ESAB | LPH 35 | Instruction manual | ESAB LPH 35 Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB LPH 35 Εγχειρίδιο χρήστη
LPH 35
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction Manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0349 301 026
000831
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l’uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Instrukcja obsługi
Valid for serial no. 035-xxx-xxxx
1.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ................................................................................................................................................ 114
2.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ............................................................................................................................................. 114
3.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.............................................................................................................................................. 116
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ................................................................................................................... 116
3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ ................................................................................................... 116
3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ .............................................................................................................. 116
3.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ LPH 35............................................................................................ 116
4.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ..................................................................................................................................... 117
4.1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ.................................................................................................................. 117
4.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ........................................................................................................... 117
4.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.................................................................................................................... 117
4.4 ΕΛΕΝΧΟΣ ............................................................................................................................................ 117
4.5 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ ..................................................................................................... 117
4.6 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ............................................................................ 117
4.7 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ .......................................................................................... 118
5.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .......................................................................................................................................... 120
5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ................................................................................. 120
6.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.......................................................................................................................................... 121
6.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ...................................................................................................................................... 121
7.
ΚΟΠΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ PT30KK................................................................................................ 121
7.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ.................................................................................................................... 122
8.
ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ................................................................................................................................. 122
8.1 ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ....................................................... 122
- 113 -
1.
Ο∆ΗΓΙΕΣ
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η εταιρία Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå Σουηδίας, δηλώνει ότι οι πηγές ρεύµατος
για πλάσµα τύπου LPH 35 από τον αριθµό σειράς 910 συµµορφώνεται µε το πρότυπο 60974-1,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας (73/23/EEG) και του παραρ-τηµατος (93/68/EEG) και το
πρότυπο ΕΝ 50192, ΕΝ 50199 σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας (89/336/EEG) και του
παραρτήµατος (93/68/EEG).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Γκαίτεµποργκ 99-08-30
Bo Sjöberg
Managing Director
ESAB AB
Box 8004
402 77 Göteborg
Sweden
2.
Tηλ.: +4631 50 90 00
Φαξ: +4631 509 92 61
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ο χειριστής του µηχανήµατος/συσκευής πλασµατικής κοπής ΕSAB, αναλαµβάνει πλήρη υπευθυνότητα για
την ασφάλεια του προσωπικού που εργάζεται καθώς και των ατόµων που βρίσκονται κοντά στη συσκευή.
Η λανθασµένη διαχείριση µπορεί να οδηγήσει σε κατάσταση ανωµαλίας, τραυµατισµός του χειριστή
και βλάβη του µηχανήµατος.
Όλα τα άτοµα που εργάζονται µε τη συσκευή πλασµατικής κοπής, πρέπει να γνωρίζουν πλήρως:
-
τη χείριση του µηχανήµατος,
την τοποθέτηση των διακοπτών ασφαλείας (έκτακτης ανάγκης),
τη λειτουργία του µηχανήµατος,
τις εφαρµοζόµενες διατάξεις ασφαλείας,
την πλασµατική κοπή.
Ο χειριστής πρέπει να είναι σίγουρος ότι:
-
κανένας δεν είναι στην περιοχή εργασίας κατά την έναρξη λειτουργίας του µηχανήµατος πλασµατικής
κοπής,
όλα τα άτοµα που βρίσκονται εκτός της περιοχής εργασίας προστατεύονται δια µέσου αλεξίπυρης
κουρτίνας ή περίφραξης.
Η περιοχή εργασίας πρέπει να είναι:
-
άδεια από εξαρτήµατα µηχανών, εργαλεία ή άλλα αντικείµενα, τα οποία µπορούν να ενοχλούν το
χειριστή κατά τη διάρκεια της εργασίας.
ανάλογα οργανωµένη, έτσι ώστε να υπάρχει εύκολο πέρασµα προς τους διακόπτες έκτακτης ανάγκης
χωρίς ρεύµατα αέρα.
Εξοπλισµός προσωπικής προστασίας:
-
πρέπει πάντα να χρησιµοποιείτε ο κατάλληλος εξοπλισµός προσωπικής προστασίας: µάσκα
οξυγονοκόλλησης, αλεξίπυρα ρούχα,γάντια και παπούτσια.
ποτέ δεν πρέπει να φοριούνται χαλαρά ρούχα, ζώνες, βραχιόλια, δαχτυλίδια κτλ. επειδή µπορεί να
αγκιστρωθούν στο µηχάνηµα και να προκαλέσουν εγκαύµατα.
∆ιάφορα:
-
µόνο εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µπορεί να χειρίζεται το ηλεκτρικό µηχάνηµα για κοπή µε πλάσµα
αέρος.
είναι απαραίτητος ο έλενχος σωστής ενώσεως των καλωδίων,
στην περιοχή εργασίας πλασµατικής κοπής, πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα πυροσβεστικά
υλικά, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε ειδικά και ευανάγνωστα καθορισµένα µέρη,
η συντήρηση των µηχανηµάτων δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του µηχανήµατος.
- 114 -
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΊΑΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΤΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ – µπορεί να προκαλέσει θάνατο
• Εγκαταστείστε και γειώσετε το µηχάνηµα σύµφωνα µε τις απαιτούµενες νόρµες.
• Μην ακουµπήσετε µε γύµνά χέρια ή µε υγρά γάντια αντικείµενα που είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού,
όπως επίσης και τα ηλεκτρόδια.
• Αποµονωθείτε από τη γη και από τα υλικά παραγωγής.
• Σιγουρευτείτε ότι το περιβάλλον εργασίας είναι ασφαλής.
ΚΑΠΝΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ – µπορούν να είναι επικίνδυνα για την υγεία.
• Μην έχετε το κεφάλι κοντά στους καπνούς.
• Εξασφαλίσετε γενικό εξαερισµό καθώς και την απορόφηση των καπνων και των αερίων από την περιοχή
ανάπνευσης τού χειριστή.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΌΞΟΥ – µπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους οφθαλµούς και στο
δέρµα.
• Προστατεύσετε τά µάτια και το σώµα. Χρησιµοποιήσετε ανάλογη µάσκα ή ασπίδα που παρέχει
κατάλληλα οπτικά φίλτρα, καθώς και ρούχα προστασίας.
• Προστατεύσετε άλλα άτοµα τριγύρω, χρησιµοποιώντας κατάλληλες κουρτίνες και περίφραξη.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
• Τα µεταλλικά σπινθηρίσµατα µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ελένξετε µήπως υπάρχουν κοντά
στην περιοχή εργασίας έφλεκτα υλικά.
ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ- σε περίπτωση ελλατωµατικής λειτουργίας του
µηχανήµατος, επικοινωνήσετε µε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΠΡΟΤΟΥ ΒΑΛΕΤΕ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ
∆ΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΗ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ!
- 115 -
3.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Ολα τα δικαιώµατα που παρέχει η εγγύηση, ακυρώνονται σε περίιπτωση επισκευής οποιαδήποτε
βλάβης από τον πελάτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο κατασκευαστής διαθέτει τη νοµική δυνατότητα αλλαγών στο µηχάνηµα, χωρίς
προειδοποίηση.
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το LPH 35 είναι συµπαγής συσκευή κοπής πλάσµατος.Η συσκευή είναι ολοκληρωτικά εφοδιασµένη και
έτοιµη για άµεση χρήση αµέσως µετά τη σύνδεση της στο ηλεκτρικό δίκτυο τροφοδοσίας και στην πηγή
πεπιεσµένου αέρα. Το σετ περιλαµβάνει γεννήτρια ρεύµατος LPH 35 και λαβή PT30KK για την κοπή, η
οποία έχει τη δυνατότητα να κόψει διαχωριστικά, υλικά πάχους έως 12 mm.
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Πρέπει να χρησιµοποιήτε αποκλειστικά µόνο φλόγιστρα ESAB Plasmarc, προορισµένα για το
σύστηµα LPH 35 τύπου PT30KK. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης άλλων φλογίστρων υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ
Το παρών εγχειρίδιο περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής
LPH 35.
Στο εγχειρίδιο περιλαµβάνονται επίσης τεχνικές πληροφορίες, που µπορούν να διευκολύνουν την εργασία σε
έκτακτες περιπτώσεις.
3.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονοµαστική ένταση του ρεύµατος κοπής
Κύκλος εργασίας * 35%
Κύκλος εργασίας * 100%
Όρια έντασης ρεύµατος εξόδου
Τάση άεργης διαδροµής
Ονοµαστική ένταση και ρεύµα εισαγωγής (max)
Ονοµαστική τροφοδότηση αέρος
Μέγιστο πάχος κοπής
∆ιαστάσεις
PT30KK
Μήκος
Ύψος
Πλάτος
Βάρος LPH 35
35A @ 94V
20A @ 88V
20÷35A
295V
3x400-415V
3~ 50/60Hz, 16A/φάση
130 l/min 3,5÷4,5bar
12 mm
610
515
255
52kg
35A @ 94V
20A @ 88V
20÷35A
295V
3x230V
3~ 50/60Hz, 28A/ φάση
130 l/min 3,5÷4,5bar
12 mm
610
515
255
53kg
*Ο κύκλος εργασίας βασίζεται σε περίοδο 10 λεπτών.Ο κύκλος εργασίας 60% σηµαίνει ότι, ύστερα απο 6
λεπτά συνεχής εργασίας του µηχανήµατος είναι απαραίτητο διάλειµµα 4 λεπτών. Ο κύκλος εργασίας 100%
σηµαίνει ότι το µηχάνηµα µπορεί να δουλεύει ασταµάτητα, χωρίς διαλείµµατα.
ΠΡΟΣΟΧΗ - Η συσκευή διαθέτει κλάσεις:
- ασφαλείας IP 23 µε δυνατότητα εργασίας σε εσωτερικούς χώρους καθώς και εκτός των κτιρίων
- εφαρµογής S που επιδεικνύει ότι, έχει τη δυνατότητα εργασίας σε χώρους που εµφανίζετε αυξηµένος
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
3.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ LPH 35
Αύξων
Αριθµός
1
2
3
4
5
6
7
8
Ποσότητα
3x400V, 50Hz
3x230V, 50Hz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Αριθµός
ανταλακτικού
0457 288 880
0457 288 881
0457 290 048
0457 290 071
0457 290 072
0457 288 001
0349 301 026
0349 301 007
Περιγραφή
Γεννήτρια LPH 35 µε ενσωµατωµένη λαβή, θέση 6
Γεννήτρια LPH 35 µε ενσωµατωµένη λαβή, θέση 6
Εύτηκτο πώµα 1,6A
Συνδετήρας γρήγορης πρόσδεσης
Σφιγκτήρας
Λαβή κοπής PT30KK
Σύνολο τεχνικών ντοκουµέντων LPH 35
Σύνολο τεχνικών ντοκουµέντων PT30KK
- 116 -
4.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η σωστή εγκατάσταση του σετ LPH 35 είναι αναγκαία συνθήκη για σωστή λειτουργία. Συνιστάτε η
προσεχτική γνωριµία µε τα καθε αυτού µέρη που περιγράφονται στο παρών εγχειρίδιο, όπως και η ακριβής
τήρηση τών υποδείξεων.
4.2 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για τη διαδικασία κοπής είναι απαραίτητη η τροφοδοσία καθαρού και ξηρού πεπειεσµένου αέρα που
εξασφαλίζει ροή 150 l/min µε πίεση 3,5 – 4,5 bar. Η µέγιστη πίεση στην είσοδο δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 7
bar.
4.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για την εξασφάλιση της απαραίτητης ψύξεως της γεννήτριας, απαιτείτε ο ανάλογος αερισµός. Η συσκευή
πρέπει να προστατεύετε από τη σκόνη, τις ακαθαρσίες και την υπερθέρµανση. Για αυτό το λόγο µεταξύ της
συσκευής LPH 35 και των τοίχων ή άλλων αντικειµένων που δυσκολεύουν τον αερισµό της, συνιστάται η
µεταξύ τους απόσταση το λιγότερο 300 mm.
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Η εγκατάσταση ή η πρόσθεση οποιουδήποτε µηχανήµατος φιλτραρισµού αέρος, περιορίζει τη ροή
του αέρα µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση της συσκευής. Η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε
µηχανήµατος φιλτραρισµού αέρος, έχει σαν αποτέλεσµα το χάσιµο της εγγύησης.
4.4 ΕΛΕΝΧΟΣ
A. Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελένξετε εάν υπάρχουν «κρυφές» βλάβες, οι οποίες µπορεί να µην έγιναν
αντιληπτές κατά την παραλαβή της συσκευής LPH 35. Σε περίπτωση αποκάλυψης οποιουδήποτε
ελαττώµατος ή ζηµιάς πρέπει αµέσως να ενηµερώσετε τον προµηθευτή (µεταφορέα).
B. Προτού πετάξετε τη συσκευασία, ελένξετε ότι δεν έχουν µείνει µέσα εξαρτήµατα..
C. Ελένξετε τις τρύπες και τις σχισµές εξαερισµού έτσι ώστε να είναι ακάλυπτες.
4.5 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΚΑΛΩ∆ΙΩΝ
Πριν τη σύνδεση των εναερίων καλωδίων στη συσκευή πρέπει να εφαρµόσετε στο καλώδιο το συνδετήρα
γρήγορης πρόσδεσης όπως και το σφιγκτήρα.
4.6 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ! Πρέπει να εφαρµόσετε όλα τα
προφυλακτικά µέσα, που εγγυούνται την µέγιστη προστασία για την αποφυγή της ηλεκτροπληξίας.
Πριν την έναρξη οποιονδήποτε ενώσεων στη συσκευή, πρέπει να κλείσετε το γενικό διακόπτη (είναι
τοποθετηµένος στο κιβώτιο διανοµής) και να αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο το καλώδιο
τροφοδοσίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ !
Πρέπει να σιγουρευτείτε ότι η πηγή ρεύµατος είναι σωστά διαµορφωµένη µε το αντίστοιχο δίχτυο
τροφοδοσίας ρεύµατος. Η συσκευή που τροφοδοτείται µε ακατάλληλη τάση µπορεί να καταστραφεί.
Οι συσκευές LPH 35 είναι εφοδιασµένες µε καλώδια τεσσάρων αγωγών µήκους 3m, µε δυνατότητα ενώσεως
µε τροφοδοσία τριφασικής τάσεως. Το κύκλωµα τροφοδοσίας πρέπει να είναι εξασφαλισµένο µε κεντρικό
διακόπτη δικτύου και τις ανάλογες ασφάλειες ή αυτόµατους διακόπτες, σύµφωνα µε τις ονοµαστικές
παραµέτρους τροφοδοσίας (βλέπε ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ).
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Το περίβληµα της συσκευής πρέπει να είναι κατάλληλα ουδετεροποιηµένο (να κάνει σώµα). Σε άλλη
περίπτωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, έγκαυµα ή ακόµα και θάνατο.
- 117 -
4.7 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Πριν την έναρξη ενώσεων των καλωδίων και των ακροδεκτών ή εξωτερικών υποδοχών, πρέπει να
κλείσετε τον γενικό διακόπτη του δικτύου (είναι τοποθετηµένος στο κιβώτιο διανοµής) και πρέπει να
αποσυνδέσετε από το ηλεκτρικό δίκτυο το καλώδιο τροφοδοσίας.
1. Συνδέσετε τον πεπειεσµένο αέρα στο στόµιο εισόδου του αέρος.
2. Συνδέσετε το ουδέτερο καλώδιο (σώµα) στο υλικό εργασίας-κοπής. Σιγουρευτείτε ότι, το υλικό κοπής
είναι γειωµένο µε καλώδιο ανάλογης διατοµής.
ΚΟΜΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΕΙΩΣΗ
Η ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣΚΑΙ ΤΗΣ
ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 3 ΜΕΤΡΑ
ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑ ΑΕΡΑ
(7 BAR MAX)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΗ Η ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ
Σχέδιο 4-1. Σχήµα συνδέσεων LPH 35.
- 118 -
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΜΗΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΣΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΓΕΙΩΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΩ∆ΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΚΑΛΗ ΕΠΑΦΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σχέδιο 4-2. Συνδέσεις καλωδίων, ουδετέρου (σώµα) και γείωσης.
- 119 -
5.
-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΤΟ!
∆εν επιτρέπετε η λειτουργία της συσκευής χωρίς περίβληµα,
∆εν επιτρέπετε η µετακίνηση της συσκευής οταν βρίσκετε σε λειτουργία.
∆εν επιτρέπετε οταν η συσκευή λειτουργεί να ακουµπάτε µέρη του φλογίστρου όπως: το
ακροφύσιο, το θερµικό περίβληµα, το ηλεκτρόδιο.
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΞΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΕΡΜΑ .
Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΗ.
- Πρέπει να χρησιµοποιείτε µάσκα µε οπτικά φίλτρα νούµερο 6 ή 7.
- Πρέπει να χρησιµοποιείτε µέσα προστασίας για τα µάτια, τα αυτιά και όλο το σώµα.
! ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Η συσκευή LPH 35 πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση το λιγότερο 3m από το κοµµένο υλικό.
Τα µεταλλικά σπινθηρίσµατα, τα υπολοίµατα κοπής και η σκουριά µπορούν να προκαλέσουν ζηµιά
στη συσκευή.
5.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
A. Ο ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ του δικτύου (στη µπροστινή πλευρά της συσκευής) συνδέει τη συσκευή όταν χρειαστεί
να ρυθµιστεί σε µία επιλεγµένη τάση του εξωτερικού ρεύµατος-κοπής (θέση 20A ή 35A ), ανάβει ο
πράσινος δείκτης (δείκτης LED) σηµατοδοτώντας τη τροφοδότηση του ηλεκτρικού κυκλώµατος της
συσκευής. Αρχίζει να δουλεύει και ο ανεµιστήρας ψύχρανσης.
B. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΟΠΗΣ ρεγουλάρετε µε τρόπο βηµατικό,
µε το διακόπτη του δικτύου (ο διακόπτης που αναφέρεται στην παραγράφο Α) σε δύο θέσεις 20A, 35A.
Γ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ είναι δυνατή µε τη βοήθεια του ρυθµιστή
(µπροστινή πλευρά) έτσι ώστε να δίνει την απαιτούµενη τιµή πιέσεως ( όρια 3,5÷4,5 bar).
∆. Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ( ο δείκτης LED στη µπροστινή πλευρά της συσκευής) είναι κίτρινος όταν
υπάρξει:
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ ΡΟΗΣ, που σηµαίνει αρκετά χαµηλή παροχή αέρα,
ΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ, που σηµαίνει ότι ξεπεράστηκε η επιτρεπόµενη φόρτιση του κύκλου εργασίας.
Σε περίπτωση ξεπεράσµατος του κύκλου εργασίας και η εµφάνιση υπερβολικής θερµοκρασίας στη
γεννήτρια, απαιτείτε να περιµένετε µέχρι η συσκευή να κρυώσει, προτού ξαναρχίσετε την εργασία. Μετά
την υποχώρηση της αιτίας, όλα τα σήµατα σβήνονται αυτόµατα.
E. Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΣ ΤΟΞΟΥ (ο δείκτης LED στη µπροστινή πλευρά της συσκευής) όταν είναι
κόκκινος σηµαίνει ότι, ο κύριος επαφέας είναι κλειστός και ταυτόχρονα ΠΡΟΣΟΧΗ! στο φλόγιστρο
υπάρχει υψηλή τάση ( 295V). Η συσκευή είναι έτοιµη για τη λειτουργία κοπής.
Σε περίπτωση που µετά το πάτηµα του πλήκτρου στο φλόγιστρο, ο δείκτης δεν είναι κόκκινος
πρέπει αµέσως να κλείσετε τη συσκευή και να καλέσετε το σέρβις.
Προσοχή: Ο δείκτης συνδέσεως τόξου µπορεί να σβήσει εάν µετά το πάτηµα του πλήκτρου στο
φλόγιστρο, ο χειριστής δεν αρχίσει την λειτουργία κοπής µέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο
αυτόµατα µετρούµενος χρόνος, που εξασφαλίζει ασφαλή λειτουργία (Απαιτείται για τα µηχανήµατα
της κλάσεως εφαρµογής S).
- 120 -
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
Ορισµός
∆ιακόπτης δικτύου και ορίων
∆είκτης LED “σύνδεση”
∆είκτης LED “σύνδεση τόξου”
∆είκτης LED “λάθος”
Mανόµετρο
Ρυθµιστής πιέσεως αέρα
Λαβή κοπής PT 30KK
Καλώδιο
ρεύµατος
µε
ακροδέκτη
Σχέδιο 5-1. Στοιχεία ρύθµισης και σηµατοδότησης LPH 35.
6.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ !
Όλα τα δικαιώµατα που παρέχει η εγγύηση, ακυρώνονται σε περίιπτωση
επισκευής οποιαδήποτε βλάβης από τον πελάτη
6.1 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
A. Η συσκευή LPH 35 πρέπει τακτικά να φυσιέται µε ξηρό αέρα χαµηλής πίεσης. Εάν η συσκευή
χρησιµοποιείται σε βρώµικο ή σκονισµένο περιβάλλον επιβάλετε πιο τακτικό καθάρισµα. Σε άλλη
περίπτωση οι σχισµές εξαερισµού µπορούν να βουλώσουν µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση της
συσκευής.
7.
ΚΟΠΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ PT30KK
Εφαρµόσετε τις παρακάτω οδηγίες κοπής µε τη βοήθεια της λαβής κοπής πλάσµατος PT30KK.
ο
o
A. Κρατήσετε το φλόγιστρο σε απόσταση 1 εως 3 mm από το υλικό, µε κλίση15 ÷30 περίπου. Ελαττώνονται
έτσι οι δυνατότητες να φτάσουν µεταλικά υπολείµµατα στο ακροφύσιο. Εάν χρησιµοποιείτε οδηγό
απόστασης, να τον ρυθµίσετε στα όρια 1÷3 mm.
B. Πατήστε το πλήκτρο. Ο αέρας πρέπει να περνάει από το ακροφύσιο.
Γ. Μισό δευτερόλεπτο µετά το πάτηµα του πλήκτρου (µε την πρώτη φορά ή το λιγότερο µετά από διάλειµα
ενός λεπτού), το τόξο οδηγός πρέπει να ξεκινήσει. Τό κυρίως τόξο πρέπει αµέσως να ανάψει,
επιτρέποντας το άρχισµα της κοπής.
o
o
∆. Μετά το άρχισµα κοπής, το φλόγιστρο πρέπει να κρατιέται σε κλίση 5 ÷15 . Όταν δεν χρησιµοποιείτε
οδηγό αποστάσεως, το ακροφύσιο πρέπει να κρατιέται σε απόσταση 1-3 mm περίπου από το υλικό.
E. Κατά το τέλος της κοπής, το πλήκτρο πρέπει να ελευθερωθεί, και το φλόγιστρο να αποµακρυνθεί από το
υλικό αµέσως πριν το τέλος της κοπής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια αλλαγής του ακροφυσίου πάντα έλενξετε την κατάσταση του ηλεκτροδίου. Εάν
το βάθος του κρατήρα είναι 1,5÷2,0mm πρέπει να αλλάξετε το ηλεκτρόδιο. Εάν το ηλεκτρόδιο
χρησιµοποιείται εκτός αυτών των ορίων µπορεί να προκληθεί καταστροφή της λαβής και της
γεννήτριας ρεύµατος. Η χρησιµοποίηση τέτοιου ηλεκτροδίου σηµαντικά µικραίνει τη διάρκεια
ζωής του ακροφυσίου. Βλέπε το σχέδιο 7-1.
ΑΡΚΕΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Σχέδιο 7-1. Όρια φθοράς του ηλεκτροδίου.
ΑΡΚΕΤΑ ΣΙΓΑ
ΣΩΣΤΑ
Σχέδιο 7-2. Αποτέλεσµα ταχύτητας κοπής.
- 121 -
7.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΤΟΞΟ ∆ΙΑΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ,
ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΚΑΘΕΤΟ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗ ΚΟΠΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ, ΕΛΑΦΡΑ
ΧΑΜΗΛΩΣΕΤΕ ΤΟ ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ
ΤΟ
ΛΙΩΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟ
ΝΑ
ΜΗΝ
ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΙ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ
Σχέδιο 7-3. Τεχνική τρυπήµατος µε τη βοήθεια του PT30KK.
8.
ΕΥΡΕΣΗ ΒΛΑΒΗΣ
8.1 ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται τα πιο συχνά προβλήµατα κατά την κοπή, δίνοντας ταυτόχρονα τις πιθανές αιτίες
του καθενός. Εάν τα προβλήµατα έχουν προκληθεί από τη γεννήτρια, κύτταξε το κεφάλαιο συντήρησης της
γεννήτριας στο αυτό εγχειρίδιο. Αν αφού δείτε ότι η βλάβη δε διορθώνεται, επικοινωνήσετε µε το
εξουσιοδοτηµένο σερβις της ESAB.
A. Μικρή διείσδυση.
1. Χαµηλή ένταση ρεύµατος.
2. Μεγάλη ταχύτητα κοπής.
3. Μεταχειρισµένο ακροφύσιο.
4. Ακατάλληλη πίεση του αέρα.
5. Χαµηλή ροή αέρα.
E. Ασύµµετρο τόξο.
1. Καταστραµµένο ακροφύσιο ή ηλεκτρόδιο.
B. Σβήσιµο του κυρίου τόξου.
1. Σιγανή ταχύτητα κοπής.
2. Μεταχειρισµένο ηλεκτρόδιο.
F. Ασταθής λειτουργία κοπής.
1. Ακατάλληλη ταχύτητα κοπής.
2. Λασκαρισµένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
3. Ακατάλληλο ηλεκτρόδιο και (ή) ακροφύσιο.
G. Το κυρίως τόξο δεν πυρώνει.
Γ. ∆ηµιουργία σκουριάς.
1. Μεταχειρισµένο ηλεκτρόδιο .
(στη περίπτωση µερικών υλικών και λόγω του
2. Λασκαρισµένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
πάχους του υλικού είναι αδύνατο να µη
3. Αποσυνδεδεµένο το ουδέτερο καλώδιο
δηµιουργηθούν υπολείµµατα και σκουριά στην
(σώµα).
επιφάνεια της κοπής).
1. Χαµηλή ένταση ρεύµατος.
2. Γρήγορη ή σιγανή ταχύτητα κοπής.
3. Ακατάλληλη πίεση του αέρα.
4. Καταστραµµένο ακροφύσιο ή ηλεκτρόδιο.
5. Χαµηλή ροή αέρα.
- 122 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising