
FRANCE
Esab France S.A.
Cergy Pontoise Cedex
Tel: +33--1--30 75 55 00
Fax: +33--1--30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49--212--298 0
Fax: +49--212--298 277
ESAB--Hancock GmbH
Karben
Tel: +49--6039--400
Fax: +49--6039--40 301
KEBE--Ersatzteile GmbH
Rosbach
Tel: +49--6007--500
Fax: +49--6007--1216
GREAT BRITAIN
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44--1264--33 22 33
Fax: +44--1264--33 20 74
Esab Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44--1992--76 85 15
Fax: +44--1992--71 58 03
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36--1--20 44 182
Fax: +36--1--20 44 186
ITALY
Esab Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39--2--97 96 81
Fax: +39--2--97 87 865
THE NETHERLANDS
Esab Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31--30--248 59 22
Fax: +31--30--248 52 60
POLAND
ESAB
Oddzial w Polsce
Tel: +48--22 612 59 61
Fax: +48--22 612 59 57
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon Codex
Tel: +351--1--837 1527
Fax: +351--1--859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421--7--280 23 71
Fax: +421--7--288 741
SPAIN
Esab Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34--1--661 55 80
Fax: +34--1--661 23 13
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41--1--741 25 25
Fax: +41--1--740 30 55
North and South
America
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55--31--333 43 33
Fax: +55--31--333 50 00
CANADA
Esab Group Canada
Missisauga, Ontario
Tel: +1--905--670 02 20
Fax: +1--905--670 48 79
USA
Esab Welding Products,
Inc.
Florence, SC
Tel: +1--803--669 44 11
Fax: +1--803--664 42 58
Esab Welding Equipment AB
S-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 810 00
Fax +46 584 123 08
Tgm esablax
Telex 73108 esab s
Far East
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61--2--9647 1232
Fax: +61--2--9748 1685
INDONESIA
P.T. Karya Yasantara Cakti
Jakarta
Tel: +62--21--461 91 27
Fax: +62--21--461 91 26
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62--21--460 01 88
Fax: +62--21--461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Petaling Jaya
Tel: +60--3--703 36 15
Fax: +60--3--703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore PTE Ltd
Singapore
Tel: +65--861--43 22
Fax: +65--861--31 95
Esab Asia/Pacific Pte Ltd.
Singapore
Tel: +65--861--74 42
Fax: +65--863--08 39
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Bangkok
Tel: +66--2--393 6062
Fax: +66--2--399 3978
U.A.E.
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971--4--38 88 29
Fax: +971--4--38 87 29
Associated
companies
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91--33--478 45 17
Fax: +91--33--468 18 80
SWEDEN
Gas Control Equipment AB
Malmö
Tel: +46--40--38 83 00
Fax: +46--40--38 83 30
Representative
offices
ALGERIA
ESAB Bureau de Liaison
Alger
Tel: +213--2--67 24 93
Fax: +213--2--68 32 90
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel: +359--2--463 422
Fax: +359--2--463 052
CHINA
ESAB Representative Office
Beijing
Tel: +86--106--501 2113
Fax: +86--106--501 2115
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20--2--392 40 39
Fax: +20--2--393 32 13
HONGKONG
ESAB Far East Rep. Office
Tel: +852--2889 2182
Fax: +852--2889 0747
IRAN
ESAB International AB
Teheran
Tel: +98--21--88 21 325
Fax: +98--21--88 38 240
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel: +40 1 211 75 02
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7--95--246 8906
Fax: +7--502--220 3134
SLOVENIA-- CROATIA
ESAB Representative Office
Ljubljana, Slovenia
Tel/Fax: +386 61 137 61 15
Agents
EUROPE
Cyprus, Greece, Malta
AFRICA
Angola, Cameron, Ethiopia,
Gabon, Ghana, Kenya,
Israel,
Liberia, Morocco,
Mocambique,
Nigeria, Senegal, South
Africa,
Tanzania, Togo, Tunisia,
Zambia, Zimbabwe
ASIA
Bahrain, Hongkong, Japan,
Jordania, Korea, Kuwait,
Lebanon, New Guinea,
Oman,
Pakistan, The Philippines,
Quatar, Saudi Arabia,
Sri Lanka, Syria, Taiwan,
Turkey, Vietnam, Yemen
LATIN AMERICA
Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Curacao,
Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Jamaica,
Paraguay, Peru, Trinidad,
Uruguay, Venezuela
Member of The Esab Group
970409
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising