ESAB | PKB 250 | Instruction manual | ESAB PKB 250 Brugermanual

ESAB PKB 250 Brugermanual
PKB 250
PKB 400
AH 0480
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0154 117 101
000303
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tilslutning af svejseslange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagligt eller efter behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af luftfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af elektrodeleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering af motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering af motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
17
17
18
19
7 FEJLSØGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1 Kontrol af eventuel luftlækage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TOCd
-- 12 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S-- 695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsepistol PKB
250, PKB 400 fra serienummer 933 er i overensstemmelse med standarden EN 50078 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2000--01--03
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE UDØVER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER VISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER SOM BL A ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende.
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker.
S
Sørg selv for under arbejdet at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt.
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt dine ører. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Tag kontakt med en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
TÆNK PÅ AT BESKYTTE DEM SELV OG ANDRE
bg03d1da
-- 13 --
DK
3
INTRODUKTION
3.1
Generelt
PKB er en trykluftsdreven svejsepistol med en trykluftsmotor indbygget i
pistolhåndtaget. En fremføreranordning er monteret i pistolhuset.
Med en ventil, som regulerer motorens omdrejningstal, kan forskellige
fremføringshastigheder vælges.
Svejsepistolen fås i to varianter, PKB 250 og PKB 450. I den sidstnævnte anvendes
den udgående luft til forceret køling af pistolen.
Svanehals
Pistolen kan forsynes med en svanehals, som er drejelig 360Ρ, når låseskruerne i
pistolens fremførerværk er løsnet.
Svanehalsen giver bedre fremkommelighed ved svejsning på trange steder.
Pistolaftrykker
Når aftrykkeren trykkes ind i dens første stilling, aktiveres fremførerenhedens
strømrelæ og manøvrestrømkredsen sluttes.
Ved trykning til nederste stilling åbnes luftventilen i pistolen helt og elektrodefremføringen sker med indstillet værdi.
Ved at slippe en smule på pistolaftrykkeren ved svejsning kan fremføring og
svejsestrøm mindskes. Dermed kan smelten reguleres bedre.
Ventil til indstilling af fremføringshastighed
Elektrodehastigheden, som er proportional i forhold til svejsestrømmen, indstilles
med omdrejningstalregulatoren på pistolen.
Elektrodedimensionen er også afgørende for svejsestrømmen. Jo tykkere elektrode
desto højere strømstyrke.
Omdrejningtalregulatoren på PKB--pistolen er graderet fra 0--9. Den nulstilles mod
indekspilen på pistolhusets venstre side. Grebet kan drejes ca. 2,5 omgange rundt.
PKB 400 er forsynet med håndværn mod varmestrålingen.
Svejseslange
Svejseslangen fås i tre længder: 5, 10 og 16 m.
3.2
Tekniske data
Svejsepistol
PKB 250
PKB 400
250 A / 26.5 V
200 A / 24 V
400 A / 34 V
280 A / 28 V
0.6--1.2 mm
0.6--1.6 mm
Luftforbrug
Max 280 l/min
Max 280 l/min
Dimensioner l x h
210 x 250 mm
210 x 260 mm
1.2 kg
1.4 kg
Tilladt belastning ved 60 % intermittens
Kulsyre CO2
Blandgas, Argon (Al--elektrode)
Elektrodediameter
Vægt
bg03d1da
-- 14 --
DK
Svejseslange
Tilladt belastning ved 60 % intermittens
Längd: 5 m, 10 m, 16 m
Elektrodediameter
A9--250
A9--400
250 A
400 A
0.6--1.6 mm
0.6--1.6 mm
Arbejdstryk
490 kPa (5
kp/cm2)
490 kPa (5 kp/cm2)
Max prøvetryk
735 kPa (5 kp/cm2)
735 kPa (5 kp/cm2)
BEMÆRK! Sørg for, at pistolmotoren har det rette arbejdstryk, 490 kPa (5 kp/cm2). Skulle trykket
være for lavt, får motoren for lavt omdrejningstal, hvilket resulterer i for lav elektrodefremføringshastighed og svejsestrøm. Hvis trykket er for højt, udsættes svejseslangen for skadeligt dynamisk tryk.
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af faguddannet person.
4.2
S
S
S
Tilslutning af svejseslange
Tryk indløbsmundstykket (a), som er valgt efter elektrodedimension, ind i
svejseslangen.
Åbn elektrodefremførerenheden på den side, hvor elektrodebobinen sidder.
Løsn låseskruen (c) i tilslutningspladen.
Tilslut svejseslangen (b) til elektrodefremførerenheden og tilspænd låseskruen i
tilslutningspladen.
Aftag plastdækslet (d) fra pistolhuset.
Løsn låseskruen (e) og tryk den anden ende af slangen ind i pistolen.
Tilspænd låseskruven og sæt plastdækslet på.
5
DRIFT
5.1
Generelt
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af denne udrustning findes på
side 13. Læs disse inden du anvender udrustningen.
bg03d1da
-- 15 --
DK
Svejsepistol PKB 250 og PKB 400
En ny svejsepistol skal køres med fuldt lufttryk, 590 kPa (6 kp/cm2) inden den tages i
brug. Dette gælder også efter et motorskift samt for svejsepistoler, som ikke er
anvendt i længere tid.
På denne måde opløser man stivnet olie og fedt i trykluftsmotoren, og
driftsforstyrrelser elimineres.
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører med at gælde, hvis
kunden selv, under garantitiden foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe
eventuelle fejl.
6.2
Dagligt eller efter behov
Mundstykker
S
Demontér gasmundstykket.
S
Rens gasmundstykket,
mellemmundstykket og
kontaktmundstykket for sprøjt, så
beskyttelsesgassen kan strømme frit, og kortslutningsrisikoen elimineres.
S
Kontrollér, at gasmundstykket er fejlfrit. Skadet eller slidt mundstykke bør
udskiftes med et nyt.
S
Vælg kontaktmundstykke efter elektrodedimension.
S
Montér detaljerne.
S
Spray med svejsespray skråt ind i gasmundstykket fra to retninger.
S
BEMÆRK! Spray aldrig lige ind i mundstykket.
Trykluftsmotor
Motoren er forsynet med en smørenippel med olie til motorens smøring.
S
Ved normal anvendelse, smør motoren en
gang om ugen med den smøresprøjte, som
medfølger pistolen,
S
Anvend olie af typen Shell Super Oil 10 W/50,
ESAB‘s bestillingsnummer 0151 370 001.
Fremførerværk
S
Pistolens fremførerværk tages ud og renses efter
behov
S
Smør fremførerværket med nogle dråber olie.
bg03d1da
-- 16 --
DK
6.3
Udskiftning af luftfilter
For at beskytte trykluftsmotoren i svejsepistolen mod forureninger af forskellige typer
er PKB--pistolerne forsynet med et luftfilter.
Filtret sidder i pistolhuset, i sporet mellem de to O--ringe, hvor svejseslangen
tilsluttes.
Når et nyt filter skal monteres, skal den ydre ring først demonteres.
S
Kontrollér, at filtret sidder ordentligt fast, inden O--ringen monteres.
6.4
Udskiftning af elektrodeleder
u
a
Indløbsmundstykke
u
Indløbsende
f
Tætningsmuffe
x
Indblæsningshul for trykluft
g
Udløbsmundstykke
y
Indblæsningshul for beskyttelsesgas
h
Elektrodeleder
z
O--ringe (inde i røret)
i
O--ringe
S
Løsn låseskruerne i svejseslangens tilslutninger til fremførerenhed og pistol og
træk svejseslangen ud.
S
Træk indløbsmundstykket (a) ud og fjern tætningsmuffen (f) på indløbssiden og
udløbsmundstykket (g) på pistolsiden.
S
Træk elektrodelederen (h) ud fra indløbsenden. Sørg for, at O--ringene (i) i
tilslutningsdelen følger med.
S
Montér den nye elektrodeleder. Sørg for, at svejseslangen ligger udstrakt og
kontrollér, at O--ringene i pistolenden ligger korrekt i sporene. Fil elektrodelederens ende konisk.
S
Før den nye elektrodeleder ind gennem pistoltilslutningen. Smør
elektrodelederenden med lidt olie eller silikonefedt, hvis det går trægt.
S
Skru udløbsmundstykket fast i svejseslangens pistolende.
S
Justér længden på elektrodelederen ved svejseslangens indløbsende. Lederen
skal være seks mm længere end slangen pr. slangemeter, (dvs. for en fem meter
lang svejseslange skal elektrodelederen kappes 30 mm uden for svejseslangens
indløbsende).
S
Før O--ringene ind rundt om elektrodelederen og skru derefter tætningsmuffen
fast.
S
Tryk indløbsmundstykket ind.
bg03d1da
-- 17 --
DK
6.5
1
Demontering af motor
y
d
e
3
2
j
4
5
6
1. Aftag plastdækslet (d) på pistolhuset. Løsn låseskruen (e) med en unbraconøgle
og fjern svejseslangen.
Aflast fjederen (y) og løsn skruerne (j), som holder kontaktrøret.
Demontér røret.
2. Vend svejsepistolen på hovedet. Fremføreranordningen (k) kan da nemt
demonteres.
3. Før en metalstang med længdemål 90 mm og diameter 2 mm ind gennem hullet
for slangetilslutningen i pistolhuset.
bg03d1da
-- 18 --
DK
I motorakslen trykker man rørpinden (l) væk, som holder motorakslens
fremførerrulle på plads.
Demontér fremførerrullen.
4. Demontér evt. håndværn og derefter aftrykkeren (m), gummihåndtaget (n) og
tilslutningsrøret (o).
Kontrollér, at rørets tre O--ringe (v) følger med.
5. Sæt motorhuset (p) fast mellem to træbakker i en skruestik eller lign. og tilspænd
ikke for hårdt.
Skru det venstergevindforsynede pistolhus (q) af.
Skru det venstergevindforsynede pistolhus (q) af.
6. Skru pistolhuset (q) af.
Samtidigt fjernes tætningsringens beskyttelsesindkapsling (r), som er en
gennemskinnelig plastmanchette fra motorakslen.
Kontrollér, at manchetten er uden skader. Den skal tilbagemonteres på
motorakslen.
6.6
1
Montering af motor
2
1. Placér den nye motor (p) mellem træbakkerne og
3
tilspænd ikke for hårdt.
Bagstykket (s) tilspændes og motorakslen forsynes
med en indstyringsmuffe (t) for at beskytte
tætningsringen i pistolhuset ved monteringen.
Skru det venstergevindforsynede pistolhus på
plads.
2. Løsn bagstykket (s), som har højregevind. Anvend en
fast nøgle med nøglebredden 28 mm.
Pistolhuset (q) kan nu drejes. Det er kun
motorakslen, som bevæger sig. Motorhuset er
fastskruet.
Drej pistolhuset så bagstykket efter tilspænding
kommer i den rette stilling for montering af
tilslutningsrøret (o).
bg03d1da
-- 19 --
DK
3. Montér tilslutningsrøret (o), gummihåndtaget (n), aftrykkeren (m), beskyttelsesdækslet for tætningsringen, motorakslens fremførerrulle og fremføreranordningen.
Tilslutningsrøret (o) og de tre O--ringe (v) passes meget nøjagtigt.
Gummihåndtaget limes med Bostik 292 eller ligeværdigt.
7
FEJLSØGNING
7.1
Kontrol af eventuel luftlækage
Ved prøven skal aggregatet køres uden elektrode og beskyttelsesgas.
Prøve 1
S
Slip trykluft på med max tryk, 490 kPa (5 kp/cm2).
S
Sænk pistolhåndtagets nederste del ned i en beholder med rensesprit.
Mindre lækage i form af enkelte luftbobler afhjælpes ikke.
Prøve 2
S
Hold svejsepistolen således, at motoren er i vertikal stilling med fremførerværket
opad.
S
Hæld rensesprit i pistolhusets bund, så det dækker fremførerværket.
S
Tryk pistolaftrykkeren ind og kontrollér, at der ikke forekommer luftlækage
omkring tætningsringen.
Efter prøven
S
Hæld rensespritten væk.
S
Blæs pistolen tør og ren med trykluft.
8
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem de nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i
denne publikation. Ved bestilling angives venligst maskinetype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelse på side 113.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
bg03d1da
-- 20 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising